Створення міжнародного трасту на Кіпрі
Ціна за консультацію
від 150 EUR

Нині створення міжнародних трастових структур набуває все більшої популярності як засіб захисту та ефективного управління активами. Траст є правової механізм, у якому право власності передається від однієї особи (сетлора) до іншого (трасті) з метою управління цим майном відповідно до умов, зафіксованих в установчому документі трасту.

Однією з найпривабливіших юрисдикцій для формування таких структур є Кіпр завдяки створенню кіпрського міжнародного трасту, який вирізняється з-поміж інших варіантів своїми фіскальними та бізнес-структурованими перевагами.

Юридична юрисдикція острова Кіпр займає привабливе становище для формування міжнародних трастів завдяки її адаптивному та передовому законодавству. Закони острова надають засновникам і бенефіціарам трастів великі можливості для організації та управління трастовими структурами, гарантуючи при цьому їхню приватність і захист інтересів.

У цій статті ми докладно вивчимо основні аспекти заснування міжнародних трастів на Кіпрі, включаючи їх сутність та основні принципи, аналіз правової бази, процедурні питання, а також переваги встановлення такого трастового фонду на острові.

Поняття та ключові принципи міжнародної трастової практики

Мета створення міжнародних трастів полягає в реалізації різних завдань, заданих в установчому документі, включаючи методи збереження та активного управління коштами, спадкове планування, зменшення зобов'язань щодо оподаткування тощо.

Учасники трастового процесу:
 • Сетлор (творець трасту) – це фіз- або юрособа, яка формує трастовий фонд і передає своє майно третій особі (трасті) для управління відповідно до встановлених умов. Сетлор встановлює завдання (цілі) та критерії трасту в довірчому акті.
 • Трасті (повірений) являє собою фізособу або організацію, який приймає майно від сетлора і керує ним з урахуванням інтересів набувачів у межах прописаних параметрів у довірчому акті.
 • Бенефіціари – це організації або фізичні особи, на користь яких формується трастовий фонд та уповноважені на отримання вигоди від нього. Їхні права та обов'язки встановлюються в установчому акті.

Основні засади функціонування міжнародних трастів:

Довіра

Цей принцип передбачає, що трастовий управляючий (трасті) повинен управляти майном з урахуванням інтересів бенефіціарів, визначених у довірчій угоді. Трастовий управляючий має довірче повноваження щодо майна і має здійснювати дії у інтересах бенефіціарів.

Майновий поділ

Цей принцип у тому, що майновий фонд трасту відокремлюється від майна сетлора і трастового управляючого. Це забезпечує захист майна від кредиторів сетлора та трастового керуючого і гарантує його використання виключно з урахуванням інтересів вигодонабувачів.

Управління та розпорядження майном

Трастовий управляючий зобов'язаний ефективно зобов'язаний керувати майном трасту, дотримуючись цілей і рекомендацій, прописаних у довірчому акті. Він повинен також діяти на користь бенефіціарів, враховуючи їхні побажання, при цьому неухильно дотримуючись законодавчих норм і положень довірчого документа.

Кіпрський міжнародний траст: визначення та особливості

Кіпрський міжнародний траст є унікальною юридичною освітою, створюваною при дотриманні певних критеріїв:

 • Законодавство не вимагає від засновника трасту, чи то індивідуальної особи, чи організації, статусу податкового резидента Кіпру.
 • Аналогічне правило стосується бенефіціарів трасту, яким також не обов'язково мати статус податкового резидента острова.
 • Критичною умовою є присутність хоча б одного керуючого трастом, який має статус податкового резидента Кіпру на час дії трасту, що гарантує виконання місцевих податкових зобов'язань.

Однією з ключових характеристик КМТ є можливість для засновників і бенефіціарів набути статусу резидента Кіпру після заснування трасту, не впливаючи на його легальний статус. Траст має право володіти широким спектром активів у всьому світі, включаючи нерухомість на Кіпрі, і вигідно відрізняється відсутністю обмежень щодо терміну існування, що додає гнучкості в управлінні майном на довгострокову перспективу.

Управління трастом на острові Кіпр може здійснюватися як через місцевих, так і через іноземних керуючих, надаючи засновникам трастів гнучкість в організації та забезпечуючи високий рівень професіоналізму в управлінні.

Домовленості в межах трастових відносин можуть бути встановлені як усно, так і письмово, проте кіпрське законодавство наголошує на письмовій формі як найбільш надійному методі закріплення правових зв'язків. Письмовий трастовий договір гарантує чіткість і прозорість умов, дозволяючи уникнути можливих розбіжностей чи непорозуміння між сторонами.

Значення Кіпру як юрисдикції для створення міжнародних трастів

На глобальній арені Кіпр є ключовим місцем для заснування трастових структур завдяки унікальним правовим засадам і привілеям, які він надає власникам трастів.

Закони острова, засновані на принципах англійського права, забезпечують велику кількість опцій для формування трастів різного ступеня складності для резидентів і нерезидентів. Ці особливості роблять Кіпр кращим місцем для досягнення широкого спектра цілей, включаючи захист власності, планування спадкоємності, оптимізацію податків, а також управління підприємствами та інвестиціями.

1

Закон про міжнародні трасти Кіпру, прийнятий у 1992 році, створює міцну та гнучку основу для заснування та функціонування трастів, гарантуючи засновникам широкі можливості та стабільність у правовому полі. Це законодавство передбачає значні податкові преференції, включаючи звільнення від багатьох видів податків, посилюючи привабливість Кіпру для управління трастами.

Острів відомий своїм суворим підходом до конфіденційності та захисту інформації засновників та одержувачів коштів, із законодавчими заходами, які обмежують доступ до інформації про трасти, забезпечуючи захист особистих даних.

Огляд кіпрської нормативно-правової бази щодо трастів

Закон про міжнародні трасти Кіпру (CIT)

Кіпрське законодавство відіграє центральну роль у регламентації створення та функціонування міжнародних трастів на острові, особливо виділяється Закон про міжнародні трасти Кіпру (CIT). Прийнятий у 1992 році, CIT став ключовим документом, який встановлює процедури формування трастів, їх операційну діяльність і визначає права та зобов'язання всіх учасників трастової діяльності.

Закон CIT визначає критерії для засновників і бенефіціарів трастів, закріплює їх правовий статус, а також запроваджує механізми державного нагляду для гарантії законності функціонування трастів. У відповідь на динамічні зміни у світовій фінансовій сфері та вимоги до підвищення прозорості, кіпрське законодавство постійно адаптується та доповнюється, спрямоване на посилення контролю та стандартів звітності.

Нещодавні зміни та їх вплив

Норми Кіпру, які регулюють міжнародні трасти та оновлені поправками 2012 та 2013 років, сьогодні заслужено вважаються одними з найпрогресивніших і найдієвіших на глобальному рівні для управління міжнародними трастами. Ці зміни привнесли прозорість і конкретику до законодавства, забезпечуючи надійний захист засновникам, трастовим керуючим і бенефіціарам. Завдяки чіткій структурі та продуманим положенням, режим міжнародних трастів на Кіпрі забезпечує максимальну гарантію захисту прав та інтересів усіх сторін, які беруть участь у трастовій діяльності.

Згідно з оновленими положеннями, міжнародні трасти на Кіпрі мають унікальний захист від втручання в спадкові права, їх не можна визнати недійсними через законодавство інших країн. Кредитори засновника можуть оскаржувати траст лише маючи докази умисного приховування активів, і в них є для цього два роки.

Законодавство “Про міжнародні трасти” (Закон про МТ) гарантує сувору конфіденційність для запуску трастів, навіть на тлі зобов'язань щодо ведення реєстру бенефіціарних власників, встановлених 23 лютого 2020 року в межах Закону про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму 2007 року. Доступ до цих даних суворо регламентований і надається лише тим, хто може підтвердити законний інтерес, здебільшого з метою боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Контроль за дотриманням цих вимог здійснює Кіпрська комісія з цінних паперів та бірж (CySEC), яка ретельно перевіряє підстави для надання такого доступу. Винятково певні державні органи Республіки Кіпр мають необмежений доступ до цього реєстру. У межах трастової діяльності до бенефіціарів відносять не лише засновників і управляючих, а й безпосередньо одержувачів коштів, категорії бенефіціарів, і навіть інші особи, які здатні впливти на управління трастом.

Введення нового законодавства позитивно позначилося на кліматі для міжнародних трастів на Кіпрі, надавши засновникам і бенефіціарам можливість резидентства та володіння нерухомістю на території острова, що раніше було обмежено. Тепер засновникам і бенефіціарам міжнародних трастів надається можливість набуття резидентства на острові та володіння нерухомістю в його межах. Це значне пом'якшення попередніх правил, які забороняли такі права.

Щоб підтримувати цей статус, необхідно було, щоб засновники не були резидентами країни протягом року до заснування трасту. Однак після його заснування вони можуть вільно переїжджати на Кіпр і влаштовуватись там. Важливою вимогою також є наявність хоча б одного з керуючих трастом, який повинен постійно проживати на Кіпрі, гарантуючи тим самим місцеве керівництво та нагляд за операціями трасту.

Крім того, нововведення включають технічні зміни – такі, як перегляд визначення "благодійних цілей" та надання довіреним особам та іншим учасникам трасту права звертатися до кіпрського суду з проханням про внесення змін до обмежень на використання конфіденційної інформації. Ці зміни сприяють зміцненню статусу Кіпру як кращої юрисдикції для формування міжнародних трастів, забезпечуючи засновникам та одержувачам не лише захищеність та адаптивність в управлінні трастовими структурами, а й гарантії конфіденційності своєї діяльності.

2

Ключовим оновленням у законодавстві щодо трастів на Кіпрі стало впровадження положень 5-ї Директиви ЄС щодо протидії відмиванню грошей (2018/843) до місцевих норм 23 лютого 2021 року. Це запровадження наклало на кіпрські міжнародні трасти зобов'язання щодо реєстрації та забезпечення доступу до інформації про своїх учасників. включаючи:

 • Повні ім'я та прізвище.
 • Дату та місце народження.
 • Національність.
 • Адресу постійного проживання.
 • Інформацію про документ, який підтверджує особу (номер, вид та країну видачі).
 • Дату смерті (за наявності).
 • Дату, за якою особа стала кінцевим бенефіціарним власником.
 • Розмір і характер володіння правами бенефіціаром, як прямими, так і непрямими.
 • Роль бенефіціара в структурі трасту.
 • Будь-які додаткові дані або документація для підтвердження зазначеної вище інформації.

Ці дії мають на меті посилення прозорості та нагляду за операціями трасту, гарантуючи відповідність міжнародним нормам у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням терористичної діяльності.

Основні види трастів на Кіпрі

У юрисдикції Кіпру розрізняють кілька ключових видів трастових структур, кожна з яких призначена для виконання специфічних завдань і досягнення певних цілей.

Фіксовані трасти
Кіпрські трасти з фіксованим розподілом активів характеризуються строго визначеними умовами, заздалегідь встановленими засновником щодо управління та розподілу активів. Вони можуть вказувати виплати бенефіціарам у певні періоди або при настанні конкретних умов. Цей вид трасту вибирають для забезпечення гарантованої стабільності та точності в розподілі ресурсів, а також для досягнення чітко обмежених цілей, закладених в установчі документи.
Дискреційні трасти
У кіпрських дискреційних трастах управляючий має значну свободу в праві прийняття рішень щодо управління активами та їх виділення бенефіціарам. Це надає керуючому гнучкість для адаптації до змін у потребах бенефіціарів і коливання економічного середовища, дозволяючи вибирати оптимальний час і методи для розподілу активів. Дискреційні трасти особливо цінуються за їхню адаптивність і здатність максимально враховувати інтереси бенефіціарів.
Благодійні трасти
Благодійні трасти орієнтовані на акумуляцію та раціональний розподіл фінансів для підтримки проектів суспільної значущості, благодійних програм та установ. Вони можуть бути створені як індивідуальними, так і колективними ініціативами з метою стимулювання соціальних проектів, сприяння розвитку суспільства та надання допомоги тим, хто її потребує. На Кіпрі благодійні трасти мають право на отримання податкових преференцій, роблячи їх вигідним засобом для внесення соціального внеску та прояву громадянської відповідальності.

Започаткування створення міжнародного трасту в Республіці Кіпр: умови

Заснувати міжнародний траст на острові Кіпр можна без зайвих формальностей, реєстраційних процедур або зобов'язань щодо звітності. Закон про міжнародні трасти підтримує створення таких структур будь-якою повнолітньою та дієздатною особою, проте існують певні вимоги до засновників і вигодонабувачів.

При започаткуванні міжнародного трасту на Кіпрі наявні чіткі норми щодо податкового резидентства його ключових учасників. Зокрема, засновник і вигодонабувачі повинні мати статус нерезидентів Кіпру в момент запуску трастового фонду, що дозволяє використовувати переваги місцевих нормативних актів для оптимізації податків і забезпечення безпеки майна. Необхідно відзначити, що після заснування трасту, як ініціатори його створення, так і вигодонабувачі можуть переглянути свою податкову приналежність до Кіпру, не впливаючи на конфігурацію або положення трасту.

Жорсткі норми також поширюються на вимоги до довірених керуючих: принаймні один із них повинен постійно проживати на острові Кіпр, гарантуючи цим відповідність трасту місцевим законодавчим і податковим стандартам. Щоб керувати трастом, потрібно дотримуватися кількох умов. По-перше, керівник має бути повнолітнім. По-друге, він повинен мати повну дієздатність. Це означає, що він не повинен мати психічних захворювань. Такі захворювання можуть заважати ефективному виконанню обов'язків. Це дає засновникам свободу у виборі інвестиційних об'єктів і способу розподілу власності. Завдяки такій гнучкості, кіпрський траст стає багатофункціональним інструментом, який використовується в міжнародному управлінні спадщиною, забезпеченні збереження активів та інвестиційної діяльності.

3

При створенні кіпрського трасту закони дають засновнику право зберігати за собою ключові привілеї та функції. Це включає можливість змінювати структуру та умови трасту, а також право на вибір або заміну управляючих довіреностей, що також стосується бенефіціарів, інвестиційних консультантів та інших важливих осіб у межах трасту. Засновник має право давати вказівки управителям щодо питань управління активами у встановлених межах.

Загальні вимоги до засновників і бенефіціарів включають дотримання законності, надання повної та достовірної інформації, а також згоду на виконання всіх вимог, встановлених законодавством про міжнародні трасти на Кіпрі.

Процедура створення міжнародного трасту на Кіпрі

Процес створення міжнародного трасту на Кіпрі включає кілька етапів, починаючи з ретельної підготовки та закінчуючи передачею активів в управління трасту.

Етап підготовки

На початковому етапі важливо чітко сформулювати завдання, які будуть вирішені за допомогою трасту. Це може стосуватися захисту активів, планування спадщини, забезпечення фінансової стабільності для майбутніх поколінь та інших цілей.

Далі йде вибір формату кіпрського трасту, який найкраще відповідає цим завданням: чи то фіксований, дискреційний, приватний чи благодійний траст.

Перед формуванням трасту критично важливо провести всебічну перевірку всіх учасників – від засновника до бенефіціарів і трастового керуючого. Цей процес, відомий як диліженс, допомагає гарантувати відповідність усіх сторін нормам законодавства та етичним стандартам.

Оформлення та реєстрація трасту

Процес започаткування трасту починається зі складання трастового договору, який є основним документом, що визначає механізми управління трастом, функції учасників і методику розподілу власності. Хоча реєстрація міжнародного трасту на Кіпрі не є обов'язковою в усіх випадках, для певних операцій, як придбання нерухомості на острові, вона може стати необхідністю.

Відповідно до статті 25А Закону про відмивання грошей (AML Law) 196 (I)/2012, протягом 15 днів після формування трасту необхідно подати відповідну заявку до CySec. При реєстрації вказуються основні відомості про траст, включаючи назву та контактні дані управителя, але інформація про засновників і бенефіціарів залишається конфіденційною. Реєстр трастів, який веде CySEC, закритий для публічного доступу і доступний лише для перевірки компетентними органами. Відсутність своєчасної реєстрації може призвести до великих штрафів, які сягають 350 тисяч євро.

Додатково протягом 30 днів після того, як трастовий договір (або подібний документ) починає діяти, його реєстрація з оплатою мита в розмірі 430 євро обов'язкова, при цьому сам документ не зберігається в архівах податкової служби.

Також важливо враховувати, що всі зміни у відомостях про траст необхідно офіційно зареєструвати протягом 15 днів з моменту їх внесення для запобігання накладенню штрафів.

Переведення до трастового фонду активів

Переведення активів у траст на Кіпрі полягає в їхньому переході під управління згідно з умовами трастового договору, що може охоплювати кошти, акції, нерухомість та інші форми майна на користь бенефіціарів.

Створення трасту на Кіпрі вимагає детальної уваги до кожного аспекту та суворого дотримання законодавства, включаючи оплату мит та актуалізацію записів про будь-які зміни в управлінні чи структурі трасту. Ретельне виконання процедур створення та управління трастом гарантує його надійний захист та ефективне використання активів.

Часові межі та витрати для реєстрації трасту на острові Кіпр

Реєстрація трасту в Республіці Кіпр займає приблизно від 30 до 40 днів, включаючи етапи від розробки трастового документа та вибору керуючого до переведення активів у траст і його офіційної реєстрації в CySec (Комісія з цінних паперів і бірж Кіпру). Тривалість може змінюватись залежно від складності трасту та обговорюється індивідуально.

Витрати на формування трасту на острові залежать від його структури, чи то інвестиційний, чи операційний траст, і навіть від обсягу підготовчих, погоджувальних і реєстраційних робіт. Підсумкова вартість визначається на початку співробітництва після обговорення всіх аспектів.

Управління міжнародним трастом в Республіці Кіпр

В управлінні кіпрським трастом виділяються три основні аспекти: роль та обов'язки трасті, його інвестиційна політика, а також вимоги до звітності та аудиту. Давайте докладніше розглянемо кожен із них:

Роль та обов'язки керівника

Роль та обов'язки трасті визначаються трастовим договором і законодавством Кіпру про міжнародні трасти. Основні функції включають:

 • Управління майном трасту на користь бенефіціарів, як визначено в трастовому договорі.
 • Дотримання всіх умов, передбачених трастовим договором, і дотримання вимог законодавства.
 • Здійснення всіх дій, необхідних для досягнення цілей трасту та забезпечення його ефективного функціонування.
 • Забезпечення конфіденційності інформації про траст і його учасників відповідно до законодавства та договору.

Керуючий трастом зобов'язаний діяти з належною старанністю та сумлінністю, при цьому дотримуючись принципів довіри та лояльності до бенефіціарів.

Інвестиційна політика трасту

Інвестиційна політика трастового фонду визначається керуючим трастом з урахуванням цілей і потреб бенефіціарів. У межах цієї політики траст може здійснювати різноманітні інвестиції – такі, як придбання цінних паперів, інвестування в нерухомість, участь у фондовому ринку тощо.

Мета інвестиційної політики трасту на Кіпрі – забезпечити максимальну прибутковість при мінімальному рівну ризику, враховуючи індивідуальні потреби та пріоритети бенефіціарів. Для цього керуючий трастом проводить аналіз ринку, оцінює потенційні ризики та доходи, а також розробляє стратегії диверсифікації портфеля.

Звітність та аудит

Трасті зобов'язаний вести докладну фінансову звітність і подавати її бенефіціарам та іншим зацікавленим особам відповідно до вимог трастової угоди та законодавчих норм. Це передбачає складання річних фінансових звітів, у яких вказується баланс, звіт про прибутки та збитки, а також додаткові звіти на запит.

У деяких випадках може знадобитися проведення аудиту фінансової звітності кіпрського трасту незалежним аудитором, щоб забезпечити прозорість і надійність фінансових відомостей для бенефіціарів та інших зацікавлених сторін.

Режим оподаткування для кіпрських трастів

Кіпр виступає як привабливий центр для започаткування міжнародних трастів завдяки своєму сприятливому податковому режиму. Це робить острів ідеальним місцем для реєстрації трастів.

У межах податкової політики Кіпру, бенефіціари, які мешкають на острові, підпорядковуються місцевому оподаткуванню, тоді як для бенефіціарів, які не є резидентами, оподаткування застосовується виключно до доходів, отриманих у межах країни. Це звільняє трасти від зобов'язань щодо подання податкових звітів на Кіпрі щодо доходів, зароблених за кордоном, роблячи цю юрисдикцію податково оптимізованою та вигідною для міжнародного спадкового управління та розподілу активів.

Ключові вигоди реєстрації трасту на Кіпрі

Створюючи траст на Кіпрі, засновники та вигодонабувачі знаходять цілу низку вигод, які роблять цей регіон пріоритетним для ведення трастової діяльності.

Захист конфіденційності та активів

Юридичне середовище Кіпру суворо дотримується норм конфіденційності, забезпечуючи захист даних про траст і його учасників від поглядів сторонніх. Закони про персональні та фінансові дані засновників і бенефіціарів, запобігають доступу до них без спеціального дозволу суду. Кошти, передані в межах міжнародного кіпрського трасту, юридично відсікаються від особистого майна засновника, забезпечуючи захист від зовнішніх претензій та юридичних загроз.

Гнучкість і визнання на міжнародному рівні

Кіпрські трасти отримують міжнародне визнання за рахунок участі країни в багатьох різних міжнародних форумах і відповідності світовим нормам у галузі фінансових та правових послуг. Вони виділяються своєю адаптивністю до особистих потреб і мінливих життєвих обставин.

Податкові вигоди

Формування трасту на території Кіпру відкриває доступ до значних податкових пільг, включаючи повну неоподатковуваність усіх форм доходів, зароблених за її межами. Такі трасти не підлягають оподаткуванню на приріст капіталу, податком на доходи та іншими зборами, забезпечуючи цим вигідні умови для податкової оптимізації через використання кіпрського трасту.

Спрощена реєстрація трасту

Процедура реєстрації трасту на Кіпрі характеризується мінімумом бюрократичних вимог, що робить процес швидким і простим для засновників. Не потрібно багато документації або тривале затвердження документів, що значно спрощує процедуру реєстрації. Ця обставина дозволяє засновникам зосередитися на структуруванні трасту відповідно до їхніх потреб, не витрачаючи зайвий час і ресурси на бюрократичні процедури.

Відсутність валютного контролю

Кіпр не застосовує валютний контроль до операцій міжнародних трастів, що дає засновникам свободу в переміщенні та інвестуванні коштів без обмежень. Це створює сприятливі умови для глобального інвестування та оптимізації капіталу. Відсутність валютних обмежень також полегшує процес залучення іноземних інвестицій, роблячи кіпрські трасти привабливими для міжнародних інвесторів.

Тривалість існування

Міжнародні трасти, оформлені на Кіпрі, не схильні до будь-яких часових обмежень, полегшуючи довгострокове планування та управління активами на кілька поколінь. Ця особливість забезпечує міцну основу для захисту, зростання та передачі сімейного майна та багатства у майбутньому, гарантуючи їх довготривалу стабільність і захищеність.

Компанія YB Case пропонує комплексний пакет послуг для підтримки та консультацій щодо створення міжнародного трасту на Кіпрі. Наша команда експертів забезпечує професійну допомогу на всіх етапах оформлення трасту, починаючи від підготовки потрібних документів і закінчуючи реєстрацією та управлінням активами. Ми забезпечимо індивідуальний підхід, захист конфіденційності та податкову оптимізацію в межах чинного законодавства Кіпру та міжнародного права. Вибравши YB Case, Ви отримаєте надійного радника для захисту Ваших фінансових і правових інтересів на Кіпрі.

Цікавить кваліфікована консультація наших фахівців щодо заснування міжнародного трасту на Кіпрі?
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар