Заснування інвестиційного фонду в Естонії
Ціна за консультацію
від 150 EUR
Реєстрація інвестиційного фонду в Естонії –
це один із доступних варіантів для виходу на європейський ринок інвестиційних послуг. Інвестфонд створюється та управляється керуючою компанією. Такий фонд інвестує кошти, одержані від продажу вкладень у цінні папери інших емітентів.
Естонія – європейська держава, частина країн Балтії. Створення естонського інвестиційного фонду є привабливим рішенням, оскільки ця юрисдикція – член Європейського Союзу, Єврозони, єдиного ринку ЄС та Шенгенської зони. Естонія є розвиненою країною зі стабільною економікою та високими доходами. Важливо відзначити, що ця держава нещодавно посіла 4-е місце в Європі, як країна з найвільнішою економікою.

Отримання ліцензії на інвестиційну діяльність в Естонії

Регулювання інвестдіяльності в Естонії проводиться відповідно до законодавства ринку цінних паперів. Ця юрисдикція, як згадувалося, є частиною ЄС, тому її нормативно-правова база ґрунтується на Директиві про ринки фінансових інструментів II (MiFID II).

Оформлення естонської ліцензії на інвестиційну діяльність дає право надавати інвестиційні послуги в цій державі та на території ЄС. При цьому потрібно повідомити відповідні органи країн-членів Євросоюзу.

Особливості започаткування малого інвестиційного фонду в Естонії

Завдяки законодавчим змінам було створено новий вид структур – малі альтернативні інвестфонди. Держава стала привабливим варіантом для інвесторів, які планують створити малий альтернативний інвестиційний фонд (SAIF) у Європі або отримати європейську ліцензію керуючої компанії.

Одним із варіантів, щоб зареєструватися як керуючий інвестфондом в Естонії, є створення естонського акціонерного товариства (АТ) з мінімальним капіталом 125 000 EUR та отримання дозволу від Фінансової інспекції (FSA) Естонської Республіки. У власності АТ буде майно фонду. Також необхідно призначити аудитора, внутрішнього аудитора та створити відділ внутрішнього контролю.

Процедура реєстрації акціонерного товариства в Естонії

Щоб заснувати АТ в Естонській Республіці, необхідно виконати таке:

 • підготувати установчі документи (рішення акціонерів, статут);
 • відкрити рахунок у цінних паперах акціонера(-ів);
 • провести процедуру реєстрації компанії;
 • відкрити банківський рахунок на компанію в Естонській Республіці та внести статутний капітал.

Реєстрація керуючого інвестиційним фондом в Естонії

Для функціонування фонду необхідний управитель (юридична особа), як згадувалося вище. Він має одержати естонську ліцензію на відповідний вид діяльності.

Дозволи видає або відкликає FSA. Для його отримання необхідно надати:

 • Копію статуту.
 • Документи, що підтверджують розмір власних коштів.
 • Бізнес-план.
 • Дані про членів правління та ради, про аудитора та внутрішнього аудитора, про керуючого.
 • Список акціонерів та інформацію про них.
 • Дані осіб мають 10% і більше акцій.
 • Інформацію про бізнес-структури, в яких фонд має частку участі 20% і більше.
FSA приймає рішення про схвалення або відмову протягом 2 місяців із моменту отримання повного пакета документів.

Започаткування венчурного фонду в Естонії

Наслідуючи ініціативу Великої Британії та Люксембургу з розробки привабливих інвестиційних схем для закритих колективних інвестицій у приватний і венчурний капітал, Естонія запровадила структуру Limited Partnership Fund (LPF). Це найпростіша в реєстрації та управлінні юридична форма для малого AIF. Цей режим дозволяє інвесторам легко створити естонський венчурний фонд, а партнерам гнучко формувати відносини між собою в межах Угоди про партнерство з обмеженою відповідальністю (LPA).

Інвестори та керуючі фондами можуть скористатися естонською цифровою інфраструктурою (відомою як електронна Естонія), податковою прозорістю та максимальною гнучкістю умов LPA.

Створення естонського LPF та управління ним дає безліч переваг:

 • немає вимоги розкривати особу партнерів з обмеженою відповідальністю (інвесторів);
 • відсутність вимоги публікувати суму вкладень кожного інвестора;
 • нижча вартість реєстрації порівняно з Великою Британією та Люксембургом;
 • швидкий процес реєстрації фонду венчурного капіталу в Естонії (від 5 робочих днів).

Процес створення LPF в Естонській Республіці

Процес реєстрації інвестфонду в Естонії можна поділити на три етапи:

 1. Реєстрація генерального партнера (GP) у цій юрисдикції (або з використанням вже наявної юридичної особи).
 2. Генеральний партнер подає заявку на отримання дозволу від FSA, щоб підтвердити, що він або керуюча компанія були належним чином зареєстровані/уповноважені як альтернативний керуючий інвестфондом.
 3. GP разом із заявою FSA подає до Комерційного регістру запит про заснування LPF в Естонській Республіці.

Реєстрація генерального партнера фонду

Генеральний партнер може керувати LPF після оформлення ліцензії керуючого інвестиційним фондом в Естонії, який:

 • має дозвіл на таку діяльність від держави ЄЕЗ;
 • отримав ліцензію від FSA; або
 • зареєстрував свою діяльність у FSA.

На практиці більшість GP використовують реєстрацію у FSA, оскільки вона має найменші обмеження для діяльності фонду, включаючи відсутність вимог до статутного капіталу, власних коштів LPF або особисто до членів правління.

Після формування естонського венчурного фонду GP, зареєстровані в FSA, несуть необмежену відповідальність за зобов'язаннями фонду і мають щорічно надавати Регулятору дані про керовані ними фонди та інвестиційну політику кожного з них.

Усі LPF, зареєстровані в Естонії, прозорі з погляду оподаткування. Будь-який прибуток, отриманий фондом, розглядатиметься як прибуток інвесторів.

На завершення

Директива MiFID II є одним із найвпливовіших законодавств для успішного розвитку та регулювання ринку інвестиційних фондів у Європі, і, зокрема, в Естонії. Інвестори можуть отримати детальну інформацію про заснування фонду в Естонії та інші напрями інвестиційної діяльності у фахівців YB Case.

Замовити консультацію щодо регулювання інвестиційної діяльності в Європі Ви можете за контактами, вказаними на сайті.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар