Управління активами трасту: як це зробити?

Створення трасту передбачає передачу управління майном третій стороні, яка називається трастовим керуючим/адміністратором. Управління трастом – це управління активами, що знаходяться в трасті, на користь бенефіціара(-ів).

Управління активами трасту належить до процесу управління інвестиційними активами відповідно до вимог довірчого акта чи договору. Траст є формою правових стосунків, при яких одна особа (керуючий або довіритель) передає активи іншій особі (довіреній особі або керуючому) для управління та володіння на користь третіх осіб (бенефіціарів).

Передавання активів трасту включає аналіз інвестиційних можливостей, розроблення портфеля, прийняття рішень про інвестиції, управління ризиками та моніторинг продуктивності активів. Керуючий активами несе обов'язок піклуватися про досягнення особистих фінансових цілей бенефіціарів трасту та дотримуватись встановлених правил і обмежень.

Управління активами через траст може бути здійснене фінансовими інституціями, спеціалізованими керуючими компаніями чи приватними інвестиційними консультантами. Метою такого управління є максимізація прибутковості інвестицій при мінімізації ризиків відповідно до індивідуальних потреб і цілей бенефіціарів трасту. Докладніше про юридичні аспекти управління трастовими активами йтиметься у статті.

Структура трасту

Траст (Trust) –
юридична угода, відповідно до якої одна особа (керуючий) тримає майно в довірчому володінні та керує ним на користь інших осіб (бенефіціарів). Створити траст можна для різних цілей, включаючи захист та управління спадковим станом, благодійні цілі, а також захист інтересів осіб, які не здатні самостійно керувати своїм майном.

Основні учасники трасту:

 • Засновник – особа, яка створює траст і передає майно на довірче володіння.
 • Керуючий – особа або організація, які управляють активами згідно з умовами трастового договору та законодавством.
 • Бенефіціари – особи, які отримують вигоди від активів, поміщених у траст, або від виплат, які надходять із цих активів.

Коли засновник передає активи в довірче управління, він припиняє бути власником таких активів з юридичного боку. Володіння й управління активами передається керуючому трасту, який діє відповідно до цілей та умов, визначених засновником. Засновник може зберегти право на отримання доходу від активів або використання активів для певних цілей, але володіння й управління інвестиційними активами повністю передається трасту.

Траст є поширеним інструментом для управління активами та забезпечення їх захисту, а також для досягнення різних фінансових і благодійних цілей. Відзначимо, що така структура може допомогти розмежувати особисте майно засновника від майна, внесеного в траст. Також це може допомогти зменшити ризик стягнення на майно, внесене до трасту за наявності боргів засновника.

Що передбачає процес створення трасту?

Процес реєстрації трасту включає такі кроки:

 1. Визначення цілей. Довіритель визначає цілі та наміри створення трасту, включаючи вигодонабувачів та умови використання майна.
 2. Вибір довірчого керуючого. Довіритель обирає керуючого, який керуватиме майном відповідно до зазначених умов.
 3. Оформлення документації. Укладається договір, який визначає умови та права сторін трасту.
 4. Передавання майна. Довіритель передає майно чи права управління майном трастовому керуючому згідно з умовами договору.
 5. Облік та управління майном. Керуючий активами управляє майном, інвестує та розподіляє доходи відповідно до цілей трасту.
 6. Інформування вигодонабувачів. У випадку, якщо траст створений для вигодонабувачів, трастовий керуючий повинен інформувати їх про стан майна та виплати.

Реєстрація трасту є трудомістким процесом і потребує професійної юридичної підтримки для забезпечення правильного оформлення та виконання всіх вимог закону. Вірним рішенням у такому випадку стане залучення профільного фахівця, який надасть супровід реєстрації міжнародного трасту на кожному етапі процесу.

Послуги трасту: переваги й особливості

Трасти – форма правового інструменту, що використовується для управління та розподілу майна на користь третіх осіб. Вони мають низку переваг та особливостей, ось деякі з них:

 • Гнучкість та адаптивність. Трасти можуть бути організовані з урахуванням конкретних потреб і цілей бенефіціарів. Вони можуть бути структуровані так, щоб відповідати різним податковим, правовим і фінансовим вимогам.
 • Конфіденційність. Трасти дозволяють зберегти конфіденційність володіння та передавання майна.
 • Захист від третіх осіб. Трасти можна використовувати для захисту майна від судових позовів, кредиторів. Вони можуть забезпечити збереження активів і забезпечити їх використання відповідно до заданих умов.
 • Податкові переваги. Залежно від юрисдикції та структури трасту можна отримати податкові пільги. Трасти можуть допомогти зменшити податкові зобов'язання за рахунок зниження ставок податків і використання різних податкових режимів.
 • Планування спадщини. Створення трасту може стати розумним рішенням для ефективного планування спадщини та передавання майна. Вони дають змогу надійно організувати передавання активів.

Однак перед використанням трастів необхідно проконсультуватися з юристом, щоб обговорити Вашу конкретну ситуацію та дотримуватись вимог країни, в якій Ви плануєте створити траст.

Передавання в довірче управління активів

Довірче управління інвестиціями — послуга фінансового управління, яку пропонують інвестиційні компанії або фінансові організації. Вона дозволяє клієнтам делегувати управління своїми інвестиціями професійним керуючим, уникаючи необхідності самостійного вивчення та прийняття інвестиційних рішень.

При довірчому управлінні клієнт укладає довірчий договір з компанією, що управляє, в якому визначаються цілі та стратегії інвестування. Залежно від інвестиційної стратегії, керуючий може розміщувати кошти клієнта в акції, облігації, нерухомість, паї інвестиційних фондів та інші активи, диверсифікуючи ризики.

Керуючий професійно підбирає інвестиційні можливості та приймає рішення щодо розподілу коштів клієнта, ґрунтуючись на своєму досвіді, аналізі фінансових ринків і цілей інвестора. При цьому, клієнти отримують звіти про стан інвестицій, їх дохідність і зміну вартості портфеля.

Закони про довірче управління активами трасту в різних країнах

У різних країнах розроблено різні закони та правила, що регулюють довірче управління майном трасту. Нижче наведено деякі загальні принципи та закони, що застосовуються в юрисдикціях, які вважаються найбільш сприятливими для створення міжнародних трастів:

 • США. У Сполучених Штатах головним законодавчим актом довірчого управління активами є Investment Company Act. Він встановлює вимоги до реєстрації та функціонування інвестиційних компаній, включаючи вимоги до управління активами фонду та захисту інтересів інвесторів.
 • Велика Британія. У Великій Британії довірче управління активами регулюється Financial Services and Markets Act 2012. Закон визначає вимоги до ліцензування фінансових послуг і регулює діяльність керуючих компаній та інвестиційних фондів.
 • Австралія. В Австралії є Corporations Act, який визначає правила та вимоги до управління активами фондів. Закон також включає вимоги до ліцензування керуючих компаній і захисту інтересів інвесторів.
 • Швейцарія. У Швейцарії довірче управління активами здійснюється відповідно до Collective Investment Schemes Act. Закон включає вимоги до реєстрації та функціонування управляючих компаній і встановлює правила для захисту інтересів інвесторів.

Крім того, у кожній країні може бути специфічна низка правил і вимог для передавання в довірче управління активів трасту. Рекомендується звернутися до бізнес-консультантів, щоб отримати докладну інформацію про конкретну юрисдикцію та її закони.

Як відбувається передавання активів трасту й управління ними?

Траст контролюється через різні механізми. Деякі способи управління активами трасту:

 1. Засновник має право скласти документ, відомий як установчий акт або декларація про створення трасту, в якому зазначає бенефіціарів трасту. Нагадаємо, що бенефіціари – це особи або організації, на користь яких створюється та керується траст. Засновник може вказати одного або кількох бенефіціарів у документі відповідно до своїх побажань і цілей започаткування трасту. У трастовому документі засновник може визначити, які умови мають бути виконані для виплати коштів бенефіціарам – такі, як вік одержувача, досягнення певної мети, певна періодичність виплат та інші умови. Засновник може також вказати, які активи можуть бути використані для оплати бенефіціарам. У цьому ж документі засновник може вказати умови, за яких має бути припинено діяльність трасту, та розподілено активи між бенефіціарами.
 2. У Статуті трасту можна прописати особливі умови, включаючи положення про те, що засновник має право надавати юридично обов'язкові вказівки для трасту. Засновник може визначити свої права та повноваження щодо трастового майна, встановити умови та обмеження. Важливо звернутися до професійного юриста для конкретної консультації та розроблення Статуту трасту з урахуванням вимог законодавства обраної юрисдикції.
 3. Засновник може бути призначений як інвестиційний радник трасту. У ролі інвестиційного радника засновник може виконувати кілька завдань, з-поміж яких, визначення інвестиційної стратегії, аналіз інвестиційних можливостей, прийняття рішень про купівлю, продаж активів, моніторинг інвестиційного портфеля та подання звітів про його продуктивність, прибутковість та ризикові показники. Управління активами у ролі інвестиційного радника трасту зобов'язує засновника діяти відповідно до всіх застосовних законів і вимог, з урахуванням інтересів та інвест. цілей бенефіціарів трасту.

Які переваги має управління трастами?

Управління трастовим майном має кілька переваг:

 • Управління здійснюється кваліфікованими фахівцями, які мають досвід і знання в галузі інвестицій. Вони беруть до уваги цілі та переваги інвесторів, розробляють стратегії та приймають рішення щодо розміщення активів у портфелі.
 • Управління трастовими активами дозволяє інвестору отримати доступ до широкого спектру інвестиційних активів – таких, як акції, облігації, нерухомість тощо. Це допомагає диверсифікувати ризики та підвищити потенційний прибуток.
 • Керуючий може допомогти в мінімізації ризику, оскільки він контролює та регулярно оновлює портфель відповідно до ринкових умов, що змінюються. Керуючий прагне досягти балансу між зростанням і збереженням капіталу.
 • Управління трастом враховує індивідуальні потреби кожного інвестора. Керуюча компанія обговорює цілі, терміни, ризикові переваги та фінансове становище інвестора для створення найбільш підходящої стратегії інвестування.
 • Для багатьох інвесторів, управління активами трасту є зручним і звільняє їх від необхідності самостійно відстежувати та приймати рішення щодо інвестування. Профільні фахівці забезпечують постійний моніторинг та управління активами, відповідаючи на запити і надаючи регулярні звіти.
 • Управління трастовим майном забезпечує правовий захист інвестора, оскільки активи перебувають у володінні трасту, а не інвестора. Це може бути корисним при наслідуванні або у випадку юридичних проблем.

Процес управління трастовими інвестиціями

Визначення цілей та обмежень управління трастовими інвестиціями.

Визначення цілей та обмежень управління інвестиціями залежить від конкретної ситуації та індивідуальних потреб інвестора. Проте, загалом можна виділити такі аспекти (у таблиці нижче).

Цілі управління трастовими інвестиціями:

Обмеження управління трастовими інвестиціями:

 • Зростання капіталу: інвестор може прагнути збільшення вартості свого портфеля інвестицій протягом певного часу.
 • Генерація доходу: інвестор може шукати стабільний і регулярний дохід від своїх інвестицій – такий, як дивіденди або відсотки облігацій.
 • Диверсифікація: інвестор може прагнути розподілити свої інвестиції за різними активами та галузями, щоб знизити ризик і підвищити потенціал прибутковості.
 • Тимчасові межі: інвестор може мати тимчасові обмеження, пов'язані з довгостроковими або короткостроковими фінансовими цілями.
 • Податкові аспекти: інвестор може враховувати податкові наслідки для формування свого портфеля інвестицій.

Важливо, що ці цілі й обмеження можуть бути різними для кожного інвестора і можуть змінюватися з часом. Тому рекомендується консультуватися з професійними експертами для визначення найбільш відповідних цілей та обмежень для управління інвестиціями трасту відповідно до Вашої конкретної ситуації.

Розроблення заяви про інвестиційну політику (IPS)

Заява про інвестиційну політику є документом, який визначає стратегію інвестування та принципи управління активами трастового фонду. IPS містить інформацію про цілі та завдання інвестування, про допустимі інструменти та ринки, про способи диверсифікації ризиків та інші важливі аспекти.

Зазвичай заява про IPS включає такі основні розділи:

 • Опис трасту, його цілей і завдань.
 • Опис стратегії та підходу трасту до інвестицій. Тут зазначаються принципи диверсифікації, очікувана дохідність, рівень ризику й інші ключові моменти.
 • Допустимі інвестиційні інструменти, які можуть бути використані в межах IPS.
 • Допустимі ринки, на яких траст може здійснювати інвестиції.
 • Обмежувальні заходи щодо інвестування, а також потенційні ризики.
 • Система моніторингу й оцінки інвестиційної політики.
 • Процедури та вимоги для внесення змін до IPS.

Заява про інвестиційну політику є основним документом для управління інвестиціями трасту. Вона має бути чіткою, зрозумілою та відповідати вимогам регулювальних органів тієї чи іншої країни.

Підбір інвестиційних менеджерів і зберігачів.

Вибір правильних інвестиційних менеджерів і зберігачів має вирішальне значення для успішного управління трастовими активами. У ході цього процесу важливо:

 • Визначити свої інвестиційні цілі та стратегію.
 • Оцінити репутацію та досвід потенційних інвестиційних менеджерів і зберігачів.
 • Перевірити чи володіють потенційні інвестиційні менеджери та зберігачі актуальними ліцензіями та чи регулюються уповноваженими органами.
 • Укласти письмову угоду після вибору інвестиційних менеджерів і зберігачів, в якій будуть визначені умови та вимоги до їхньої роботи.
Важливо
Важливо пам'ятати, що вибір інвестиційних менеджерів і зберігачів потребує докладного аналізу й усвідомлених рішень.

Постійний моніторинг та оцінка ефективності управління активами трасту.

Для постійного моніторингу й оцінки ефективності управління активами трасту є кілька підходів і інструментів:

 • Аналіз фінансових показників. Ретельний аналіз фінансових даних трасту, включаючи прибутковість, рентабельність, волатильність і довгострокові тренди.
 • Ризик-аналіз. Оцінка й управління ризиками є важливим аспектом ефективного управління активами міжнародного трасту. Це може включати аналіз цінних паперів, диверсифікацію портфеля, управління ліквідністю та контроль ринкового ризику.
 • Аудит. Проводити регулярний аудит активів трасту допомагає перевірити їхню цілісність, точність обліку та відповідність законодавству.
 • Використання технологій. Сучасні інструменти та програмні рішення – такі, як інтегровані фінансові платформи та системи управління активами, можуть спростити й автоматизувати процеси моніторингу та оцінки ефективності.

Важливо враховувати, що ефективність управління інвестиційними активами трасту може помітно коливатися з часом, тому регулярний моніторинг та аналіз допоможуть приймати обґрунтовані рішення щодо управління активами й оптимізації їх ефективності.

Управління особливими активами в трастах

Особливі активи можуть включати різні види майна:

 • Нерухомість: це можуть бути будівлі, земельні ділянки або комерційна нерухомість, які купують траст для генерації доходу або збереження вартості.
 • Цінні папери: може включати акції, облігації, частки в інвестиційних фондах або інші фінансові інструменти, які придбає траст з метою інвестування та зростання капіталу.
 • Інші інвестиції: наприклад, участь у спільних підприємствах, частки в компаніях, венчурні інвестиції, хедж-фонди та інші форми активів, призначені для диверсифікації портфеля трасту та досягнення максимальних результатів.
 • Інтелектуальна власність: наприклад, патенти, авторські права, торговельні марки й інші права інтелектуальної власності, які забезпечують трасту потенційний дохід від використання та продажу.

В управлінні особливими активами трастів основні завдання це:

 • Оцінка активів. Трастовий керуючий повинен проаналізувати й оцінити кожен особливий актив, щоб визначити його поточну вартість і потенціал для майбутнього зростання.
 • Розроблення стратегії інвестування. Ґрунтуючись на оцінці активів, керуюча компанія розробляє стратегію інвестування, яка найкраще відповідає цілям та інтересам бенефіціарів трасту.
 • Диверсифікація портфеля. Керівник може розподілити активи за різними класами активів, регіонами або секторами, щоб знизити ризики та підвищити можливості для зростання.
 • Моніторинг і перебалансування. Керуючий повинен постійно стежити за продуктивністю активів і можливими змінами на фінансових ринках. За потреби він може перебалансувати портфель активів, щоб досягти оптимального співвідношення ризику та прибутковості.
 • Звітність та обов'язки. Керуючий повинен надавати регулярні звіти бенефіціарам трасту, інформуючи їх про стан активів і здійснені операції.

Управління особливими активами в трастах потребує компетентності в юридичній і фінансовій сферах, а також відповідності вимогам закону та трастового договору.

Висновок

Довірче управління інвестиціями є важливим інструментом для збереження багатства, досягнення зростання й ефективного розподілу активів між бенефіціарами.

Довірче управління активами передбачає оцінку фінансових цілей клієнта, розроблення стратегії інвестування, формування портфеля активів, щоденний моніторинг і ребалансування портфеля, а також звітність за результатами інвестування.

Основна мета довірчого управління – досягнення максимальної прибутковості за мінімальних ризиків відповідно до фінансових цілей клієнта. Керуючий намагається досягти зростання капіталу та забезпечити його збереження шляхом різноманітності портфеля, вибору правильних інвестиційних інструментів та ефективного управління ризиками.

Загалом управління інвестиціями допомагає клієнтам ефективно управляти своїми фінансами, забезпечити зростання свого багатства та розподілити активи так, щоб досягти своїх цілей. Докладнішу інформацію про те, що таке передавання в довірче управління активів і послуги трасту, можете отримати у фахівців компанії YB Case під час персональної консультації.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар