Податки і бухгалтерія в ОАЕ

У динамічному та постійно зростаючому діловому світі неможливо переоцінити необхідність надійних бухгалтерських послуг. Бухгалтерське обслуговування в ОАЕ є однією з важливих складових успішного розвитку компаній, як для невеликих стартапів, так і для великих корпорацій.

Зазначимо, що Об'єднані Арабські Емірати продовжують демонструвати стрімке економічне зростання. За експертними даними, ВВП країни до 2028 року зросте до 652 млрд доларів США. Динамічне зростання та економічна диверсифікація свідчать про сприятливе бізнес-середовище, забезпечуючи цим, що рішення відкрити компанію в ОАЕ залишається популярним серед іноземних підприємців.

Для успішного входження на ринок Еміратів компанії необхідно не тільки привести свою діяльність у відповідність до міжнародних стандартів фінансової звітності та оподаткування, а й активно взаємодіяти з органами державної влади та дотримуватися місцевих стандартів. Важливо в деталях розуміти не лише процес реєстрації компанії в ОАЕ, отримання ліцензій і дозволів, а й ознайомитися з правилами, які стосуються податків та бухгалтерії в ОАЕ.

Якщо Ви плануєте зареєструвати компанію в ОАЕ або цікавитеся, як успішно вести бізнес в ОАЕ, цей матеріал може бути актуальним для прочитання. У публікації докладно розглянуто аспекти оподаткування та бухгалтерської звітності в Еміратах.

Які податкові зобов'язання існують для юридичних осіб в Еміратах?

Реєстрація компанії в ОАЕ на нерезидента сьогодні популярна серед бізнесменів та інвесторів з різних країн світу через різні переваги, які пропонує країна, – такі, як доступ до міжнародних ринків, податкові пільги та стратегічне розташування.

ОАЕ має інфраструктуру світового класу, сучасні технології та ефективну систему реєстрації компаній. Бізнесмени отримують доступ до міжнародних ринків завдяки зручній логістиці та високому ступеню міжнародних зв'язків. У країні доступний широкий спектр бізнес-можливостей у різних секторах, включаючи фінанси, туризм, нерухомість, торгівлю та технології.

Законодавством ОАЕ для реєстрації регламентовані різні види компаній, включаючи компанії фрізон, мейнленд та офшорні. Однак, перш ніж розпочати процес реєстрації, важливо детально ознайомитися із законодавчими аспектами. Особливу важливість має бухгалтерський облік в ОАЕ, що є основою для складання фінансових звітів і податкових декларацій.

Усі підприємства, зареєстровані в Арабських Еміратах, зобов'язані дотримуватися стандартів бухгалтерського обліку. Правильна та своєчасна бухгалтерська звітність є не лише законодавчою вимогою, а й важливим інструментом для ефективного управління бізнесом в ОАЕ та для прийняття зважених стратегічних рішень. Порушення цих норм може спричинити серйозні санкції та негативні наслідки для компаній.

У світлі недавніх законодавчих змін підприємства зіштовхуються з новими податковими зобов'язаннями. Введення 9% податку на прибуток, що діє з 1 червня 2023 року, для підприємств, чий річний дохід перевищує 375 тис. AED. Нові вимоги ставлять перед компаніями додаткові виклики у сфері фінансового планування та управління ресурсами.

Важливо, щоб організації оперативно адаптували свої бухгалтерські практики та податкові стратегії, щоб уникнути потенційних негативних наслідків та забезпечити свою фінансову стабільність. Це важливий аспект для успішного функціонування бізнесу в ОАЕ за умов мінливості податкової політики та регулювання.

Докладніше роз'яснимо аспекти корпоративного оподаткування. Податок на прибуток (CIT) було запроваджено у вигляді прямого податку на чистий прибуток організації. До цих змін закордонні підприємці та інвестори могли запустити інвестиційний проєкт в ОАЕ та не сплачувати корпоративний податок, за винятком бізнесу в регламентованих владою галузях (приклад, компанії з розвідки та видобування нафти, фінустанови, банки, які перебувають у власності іноземних осіб).

Хоча реєстрація компанії в ОАЕ після червня 2023 зобов'язує виконувати вимогу про сплату CIT, ця система передбачає два рівні ставок — 9% і 0%. Сплачувати податок за ставкою 9% мають підприємства, дохід яких перевищує суму 375 тис. AED.

Нульова ставка податку може бути застосована до:

 • компаній із доходом менше 375 тис. AED;
 • компаній, визнаним «кваліфікованими» суб'єктами фрізон.

Перш ніж відкрити бізнес в ОАЕ, корисно буде знати, що ж є кваліфікаційною діяльністю. Відповідно до місцевого законодавства, кваліфікована діяльність охоплює різні сфери, включаючи, але не обмежуючись:

 • Виробництво/переробку товарів і матеріалів.
 • Управління портфелем інвестицій чи участь у акціонерному капіталі інших підприємств.
 • Володіння, керування, експлуатацію суден.
 • Надання послуг з управління фондами, капіталом (діяльність під наглядом органів влади ОАЕ).
 • Надання адміністративної підтримки та управлінських послуг пов'язаним компаніям.
 • Дистрибуція товарів/матеріалів із подальшою переробкою/перепродажем.
 • Надання логістичних послуг.
 • Діяльність, яка вважається допоміжною для перерахованих вище напрямків, наприклад, IT-підтримка, юридичні та адміністративні послуги тощо.

Внесені поправки до регулювання бізнес-діяльності в ОАЕ регламентували запровадження поняття «кваліфікованої» особи вільної зони. Щоб отримати цей статус, юрособа має відповідати таким критеріям:

 1. Бути зареєстрованою на території фрізони.
 2. Вести активну комерційну діяльність на території країни.
 3. Отримання «кваліфікованого» доходу має на увазі заробіток, який відповідає певним встановленим законом критеріям. Це включає доходи, отримані від операцій з особою в зоні вільної торгівлі, а також доходи, зароблені в результаті кваліфікованої діяльності з особою, яка не зареєстрована в зоні вільної торгівлі.
 4. Виконувати умови, передбачені Мінфін ОАЕ, включаючи вимоги щодо звітності та аудиту.
 5. Відповідати положенням, передбаченим статтями національного Закону про корпоративний податок щодо операцій із пов'язаними особами і щодо трансфертного ціноутворення.

Податкове законодавство передбачає низку привілеїв для юросіб-нерезидентів за умови виконання певних вимог. Наприклад, підприємства не повинні сплачувати податки, якщо їх доходи виходять із держ. джерел; вони не мають постійного представництва в країні; їхні прибутки в Еміратах не пов'язані з місцевими офісами.

Для компаній, які працюють у секторі видобування природних копалин, благодійних установ, соціальних фондів (як державних, так і приватних), кваліфікованих інвестиційних фондів ОАЕ та дочірніх підрозділів, які контролюються держорганізаціями, передбачені особливі податкові пільги з CIT. Ці пільги є важливим інструментом державної політики, спрямованим на підтримку та стимулювання ключових секторів економіки, на сприяння соціальним і благодійним ініціативам, сприяючи зростанню економіки та покращенню якості життя.

Важливо, що якщо компанія повністю належить і управляється організацією, звільненою від корпоративного оподаткування, вона також звільняється від цього податку.

Ставки CIT

Базові ставки CIT

 • 0% на оподатковуваний дохід до 375 тис. AED.
 • 9% на оподатковуваний дохід в понад 375 тис. AED.

Податок на прибуток, який отримано філіями іноземних банків

Зазвичай 20%.

Податок для підприємств у нафтогазовій та нафтохімічній промисловостях

55% + ставки за окремими концесійними угодами Еміратів.

ПДВ в цій країні встановлено на рівні 5%. Проте деякі поставки звільнені від цього податку, що означає податкову ставку в 0%. Організації зобов'язані сплачувати VAT щокварталу протягом 28 днів після завершення відповідного податкового періоду. Для внесення відповідних платежів підприємства повинні зареєструватися платником ПДВ на офіц. вебсайті Федеральної податкової служби (FTA). Організації, чий річний дохід нижче 375 тис. AED, мають можливість добровільно пройти процедуру реєстрації в системі оподаткування ПДВ.

Ще один обов'язковий податок – акцизний податок. Він є відсотком, який вираховується від роздрібної вартості товару, що підлягає акцизу, за вирахуванням ПДВ. Ставка визначається як відсоток затвердженої FTA ціни товару. Обов'язок сплати цього виду податку покладається на компанії, які імпортують, виробляють чи зберігають товари на території ОАЕ. Для сплати податку підприємцям потрібно зареєструватись як платники податків акцизного податку на офіц. вебсайті FTA.

Якщо у Вас є специфічні питання щодо податків та звітності компаній, зареєстрованих нерезидентами в ОАЕ, можете записатись на консультацію до експертів нашої фірми для отримання детальних роз'яснень.

Податкове резидентство в Еміратах

Фізичним і корпоративним особам, які володіють компаніями, які зареєстровані та функціонують на території одного з еміратів, дається можливість стати податковим резидентом Еміратів. Проте, для участі бізнес має функціонувати на території цієї країни не менше одного року. Щойно буде видано сертифікат, статус податкового резидента буде дійсним протягом року.

Однією з ключових переваг є те, що податковий резидент має можливість володіти необмеженою кількістю об'єктів нерухомості та земельних ділянок. Цей статус розширює доступ до вільних зон, що відкриває нові можливості для бізнесу. Підприємці мають можливість встановлювати ділові контакти з партнерами та інвесторами на міжнародному рівні, особливо з підприємствами з країн Перської затоки завдяки перевагам статусу податкового резидента. Це забезпечує сприятливе середовище для процвітання бізнесу та обміну досвідом із глобальною спільнотою підприємців. Ще однією перевагою є можливість відкрити рахунок у будь-якому банку ОАЕ.

Ведення податкової звітності в ОАЕ

В Еміратах законодавством суворо регламентуються вимоги до постановки на податковий облік і підготовки податкової звітності. Національні нормативні акти визначають обов'язкові процедури для бізнесу, проте, крім того низка державних відомств, контрагентів і міжнародних фінансових інститутів вимагають наявності податкового реєстраційного номера (TRN) з моменту початку підприємницької діяльності.

Платники податків зобов'язані подавати податкову звітність у встановлені терміни та своєчасно сплачувати ПДВ. Вони також зобов'язані надавати податкові рахунки клієнтам за фактом надання послуги, що сприяє прозорості та взаємодії між бізнесом і клієнтами.

Податкові пільги для бізнесу в ОАЕ

У країні діє понад 50 вільних економічних зон, у яких передбачено особливі податкові та митні режими. Реєстрація компанії у вільній зоні ОАЕ дає закордонним підприємцям можливість значно знизити податковий тягар.

Привілеї для підприємств у ВЕЗ Арабських Еміратів включають звільнення від VAT, податку на дивіденди; відсутність CIT терміном 15-50 рр.; звільнення від мит, крім імпортно-експортних зборів;а також від податку на прибуток, який отримано юрособою від міжнародної діяльності. Окрім цього, у фрізонах юрособа має можливість вільно виводити грошові засоби з рахунків.

Інший варіант, як отримати пільги, – дія Угоди про усунення подвійного оподаткування (DTA). Це документ, який визначає порядок сплати податків при отриманні доходів в одній країні податковим резидентом іншої країни. Угода покликана запобігти ситуації, коли той самий дохід оподатковується в кількох країнах одночасно. Еміратами підписано DTA із 138 країнами, включаючи такі держави, як Китай, Сингапур, Велика Британія, більшість країн Євросоюзу.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Бухгалтерська звітність в Об’єднаних Арабських Еміратах

Уповноваженим особам підприємств в ОАЕ необхідно ретельно стежити за дотриманням усіх норм щодо проведення аудиту та формування фінзвітів. Це важливо для підтримки довіри з боку місцевих інвесторів і для уникнення можливих проблем із податковими органами в цій країні. Зокрема підприємці зобов'язані щороку подавати бухгалтерські звіти при продовженні ліцензій в ОАЕ.

Бухгалтерське обслуговування в ОАЕ та аудит компаній здійснюються відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Загальноприйнятих принципів бухобліку ОАЕ.

Міжнародні стандарти фінзвітності (IFRS)

Загальноприйняті принципи бухобліку (UAE GAAP)

Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (IASB) представила IFRS як глобальний стандарт бухобліку для реєстрації процедур фінансового управління. Його прийняли понад 144 країни світу.

Федеральний закон ОАЕ про комерційні компанії від 2015 року вимагає, щоб усі компанії застосовували стандарти IFRS та інші норми, випущені IASB.

Відповідно до Положення про розкриття інформації та прозорості, випущеного, Управлінням з цінних паперів та сировинних товарів від 2000 року, лістингові компанії, акції яких котируються на Фінансовому ринку Дубая (DFM) та Фондовій біржі Абу-Дабі (ADX) також зобов'язані готувати фінзвітність відповідно до стандартів IFRS.

IFRS описує докладний процес, якого бухгалтери повинні дотримуватися під час обліку. Керівництво компанії відповідно до IFRS формує фінзвітність, використовуючи метод нарахування.

Виконання GAAP контролюється Міністерством фінансів та економічного розвитку. GAAP в ОАЕ ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності (IFRS), а також включають деякі національні доповнення або інтерпретації.

Важливо враховувати такі особливості місцевого фінаудиту:

 • Складання звітів про прибутки і збитки має бути чітким і точним, а також відповідати міжнародним стандартам.
 • Формування періодичних і річних звітів має ґрунтуватися виключно на засадах бухобліку.
 • Звіти – балансові, про прибутки та збитки – повинні обов'язково включатися до фінзвітності, яка складається щорічно.

В ОАЕ податки і бухгалтерія відіграють важливу роль в ефективному управлінні бізнесом. Добре організований бухоблік в Еміратах допоможе підприємству не тільки дотримуватись законодавчих вимог, але й дасть цінні фінансові дані для прийняття стратегічних рішень і досягнення бізнес-цілей. Згідно з бухгалтерськими стандартами Еміратів, складається декілька основних звітнів (детальніше нижче в таблиці).

Бухгалтерія

Фінансова звітність

Є зведеним відображенням усіх реєстрованих операцій підприємства, проведених через бухгалтерську систему. Зазвичай вона включає такі звіти, як балансовий, про прибутки і збитки (допомагає оцінити її фінансову продуктивність), про зміни в капіталі, про рух готівки на корпоративних рахунках за певний період (допомагає оцінити здатність фірми генерувати та використовувати кошти).

Аудиторські звіти

Є важливим інструментом для компаній, оскільки вони дозволяють зовнішньому аудитору проаналізувати фінзвітність на запит компанії та оцінити її відповідність IFRS та UAE GAAP. Проведенням аудиторських перевірок забезпечується як дотримання податкового законодавства, так і надається додаткова інформація власникам підприємств для управління бухгалтерським обліком в ОАЭ. Ці звіти є важливим інструментом у процесі прийняття стратегічних рішень, допомагаючи виявити потенційні поліпшення у фінансовому управлінні та підвищити прозорість і достовірність фінансової звітності.

Звіти про корпоративне управління

Відіграють ключову роль у наданні всебічної інформації про іноземні компанії. У цих документах детально описується організаційна структура та методи управління, прийняті всередині компанії. Вони дають огляд роботи Ради директорів, висвітлюють політику управління ризиками та розкривають внутрішні комітети, створені для вирішення певних завдань.

Важливим доповненням до цих звітів є примітки щодо фінансової звітності. У них описані конкретні події чи процеси, які можуть вплинути на фінансові показники в майбутньому. Це дозволяє зацікавленим сторонам отримати більш повне уявлення про фінансовий стан і перспективи компанії.

Особливо це важливо для підприємств, які планують випуск цінних паперів – таких, як акції, облігації. Відповідно до вимог регуляторів, вони зобов'язані готувати проспекти, які містять точну інформацію про фінансову результативність фірми. Ці документи включають дані про доходи, витрати, прибутковість, що дозволяє потенційним інвесторам здійснювати більш поінформований аналіз перед прийняттям рішення про інвестування.

Таким чином, примітки до фінансової звітності та проспекти відіграють ключову роль у забезпеченні прозорості та достовірності інформації, яка надається компаніями на ринку цінних паперів.

Оскільки в ОАЕ існують певні вимоги до звітності та оподаткування для компаній, то професійні бухгалтерські послуги відіграють ключову роль у дотриманні всіх відповідних правил. Кваліфіковані бухгалтери допомагають компаніям вести облік операцій, готувати податкові декларації, дотримуватись вимог щодо оподаткування та подавати інформацію про фінансовий стан бізнесу. Бухгалтерське обслуговування в ОАЕ може допомогти запобігти потенційним податковим і фінансовим проблемам.

Деякі з основних аспектів бухгалтерського обслуговування в ОАЕ:

 • Бухгалтерське обслуговування компаній різних організаційно-правових форм.
 • Проведення аудиту фірми з метою перевірки фінансових звітів на відповідність національним і міжнародним стандартам.
 • Підготовка та подання податкових декларацій і звітів до відповідних податкових органів.
 • Підготовка різноманітних видів податкових декларацій.
 • Проведення аналізу фінансового стану підприємства для виявлення можливих ризиків, прогнозування майбутніх результатів і прийняття обґрунтованих фінансових рішень.

Фінансовий аудит компаній в ОАЕ

Відповідно до Закону про компанії, підприємства, зареєстровані на континенті Еміратів (Mainland), зобов'язані проводити аудит фінансової звітності. Цей важливий процес спрямований на забезпечення прозорості та достовірності фінансової інформації, яку компанії надають своїм акціонерам, інвесторам, іншим зацікавленим сторонам. Аудит допомагає переконатися, що фінансові звіти відповідають встановленим стандартам і відбивають справжнє фінансове становище підприємства. Таким чином, він відіграє ключову роль у забезпеченні довіри до бізнесу.

Ситуація з аудитом у компаніях, зареєстрованих у вільних зонах Еміратів, може відрізнятися і залежить від багатьох факторів. Деякі з цих фірм зобов'язані проводити аудит своєї фінзвітності відповідно до вимог, встановлених у межах обраної вільної зони. Необхідність аудиту у вільних зонах не є універсальним правилом для всіх компаній. Однак для конкретних видів діяльності, особливо тих, що пов'язані з фінансовими операціями або входять до сфери регульованих галузей, аудит є обов'язковим. Ці вимоги можуть бути пов'язані з фінансовими стандартами, яких компанії повинні дотримуватись для забезпечення прозорості та надійності своєї звітності. Крім того, аудит може бути потрібним як частина контролю за дотриманням нормативних актів, що регулюють конкретні галузі або види діяльності.

Важливо відзначити, що ігнорування цієї вимоги може мати серйозні наслідки для компанії, аж до відмови у продовженні ліцензії в Арабських Еміратах. Крім цього, компанії в ОАЕ зобов'язані зберігати свої фінансові звіти щонайменше п'ять (5) років відповідно до вимог фінансового регулювання. Це забезпечує доступність і достовірність фінансової інформації у випадку необхідності перевірки чи аудиту в майбутньому.

Переваги професійних бухгалтерських послуг в ОАЕ

Розібратися в тонкощах бухгалтерського обліку в ОАЕ може бути непросто, що спонукає багатьох підприємців звертатися до професійних бухгалтерських послуг. Спеціалісти з профільною спеціалізацією стануть Вашим надійним партнером у галузі бізнес-рішень, пропонуючи низку спеціалізованих бухгалтерських послуг у Дубаї та інших еміратах ОАЕ.

Чому варто вибрати професійне бухгалтерське обслуговування компаній в ОАЕ:

Забезпечення відповідності.

Професійні бухгалтерські послуги гарантують, що підприємства відповідатимуть чинним стандартам бухгалтерського обліку та нормативним вимогам. Це знижує ризик потрапити під штрафні санкції та ризик виникнення юридичних проблем у майбутньому.

Фінансова точність.

Точність фінансової звітності має вирішальне значення для ухвалення обґрунтованих рішень. Професійні бухгалтери використовують свій досвід для ведення точного обліку та складання достовірної фінансової звітності.

Ефективність витрат.

Аутсорсинг бухгалтерських послуг в ОАЕ може стати економічно ефективним рішенням для підприємств, що дозволяє їм зосередитись на основній діяльності, одночасно використовуючи досвід професіоналів у галузі бухгалтерського обліку.

Стратегічне фінансове планування.

Вузькопрофільні фахівці виходять за межі рутинних завдань бухгалтерського обліку, надаючи послуги стратегічного фінансового планування. Це включає аналіз фінансових даних, надання ІТ-рішень та аналітичної інформації, що сприяє довгостроковому зростанню бізнесу в ОАЕ.

Висновок

ОАЕ виділяється серед ділових центрів у світі, які найдинамічніше розвиваються, тому багато інвесторів з-за кордону зацікавлені в тому, щоб запустити стартап в ОАЕ або купити готову компанію в ОАЕ. Уряд Арабських Еміратів надає великого значення прозорості бізнес-середовища, тому переглядає законодавство та впроваджує заходи, спрямовані на забезпечення відкритості у фінансовій сфері. Такий підхід сприяє не тільки підвищенню довіри до бізнесу всередині країни, а й створює сприятливі умови для міжнародного співробітництва та залучення іноземних інвестицій в ОАЕ.

Компаніям необхідно ретельно контролювати свої витрати, особливо якщо йдеться про транснаціональні фінанси. Надійні бухгалтерські та податкові послуги в ОАЕ є своєрідним «фундаментом» для успішного функціонування бізнесу.

Зверніться до команди професіоналів, які запропонують індивідуальні рішення для кожної компанії в ОАЕ, враховують її напрямок діяльності та організаційно-правову форму, що дозволить забезпечити максимальну ефективність у галузі бухгалтерського обслуговування.

Наша команда має компетенції, необхідні для вирішення низки завдань, пов'язаних із податковим обліком і бухгалтерією в ОАЕ. Ми готові запропонувати нашим клієнтам всебічний супровід інвестиційної діяльності в ОАЕ.

Теги: ОАЕ
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар