Типова угода про партнерство ILPA

Стандартизація документів в інвестиційній сфері відіграє ключову роль у зміцненні довіри та зниженні правових ризиків між учасниками ринку. Типова угода про партнерство ILPA, розроблена Institutional Limited Partners Association, є важливим інструментом у регулюванні відносин між інвесторами та керуючими партнерами приватних інвестиційних фондів. Цей документ визначає стандарти прозорості, відповідальності та операційної ефективності, які необхідні для забезпечення інтересів усіх сторін.

У цій статті висвітлюється актуальність і значущість угоди для партнерів ILPA, її структура, ключові положення та юридична основа. Ми розглянемо також зміни в правовому регулюванні, пов'язані із запровадженням та застосуванням цього документа. Проаналізуємо переваги використання стандартного договору партнерства ILPA, включаючи покращення управлінських практик та оптимізацію взаємодії між учасниками фондів.

Загальний огляд ILPA і типових угод

Institutional Limited Partners Association (ILPA) – це міжнародна організація, яка об'єднує інвесторів приватного капіталу, відомих як обмежені партнери (limited partners).

Основна місія ILPA полягає у просуванні інтересів своїх членів через встановлення стандартів у сфері управління приватними інвестиційними фондами, навчання, дослідження та розробку практичних інструментів.

Одним із ключових інструментів, розроблених цією організацією, є ILPA Model Limited Partnership Agreement.

Типова угода про партнерство ILPA (ILPA Model Limited Partnership Agreement) ‒ стандартизований зразок документа, який призначений для регулювання відносин між керуючими партнерами (general partners) та інвесторами (limited partners) у приватних інвестиційних фондах.

Приватні інвестиційні фонди традиційно створюються на основі партнерських угод, які визначають правові та економічні відносини між керуючими партнерами та інвесторами. З часом, у міру зростання та еволюції ринку приватних інвестицій, виникла гостра необхідність стандартизації цих угод. Спочатку партнерські угоди були простими та орієнтовані на конкретні угоди, але оскільки складність угод збільшувалася, виникла потреба в більш комплексних та уніфікованих документах.

30 жовтня 2019 року відразу після оприлюднення оновлених принципів Асоціація інституційних партнерів з обмеженою відповідальністю (ILPA) представила Типову угоду про партнерство ILPA. Цей великий правовий шаблон розроблено для зменшення витрат і спрощення узгодження умов інвестування у фонди прямих інвестицій.

У зв'язку з випуском цього законодавчого акту Стів Нельсон, генеральний директор ILPA, зазначив, що «в галузі сьогодні відсутні вільно доступні модельні документи, які можуть бути основою для обґрунтованих юридичних умов і положень, пов'язаних із фондами прямих інвестицій». Модель LPA призначена для досягнення цієї мети і була розроблена в межах Ініціативи ILPA зі спрощення LPA, очолюваною групою як внутрішніх, так і зовнішніх юристів, які представляють як генеральних партнерів (GP), так і партнерів з обмеженою відповідальністю (LP) на світовому ринку.

Впровадження типової угоди про партнерство ILPA стало відповіддю на потреби учасників ринку у створенні чіткої, структурованої та передбачуваної правової основи для управління інвестиціями. Ці документи не тільки сприяють спрощенню та прискоренню процесу формування фондів, а й значно сприяють прозорості та передбачуваності для інвесторів. Цей документ є основою для створення прозорих, справедливих та ефективних партнерських відносин, встановлюючи чіткі правила та стандарти в таких галузях, як управління, розподіл доходів, звітність і відповідальність сторін. Типова угода ILPA сприяє покращенню управлінських практик і підвищенню загальної ефективності управління інвестиційними фондами.

1

Цілі та принципи розробки типової угоди ILPA

Основна мета розробки типової угоди ILPA полягає у створенні стандарту, який максимально враховує та захищає інтереси обмежених партнерів, підтримуючи справедливе та ефективне управління приватними інвестиційними фондами. Для досягнення цієї мети було розроблено такі принципи:

Прозорість

Угода для партнерів ILPA вимагає від керуючих партнерів забезпечення високого рівня прозорості в усіх аспектах управління фондом, включаючи фінансові операції, інвестиційні рішення та розподіл прибутку.

Справедливість

Стандарти та умови, закріплені в документі, повинні сприяти рівноправному та справедливому поводженню всіх партнерів, незалежно від їхнього внеску чи статусу.

Відповідальність

Нормативна угода про партнерство ILPA встановлює чіткі межі відповідальності для керуючих партнерів гарантуючи, що вони діють у кращих інтересах фонду та його учасників.

Стандартизація

Надання єдиного шаблону, який може бути адаптований під різні фонди та ситуації, але при цьому зберігає основні принципи і стандарти, необхідні для захисту прав та інтересів інвесторів.

Значення типових угод для регулювання відносин між інвесторами та керуючими партнерами

Типова угода про партнерство ILPA грає критичну роль у стандартизації та регулюванні взаємодій між limited та general partners. Ці документи забезпечують необхідну юридичну чіткість і допомагають мінімізувати потенційні конфлікти, встановлюючи стандарти для таких аспектів:

 • Розподіл доходів і збитків. Типова угода визначає, як буде розподілено доходи та збитки між учасниками фонду, що є ключовим елементом для інвесторів при ухваленні рішення про вкладення коштів.
 • Управлінські повноваження та обов'язки. Документ чітко розмежовує повноваження керуючих партнерів, встановлюючи їхні обов'язки щодо управління активами фонду, включаючи інвестиційні рішення та повсякденне управління.
 • Звітність і прозорість. Угода встановлює стандарти для звітності та прозорості операцій, що необхідно для підтримки довіри інвесторів і відповідності регуляторним вимогам.
 • Права та обов'язки інвесторів. Договір партнерства ILPA визначає права інвесторів, включаючи право на інформацію, право на участь у певних рішеннях і механізми захисту їхніх інтересів.

За допомогою нормативної угоди про партнерство ILPA та інших подібних документів встановлюються межі, які сприяють ефективнішому та справедливішому управлінню інвестиційними фондами, захищаючи інтереси всіх учасників і підтримуючи здорове інвестиційне середовище. Ці стандарти як підвищують якість управління активами, так і сприяють залученню капіталу, зміцнюючи довіру до інвестиційної сфери загалом.

Відмінності типової угоди ILPA від інших модельних документів у галузі

Типова угода про партнерство ILPA виділяється на тлі інших модельних документів, які використовуються в індустрії приватних інвестицій, низкою ключових особливостей. По-перше, ця угода розроблена з урахуванням інтересів обмежених партнерів (limited partners), що робить її унікальною у світі, де більшість подібних документів сконцентрована на керуючих партнерах (general partners).

Типова угода ILPA забезпечує жорсткіші вимоги до звітності та прозорості, що є критично важливим для інвесторів, які прагнуть повної поінформованості про стан їх інвестицій. На відміну від інших стандартних договорів, які можуть бути більш гнучкими в цих аспектах, базовий договір про партнерство ILPA ставить у пріоритет захист інтересів інвесторів, гарантуючи їм доступ до регулярної та детальної звітності.

Документ також включає посилені заходи щодо управління конфліктами інтересів, що робить його привабливішим для інвесторів, які прагнуть уникнути потенційних ризиків, пов'язаних із неетичною поведінкою керуючих. Порівняно з іншими партнерськими угодами, ILPA пропонує жорсткіші межі щодо можливих конфліктних ситуацій, що сприяє створенню здоровішого інвестиційного середовища.

Структура угоди ILPA

У структурі типової угоди про партнерство ILPA кожен розділ ретельно продуманий, щоб враховувати всі аспекти управління приватним інвестиційним фондом, від відносин сторін до процедур завершення його діяльності.

Визначення та інтерпретації

Угода починається з розділу, який містить визначення ключових термінів, які використовуються в документі. Цей розділ є критично важливим, оскільки забезпечує єдине розуміння термінології для всіх сторін угоди. Визначення охоплюють широкий спектр понять від специфічних фінансових термінів до загальних юридичних понять – таких, як "активи фонду" та "дохід від плати".

Загальні положення

Розділ "Загальні положення" включає інформацію про найменування фонду, зареєстрований офіс та юридичний статус фонду. Також у цьому розділі вказані цілі фонду – такі, як здійснення інвестицій відповідно до інвестиційної політики, закріпленої в Додатку 2.

Управління: обмежені партнери

Цей розділ регулює управління фондом і визначає права та обов'язки обмежених партнерів (Limited Partners) та генерального партнера (General Partner). Включає положення про призначення та заміну членів консультативного комітету, а також обов'язки консультативного комітету перед фондом і партнерами.

Зобов'язання

У розділі "Зобов'язання" описано фінансові зобов'язання партнерів перед фондом, включаючи суми капіталовкладень та умови їх внесення. Він також охоплює механізми розподілу та повернення коштів – такі, як рівноправні виплати (Equalization Payments).

Укладання угод

Цей розділ описує процес укладання угод з новими партнерами та процедури, необхідні для цього, включаючи зобов'язання щодо внесення капіталовкладень і порядок проведення додаткових закриттів (Subsequent Closings).

Капіталовкладення

Розділ "Капіталовкладення" деталізує умови та порядок внесення капіталовкладень партнерами, включаючи повідомлення про необхідність внесення коштів (Drawdown Notices) та терміни їх внесення. Також зазначено правила розподілу коштів для різних цілей – таких, як придбання портфельних інвестицій та оплата витрат фонду.

Інвестиції

У цьому розділі встановлені правила та процедури щодо здійснення інвестицій фондом, включаючи придбання, управління та реалізацію портфельних інвестицій. Описано також умови, за яких можуть здійснюватись додаткові інвестиції (Follow-on Investments).

Управління фондом

Розділ "Управління фондом" охоплює питання управління операціями фонду, включаючи призначення керуючого фонду (Fund Manager), виплати менеджеру та порядок прийняття рішень щодо управління активами фонду.

Винятковість і потенційні конфлікти інтересів

Тут описуються положення щодо винятковості діяльності генерального партнера та керуючого фонду, а також заходи щодо запобігання та вирішення потенційних конфліктів інтересів.

Припинення роботи фонду

У цьому розділі наведено умови та процедури, за яких генеральний партнер може бути усунутий з посади, а також процедури ліквідації та завершення діяльності фонду.

Події щодо ключових осіб; припинення діяльності

Цей розділ регулює дії у випадку виникнення подій, які стосуються ключових осіб фонду – таких, як смерть чи недієздатність, а також умови припинення діяльності фонду.

Загальні збори партнерів

Описується порядок проведення загальних зборів партнерів, включаючи повідомлення, процедури голосування та проведення протоколів засідань.

Консультативний комітет

Розділ регулює діяльність консультативного комітету, включаючи його склад, функції та взаємодію з генеральним партнером і керуючим фонду.

Розподіл та алокації

Тут описані механізми розподілу доходів і збитків між партнерами, а також порядок нарахування та виплати винагород та інших компенсацій генеральному партнеру та керуючому фонду.

Книги та записи; звіти обмеженим партнерам

Розділ присвячений веденню бухгалтерського обліку та звітності перед обмеженими партнерами, включаючи аудит фінансових звітів і надання регулярних звітів про стан фонду.

Звільнення від відповідальності та відшкодування збитків

Описуються умови звільнення від відповідальності та відшкодування збитків для партнерів та інших зацікавлених осіб, пов'язаних із фондом.

Передача прав; заміна партнерів

Регулюються умови та порядок передачі прав на участь у фонді та заміни партнерів, включаючи схвалення генерального партнера та виконання необхідних процедур.

Термін дії, розпуск і ліквідація фонду

Цей розділ визначає термін дії угоди, умови розпуску та процедури ліквідації фонду, включаючи розподіл активів і завершення зобов'язань фонду.

Виправлення; доручення

Описуються умови внесення змін до угоди та порядок надання довіреностей для виконання певних дій від імені партнерів.

Інші умови

Розділ включає різні загальні положення – такі, як порядок повідомлень, недійсність окремих положень, а також відсутність прав третіх осіб на виконання умов угоди.

Застосовне право та вирішення спорів

Тут встановлено застосовне право та юрисдикція для вирішення спорів, які виникають у зв'язку з виконанням угоди.

Угода про партнерство ILPA, завдяки своїй детальній структурі та чітким положенням, є важливим інструментом для ефективного управління приватними інвестиційними фондами. Вона дозволяє встановити прозорі та справедливі правила гри, що сприяє довгостроковому успіху та сталому розвитку фонду.

Учасники типової угоди ILPA

У типовій угоді про партнерство ILPA чітко визначаються ролі та обов'язки учасників, що сприяє створенню прозорої та передбачуваної структури управління приватним інвестиційним фондом.

Учасники партнерської угоди ILPA діляться на дві основні категорії:

 • керуючі партнери (general partners),
 • обмежені партнери (limited partners).

Кожна з цих груп має свої специфічні функції та зобов'язання, які детально розглядаються в документі про партнерство ILPA.

Керуючі партнери (General Partners)

Керуючі партнери несуть основну відповідальність за управління фондом і реалізацію його інвестиційної стратегії. Відповідно до базового договору про партнерство ILPA, вони мають такі повноваження та обов'язки:

 • Інвестиційні рішення. Керуючі партнери приймають ключові рішення щодо інвестицій, ґрунтуючись на стратегії та цілях фонду, прописаних в угоді для партнерів ILPA.
 • Операційне управління. Вони відповідають за повсякденне управління активами фонду, включаючи моніторинг та оцінку поточних вкладень.
 • Звітність і прозорість. Керуючі партнери зобов'язані надавати регулярні та детальні звіти про діяльність фонду, забезпечуючи цим прозорість для обмежених партнерів.
 • Фідуціарні обов'язки. Відповідно до нормативної угоди про партнерство ILPA, керуючі партнери повинні діяти в кращих інтересах фонду та його інвесторів, уникаючи конфлікту інтересів і дотримуючись принципів сумлінності.

Обмежені партнери (Limited Partners)

Обмежені партнери надають капітал для інвестицій і мають обмежену участь в управлінні фондом. Їх основними правами та обов'язками є:

 • Капітальні внески. Обмежені партнери зобов'язані вносити капітальні вклади відповідно до умов, викладених у договорі партнерства ILPA.
 • Право на інформацію. Вони мають право на отримання регулярної звітності та доступу до фінансової інформації щодо діяльності фонду, як це передбачено в угоді про партнерство ILPA.
 • Обмежена відповідальність. На відміну від керуючих партнерів обмежені партнери не несуть відповідальності за операційне управління фондом і ризикують тільки внесеним капіталом.
 • Участь у ключових рішеннях. У деяких випадках, передбачених документом про партнерство ILPA, обмежені партнери можуть брати участь у прийнятті ключових рішень – таких, як зміна інвестиційної стратегії або призначення нових керуючих партнерів.
Взаємодія між учасниками
Ефективна взаємодія між керуючими та обмеженими партнерами є основою успішного функціонування фонду. Типова угода про партнерство ILPA встановлює чіткі механізми взаємодії, включаючи:
Спільні комітети
Для поліпшення координації та контролю можуть створюватися спільні комітети, до яких належать представники обох сторін.
Механізми вирішення спорів
У випадку розбіжностей документ передбачає процедури для їх врегулювання, що сприяє підтримці стабільності та довіри у партнерських відносинах.

Ключові умови та положення в типовій угоді ILPA

Типова угода про партнерство ILPA охоплює всі аспекти управління приватним інвестиційним фондом, надаючи чіткі правила та стандарти для обох сторін партнерства.

Положення про капітальні внески та розподіл прибутку

Одним із ключових елементів типової угоди про партнерство ILPA є регулювання капітальних внесків та розподіл прибутку. Цей документ суворо визначає зобов'язання інвесторів щодо внесення капіталу, включаючи терміни та розміри внесків. Також в угоді деталізовані механізми розподілу прибутків та збитків, що дозволяє уникнути непорозумінь і конфліктів між партнерами.

Документ про партнерство ILPA включає правила пріоритетних виплат і винагород для керуючих партнерів. Ці положення гарантують, що керуючі партнери отримують справедливу винагороду за свої зусилля та внесок в управління фондом. Крім цього, угода для партнерів ILPA визначає ліквідаційні пріоритети, встановлюючи права та пріоритети партнерів при розподілі активів, які залишилися, у випадку ліквідації фонду.

Нормативна угода про партнерство ILPA також враховує можливі зміни у складі партнерів та умови виходу з фонду. Такі положення забезпечують гнучкість і стійкість фонду, дозволяючи адаптуватися до змінних умов ринку і вимог інвесторів.

Звітність та аудит

Типова угода про партнерство ILPA встановлює високі стандарти звітності та аудиту, щоб гарантувати прозорість і надійність управління фондами. У документі чітко прописані вимоги до частоти та формату звітів, які керуючий партнер зобов'язаний надавати. Ці звіти повинні містити повну та актуальну інформацію про діяльність фонду, його фінансові показники та інвестиційні результати.

Відповідно до нормативної угоди про партнерство ILPA, керуючий партнер зобов'язаний надавати звіти на регулярній основі. Чітко вказано терміни, в які звіти мають бути подані, а також формати, які потрібно використовувати. Така деталізація дозволяє інвесторам отримувати своєчасну та точну інформацію, що підвищує їхню довіру та впевненість у керуючому партнері.

Крім того, документ про партнерство ILPA потребує проведення незалежного аудиту діяльності фонду. Незалежний аудит є додатковим механізмом контролю, який перевіряє відповідність фінансових звітів дійсності та дотримання всіх норм і правил, встановлених у договорі партнерства ILPA. Проведення аудиту зовнішніми фахівцями забезпечує об'єктивність і незалежність перевірки, що сприяє зміцненню довіри з боку інвесторів.

Партнерська угода ILPA також передбачає, що результати аудиту мають бути доступні всім обмеженим партнерам. Це дозволяє інвесторам самостійно оцінити фінансовий стан фонду та переконатися в правильності та чесності управління. Додатково, результати аудиту можуть використовуватись для покращення внутрішніх процесів і підвищення ефективності управління фондом.

2

Угода для партнерів ILPA робить особливий акцент на прозорості та відповідальності. Високі стандарти звітності та обов'язковий незалежний аудит допомагають створити довірче середовище, в якому інтереси всіх учасників захищені. Це сприяє довгостроковому успіху та сталому розвитку фонду, залучаючи нових інвесторів та утримуючи поточних партнерів.

Конфлікти інтересів та фідуціарні обов'язки

Типова угода про партнерство ILPA включає положення, спрямовані на запобігання та управління конфліктами інтересів між керуючими та обмеженими партнерами. Ці положення відіграють ключову роль у забезпеченні чесного та справедливого управління фондом.

Керуючий партнер, відповідно до документа про партнерство ILPA, зобов'язаний діяти виключно на користь фонду та його інвесторів. Це зобов'язання ґрунтується на принципах сумлінності та чесності, що вимагає від керуючого партнера прийняття рішень, які будуть вигідними для всіх учасників фонду. Фідуціарні обов'язки керуючого партнера передбачають, що всі його дії повинні відповідати найвищим стандартам етики та професіоналізму.

Угода для партнерів ILPA включає конкретні заходи та процедури для виявлення та запобігання конфліктам інтересів. Наприклад, керуючий партнер зобов'язаний розкривати будь-яку особисту зацікавленість в угодах чи інвестиціях, які можуть вплинути на фонд. Це дозволяє обмеженим партнерам бути в курсі потенційних конфліктів і вживати заходів для їх вирішення.

Договір партнерства ILPA також передбачає створення спеціальних комітетів або призначення незалежних осіб для моніторингу та врегулювання конфліктів інтересів. Ці комітети можуть проводити незалежні розслідування та пропонувати рекомендації щодо усунення виявлених проблем. Такі заходи допомагають підтримувати довіру між керуючими та обмеженими партнерами, а також забезпечують прозорість усіх операцій фонду.

Нормативна угода про партнерство ILPA встановлює чіткі процедури для розгляду та вирішення конфліктів інтересів. У випадку виникнення конфлікту, керуючий партнер зобов'язаний вжити заходів щодо його вирішення відповідно до встановлених правил. Це може включати залучення третьої сторони для незалежної оцінки ситуації та прийняття відповідних рішень.

Типовий договір про партнерство ILPA наголошує на важливості дотримання фідуціарних обов'язків та запобігання конфліктам інтересів для захисту прав усіх учасників фонду. Керуючі партнери повинні постійно діяти в кращих інтересах фонду, уникаючи будь-яких дій, які можуть призвести до конфліктів інтересів. Це забезпечує справедливе та ефективне управління фондом, що зрештою сприяє його довгостроковому успіху.

Механізми вирішення спорів

Типова угода про партнерство ILPA включає детально розроблені механізми вирішення спорів, які забезпечують мирне та ефективне врегулювання конфліктів. Основними інструментами для цього є процедури медіації та арбітражу, спрямовані на досягнення згоди між сторонами та запобігання затяжним судовим розглядам.

Документ про партнерство ILPA передбачає чіткі правила та терміни для розгляду скарг і конфліктів. В угоді для партнерів ILPA встановлюється, що всі спори мають бути розглянуті у суворо визначені часові межі, що сприяє оперативному врегулюванню розбіжностей. Це допомагає підтримувати стабільність у відносинах між керуючими та обмеженими партнерами, забезпечуючи високий рівень довіри.

Процедури медіації, включені до типової угоди про партнерство ILPA, передбачають залучення нейтральної третьої сторони для сприяння досягненню взаємоприйнятного рішення. Медіація дозволяє сторонам відкрито обговорити свої позиції та знайти компроміс без необхідності звернення до суду. Це не лише економить час і ресурси, а й сприяє збереженню позитивних ділових відносин.

Якщо медіація не приводить до вирішення конфлікту, партнерська угода ILPA передбачає арбітраж як наступний крок. Арбітражні процедури більш формальні та включають залучення арбітра або арбітражної колегії, які виносять остаточне та обов'язкове для виконання рішення. Типовий договір про партнерство ILPA встановлює правила вибору арбітра, процедури проведення арбітражного розгляду та термін винесення рішення.

Угода про партнерство ILPA також визначає порядок виконання арбітражних рішень, що забезпечує їхнє обов'язкове дотримання всіма учасниками. Це важливо для підтримки правового порядку та захисту інтересів усіх сторін. За потреби, арбітражне рішення може бути примусово виконане через судові органи.

Механізми вирішення спорів, передбачені в договорі партнерства ILPA, забезпечують високий рівень гнучкості та ефективності у врегулюванні конфліктів. Вони дозволяють уникнути довгих судових розглядів і зберегти ділові відносини між партнерами на високому рівні. Завдяки цим процедурам, інвестори можуть бути впевнені в тому, що їхні права та інтереси будуть захищені, а всі спори, які виникають, будуть врегульовані справедливо і оперативно.

Висновок

Типова угода про партнерство ILPA є фундаментальним інструментом для ефективного управління приватними інвестиційними фондами. Вона забезпечує прозорі та справедливі правила для всіх учасників, мінімізуючи ризики та сприяючи довгостроковій стабільності. Завдяки детальним положенням, які охоплюють всі аспекти партнерських відносин, від капітальних внесків і розподілу прибутку до механізмів вирішення спорів та фідуціарних обов'язків, документ про партнерство ILPA встановлює високі стандарти управління та довіри.

Використання типової угоди про партнерство ILPA дозволяє інвесторам і керуючим партнерам працювати в гармонійному та передбачуваному правовому полі. Це сприяє залученню нових інвестицій та зміцненню ділових відносин, забезпечуючи успіх і сталий розвиток фонду. Кожен аспект угоди ретельно опрацьовано для захисту інтересів усіх учасників і підтримки високого рівня прозорості та відповідальності.

Компанія YB Case готова надати всебічну підтримку щодо розробки та впровадження типової угоди про партнерство ILPA. Наші експерти мають глибокі знання та досвід у галузі фінансового та юридичного консалтингу. Ми допоможемо вам адаптувати нормативну угоду про партнерство ILPA під ваші конкретні потреби, забезпечивши дотримання всіх юридичних вимог і захист ваших інтересів. Звертайтеся до нас за професійною допомогою та впевнено крокуйте до успішного управління вашими інвестиціями.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар