Реєстрація хедж-фонду в Сингапурі: особливості та вимоги
Реєстрація хедж-фонду в Сингапурі —
це процес реєстрації інвестиційної компанії, метою якої є максимізація прибутку інвестора за допомогою активного управління. За останні кілька років Сингапур увійшов до переліку ключових центрів хедж-фондів у тісній конкуренції з Нью-Йорком і Лондоном.

Його привабливість полягає у сприятливих податкових умовах, надійності правової системи та досить високому ступені фінансової стабільності. Зростання Сингапуру як центру хедж-фондів стало одним із важливих тенденцій у світовій фінансовій індустрії.

У публікації описані ключові особливості індустрії хедж-фондів Сингапуру, роз'яснюються ліцензійні вимоги та правила регулювання діяльності хедж-фондів у цій країні.

Що таке хедж-фонд у Сингапурі?

Хедж-фонд у Сингапурі – це
інвестиційний фонд, який використовує різноманітні інвестиційні стратегії, включаючи арбітраж, довгострокові інвестиції, спекулятивні операції й інші підходи для захисту від ризиків або отримання доходів на фінансових ринках. Хедж-фонди надають інвесторам можливість вкласти кошти в різні активи – такі, як акції, облігації, валюти, товари та похідні фінансові інструменти.

Зазвичай відкриття хедж-фонду в Сингапурі пов'язане зі значно більшим ризиком, ніж інвестування в інші види інвестиційних компаній, тому хедж-фонди призначені для акредитованих інвесторів, які відповідають певним критеріям, встановленим регулятором цієї юрисдикції.

Сингапур є привабливою юрисдикцією для хедж-фондів, що обумовлено низкою факторів, з-поміж яких:

 • Привілейоване розташування. Ця юрисдикція є фінансовим центром Азії та зручно розташована для обслуговування клієнтів із різних регіонів, включаючи Китай.
 • Розвинена інфраструктура. Сингапур має розвинену фінансову інфраструктуру, включаючи біржі цінних паперів, банки та правові структури, що сприяє розвитку та зростанню хедж-фондів.
 • Прогресивний уряд. Сингапурський уряд підтримує розвиток фінансової галузі та вживає заходів для створення сприятливого бізнес-середовища. Він надає податкові пільги й інші стимули для хедж-фондів.
 • Продуманий регуляторний режим. Сингапур має жорсткі правила та регулювальні норми, які допомагають захистити інтереси інвесторів і забезпечити інвестиційну стабільність.
 • Інвестиції в інновації та технології. Влада інвестує в розвиток високих технологій та інновацій, включаючи фінтех. Це робить Сингапур привабливим місцем для реєстрації хедж-фондів, які хочуть використати прогресивні технології та інвестиційні інструменти для досягнення своїх цілей.

Регулювання хедж-фондів у Сингапурі

Відповідальність за регулювання діяльності хедж-фондів у Сингапурі покладено на Грошово-кредитне управління (MAS). Це основний регулятор фінансового ринку в країні. Регулювання включає різні аспекти – такі, як вимоги до капіталу, звітність, документообіг, прозорість і заходи щодо запобігання відмиванню грошей. Основна мета полягає у забезпеченні фінансової стабільності, захисті інтересів інвесторів та підтримці розвитку фондового ринку Сингапуру.

Регулювання сингапурських хедж-фондів здійснюється на основі таких законодавчих актів:

 • Закон про цінні папери та ф'ючерси (SFA): визначає, які види діяльності є регульованими та яких вимог повинні дотримуватися учасники ринку. Відповідно до SFA, хедж-фонди, які управляють активами на суму понад 250 млн доларів США, вважаються фондами колективних інвестицій (CIS) та підлягають регулюванню.
 • Закон про фінансові послуги (FSMA): регулює діяльність фінансових посередників, включаючи хедж-фонди. FSMA встановлює вимоги до ліцензування, капіталу, управління ризиками та розкриття інформації для всіх цих посередників.

Започаткування хедж-фонду в Сингапурі: особливості й умови

Серед основних особливостей можна відзначити таке:

Реєстрація інвестиційного хедж-фонду в Сингапурі підходить лише для акредитованих інвесторів

Інвестори мають відповідати певним вимогам. Їх капітал має бути щонайменше 2 млн SGD (1 456 940 USD), або вони мають надати докази того, що заробили 300 000 SGD (218 541 USD) і більше за останні 12 місяців.

Такі вимоги пов'язані з тим, що управляючі фондами мають справу з більшими сумами грошей, і це пов'язано з високим ризиком. На додачу до цього менеджерам фондів доведеться витратити багато часу та зусиль, інформуючи непрофесіонала про інвестиційні стратегії та їх механізми. Однак, у випадку з акредитованими й інституційними інвесторами, керуючі фондами можуть припустити, що вони несуть відповідальність перед клієнтами, які добре знають ризики управління фондом.

Примітка
«Кваліфікований інвестор» відповідно до сингапурського законодавства визначається, як фізична чи юридична особа, якій фінансовими органами країни згідно із законом дозволено інвестувати в хедж-фонди й інші приватні розміщення. Кваліфікованим інвесторам необхідно довести достатній дохід чи власний капітал, перш ніж їм дозволять купувати незареєстровані цінні папери.

Широка різноманітність доступних інвестиційних можливостей

Якщо Ви хочете заснувати хедж-фонд у Сингапурі дистанційно, корисно буде знати, що менеджерам фондів дозволено робити будь-які інвестиції на свій вибір, будь-які акції, нерухомість, земля тощо. З іншого боку, реєстрація пайового інвестиційного фонду в Сингапурі передбачає здійснення інвестицій лише в акції та облігації.

Організаційна структура

Доступні такі структури хедж-фондів у Сингапурі — оншорні та офшорні фонди. Своєю чергою оншорні хедж-фонди можуть бути структуровані в таких формах:

Закриті фонди (Close-Ended Funds).
Це корпорації, які випускають певну кількість акцій і не надають можливості входу чи виходу інвесторам після початку діяльності фонду.
Відкриті трастові фонди (Open-Ended Trust Funds).
Ці фонди пропонують інвесторам можливість купівлі або продажу акцій за поточною ціною, яка безпосередньо пов'язана з чистою вартістю активів фонду.
Товариства/партнерства з обмеженою відповідальністю (Limited Liability Company/Partnerships — Llc/Llp).
Це структури фонду, що надають гнучкіше управління.

У кожному випадку, оншорні фонди підлягають регулюванню та ліцензуванню з боку органів державного регулятора, MAS. Офшорні фонди в Сингапурі – це офшорні компанії, зареєстровані в інших юрисдикціях. Вони дозволяють інвесторам уникнути певних податкових зобов'язань і дають більшу гнучкість в управлінні активами.

Для здійснення будь-якого виду управління фондами необхідно бути або зареєстрованою компанією управління фондами, або отримати ліцензію на надання послуг на ринках капіталу в Сингапурі (ліцензія CMS) від Грошово-кредитного управління.

Отримання ліцензії CMS у Сингапурі

Фізичні або юридичні особи, які керують сингапурськими хедж-фондами, зобов'язані або мати ліцензію CMS або бути звільнені від вимог ліцензування. У цій юрисдикції компанії з управління фондами (FMC) можуть бути звільнені від обов'язкового ліцензування, якщо задовольняють такі умови:

 • Обмежена кількість інвесторів (менше тридцяти).
 • Інвестори, від імені яких здійснюється управління фондами, мають бути «кваліфікованими інвесторами» відповідно до визначення, встановленого в сингапурському законодавстві.
 • Компанія, що здійснює управління сингапурськими хедж-фондами, зобов'язана мати достатній професіоналізм і досвід у сфері управління активами, щоб ефективно виконувати свої функції.
 • Компанія повинна надати повідомлення MAS про свою діяльність та відповідність зазначеним критеріям звільнення.
Важливо відмітити
що незважаючи на звільнення від обов'язкового ліцензування, зазначені компанії все одно підлягають регулюванню та нагляду з боку MAS.

Як створити хедж фонд у Сингапурі: необхідні документи

При поданні заяви на ліцензію потрібно підготувати такі основні документи:

 1. Детальний опис хедж-фонду, включаючи інвестиційну стратегію та очікувані фінансові показники.
 2. Інформацію про директора або управителя фонду. Це може бути фіз- або юрособа, і потрібно надати документи, що підтверджують їх компетенцію та досвід.
 3. Інформацію про частку володіння фонду та його учасників.
 4. Копії всіх договорів, Статуту, угод про довірче управління та іншої документації, що належать до фонду.

MAS може вимагати додаткову інформацію чи документи в процесі розгляду заявки.

Правила управління хедж-фондом у Сингапурі

Правила залучення акредитованих інвесторів

Сингапурські хедж-фонди можуть пропонувати свої послуги лише акредитованим інвесторам, як це вимагає SFA. Акредитований інвестор — це фізична чи юридична особа, яка відповідає одному з таких критеріїв:

 • Інвестиційний капітал не менше 200 000 сингапурських доларів.
 • Річний дохід не менше 300 000 сингапурських доларів.
 • Сукупна вартість активів не менше 1 млн сингапурських доларів.

Регламент керівника

Менеджери хедж-фондів повинні мати досвід і знання в управлінні цими схемами. Коли інвестиційні рішення приймаються консультантами, вони також повинні мати досвід у цій галузі. Професійна кваліфікація, досвід, історія діяльності й активи під управлінням враховуватимуться в оцінці їх компетентності. Ба більше, до складу менеджерів повинні входити щонайменше два керівники, які мають не менше 5 років досвіду роботи в інвестиційній сфері.

Правила звітності

Менеджери хедж-фондів повинні складати та надавати піклувальникам річні перевірені звіти, піврічні та квартальні звіти. Також потрібно розкрити інформацію про результати діяльності чи винагороди, виплачені за ці періоди.

На додаток до вищевказаних вимог, хедж-фонди зобов'язані дотримуватись вимог до розкриття інформації. Хедж-фонди, зареєстровані в MAS, повинні розкривати:

 • Інформацію про фонд: назва та вид фонду, інвестиційні цілі та стратегії, структура управління та ризики.
 • Інформація про менеджера: ім'я, досвід роботи, кваліфікація та освіта.
 • Інформація про інвесторів: вимоги до інвесторів, включаючи мінімальний розмір інвестицій і кваліфікаційні вимоги.
 • Інформація про результати: фінансові результати фонду, включаючи прибутковість, ризик і збитки.
Ця інформація має бути розкрита в проспекті фонду, який є доступним для всіх інвесторів. Вимоги до розкриття інформації дозволять інвесторам приймати обґрунтовані рішення щодо того, чи варто їм інвестувати в хедж-фонд. MAS має право проводити перевірки хедж-фондів для забезпечення дотримання законодавчих вимог. Загалом регулювання хедж-фондів у Сингапурі спрямоване на захист інвесторів і забезпечення прозорості та ефективності ринку.

Висновок

Глобальний капітал рухається до країн Південно-Східної Азії, які випереджають економічне зростання в інших частинах світу. Будучи великим фінансовим центром, Сингапур приваблює все більше хедж-фондів, як іноземних, так і стартапів, щоб задовольнити зростаючий попит на капітал.

У статті ми описали ключові особливості реєстрації сингапурського хедж-фонду. Нагадаємо, що Грошово-кредитне управління (MAS) є відповідальним органом за регулювання та реєстрацію інвестиційних фондів у Сингапурі. Щоб керувати хедж-фондом, потрібно мати відповідну ліцензію, або отримати звільнення від зобов'язань ліцензування.

Консультація щодо регулювання інвестиційної діяльності в Сингапурі з профільними фахівцями YB Case буде актуальною для тих, хто хоче розібратися з вимогами регулятора. Ви можете зв'язатися з нами зручним способом, щоб дізнатися більше деталей.
Теги: Сингапур
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар