Створення холдингу в Сингапурі

Специфіка холдингів у Сингапурі

Створення холдингу в иінгапурі має низку унікальних особливостей:

 • Міжнародна спрямованість.Холдинги з реєстрацією в Сингапурі націлені на міжнародні ринки, використовуючи стратегічне становище Сингапуру як ключового транспортного та ділового хабу для розширення свого впливу за межі країни, включаючи інвестування за кордон, міжнародну торгівлю й управління глобальними активами.
 • Диверсифікація активів.Холдинги зареєстровані в Сингапурі часто мають різноманітний набір активів, що охоплюють різні сектори економіки – такі, як фінансові послуги, технології, нерухомість і біомедицина.
 • Фінансове управління й інвестиції.Сингапурські холдинги спеціалізуються на фінансових інвестиціях та управлінні активами, включаючи портфелі акцій, облігацій та нерухомість, а також надання послуг з управління активами.
 • Технологічні інновації.Сингапур активно вкладається у розробку новітніх технологій, дозволяючи холдингам користуватися перевагами інноваційної екосистеми та висококваліфікованих спеціалістів для впровадження нових технологій у свої операції.
 • Стійкість і соціальна відповідальність.Охочі заснувати холдинг у Сингапурі, часто фокусуються на сталому розвитку та соціальній відповідальності, включаючи інвестиції в екологічні проекти, освіту та благодійність.
 • Підтримка уряду.Уряд Сингапуру надає широку підтримку бізнесу, включаючи податкові пільги та стимулюючі програми, що сприяють інвестиціям та розвитку бізнесу.
 • Багатонаціональна робоча сила.Завдяки багатонаціональній та мультикультурній робочій силі холдинги в Сингапурі здатні залучати таланти з різних країн, створюючи глобальні команди для міжнародних операцій.

Ці риси роблять холдинги зареєстровані в Сингапурі особливо привабливими для різних видів бізнесу, включаючи тих, які прагнуть глобальної експансії та диверсифікації своїх операцій.

Переваги створення холдингу в Сингапурі

Економічні переваги

Відкриття холдингу в Сингапурі може забезпечити низку економічних переваг завдяки таким факторам:

 • Уникнення подвійного оподаткування. Сингапур має широку мережу угод про уникнення подвійного оподаткування з багатьма країнами, що забезпечує захист від подвійного оподаткування для компаній, які управляють своїми активами в різних частинах світу.
 • Фінансова інфраструктура. Сингапур має розвинену фінансову інфраструктуру, включаючи банківський сектор, страхові компанії, інвестиційні фонди та біржі цінних паперів. Це забезпечує доступ до широкого спектру фінансових інструментів і послуг для ефективного управління активами та інвестиціями.
 • Світовий фінансовий центр. Сингапур є одним із глобальних фінансових центрів, що робить його перспективним місцем для управління фінансовими операціями та інвестиціями. Тут доступні висококваліфіковані фінансові фахівці та сучасні інструменти управління ризиками. Наприклад, Сингапур надає надійний захист інтелектуальної власності і має законодавство, яке забезпечує дотримання авторських прав і патентів. Сингапур має стратегічно важливе географічне положення, що полегшує доступ до світових ринків. З розвиненою інфраструктурою для морської та повітряної логістики, він служить як центральний вузол для багатьох міжнародних компаній, які здійснюють торгівлю та постачання.

Ці економічні переваги роблять Сингапур привабливим місцем для відкриття та управління холдингами, особливо для міжнародних компаній, які прагнуть максимізації ефективності, мінімізації податкових зобов'язань і розширення своєї глобальної діяльності.

Податкове законодавство і преференції

У Сингапурі встановлена стандартна ставка корпоративного податку в розмірі 17%, яка однакова як для місцевих, так і для іноземних компаній, які здійснюють діяльність у країні. Крім того, Сингапур пропонує податкові пільги для нових підприємств і передбачає часткові податкові звільнення.

Податкові звільнення:

 • Перші 10,000 SGD прибутку підлягають зниженню оподаткування лише на рівні 75%, з чого випливає, що 7,500 SGD звільняються від податку.
 • Доходи в межах наступних 190,000 SGD оподатковуються за зниженою ставкою 50%, отже, 95,000 SGD звільняються від податку..э

У сумі, звільнення від оподаткування становить 102,500 SGD.

Сингапур також практикує систему однорівневого оподаткування, в межах якого дивіденди, що виплачуються сингапурськими резидентами, звільняються від податків.

Політична стабільність

Політична стабільність у Сингапурі є фундаментальним фактором для створення сприятливого клімату для холдингових компаній. Це забезпечує стабільність і безперервність у правовому та бізнес-середовищі, що дозволяє компаніям формувати довгострокові стратегії та розвивати свою діяльність з упевненістю. Високий рівень прозорості та мінімальний рівень корупції сприяють зміцненню довіри у бізнес-колах. Це створює привабливі умови для реєстрації холдингових компаній у Сингапурі, притягуючи як місцевих, так і міжнародних інвесторів. Політична стабільність також сприяє захисту прав власності та підвищує міжнародний авторитет Сингапуру, а також допомагає зменшувати геополітичні ризики та забезпечує стійкість регіону.

Захист прав інвесторів та акціонерів

Захист інтересів інвесторів та акціонерів при створенні холдингових компаній у Сингапурі реалізується через низку ключових механізмів:

 • Захист особистих активів. У випадку фінансових труднощів компанії акціонери захищені від втрати своїх особистих активів. Їхні максимальні фінансові ризики обмежені величиною їхніх інвестицій в акції компанії.
 • Повернення інвестицій при ліквідації. Якщо компанія піддається ліквідації, акціонери можуть претендувати на відшкодування частини вартості їх акцій та інших належних їм виплат (наприклад, не виплачених дивідендів). Проте ці права підпорядковуються вимогам інших кредиторів, які не є акціонерами.
 • Регулювальні вимоги. Сингапурська біржа (SGX) з 2016 року вимагає від публічних компаній розкривати свої ESG-показники через щорічні звіти про сталий розвиток. Це наголошує на важливості ESG-розкриття інформації і сприяє прозорості та звітності компаній перед акціонерами.
 • Захист прав меншості. У Сингапурі існують механізми захисту прав меншістних акціонерів, включаючи можливість подання позовів про утиск меншості та надання засобів правового захисту.

Ці аспекти захисту прав акціонерів та інвесторів у холдингових компаніях у Сингапурі сприяють створенню довірчого та стабільного інвестиційного середовища.

Юридичні аспекти створення холдингу

Законодавча база для відкриття холдингової компанії в Сингапурі

Законодавча основа для створення та діяльності холдингових компаній у Сінгапурі включає декілька ключових законів та актів, кожен з яких має свої унікальні функції і регулює різні аспекти діяльності компаній.

Закон про фінансові холдингові компанії 2013 року (Financial Holding Companies Act 2013)

Цей закон регулює фінансові холдингові компанії в Сингапурі. Він встановлює зобов'язання для таких компаній перед Монетарним Управлінням Сингапуру (MAS) і визначає норми капіталу, яких вони повинні дотримуватись. Закон також надає MAS можливість нагляду та контролю за цими холдинговими компаніями, що сприяє фінансовій стабільності.

Закон про компанії (Companies Act)

Цей акт є фундаментальним законом, який регулює всі компанії, включаючи холдингові, у Сингапурі. Він охоплює безліч аспектів, пов'язаних із життєвим циклом компанії, починаючи від її реєстрації та охоплюючи аспекти – такі, як конституція компанії, управління, фінансова звітність, аудит, ліквідація та багато іншого. Companies Act встановлює правила та вимоги, яких повинні дотримуватись усі компанії, включаючи холдингові.

Ці закони в сукупності забезпечують правову і регуляторну основу для створення та діяльності холдингових компаній у Сингапурі.

Читати також: ПНП у Сингапурі

Процес реєстрації холдингу в Сингапурі

Етап 1
На початку процесу створення компанії в Сингапурі важливо вибрати відповідний вид юридичної структури, яка відповідає Вашим потребам. Найчастіше підприємці зупиняють свій вибір на Private Limited Company чи Limited Liability Partnership.
Етап 2
Наступний крок – це вибір найменування для Вашої фірми, яке має бути схвалено MAS та зареєстроване в державному реєстрі компаній.
Етап 3
Потім потрібно призначити щонайменше одного директора, який є резидентом Сингапуру. Також необхідно визначити акціонерів компанії, якими можуть бути як фізичні особи, так і юридичні суб'єкти.
Етап 4
Для офіційної кореспонденції компанія має мати зареєстрований офіс на території Сингапуру.
Етап 5
Наступним кроком є підготовка основних установчих документів, включаючи статут компанії чи партнерську угоду, засвідчені копії паспортів директорів та акціонерів, а також підтвердження юридичної адреси.
Етап 6
Для реєстрації компанії необхідно подати заяву до ACRA, додавши всі необхідні документи.
Етап 7
На заключному етапі потрібно сплатити реєстраційні збори для завершення процесу реєстрації.

Після успішного завершення всіх вищевказаних етапів Ви отримаєте свідоцтво про реєстрацію, яке є офіційним підтвердженням статусу Вашої холдингової компанії в Сингапурі.

Вимоги до управління та звітності

Холдинги зареєстровані в Сингапурі зобов'язані дотримуватися місцевих норм корпоративного управління та фінансової звітності, що включає такі основні вимоги:

 1. Збори акціонерів і директорів. Холдинги повинні проводити щорічні збори акціонерів і директорів, на яких обговорюються ключові питання управління компанією та приймаються рішення.
 2. Фінансова звітність. Кожна холдингова компанія зобов'язана готувати та подавати фінансову звітність відповідно до місцевих стандартів бухгалтерської звітності. Це включає складання річних фінансових звітів та їх аудит (якщо це потрібно).
 3. Дотримання податкових зобов'язань. Холдинги повинні дотримуватись податкових зобов'язань, включаючи сплату корпоративного податку на прибуток і виконання всіх податкових зобов'язань перед податковими органами.
 4. Дотримання законодавства про цінні папери. Якщо холдинг випускає цінні папери, він також повинен дотримуватись вимог законодавства про цінні папери та надавати відповідну звітність.

Дотримання цих вимог щодо управління та звітності є важливим для підтримки правової та фінансової чистоти холдингової компанії в Сингапурі та її успішної діяльності в країні.

Цікавить супровід відкриття холдингової компанії в Сингапурі?

Виклики та обмеження

Юридичні бар'єри

Незважаючи на відносно спрощену систему ведення бізнесу в Сингапурі, існують певні юридичні вимоги, які можуть становити труднощі для тих, хто хоче започаткувати холдингову компанію в цій країні.

 • Вимоги до директорів: хоча зазвичай необхідно мати хоча б одного директора-резидента Сингапуру, у випадку холдингової компанії може виникнути складність у пошуку відповідного кандидата.
 • Законодавство про захист акціонерів і кредиторів: холдинги повинні дотримуватись норм корпоративної відповідальності та забезпечувати права акціонерів і кредиторів, що може вимагати додаткових юридичних зобов'язань та накладати певні обмеження.

Економічні та політичні ризики

Існують певні економічні та політичні ризики, які варто враховувати під час планування відкриття холдингового бізнесу в Сингапурі:

 • Світова економічна нестабільність: економічна ситуація у світі може вплинути на бізнес у Сингапурі, особливо якщо холдинг бере активну участь у глобальній торгівлі та інвестиціях.
 • Політична нестабільність у регіоні: Сингапур знаходиться в геополітично важливій частині світу, і напруженість у регіоні може вплинути на бізнес-середовище та стабільність.
 • Зміни в національній політиці: зміни в національній політиці, включаючи податкову політику та регулювання, можуть вплинути на операції та прибутковість холдингу.
 • Світові фінансові ризики: пов'язані зі світовою фінансовою системою, ризики можуть вплинути на фінансову стабільність компаній та їх інвестиції.

Для зниження цих ризиків холдингові компанії з реєстрацією в Сингапурі можуть розробляти стратегії управління ризиками, стежити за світовою економічною та політичною ситуацією і співпрацювати з експертами з управління ризиками та юридичними консультантами для забезпечення дотримання всіх необхідних вимог і обмежень.

Закриття холдингової компанії в Сингапурі

Процедура закриття холдингової компанії в Сингапурі є важливим кроком і має бути виконана відповідно до законодавства країни.

 1. Підготовка до закриття компанії
  • Переконайтеся, що всі борги та зобов'язання компанії сплачені та виконані.
  • Проведіть збори акціонерів для ухвалення рішення про закриття компанії. Залежно від структури компанії та її статуту, може знадобитися особлива більшість для ухвалення цього рішення.
  • Призначте ліквідатора, який буде відповідальний за проведення процедури ліквідації. Це може бути один із директорів компанії або незалежний ліквідатор.
 2. Оповіщення регуляторів і кредиторів
  • Повідомте Монетарне Управління Сингапуру (MAS) та інших релевантних регуляторів про намір закрити компанію.
  • Повідомте кредиторів про намір закрити компанію та врегулюйте всі фінансові зобов'язання перед ними.
 3. Процедура ліквідації
  • Ліквідатор проводить інвентаризацію активів і пасивів компанії та розробляє план ліквідації. Він також має переконатись, що всі борги компанії врегульовані.
  • Активи компанії продаються або розподіляються між акціонерами відповідно до їх частки в компанії.
  • Усі податкові зобов'язання, включаючи корпоративний податок на прибуток, мають бути сплачені.
  • Ліквідатор подає звіт про ліквідацію компанії до Монетарного Управління Сингапуру та повідомляє про закриття компанії в Accounting and Corporate Regulatory Authority.
 4. Закриття компанії
  • Після завершення процедури ліквідації та врегулювання всіх зобов'язань компанія може бути закрита.
  • Ліквідатор повинен надати фінальний звіт про ліквідацію і завершення діяльності компанії ACRA.
 5. Повідомлення про закриття акаунтів
  • Після закриття компанії її банківські рахунки мають бути закриті.
 6. Відповідальність ліквідатора
  • Ліквідатор несе відповідальність за проведення ліквідації та врегулювання зобов'язань компанії. Він також має надати звіти про свою діяльність.

Припинення діяльності холдингової компанії в Сингапурі є складним процесом, який вимагає ретельної підготовки та суворого дотримання всіх юридичних і фінансових вимог. Ігнорування процедур ліквідації компанії може призвести до серйозних юридичних і фінансових наслідків. Рекомендується звернутися за консультацією до кваліфікованих юристів і спеціалістів із бізнес-планування для проведення цієї процедури.

Висновок

Заснування холдингової компанії в Сингапурі є обдуманим і привабливим вибором для бізнесу, націленого на глобальний успіх. Ця юрисдикція надає безліч важливих переваг, включаючи відкритість економіки, високі стандарти ведення бізнесу та розвинену фінансову структуру.

Сингапур пропонує прозоре та стабільне юридичне середовище для створення й управління холдинговими компаніями. Однак потрібно враховувати юридичні та фінансові обмеження, а також ризики, пов'язані з економічною і політичною нестабільністю. Ретельне дотримання всіх процедур і вимог при створенні та управлінні холдинговою компанією в Сингапурі є ключовим фактором успіху.

Для отримання докладнішої інформації про процес відкриття холдингової компанії в Сингапурі заповніть форму зворотного зв'язку. Наші фахівці зв'яжуться з Вами для обговорення деталей і нададуть підтримку на всіх етапах цього процесу.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар