Супровід інвестиційної діяльності у Великій Британії
Інвестиційна діяльність – це

процес, який передбачає, що інвестиційні суб'єкти (юридичні та фізичні особи) інвестують за кордоном для отримання прибутку чи досягнення економічно сприятливого ефекту. З огляду на специфіку законодавства, не лише на регіональному та локальному рівнях, а й міжнародного законодавства та сучасних реалій інвестори не завжди можуть максимально ефективно використовувати свої інвестиційні можливості.

Ключове завдання на ранньому етапі запуску інвестиційного проекту за кордоном — убезпечити власні кошти. Саме тому починати та здійснювати інвестиційну діяльність у Великій Британії необхідно за участю професійних юристів, для яких будь-які питання інвестування є прямою спеціалізацією.

Супровідні послуги включають планування, галузевий і ринковий аналіз у контексті запропонованої стратегії інвестпроекту, роз'яснення юридичних аспектів регулювання інвестиційної діяльності в різних країнах, юридичний аудит об'єкта інвестування, що дозволить визначити найбезпечнішу схему інвестування відповідно до положень законодавства конкретної юрисдикції.

Наші фахівці можуть запропонувати консультації з регулювання інвестдіяльності, провести повну юридичну перевірку об'єкта та процесу інвестування, забезпечити представництво в переговорах, надати підтримку клієнту до моменту успішної реалізації угоди.

Фахівці фірми також можуть надати супровід міжнародних інвестиційних проектів, представництво клієнта перед державними органами та суб'єктами інвестиційного ринку згідно з чинним законодавством конкретної держави. У цій статті йдеться про процедурні особливості та інвестиційні можливості при реалізації інвестиційних проектів у Великій Британії.

Чому інвестують у Великій Британії?

Велика Британія — країна з прозорим регулюванням і поважною правовою системою. Британська культура інновацій робить країну одним із провідних бізнес-центрів. Багато найбільших і найдинамічніших компаній світу, включаючи Google, Facebook, Amazon, Coca-Cola, вибрали Сполучене Королівство як свою європейську штаб-квартиру. Увійшовши до топ-10 у рейтингу World Bank «Простота ведення бізнесу», Велика Британія приваблива для іноземних інвестицій завдяки таким перевагам:

 1. Позиція світового лідера у сфері фінансових послуг і банківського сектору.
 2. Велика Британія має найбільшу систему повітряного транспорту в Європі.
 3. Країна пропонує кваліфікований і багатомовний кадровий резерв та сприятливе для бізнесу середовище для надійного розширення, торгівлі, інвестицій.
 4. З чудовою технологічною галуззю вартістю 1 трлн доларів і цифровою інфраструктурою світового класу Сполучене Королівство є номером 1 у Європі для компаній-єдинорогів.
 5. Країна має зрілий споживчий ринок.
 6. Лондон є основним напрямом фінансових послуг, інші регіони залучають прямі іноземні інвестиції (ПІІ) у великі виробничі проекти.
 7. Після виходу Великої Британії з ЄС у країні спостерігається зростання загальної кількості проектів із ПІІ на 6%, а також зростання нових робочих місць, створених за рахунок нових інвестпроектів, на 1%.
 8. У UK діє одна з найнижчих ставок корпоративного податку G20. Також уряд пропонує низку податкових пільг, щоб забезпечити гнучкість для міжнародних компаній.
 9. Велика Британія пропонує глобальним підприємствам одну з найкращих і найамбіційніших систем у світі для розвитку інноваційних компаній.

Загалом Велика Британія зберегла провідну позицію як затребуваний напрям для іноземних інвестицій у Європі. Однак, незважаючи на таку сприятливу атмосферу, процес створення бізнесу в новій країні є досить трудомістким. Важливі рішення варто приймати на ранній стадії. Неправильний вибір регіону або інвестиційної моделі на ранньому етапі може поставити під загрозу продуктивність у майбутньому.

Незалежно від того, хочете Ви створити інвестиційний проект у Великій Британії або увійти як новий інвестор в існуючий проект, є Ви початківцем або міжнародною компанією, яка хоче масштабуватися, важливо залучити профільних фахівців. Експерти, які мають профільну спеціалізацію, проведуть юридичний аудит проекту до його запуску, щоб упевнитись, що всі законодавчі вимоги враховані в повному обсязі та проект буде повною мірою реалізовано.

Реалізація великих інвестиційних проектів у Великій Британії: інвестиційні правила

Британський уряд завжди заохочував іноземні інвестиції. Хочемо зауважити, що навіть такі транснаціональні корпорації, як Apple та Google, зацікавлені в розширенні своєї присутності в Британії. У міру того, як країна вступила в епоху після виходу з ЄС, очікується, що в результаті торговельних переговорів Великої Британії з країнами світу буде вжито нових заходів, спрямованих на посилення привабливості британської економіки серед іноземних інвесторів.

Якщо плануєте запустити інвестиційний проект у Великій Британії, то залучення профільного експерта може дати впевненість, що юридичні вимоги загальнодержавного регулювання та норми в вузькопрофільних моментах враховані повною мірою, дозволить передбачити потенційні ризики й уникнути негативних наслідків для бізнесу в майбутньому.

Зазначимо, що немає законів, які спеціально регулюють прямі іноземні інвестиції у Велику Британію. Інвестори як із цієї країни, так і з інших держав мають однаковий статус. Винятками є державні або контрольовані галузі – такі, як енергетичний і транспортний (частково), а в оборонному секторі обмеження поширюються як на інвесторів-резидентів, так і на інвесторів з-за кордону. Так само банківські та страхові компанії мають отримати дозвіл Управління фінансових послуг та уряду, перш ніж інвестувати у Великій Британії.

Незважаючи на відсутність конкретної правової бази, інвестори повинні знати, що уряд має право втручатися в угоди. Наступні правила застосовують як до вітчизняних, так і до закордонних інвесторів:

 • Правила контролю над злиттями.
 • Режим перевірки угод на певних підставах, відмінних від Закону про конкуренцію (так звані підстави «суспільного інтересу» чи «законного інтересу»).
 • Режим монопольних правил.

Юридичний супровід інвестиційних проектів у Британії: сфери практики

Є велика кількість юридичних аспектів, які важливо враховувати під час ведення бізнесу. Якщо враховано не всі юридичні формальності це може дорого обійтися власнику бізнесу та призвести до незапланованих витрат. Головна перевага юридичного супроводу проектів полягає в тому, що власники зосереджені на розвитку бізнесу, залишаючи всі юридичні питання професіоналам для захисту їхніх прав та інтересів. Профільні експерти в межах супроводу інвестиційних проектів за кордоном надають такі послуги:

Корпоративне право/M&A.

Формування компаній, структурування інвестицій, розроблення корпоративних документів, супровід угод M&A – послуги корпоративної практики. Інвестори звертаються до профільних фахівців, оскільки глибоке розуміння міжнародних стандартів корпоративного управління, яке мають експерти з відповідною спеціалізацією, дозволяє мінімізувати ризики, пов'язані з корпоративними угодами щодо злиття та поглинання компаній.

Значна частина послуг включає представництво та юридичну підтримку клієнтів при злиттях, поглинаннях і корпоративних реструктуризаціях. Експерти надають юридичні послуги на кожному етапі угоди: від структурування та due diligence до інтеграції придбаних активів, супроводу всіх реєстраційних і дозвільних процедур у всіх державних відомствах.

Крім вищесказаного, експерти проведуть правовий аналіз договорів, чинних установчих документів компаній або нададуть допомогу в розробленні нових документів, внесення правок до поточних договорів (з огляду на особливості конкретної ситуації). Також корпоративна практика включає допомогу в реєстрації прав власності на активи.

Фахівці досліджують специфіку конкретної сфери діяльності, намагаються передбачити можливі ризики та аналізують кожну ситуацію/проект через призму різних галузей права (корпоративне, антимонопольне право, політика ліцензування тощо). Юридичний супровід бізнесу допомагає уникнути можливих помилок і попередити виникнення конфліктів інтересів, спорів (або суттєво полегшить вирішення таких питань), що дасть змогу інвесторам зосередитись на розвитку бізнесу.

Due diligence проекту/стартапу/бізнесу.

Перевірка об'єкта інвестування має вирішальне значення. Чи то стартап, чи успішна компанія, яка планує розширюватися за кордоном, завжди необхідно проводити докладний аналіз усіх активів. Результат legal due diligence надається клієнту у вигляді консультації, включаючи виявлення можливих ризиків і подальші рекомендації.

Юридичний супровід при укладанні та виконанні договорів.

Договір є основним інструментом провадження підприємницької діяльності, без якого учасники господарських відносин не можуть на законних підставах здійснювати свої повноваження, передбачені законом. Кожен учасник договірних відносин повинен розуміти мету, наслідки, ризики, що виникають або можуть виникнути під час укладання конкретного договору.

Щоб бути заздалегідь поінформованими про основні моменти під час підписання важливого договору, сторони вдаються до допомоги професійного юриста, який роз'яснить зобов'язання сторін, що виникають у результаті укладення міжнародного договору.

Юридична фірма надає супровід інвестиційних проектів у широкому переліку спектрів та комплексні послуги в межах договірного права. Істотні умови договору, права та обов'язки сторін, відповідність умов договору законодавству, ризики визнання договору недійсним, чи його розірвання, інші аспекти укладання договору може бути роз'яснені бізнес-консультантами, які мають спеціальні знання та достатній досвід.

Ми надаємо комплексні консультації щодо договірних відносин, юридичну підтримку під час укладання та виконання договорів, проводимо юридичний аудит умов запропонованого проекту договору, можемо провести перевірку контрагентів (учасників, керівників, бенефіціарних власників та інших осіб, пов'язаних із контрагентом). Також юридичний супровід зовнішньоекономічних договорів включає підтримку юриста в переговорах із контрагентами та діловими партнерами, розроблення правового механізму реалізації домовленостей, правовий аудит основної документації з проекту, наприклад, протоколів про наміри, попередні домовленості.

Захист інтелектуальної власності.

Кожен окремий об'єкт права інтелектуальної власності має свої особливості як з погляду способу оформлення прав на нього, так і з погляду способу забезпечення та захисту у випадку порушення таких прав. Варто зазначити, що проблеми забезпечення захисту прав інтелектуальної власності досить часто виникають під час укладання ліцензійного договору, договору про створення та використання активів ІВ або про передавання виключного права ІВ, договору про розпорядження правами інтелектуальної власності. Дуже важливо на етапі укладання договору заручитися допомогою юристів, які зможуть надати грамотний супровід, що допоможе захистити Ваші права під час реалізації інвестпроекту у Великій Британії.

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності у Британії включають, але не обмежуються:

 • реєстрацію товарних знаків та інших прав на активи ІВ;
 • складання ліцензійних угод і представництво в органах влади;
 • представництво при судовому та досудовому врегулюванні спорів щодо використання прав ІВ.
Супровід інвестування у Великій Британії та нові чинні проекти

Супровід інвестпроектів із нуля націлений на вивчення всіх юридичних формальностей запуску нового проекту з метою забезпечення правового захисту на ранньому етапі реалізації проекту за рахунок виявлення потенційних ризиків і створення ефективних заходів для їхнього зниження.

Ми можемо надати експертну допомогу, консультуючи процедури та вимоги для створення нового бізнесу у Великій Британії, незалежно від того, хочете Ви створити нове підприємство або розширити закордонну діяльність. При запуску нового бізнесу Ви зіштовхнетеся з низкою ключових варіантів вибору структурування та фінансування. Фахівці пояснять різницю між роботою різних організаційних форм бізнесу.

Після того, як клієнт вибере бізнес-структуру, профільні експерти проконсультують і допоможуть розробити договори, які регулюватимуть відносини між компанією, її директорами та засновниками. Наша команда, надаючи юридичну підтримку при запуску інвестиційного проекту в Англії, розробляє індивідуальні документи, що відображають пріоритети клієнтів і максимально захищають інтереси інвесторів.

Як ми вже не раз згадували, запорука успіху проекту полягає в аналізі та плануванні на початковій стадії запуску стартапу у Великій Британії. Профільний спеціаліст працює там, де перетинаються державні органи, приватні інвестиції та фінанси, та надає кваліфіковану допомогу при веденні переговорів щодо складних юридичних, нормативних питань, що виникають в інвестиційних проектах.

Але допомога ліцензованих юристів потрібна й у тому випадку, якщо новий інвестор входить до вже існуючого проекту. При приєднанні інвестора до проекту потрібні такі юридичні послуги:

 • due diligence проекту з метою виявлення можливих юридичних ризиків;
 • узгодження умов інвестування;
 • юридичний супровід під час складання інвестиційного контракту;
 • правовий аналіз інвестиційної документації;
 • консультування зі спірних питань;
 • представництво при врегулюванні спорів щодо порушення умов договору.

Супровід великих інвестиційних проектів у Великій Британії також включає оцінку того, чи зможе бути змінено правовий статус активів чинного підприємства в майбутньому для реалізації цілей інвестора, допомога у виборі моделі договірних відносин із партнерами/контрагентами, узгодження з держорганами питань про те, чи зможуть бути отримані конкретні гарантії того, що домовленості не буде порушено.

Правовий супровід інвестиційних проектів за видами діяльності

Інвестиційні проекти можуть охоплювати широкий спектр різних секторів, від енергетики до ІТ/телекомунікацій. Профільні юристи працюють над контрактами, юридичним аналізом нормативних актів щодо інвестпроектів від великих до менш масштабних проектів. Нижче загалом роз'яснюються послуги, які надають профільні експерти при реалізації інвестиційних проектів у різних галузях Британії.

Юридичний супровід IT-проектів.

Велика Британія є одним із найбільших у світі ринків інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Розвиток технологічного сектору дозволяє країні посідати 1-е місце в Європі, зберігши позицію головного конкурента навіть Китаю, і третє у світі, оскільки стійкість сектора забезпечує постійне зростання. Британська технологічна галузь продемонструвала свою стійкість у 2022 році, досягнувши сукупної ринкової вартості 1 трлн доларів.

Статистика показує, що у Великій Британії:

 • Більше венчурних інвестицій, ніж європейських країн-конкурентів.
 • Перспективний підхід до регулювання діяльності в IT секторі, заохочення цифрових інновацій і конкуренції.
 • Вісім міст із більш ніж двома єдинорогами, включаючи Единбург, Ноттінгем та Оксфорд.

Останні дані, представлені Радою з цифрової економіки, підкреслюють успіх британської технологічної економіки та її прогрес як джерело глобальних інновацій — європейської Силіконової долини. Загалом сьогодні неможливо уявити економіку без IT. При створенні ІТ компанії необхідно враховувати, чи буде діяльність резидентною чи ні, чи підпадає цей напрямок під вимоги щодо особливого регулювання. Юристи надають широкий спектр послуг у галузі регулювання та структурування ІТ бізнесу, зокрема:

 • Консультування щодо особливостей нормативно-правового середовища в галузі ІКТ в UK та аналіз проекту на відповідність вимогам британського законодавства.
 • Допомога в розробленні статутної документації та реєстрація юридичних осіб.
 • Due diligence ІТ-проекту.
 • Допомога в підготовленні ліцензійних договорів, контрактів на розробку сайтів, ПЗ, угод про нерозголошення тощо.
 • Представництво клієнта в договірних переговорах до укладання договору.
 • Супровід реєстрації прав інтелектуальної власності.
 • Аналіз на відповідність вимогам захисту даних для ІТ-проектів, наприклад, під час міжнародної передачі даних.
 • Супровід отримання ліцензії ІТ компаній.
Супровід фінтех проектів.

Фінтех – більше, ніж підсектор у Великій Британії. Вся індустрія фінансових послуг взяла участь в еволюції, пропонуючи нові клієнтоорієнтовані й інноваційні продукти, послуги та рішення. Завдяки інноваціям і технологіям цей сектор підвищує ефективність існуючих гравців та зміцнює зв'язки з фінансовими центрами по всьому світу. Фінтех-мости вже налагоджені з Австралією, Гонконгом, Сингапуром, Китаєм і Південною Кореєю.

Сектор фінтеху у Великій Британії складається з понад 1600 фірм, кількість яких, за прогнозами, подвоїться до 2030 року. Цей сектор приносить економіці близько 13,4 млрд доларів і створює понад 76 000 робочих місць. Але оскільки законодавство не завжди встигає за сферою цифрових фінансів, що швидко змінюється, фінтех стартапи у Великій Британії можуть зіткнутися з деякою невизначеністю. З огляду на це залучення фахівця, який надає послуги із супроводу фінтех проектів, має ключову роль. Адже краще вкластися в плані фінансових витрат і запросити аналіз до запуску проекту, ніж у ході його реалізації просто не буде враховано всіх актуальних вимог законодавства і проект не буде повною мірою реалізовано.

Наші послуги для фінтех стартапів охоплюють такі аспекти:

 • консалтинг щодо вимог державних регуляторів до ліцензування діяльності у сфері фінтех;
 • супровід реєстрації фінтех компанії у Великій Британії;
 • юридична експертиза проекту, зокрема аналіз відповідності нових фінансових послуг нормам законодавства перед їх виведенням на ринок;
 • консалтинг із питань запровадження токенів у різні галузі економіки;
 • консультування щодо процедур KYC/AML;
 • складання та перевірка всіх видів контрактів, включаючи Угоду про нерозголошення конфіденційної інформації (NDA), інвестиційний договір тощо.
 • допомога в отриманні дозвільної документації для фінтех проектів в Англії, наприклад, ліцензії EMI, SEMI, PSP, криптоліцензії у Великій Британії тощо.
 • складання та розгляд структурованих угод з об'єктами ІВ, йдеться, наприклад, про ліцензійні, франчайзингові та інші договори, що стосуються прав на ІВ;
 • консультації та юридичний супровід блокчейн-проектів: криптобіржі, криптофонди, ICO/ITO/IEO/STO;
 • аналіз і виявлення потенційних правових ризиків при запуску криптопроекту у Великій Британії + розроблення документів – таких, як проект Білої книги, Угоди користувача, Політики AML, Політики конфіденційності, Умов використання тощо;
 • юридична допомога в реєстрації та захисту інтелектуальної власності.
Супровід IPO проектів.

IPO – це процес, за допомогою якого компанія розміщує свої цінні папери на фондовій біржі. Вихід компанії на фондовий ринок — складний процес, з-поміж іншого у зв’язку з тим, що публічні компанії стикаються з більш ретельною перевіркою та додатковими правилами – такими, як вимоги до розкриття інформації та звітність. Тому проведення IPO у Великій Британії потребує ретельного планування та вивчення всіх законодавчих формальностей, зокрема й із різних галузей.

Залучення спеціаліста, для якого це є прямою спеціалізацією, допоможе визначити найбільш підходящий курс дій для досягнення цілей інвестора та бути впевненим, що при запуску проекту дотримано положень чинної нормативно-правової бази. Супровід ІРО проекту в Англії включає, але не обмежується:

 • аналізом чинного законодавства, а також передбачуваних змін та тенденцій, що спостерігаються на британському ринку та консультування клієнта щодо відповідності нормативно-правовим вимогам;
 • проведенням due diligence компанії до виходу на ринок IPO, з-поміж іншого фахівець проведе структурований аналіз рівня готовності бізнесу до виходу на біржу;
 • розробленням «дорожньої карти» проекту із заходами, які необхідно здійснити під час підготовки до IPO в Англії;
 • допомогою в розробленні корпоративної документації;
 • комплексним супроводом виходу компаній на ринок IPO у Великій Британії.
Юридичний супровід медичного бізнесу.

Володіючи одним із найсильніших і найпродуктивніших секторів медико-біологічних наук, Велика Британія є світовим лідером у виробництві та маркетингу клінічних продуктів і фармацевтичних препаратів. Тут діє понад 5600 медико-біологічних компаній, при цьому усі 20 провідних фармацевтичних компаній світу працюють у Великій Британії. Інвестори, які хочуть запустити інвестиційний проект у галузі медицини, можуть обрати UK з тієї причини, що вони отримають доступ до широкого спектру фінансових можливостей, зокрема, через співтовариство венчурного капіталу.

Велика Британія, що має найсильніший у Європі потік клінічних випробувань, також залишається номером один у регіоні для внутрішніх інвестицій у науки про життя. Зараз Британія демонструє перспективні можливості в нових галузях – таких, як цифрова охорона здоров'я та штучний інтелект (ШІ). Поряд із високим рівнем кваліфікації кадрового резерву, це робить країну одним із найрентабельніших місць для реалізації великих інвестпроектів у трудомістких і складних напрямках медицини.

Надійний і всеосяжний режим регулювання іноземних інвестицій у Великій Британії в галузі медицини допомагає гарантувати, що британський сектор медико-біологічних наук має виправдано високу репутацію. Але варто пам'ятати, що медичний бізнес в Англії має свою специфіку. Профільний фахівець допоможе розібратися в усіх юридичних формальностях під час реалізації проекту, а також роз'яснить питання нормативно-правової відповідності та положення GDPR.

Ще один важливий момент – отримання медичної ліцензії у Великій Британії. Це трудомісткий процес, тому звичайною практикою є залучення фахівців, які мають значний досвід у різних галузях медичної практики. Послуги з супроводу проектів у галузі медицини, крім роз'яснення законодавчих норм і відповідності як локальним, так і загальносвітовим стандартам, включають:

 • аналіз законодавства, що регулює відносини в галузі медичного права;
 • супровід реєстрації компанії у сфері медичних технологій;
 • структурування бізнесу;
 • підготовлення внутрішніх корпоративних документів;
 • консультації та розроблення документів, необхідних для отримання ліцензій на здійснення медичної практики;
 • консультації із захисту торговельної марки та інших прав ІВ, а також щодо захисту даних.
Супровід угод та інвестиційних проектів в галузі промисловості.

Економіка країни продовжує шлях диверсифікації. Ключовими галузями промисловості є нафтогазова та металургійна промисловості, машинобудування. Однією з найсильніших складових британської економіки є енергетичний сектор. Крім британських компаній, що працюють у цій галузі, є також низка міжнародних фірм.

У Британії є значні переробні потужності, що дозволяє переключитися на перероблення корисних копалин, що імпортуються. Факторами, які сприяють розвитку промисловості в UK, є стратегічне розташування держави та розвинена логістична мережа. Крім того, уряд підтримує інвесторів, які хочуть зареєструвати компанію з видобування корисних копалин в Англії, оскільки це дозволяє створити більше робочих місць для громадян країни.

Сильними сторонами профільних фахівців є глибоке розуміння галузевих особливостей і синергія експертизи в різних галузях права, включаючи локалізацію, сертифікацію продукції, міжнародну торгівлю, законодавство в галузі конкуренції, злиття та поглинання в Англії, питання регулювання тощо. Ми консультуємо клієнтів із широкого кола складних правових питань, включаючи отримання дозволів і ліцензій для промислового підприємства, розроблення комерційних угод, реструктуризацію підприємств і представництво при врегулюванні ділових спорів, які можуть виникати у великих промислових проектах.

Інші послуги з супроводу проектів у галузі промисловості:

 • Допомога в реєстрації компанії в Англії у промисловому секторі.
 • Проведення комплексного юридичного аудиту компанії та її активів.
 • Представництво при отриманні різного роду погоджень із державними та регіональними регулювальними відомствами.
 • Супровід угод M&A в Англії у промисловому секторі.
 • Консультування із захисту законних прав інвестора на активи ІВ.
Супровід угод у сфері міжнародної торгівлі.

За даними Світового банку, Сполучене Королівство є великою міжнародною торговою державою з п'ятою за величиною економікою у світі. Країна також є одним із провідних роздрібних ринків у Європі та найбільшим у Європі ринком електронної комерції. Британія є одним із світових лідерів у розвитку фінансових технологій, які надають багато можливостей, необхідних у секторі технологій роздрібної торгівлі. Країна має безліч ресурсів та активів, починаючи від випробувальних стендів для технологій роздрібної торгівлі і закінчуючи логістичною інфраструктурою.

Зазначимо, що глобалізація економіки, ускладнення законодавства у сфері міжнародної торгівлі, серйозно впливає на бізнес. Тому, як ми вже неодноразово згадували, важливо залучити спеціаліста з профільними навичками та знаннями. Аналіз проекту та бізнес-моделі дозволить виявити/передбачити потенційні ризики та розробити заходи для їх мінімізації, а також дозволить інвестору бути впевненим, що проект буде запущений у межах чинного законодавства. Нижче наведено деякі з ключових послуг із супроводу проектів у галузі міжнародної торгівлі:

 • Консалтинг із регулювання зовнішньоекономічної діяльності у Великій Британії.
 • Структурування міжнародних торговельних угод з урахуванням особливостей галузевого регулювання.
 • Розроблення, аналіз міжнародних угод (дистриб'юторські, агентські, ліцензійні, франчайзингові, комісійні тощо).
 • Супровід реєстрації компанії у Великій Британії.
 • Due diligence зовнішньоекономічних контрактів.
 • Подання інтересів клієнтів у різних регуляторних органах.

Як відомо, міжнародна торгівля значно впливає на економічне зростання як держави в цілому, так і компаній зокрема. Рано чи пізно багато керівників стикаються із завданням виходу свого бізнесу на міжнародний рівень або залучення іноземних партнерів. Юристи надають широкий спектр послуг у галузі міжнародної торгівлі, транскордонних угодах, інвестиційних проектах будь-якої складності. Для реалізації міжнародних проектів ми залучаємо партнерів у Великій Британії, що дозволяє надавати клієнту якісні та високопрофесійні послуги.

Правовий супровід інвестиційних проектів у галузі логістики. Значне зростання індустрії електронної комерції та зростаюча схильність споживачів до онлайн-покупок є одним із ключових факторів, що створюють позитивні перспективи для ринку у Великій Британії. Логістика відіграє вирішальну роль у зберіганні, транспортуванні, доставці та безперебійному функціонуванні онлайн-доставок. Очікується, що ринок логістики Британії демонструватиме середньорічний темп зростання 6,28% протягом 2022–2027 років.

Значний імпульс зростання ринку дає впровадження високотехнологічних логістичних послуг і пристроїв із підтримкою Інтернету речей (IoT), які допомагають відстежувати об'єкти та віддалено контролювати елементи транспортного процесу. Наявна концепція логістики має вирішальне значення для успіху бізнес-моделей в обробній промисловості та сучасному роздрібному бізнесі, особливо в сфері електронної комерції. Логістичні процеси мають бути точно скоординовані та тісно пов'язані між собою. Тому ухваливши рішення відкрити логістичну компанію у Великій Британії, допомогти прийняти розумні бізнес-рішення, засновані на розумінні нормативно-правового середовища цієї юрисдикції, допоможуть фахівці, які мають досвід та практику в цій галузі.

Юридичний супровід логістичних проектів включає, але не обмежується, низкою таких послуг:

 • Роз'яснення норм регулювання логістичних компаній у UK.
 • Консалтинг із питань міжнародного права.
 • Підготовлення та структурування купівлі бізнесу у сфері транспорту та логістики.
 • Правовий аналіз на ранньому етапі планування проекту.
 • Проведення юридичного аудиту компанії на відповідність до ліцензійних вимог у сфері логістики, проведення консультацій із метою забезпечення дотримання цих вимог, підтримка процедури отримання ліцензій.
 • Допомога у складанні інвестиційних договорів, адаптованих до конкретних потреб клієнта.
 • Підготовлення, структурування й угоди про злиття та поглинання в галузі транспорту та логістики.
 • Консультації із захисту персональних даних.

Висновок

Глобальні мегатенденції – такі, як цифровізація, стійкість, енергетичний перехід і політичні зміни, трансформують економіку більшості країн світу. Інноваційно-інвестиційні проекти включають нові технології впровадження нових продуктів чи послуг, а також впровадження нового процесу, спрямованого на задоволення потреб нових клієнтів. Інноваційні проекти допомагають зберегти сильні позиції бізнесу в довгостроковій перспективі.

Незалежно від того, чи є Ви підприємцем-початківцем або досвідченим гравцем ринку, наша професійна команда проведе Вас через нове правове та нормативне середовище та допоможе скористатися новими інвестиційними можливостями.

Маючи партнерів у Лондоні, одному з найдинамічніших економічних регіонів не лише Британії, а й Європи, ми маємо досвід консультування закордонних клієнтів із питань ведення бізнесу чи інвестування у Великій Британії. Разом із партнерами є можливість супроводжувати придбання чинного бізнесу, легалізацію перебування нового власника (реєстрація ПНП тощо), сприяти адаптації в новому бізнес-середовищі.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар