Створення холдингу на Мальті
Створення холдингу на Мальті є стратегічним кроком для великої кількості глобальних інвесторів і бізнесменів, які хочуть мінімізувати фіскальні відрахування та посилити захисні заходи для свого капіталу. Будучи складовою Євросоюзу, Мальта пропонує ексклюзивний правовий і податковий клімат, що сприяє розвитку міжнародної комерційної діяльності.

Ця стаття розділена на кілька ключових розділів, починаючи з огляду мальтійської юридичної та податкової системи, детального розгляду процесу створення холдингу, включаючи підготовку, реєстрацію та налагодження операцій. Далі розглядаються податкові пільги та звільнення, доступні холдингам на Мальті, а також рекомендації щодо подолання потенційних викликів і складнощів.

Загальна інформація про холдингові компанії

Холдингова компанія – це корпоративне утворення, яке створено з метою володіння акціями інших компаній. Основна функція такого підприємства полягає не у виробництві товарів чи наданні послуг безпосередньо, а в управлінні своїми дочірніми компаніями. Це досягається через придбання контрольного пакету акцій або часток у капіталі інших підприємств, що дозволяє холдинговій компанії впливати на управлінські рішення та політику дочірніх компаній.

Основні функції та цілі:

 • Регулювання та нагляд. Холдингові компанії забезпечують стратегічне управління та контроль за дочірніми компаніями, оптимізуючи їхню діяльність і підвищуючи загальну ефективність групи.
 • Фінансова стабільність. Вони сприяють оптимізації податкових зобов'язань на рівні групи та покращують доступ до фінансування за рахунок централізованого управління фінансами.
 • Ризик-менеджмент. Розподіл інвестицій між різними дочірніми компаніями дозволить мінімізувати ризики.

Відмінності між холдингами та звичайними компаніями

Холдингові підприємства та звичайні (операційні) компанії мають різні завдання в корпоративному та економічному контексті. Їхні ключові відмінності стосуються структури, основних функцій, цілей діяльності, податкової політики та управлінських стратегій.

Основна функція та цілі:
 • Холдингові корпорації створюються з метою володіння акціями інших компаній. Вони не займаються прямим наданням послуг чи продукції, а керують своїми дочірніми компаніями, вкладають кошти в них і контролюють їх діяльність.
 • Звичайні компанії фокусуються на конкретному виді діяльності, такому як виробництво, продаж товарів або послуг кінцевим споживачам.
Структура та управління:
 • Холдинги зазвичай мають складну структуру, яка включає кілька рівнів дочірніх компаній. Це потребує розробки ефективної корпоративної стратегії та управлінського контролю на різних рівнях.
 • Звичайні компанії можуть мати простішу структуру з прямим управлінням і контролем за своєю основною діяльністю.
Ризик і диверсифікація:
 • Холдинги дозволяють диверсифікувати ризики за рахунок інвестицій у різні сектори та географічні регіони через дочірні компанії. Це знижує вплив негативних тенденцій в одному сегменті на фінансове становище всієї групи.
 • Звичайні компанії зазвичай більш уразливі до ринкових коливань у своєму секторі, оскільки їхня діяльність зосереджена в певній галузі.

Такий поділ підкреслює відмітні аспекти та специфічні завдання, з якими зіштовхуються холдингові структури та традиційні компанії, та демонструє важливість вибору відповідної організаційної структури для успішного виконання довгострокових бізнес-завдань.

Регуляторне середовище холдингових компаній визначається законами країни їхньої реєстрації. Ключовим моментом є те, що законодавчі норми, податкові ставки та пільги, які надаються, можуть сильно відрізнятися в різних юрисдикціях. Наприклад, Мальта виділяється своєю вигідною податковою системою для холдингів, пропонуючи можливість повернення податку на прибуток і звільнення від оподаткування дивідендів і приросту капіталу при виконанні певних умов.

Чому варто вибрати Мальту для створення холдингу?

Мальта виділяється як краща юрисдикція для започаткування холдингів завдяки її податковій політиці, правовій визначеності, членству в Євросоюзі та міжнародним домовленостям. Глибокий розбір цих факторів розкриває причини з огляду на які глобальні інвестори віддають перевагу Мальті для створення своїх холдингових структур.

Привілеї податкової системи Мальти для холдингів

Мальта пропонує одну з найпривабливіших податкових схем у межах Європейського Союзу, особливо вигідну для холдингових компаній. Серед ключових вигод виділяються:

 • Система повернення оподаткування прибутку. Холдинги, зареєстровані на Мальті, підлягають оподаткуванню за ставкою 35%. Проте, акціонери можуть претендувати на компенсацію 6/7 від сплаченої суми податку, що практично зменшує ставку до 5%.
 • Стимули оподаткування іноземних інвесторів. Мальта надає низку фіскальних преференцій для капіталовкладників з-за кордону, зокрема пільги з оподаткування патентів та інтелектуальної власності.

Ці аспекти наголошують на привабливості Мальти як юрисдикції для організації міжнародних холдингових компаній, пропонуючи унікальне поєднання податкових переваг, правової надійності та доступу до великого ринку Євросоюзу.

Захист прав власності та підтримка закордонних інвестицій

Законодавча система Мальти гарантує надійний захист прав власності та підтримку інвестицій з-за кордону, пропонуючи розвинену правову основу, яка включає законодавство про корпорації, інвестиційну безпеку та арбітраж. Такий підхід забезпечує стійке середовище для інвесторів з усього світу, сприяючи створенню привабливого середовища для організації підприємництва.

Переваги членства в Євросоюзі та інтеграція з єдиним ринком

З початку членства в Євросоюзі в 2004 році мальтійські підприємства отримали безпосередній доступ до єдиного економічного простору ЄС, що забезпечує свободу обігу капіталу, послуг, товару та працівників. Це надає мальтійським холдингам унікальну можливість без обмежень здійснювати комерційну діяльність у межах держав-членів ЄС, користуючись перевагами єдиного ринку для розширення та поглиблення бізнес-операцій.

Міжнародні договори щодо недопущення подвійного оподаткування

Уклавши договори про недопущення подвійного оподаткування із понад 70 країнами, Мальта знижує податкове навантаження на свої компанії, які беруть участь у міжнародній економічній діяльності. Ці договори забезпечують, що дохід, зароблений в одній країні, не підлягає повторному оподаткуванню в іншій, роблячи Мальту привабливою базою для міжнародного податкового планування та інвестування. У сукупності ці фактори виділяють Мальту як одну з найбажаніших юрисдикцій для заснування холдингів, надаючи унікальне поєднання податкових пільг, правового захисту, доступності єдиного ринку ЄС та міжнародних угод, що сприяє міжнародному бізнес-розвитку.

Особливості мальтійського законодавства щодо холдингів

Мальта пропонує сприятливе юридичне середовище для заснування та функціонування холдингових підприємств завдяки низці законів і регулювань. Ці закони забезпечують прозорі та ефективні правові межі, що сприяє управлінню корпоративними структурами, податковому плануванню та захисту інвестицій.

Нижче наведено ключові закони, які регулюють діяльність холдингів на Мальті.

Companies Act

(Закон про компанії)

Цей нормативний акт є наріжним каменем для регулювання корпоративних відносин у Мальті, визначаючи процедури створення, реєстрації, функціонування та розпуску підприємств. У контексті мальтійських холдингів, ключове значення мають норми щодо управлінських структур, звітності та аудиторських перевірок.

Income Tax Act

(Закон про податок на прибуток)

Цей закон встановлює правила оподаткування для юридичних і фізичних осіб у Мальті, охоплюючи аспекти податку на прибуток підприємств, відшкодування податків акціонерам і застосування податкових кредитів. Для холдингів, які базуються в Мальтійській Республіці, особливо важливими є розділи, які стосуються податкових пільг і приріст капіталу та дивіденди.

Ці нормативні акти створюють привабливі умови для функціонування холдингів у мальтійській юрисдикції, надаючи їм вигоди – такі, як податкові знижки, юридичну підтримку та можливості для входу на глобальні ринки завдяки мережі угод про недопущення подвійного оподаткування.

Основні організаційно-правові структури для холдингів на Мальті

У цьому розділі ми розглянемо ОПФ, доступні для холдингів на Мальті, їх основні характеристики та переваги.

Приватне підприємство з обмеженою відповідальністю (Private Limited Liability Company)
Це найпоширеніша структура для започаткування холдингів в юрисдикції Мальти. Вона забезпечує акціонерам обмежену відповідальність у міру внесення вкладу до статутного фонду. Ці організації можуть використовувати податкові преференції на Мальті та угоди щодо уникнення подвійного оподаткування.
Публічна акціонерна компанія (Public Limited Company)
Хоча це менш поширений вибір для організацій-холдингів на Мальті, він дозволяє залучати капітал через публічне розміщення акцій. Публічні компанії підходять для великих міжнародних холдингів, які планують лістинг на біржі.
Партнерство
На Мальті є дві основні форми партнерства: товариство з обмеженою відповідальністю (Limited Partnership) та повне товариство (General Partnership). Партнерства можуть використовуватися для холдингових структур, особливо якщо вони віддають перевагу прозорому режиму оподаткування.
Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Правові аспекти створення холдингових структур на Мальті

Створення холдингу на Мальті вимагає знання та виконання певних законодавчих умов і процесів, визначених правом цієї країни. Пропонуємо Вам докладний огляд найважливіших юридичних аспектів, пов'язаних із реєстрацією та управлінням холдинговою структурою на Мальті.

Реєстрація

Для створення холдингової компанії на Мальті необхідно звернутися до Мальтійського реєстру комерції (Malta Business Registry, MBR) та подати необхідний комплект документації.

Вимоги до статутного фонду

Для товариств з обмеженою відповідальністю, які є кращим видом структури для мальтійських холдингів, законодавство передбачає мінімальний статутний капітал у розмірі 1165 EUR. На момент інкорпорації необхідно внести на корпоративний рахунок не менше 20% від мінімального ліміту статутного фонду. Для акціонерних товариств мінімально необхідний статутний капітал встановлюється лише на рівні 46 600 євро.

Статутний фонд може бути в будь-якій валюті, що дає додаткову гнучкість для фірм, які працюють на глобальному рівні.

Корпоративне управління

Кожен мальтійський холдинг зобов'язаний призначити як мінімум одного директора (чи то фізичну особу, чи юрособу) і повинен обов'язково включити до своєї структури секретаря, відповідального за ведення корпоративної документації та дотримання норм законодавства.

Офіційна адреса

Необхідно, щоб у кожної фірми була офіційно зареєстрована адреса на території Мальти, що служить для офіційних повідомлень і зберігання юридичних документів.

Щорічна звітність

Холдинги, зареєстровані на Мальті, зобов'язані щороку подавати в MBR звіти про свою фінансову діяльність, включаючи аудит, щоб забезпечити її прозорість.

Збори акціонерів

Для холдингів, які базуються на Мальті, пропонується проведення щорічних зборів акціонерів для розгляду річних звітів, вибору аудиторів і прийняття рішень з інших питань управління.

Ці правові вимоги до заснування та управління холдингом на Мальті формують структурований та контрольований процес корпоративного управління, що сприяє стійкому та надійному бізнес-оточенню. Дотримання цих вказівок сприяє підтримці законності, відкритості та ефективності діяльності холдингової компанії.

Документація, потрібна для створення холдингу на Мальті

Щоб оформити холдинг на Мальті, потрібно зібрати та подати документи, які запитує Мальтійський комерційний регістр (MBR). Ця документація має бути оформлена у суворій відповідності до законодавчих норм для гарантії успішного заснування холдингу на території Мальти. Нижче наведено список ключових документів, потрібних для реалізації цієї процедури:

Установчий документ і статут (Memorandum and Articles of Association)
 • Установчий документ визначає структуру та цілі підприємства, і навіть сфери діяльності, якими може займатися організація.
 • Статут регламентує порядок управління компанією, включаючи проведення зборів, розподіл доходів і призначення директорів.
Заповнена форма заяви на реєстрацію (Registration Application)
Цей документ містить ключову інформацію про компанію, включаючи її назву, адресу реєстрації, дані про директорів і секретаря.
Форми згоди на зайняття посад (Consent Forms)
Ці документи підтверджують готовність зазначених осіб зайняти позиції керівників і секретаря організації, утримуючи їх особисті відомості та підписи.
Доказ ідентифікації особи учасників
Необхідні дублікати посвідчень особи керівників, акціонерів і секретаря. Для юридичних осіб необхідні установча документація та дані про кінцевих бенефіціарів.
Доказ реєстраційної адреси
Документ, який встановлює юридичну адресу холдингової організації на Мальті, наприклад, договір оренди чи угоду про офісні послуги.
Доказ сплати державного мита
Необхідно отримати чек або інший документ, який підтверджує оплату обов'язкових державних мит для реєстрації фірми.

Збирання та подання всіх необхідних паперів, згідно з вказівками Мальтійського комерційного реєстру, є важливою стадією в процесі заснування холдингу на Мальті.

Читати також: ПНП на Мальті

Процедура реєстрації холдингу на Мальті

Створення холдингу в Мальтійській Республіці проходить через низку ключових кроків, від початкового етапу планування до офіційної інкорпорації компанії.

Короткий огляд процедури заснування холдингу на Мальті:
Етап I

Попереднє планування

 • Визначення бізнес-цілей і стратегії. Насамперед необхідно чітко визначити цілі створення холдингу на острові Мальта, включаючи управління активами, податкове планування та інвестиційні стратегії.
 • Вибір організаційно-правової структури. Потім необхідно визначитися з форматом правової організації холдингу, чи то приватне підприємство з обмеженою відповідальністю (Ltd), чи інша юридична форма.
Етап ІІ

Оформлення та подання документації

 • Складання меморандуму та установчої документації. Ці документи оформлюються з урахуванням мальтійського законодавства та мають відображати організаційну структуру, управлінський апарат і сферу діяльності холдингу.
 • Подання заявки на реєстрацію. Заявка на реєстрацію разом із меморандумом та установчими документами подається до Мальтійського реєстру комерційної діяльності (MBR).
 • Сплата реєстраційного внеску. Реєстраційний внесок сплачується згідно з тарифами, встановленими MBR.
Етап ІІІ

Офіційна реєстрація

 • Опрацювання заяви. Після подання MBR аналізує всі подані заявником папери. У випадку задоволення умов холдинг на Мальті стає офіційно зареєстрованим.
 • Видача свідоцтва про реєстрацію. Після завершення реєстрації MBR видає сертифікат інкорпорації, який підтверджує законну реєстрацію холдингу.

Післяреєстраційні дії створення холдингу на Мальті

Після того, як холдинг зареєстрований на Мальті, йде етап виконання обов'язків, що настають після реєстрації. Цей період має вирішальне значення для гарантування легальності всіх бізнес-операцій підприємства та їхньої відповідності як внутрішнім, так і глобальним нормам права.

Створення корпоративного рахунку в банку
Вибір банку для відкриття рахунку – процес, який потребує уважного підходу. Етап включає надання комплекту документів і проходження аудиту. Серед необхідних документів – реєстраційне посвідчення компанії, установчі документи, а також особисті документи та підтвердження адреси директорів та акціонерів. Далі йде детальна перевірка мальтійськими банками з метою дотримання антивідмивальних норм. Очікуваний час розгляду може змінюватись від кількох днів до кількох тижнів залежно від політики банку.
Становлення на облік в органах податкового відомства
Реєстрація в податковій інстанції та отримання ідентифікаційного номера платника податків є обов'язковими для ведення підприємницької діяльності та виконання фіскальних зобов'язань у межах Мальти. У цей же період організація зобов'язана розпочати податкове планування, щоб оптимізувати свої податкові зобов'язання, використовуючи доступні пільги та угоди щодо запобігання подвійному оподаткуванню.
Ведення корпоративних записів
Для мальтійських холдингів обов'язковим є ведення та актуалізація корпоративних записів, зокрема реєстрів акціонерів і директорів. Усі офіційні документи, включаючи записи зборів і звітність, мають бути розміщені в офісі компанії, зареєстрованому відповідно до законодавства.
Організація щорічних зборів
Регулярне проведення річних зустрічей сприяє залученню акціонерів до процесу управління, схвалення річної звітності та розгляду важливих питань. Оголошення про збори має бути вчасно надіслано всім учасникам.

Кожен із цих аспектів критично важливий для ефективного управління холдинговими структурами на Мальті. Дотримання вимог післяреєстраційного періоду як забезпечує законність функціонування компанії, так і сприяє стабільному зростанню як на локальному, і на міжнародному ринку.

Податкові аспекти для холдингів на Мальті

Мальтійська податкова структура пропонує значні вигоди для холдингів, ставлячи її в лави найпривабливіших локацій для ведення міжнародного бізнесу.

Корпоративне оподаткування

Мальта вирізняється своєю унікальною схемою корпоративного оподаткування, яка ефективно зменшує ставку податку на дохід до однієї з найнижчих серед країн Європейського Союзу. Хоча офіційна ставка оподаткування прибутку становить 35%, механізм відшкодування податків дає змогу суттєво зменшити реальне податкове навантаження до 5%.

Залучення до глобальних домовленостей для запобігання подвійному оподаткуванню

Мальта бере активну участь у формуванні двосторонніх угод, метою яких є запобігання подвійному оподаткуванню, охоплюючи понад 70 країн. Такі домовленості сприяють зниженню податків для доходів, зароблених за межами країни, та усувають ризик подвійного оподаткування, що підвищує привабливість Мальти для глобальних інвестицій.

Преференції у податковому регулюванні для закордонних інвесторів

Для залучення інвестицій з-за кордону Мальта вводить різні податкові стимули, з урахуванням пільгових податкових положень для патентів та інтелектуальної власності, що робить її вигідним вибором для підприємств, які займаються передовими технологіями та інноваціями.

Холдинги на Мальті можуть ефективно організовувати та оптимізувати свою діяльність на міжнародному рівні для зниження податків, використовуючи Мальту як стратегічний центр для координації інвестицій і фінансових потоків.

Ризик-менеджмент і захист активів у холдингу

Управління ризиками та захист активів є ключовими аспектами для холдингових компаній, які прагнуть забезпечити стійкість і довгострокове зростання. Ці аспекти включають комплексні стратегії та підходи, спрямовані на мінімізацію потенційних загроз і забезпечення захисту прав акціонерів та інвесторів.

Оцінка потенційних ризиків та їх регулювання

Основою успішного ризик-менеджменту є їхня ретельна оцінка, яка включає ідентифікацію, аналіз і пріоритети ризиків, здатних вплинути на діяльність холдингу на території Мальти. Ризики можуть бути фінансовими, операційними, юридичними, репутаційними та іншими. Після оцінки ризиків розробляються стратегії їх управління, які включають:

 • Різноманітність інвестицій. Диверсифікація активів серед різних секторів і географічних ринків допомагає знизити фінансові ризики.
 • Страхування. Висновок страхових полісів на ключові активи та ризики є ефективним інструментом зниження втрат.
 • Комплаєнс та юридичний моніторинг. Дотримання правових і нормативних приписів сприяє запобіганню правовим ризикам і можливим санкціям.

Стратегії захисту активів

Захисні заходи для активів включають низку стратегій, спрямованих на збереження та збільшення капіталу холдингу:

Оптимізація структури холдингу.

Використання довірчого керування.

Конфіденційність.

Створення оптимальної корпоративної структури, включаючи використання юрисдикцій з високим ступенем захисту активів і сприятливим податковим режимом.

Розміщення активів у трасти може запропонувати додатковий рівень захисту від юридичних позовів та інших загроз.

Забезпечення конфіденційності володіння активами для захисту від несанкціонованого доступу та потенційних загроз.

Сукупність цих заходів і стратегій забезпечує комплексний підхід до управління ризиками та захисту активів холдингової компанії на Мальті. Це дає можливість не тільки убезпечити фінанси від ймовірних ризиків, але й побудувати надійний фундамент для поступового збільшення та прогресу.

Компанія YB Case пропонує професійні послуги з оформлення холдингових структур на Мальті, забезпечуючи ведення протягом усього процедурного шляху. Фахівці YB Case мають поглиблені знання в аспектах мальтійського права та фіскальної системи, що дає можливість надавати клієнтам комплексні консультації та оперативну підтримку щодо аспектів організаційного формування, фінансового обліку та збереження ресурсів. YB CASE гарантує чудовий рівень професіоналізму та конфіденційності, прагнучи максимізувати ефективність і задовольнити всі бізнес-потреби клієнтів у процесі створення холдингової компанії на Мальті.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар