Створення Арабського трасту в ОАЕ

Трастове управління активами є фундаментальним інструментом у глобальній фінансовій системі, який забезпечує гнучкість в управлінні власністю, планування спадщини та захист активів. Цей механізм, який зародився в англосаксонській правовій системі, згодом поширився й адаптувався в різних юрисдикціях, включаючи Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), де він став важливим складником фінансової та юридичної структури. Розвиток трастового управління в ОАЕ відзначено впровадженням спеціалізованих нормативних актів і створенням зручної інфраструктури для започаткування та управління трастами, що відображає прагнення держави стати провідним фінансовим центром у регіоні.

Основне завдання цього тексту – провести детальне дослідження чинного законодавства Об'єднаних Арабських Еміратів, яке визначає порядок заснування та діяльності трастів, виділити найважливіші елементи та вигоди від управління трастами в межах цієї юрисдикції, а також проаналізувати можливі ризики та перешкоди. У статті буде представлено ретельний аналіз етапів заснування трасту в ОАЕ, що охоплює правові, податкові та управлінські особливості.

Основи трастового управління в ОАЕ

Управління трастами в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) визначається серією законів і регуляторних документів, які встановлюють правила для заснування, керівництва та роботи трастових організацій. Основою управління трастом є передача прав на майно від засновника (сеттлора) до трасту, під керівництвом трасті (довірчого управляючого), у межах прагнення задоволення інтересів однієї чи кількох вигодонабувачів. Цей підхід забезпечує можливості для захисту майна, зниження податкового навантаження та організації спадкоємності.

Ключові елементи трастового керування:
 • Засновник трасту, відомий також як сеттлор, це індивід або група людей, які розміщують свої активи в трастах. Вони встановлюють правила роботи трастового фонду, вибирають керуючого (трасті) та визначають одержувачів вигод (бенефіціарів), а також формулюють завдання, заради яких траст був створений.
 • Керуючий трастом, або трасті, може виступати як окрема особа або організація, яка має права і несе обов'язки щодо керівництва активами, переданими до трастового фонду, з урахуванням пріоритетів бенефіціарів та відповідно до умов угоди про довірче управління. Обов'язок трасті полягає в сумлінному та професійному управлінні та забезпеченні безпеки активів, які належать трасту.
 • Бенефіціари можуть бути як індивідуальними особами, так і організаціями, на користь яких був організований траст, і яким призначаються виручені від активів трасту доходи або самі активи уподальшому.

В Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) поняття трасту та принципи його управління формуються унікальним об'єднанням міжнародних норм і місцевих правових принципів, роблячи цю юрисдикцію привабливою для сеттлорів і міжнародних інвесторів. Трактування трасту за законами ОАЕ може не повністю збігатися з традиційним сприйняттям трасту в системі Common Law, але ключові концепції залишаються стабільними.

В Арабських Еміратах траст визначається як юридичні відношення, які ініціює засновник, який делегує управління певними активами довірчому керуючому. Довірчий керуючий бере на себе зобов'язання керувати цими активами відповідно до положень договору про траст і на користь одержувачів вигоди. За таким визначенням, майно, передане до трастового фонду, захищається від особистих активів керуючого та можливих вимог кредиторів засновника, що забезпечує максимальний рівень безпеки та приватності.

Важливою характеристикою управління трастами в ОАЕ є їх застосування не тільки в приватних інтересах – таких, як організація спадкоємності та забезпечення безпеки майна, але й у бізнес-цілях. Це охоплює, наприклад, організацію інвестицій і підтримку фінансування різноманітних проектів.
Основні правила управління трастом включають:
 • Відділення власності Активи, які стають об'єктом управління арабського трасту в ОАЕ, перетворюються на незалежну власність трасту, відмежовану від активів як засновника, так і трасті.
 • Зобов'язання трастіУправитель несе повну відповідальність за управління майном трасту, суворо дотримуючись положень договору про траст і захищаючи інтереси одержувачів вигоди, виявляючи при цьому чесність і судову розбірливість.
 • Гарантії для одержувачів вигоди Одержувачі вигоди мають право на отримання доходу або основного капіталу трасту відповідно до домовленостей, закладених у договорі про траст.

При введені в дію трасту в ОАЕ, сеттлори повинні ретельно підходити до вибору юрисдикції (наприклад, DIFC або ADGM), оскільки правові межі та податкові політики можуть сильно відрізнятися. Також потрібно ретельно опрацювати умови угоди про довірче управління для досягнення поставлених цілей, виражених сеттлором, та інтересів одержувачів вигод, а також дотримання законодавства Об'єднаних Арабських Еміратів.

Законодавча основа трастів в ОАЕ

Федеративна держава Об'єднані Арабські Емірати складається з семи еміратів, кожен із яких має свою унікальну систему законодавства. Однак, у контексті управління трастами, особливу роль відіграють федеральні закони та специфічні правові межі, які використовуються у таких зонах, як Дубайський Міжнародний Фінансовий Центр та Абу-Дабі Глобальний Ринок. Засновані на засадах англосаксонського права, ці структури пропонують міжнародним інвесторам знайоме середовище для створення та управління трастами.

Основні закони та нормативні акти, які регулюють трастове управління в ОАЕ:

 • DIFC Law No. 11 of 2005 (DIFC Trust Law). Закон про трасти DIFC встановлює межі для створення трастів, їх управління та обов'язків трасті в юрисдикції DIFC. Цей закон натхненний принципами Common Law та адаптований до потреб міжнародних інвесторів і сеттлорів.
 • ADGM Trusts Law of 2015. Законодавча база ADGM забезпечує всеосяжну основу для створення трастів, встановлюючи права та зобов'язання учасників трастової угоди. Закон про трасти ADGM також ґрунтується на принципах Common Law та призначений для забезпечення гнучкості та захисту прав усіх сторін угоди.

Останніми роками в законодавстві DIFC та ADGM відбулися зміни, метою яких є підвищення прозорості, посилення захисту засобів і покращення розуміння в аспектах управління трастами. Ці зміни включають:

 • Зміцнення захистуУдосконалення стратегій захисту активів у межах трастів для забезпечення їхньої безпеки від кредиторських вимог та інших правових загроз.
 • Визначення функцій і завдань трасті Надання чіткіших вказівок щодо обов'язків трасті, включаючи вимоги до сумлінності, розумності та відданості інтересам бенефіціарів.
 • Регулювання дискреційних трастів Внесення правок, які уточнюють норми та процедури для дискреційних трастів, що розширює межі в управлінні майном і розподіл доходів.

Ухвалені поправки в законодавстві ОАЕ суттєво вплинули на трастову сферу, збільшивши її привабливість для закордонних засновників та інвесторів. Зміцнення нормативної бази та запровадження суворіших вимог до управління трастами підвищили довіру до юрисдикції Арабських Еміратів як надійного центру для трастового управління. Нововведення в нормативній базі розширили інструментарій для організації ефективного спадкового планування та забезпечення безпеки активів у різних життєвих і фінансових обставинах. Покращене правове середовище та чіткість регулювання сприяють інвестиційному потоку з-за кордону в ОАЕ, оскільки капіталовкладники та сеттлори можуть з упевненістю створювати та керувати трастовими структурами в цій юрисдикції.

Внесені поправки підкреслюють бажання ОАЕ розвиватися як провідний світовий хаб для фондового менеджменту, гарантуючи захист прав засновників і бенефіціарів, а також пропонуючи ефективні та гнучкі рішення для управління активами на міжнародному рівні.

Види трастів в Арабських Еміратах

У межах юрисдикції Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) виділяється безліч трастових структур, здатних задовольнити специфічні потреби засновників та одержувачів вигоди. Залежно від завдань, які ставить перед собою засновник, трастові фонди в ОАЕ можуть бути організовані як дискреційні, фіксовані, благодійні, а також трасти, спеціалізовані на захисті активів та інших цілях, кожен з яких має свої унікальні характеристики.

Дискреційні трасти

Дискреційні трасти відрізняються високим ступенем гнучкості та дають керуючому свободу вибору в діях, спрямованих на благо одержувачів вигоди. У межах такого трасту:

 • Засновник може надати управителю широкі дискреційні повноваження, включаючи право визначати, кому, коли й у якому обсязі розподіляти доходи та основний капітал трасту, а також управляти активами (зокрема й визначати, що продавати, що купувати, що здавати в оренду тощо). Фактично це дає трасті повну свободу з обмеженнями лише в межах загальних положень, встановлених засновником.
 • Положення трасту можуть охоплювати широкий спектр потенційних одержувачів вигоди, включно з майбутніми поколіннями.

Цей вид трасту ідеально підходить для засновників, які прагнуть максимальної гнучкості розпоряджатися своїми активами та здатності адаптуватися до змін сімейних і фінансових умов.

Фіксовані трасти

В Об'єднаних Арабських Еміратах фіксовані трасти характеризуються чітко встановленими критеріями для поділу активів та прибутку між одержувачами вигоди:

 • Засновник чітко визначає, яка частина доходів чи основного капіталу має бути виділена кожному з бенефіціарів відповідно до умов договору трасту. По суті, відсутня дискреційність і трасті виконує конкретні вказівки без будь-якої свободи дій.
 • Керівнику наказується дотримуватися цих норм при розподілі коштів, без права на особистий розсуд у зміні цих параметрів.

Цей вид арабського трасту в ОАЕ ідеальний для засновників, які прагнуть забезпечити специфічні вигоди певним особам, унеможливлюючи подальші коригування умов трасту.

Благодійні трасти

Благодійні трасти створюються задля досягнення суспільно корисних цілей:

 • Активи та доходи трасту використовуються виключно для благодійних цілей – таких, як освіта, наука, культура або підтримка нужденних.
 • Такі трасти можуть скористатися податковими привілеями за законодавством ОАЕ.

Благодійні трасти є довгостроковим інструментом для здійснення благодійних ініціатив сеттлора.

Кожен із цих видів трастів вимагає глибокого розуміння як законодавчих підстав, і специфічних потреб сеттлора. Процес вибору та організації структури трасту в ОАЕ має базуватися на всебічному розгляді особистих переваг, сімейних зобов'язань і фінансових завдань засновника, враховуючи можливі податкові зобов'язання та правові ризики.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Процес створення трасту в ОАЕ

Заснування трасту на території Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) передбачає детальне планування та пильну увагу до кожної деталі. Цей процедурний процес охоплює кілька етапів, від ідентифікації відповідної юрисдикції до офіційної реєстрації трасту.

1. Визначення юрисдикції в ОАЕ для започаткування трасту

Вибір відповідної юрисдикції для заснування трастового фонду в Еміратах відіграє вирішальну роль і впливає на багато критичних аспектів роботи трасту, включаючи питання оподаткування, захисту прав на активи та оперативну гнучкість. Як уже згадувалося, в ОАЕ є дві ключові юрисдикції, кожна з них надає унікальні та привабливі можливості для організації трастів: це Дубайський Міжнародний Фінансовий Центр (DIFC) та Абу-Дабі Глобальний Ринок (ADGM). Крім цих двох найважливіших майданчиків, в ОАЕ також є низка вільних зон, які можуть запропонувати оптимальні умови для започаткування трасту, включаючи, але не обмежуючись:

 • Рас-ель-Хайма Інвестиційний Авторитет (RAKIA)
 • Вільна зона Шарджа (SAIF-Zone)
 • Вільна зона Джебель-Алі (JAFZA)
Дубайський Міжнародний фінансовий центр (DIFC)

DIFC оперує на основі правової системи Common Law, яка надає міжнародно визнану законодавчу основу для управління трастовою діяльністю. Це забезпечує передбачуваність і надійність для сеттлорів та трастів.

DIFC має власний регуляторний орган і судову систему, яка спеціалізуються на фінансових послугах, включаючи управління трастами. Це пропонує високий рівень спеціалізованої юридичної підтримки та швидке вирішення спорів.

Зареєстровані в DIFC трасти, як правило, мають звільнення від сплати податків за прибутками та приростами капіталу, що надає їм привабливості для податкового планування на світовому рівні.

Абу-Дабі Глобальний ринок (ADGM)

Подібно до DIFC, ADGM також ґрунтується на основоположних принципах системи загального права Common Law і пропонує повний спектр послуг з управління трастами в Еміратах відповідно до міжнародних стандартів.

ADGM надає сучасне та ефективне регуляторне середовище з акцентом на новаторські фінансові продукти та сервіси. Регулятори ADGM спрямовані на забезпечення ясності та захисту інтересів усіх учасників трастової угоди.

Трасти в ADGM також користуються податковими привілеями, включаючи відсутність податку на доходи та прибуток, що робить їх ефективними інструментами для забезпечення збереження та збільшення вартості активів.

Крім того, в ОАЕ існує кілька вільних зон, які також можуть запропонувати сприятливі юридичні умови для заснування трастів і забезпечити додаткові можливості для інвесторів та сеттлорів.

Рас-ель-Хайма (RAKIA)

RAKIA виділяється як одна з ключових вільних економічних зон Об'єднаних Арабських Еміратів, створюючи особливе та адаптивне середовище для глобальних інвесторів і компаній. Задумана як стимулювання економічного прогресу емірату Рас-ель-Хайма, ця зона пропонує привабливі умови для створення та управління трастами в межах ОАЕ.

Правова інфраструктура RAKIA організована для інтеграції локальних управлінських практик із міжнародними нормами та стандартами, пропонуючи інвесторам стабільність та оперативність. Це сприяє зручності управління трастами та адаптації структур під індивідуальні потреби засновників.

Клієнти RAKIA мають доступ до великого арсеналу послуг, включаючи процес реєстрації бізнесу, надання офісних і складських просторів, а також підтримку в оформленні необхідних ліцензій. Завдяки економічній ефективності та привабливим податковим умовам, зокрема повному уникненню корпоративного та індивідуального оподаткування, ця зона є оптимальним вибором для міжнародного податкового планування та управління активами в Еміратах.

Подібно до DIFC, RAKIA пропонує інтегрований підхід до задоволення потреб глобального бізнесу, вирізняючись своїми особливими можливостями в Рас-ель-Хайма, включаючи стратегічне розташування, передову інфраструктуру та гнучку регуляторну політику.

Вільна зона Шарджі (SAIF-Zone)

Шарджська вільна зона (SAIF-Zone) є важливим економічним центром в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка відкриває перед міжнародними інвесторами та бізнесменами унікальні можливості для зростання бізнесу. Завдяки вигідному географічному положенню, гнучкій політиці в галузі регулювання та привабливим економічним умовам, ця зона приваблює представників різних галузей.

Керується зона за допомогою спеціалізованого регуляторного органу, який гарантує простоту та оперативність процесів реєстрації бізнесу та його ведення в Еміратах, полегшуючи отримання ліцензій, знижуючи адміністративні бар'єри та забезпечуючи доступ до необхідних бізнес-послуг.

На відміну від DIFC, з його акцентом на фінансові послуги та управління трастами в ОАЕ, SAIF-Zone охоплює широкий спектр галузей, включно з виробництвом, торгівлею, логістикою та послугами, створюючи сприятливе середовище для компаній різноманітних секторів із доступом до інфраструктури світового рівня, логістичним і складським рішенням, а також спеціалізованим послугам.

1

Компанії, які здійснюють свою діяльність у межах SAIF-Zone, одержують податкові привілеї, включаючи повне звільнення від сплати корпоративного податку, податку на прибуток та всіх митних тарифів. Це робить зону ідеальною для стратегій міжнародного податкового планування та підвищення ефективності управління підприємством.

Завдяки підтримуючій та гнучкій діловій атмосфері, SAIF-Zone надає підприємствам не просто економічні переваги, а й гарантію стабільності та підтримки на всіх етапах розвитку їхньої діяльності в ОАЕ.

Вільна зона Джебель-Алі (JAFZA)

Розташована в Дубаї, Джебель-Алі Free Zone (JAFZA) виділяється як один з найбільших бізнес-хабів, які активно розвиваються, на глобальному рівні, надаючи ексклюзивну платформу для комерції та інвестицій. З моменту свого заснування у 1985 році, JAFZA зосереджена на залученні закордонних інвестицій і підтримці міжнародної торгівлі, використовуючи своє ключове місцезнаходження біля найбільшого регіонального морського порту Джебель-Алі.

Цей бізнес-центр функціонує під егідою спеціалізованої правової системи, розробленої для форсування комерційної та інвестиційної активності, надаючи підприємствам гнучкість в управлінні та розвитку. З пропозицією різноманітності ліцензій для різнобічної бізнес-діяльності, включаючи торгівлю, логістику, виробництво та сервіси, JAFZA приваблює широкий спектр компаній.

Компанії в JAFZA користуються цілою низкою пільг – таких, як повне звільнення від корпоративного та податку і податку на доходи, імпортно-експортних тарифів, без обмежень на валютні операції та право на 100% володіння іноземними інвесторами. Ці умови сприяють створенню оптимального середовища для глобального податкового планування та управління активами в Еміратах.

Маючи розвинену інфраструктуру та логістичну підтримку, включаючи сучасні склади, виробничі та офісні площі, JAFZA забезпечує бізнесам всі умови для продуктивності та зростання. Зі зручним доступом до порту Джебель-Алі та міжнародного аеропорту Аль-Мактум, JAFZA стає центральним торговельним і логістичним вузлом, що з'єднує Близький Схід зі світовими ринками.

Читати також: Як інвестувати в ОАЕ
Критерії вибору юрисдикції

При вирішенні про вибір між різними ВЕЗ для започаткування трасту важливо брати до уваги низку ключових аспектів:

 • Завдання трасту. Необхідно чітко визначити завдання, які Ви маєте намір вирішити за допомогою трасту в ОАЕ, чи то забезпечення захисту активів, чи організація передачі спадщини, чи виконання благодійних ініціатив. Різні юрисдикції пропонують унікальні продукти та послуги, які можуть якнайкраще відповідати поставленим завданням.
 • Правова підтримка та інфраструктура. Важливість доступності кваліфікованих юридичних і консультаційних послуг, а також ефективності та надійності судової системи не може бути недооцінена.
 • Вартість створення та послуг трасту. Важливим аспектом також є оцінка витрат на створення та обслуговування трасту в обраній юрисдикції. Необхідно враховувати як початкові, так і подальші витрати для кращого та глибшого розуміння фінансових аспектів цього рішення.

2. Оформлення необхідної документації

Заснування трасту на території Об'єднаних Арабських Еміратах передбачає детальну підготовку та збирання певного комплекту документів, які відображають принципи управління трастом, його завдання та учасників угоди про траст. Далі подано огляд етапів оформлення всіх необхідних документів і дій для успішного створення трасту в ОАЕ.

Установчий документ трасту (Trust Deed)

Установчий акт довірчого фонду є важливим документом, який встановлює структуру, методи управління та операційні принципи фонду. Він повинен включати:

 • Ідентифікацію учасниківПовні імена та інформацію про засновника, керівника та одержувачів вигоди.
 • Каталог активів Список майна, що переходить під управління трасту, включаючи оцінку вартості та деталі передачі.
 • Завдання трастуТочне визначення завдань, задля виконання яких створюється траст.
 • Ролі та завдання керівника Детальний виклад функцій керівника з ведення справ трасту в Еміратах, що охоплює стратегію інвестицій, розподіл прибутку та основного капіталу.
 • Права одержувачів вигоди Визначення прав одержувачів вигоди, частку доходів чи основного капіталу трастового фонду.
 • Критерії припинення трастуОпис процедур і критеріїв для можливого розпуску трасту.
Посвідчення особи всіх учасників

Необхідно зібрати документи, які підтверджують особу для всіх сторін, залучених в угоду про траст:

 • Для фізосіб потрібні паспорти або посвідчення особи засновника, керуючого та одержувачів вигод.
 • Для юридичних осіб, які беруть участь як засновник, керуючий або одержувач вигод, необхідні офіційні документи компанії, включаючи статут, реєстраційні документи та список керівництва.
Документація на активи
 • Необхідно надати документи, що підтверджують право власності на активи або цінні папери, призначені для передачі в траст, включаючи свідоцтва про право власності, акції, контракти купівлі-продажу.
 • Також буде потрібна оцінка вартості активів, виконана кваліфікованим оцінювачем, за необхідності.
Згода на управління
 • Потрібно отримати письмову згоду від особи чи підприємства на виконання ролі управителя, яка підтверджує їхню готовність управляти активами трастового фонду відповідно до положень установчого документа.

Оформлення документації для започаткування трасту в ОАЕ передбачає детальне дотримання всіх правових норм і процедур. Будь-які помилки в документації або їх невідповідність нормативним вимогам можуть спричинити затримки в реєстрації або повну відмову.

3. Реєстраційні процедури зі створення трасту в ОАЕ

Оформлення трасту на території ОАЕ передбачає проходження кількох важливих кроків, які передбачають суворе дотримання встановлених законодавчих норм і регламентів. Процес може відрізнятися залежно від того, в якій юрисдикції здійснюється реєстрація, чи то Дубайський Міжнародний фінансовий центр (DIFC) або Абу-Дабі Глобальний ринок (ADGM).

Нижче наведено детальний огляд реєстраційних процедур для створення трасту в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Етап 1

Вибір категорії трасту та формування його структури

На початковому етапі необхідно визначити категорію трасту (чи то дискреційний, фіксований, благодійний та інші) та побудувати його структуру. Це включає розподіл ролей між засновником, керівником і одержувачами вигод. Особливу увагу потрібно приділити чіткій постановці завдань, для реалізації яких створюється траст, і визначенню умов його діяльності.

Етап 2

Подання необхідних паперів

Для офіційного оформлення трасту в Еміратах потрібно надати низку документів у вибрану юрисдикцію.

Етап 3

Реєстраційний внесок

Необхідно сплатити реєстраційний внесок, розмір якого може змінюватись залежно від юрисдикції та характеру послуг, які надаються.

Етап 4

Розгляд і схвалення

Після подання всіх необхідних документів, наглядове відомство в межах обраної юрисдикції починає їх детально аналізувати. У цей процес входить перевірка наданих даних щодо їх відповідності законодавчим нормам, і навіть оцінка обґрунтованості і правомірності започаткування трасту в Еміратах.

Етап 5

Отримання сертифіката реєстрації

Після завершення аналізу документації та після оплати всіх внесених внесків, контролювальний орган видає сертифікат реєстрації трасту. Цей акт є офіційним доказом заснування трасту в цій юрисдикції ОАЕ.

Відкриття банківських рахунків для створення арабського трасту в ОАЕ

Відкриття банківських рахунків для створення арабського трасту в ОАЕ є важливим етапом у процесі фінансового управління активами трасту. В ОАЕ процес відкриття банківських рахунків для трасту підпорядковується певним правилам і нормам, встановленим відповідними банками та регуляторними органами цієї юрисдикції.

Насамперед, керуючий повинен вибрати банк, який відповідає вимогам трасту та пропонує відповідні послуги для його фінансового управління. При виборі банку враховуються такі чинники, як репутація банку, досвід роботи з трастами, і навіть доступність необхідних банківських послуг.

Після того, як банк обраний, керуючому необхідно надати всі необхідні папери та відомості для реєстрації банківського рахунку на ім'я трасту. До обов'язкового переліку документації зазвичай входять основні документи трасту, акт про призначення управителя, а також інші папери, які посвідчують особи управителя та бенефіціарів трасту.

Банк проводить процедуру перевірки наданих документів та інформації згідно з вимогами щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) ОАЕ. Після успішного завершення цієї процедури банк відкриває банківські рахунки для трасту та надає керуючому необхідну інформацію для управління активами через ці рахунки.

1

Варто зазначити, що в процесі відкриття банківських рахунків для арабського трасту в ОАЕ керуючий повинен дотримуватись усіх вимог і правил, встановлених відповідними банками та регуляторами, щоб забезпечити законність і прозорість фінансових операцій трасту.

Роль та обов'язки трасті

Керуючий трастом, діючи як довірена особа, має ключову роль в управлінні активами трасту, діючи на користь одержувачів вигод і відповідно до положень основного документа, який визначає функціонування трасту. Роль керівника має на увазі необхідність демонстрації високого ступеня професіоналізму, акуратності і відданості, адже його завдання включають реалізацію задуманих цілей трасту і забезпечення інтересів одержувачів вигод.

В основі обов'язків трасті лежить принцип лояльності до бенефіціарів, що має на увазі необхідність діяти виключно в їхніх інтересах, уникаючи будь-яких конфліктів інтересів. Це включає обов'язок забезпечувати рівне звернення всіх бенефіціарів, якщо тільки умови установчого документа арабського трасту прямо не передбачають інше. Трасті також має виявляти високий стандарт сумлінності, що вимагає від нього уважного та дбайливого ставлення до виконання своїх обов'язків відповідно до професійних стандартів управління.

Управління активами трасту є ключовим обов'язком управителя, який має розробляти та здійснювати інвестиційну стратегію, що відповідає цілям трасту та інтересам вигодонабувачів. Сюди входить потреба в різноманітності активів і врівноваженні рівня ризику, а також гарантування збереження активів від можливих збитків, зокрема засобами страхування та запобігання юридичним проблемам. Детальне реєстрування всіх операцій і майна довірчого фонду, а також складання періодичних звітів для одержувачів вигод і наглядових органів, за необхідності, також є важливими обов'язками управителя.

2

Керуючий трастом зобов'язаний дотримуватися всіх відповідних законодавчих і нормативних актів ОАЕ, пов'язаних із веденням трасту. Це охоплює галузі податкового права, а також закони щодо боротьби з відмиванням грошей і протидії фінансуванню тероризму. Залежно від конкретної юрисдикції, керуючому може знадобитися отримання спеціальних ліцензій реалізації управління активами трасту в ОАЭ.

Спілкування з одержувачами вигод є ключовим аспектом відповідальності керівника, який зобов'язаний постійно тримати їх у курсі про поточний стан справ і методи адміністрування активів трасту. Сюди входить надання звітів про прибутки та розподіл майна, а також надання консультацій одержувачам вигод про їхні права та аспекти, пов'язані з трастом. Виконання розподілу доходів та основного капіталу трасту серед одержувачів вигод наголошує на складності завдання управління трастом. Це виконання має відповідати положенням основного документа трасту. При цьому важливо мінімізувати податкові зобов'язання трасту та його одержувачів вигод у Еміратах. Важливо також дотримуватися всіх застосовних податкових законів.

Загалом, керуючий трастом виступає як ключова постать у процесі управління трастом в Об'єднаних Арабських Еміратах, виконуючи важливі завдання щодо гарантування його ефективної та законної роботи, охорони прав одержувачів вигод і реалізації постановлених завдань. Для успішного виконання цих функцій керівнику необхідні глибокі знання у сферах фінансів, юриспруденції та управління, а також високі стандарти етики та професіоналізму.

Значення та функції захисту власності та спадкового планування

Забезпечення безпеки власності та стратегічне планування спадкоємності стоять в основі фінансового планування, граючи ключову роль у процесі формування та керівництва трастами в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Ці дії не просто сприяють захисту та утриманню активів протягом усього життя засновника, але також забезпечують передачу майна майбутнім поколінням або призначеним одержувачам вигоди відповідно до його волевиявлення.

Забезпечення безпеки активів

Забезпечення безпеки активів включає розробку стратегій і застосування методів для захисту власності від можливих загроз – таких, як судові розгляди, вимоги кредиторів і політична нестабільність. В умовах ОАЕ, де економіка динамічно зростає та залучає інвесторів з усього світу, надійний захист власності стає ключовим фактором її збереження та збільшення.

Створення трасту в ОАЕ дає засновникам можливість скористатися правовими конструкціями, які відокремлюють власні активи від особистого майна, зменшуючи ймовірність їх втрати через юридичні спори або позови кредиторів. Трасти можуть бути індивідуально адаптовані для забезпечення захисту конкретних категорій активів, включаючи нерухомість, корпоративні права та інвестиційні портфелі.

Розподіл активів за різними юрисдикціями за допомогою трасту в ОАЕ дозволяє мінімізувати політичні та економічні ризики, надаючи додатковий шар захисту в періоди світової нестабільності.

Трасти в Еміратах також гарантують високий рівень конфіденційності, забезпечуючи захист власності від зовнішньої уваги та можливих претензій.

Планування спадщини

Планування спадщини – це процес, який передбачає заздалегідь встановлений порядок та організацію процесу передачі власності після смерті засновника. У контексті ОАЕ, де діє унікальне законодавство та податкова система, дуже важливо ретельно опрацювати питання спадкування, щоб забезпечити розподіл майна відповідно до останньої волі покійного.

Належне планування спадщини через арабські трасти допомагає уникнути юридичних складнощів і тривалих судових розглядів з питань спадкування, забезпечуючи, щоб активи були передані бенефіціарам швидко та ефективно.

Незважаючи на потенційно низьке оподаткування в ОАЕ, міжнародні засновники можуть мати справу з податковими вимогами у своїх країнах проживання. Використання довірчих фондів робить можливим зниження податкових зобов'язань, пов'язаних із передачею активів.

Довірчі трасти в Об'єднаних Арабських Еміратах дають засновникам можливість детально планувати розподіл своїх активів серед спадкоємців з огляду на індивідуальні потреби та ситуації кожного з них.

Система трастів в ОАЕ є надійним інструментом для захисту майна та планування спадщини, забезпечуючи контроль за передачею активів відповідно до побажань засновника. Ефективність цих механізмів потребує глибокого знання як локального, так і глобального законодавства, а також ретельного планування та звернення за кваліфікованою допомогою для дотримання всіх юридичних вимог і досягнення бажаних результатів.

Вигода від реєстрації трасту в Еміратах

Заснування трасту на території Еміратів приваблює засновників, спадкоємців і керуючих численними перевагами, що робить країну вигідним місцем для управління коштами, організації спадщини та збереження приватності. Серед ключових переваг виділяються захист персональних даних, податкові преференції та гнучкість в управлінні та розподілі майна.

Приватність і захист власності

Емірати гарантують високий рівень приватності для засновників і бенефіціарів трастів, особливо в таких фінансових центрах як Дубайський Міжнародний фінансовий центр та Абу-Дабі Глобальний ринок. Тут інформація про трасти, їх творців і бенефіціарів залишається під суворою завісою таємниці, забезпечуючи надійний захист персональних даних і конфіденційність фінансових справ, що особливо цінується тими, хто прагне анонімності в управлінні своїми фінансами.

Захист власності є ще однією вагомою причиною для організації трастового фонду в ОАЕ. Трасти пропонують юридичний захист майна від можливих судових позовів, розглядів і вимог кредиторів, оскільки активи, передані в траст, відокремлюються від особистої власності засновника. Цей механізм робить активи важкодоступними для можливих юридичних претензій, сприяючи їх збереженню для майбутніх спадкоємців чи певних бенефіціарів.

Полегшений податковий режим та економічні пільги в Еміратах

В Об'єднаних Арабських Еміратах діє приваблива податкова політика, що надає звільнення від податків на доходи, прибуток та спадок, що робить регіон привабливим для інвесторів. Створення трасту в Еміратах може принести значні фінансові вигоди, включаючи зниження податкового навантаження на активи та доходи, керовані через траст. У той час як конкретні податкові переваги можуть змінюватись залежно від конфігурації трасту та унікальних обставин його засновників і бенефіціарів, використання трастових структур в Еміратах загалом пропонує захист від подвійного оподаткування та сприяє оптимізації міжнародного податкового обліку.

Гнучкий підхід до управління активами та створення стратегій спадкового планування

Застосування трастів в Об'єднаних Арабських Еміратах відкриває шлях до адаптивного управління майном та ефективної розробки планів спадкоємності. Засновники трастів можуть тонко налаштовувати його умови, щоб вони повністю відповідали їхнім особистим потребам і стратегічним завданням, варіюючи розподіл доходів та основного капіталу, визначаючи права та обов'язки вигодонабувачів, стратегії вкладень коштів, а також порядок припинення діяльності трасту. Така гнучкість дозволяє засновникам формувати комплексні схеми для надійного захисту власності, організації спадкових передач і підтримки благодійності, забезпечуючи можливість адаптації до змін у життєвих обставинах і цілях.

Ба більше, трасти, які зареєстровані в Об'єднаних Арабських Еміратах, можуть бути задіяні для глобального спадкового планування. Це дозволяє засновникам управляти розподілом активів, розміщених у різних юрисдикціях, через єдину консолідовану організацію. Це сприяє більш зручному та результативному управлінню активами за кордоном і зниженню юридичних та податкових складнощів.

Потенційні ризики та обмеження

Коли йдеться про створення довірчого фонду в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), є багато плюсів. Проте необхідно враховувати можливі загрози та обмеження, які можуть виникнути під час управління трастом у цій юрисдикції.

Юридичні обмеження
ОАЕ є федерацією з семи еміратів, кожен з яких має певний ступінь автономії. Це означає, що юридичні норми, включаючи ті, які регулюють трасти та довірче управління, можуть змінюватись між різними еміратами та спеціалізованими юрисдикціями – такими, як DIFC та ADGM. Тому є ризик невідповідності юридичним вимогам через неправильне розуміння чи тлумачення законів, що застосовуються. Крім того, можуть виникнути труднощі, пов'язані з міжнародним визнанням трастів, заснованих в ОАЕ, особливо в юрисдикціях, де трастове право відрізняється чи відсутнє.
Податкові обмеження
Незважаючи на такі вагомі податкові преференції, які надаються ОАЕ, сеттлори та бенефіціари, які є податковими резидентами інших держав, можуть зіштовхнутися з фіскальними зобов'язаннями у своїх юрисдикціях. Ігнорування або неповне усвідомлення податкових зобов'язань може спричинити непередбачені податкові наслідки – такі, як подвійне оподаткування. Важливо провести ретельне планування структури довірчого фонду та управління активами з урахуванням запобігання таким потенційним ризикам.
Міжнародне регулювання та відповідність
У наш час, коли ростуть вимоги до фінансової прозорості та боротьби з легалізацією доходів від злочинної діяльності, довірче управління в ОАЕ зобов'язане відповідати всім міжнародним нормам і законодавчим вимогам. Невідповідність може призвести до застосування санкцій та обмежень, особливо щодо міжнародних фінансових переказів та операцій. Довірче управління повинне гарантувати, що їхні організаційні структури та діяльність будуть прозорими та відповідають усім міжнародним стандартам у сфері протидії відмиванню грошей та обміну інформацією про податки.
Репутаційні ризики
Створення трасту в ОАЕ може привернути увагу регулювальних органів і податкових установ інших держав. Сприйняття ОАЕ як місця офшорних операцій, незважаючи на зусилля країни в дотриманні міжнародних норм, може спричинити репутаційні ризики для осіб, які заснували траст, та їх вигодонабувачів. Ці ризики можуть позначитися на відносинах із банками та фінансовими установами, а також вимагати додаткового розкриття інформації.

Практичні рекомендації щодо організації довірчого фонду в Еміратах

Створення фонду довірчого управління в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) є комплексним завданням, яке потребує розуміння правових нюансів і стратегічного підходу в питаннях управління активами, а також вибору важливих учасників. У цьому контексті особливу увагу варто приділити вибору довірчого керуючого та вигодонабувачів, розробляти ефективні тактики управління та поділу активів, а також запобігати поширеним помилкам.

Вибір трасті

Ключовим елементом успішного створення довірчого фонду в Еміратах є ретельний вибір управителя – особи, відповідальної за управління активами фонду на користь вигодонабувачів. Важливо вибирати трасті, який не тільки має бездоганну репутацію та досвід в управлінні довірчими фондами, але й здатний адекватно розуміти та втілювати в життя конкретні цілі засновника. Керуючий повинен демонструвати високий рівень правової та фінансової кваліфікації, а також бути готовим до відвертого та чесного обговорення механізмів управління активами.

Стратегії управління та розміщення активів

Організація та розміщення активів у межах довірчого фонду є головними аспектами для досягнення цілей засновника, забезпечення захисту інтересів бенефіціарів і забезпечення довгострокової стабільності фонду. У контексті довірчих фондів, заснованих в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), ці стратегії вимагають особливої уваги до деталей і глибокого аналізу як місцевих, так і глобальних правових, фінансових і фіскальних питань.

Розробка комплексної інвестиційної стратегії

Для ефективного управління активами арабського довірчого фонду потрібне створення повноцінної стратегії інвестування, яка має бути налаштована відповідно до унікальних цілей фонду та вимог бенефіціарів. Ця стратегія має враховувати різноманітні чинники, включаючи період інвестування, прийнятний рівень ризику, поточні та майбутні фінансові потреби вигодонабувачів, а також податкові наслідки інвестицій.

 • Диверсифікація активів є ключовим принципом, який допомагає зменшити ризики та забезпечити стабільність прибутковості довірчого фонду. Інвестиції можуть бути розділені між різними видами активів – такими, як цінні папери, акції, нерухоме майно та альтернативні вкладення відповідно до обраної стратегії інвестування.
 • Систематичний перегляд і пристосування тактики відіграють важливу роль при врахування змін, які відбуваються у фінансовій сфері та в особистих обставинах вигодонабувачів. Внаслідок цього може виникнути необхідність внести зміни до інвестиційного портфелю з метою покращення прибутковості та контролю за ризиками.

Управління та розміщення активів

Управління активами в арабському довірчому фонді включає не лише здійснення інвестицій, а й ефективний розподіл виручки та капіталу, з урахуванням умов установчого документа фонду та потреб вигодонабувачів.

Вироблення норм розподілу виручки та капіталу серед одержувачів вигоди має важливе значення. Ці норми мають бути чітко визначені в установчому документі, забезпечуючи справедливість та ясність у розподілі фінансових ресурсів.

Податкове планування та бухгалтерія відіграють ключову роль в управлінні засобами довірчих фондів. Важливо розробляти стратегії, спрямовані на скорочення податкового навантаження як для самого фонду, так і для його бенефіціарів, з огляду на податкові межі ОАЕ та зобов'язання в межах міжнародного оподаткування.

Уникнення поширених помилок

При створенні та управлінні трастом в ОАЕ часто бувають поширені помилки, які можуть поставити під загрозу як активи фонду, так і його стабільність. До таких помилок відноситься неповна документація операцій і прийнятих рішень у межах фонду, що може призвести до юридичних спорів і конфліктів між вигодонабувачами. Чітке встановлення умов розподілу та ефективну взаємодію з вигодонабувачами допоможуть запобігти конфліктам і непорозумінням.

Недостатня диверсифікація інвестиційного портфеля може підвищити ймовірність ризиків і збільшити коливання на ринку, на якому функціонує інвестиційний фонд. Важливо прагнути збалансованого підходу у сфері інвестування.

Нехтування податковими наслідками інвестиційних рішень може спричинити несподівані податкові зобов'язання як для фонду, так і для вигодонабувачів. Уважне податкове планування та консультації з експертами в цій галузі допоможуть уникнути таких помилок.

Формування трасту в ОАЕ є багатоетапним і багатоаспектним процесом, який вимагає докладного вивчення різних факторів, починаючи з підбору учасників і тактик управління майном і закінчуючи оформленням юридичної документації та податковою стратегією. Дотримуючись вказаних вище рекомендацій та уникаючи поширених помилок, засновники фонду можуть максимально ефективно використовувати переваги структур довірчого управління для захисту та передачі своїх активів.

Теги: траст ОАЕ
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар