Види інвестиційних фондів у США
Реєстрація інвестиційного фонду в США пропонує низку переваг і можливостей, дозволяє залучати інвестиції від широкого кола інвесторів та оперувати в країні з надійним та прозорим законодавством. У Америці заохочуються колективні вкладення. Хоча фонди, як сучасний вид інвестиційних інструментів, почали розвиватися на початку 20-го століття, історія колективного інвестування й управління активами має давніше коріння. Щоб відкрити інвестиційний фонд у США, потрібно вибрати категорію фонду, яка найкраще відповідатиме потребам інвесторів.

Якщо Ви хочете зареєструвати інвестиційний фонд у США, на вибір надається кілька категорій інвестфондів. При цьому важливо пам'ятати, що світ інвестиційних можливостей характеризується балансом між ризиком і прибутковістю. Це є ключовим аспектом для всіх інвесторів, і розуміння цього балансу допомагає приймати обґрунтовані рішення та будувати збалансований інвестиційний портфель. Далі ми проаналізуємо кожен із видів фондів і розповімо, які є механізми інвестування у Штатах.

Інвестиційний фонд у США: поняття інвестфонду і схему його функціонування

Інвестиційний фонд –
фінансова організація, що збирає кошти від інвесторів та інвестує в різні активи (акції, нерухомість, ін. фінансові інструменти). Інвестфонди відкривають значні можливості для інвесторів із різними цілями та стратегіями. Вони стали найпопулярнішим засобом для довгострокового інвестування.

Фонди США у законодавстві називаються інвестиційними компаніями. Головною метою створення фонду в США є можливість диверсифікувати інвестиційний портфель та отримати доступ до професіоналів, які керують інвестиціями.

Функціонування інвестфонду виглядає так:

 1. Залучення коштів. Спочатку фонд розробляє стратегії, визначаючи цілі, ризики й очікування від інвестицій. Далі фонд активно шукає потенційних інвесторів, пропонуючи їм можливість вкласти свої кошти відповідно до затвердженої стратегії. Інвестори стають власниками частини портфеля активів фонду.
 2. Формування портфеля. Формування диверсифікованого портфеля для зниження ризиків, включаючи різні види активів і галузі.
 3. Управління активами фонду. Професійні керуючі стежать за ситуацією на ринку, приймають рішення про купівлю/продаж активів, щоб досягти цілей фонду та максимізувати прибуток при управлінні ризиками.
 4. Розподіл прибутку. Будь-який прибуток, отриманий від інвестицій, розподіляється серед інвесторів згідно з їхніми частками у фонді.
 5. Звітність і прозорість. Фонд надає регулярні звіти інвесторам, демонструючи стан портфеля, прибутковість та іншу важливу інформацію, що дозволяє інвесторам стежити за продуктивністю їх інвестицій.
Ці етапи утворюють циклічний процес, що вимагає постійного моніторингу й аналізу для досягнення максимальної ефективності інвестування.

Переваги реєстрації інвестиційного фонду в США

Створення інвестиційного фонду в США може мати кілька переваг. По-перше, це може підвищити рівень довіри інвесторів, оскільки США мають стабільну політичну й економічну систему, а також високий рівень прозорості. По-друге, США мають один із найбільших внутрішніх ринків у світі, що сприяє розвитку та зростанню компаній. По-третє, фондові ринки США мають високу ліквідність, що полегшує купівлю/продаж цінних паперів.

Інші переваги реєстрації інвестиційного фонду в США:

 • Широкий вибір активів. США пропонують різноманітні види інвестицій – такі, як акції, облігації, нерухомість тощо. Це забезпечує інвесторам значні можливості диверсифікації портфеля.
 • Сприятливе законодавче середовище. Закони у сфері інвестицій у Штатах забезпечують захист інвесторів. Це створює сприятливе середовище для залучення капіталу.
 • Податкові пільги. Наявні певні податкові переваги для інвестиційних фондів. Окрім того, доходи, отримані фондом, зазвичай оподатковуються лише при розподілі інвесторам.
 • Глобальна привабливість. Заснування інвестиційного фонду в США залучає інвесторів завдяки стабільній економіці та розвиненій фінансовій системі цієї країни.
 • Професійне керування. У США є багато кваліфікованих фінансових фахівців і керуючих фондами, що забезпечує високий рівень професіоналізму в управлінні активами фонду.
 • Ліквідність. Американські фінансові ринки мають високий ступінь ліквідності, що забезпечує легкість купівлі та продажу активів.
 • Інновації та технології. США є центром фінансових інновацій і технологічних розробок, що може бути привабливим для інвестиційних фондів, які шукають сучасні рішення.
 • Залучення капіталу в розвиток проектів. Інвестиційні фонди відіграють важливу роль у залученні капіталу для розвитку нових проектів, технологічних стартапів та інших інноваційних ідей.
 • Гнучкість в управлінні. Інвестфонди можуть надавати гнучкі умови для інвесторів, а також різноманітні стратегії управління активами.
Реальні переваги залежатимуть від конкретних цілей і стратегій фонду. Процес реєстрації інвестиційного фонду в США досить складний і вимагає дотримання різних законів і норм.

Регулювання інвестиційних фондів у США

Регулювання фондів у США значною мірою здійснюється відповідно до Закону про інвестиційні компанії (Investment Company Act). Цей закон встановлює вимоги до діяльності інвестиційних компаній, включаючи відкриті та закриті інвестиційні фонди. Він регулює такі аспекти, як структура фонду, диверсифікація портфеля, діяльність керуючих компаній і розкриття інформації.

Ще одним законодавчим актом, який необхідно брати до уваги при аналізі аспектів регулювання діяльності інвестфондів у США, є Закон про цінні папери (Securities Act). Цей закон регулює первинне розміщення й обіг цінних паперів на ринку з метою забезпечення прозорості у фінансових угодах. Деякі положення Закону про цінні папери застосовуються до інвестфондів, особливо щодо обов'язкової реєстрації та надання інформації інвесторам.

Важливу роль відіграють Комісія з цінних паперів (SEC) та Орган регулювання фінансової індустрії (FINRA), які здійснюють нагляд і регулювання діяльності інвестиційних фондів у США, стежать за дотриманням законодавства учасниками ринку.

Реєстрація інвестиційної компанії в США: категорії фондів

Категорії інвестиційних компаній у Штатах: фонди відкритого виду (Open-End Fund, OEF); фонду закритого виду (Closed-End Fund, CEF); пайові інвестиційні трасти (Unit Investment Trusts, UIT).

Фонди відкритого виду, які ще називають взаємними фондами (mutual funds)

Взаємні фонди США залишаються одними з найпопулярніших інвестиційних інструментів як індивідуальних, так і професійних інвесторів. Вони є формою колективного інвестування і забезпечують широку диверсифікацію та ліквідність. Акції взаємних фондів зазвичай купуються та продаються за вартістю чистих активів (NAV). NAV – загальна вартість активів фонду, включаючи цінні папери, гроші на рахунках та інші активи, за вирахуванням загальної вартості його зобов'язань.

Деякі основні риси фондів відкритого виду:

 • Взаємні фонди не обмежені за кількістю акцій, що видаються. Коли інвестор вирішує вкласти гроші, йому видаються нові акції і коли він вирішує продати свої акції, фонд викуповує їх.
 • Ціна акції фонду відкритого виду визначається вартістю його активів, поділеної на загальну кількість виданих акцій. Це відбувається щодня, зазвичай, наприкінці кожного торгового дня.
 • Інвестори можуть купувати та продавати акції OEF безпосередньо у фонду за поточною вартістю. Це забезпечує високу ліквідність порівняно з іншими формами інвестицій.
 • Взаємний фонд інвестує у широкий спектр активів, забезпечуючи диверсифікацію портфеля та зниження ризиків.
 • Управління активами фонду здійснюється професійною інвестиційною командою, що є привабливим для інвесторів, які не мають достатнього досвіду в управлінні портфелем.

Якщо хочете створити взаємний фонд у США, то врахуйте, що такі фонди мають «класи акцій» (share classes) з різними структурами оплати та витрат для інвесторів.

Класи акцій

Опис

Клас A

Зазвичай включає комісії при купівлі (front-load), що означає, що інвестори платять комісію для купівлі акцій. Проте витрати на управління (операційні витрати) можуть бути нижчими.

Клас В

Зазвичай не включає комісії при купівлі (no-load), але може включати комісії під час продажу (back-end load) за умови, що інвестор продає акції протягом певного періоду після купівлі (зазвичай кілька років). Витрати на управління можуть бути вищими, ніж у класу A.

Клас С

Також не включає комісії при купівлі (no-load), але може включати комісії під час продажу (back-end load) навіть за довгострокового володіння акціями. Витрати на управління зазвичай вищі, ніж в класів A і B.

Ці класи акцій надають інвесторам гнучкість залежно від їх переваг та інвестиційних стратегій.

Mutual funds можуть встановлювати різні правила та вимоги для інвесторів. Деякі з типових правил включають:

 • Мінімальні вимоги до інвестицій: можуть бути встановлені мінімальні суми, які інвестори повинні вкласти при купівлі акцій. Суми можуть відрізнятися залежно від класу акцій і конкретних вимог фонду.
 • Види інвесторів: можуть бути обмеження за видами інвесторів, яким можна купувати акції фонду. Наприклад, деякі фонди можуть бути доступними лише для акредитованих інвесторів – таких, як інституційні інвестори або особи з високим рівнем доходу.
 • Комісії та витрати: можуть стягуватися різні комісії та витрати – такі, як комісії з купівлі (front-end load) або комісії з продажу (back-end load). Також може стягуватись щорічна плата за управління.
 • Обмеження на періоди купівлі та продажу: деякі фонди можуть мати правила щодо того, коли інвестори можуть купувати чи продавати акції. Наприклад, можуть бути встановлені блокувальні періоди, коли не можна проводити операції з акціями.

Ці правила та вимоги можуть відрізнятися, важливо, щоб інвестори уважно вивчали умови інвестування перед ухваленням рішення придбати акції американських фондів у США.

Фонди закритого виду

CEF мають обмежену кількість акцій, які торгуються на біржі. Інвестори можуть придбати акції на вторинному ринку, і їхня ціна може відрізнятися від вартості активів фонду. Акцентуємо увагу інвесторів, які хочуть створити інвестиційний фонд у США на кшталт CEF, що ринкова ціна акції протягом дня коливається, як і ціни інших публічних цінних паперів. Ціна визначається ринковим попитом і пропозицією.

Основні характеристики фондів закритого виду:

 • CEF випускає обмежену кількість акцій під час створення та не випускає нові акції після цього. Інвестори можуть придбати акції лише на вторинному ринку в інших інвесторів.
 • Акції CEF торгуються на біржі подібно до звичайних акцій, і їх ціна може відрізнятися від вартості активів фонду.
 • Фонд закритого виду має портфель активів, який керується професійним керуючим. Він може інвестувати в різні види активів – такі, як акції, облігації, нерухомість тощо.
 • Фонд закритого виду має фіксований термін діяльності (зазвичай кілька років), після якого може бути ліквідований, і інвесторам повертаються кошти.
 • CEF може виплачувати дивіденди своїм акціонерам із доходів, отриманих від інвестицій.

Пайові інвестиційні трасти

UITs пропонують фіксований портфель цінних паперів і створюються з певною датою погашення, зазвичай від 15 до 30 років, хоча деякі можуть мати коротші або більш тривалі терміни. Частка UIT має купуватись і продаватися за вартістю чистих активів фонду на кінець кожного торговельного дня. Інвестори, які купують акції UIT, купують їх за NAV на момент своєї покупки. Аналогічно, під час продажу акцій UIT інвестори отримують суму, що дорівнює NAV на момент продажу. Це забезпечує прозорість і чесні умови для інвесторів, оскільки ціна торгівлі відображає фактичну вартість активів трасту.

Характеристики пайових інвестиційних трастів:

 • UIT має фіксований портфель цінних паперів, що визначається під час створення трасту в США. Цей портфель зазвичай залишається незмінним протягом всього терміну діяльності трасту.
 • Коли інвестор вирішує вкласти гроші в UIT, йому видають певну кількість паїв, і ця кількість залишається постійною протягом усього періоду існування трасту.
 • UIT має кінцевий термін діяльності, який зазвичай вказується під час створення. Після закінчення терміну траст може бути ліквідований і інвесторам повертаються кошти.
 • На відміну від деяких інших інвестфондів, UIT зазвичай не вимагають активного керування портфелем. Склад портфеля визначено заздалегідь і він залишається незмінним.
 • Пайові інвестиційні трасти в США можуть виплачувати дивіденди власникам паїв, отримані від інвестицій у портфель цінних паперів.
 • UIT можуть інвестувати в різні активи залежно від цілей трасту.

Кожна з цих категорій має свої особливості та переваги, вибір залежить від інвестиційних цілей і переваг інвестора.

Інтервальний пайовий інвестиційний фонд (interval funds)

Цей вид підприємств є технічно закритим фондом, але має характеристики як закритого фонду, так і пайового фонду. При заснуванні інтервального інвестиційного фонду в США потрібно пам'ятати, що такі фонди неспроможні торгувати на фондової біржі. Частки інтервального фонду купуються і продаються через брокера.

Як і у випадку з пайовим інвестфондом, за законом частки інтервальних фондів мають купуватися та продаватися за вартістю чистих активів (NAV) фонду на кінець дня. Унікальність реєстрації інтервального інвестиційного фонду в США полягає в тому, що інвестор може купити паї в будь-який час, але він не має права продати паї інтервальному фонду в будь-який час. Натомість інтервальний фонд викуповуватиме акції в інвесторів лише за формальною програмою зворотного викупу, яка зазвичай проводиться щоквартально.

Наприклад, інтервальний фонд оголосить, що він готовий викупити лише 5% випущених ним акцій. Таким чином, кожен інвестор обмежується продажем своєї пропорційної частки 5% обмеження.

Біржовий інвестиційний фонд (exchange-traded fund або etf)

Створення інвестиційного фонду США як ETF має попит серед іноземних інвесторів. Ця категорія фондів є другим за популярністю після Mutual funds і за останні 20 років попит на створення біржового інвестиційного фонду в США суттєво зріс.

Біржові інвестиційні фонди мають низку особливостей:

 • ETFs торгуються на біржі подібно до звичайних акцій. Інвестори можуть купувати та продавати ETFs протягом торгового дня за поточною ринковою ціною.
 • Існують два основні види ETFs – індексні та активні. Індексні ETFs відслідковують продуктивність певного індексу, тоді як активні ETFs управляються менеджерами, які беруть активну участь у виборі цінних паперів.
 • ETFs зазвичай інвестують у портфель активів, надаючи інвесторам можливість диверсифікації. Вони можуть охоплювати різні активи – такі, як акції, облігації, товари, валюти тощо.
 • Завдяки торгівлі на біржі ETFs надають високу ліквідність. Інвестори можуть легко купити або продати ETFs у будь-який час протягом торгового дня за поточною ринковою ціною.
 • Порівнянні з деякими іншими формами інвестицій більшість ETFs мають відносно низькі операційні витрати.
 • Склад портфеля ETF зазвичай публікується щодня, що забезпечує прозорість щодо активів, які інвестує фонд.
 • Є також спеціалізовані ETFs, які охоплюють різні сектори, стратегії інвестування.

ETFs стали популярним інструментом інвестування завдяки своїй торгівлі, диверсифікації та низьким витратам.

Хедж фонди в США (hedge funds)

Хедж-фонди використовують різні стратегії з метою отримання високої прибутковості для своїх інвесторів. Вибір стратегії залежить від конкретних цілей і ризиків, які хедж-фонд готовий прийняти. Деякі hedge funds використовують одну стратегію, тоді як інші використовують комбінацію стратегій.

Якщо цікавить створення хедж-фонду в США, то нижче в загальних рисах описані ключові особливості таких фондів:

 • Хедж-фонди можуть використовувати різноманітні стратегії, включаючи боргові та акціонерні інвестиції, короткий продаж, використання кредитного плеча, арбітраж, торгівлю опціонами.
 • Зазвичай хедж-фонди обмежують доступ до своїх інвестиційних стратегій лише для кваліфікованих інвесторів – таких, як фізичні особи з високим доходом, інституційні інвестори та фонди фондів.
 • Деякі хедж-фонди можуть мати обмеження щодо ліквідності, тобто інвестори не завжди можуть легко продати свої частки у фонді. Інші можуть надавати можливість виходу.
 • Хедж-фонди можуть використовувати складні стратегії – такі, як альтернативні інвестиції, що може спричинити додаткові ризики.
 • Порівняно з іншими інвестфондами, хедж-фонди мають нижчий рівень регулювання з боку фінансових органів.
 • Хедж-фонди часто мають більший ступінь приватності, їхня діяльність і стратегії можуть бути менш прозорими для широкої публіки.

Майже всі хедж-фонди активно управляються менеджером. Цей вид підприємств використовує всі види складних методів інвестування або реалізує інвестиційні стратегії, які недоступні іншим видам інвестиційних фондів.

Примітка
Багато хедж-фондів стягують дуже високі комісійні. Зазвичай комісія за управління становить 2%, і багато інвестфондів також беруть заохочувальну комісію в розмірі 10-20% від прибутку фонду.

Інвестиційний фонд нерухомості в США (real estate investment trusts, REIT)

REITs інвестують у нерухомість і зобов'язані виплачувати більшу частину свого доходу у вигляді дивідендів акціонерам. Ключові особливості REITs у США:

 • Основний актив REIT – нерухомість або фінансові інструменти, пов'язані з нерухомістю. Це може включати комерційну нерухомість (офіси, готелі), апартаменти, інфраструктурні проекти й інші види нерухомості.
 • REITs забезпечують інвесторам можливість диверсифікації портфеля за рахунок вкладень у різні види нерухомості.
 • Одним із ключових аспектів REITs є зобов'язання виплати більшої частини свого доходу у вигляді дивідендів акціонерам. Це робить REITs привабливими для інвесторів, які шукають джерело стабільного прибутку.
 • Багато REITs торгуються на біржі, що забезпечує інвесторам ліквідність і можливість купити чи продати акції за поточною ринковою ціною.
 • Існує кілька видів REITs, включаючи Equity REITs (володіння та управління нерухомістю), Mortgage REITs (інвестування в іпотечні цінні папери) та Hybrid REITs (комбінація обох стратегій).
 • Оскільки REITs зобов'язані виплачувати більшу частину свого доходу у вигляді дивідендів, і завдяки цьому вони зазвичай не підлягають оподаткуванню на рівні компанії. Однак, інвестори зобов'язані сплачувати податки на доходи, отримані від REITs.

Створення інвестиційного фонду нерухомості в США надає інвесторам доступ до ринку нерухомості з мінімальним рівнем вкладень і є популярним інструментом для довгострокових інвестицій та отримання дивідендів. Їхня низька кореляція з іншими активами є важливим елементом у створенні збалансованого та ефективного інвестиційного портфеля.

Реєстрація компанії з розвитку бізнесу в Америці (business development companies або BDCS)

Це спеціальний вид закритого фонду, який спеціалізується на здійсненні боргових і пайових інвестицій у малий та середній бізнес, аналогічно венчурній компанії. В іншому вони працюють як закритий фонд, тому можуть позичати гроші та випускати привілейовані акції. Як і закритий фонд, акції BDC торгуються на фондовій біржі за ринковими цінами.

Реєстрація фонду, що торгує біржовими облігаціями (exchange traded notes або etn)

Фонд, що торгує біржовими облігаціями, технічно не підпадає під класифікацію інвестиційної компанії. Біржова облігація (an exchange traded note) – це акція, випущена таким великим інвестиційним банком, як Barclays Bank або UBS Bank. Її торги на ринку відбуваються так само, як і ETF. Банк позичає гроші в інвесторів і виплачує відсотки за боргом на основі відсотків або дивідендів від індексу фондового ринку. Коли банк зрештою погашає облігацію, то розрахункова вартість полягає в дохідності індексу ринку, до якого вона прив'язана.

Заснування інвестиційного фонду в США (NextShares)

NextShares – це новий вид інвестфонду, який торгується на фондовій біржі, вигаданій Ітаном Венсом. Це гібридний вид інвестиційної компанії з елементами закритого фонду і ETF.

Як створити інвестиційний фонд у США?

Створення Інвестиційного фонду в США — багатоетапний процес, який потребує дотримання законодавства та виконання широкого переліку різних процедур. Загальний огляд кроків, які необхідно виконати в процесі заснування фонду в США:

 1. Визначити мету створення фонду та інвестиційну стратегію, яку Ви плануєте використати.
 2. Вибрати вид фонду – такий, як взаємний фонд, ETF, хедж-фонд, REIT тощо.
 3. Вибрати структуру фонду (фонд буде відкритим або закритим, індексним (що відстежує індекс) або активним (який керується менеджером).
 4. Визначитись із правовою формою.
 5. Розробити основні документи – такі, як Статут, що визначає його структуру, цілі та правила функціонування.
 6. Подати заяву про реєстрацію фонду в США разом із пакетом документів у Securities and Exchange Commission.

Після завершення вищезгаданих етапів необхідно призначити адміністратора, який здійснюватиме адміністративні функції фонду. Далі йде розроблення системи управління активами фонду в США та стратегій залучення інвесторів і проведення маркетингу фонду. Це загальний перелік кроків, і кожен індивідуальний випадок може вимагати окремих юридичних процесів. Важливо звернутися за юридичною консультацією з управління фондами в США або запропонувати супровід реєстрації інвестиційного фонду в США, щоб забезпечити правильне дотримання всіх необхідних законів.

Висновок

США довгий час вважаються однією з кращих юрисдикцій для реєстрації та управління інвестиційними фондами. Розвинена фінансова інфраструктура, високий рівень регулювання, гнучкі виді фондів, інновації у фінансовому секторі, безліч компаній і професіоналів, що спеціалізуються на послугах з управління інвестиційними фондами, – всі ці характеристики роблять Сполучені Штати магнітом для міжнародних інвесторів.

Підсумуємо основні вигоди створення інвестиційного фонду:

 • Диверсифікація портфеля.
 • Професійне керування.
 • Доступ до складних стратегій.
 • Ліквідність.
 • Стратегія економії шляхом збільшення обсягу активів фонду.
 • Прозорість і звітність.
 • Доступ до різних ринків та активів, до яких, можливо, було б важко отримати доступ індивідуально.
 • Податкові переваги, наприклад Exchange-Traded Funds (ETFs) або Real Estate Investment Trusts (REITs), можуть надавати певні податкові переваги для інвесторів.

З іншого боку, створення фонду в США може бути ефективним інструментом з погляду витрат, оскільки витрати розподіляються між усіма інвесторами у фонд. Реєстрація інвестиційного фонду в США відбувається через регулятор SEC. Авторизація обов'язкова для всіх видів фондів, крім хедж-фондів.

Консультація з регулювання інвестиційних фондів у США допоможе орієнтуватися у правових питаннях і численних вимогах уряду. Запросити супровід створення інвестиційного фонду в США Ви можете, зв'язавшись безпосередньо з фахівцями YB Case у будь-який зручний спосіб.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар