Як відкрити інвестиційний фонд на Кіпрі

Завдяки своєму стратегічному географічному розташуванню, виступає як важливий міжнародний фінансовий центр, що залучає інвесторів і підприємців з усього світу. Ця привабливість обумовлена стабільним економічним середовищем, привабливою податковою політикою та узгодженою регуляторною базою, яка відповідає міжнародним стандартам. Кіпр пропонує безліч опцій інвестиційних можливостей, зокрема через створення інвестфондів, що робить його однією з кращих юрисдикцій для управління активами.

Метою цієї статті є надання докладного керівництва з відкриття інвестиційного фонду на Кіпрі. Публікація орієнтована на людей, які прагнуть розширити свій портфель через створення інвестиційної організації в цій юрисдикції. Вона включає детальний огляд основних видів фондів, правових і фінансових вимог, а також практичні кроки з реєстрації та ліцензування фонду.

Розуміння кіпрської юрисдикції для інвестиційних фондів

Кіпрська юрисдикція виділяється на тлі інших завдяки своєму привабливому комбінуванню податкових пільг, ефективному регулюванню та можливостям для входження на ринки Європейського Союзу (ЄС). Ці чинники роблять Кіпр чудовим вибором на формування та адміністрування інвестиційних фондів.

Законодавство, яка регламентує діяльність інвестиційних фондів на Кіпрі

Система правового регулювання, яка стосується інвестиційних фондів на Кіпрі, складається з великого набору як місцевого, так і європейського законодавства та регламентів. Ці правила утворюють основу для процесів ліцензування, управління та щоденної експлуатації фондів, при цьому підтримуючи їхню відкритість, захищеність інвесторів і цілісність фінансової системи.

Ключові законодавчі акти в цій галузі включають Директиву ЄС про управління альтернативними інвестиційними фондами (AIFMD), Директиву ЄС про ринки фінансових інструментів (MiFID II) та кіпрський Закон про міжнародні колективні інвестиційні схеми (ICIS).

Директива ЄС щодо управління альтернативними інвестиційними фондами (AIFMD)

Ключовим документом, який регулює діяльність і розподіл альтернативних інвестиційних фондів (AIF) у Євросоюзі, є AIFMD, яка вводить стандартні вимоги до керуючих AIF, зокрема до ліцензування, управління ризиками, управління ліквідністю, оцінки активів, а також до прозорості та інформаційних обов'язків перед інвесторами.

Важливі аспекти AIFMD охоплюють:

 • Ліцензування. Вимога до ліцензування керуючих AIF, які мають подати заяву до національної регуляторної установи (у випадку Кіпру – це CySEC).
 • Делегування функцій. Допуск до передачі певних обов'язків стороннім виконавцям за умови, що керуючі зберігають кінцеву відповідальність за ці завдання перед регулювальними органами та інвесторами.
 • Прозорість. Вимоги до прозорості включають обов'язкове розкриття інформації про інвестиційну стратегію, ризики, збори та витрати, а також регулярну звітність перед інвесторами та регулятором.
 • Ринок. AIFMD дозволяє управляючим AIF маркетувати свої фонди професійним інвесторам у всіх країнах ЄС за умови дотримання вимог директиви.
Директива ЄС «Про ринки фінансових інструментів» (MiFID II)

MiFID II є директивою Європейського Союзу, яка регулює надання інвестиційних послуг у фінансових інструментах (акції, облігації, похідні інструменти тощо) та операції на фінансових ринках. Директива спрямована на підвищення прозорості фінансових ринків, покращення захисту інвесторів і посилення конкуренції між торговельними майданчиками.

Основні аспекти MiFID II:

Дозволи на діяльність

Правила поведінки

Прозорість і деталізація звітності

Інвестиційні фірми на Кіпрі повинні отримати дозвіл від національних регуляторів для надання послуг з управління інвестиціями.

Встановлення суворих правил поведінки для інвестиційних компаній із фокусом на чесності та прозорості у відносинах із клієнтами.

Посилені нормативні вимоги до звітності та прозорості угод для покращення механізмів нагляду та моніторингу на фінансових ринках.

Закон Кіпру «Про міжнародні колективні схеми інвестування» (ICIS)

Нормативні акти встановлюють правила та процедури для формування і діяльності міжнародних колективних інвестиційних фондів на Кіпрі. Фонди МКІФ призначені для інвестування коштів широкої аудиторії з метою балансування прибутку та ризику, пов'язаного з керуванням цими інвестиціями. Закон визначає процедури ліцензування, структурні вимоги, положення про управління та звітність для таких схем.

Основні положення закону про ICIS:

Структура та ліцензування

Управління та контроль

Розкриття інформації

Визначає різні структури ICIS (наприклад, фіксований чи змінний капітал) та вимоги щодо їх ліцензування.

Встановлює вимоги до управління ICIS, включаючи призначення керуючих і кастодіанів (зберігачів активів).

Вимагає від ICIS розкривати ключову інформацію інвесторам, включаючи інвестиційну стратегію, ризики та збори.

Ці нормативні акти разом забезпечують комплексну правову базу для регулювання інвестиційних фондів на Кіпрі, гарантуючи високий рівень прозорості, захисту інвесторів і стабільності фінансової системи.

Переваги відкриття інвестиційного фонду на Кіпрі

Відкриття інвестиційного фонду на Кіпрі пропонує безліч переваг, включаючи податкові пільги, стратегічне розташування, високий рівень конфіденційності, а також можливість створення трастів для різноманітних цілей.

Пільгові податкові режими

Кіпр вирізняється своїми податковими умовами, які є висококонкурентними порівняно з іншими країнами Європейського Союзу, пропонуючи:

 • Міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування з понад 60 державами, що зменшує податкове навантаження на міжнародні інвестиції.
 • Одну з найменших ставок корпоративного податку для компаній серед країн ЄС, яка дорівнює 12,5%.
 • Привілейовані податкові умови для дивідендів, включаючи широке звільнення дивідендних виплат від податків інвестиційних фондів.
 • Повне звільнення від податку на прибуток від реалізації акцій, облігацій і часток в інвестфондах, які стосується податку приріст капіталу.

Важливе стратегічне розташування

Кіпр знаходиться на перехресті шляхів між Європою, Азією та Африкою, пропонуючи унікальні стратегічні переваги для інвестиційних підприємств, які прагнуть інвестувати в ці регіони. Це стратегічне розташування полегшує доступ до різних ринків і дає можливості для диверсифікації інвестицій.

Високий рівень конфіденційності

Кіпрські юридичні та регуляторні межі забезпечують високий рівень конфіденційності для інвесторів і керуючих інвестфондами. На Кіпрі законодавство про захист даних і банківську таємницю ретельно регулюється, що забезпечує безпеку особистої та фінансової інформації клієнтів.

Основні види кіпрських інвестфондів

Основні категорії інвестиційних фондів на кіпрському ринку охоплюють:

 • AIF – альтернативні інвестфонди.
 • UCITS ‒ організації колективного інвестування в цінні папери.
 • RAIF – зареєстровані альтернативні інвестиційні фонди.

У наступних розділах ми детально ознайомимося з кожним із зазначених видів фондів, виділяючи їх ключові характеристики та регуляторні норми.

Альтернативні інвестиційні фонди (AIF)

Альтернативні інвестфонди (AIF) на Кіпрі – це колективні пули інвестиційних коштів, які пропонують інвесторам можливість вкладення коштів у різноманітні інвестиційні портфелі. AIF можуть бути доступні як кваліфікованим, так і індивідуальним капіталовкладникам і мати можливість вкладати у різні класи активів – такі, як нерухоме майно, акції, облігації та похідні фінансові інструменти.

Класифікація AIF

На Кіпрі AIF класифікуються за такими категоріями:

 • AIF з необмеженою кількістю інвестиційних учасників (AIFUNP)

AIFUNP (AIF з можливістю приєднання необмеженої кількості інвесторів) можуть бути засновані як юридичні особи з обмеженою відповідальністю, у вигляді партнерських підприємств або трастових утворень. Цей вид фондів відкритий для інвестицій широкого кола осіб і можуть здійснювати публічну пропозицію своїх часток без встановлення ліміту на кількість капіталовкладників і розмір мінімального капіталу. Кіпрські AIF користуються податковими пільгами, включаючи звільнення від податку на прибуток від збільшення капіталу та неоподаткування дивідендів для інвесторів, які не є резидентами. З корпоративною податковою ставкою 12,5%, Кіпр пропонує одні з найпривабливіших умов у Євросоюзі. Процедура реєстрації AIF характеризується своєю простотою та оперативністю.

 • AIF з обмеженою кількістю інвестиційних учасників (AIFLNP)

Максимальна кількість інвесторів у AIFLNP становить 75 осіб. Ці фонди часто використовуються для інвестицій з боку обмеженого кола осіб, наприклад, фондів сімейного капіталу або приватних інвесторів, які прагнуть інвестування в конкретні активи. Можливість залучення інвестицій від кола інвесторів без необхідності дотримання мінімального рівня капіталу.

Структурні особливості

На острові Кіпр можливе заснування AIF у різних юридичних форматах – таких, як:

 • Компанію з обмеженою відповідальністю з акціонерним чи зобов'язальним статусом.
 • Командитне партнерство.
 • Траст із фіксованим чи змінним складом активів.

Ця можливість адаптації структури допомагає інвесторам і керуючим підібрати оптимальний формат, який відповідає їх інвестиційним стратегіям і цілям розвитку.

Регламентуючі стандарти

Кіпрські AIF підлягають регулюванню та нагляду Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру (CySEC). Для запуску AIF потрібне отримання дозволу від CySEC, що включає надання детального опису інвестиційної стратегії, політики управління ризиками, структури управління та іншої супутньої документації.

Кіпрські AIF піддаються регуляторному регламентуванню та нагляду Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру (CySEC). Для запуску AIF потрібне оформлення спеціального дозволу від CySEC, який включає надання детального опису інвестиційної стратегії, політики управління ризиками, структури управління та іншої документації.

Податкові аспекти

AIF на Кіпрі користуються безліччю фіскальних пільг, включаючи:

 • Виключення з оподаткування доходу від зростання капіталу. Прибуток від продажу акцій та інших цінних паперів не оподатковується.
 • Податкова ставка на корпоративний прибуток становить 12,5%.
 • Завдяки договорам із понад 60 країнами Кіпр забезпечує зниження фіскального навантаження на закордонні інвестиції.
 • На Кіпрі дивіденди та відсотки, виплачені фондом, зазвичай не підлягають оподаткуванню.
Управління фондами альтернативних інвестицій

Діяльність з управління AIF на Кіпрі виконується ліцензованими керуючими організаціями. Можуть діяти як місцеві, так і іноземні компанії-керуючі, які уповноважені управляти AIF в межах положень директиви AIFMD. Відповідальність керівника поєднує в собі керівництво інвестиційним портфелем, ризик-контроль і забезпечення виконання всіх релевантних нормативних вимог.

Фонди альтернативних інвестицій на острові Кіпр пропонують унікальну комбінацію гнучкості, стійких податкових умов і суворого регулювання, роблячи їх привабливим інструментом для інвесторів з-за кордону.

Компанії з колективних інвестицій у цінні папери (UCITS)

Установи колективного інвестування в цінні папери (UCITS) представлені у вигляді високо регульованих інвестиційних фондів, розроблених для пропозиції інвесторам ефективного захисту та ліквідності активів.

UCITS призначені для інвесторів-приватних осіб і покликані забезпечити доступ інвесторам до диверсифікованих портфелів цінних паперів з регулярною оцінкою фінансових активів і можливістю щоденного погашення. Їм відкритий доступ до різних фінансових інструментів для інвестування, включаючи акції, облігації, грошові ринки та похідні інструменти, при цьому дотримуючись суворих правил диверсифікації та ліквідності.

Структурні особливості

UCITS можуть бути структуровані в різних юридичних формах. Серед доступних форм: відкриті інвестиційні компанії, трасти та фонди зі змінним капіталом. У кіпрській юрисдикції перевага надається формуванню UCITS як інвестиційних організацій зі змінним капіталом (SICAV), що забезпечує гнучкість в управлінні активами фонду шляхом емісії та викупу акцій.

Нормативне регулювання та контроль

Діяльність UCITS на території Кіпру підлягає нагляду CySEC (Комісія з цінних паперів та бірж) і має відповідати вимогам Директиви ЄС 2009/65/ЄС. Ці нормативні акти визначають стандарти управління, структурування та функціонування інвестфондів у межах Європейського Союзу.

Принципи управління

Регулювання діяльності UCITS на Кіпрі здійснюється ліцензованими компаніями-керуючими, які відповідають за інвестиційну стратегію, ризик-менеджмент, а також за адміністративні та маркетингові функції. Керівники повинні відповідати суворим критеріям кваліфікації та професіоналізму, встановленим як національним регулятором, так і європейськими директивами.

Інвестиційні обмеження

UCITS підлягають суворим інвестиційним обмеженням, спрямованим на мінімізацію ризиків і забезпечення високого ступеня диверсифікації. До них відносяться:

 • Обмеження на концентрацію інвестицій у цінні папери одного підприємства.
 • Ліміти використання похідних фінансових інструментів.
 • Вимоги до ліквідності активів для забезпечення щоденного погашення паїв.

Податкова політика

На острові Кіпр UCITS користуються низкою податкових пільг, включаючи звільнення від податку на приріст капіталу. Дивіденди виплачуються без утримання податку. Ці пільги роблять UCITS ще привабливішими для інвесторів, які шукають ефективні інвестиційні підходи з урахуванням мінімізації податкового навантаження.

Переваги для інвесторів

Кіпрські UCITS мають цілу низку переваг для інвесторів, включаючи високий рівень захисту, прозорість і ліквідність інвестиційних позицій. Інвестори можуть розраховувати на регулярну звітність, стандартизовану інформацію про продукт і можливість щодня вкладати чи виводити кошти.

Заснування для спільного інвестування в цінні папери (UCITS) становлять фундаментальну частину ринку роздрібних інвестиційних продуктів у Кіпрі та у всьому Європейському Союзі. Вони відрізняються жорсткими стандартами нормативного контролю, забезпеченням високого рівня захисту для інвесторів і забезпечують ліквідність, що робить їх привабливими з урахуванням потреб як приватних, так і корпоративних інвесторів, які прагнуть диверсифікації та безпеки вкладень.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Зареєстровані альтернативні інвестиційні фонди (RAIF)

Реєстровані фонди для альтернативних інвестицій (RAIF) виділяються на тлі інших інвестиційних продуктів Кіпру завдяки своїй адаптивності та спрощеній процедурі регулювання.

На відміну від AIF, RAIF звільняються від обов'язковості прямого ліцензування та контролю CySEC, пропонуючи швидкий шлях для досягнення цілей інвестиційних проектів. Для цих кіпрських фондів потрібна реєстрація та управління з боку ліцензованого керуючого альтернативних інвестиційних фондів (AIFM), поєднуючи цим гнучкість у застосуванні альтернативних інвестиційних підходів із перевагами надійного регульованого середовища.

Основні характеристики RAIF:

Мінімальні активи

Кваліфіковані інвестори

Управління через AIFM

Протягом перших 12 місяців з моменту заснування активи RAIF повинні досягти мінімальної оцінної вартості в розмірі 500 тисяч євро.

RAIF можуть залучати кошти лише від кваліфікованих та/або професійних інвесторів.

Управління RAIF має здійснюватись ліцензованим керуючим AIFM, що забезпечує високий стандарт управління та дотримання регулювальних вимог.

Переваги RAIF

Спрощений регуляторний процес
RAIF звільняються від необхідності прямої ліцензії CySEC, що скорочує часові та фінансові витрати на запуск інвестиційного фонду на Кіпрі. Це робить RAIF ідеальним інструментом швидкого доступу до ринку.
Гнучкість інвестиційних стратегій
Завдяки можливості інвестування у широкий спектр активів і використання різних інвестиційних стратегій, RAIF пропонують керуючим максимальну гнучкість у реалізації інвестиційних ідей.
Високий рівень захисту інвесторів
Незважаючи на спрощений регуляторний процес, RAIF забезпечують високий рівень захисту інвесторів завдяки обов'язковому управлінню через ліцензованого AIFM, який відповідає за дотримання всіх регуляторних та операційних вимог.

Управління та операційні вимоги

 • RAIF повинні призначити кіпрського AIFM для управління фондом.
 • Потрібна наявність місцевого депозитарію, кваліфікованого юридичного консультанта та ліцензованого аудитора.
 • Посада секретаря фонду повинна займатися кіпріотом, тоді як зазначені умови для директора є рекомендаційними.
 • Потрібна наявність юридичної адреси для реєстрації в країні Кіпр.

Звітність і прозорість

 • RAIF зобов'язані надавати щорічну звітність про свою діяльність, навіть якщо у звітному періоді не було здійснено діяльність.
 • Усі операції та зміни в межах організаційної структури фонду мають бути своєчасно повідомлені CySEC через AIFM.

Податкові аспекти

Податкові пільги доступні для RAIF на Кіпрі в повному обсязі. Ці фонди можуть розраховувати на знижену корпоративну податкову ставку в розмірі 12,5%, неоподатковуванням приросту капіталу, а також відсутністю оподаткування дивідендів і відсотків для капіталовкладників з інших країн.

Кіпрські зареєстровані альтернативні інвестиційні фонди (RAIF) є привабливим інструментом для керуючих та інвесторів, які хочуть швидко і гнучко входити на ринок без необхідності проходити складні процедури прямого регулювання.

Кіпр пропонує різноманітні види інвестиційних фондів. Кожен із них має свої унікальні характеристики та переваги. Залежно від конкретних цілей, переваг у сфері регулювання, вимог до гнучкості та обраної інвестиційної стратегії, інвестори можуть обирати між AIF, UCITS та RAIF. Ця гнучкість і широкий вибір роблять Кіпр однією з найпривабливіших юрисдикцій для заснування та управління інвестфондами.

Важливо уточнити, що ці фонди не мають права здійснювати кредитно-позикову діяльність, а також займатися наданням банківських чи страхових послуг на Кіпрі.

Правові вимоги і фінансові аспекти при створенні кіпрського інвестиційного фонду

При реєстрації та управлінні інвестиційними фондами на Кіпрі є низка правових і фінансових вимог, спрямованих на забезпечення прозорості, стабільності та пріоритетну увагу до захисту інтересів інвесторів. Ці вимоги відносяться як до функцій керуючої компанії, так і до самого інвестфонду.

Реєстраційні та ліцензійні процедури для інвестиційних фондів на Кіпрі

Отримання ліцензії від CySEC є обов'язковим для діяльності інвестиційного фонду на Кіпрі. Процедура починається з подання заявки на ліцензування, яка супроводжується повним набором документації, що підтверджує відповідність як самого фонду, так і його структури, яка керує, встановленим нормам і критеріям.

Процедура ліцензування включає:

 1. Підготовку та подачу бізнес-плану. Документ, який описує структуру фонду, його інвестиційну стратегію, оцінку ризиків, а також управлінські та наглядові процедури.
 2. Правову документацію. Установчі документи, включаючи статут фонду, договори з управління, контракти з депозитарієм та адміністратором, а також проспект інвестиційних можливостей.
 3. Докази кваліфікації адміністративного та управлінського персоналу. Резюме, сертифікати, докази трудового досвіду в секторі управління активами чи фінансами.

Управління активами

Завдання керуючої компанії мають стратегічне значення для кіпрського інвестиційного фонду. Вона відповідає за його стратегію, управління активами, дотримання нормативних вимог і захист інтересів інвесторів.

Вимоги до керуючої компанії включають:

Ліцензування

Досвід і репутація

Структура управління

Компанія має бути ліцензована CySEC для управління інвестиційними фондами.

Директори та ключовий персонал повинні мати бездоганну ділову репутацію та відповідний досвід у галузі фінансів та управління активами.

Наявність чіткої організаційної структури з певними лініями відповідальності та контролю.

Керівництво та персонал

Умовою функціонування інвестиційного фонду на Кіпрі є наявність кваліфікованого управлінського та адміністративного персоналу, здатного забезпечити ефективне управління та операційну діяльність інвестфонду.

Ключові вимоги:

 • Кваліфікація та досвід. Директори та ключові співробітники повинні володіти відповідними компетенціями і стажем роботи в галузі управління інвестиціями, фінансового аналізу та ризик-менеджменту.
 • Чиста ділова репутація. Повинні бути надані відомості, які підтверджують відсутність судимостей і фінансових порушень у ключового персоналу та директорів.

Документація

Успішна інкорпорація інвестиційного фонду на Кіпрі вимагає подання повного пакету документів до Кіпрської комісії з цінних паперів і бірж (CySEC), що описують всі аспекти роботи фонду.

Перелік необхідної документації охоплює:

 • Основні юридичні документи: такі, як статут, установчі документи чи основний договір.
 • Бізнес-план: опис інвестиційної стратегії, управлінської структури, методів управління ризиками та оцінку активів.
 • Інформаційний проспект: надає вичерпну інформацію про інвестиційний фонд, включаючи його цілі, ризики, комісії та умови вкладень.
 • Угоди з третіми сторонами: включаючи договори з депозитарієм, адміністратором фонду, юридичними та аудиторськими службами.

Дотримання цих правових вимог забезпечує відповідність фонду законодавчим і регуляторним вимогам Кіпру, а також підкріплює його надійність і привабливість для потенційних інвесторів.

Початковий статутний фонд

Щодо початкового капіталу, для AIF та UCITS на Кіпрі передбачені різноманітні мінімальні розміри статутного капіталу, які зазвичай коливаються від 125 тисяч до 300 тисяч євро, залежно від конкретного виду та структури фонду.

RAIF зобов'язані продемонструвати можливість досягнення мінімальної суми активів у розмірі 500 тисяч євро за перші півроку існування.

Формування та управління інвестиційним фондом на Кіпрі вимагає ретельного планування та дотримання низки правових і фінансових вимог. Ці вимоги спрямовані на забезпечення високого рівня захисту капіталовкладаників, прозорості операцій фонду та її стійкості на ринку. Важливо враховувати всі аспекти, пов'язані з ліцензуванням, управлінням і фінансовими зобов'язаннями для успішного запуску та функціонування інвестиційного фонду на Кіпрі.

Практичні кроки з відкриття інвестиційного фонду на Кіпрі

Відкриття інвестиційного фонду на Кіпрі – це процес, який потребує уважного планування та дотримання низки вимог. Нижче наведено детальний огляд практичних кроків, необхідних для успішного запуску фонду на острові Кіпр.

Крок 1

Вибір виду фонду

Першим кроком є визначення категорії інвестиційного фонду, який найкраще відповідає Вашим інвестиційним цілям і потребам.

Крок 2

Підбір керуючої компанії

Вибір керуючої компанії ‒ критично важливий крок, оскільки компанія відповідатиме за управління активами фонду, дотримання регуляторних вимог і забезпечення інтересів інвесторів.

Крок 3

Реєстрація та отримання ліцензії

Процес реєстрації та отримання ліцензії включає підготовку та подання відповідних документів у CySEC. Основні етапи:

 • Підготовка документації. Включає бізнес-план, установчі документи, проспект для інвесторів та договори з ключовими службами (депозитарій, аудитор тощо).
 • Подання заявки на ліцензування. Заявка разом із повним комплектом документів подається до CySEC для розгляду.
 • Процес перевірки. CySEC проводить детальну перевірку наданих документів і може запросити додаткову інформацію.
 • Отримання ліцензії. Після успішного проходження перевірки та задоволення всіх вимог, CySEC видає ліцензійний дозвіл на функціонування інвестиційного фонду на Кіпрі.

Вимоги до відкриття рахунків для інвестфондів на Кіпрі

Відкриття банківських рахунків для управління активами інвестиційного фонду на Кіпрі підпорядковується суворим вимогам і процедурам, спрямованим на забезпечення прозорості фінансових операцій та відповідність антивідмивальних норм. Нижче наведено детальний огляд необхідних умов для відкриття рахунків для інвестиційних фондів на Кіпрі.

Основні вимоги

Юридична документація

 • Установчі документи кіпрського інвестфонду: статут, устав чи партнерська угода, що підтверджують легальність і структуру фонду.
 • Рішення про призначення директорів: офіційні документи, які підтверджують повноваження директорів фонду.

Відомості про діяльність керуючої організації та її керівництво

Біографічні відомості, документи, які підтверджують особу та адресу керівників та осіб, уповноважених підписувати від імені фонду.

План дій і стратегічний інвестиційний підхід

Опис бізнес-моделі фонду з описом інвестиційної стратегії та очікуваними джерелами коштів і обсягом передбачуваних витрат.

Процес відкриття банківського рахунку

 1. Підбір банківської установи. Вибір банку, який спеціалізується на обслуговуванні корпоративних клієнтів та інвестиційних фондів на Кіпрі з урахуванням умов обслуговування та комісій.
 2. Попередня комунікація. Початкова консультація з банком та обговорення вимог для відкриття розрахункового рахунку та підготовки необхідної документації.
 3. Подача документів. Надання повного пакету документів та інформації, необхідної банку, для перевірки та схвалення.
 4. Процедура Due Diligence. Банк проводить перевірку документів, аналізує інформацію про бенефіціарних власників і керуючих, оцінює відповідність вимогам AML.
 5. Активація рахунку. Після успішного проходження всіх перевірок і схвалення заявки банк відкриває рахунок та надає необхідні банківські реквізити для операцій фонду.

Відкриття банківських рахунків для інвестиційних фондів на Кіпрі потребує ретельної підготовки та суворої відповідності юридичним і фінансовим нормам. Важливо вибрати банк, який найкраще відповідає потребам фонду та пропонує якісні послуги для управління фінансовими активами.

Оподаткування для Кіпрських інвестиційних фондів

Звільнення від оподаткування на прибуток від зростання капіталу та дивідендів у поєднанні з корпоративною податковою ставкою 12,5% робить Кіпр привабливою локацією для інвестиційних фондів, сприяючи ефективної податкової оптимізації. Інвестиційні фонди, зареєстровані на Кіпрі, підпорядковуються стандартним корпоративним податковим правилам із податком на прибуток у 12,5%, при цьому не стягується підписний податок на чисті активи фонду, а також немає оподаткування дивідендів для нерезидентів, що додатково збільшує привабливість острова для інвестиційних ініціатив.

Кіпрські договори про уникнення подвійного оподаткування з понад 60 країнами суттєво зменшують податкове навантаження на міжнародні перекази відсотків, дивідендів, роялті та інших видів доходів, надаючи інвесторам вигідніші податкові умови. Це сприяє посиленню привабливості Кіпру як центру для міжнародних інвестицій та управління активами.

Компанія YB Case надає професійний супровід в створенні інвестиційного фонду Кіпру. Наш досвід та експертність у цій галузі дозволяють нам запропонувати комплекс послуг на всіх етапах процесу. Ми забезпечимо розробку оптимальної стратегії, підготовку необхідних документів, дотримання всіх законодавчих вимог і надання кваліфікованих консультацій щодо управління та експлуатації фонду.
Цікавить кваліфікована консультація наших фахівців щодо реєстрації інвестиційного фонду на Кіпрі?
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар