Траст у Великій Британії
ЦІНА за консультацію
від 150 EUR

Реєстрація трасту стає все популярнішим способом захисту грошових та інших фінансових активів. Використання трастів у Великій Британії останніми роками значно зросло. Закон диктує, що для того, щоб траст в Англії був дійсним, мають бути чітко визначені три його складові:

 • намір засновника створити його;
 • предмет (активи), які складатимуть трастове майно;
 • суб'єкти (бенефіціари), які отримають вигоду від доходів та активів, переданих у траст.

У цій статті докладніше пояснюється, що таке траст, які є види трастів в UK та основні аспекти регулювання діяльності трастів.

Що таке траст?

Траст – це спосіб управління активами (грошима, інвестиціями, землею чи будинками) у вигляді укладання трастової угоди. Трасти включають:

 • «засновника» – особа, яка передає активи у траст;
 • «піклувальника» – особа, яка керує трастом;
 • «бенефіціара» – особа, яка користується активами трасту;

Засновники вирішують, як варто використовувати трастові активи (вказується в юридично обов'язковому документі, який називається «трастовим договором»). Іноді засновник отримує вигоду від трастових активів (траст засновника) та в ньому діють особливі податкові правила.

Довірчі управляючі є законними власниками активів, що в довірчому управлінні. Їхня роль полягає в:

 • управлінні активами відповідно до умов, зазначених засновником у трастовому договорі;
 • управлінні трастом на повсякденній основі та контролі за сплатою податків;
 • прийнятті рішень про те, як інвестувати чи використовувати активи трасту.

Бенефіціар(-и) є фізичною(-ими) особою(-ами), яка(і) зрештою отримує(-ють) вигоду від активів трасту. Бенефіціари отримують дохід та/або капітал відповідно до правил, встановлених засновником у трастовому договорі.

Процес створення трасту

Основними діями зі створення трасту мають бути:

 1. Визначення активів, які будуть передані у траст. Докладний список усіх активів та їх значень заощадить час, коли справа доходить до визначення трастової власності.
 2. Призначення осіб, які керуватимуть трастом (піклувальників). Це мають бути особи, які, з-поміж іншого, розуміються на фінансових питаннях. Якщо траст буде заснований за заповітом, можна також включити резервних піклувальників.
 3. Визначення бенефіціарів. До трастового договору варто включити пункт про те, яка частина активів чи доходу перейде до кожного бенефиціара.
 4. Складання чітких і продуманих умов та цілей трасту. Траст у Великій Британії, зазвичай, створюється шляхом укладання письмового трастового акта. Цей договір є юридичним документом, який встановлює правила, що регулюють траст і уточнюють повноваження довірчого керуючого.
Започаткування трасту –

це безвідкличний процес, який потрібно виконувати лише після того, як Ви будете абсолютно впевнені у своєму рішенні, а бенефіціари та умови ретельно визначені. Це означає, що засновник не може змінити рішення та повернути свої активи. Після того, як засновник передав свої активи в траст, довірчі власники стають законними власниками цих активів і повинні розпоряджатися ними від імені бенефіціарів та відповідно до правил, викладених у трастовому договорі.

Отже, щоб створити траст, буде потрібна допомога юриста, який володіє знаннями в юридичних, фінансових і податкових питаннях. Профільний фахівець проконсультує з важливих аспектів реєстрації трасту у Великій Британії та надасть допомогу у складанні документів, необхідних для того, щоб зробити траст юридично правильним.

Цікавить супровід реєстрації трасту у Великій Британії?

Переваги створення трасту

Реєстрація трасту дає багато переваг. Насамперед, трасти пропонують рівень захисту та контролю активів, з яким часто не можуть зрівнятися інші варіанти управління капіталом і планування майна. Одна з найпоширеніших причин для створення трасту в Англії – забезпечити особу, яка не здатна керувати своїми власними фінансовими справами через те, що ця особа надто молода або є недієздатною, або ця особа з інших причин не може розумно керувати активами трасту, які засновник хоче передати йому.

За всіх обставин призначення довірчого керуючого як відповідального посередника між засновником та бенефіціаром може забезпечити належний ступінь захисту активів, переданих засновником за трастовим договором у траст. Інша перевага реєстрації трасту – можливості, які він надає спадщині. Для тих, хто хоче передавати свої активи з покоління до покоління, трасти допускають домовленості. Так само трасти дозволяють використовувати багатство для підтримки благодійних організацій, спортивних команд та інших установ, які засновник може побажати забезпечити. Ще однією важливою перевагою започаткування трасту є вигоди, які він дає для управління та пом'якшення наслідків податку на спадщину.

Види трастів

Сполучене Королівство визнає багато різних видів трастів, кожен з яких має різні правила та переваги. Розуміння того, який з них підходить для досягнення Ваших цілей, може бути досить складним, тому важливо обговорити можливі варіанти з досвідченим юристом.

Деякі з найпоширеніших видів трастів в Англії:

Чистий траст

це найпростіший вид, який зазвичай використовується для зберігання активів та їх передавання бенефіціарам після досягнення ними відповідного віку. В Англії всі активи та доходи в чистому трасті перейдуть до бенефіціара, коли йому виповниться 18 років.

Частка у володінні

це трасти, у яких довірчий керуючий повинен передавати весь дохід трасту бенефіціару з його надходженням (за винятком будь-яких витрат). Довірчий керуючий може використовувати дохід для оплати витрат трасту, при цьому гроші, що залишилися, переходять бенефіціару, тоді як самі активи залишаються недоторканими доти, поки відсоток первісного бенефіціара не закінчиться, коли активи перейдуть до іншого бенефіціара або бенефіціара, зазначеного в умовах траст .

Дискреційний траст

механізми дискреційного трасту надають довірчим керуючим право вибирати, коли та як розподіляти дохід та активи між бенефіціарами. На розсуд піклувальників залишається визначення, які умови мають бути виконані, щоб будь-який потенційний бенефіціар отримав якусь вигоду від трасту. Цей вид трасту у Великій Британії часто використовується для обмеження доступу особи, нездатної виконувати обов'язки за спадком, щоб активи можна було безпечно зберегти та передати майбутнім поколінням.

Накопичувальні трасти

дозволяють піклувальникам утримувати дохід від трасту протягом певного періоду часу та додавати його до капіталу.

Змішані трасти

це поєднання більш ніж одного виду трасту. Але важливо пам’ятати, що кожен елемент такого трасту може регулюватись різними податковими правилами.

Трасти-нерезиденти

це траст, піклувальники якого не є резидентами Великої Британії з метою оподаткування.

Чи обкладаються трастові фонди податками?

Різні види трастів та їх доходи мають різні ставки податку на прибуток. Це особливо актуально для піклувальників за кордоном. Трасти в Англії зобов'язані виконувати різні податкові зобов'язання, зокрема щодо таких податків:

 • Податок на прибуток: зазвичай впливає на дискреційні та накопичувальні трасти. Податкові ставки змінюються, якщо засновник має більше одного трасту. Якщо дохід трасту перевищує 1000 GBP, ставка податку змінюється до 38,1% для доходів у вигляді дивідендів та 45% для всіх інших доходів.
 • Податок на приріст капіталу: якщо актив, переданий у траст, придбав цінність, то потрібно сплачувати податок на прибуток з активу. Податок сплачується засновником, який передає актив у траст, або тим, хто продає актив трасту. Якщо активи, які набули цінності, вилучаються з трасту, довірчі власники сплачуватимуть податок.
 • Податок на спадщину: сплачується, коли є «плата за вихід», яка відбувається, коли траст в Англії закривається або активи вилучаються з трасту. Крім того, коли активи передаються у траст, сплачується податок на спадок.

Створення трастового фонду для уникнення податку на спадщину

У Великій Британії податок на спадщину (IHT) застосовується до будь-якої частини майна, що перевищує поріг 325 000 GBP, за ставкою 40% (якщо тільки майно не передається дружині, цивільному партнеру або благодійній організації). Однак, оскільки активи, передані в траст, більше не вважаються власністю засновника, через 7 років (за умови, що засновник не має частки в трасті), ці активи більше не враховуватимуться у вартість капіталу засновника.

Важливо відмітити,

що різні види трастів регулюватимуться різними податковими правилами, і що їх не варто розглядати як простий спосіб обійти податок на спадщину. Оподаткування нерухомості досить складне, тому важливо якомога раніше залучити досвідченого юриста, особливо коли йдеться про трасти.

Основні зміни у трастовому реєстрі Великої Британії: вплив на піклувальників

Трастовий реєстр Великої Британії існує з 2017 р. Реєстр має подвійне призначення:

 1. Трасти, що оподатковуються на прибуток або податком на приріст капіталу у Великій Британії, повинні зареєструватися в HM Revenue & Customs (HMRC);
 2. Реєстр виконує зобов'язання Великої Британії відповідно до IV Директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей щодо ведення центрального реєстру бенефіціарних власників податкових трастів.

Усі трастові фонди у Великій Британії, які мають податкові зобов'язання в цій країні (податок на прибуток, податок на приріст капіталу, податок на спадщину або гербовий збір), зобов'язані реєструватися незалежно від того, чи є піклувальники резидентами UK. Реєстр не є публічним. Інформація доступна лише державним органам.

Нині Велика Британія виконує V Директиву ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей (5MLD). Це вимагає внесення значних змін до Реєстру (і до трастових реєстрів усіх держав-членів ЄС). Основні зміни полягають у такому:

 1. Усі трастові фонди в Англії мають зареєструватися.
 2. Ті трасти, які вже зареєстровані, мають надати додаткову інформацію про своїх бенефіціарних власників.
 3. Трасти, які не входять до ЄС, мають зареєструватися, якщо вони вступають у ділові відносини з британським постачальником послуг або купляють британську нерухомість.
 4. Треті особи зможуть отримати доступ до інформації в Реєстрі.
 5. Довірчі керуючі повинні надати інформацію про зареєстроване бенефіціарне право трасту будь-якому постачальнику послуг, з яким вони вступають у ділові відносини. Постачальники послуг повинні повідомляти про будь-які розбіжності між інформацією в Реєстрі та інформацією, отриманою в межах зобов'язань щодо комплексної перевірки.
 6. У піклувальників буде лише 30 днів з моменту створення трасту або з дати будь-яких змін бенефіціарних власників трасту, щоб повідомити відповідну інформацію.

Які трасті потрібно реєструвати?

Британські трасти

Трасти за межами Великої Британії

У принципі, всі трасти у Великій Британії мають зареєструватися. Однак із реєстрації виключено такі категорії трастів:

- трасти, що виникають за законом (наприклад, трасти, що виникають через заповіти, конструктивні трасти та трасти, створені за ухвалою суду);

- трасти, пов'язані із спільним володінням майном (наприклад, землею чи банківськими рахунками), у яких юридичні та бенефіціарні власники збігаються;

- благодійні фундації;

- трасти, які пропонують пенсійні чи страхові поліси;

- трасти, які повинні відповідати встановленим законом умовам для отримання вигідного статусу, наприклад, трасти для вразливих бенефіціарів або трасти працівників;

- певні комерційні трасти, наприклад, пов'язані з випуском облігацій або синдикованими позиками.

Варто зазначити, що з огляду на подвійну мету реєстру траст, який має податкові зобов'язання у Великій Британії, повинен буде зареєструватися, навіть якщо він підпадає під одну зі звільнених категорій.

Трасти за межами Британії, які мають податкові зобов'язання у Великій Британії, як і раніше, повинні будуть реєструватися. Це може, наприклад, мати місце, якщо піклувальники володіють активами в UK, які генерують дохід із джерела у Великій Британії або призводять до виникнення податкових зобов'язань за спадком.

Траст за межами Великої Британії також повинен буде зареєструватися, якщо він купує нерухомість у UK. Це окремо від вимоги для іноземних юридичних осіб зареєструватися в Земельному кадастрі, перш ніж вони зможуть купувати нерухомість у Великій Британії. Це може означати, що трасту за межами Британії з корпоративним довірчим керуючим, який купує нерухомість у Великій Британії, доведеться зареєструватися як у Земельному кадастрі, так і в Реєстрі. Земельний кадастр вимагатиме інформацію про бенефіціарну власність трастової компанії. Реєстр вимагає інформацію про бенефіціарне володіння трастом.

Від трасту, який не має іншого зв'язку з Великою Британією, може знадобитися внесення до Реєстру, якщо він вступає у ділові відносини з британським постачальником послуг, які підпадають під дію британських правил щодо відмивання грошей. Це може включати, наприклад, банки, інвестиційних менеджерів, юристів, бухгалтерів, податкових консультантів, постачальників послуг трастів і компаній та агентів з нерухомості.

Вимога реєстрації закордонних трастів застосовується лише якщо:

 • Саме піклувальники купують нерухомість у Великій Британії або вступають у ділові відносини. Якщо піклувальники володіють компанією, яка купує нерухомість у Великій Британії або вступає у ділові відносини, реєстрація не потрібна.
 • Нерухомість у Великій Британії набувається або ділові відносини набирають чинності після дати набрання чинності правилами (10 березня 2020 р.).

У будь-якому випадку закордонні трасти, які володіли нерухомістю або мали ділові відносини з Великою Британією до 10 березня 2020 р., не будуть зобов'язані реєструватися, якщо немає інших причин для реєстрації (наприклад, податкових зобов'язань). Не варто забувати, що придбання нерухомості або вступ до ділових відносин у будь-якій державі-члені ЄС може спричинити вимогу реєстрації в трастовому реєстрі в цій державі.

Яка інформація має бути надана?

Якщо Ви зацікавлені в тому, щоб зареєструвати траст, варто врахувати двоякий характер Реєстру Великої Британії. Так, трасти, що мають податкові зобов'язання в UK, повинні надавати додаткову інформацію, зокрема:

 • назву та дату створення трасту;
 • інформацію про активи трасту, включаючи їх вартість;
 • місце резидентства/адміністрування трасту;
 • інформацію про особистість кожного з бенефіціарних власників трасту разом із подробицями про характер і ступінь їхнього бенефіціарного володіння.

Трасти, які не є платниками податків Великої Британії, повинні надавати інформацію лише про бенефіціарних власників трасту. Якщо траст, який потрібно реєструвати, має контрольний пакет акцій (понад 50%) у компанії, що не входить до ЄС, цей факт разом із назвою, місцем реєстрації та зареєстрованим офісом компанії мають бути внесені до Реєстру.

Коли необхідно надати інформацію?

Вже зареєстровані трасти в Англії повинні надати додаткову інформацію про бенефіціарне право, інформацію про контрольну частку участі в компанії, що не входить до ЄС. Це необхідно зробити до 10 березня 2022 р. Трасти, які ще не включені до Реєстру, мають бути зареєстровані до 10 березня 2022 р. або протягом 30 днів з моменту створення трасту або задоволення умов реєстрації (наприклад, вступ до ділових відносин у Великій Британії) .

Хто може отримати доступ до інформації в Реєстрі?

Якщо трастовий фонд у Великій Британії вступає в ділові відносини з постачальником послуг, які підпадають під дію британського законодавства про відмивання грошей, довірчий керуючий повинен буде надати цій особі інформацію про бенефіціарне право, яке відноситься до трасту, що міститься в реєстрі трастів. Постачальник послуг, як і раніше, повинен збирати інформацію про свою власну розумну обережність у звичайному порядку. Якщо є розбіжності між цією інформацією про комплексну перевірку та інформацією, що міститься в Реєстрі, постачальник послуг повинен буде повідомити про це HMRC.

Як правило, третя сторона зможе отримати доступ до інформації про бенефіціарне право щодо трасту лише в тому випадку, якщо вона має законний інтерес у цьому. Якщо траст має контрольний пакет акцій у компанії, що не входить до ЄС, можливість доступу третьої сторони до інформації ширша, оскільки третій стороні не потрібно доводити, що вона має законний інтерес в отриманні інформації.

Реєстрація трасту у Великій Британії: як можуть допомогти юристи?

Створення трасту може бути складним процесом. Є безліч видів, кожен з яких має свої правила та переваги. Розуміння того, який із них підходить, може бути складним, тому рекомендується обговорити варіанти з досвідченим бізнес-консультантом.

Звернувшись до фахівців компанії YB Case, Ви отримаєте широкий перелік послуг у сфері реєстрації та супроводу трасту, зокрема допомогу в підготовці всієї необхідної документації (трастова декларація тощо), супровід відкриття банківського рахунку та інші супутні послуги.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар