Заснування інвестиційного фонду в Естонії

Переваги створення інвестиційного фонду в Естонії

Реєстрація інвестфонду в Естонії надає низку переваг, що роблять цю країну привабливим місцем для інвесторів, які планують створити та керувати інвестиційними фондами. Одним із ключових факторів, що сприяють цьому, є сприятливий інвестиційний клімат Естонії, який підтримується прозорою та стабільною правовою системою.

Насамперед, Естонія пропонує ефективну та спрощену процедуру реєстрації інвестфондів. Державна політика спрямована на створення сприятливих умов для бізнесу, що включає мінімізацію бюрократичних процедур і надання онлайн-сервісів для реєстрації та управління компаніями. Це дозволяє суттєво скоротити час і витрати на процес заснування та управління фондом.

Ще однією значною перевагою є просунута цифрова інфраструктура країни. Естонія відома своїми інноваціями в галузі цифрових технологій, що забезпечує зручний і безпечний доступ до різних державних та комерційних онлайн-сервісів, важливих для управління інвестиційним фондом.

Крім того, Естонія має вигідну податкову політику для інвестиційних фондів. Оподаткування країни спрямовано на стимулювання інвестицій та економічного зростання, що включає пільги та особливі умови для інвестиційних фондів і його інвесторів. Наприклад, багато видів доходів фондів звільнено від оподаткування, а податок на прибуток становить 20%, що робить заснування фонду в Естонії ще більш привабливим.

Реєстрація інвестфонду в Естонії також передбачає доступ до кваліфікованих фінансових і юридичних фахівців, здатних забезпечити ефективне управління та дотримання всіх необхідних регуляторних вимог. Естонія має висококваліфікований трудовий ресурс, особливо у сфері фінансів та інформаційних технологій, що є важливим фактором для успішного управління інвестиційним фондом.

Завдяки просунутій цифровій екосистемі, ефективній податковій політиці, спрощеній процедурі реєстрації та кваліфікованим фахівцям, Естонія є одним з найбільш привабливих напрямків для заснування інвестиційного фонду. Ці чинники створюють сприятливі умови як для реєстрації та управління фондом, так і для його довгострокового розвитку та успішної діяльності.

Юридичні аспекти започаткування інвестиційного фонду

Види інвестиційних фондів в Естонії

Договірний фонд (lepinguline fond) в Естонії

Заснування інвестиційного фонду в Естонії може здійснюватися в різних формах, однією з яких є договірний фонд (lepinguline fond). Ця форма фонду є унікальною юридичною конструкцією, яка дозволяє інвесторам і керуючим організовувати спільну інвестиційну діяльність на основі договору.

Договірний фонд в Естонії характеризується тим, що він не має статусу юридичної особи. Натомість, він засновується на основі договору між керуючим (керуюча компанія) та інвесторами фонду. Цей договір визначає правила й умови управління фондом, включаючи стратегії інвестування, розподіл доходів та управління ризиками.

Основна перевага договірного фонду полягає в його гнучкості та простоті структури. Оскільки фонд не є юридичною особою, він полегшує процес управління та зменшує адміністративні навантаження. Це робить договірні фонди особливо привабливими для приватних інвесторів і професійних керуючих, які хочуть створити більш прямі та спрощені інвестиційні структури.

Проте, створення договірного фонду потребує чіткого та детального укладання договору. У договорі необхідно чітко визначити обов'язки та права керуючої компанії, а також права й обов'язки інвесторів. Крім того, важливо враховувати, що попри свою нелегальну природу договірні фонди підлягають регуляторному нагляду з боку фінансових регуляторів Естонії, що забезпечує захист інтересів інвесторів і загальну прозорість фондової діяльності.

На закінчення, договірний фонд в Естонії є ефективним інструментом для спільних інвестицій, дозволяючи інвесторам і керуючим гнучко налаштовувати інвестиційні стратегії та оперативно реагувати на зміни ринку. Це робить його привабливим варіантом для започаткування інвестиційного фонду в Естонії, особливо в умовах динамічного та інноваційного інвестиційного ринку Естонії.

Акціонерний фонд (aktsiaseltsfond) в Естонії

Оформлення інвестфонду в Естонії у формі акціонерного фонду (aktsiaseltsfond) є ще одним популярним варіантом для інвесторів і керуючих. Акціонерний фонд, як випливає з назви, є інвестиційним фондом, структурованим як акціонерне товариство, що передбачає наявність акціонерів і управляючої ради.

На відміну від договірного фонду, акціонерний фонд є юридичною особою і має всі характеристики акціонерного товариства. Це означає, що фонд має право власності на активи, може вести ділові операції від свого імені та несе відповідальність перед своїми акціонерами.

Основною особливістю акціонерного фонду є його акціонерна структура, яка дозволяє інвесторам набувати частки у фонді у формі акцій. Акціонери такого фонду мають право на отримання дивідендів, а також право голосу на зборах акціонерів, що дає їм можливість брати участь в ухваленні ключових рішень щодо управління фондом.

Для заснування фонду в Естонії необхідне дотримання певних корпоративних і регуляторних вимог – таких, як реєстрація у відповідних державних органах, формування статуту та ради, а також забезпечення відповідності вимогам фінансового нагляду. Крім цього, акціонерні фонди підлягають обов'язковій фінансовій звітності й аудиту, що сприяє підвищенню рівня прозорості та довіри з боку інвесторів.

Акціонерний фонд також надає певну гнучкість в управлінні активами та стратегіях інвестування, що робить його привабливим для кола інвесторів, включаючи приватних інвесторів, інституційні організації та іноземні інвестори. Завдяки своїй структурі, акціонерний фонд може ефективно залучати капітал і розширювати своє інвестиційне портфоліо.

Отже, акціонерний фонд зареєстрований в Естонії пропонує збалансований підхід до інвестиційного управління, поєднуючи в собі елементи корпоративного управління, прозорості та гнучкості в інвестиційній стратегії. Це робить його хорошим вибором для тих інвесторів, хто прагне активної участі в управлінні своїми інвестиціями та хоче мати структурований та офіційно узаконений інвестиційний механізм.

Довірчий фонд (usaldusfond) в Естонії

Відкриття інвестиційного фонду в Естонії у формі довірчого фонду (usaldusfond) є ще однією альтернативою для інвесторів, які хочуть заснувати фонд у цій країні. Довірчий фонд в Естонії, або usaldusfond, є унікальною юридичною конструкцією, яка дозволяє управляючому (трастовому управляючому) вести інвестиційну діяльність від імені та на користь бенефіціарів (довірителів) фонду.

Ключовою особливістю довірчого фонду є його структура, у якій активи фонду перебувають під керуванням трастового керуючого. Трастовий керуючий несе відповідальність за управління активами фонду відповідно до умов трастової угоди та інтересів бенефіціарів. Це дозволяє бенефіціарам фонду залишатися анонімними, зберігаючи при цьому контроль над управлінням своїми активами.

Однією з переваг довірчого фонду в Естонії є його гнучкість в управлінні активами та можливість адаптації до індивідуальних потреб бенефіціарів. Це робить довірчі фонди ідеальними для індивідуального інвестиційного планування, спадкового планування та захисту активів.

Для заснування фонду в Естонії необхідно сформулювати трастову угоду, яка визначатиме умови управління фондом, права та обов'язки трастового керуючого, а також положення щодо розподілу доходів і капіталу фонду серед бенефіціарів. Також важливо забезпечити, щоб діяльність довірчого фонду відповідала всім чинним законодавчим і регуляторним вимогам Естонії, включаючи норми про прозорість і фінансовий облік.

Як і у випадку з іншими видами інвестиційних фондів, довірчий фонд повинен дотримуватись правил і норм, встановлених фінансовими регуляторами Естонії. Це включає вимоги до звітності, аудиту та управління ризиками, що сприяє захисту інтересів бенефіціарів і загальній надійності фонду.

Загалом, довірчий фонд в Естонії є ефективним засобом для інвесторів, які прагнуть гнучкого управління своїми активами та захисту інтересів бенефіціарів. Завдяки своїй структурі та можливостям, він стає привабливим варіантом для багатьох категорій інвесторів, включаючи приватних осіб і сімейні офіси.

У контексті цих різних видів фондів, оформлення інвестфонду в Естонії також включає низку юридичних та операційних рішень – таких, як вибір правової форми фонду, визначення структури управління та відповідність регуляторним вимогам. Кожен вид фонду має свої особливості у плані структури управління, регулювання та стратегії інвестування, що дозволяє інвесторам адаптувати свої інвестиційні підходи до конкретних цілей та умов ринку.

Отже, вибір виду інвестиційного фонду в Естонії залежить від конкретних інвестиційних цілей і стратегій інвестора. Завдяки різноманітності доступних опцій і сприятливому інвестиційному клімату, Естонія пропонує унікальні можливості для створення та управління інвестиційними фондами, які відповідають різним інвестиційним потребам і пріоритетам.

Відкриття юр. особи для створення інвестфонду в Естонії

Для створення інвестиційного фонду в Естонії у формі акціонерного товариства Вам потрібно виконати такі кроки:

  1. Підготувати установчі документи, включаючи статут акціонерного товариства. Статут має містити основні умови створення та функціонування фонду, наприклад, мету, правила внутрішнього управління, права та обов'язки акціонерів тощо.
  2. Визначити статутний капітал для Вашого фонду. У випадку акціонерного товариства в Естонії мінімальний статутний капітал становить 25 000 євро.
  3. Зареєструвати акціонерне товариство в Національному реєстрі комерційних регістрів Естонії (Commercial Register of Estonia) та отримати унікальний ідентифікаційний номер.

Рекомендуємо співпрацювати з нашими професійними консультантами, юристами та експертами з фінансів, щоб забезпечити правильне виконання всіх вимог щодо створення Вашого інвестиційного фонду в Естонії.

Законодавча база та регулювання

Запуск інвестиційного фонду в Естонії потребує ретельного розуміння і дотримання місцевої законодавчої бази та регулювання. Естонське законодавство має чіткі та прозорі межі для діяльності інвестиційних фондів, що забезпечує впевненість та юридичну ясність для інвесторів і керуючих фондами.

Основою для запуску інвестиційного фонду в Естонії є Закон про фонди інвестицій, який встановлює загальні правила створення, управління та нагляду за інвестиційними фондами. Цей закон охоплює всі аспекти діяльності фондів, включаючи вимоги до керуючих, умови реєстрації, правила обліку та звітності, а також стандарти розкриття інформації для інвесторів.

Ключовим моментом для організації інвестиційного фонду є отримання ліцензії. Для цього необхідно подати заяву до Фінансової установи нагляду Естонії, яка є головним регулювальним органом у сфері фінансових послуг. У процесі розгляду заяви установа оцінює відповідність фонду встановленим нормам і критеріям, включаючи надійність та професіоналізм керуючих, а також прозорість структури та стратегії фонду.

Дотримання регуляторних вимог є важливим аспектом успішного відкриття інвестиційного фонду в Естонії. Це включає не тільки початкове отримання ліцензії, а й постійну відповідність регулювальним стандартам, включаючи фінансову звітність, управління ризиками та захист інтересів інвесторів. Фонди повинні регулярно подавати звіти про свою діяльність, щоб забезпечити прозорість і надійність в очах інвесторів та регуляторів.

Крім того, в Естонії діють додаткові закони та нормативні акти щодо специфічних видів фондів – таких, як фонди альтернативних інвестицій. Ці норми забезпечують додаткові рівні захисту та стандарти управління для фондів, які займаються складнішими або ризикованими видами інвестицій.

На закінчення, законодавча база та регулювання в Естонії створюють стабільне та надійне середовище для запуску інвестиційного фонду. Суворе, але прозоре та зрозуміле регулювання сприяє створенню сприятливих умов для інвесторів і керуючих, забезпечуючи впевненість у юридичній та економічній стабільності їх інвестицій.

Практичні кроки зі створення фонду

Заснування інвестиційного фонду в Естонії невіддільне від процесу реєстрації керівника інвестиційного фонду. Цей процес є ключовим етапом, що визначає, як керуватиметься фонд і які стандарти та практики будуть застосовуватися в його діяльності. Реєстрація керуючого інвестиційним фондом в Естонії вимагає дотримання встановлених норм і законодавчих актів, що забезпечує дотримання високих стандартів управління та прозорості.

Першим кроком у процесі реєстрації керуючого інвестиційним фондом є подання заявки до відповідних регулювальних органів Естонії. Це може бути, наприклад, Фінансова установа нагляду Естонії, яка відповідає за нагляд і регулювання фінансових ринків. Заявка повинна включати докладну інформацію про фонд, включаючи його структуру, інвестиційну стратегію, а також дані про керуючих та їхню кваліфікацію.

Керуючий фондом має відповідати суворим критеріям, встановленим естонським законодавством. Це включає необхідність мати достатній досвід і кваліфікацію в управлінні інвестиціями, а також бездоганну ділову репутацію. Крім того, керівник повинен демонструвати прозорість своєї діяльності та здатність дотримуватися всіх регуляторних вимог, включаючи правила щодо розкриття інформації, управління ризиками та корпоративного управління.

Після подання заявки процес реєстрації включає оцінку регулятором усіх поданих документів і даних. Це може включати перевірку бізнес-плану фонду, його фінансової структури, стратегій управління ризиками, а також кваліфікації та досвіду управителів. Успішне проходження цієї оцінки є необхідною умовою отримання ліцензії на управління інвестиційним фондом.

Варто наголосити, що створення інвестиційного фонду в Естонії та реєстрація керуючого фондом – це процеси, які вимагають суворої відповідності законодавству та високих стандартів ведення бізнесу. Належне виконання всіх вимог і процедур є запорукою ефективного та прозорого управління інвестиційним фондом, що, своєю чергою, підвищує довіру інвесторів і сприяє успішній довгостроковій діяльності фонду. Це ключові аспекти, які необхідно враховувати при плануванні започаткування інвестиційного фонду в Естонії.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Оподаткування інвестиційних фондів в Естонії

Особливості оподаткування

Запуск бізнесу в Естонії включає важливий аспект, що стосується оподаткування, який відрізняється певними унікальними особливостями. Естонія пропонує одну з найінноваційних систем оподаткування в Європі, що робить її привабливою для підприємців та інвесторів.

Однією з ключових особливостей податкової системи Естонії, особливо важливою під час запуску бізнесу в Естонії, є корпоративний податок на розподілений прибуток. На відміну від багатьох інших країн, де корпорації оподатковуються на прибуток незалежно від її розподілу, в Естонії корпоративний податок сплачується лише в тому випадку, якщо прибуток розподіляється. Це означає, що прибуток, який залишився всередині компанії і реінвестується в розвиток бізнесу, не оподатковується. Така система стимулює реінвестування прибутку та підтримує зростання компаній.

Ще одна особливість, яку варто враховувати під час запуску бізнесу в Естонії, це прозорість і зручність ведення податкового обліку. Естонія пропонує одну з найрозвиненіших цифрових інфраструктур для ведення бізнесу, яка включає систему оподаткування. Електронні платформи дозволяють легко подавати податкові декларації та стежити за податковими зобов'язаннями, що значно спрощує адміністрування податків і знижує адміністративні витрати для бізнесу.

Вигоди для інвесторів

Бухгалтерське обслуговування в Естонії відіграє важливу роль у наданні вигод для інвесторів, особливо з огляду на унікальні аспекти естонської економіки та податкової системи. Важливість якісного бухгалтерського обслуговування не може бути переоцінена, оскільки вона забезпечує точність і дотримання нормативних вимог, що є ключовим фактором для залучення та утримання інвесторів.

Однією з основних вигод для інвесторів, які зумовлені ефективним бухгалтерським обслуговуванням в Естонії, є прозорість фінансової звітності. Естонія відома своєю цифровою інфраструктурою та просунутими IT-рішеннями у сфері бухгалтерії та податків. Це дозволяє інвесторам мати постійний доступ до актуальної та точної інформації про фінансовий стан їхніх інвестицій. Такий підхід підвищує довіру інвесторів і сприяє прозорості ділового середовища.

Крім того, бухгалтерське обслуговування в Естонії включає оптимізацію податкових зобов'язань, що є значною вигодою для інвесторів. Завдяки глибокому розумінню місцевої податкової системи, бухгалтери можуть ефективно управляти податковими навантаженнями, забезпечуючи дотримання всіх законодавчих вимог при мінімізації витрат. Такий підхід дозволяє інвесторам максимізувати прибутковість своїх інвестицій.

Додатково, якісне бухгалтерське обслуговування сприяє зменшенню ризиків, пов'язаних із фінансовими порушеннями та штрафами за недотримання податкового законодавства. Наші фахівці з бухгалтерського обліку в Естонії мають знання та досвід, необхідні для гарантування відповідності всіх фінансових операцій вимогам закону. Так інвестори можуть бути впевнені в законності та прозорості своїх інвестицій.

Насамкінець, вигоди для інвесторів, пов'язані з бухгалтерським обслуговуванням в Естонії, численні та важливі. Від прозорості та точності фінансової звітності до оптимізації податкових зобов'язань і мінімізації ризиків – усі ці аспекти разом створюють сприятливе середовище для інвестування та підтримують довіру й інтерес інвесторів до естонського ринку.

Залучення інвестицій та просування фонду

Залучення інвесторів та просування фонду є важливим етапом у процесі управління інвестиційним фондом, особливо коли йдеться про відкриття інвестиційного фонду в Естонії. Для успішної реалізації цих завдань необхідно розробити та впровадити ефективну стратегію маркетингу та комунікації, яка буде орієнтована як на місцевих, так і на міжнародних інвесторів.

Одним із ключових аспектів залучення інвесторів при оформленні інвестиційного фонду в Естонії є чітке розуміння цільової аудиторії. Це включає аналіз потреб і переваг потенційних інвесторів, їх інвестиційних цілей і рівня ризику, який вони готові прийняти. Розуміння цих факторів дозволяє точно налаштувати маркетингові та стратегії продажів, а також запропонувати інвесторам продукти, які якнайкраще відповідають їхнім очікуванням і вимогам.

Для просування фонду необхідно використовувати різні канали комунікації – такі, як професійні інвестиційні платформи, соціальні мережі, спеціалізовані медіа у сфері фінансів та інвестицій, а також проведення інформаційних і презентаційних заходів. Ефективна комунікаційна стратегія має не лише інформувати потенційних інвесторів про фонд і його переваги, а й створювати довіру до управління фондом та його потенціалу.

Важливим елементом залучення інвесторів є демонстрація прозорості та надійності фонду. Це включає регулярне розкриття інформації про діяльність фонду, його інвестиційні результати, а також про ризики і стратегії управління ними. Прозорість і відкритість у комунікації сприяє формуванню довгострокових відносин з інвесторами та зміцненню їх довіри.

Крім того, для успішного залучення інвесторів і запуску інвестиційного фонду в Естонії важливо запропонувати конкурентоспроможні умови інвестування, включаючи адекватні комісії за управління, привабливі інвестиційні стратегії та потенціал для отримання стабільної прибутковості. Збалансований підхід до ціноутворення та пропозиції послуг може значно збільшити привабливість фонду для широкого кола інвесторів.

Отже, залучення інвесторів і просування інвестиційного фонду в Естонії вимагають комплексного підходу, який включає в собі точне розуміння потреб інвесторів, ефективне використання каналів комунікації, демонстрацію прозорості та надійності фонду, а також пропозицію конкурентоспроможних умов інвестування. Ці елементи разом формують основу для успішного залучення й утримання інвесторів, що є ключовим чинником успіху інвестиційного фонду.

Можливі ризики запуску інвестиційного фонду в Естонії

Оформлення інвестиційного фонду в Естонії, як і будь-якій іншій країні, пов'язане з певними ризиками. Важливо ретельно їх аналізувати та розуміти, щоб мінімізувати потенційні негативні наслідки та забезпечити стійкість фонду.

Один із ключових ризиків, пов'язаних із запуском інвестиційного фонду в Естонії, стосується відповідності регуляторним вимогам. Естонія має свій набір законів і нормативних актів, які регулюють діяльність інвестиційних фондів, включаючи вимоги до фінансової звітності, управління ризиками та корпоративного управління. Недотримання цих вимог може призвести до юридичних проблем, включаючи штрафи та санкції, які негативно позначаться на репутації та фінансовому стані фонду.

Інший серйозний ризик – це ринкові ризики. Економіка Естонії, хоча і є однією з найбільш динамічних у Європі, схильна до впливу зовнішніх економічних чинників – таких, як глобальні фінансові кризи, зміни в економічній політиці Європейського Союзу та інші міжнародні події. Ці фактори можуть впливати на ринкові умови та, відповідно, на продуктивність інвестиційного фонду.

Крім того, існує ризик пов'язаний із управлінням фондом. Ефективне управління фондом потребує кваліфікованих фахівців із глибокими знаннями у галузі фінансів та інвестицій. Знайти таких фахівців може бути складно, і їхня недостатня кваліфікація чи неправильні інвестиційні рішення можуть негативно позначитися на успішності фонду.

Також варто згадати операційні ризики, пов'язані з внутрішніми процесами, системами та процедурами управління фондом. Помилки в управлінні, недоліки в системах безпеки та захисту інформації, а також людський фактор можуть призвести до втрат або витоку даних, що негативно вплине на роботу фонду.

На закінчення, оформлення інвестиційного фонду в Естонії потребує ретельного аналізу й управління різними видами ризиків. Вжиття заходів щодо мінімізації регуляторних, ринкових, управлінських та операційних ризиків є ключовим аспектом успішного управління фондом. Це забезпечує стабільність фонду та сприяє зміцненню довіри інвесторів.

Венчурні фонди в Естонії

В Естонії венчурний фонд є організацією, яка інвестує в стартапи і молоді технологічні компанії в обмін на частку в їхньому капіталі. Такий фонд зазвичай створюється з метою фінансової підтримки інноваційних проектів і стимулювання економічного зростання в країні.

Венчурні фонди в Естонії часто є приватними, незалежними компаніями, які залучають інвестиції від різних джерел, включаючи приватних осіб, корпорації та державні організації. Ці фонди зазвичай мають певну стратегію інвестування та спеціалізуються на певних галузях – таких, як інформаційні технології, біотехнології, енергетика та інші.

Одним із прикладів успішного венчурного фонду в Естонії є "Superangel", який був заснований у 2012 році. Фонд фокусується на підтримці стартапів на ранній стадії та надає фінансування, експертний супровід і доступ до мережі контактів. Він активно інвестує в ідеї, пов'язані з інтернет-технологіями, інфраструктурою, штучним інтелектом та робототехнікою.

Ще одним із провідних венчурних фондів із реєстрацією в Естонії є "Karma Ventures", заснований у 2016 році. Він спеціалізується на ранній і середній стадії розвитку стартапів у сферах ІТ, програмного забезпечення, мобільних технологій та інших високотехнологічних галузях.

Основною метою венчурних фондів в Естонії є підтримка та розвиток інновацій, залучення кваліфікованих спеціалістів і створення сприятливої екосистеми для розвитку стартапів. Вони пропонують не лише фінансову підтримку, а й цінні знання, поради з управління та допомогу в масштабуванні бізнесу.

Естонія останніми роками стала відома своїми успішними стартапами – такими, як Wise (раніше TransferWise), Taxify (нині Bolt) та Pipedrive. Венчурні фонди відіграють важливу роль у розвитку таких компаній і позитивно впливають на економіку країни загалом.

Крім фінансової підтримки, венчурні фонди часто надають допомогу в отриманні доступу до міжнародних ринків, сприяють в укладанні стратегічних партнерств і менторстві для управлінського супроводу. Все це сприяє зростанню та розвитку стартапів в Естонії та зміцненню позиції країни на глобальному інноваційному ринку.

Висновок

При організації інвестиційного фонду в Естонії важливо підкреслити високий потенціал цієї країни як місця для інвестицій. Естонія залучає інвесторів своєю просунутою цифровою екосистемою, прозорістю регулювання та вигідною податковою політикою, що робить її однією з найпривабливіших юрисдикцій для інвестиційної діяльності в Європі.

Запуск інвестиційного фонду в цій країні потребує глибокого розуміння місцевих умов та ринку. Естонія надає великі можливості для інвестицій, особливо в секторах технологій та інновацій, які характеризуються значним потенціалом зростання.

Для успішного започаткування діяльності інвестфонду в Естонії критичними є етапи реєстрації, отримання ліцензії та відповідність фінансовим вимогам, включаючи статутний капітал та управління. Ретельна підготовка та планування на цьому етапі відіграють важливу роль.

Естонська податкова система пропонує додаткові переваги для інвесторів, включаючи особливості оподаткування прибутку та різні податкові пільги, роблячи інвестиційне середовище ще привабливішим.

Загалом, нині Естонія створює сприятливі умови до створення інвестфондів, пропонуючи можливості реалізації для інвестиційних ініціатив. При ефективному використанні всіх доступних ресурсів інвестори можуть досягти значного успіху у своїх починаннях в Естонії, що сприяє зміцненню інвестиційного клімату в країні.

Наша команда фахівців готова надати всебічну підтримку на кожному етапі створення інвестиційного фонду в Естонії. Це включає професійні консультації, допомогу в оформленні необхідних документів для започаткування бізнесу в цій юрисдикції, а також представлення інтересів клієнта під час переговорів із державними органами та забезпечення комплексного супроводу проекту.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар