Відкриття трастового фонду в Ліхтенштейні
Ціна за консультацію
від 150 EUR
У сучасній світовій економіці Ліхтенштейн посідає чільне місце як центр фінансових інновацій та інвестиційних можливостей. Стратегічне розташування, сприятливі податкові умови та солідна юридична база роблять цю маленьку альпійську країну привабливим місцем для міжнародних інвесторів та керуючих фінансовими активами, особливо в контексті відкриття трастового фонду в Ліхтенштейні.

У цьому огляді ми докладно вивчимо основи управління фондами в цій юрисдикції, процес організації трастового фонду, а також розглянемо переваги та можливості, які Ліхтенштейн пропонує інвесторам і керуючим активами.

Огляд трастових фондів та їх регулювання

Трастовий фонд, чи траст, є юридичною структурою, у межах якої юридичні чи фізичні особи (трастори) переносять управління певними активами (як нерухомість, кошти, акції тощо) на третю сторону, яку називають трастовим управляючим. Це робиться з метою управління цими активами на користь призначених осіб або для досягнення конкретних завдань.

Важливо відзначити, що концепція трасту в різних країнах може мати невеликі відмінності у зв'язку з особливостями національного права та історичним контекстом.

Спочатку термін "траст" виник у середньовічній Англії в XII столітті. Це була форма договору, в межах якого одна сторона передавала свої активи іншій стороні для управління на користь третіх осіб, часто бенефіціарів чи благодійних організацій.

Трасти використовувалися для різних цілей, включаючи передачу спадщини, забезпечення фінансової підтримки церкви або благодійних організацій, а також управління власністю малолітніх спадкоємців.

У ХІХ столітті, особливо у Великій Британії, трастові фонди стали використовуватися ширше й одержали суворе законодавче регулювання. Цей період характеризувався активним розвитком банківської та фінансової системи, що зробило трасти поширенішими серед багатих сімей і підприємців.

У XX столітті трастові фонди стали центральним елементом в управлінні фінансовими ресурсами в усьому світі. За цей період були введені законодавчі та регуляторні межі керування установою, операціями та розпуском трастів.

Країни, такі як Сполучені Штати, Великобританія, Швейцарія та інші, розробили складніші та детальніші трастові закони, що сприяло появі більш складних форм трастових відносин та ускладнило стратегії управління ресурсами.

В сучасності трасти продовжують відігравати ключову роль в управлінні ресурсами, збереженні спадщини та підтримці фінансової стійкості. Застосування трастових фондів поширене в різних галузях, включаючи банківську діяльність, управління інвестиціями, благодійність і спадкове планування.

Цілі започаткування трастового фонду можуть змінюватись залежно від потреб і намірів засновника та одержувачів, але основні напрямки включають:

 • Передача та захист спадщини. Використовуючи траст, можна перенести власність від засновника (наприклад, батька) до одержувача (наприклад, дитині) для гарантії його фінансової безпеки та стабільності. Це може охоплювати управління нерухомістю, акціями або іншими ресурсами протягом певного часу або до досягнення одержувачем певного віку.
 • Розпорядження активами. Траст може служити для розпорядження ресурсами на користь одержувачів, особливо якщо вони не в змозі або не бажають самостійно керувати своїми фінансами. Це може містити інвестиції коштів, управління інвестиційним портфелем або управління нерухомістю з метою збільшення капіталу або отримання доходу.
 • Підтримка благодійності. Трасти можуть бути засновані на допомогу благодійним організаціям чи ініціативам. Засновник може перевести певні ресурси в траст із зазначенням, що доходи чи вигода від цих ресурсів будуть спрямовані на фінансування благодійних проектів або допомогу нужденним верствам суспільства.
 • Захист активів. Трасти також можуть застосовуватись для захисту активів від судових позовів, кредиторів чи інших загроз. Передаючи ресурси в траст, засновник може убезпечити їхню відмінність від доступу третіх осіб, зберігаючи при цьому контроль, тоді як одержувачі продовжують отримувати дохід чи користуватися ресурсами відповідно до умов трасту.

Особливості юридичної та фінансової інфраструктури Ліхтенштейну

Наприкінці XX століття та на початку XXI століття Ліхтенштейн став відомий як міжнародний фінансовий центр, який пропонує широкий спектр фінансових послуг, включаючи управління активами, трастову та інвестиційну банківську справу, страхування та фондовий ринок.

В останні десятиліття Ліхтенштейн активно працює над підвищенням прозорості та посиленням регулювання фінансового сектора відповідно до міжнародних стандартів і рекомендацій, запропонованих міжнародними організаціями – такими, як ОЕСР і ФАТФ.

Переваги Ліхтенштейну для відкриття трастових фондів:

1. Гнучке та прогресивне законодавство:

Ліхтенштейн має гнучке законодавство у сфері трастового права, що дозволяє створювати різні види трастових фондів із різноманітними структурами та умовами управління.

2. Привабливі податкові умови:

Ліхтенштейн пропонує конкурентоспроможні податкові ставки для трастових фондів. Це включає низький податок на прибуток, відсутність податку на капіталовкладення та фіскальні преференції для деяких категорій інвесторів.

3. Захист конфіденційності та даних:

сувора законодавча база країни гарантує недоторканність банківських і фінансових транзакцій, залучаючи осіб, зацікавлених у збереженні приватності та таємності своїх фінансових справ.

4. Професійні послуги:

у Ліхтенштейні широкий спектр професійних послуг, включаючи юридичні, фінансові та бухгалтерські консультації. Професійні спеціалісти з високим рівнем кваліфікації та досвіду забезпечують якісне обслуговування клієнтів.

5. Політична стабільність і фінансова стійкість:

ця країна відома стійкістю своєї політичної ситуації та надійністю фінансових організацій, що сприяє створенню оптимальних умов для інвестування та управління активами за допомогою трастових фондів Ліхтенштейну.

6. Міжнародне визнання та репутація:

Ліхтенштейн визнаний міжнародним співтовариством як надійний і престижний фінансовий центр. Його високий рейтинг у галузі юридичної та фінансової інфраструктури підтверджується численними міжнародними рейтингами та відгуками.

7. Модернізація та адаптація:

Ліхтенштейн постійно модернізує своє законодавство і фінансові практики, щоб адаптуватися до умов і вимог світового ринку, які змінюються, що підтримує його конкурентоспроможність як центру для трастових фондів.

Правова основа для трастів у Ліхтенштейні

Ліхтенштейн має міцну законодавчу базу для регулювання трастів, яка включає законодавчі акти, регламенти і правила, що створюють надійну і результативну структуру для управління трастовими активами.

Закон про довірчих керуючих (Trustee Act) 2013 року

Цей закон є одним із основоположних нормативних актів у галузі трастового права Ліхтенштейну. Він встановлює основні принципи та процедури створення, управління та розірвання трастів у країні.

Закон про банківську справу та фінансові послуги (Banking Act and Financial Services Act) 1992 року

Цей закон встановлює правила та вимоги до банківської та фінансової діяльності в Ліхтенштейні. Зокрема, він містить положення про ліцензування та регулювання керуючих трастами, які здійснюють свою діяльність через фінансові установи.

Нормативні акти Фінансового ринку Ліхтенштейну (Financial Market Authority, FMA)

ФМА Ліхтенштейну є головним регулятором фінансових послуг у країні. Він випускає різні нормативні акти та керівництва щодо управління трастами та іншими фінансовими операціями. Наприклад, Керівництво з трастів (Trust Handbook) містить керівні принципи та вимоги до управління трастами відповідно до міжнародних стандартів.

Закон про запобігання відмиванню грошей (AML) та боротьбу з фінансуванням тероризму (CFT)

Ліхтенштейн вживає серйозних заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Законодавство про запобігання відмиванню грошей і боротьбі з фінансуванням тероризму містить положення, які зобов'язують установи фінансового сектора, включаючи керуючих трастами, дотримуватися суворих процедур і норм ідентифікації клієнтів, перевірки та моніторингу транзакцій.

Ці закони та регулювання забезпечують надійну та прозору правову основу для управління трастами в Ліхтенштейні, яка відповідає міжнародним стандартам і рекомендаціям. Керуючі трастами та інші установи фінансового сектора країни зобов'язані дотримуватись цих правил і норм у своїй діяльності.

Процес відкриття трастового фонду в Ліхтенштейні

Відкриття трастового фонду в Ліхтенштейні – це багатоетапний процес, який потребує уважної підготовки, аналізу та виконання різних юридичних та адміністративних процедур. Давайте розглянемо кожен етап докладніше:

Підготовчий етап

 1. Визначення цілей створення трасту. Інвестори визначають свої цілі та очікування від створення трасту, враховуючи фінансові, податкові та спадкові аспекти.
 2. Визначення форми трасту. Визначається конкретний вид трасту відповідно до цілей і побажань засновників.
 3. Оцінка податкового впливу. Проводиться аналіз потенційних податкових зобов'язань, пов'язаних із заснуванням і функціонуванням трасту для всіх учасників.
 4. Вибір одержувачів вигод і структурування трасту. Встановлюються особи, які отримують вигоди від трасту, разом із засновником (особою, яка перераховує власність у траст) та опікуном (керуючим трастом).

Процедура створення трастового фонду

Вибір керуючого фондом (трастом):

 • Критерії вибору. Інвестори ретельно оцінюють і вибирають керуючих трастом, ґрунтуючись на їхньому досвіді, репутації, професійних навичках і стабільності.
 • Аудит ліцензії та професійної придатності. Здійснюється перевірка наявності ліцензії у керуючого фондом, його кваліфікації та хорошої репутації ринку.

Підготовка документації:

Трастова угода

Установчі документи (якщо потрібно)

Документація на власність

Складається договір між засновником трасту та керуючим, що встановлює правила управління власністю.

Для складних структурних рішень можуть бути потрібні установчі документи.

Готуються всі необхідні документи на майно, призначене для передачі в траст Ліхтенштейну.

Реєстрація трасту

 • Юридичні умови. Проводиться верифікація та виконання всіх юридичних норм та умов для реєстрації трасту відповідно до легіслатури Ліхтенштейну.
 • Державні та адміністративні процедури. Проводиться подача всіх необхідних документів і заяв до офіційних інстанцій для оформлення трасту.

Процес заснування трастового фонду в Ліхтенштейні передбачає глибоке опрацювання, дотримання юридичних вимог і виконання всіх запропонованих процедур з урахуванням унікальних аспектів юридичної та фінансової системи країни.

Вимоги до засновників і керуючих фондом у Ліхтенштейні

У Ліхтенштейні процедура заснування фонду для забезпечення захисту власності вимагає наявності засновника та керуючого за довіреністю. Створення такого фонду відбувається через укладення письмової угоди (трастової декларації чи акта) між засновником та управителем або через односторонню заяву засновника. Відносини, які ґрунтуються на довірі, встановлюються в момент підписання трастової документації, яка визначає взаємозв'язок між засновником, керуючим за довіреністю та одержувачами, а також умови захисту прав останніх.

Важливо відзначити, що для запуску трастового фонду в Ліхтенштейні не встановлено норму мінімального внеску.

Щодо критеріїв для засновників та осіб, відповідальних за управління фондом у Ліхтенштейні, необхідно наголосити на такому:

Засновники:
Можуть бути як індивідуальними, так і корпоративними суб'єктами, зацікавленими у створенні трасту з метою забезпечення захисту активів.
Довірчі керуючі:
 • Ці особи відіграють ключову роль в управлінні трастом, керуючи активами відповідно до завдань та умов, зазначених у трастовому документі. Для них передбачені такі умови:
  • Наявність місця проживання або реєстрації компанії в Ліхтенштейні. Керівник за довіреністю або, за наявності кількох керуючих, щонайменше один із них повинен проживати або мати зареєстровану компанію на території Ліхтенштейну.
  • Дані в заяві на реєстрацію. У заяві на реєстрацію трасту необхідно вказати відомості про управителя за довіреністю, включаючи його повне ім'я, місце проживання або найменування компанії та юридичну адресу.
Визначення довірчих відносин:
При поданні заяви на реєстрацію трасту до Комерційного регістру Ліхтенштейну важливо вказати характер довірчих відносин і термін дії трастового фонду.

Основні документи та вимоги до їх надання

При відкритті трастового фонду в Ліхтенштейні необхідно надати певний пакет документів, який забезпечить законну реєстрацію та функціонування трасту. Розглянемо основні документи та вимоги до їх надання:

1. Трастова угода

Трастовий договір визначає основні умови та правила управління трастом, включаючи мету формування трасту, обов'язки та права керуючого і бенефіціарів, порядок управління активами та розподілу доходів.

Трастова угода має бути укладена в письмовій формі та підписана всіма зацікавленими сторонами.

2. Статутні документи (за потреби)

Якщо траст створюється у формі юридичної особи, може знадобитися надання статутної документації, наприклад, статуту або установчого акту.

Статутні папери мають бути юридично засвідчені та відповідати вимогам законодавства Ліхтенштейну.

3. Документи на активи

Підтвердження права власності на активи, які будуть передані до трасту Ліхтенштейну, наприклад, право власності на нерухоме майно, банківські рахунки, цінні папери та інше.

Документи на активи мають бути правильно оформлені та юридично дійсні.

У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи та інформація відповідно до особливих умов і критеріїв, встановлених регулювальними органами.

Усі документи, подані на розгляд, повинні бути ретельно оформлені, відповідати правовим нормам Ліхтенштейну та бути юридично засвідченими за необхідності. Будь-які помилки або проблеми в документації можуть призвести до перешкод або затримок у процесі реєстрації трасту.

Очікувані терміни та витрати на створення фонду в Ліхтенштейні

Терміни та вартість створення фонду в Ліхтенштейні можуть суттєво різнитися, залежно від його виду, структури, а також складності та особливостей інвестиційного проекту.

Загальна тривалість процесу від початку підготовки до фактичного запуску фонду може становити від 3 до 6 місяців, а в деяких випадках — і більше, особливо якщо потрібне отримання спеціальних дозволів або ліцензій.

Сумарні витрати на відкриття фонду в Ліхтенштейні можуть змінюватись від кількох десятків тисяч євро до кількох сотень тисяч, залежно від виду фонду, його структури, складності інвестиційного проекту, а також від обраних постачальників послуг і консультантів.

Важливо відзначити, що ці терміни та витрати є приблизними і можуть змінюватись залежно від низки факторів, включаючи поточну законодавчу базу та практику її застосування в Ліхтенштейні.

Податкові переваги та зобов'язання для трастових фондів у Ліхтенштейні

У сфері оподаткування та регулювання фінансів трастів у Ліхтенштейні є унікальні аспекти, які роблять цю країну привабливою для управління активами на міжнародному рівні та спадкового планування.

 • Встановлено мінімум корпоративного податку. У Ліхтенштейні трасти оподатковуються корпоративним податком лише на рівні 1 800 CHF щорічно, що є фіксованим внеском, який змінюється залежно від розміру доходу.
 • Податок на вартість активів. Зазвичай трасти оподатковуються в розмірі 0,1% вартості активів, що також сприяє мінімізації податкових зобов'язань.
 • Відсутність податку на приріст капіталу. Приріст капіталу, отриманий трастом від інвестицій, зазвичай не оподатковується в Ліхтенштейні.
 • Відсутність податку на доходи та дивіденди. Для деяких видів трастів немає оподаткування доходів і дивідендів, отриманих з-за меж країни.

Зобов'язання:

Дотримання звітності

Податкова прозорість

Трастові фонди в Ліхтенштейні зобов'язані вести точний облік і надавати щорічну фінансову звітність, хоча ці вимоги можуть бути менш суворими, ніж в інших юрисдикціях.

У межах міжнародних угод про податкову прозорість та обмін інформацією Ліхтенштейн зобов'язується надавати інформацію про фінансові рахунки для запобігання ухилянню від податків.

Регулювання діяльності трастових фондів і заходи з попередження відмивання грошей

Ліхтенштейн активно бореться з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Трастові фонди в Ліхтенштейні підлягають суворим правилам KYC (Know Your Customer) і мають вести документацію щодо джерел коштів клієнтів. Регулятором у цій сфері є Фінансова розвідка Ліхтенштейну (FMA), яка наглядає за дотриманням фінансовими установами законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

Трастові фонди в Ліхтенштейні мають низку податкових переваг і підлягають суворому фінансовому регулюванню, що робить їх привабливими для міжнародного управління активами. Водночас, високі стандарти у сфері запобігання відмиванню грошей і вимогам до прозорості забезпечують відповідність міжнародним нормам та підтримують репутацію Ліхтенштейну як надійного фінансового центру.

Проте, процес реєстрації та управління трастом у Ліхтенштейні може бути досить непростим завданням, що потребує глибоких знань місцевого законодавства та міжнародних фінансових стандартів.

Компанія YB Case пропонує свою професійну допомогу та знання. Вона охоплює повний спектр послуг з підтримки клієнтів у процесі організації та управління трастовими фондами в Ліхтенштейні, починаючи з початкового етапу консультування та закінчуючи повсякденним адмініструванням власності.

Фахівці компанії мають великий досвід роботи з міжнародними фінансовими структурами і глибоко розуміють специфіку ліхтенштейнського регулювання. Допомога в навігації по комплексному процесу реєстрації трасту, забезпечення відповідності всім необхідним вимогам і підтримка в досягненні фінансових та стратегічних цілей із максимальною вигодою – основні напрямки роботи компанії.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар