Супровід інвестиційної діяльності в Австралії

Запуск інвестиційного проекту за кордоном вимагає ретельного планування, вивчення нормативної бази обраної юрисдикції та забезпечення правової відповідності чинним вимогам законодавства. Якщо Ви плануєте розпочати інвестиційну діяльність в Австралії, то ця стаття буде корисною, оскільки описує основні особливості регулювання в цій сфері.

Регулювання іноземних інвестицій в Австралії

Урядові органи країни загалом позитивно ставляться до іноземних інвестицій та активно заохочують їх. Влада перевіряє пропозиції щодо іноземних інвестицій у кожному конкретному випадку, щоб визначити, чи суперечить конкретна пропозиція національним інтересам (або, в деяких випадках, національній безпеці). Розглянуті види пропозицій включають як пропозиції щодо бізнес-інвестицій (які можуть охоплювати угоди за межами Австралії, якщо є достатній зв'язок із країною) у всіх секторах економіки, так й інвестиції в землю – у кожному випадку з урахуванням порогів суттєвості.

Визначаючи, чи суперечить пропозиція іноземних інвестицій національним інтересам, уряд Австралії може вивчати будь-які фактори, які він вважає доречними. Як правило, ці фактори включають вплив пропозиції іноземних інвестицій на:

 • національну безпеку;
 • конкуренцію;
 • економіку;
 • суспільство.

Також враховуються інші заходи державної політики – такі, як податки та вплив на довкілля, а також особу інвестора. Останніми роками особлива увага приділяється питанням безпеки даних, що спричинено стрімким розвитком сфери технологій і Fintech.

Такий гнучкий підхід краще жорстких і швидких правил. Індивідуальний підхід максимізує інвестиційні потоки, захищаючи інтереси Австралії. Уряд очікує, що всі інвестори (як іноземні, так і вітчизняні) дотримуватимуться законів країни та підтримуватимуть високі стандарти поведінки. Іноземні інвестори повинні ознайомитися з системою регулювання ПІІ в Австралії та переконатися, що вони відповідають закону. Невиконання цієї вимоги може призвести до накладення штрафних санкцій.

Тим, хто хоче запустити інвестиційний проект в Австралії, варто взяти до уваги основні закони, що регулюють режим ПІІ:

 • Закон про придбання та поглинання за кордоном 1975 р. (FATA) та Положення про придбання та поглинання за кордоном 2015 р. (FATR)

Ці закони надають австралійському казначейству право розглядати пропозиції щодо іноземних інвестицій та блокувати такі пропозиції або встановлювати умови до того, як M&A реалізуються, щоб гарантувати, що вони не суперечать національним інтересам.

 • Закон 2015 року про стягнення зборів за придбання та поглинання за кордоном та пов'язані з ним положення

Ці нормативні акти встановлюють збори за різні види угод M&A з іноземною участю. Відповідно до Закону про запровадження зборів іноземні інвестори повинні сплачувати збір при повідомленні казначейства про запропоновані інвестиції. Це гарантуватиме, що австралійські платники податків не нестимуть витрати на адміністрування системи перевірки іноземних інвестицій.

При прийнятті рішень про іноземні інвестиції та схвалення M&A в Австралії казначейство консультує Наглядову раду з іноземних інвестицій (FIRB), яка вивчає пропозиції про іноземні інвестиції та дає рекомендації щодо наслідків для національних інтересів. FIRB є нестатистичним консультативним органом. Відповідальність прийняття рішень покладається на казначейство. FIRB підтримується секретаріатом, розташованим у Міністерстві фінансів , та Австралійським податковим управлінням (ATO). Казначейство відповідає за повсякденне управління системою щодо комерційних пропозицій, земель сільськогосподарського призначення та комерційних земель. АТО управляє іноземними інвестиціями в житлову нерухомість. Австралія прагне лібералізувати торгівлю та інвестиції шляхом угод про вільну торгівлю (ССТ) і виконуватиме свої зобов'язання за цими угодами. Зобов'язання включають узгоджені вищі пороги перевірки іноземних інвестицій для певних інвесторів. Проте всі запропоновані інвестиції, як і раніше, послідовно перевірятимуться, незалежно від країни інвестора.

Окреме законодавство встановлює інші вимоги щодо іноземної власності в певних галузях, наприклад:

 1. Закон 2018 року про внесення поправок до законодавства про мовлення (володіння іноземними засобами масової інформації, громадське радіо та інші заходи) вимагає, щоб кожна іноземна особа, згідно з визначенням у FATA, яка володіє часткою в розмірі 2,5% або більше в австралійській медіакомпанії, повідомляла Австралійське управління з комунікацій та ЗМІ;
 2. Закон про пропозицію цінних паперів об'єктів критичної інфраструктури 2018 року вимагає, щоб власники й оператори певних об'єктів повідомляли інформацію про володіння активом, що зберігається в закритому реєстрі, та дозволяє міністру віддавати розпорядження з питань щодо пропозицій таких активів;
 3. Закон про банки 1959 року, Закон про фінансовий сектор 1998 року та банківська політика регулюють іноземну власність у банківському секторі;
 4. Закон про аеронавігацію 1920 року та Закон про продаж Qantas 1992 року обмежують сукупну іноземну власність в австралійській міжнародній авіакомпанії до 49 відсотків;
 5. Закон про реєстрацію судноплавства 1981 року встановлює певні обмеження щодо відсотка іноземного володіння судном.

Законодавство регулює проведення злиття та поглинання в Австралії, реалізацію інвестиційного проекту в Австралії, а також інвестиційні пропозиції від «іноземної особи». Це поняття, як правило, має такі визначення, як:

 • фізособа, яка зазвичай не проживає в цій країні;
 • корпорація, у якій фізична особа, що зазвичай не проживає в Австралії, іноземна корпорація або уряд іншої країни володіє часткою в розмірі 20 відсотків або більше;
 • корпорація, у якій дві або більше фізособи, що зазвичай не проживають в Австралії, закордонна фірма або уряд іншої держави мають частку в розмірі 40 відсотків або більше;
 • довірчий керуючий трасту, у якому фізособа-нерезидент, закордонна компанія або іноземний уряд мають частку в розмірі 20 відсотків або більше;
 • довірчий керуючий трасту, у якому дві або більше фізособи, що зазвичай не проживають на території країни, іноземна організація або уряд іншої країни мають частку в розмірі 40 відсотків або більше;
 • генеральний партнер ТОВ, у якому фізична особа, що зазвичай не проживає в Австралії, іноземна корпорація або іноземний уряд мають частку в розмірі 20 відсотків або більше;
 • генеральний партнер ТОВ, у якому дві або більше фізичних осіб-нерезидентів, іноземні корпорація або уряд володіють часткою в розмірі 40 відсотків або більше;
 • урядові органи іншої держави чи закордонний держінвестор.

Обов'язок іноземної особи повідомляти казначейство про свої майбутні інвестиції залежатиме від ряду факторів, включно з:

 1. є інвестор іноземним державним чи неурядовим інвестором;
 2. типом придбання компанії в Австралії (або частки володіння);
 3. питанням національної безпеки;
 4. грошовим порогом, який стосуються інвестицій;
 5. застосовуваності будь-яких винятків.

Запуск інвестиційної діяльності в Австралії: перевірка ПІІ

Регулюються чотири види дій:

Істотні дії

Казначейство має право віддавати розпорядження щодо таких транзакцій (зокрема блокувати їх або розпоряджатися про вилучення активів), якщо він вважає, що транзакція суперечить національним інтересам. Погодження таких інвестицій необхідно отримувати лише в тому випадку, якщо вони є діями, що підлягають повідомленню, або вони є діями в галузі національної безпеки, але при цьому схвалення цих дій позбавляє казначейство повноважень.

Дії, що підлягають повідомленню

Це категорія транзакцій, які потребують затвердження. Більшість дій, що підлягають повідомленню, також є важливими діями (це означає, що казначейство має вищезазначені повноваження).

Дії у сфері національної безпеки, що підлягають повідомленню

Казначейство має право віддавати розпорядження щодо таких операцій (зокрема блокувати їх або розпоряджатися про вилучення інвестицій), якщо він вважає, що правочин суперечить нацбезпеці (це вужчий критерій, ніж критерій національних інтересів). Ці транзакції та операції вимагають схвалення.

Дії в сфері національної безпеки, що підлягають перевірці

Це транзакції, які не є значними діями, операціями, що підлягають повідомленню, або діяльністю, що підлягає повідомленню в галузі національної безпеки. Ці угоди та істотні дії не вимагають схвалення. Як і про істотні дії, про дії у сфері національної безпеки, що підлягають перевірці, не потрібно повідомляти, але отримання схвалення позбавляє казначейство повноважень. Уряд Австралії закликає домагатися схвалення дій, що підлягають перегляду, у сфері національної безпеки у певних чутливих секторах.

Іноземна особа не може вдаватися до дій, які потребують сповіщення або перевірки, доки казначейство не заявить про те, що регулятор не заперечує або перестає бути уповноваженим віддавати розпорядження щодо пропозиції відповідно до закону.

До повідомлюваних дій належать:

 1. придбання іноземною особою частки в розмірі 20% або більше відсотків корпоративних прав австралійської компанії або пайового фонду на суму, що перевищує грошові пороги, які діють на той момент;
 2. придбання іноземцем частки австралійської землі на суму, що перевищує чинні на той момент грошові пороги (за деякими винятками);
 3. купівля, що здійснюється нерезидентом, частки в розмірі 10% або більше відсотків в австралійській компанії, чи пайовому фонді, чи в австралійському бізнесі, що є агробізнесом, коли вартість минулої та поточної вартості інвестиції перевищує поточні грошові пороги;
 4. придбання зарубіжними особами частки в розмірі 5% або більше відсотків у компанії, пайовому фонді чи бізнесі, що повністю або частково займається австралійським медіа-бізнесом, незалежно від вартості;
 5. придбання іноземним державним інвестором частки в розмірі 10% або більше відсотків у будь-якій австралійській компанії, пайовому фонді чи бізнесі (включаючи офшорні компанії, пов'язані з Австралією);
 6. придбання закордонним державним інвестором частки австралійської землі незалежно від її вартості;
 7. відкриття австралійського бізнесу іноземним держінвестором;

Крім дій, що підлягають повідомленню, істотні дії включають операції зі зміни контролю над австралійськими компаніями, організаціями та підприємствами, вартість яких перевищує поточні грошові пороги, що (на відміну від більшості дій, що підлягають повідомленню) можуть охоплювати офшорні операції, якщо вони мають значний зв'язок із Австралією.

Австралійська система перевірки іноземних інвестицій врівноважує необхідність заохочувати іноземні інвестиції та забезпечує захист національних інтересів. Законодавство уповноважує казначейство забороняти інвестиції, якщо він переконаний, що реалізація інвестиційного проекту в Австралії суперечитиме національним інтересам (або національній безпеці, залежно від обставин). Однак загальна політика країни полягає в тому, що іноземні інвестиції вигідні з огляду на важливу роль, яку вони відіграють в економіці Австралії. З цієї причини, коли виявляються ризики для національних інтересів чи національної безпеки, найпоширенішим підходом є схвалення інвестицій на умовах, розроблених для захисту національних інтересів чи національної безпеки. Запропоновані іноземні інвестиції можуть бути перевірені відповідно до «критерію національних інтересів» або вужчого «критерію національної безпеки». Більшість інвестицій буде оцінюватися з погляду національного інтересу за умови, що вони задовольняють грошові та контрольні порогові значення, описані вище. Певні інвестиції, що не відповідають цим граничним значенням, але становлять загрозу національній безпеці, можуть, як і раніше, проходити перевірку щодо національної безпеки.

Якщо Ви прийняли рішення зареєструвати інвестиційний проект в Австралії, варто враховувати, що критерії національних інтересів і те, що їм суперечить, у Законі не визначено. Натомість Закон наділяє казначейство правом вирішувати в кожному випадку, чи конкретна інвестиція суперечитиме інтересам держави та громадськості.

При оцінці пропозицій щодо іноземних інвестицій уряд зазвичай враховує такі фактори:

Національна безпека

Уряд розглядає наскільки інвестиції впливають на здатність Австралії захищати свої стратегічні та безпекові інтереси. Регулятори з огляду на рекомендації відповідних агенцій національної безпеки оцінюють чи інвестиції створюватимуть проблеми в цій сфері.

Конкуренція

Влада країни заохочує різноманітність власності в різних галузях, щоб сприяти здоровій конкуренції. Уряд розглядає питання про те, чи можуть запропоновані інвестиції призвести до того, що інвестор отримає контроль над ринковими цінами та виробництвом товарів чи послуг в Австралії. Наприклад, уряд розгляне пропозицію, у якій покупець продукту отримує контроль над існуючим австралійським виробником продукту, особливо якщо йдеться про великого виробника. Може також враховуватися вплив інвестицій на структуру відповідної глобальної галузі, особливо в тих випадках, коли концентрація може призвести до спотворення конкурентного ринку. Особливе занепокоєння викликає стан, коли інвестиції можуть дозволити інвестору контролювати глобальні постачання продукту чи послуги. Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC) також розглядає питання конкуренції відповідно до режиму антимонопольної політики Австралії. Будь-яка перевірка залежить від австралійської системи іноземних інвестицій.

Інші питання та політики (включно з податками)

Під час проведення угоди щодо злиття компаній в Австралії чи реалізації інвестпроекту регулювальні органи розглядають вплив пропозиції іноземних інвестицій на податкові надходження держави. Інвестиції повинні відповідати цілям уряду щодо таких питань, як вплив на навколишнє середовище та найважливіші технології.

Вплив на економіку та суспільство

Розглядається вплив інвестицій на економіку загалом. Уряд розгляне вплив будь-яких планів щодо реструктуризації австралійського підприємства після придбання. Враховується характер фінансування придбання та рівень австралійської участі в підприємстві після здійснення іноземних інвестицій, а також інтереси співробітників, кредиторів та інших зацікавлених сторін. Державні органи оцінюють, як інвестор розвиватиме проект і забезпечуватиме справедливий прибуток для австралійців. Інвестиції повинні відповідати меті уряду щодо забезпечення того, щоб Австралія залишалася надійним постачальником для всіх клієнтів у майбутньому.

Особа інвестора

Уряд розглядає, чи працює інвестор на прозорій комерційній основі та чи підлягає адекватному і прозорому регулюванню та нагляду. Важливим чинником є практика корпоративного управління іноземних інвесторів. Якщо інвестор, який є інвестиційним фондом, зокрема суверенним фондом добробуту, уряд розглядає інвестиційну політику фонду та те, як він пропонує здійснювати право голосу щодо австралійських підприємств.

Уряд розглядає питання про те, чи дотримується інвестор законів Австралії та чи сумлінно виконує всі вимоги, що накладаються урядом.

Іноземні особи повинні подати заявку до здійснення будь-якої угоди зі злиття та поглинання в Австралії або встановити в договорі купівлі-продажу умову отримання дозволу на іноземні інвестиції. Угода не повинна здійснюватися доти, доки уряд не повідомить результати її перевірки. Потенційним інвесторам рекомендується заручитися професійною підтримкою та взаємодіяти з Казначейством або АТО (залежно від обставин) до подання заявок на важливі пропозиції, щоб забезпечити своєчасний розгляд пропозиції. Заявки подаються до FIRB. Плата стягується за заявки на іноземні інвестиції. Збори сплачуються під час подання заявки. Термін, протягом якого казначейство повинно ухвалити рішення за заявкою, не починається доти, доки не буде сплачено мито.

Після належного повідомлення та сплати збору казначейство має 30 днів для розгляду заявки та прийняття рішення. Казначейство може продовжити цей період ще на 90 днів, повідомивши інвестора в письмовій формі, а також ще на 90 днів, опублікувавши тимчасове розпорядження. Тимчасові накази реєструються у Федеральному реєстрі законодавства. Також інвестори можуть добровільно продовжити термін, надавши письмову згоду. Заявників проінформують про рішення казначейства протягом 10 днів після його прийняття. Рішення, що не викликає заперечень, дозволить прийняти пропозицію про інвестиції або щодо них буде висунуто умови, які необхідно виконати; або буде висунуто рішення про заборону пропозиції.

Відповідно до Закону уряд може направити заявку інвестора до державних департаментів та агентств Співдружності, штатів та територій для консультацій. Державні органи поважають будь-яку отриману ними «комерційну конфіденційність» і забезпечують належну безпеку. Уряд не надаватиме заявки третім сторонам за межами уряду, якщо він не має дозволу від інвестора або якщо це рішення суду компетентної юрисдикції. За потреби влада захищатиме цю політику через судову систему. Також забезпечується конфіденційність особистої інформації, наданої заявниками, відповідно до вимог Закону про конфіденційність 1988 року та Закону про свободу інформації 1982 року.

На іноземних осіб, які не дотримуються меж перевірки іноземних інвестицій, можуть бути накладені значні штрафи, включаючи повідомлення про порушення, цивільні та кримінальні санкції.

Читати також: Австралія

Що таке інвестиційний проект?

Інвестиції можна розглядати в різних аспектах. З погляду грошового потоку інвестиційний проект можна охарактеризувати як потік грошових потоків, що починається з початкових інвестиційних витрат. У цьому випадку основне завдання прийняття інвестиційних рішень полягатиме в тому, щоб з’ясувати, чи виправдовують майбутні вигоди від інвестицій початкові витрати. Отже, інвестиційний проект є серію притоків і відтоків грошей, які зазвичай починаються з відтоку коштів (перші інвестиційні витрати), за якими йдуть наступні притоки та/або відтоки грошей у пізніші періоди (години).

Такий підхід, з одного боку, призводить до порівняно простих рішень щодо використання розрахунків, що дозволяють перетворити потік грошових потоків в один або кілька показників рентабельності інвестиційного проекту. З другого боку, він обмежує аналіз вигоди й очікуваний ефект грошових потоків. На цьому етапі важливо пам’ятати, що інвестиційні проекти часто демонструють важливі ефекти, відмінні від тих, які легко виміряти в грошових потоках (наприклад, діяльність щодо досліджень та розробок).

Є й інші погляди на інвесторів. Прив'язка інвестицій до балансу компанії (оскільки інвестори перетворюють капітал в активи) підкреслює пов’язаність капіталу. Ця перспектива складання бюджету капіталовкладень передбачає системний підхід до оцінки інвестицій як довготермінового (або капітального) активу. У цьому випадку вигода від інвестпроекту розглядається як грошова вартість, отримана компанією за рахунок придбання довготермінового активу у вигляді збільшення майбутнього прибутку та грошових потоків, пов’язаних з цим довготерміновим активом.

Концепція, орієнтована на грошові потоки, має ключову перевагу: все, що може бути оцінене в грошових потоках, може бути перетворене й об'єднане в цільові показники для прийняття рішень про прибутковість проекту. Відповідно інвестиційний проект потребує довготермінових перспектив і довготермінових капіталовкладень. Методи оцінки інвестицій відрізняються переважно тим, як вони формують грошові потоки протягом різних років; цільовими показниками, які вони використовують як критерії прийняття рішень; пропозиціями, які вони роблять.

Інвестиційні проекти можуть мати різні форми. Один зі способів їх класифікації – за типом інвестицій. Фінансові інвестиції можуть бути як спекулятивними, так і неспекулятивними і включати, наприклад, депозити акціонерів, купівлю інвестиційних сертифікатів і фондів нерухомості. Інвестиції в активи можна розділити на інвестиції в фізичні види діяльності (наприклад товари, машини, обладнання) та інвестиції в «нематеріальні» види діяльності (наприклад в освіту, рекламу, дослідження та розробки).

Є певна диференціація фізичних інвестиційних проектів з їх класифікацією відповідно до можливих причин для інвестицій:

 1. Основні інвестиції
 2. Поточні інвестиції: інвестиції на заміну чи капітальний ремонт
 3. Додаткові інвестиції: інвестиції в розширення або інвестиції в зміни (наприклад, раціоналізація, диверсифікація)
 4. Надійні інвестиції

Відмінність між основними , поточними та додатковими інвестиціями визначає віднесеність до різних етапів становлення продуктів або компаній. Основні інвестиції пов'язані зі стартапом і можуть бути як інвестиціями в нову компанію, так і в нову філію чинної компанії на новому місці. Перед тим як запустити стартап в Австралії, варто звернутися за правовою допомогою. Поточні інвестиції – це інвестиції в заміну, ремонт чи капітальний ремонт.

Додаткові інвестиції – це інвестиції в обладнання в тих компаніях, які вже існують, і їх можна класифікувати як інвестиції в розширення, зміну чи визначені інвестиції. Перший тип (розширення) сприяє зростанню потужності або потенціалу підприємства. Інвестиції в зміни характеризуються модифікацією певних показників підприємства з різних причин. Інвестиції в раціоналізацію зумовлені насамперед необхідністю зниження витрат (наприклад, викликаних зміною обсягів продажу наявної продукції), натомість інвестиції в диверсифікацію зумовлені необхідністю підготуватися до зміни виробничих програм. Розмежування між інвестиціями в розширення та зміни може бути проблематичним, оскільки збільшення потужності часто супроводжується зміною характерних рис компанії.

Нарешті, інвестиції «в надійність» –

це інвестиції, що спрямовані на зниження ризику в ширшому значенні. Наприклад, придбання акцій постачальників сировини чи науково-дослідних компаній.

Останній, дуже важливий критерій класифікації, – це рівень невизначеності, спричинений інвестицією. Повна впевненість щодо наслідків інвестицій – буває нечасто, оскільки наслідки інвестицій, як правило, віддалені в часі. Є певна різниця між відносно визначеними і невизначеними інвестиційними проектами. Наприклад, фінансові вкладення в облігації з фіксованою дохідністю можна розглядати як пов'язані з незначною невизначеністю. А інвестиції у виробництво цілком нових продуктів зазвичай пов'язані зі значною невизначеністю щодо потенціалу продажів, успіху на ринку та виробничих процесів, які ще не налагоджені належним чином. Інший приклад – інвестиції в дослідження та розробки, для яких майбутні потреби в ресурсах та результати (з погляду придатних для використання результатів) є вкрай невизначеними. Для таких інвестицій необхідне прогнозування невизначених грошових потоків є складним і неточним.

Зазвичай прийнято класифікувати інвестиційні проекти, як зазначено вище (на основі причин, галузі діяльності або рівня невизначеності), однак деякі інші характеристики проектів можуть стосуватися того, як їх варто оцінювати. Перший критерій стосується того, чи піддаються кількісному визначенню результати інвестицій. Методи оцінки інвестицій, описані в другій частині, передбачають, що всі ефекти інвестицій можуть бути виміряні у грошовому вираженні (наприклад, грошові потоки або витрати та прибуток) і віднесені як до певних періодів, так і до певних проектів. Але конкурентні проекти можуть мати якісні відмінності, які необхідно враховувати. Проекти зі значними якісними результатами вимагають інших методів оцінки, ніж проекти з кількісними/фінансовими результатами.

Крім того, можуть бути відмінності, пов'язані з часом. Проект може мати як обмежені, так і необмежені часові межі (наприклад, для фінансових інвестицій), що вплине на те, як його варто оцінювати. Інші відмінності можуть бути пов'язані з тим, чи є проект окремою інвестицією, чи пов'язаний із наступними проектами. Інвестиційні проекти можуть не мати наступних проектів, мати обмежену кількість чи необмежену кількість наступних проектів. Ці різні форми можуть вплинути на рентабельність початкового проекту.

Отже, є інвестиції у кількох формах: одноцільові чи багатоцільові; визначені чи невизначені; ізольовані чи взаємозалежні; з обмеженими чи необмеженими часовими термінами; самостійні чи пов'язані з наступними проектами. Усі вони мають бути розглянуті з використанням відповідних методів оцінки інвестицій. Вони застосовуються в межах підходу до прийняття рішень і контролю, який насамперед фокусується на проектах чи програмах, тобто приймається рішення щодо одного інвестиційного проекту або набору взаємозалежних проектів. Процес прийняття рішень зазвичай називається бюджетуванням капіталовкладень і відноситься до довготермінових програм і проектів капіталовкладень, які мають оцінюватися шляхом інвестиційної оцінки. Крім того, особливо важливо враховувати порогові значення, що застосовуються до іноземних інвестицій, а також інші обмеження, встановлені законодавством обраної країни для реалізації інвестпроекту за кордоном. Саме тому підприємцям рекомендуємо звертатися до фахівців на ранніх стадіях запуску інвестиційної діяльності, щоб отримати допомогу в реалізації інвестиційних проектів в Австралії чи в інших країнах.

Підприємці, які хочуть розпочати інвестиційну діяльність в Австралії, можуть заповнити спеціальну форму, подану нижче, щоб зв'язатися з нашими профільними експертами. Ми готові надати Вам необхідну інформацію в межах консультації з регулювання іноземних інвестицій в Австралії та надати юридичний супровід інвестиційних проектів.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар