Юридичний супровід угод в Англії
Супровід угод — це

комплексна робота юристів, від початку переговорів щодо угоди до успішного завершення процесу, метою якої є захист інтересів сторін під час оформлення угоди. У ширшому розумінні – юридичний супровід угод включає консультаційні послуги регулювання тієї чи іншої діяльності в різних країнах, розроблення схеми угоди, проведення комплексної перевірки компаній/активів, партнерів, контрагентів і допомогу в укладанні договорів угоди.

Загалом сучасні міжнародні ділові операції вимагають глибоких знань кількох різних галузей права. Наприклад, розділи угоди про захист прав інтелектуальної власності вимагають знання законів про патенти, товарні знаки та авторські права. Іншим прикладом можуть бути розділи щодо відповідності вимогам уряду, які вимагають знання та розуміння часто складних державних обмежень на торгівлю. Що найважливіше, міжнародні ділові операції вимагають фундаментальних знань того, як працює бізнес загалом. Супровід міжнародних угод профільними фахівцями допомагає мінімізувати ризики та знайти найефективніші шляхи захисту інтересів клієнта.

Юридичний супровід угод в Англії

Велика Британія є одним із провідних світових фінансових центрів, і, маючи розвинені зв'язки з усією Європою, вона може стати одним із найкращих місць для Вашого бізнесу. Ця країна також має один із найліберальніших податкових режимів для фізичних та юридичних осіб, що робить ведення бізнесу особливо привабливим як для авторитетних компаній, так і для підприємців-початківців.

Але щоб угода мала успіх, важливо розуміти юридичні формальності місцевого законодавства, ознайомитись із специфікою ведення бізнесу в локальних зонах. Профільний фахівець, обізнаний з юридичними нормами запуску інвестиційного проекту в Англії, допоможе правильно оцінити ситуацію, що склалася, однозначно розуміти, які правові наслідки будуть після укладення того чи іншого договору, проаналізує потенційні ризики та допоможе розробити ефективні схеми їх мінімізації для досягнення позитивного результату в транзакціях.

Цікавить супровід угод в Англії?

Переваги вибору англійського права у транскордонних операціях

В умовах зростаючої глобалізації бізнесу перед компаніями стоїть завдання вибору права для транскордонних угод. Сторони угоди часто роблять вибір на користь англійського права для міжнародних ділових операцій. Фактично, сторони надають перевагу англійському праву для регулювання комерційних угод з огляду на велику кількість судових прецедентів, а також послідовності та справедливості англійських судів. Англійське право має певні унікальні переваги, зокрема його глобальне охоплення.

Правові системи багатьох країн ґрунтуються на принципах англійського загального права або тісно пов'язані з ними. З цієї причини англійське право не тільки добре розуміють і приймають у цих країнах, але й продовжують високо цінувати та дотримуватись (різною мірою). Отже, коли сторони різних країн беруть участь у міжнародних угодах, англійське право часто стає природним вибором для сторін цих угод.

Крім того, англійські суди визнають переваги медіації й інших форм альтернативного вирішення спорів, які допомагають сторонам врегулювати спори за контрактами в поза судовому порядку. У Лондоні є велика кількість арбітражних органів із висококваліфікованими посередниками для сторін. Велика Британія є учасником низки міжнародних угод, включно з Нью-Йоркською конвенцією, що передбачає взаємне визнання та виконання арбітражних рішень.

Додаткові переваги вибору англійського права при укладанні міжнародних угод:

 • англійське загальне право приділяє велику увагу свободі договору;
 • є багато секторів, в яких домінує англійське право: міжнародні комерційні контракти, злиття та поглинання, вирішення спорів і міжнародний арбітраж;
 • англійські суди дотримуються принципу оцінки справедливої вартості збитків, якщо залучені сторони не можуть домовитися про компенсацію.

У чому мета юридичного супроводу угоди?

У сьогоднішньому динамічному бізнес-середовищі угоди стають дедалі складнішими, тому інвесторам необхідний доступ до юридичних консультацій, які допоможуть ефективно керувати транзакціями. Підприємства все більше орієнтуються на ефект масштабу, що виникає внаслідок злиття та поглинання. Це означає, що вони вимагають ефективного та результативного процесу після придбання.

Юридичний супровід угод забезпечує законність і правильність оформлення всіх документів, дотримання термінів підписання контрактів. З угодами кожен випадок індивідуальний. Професіонали перебувають у курсі актуальних змін у законодавчій базі.

Супровід угод за кордоном —

трудомісткий процес, який відноситься до категорії підвищеного ризику. Процедура включає кілька етапів, зокрема правову експертизу активів/бізнесу, а також усіх документів щодо угоди, перевірку можливих партнерів, укладання проектів договорів. Юридичний супровід міжнародних угод – це гарант безпеки Вашого майна, мінімізація ризиків та економія часу.

Угоди повинні бути ретельно узгоджені та структуровані, щоб знизити потенційні ризики та забезпечити своєчасне виконання. Супровід різних видів угод в Англії потрібен як фізичним, так і юридичним особам. Ця послуга передбачає комплекс заходів, спрямованих на дотримання юридичних прав клієнтів на момент укладання угоди.

Бізнесу потрібні юристи, які не лише мають досвід супроводу угод у різних галузях і на різних ринках, але також мають командне мислення і можуть працювати у складних ситуаціях. Ми надаємо нашим клієнтам юридичний супровід міжнародних угод, куди входять такі послуги, як:

 • передінвестиційна перевірка;
 • структурування угод;
 • супровід процесу перереєстрації та завершення правочинів, зокрема складання проектів договорів та отримання погоджень від держорганів;
 • комплексна підтримка бізнесу після придбання.

Due Diligence міжнародних угод

Комплексна перевірка — це процес перевірки чи аудиту потенційної угоди або інвестиційної спроможності для підтвердження всіх відповідних фактів і фінансової інформації, а також для перевірки всього, що було виявлено під час угоди чи інвестиційного процесу. Угоди, які проходять процедуру розумної обережності, мають вищі шанси на успіх. Due diligence міжнародного правочину в Англії сприяє прийняттю обґрунтованих рішень за рахунок підвищення якості інформації, доступної особам, які приймають рішення.

Юридична перевірка угод включає, з-поміж іншого:

 • перевірку законності правочину;
 • аналіз умов інвестування;
 • аналіз репутації учасників транзакції, потенційних партнерів;
 • аналіз активів у межах яких планується угода;
 • підготовку юридичного висновку.

В Англії відповідно до Положення 2017 року одна зі сторін угоди може застосовувати спрощену комплексну перевірку контрагента, якщо вона визначає, що ділові відносини/угода мають низький ризик відмивання грошей. Відповідні міркування due diligence в угодах, що становлять низький ризик відмивання грошей, включають:

 • власна оцінка стороною угоди/фірмою ризиків, пов'язаних із її бізнесом загалом;
 • відповідна інформація, надана наглядовим органом сторони правочину/фірми;
 • фактори ризику, викладені в Регламенті 2017 року, які охоплюють ризики клієнтів, продуктів, послуг, транзакцій чи каналів доставки та географічні ризики.

Щодо клієнтського ризику, то одним із факторів, що вказують на нижчий ризик, є ситуація, коли клієнт підпадає під дію вимог національного законодавства, які мають еквівалентний ефект тим, що викладені у VI Директиві щодо боротьби з відмиванням грошей. Чинники нижчого ризику (але не обмежуються ними) – чи є клієнт резидентом, чи здійснює свою діяльність у Сполученому Королівстві або третій країні, що має ефективні системи протидії відмиванню грошей.

Положення 2017 року передбачають, що при застосуванні спрощеної комплексної перевірки компанія має «продовжувати дотримуватися вимог стандартної комплексної перевірки клієнтів, але вона може коригувати обсяг, терміни або вид заходів, що вживаються, щоб відобразити, що ситуація має низький рівень ризику. Фірма також має здійснювати достатній моніторинг виявлення підозрілих операцій.

Положення 2019 року передбачають, що сторони правочину повинні застосовувати посилену комплексну перевірку для управління ризиками, що виникають у таких випадках:

 • що представляють високий ризик у результаті оцінки ризиків або на підставі інформації, наданої органом нагляду;
 • ділових відносин з особою, заснованою у третій країні з високим рівнем ризику (або щодо будь-якої відповідної угоди, якщо одна зі сторін угоди заснована у третій країні з високим рівнем ризику);
 • коли клієнт надав недостовірні документи чи інформацію;
 • угоди, які є складними чи масштабними, або коли транзакція не має очевидної економічної чи законної мети;
 • будь-які інші випадки, які за своїм характером можуть становити вищий ризик відмивання грошей.

Положення містять перелік факторів ризику, які сторони повинні враховувати під час укладання міжнародної угоди, оцінюючи наявність високого ризику відмивання грошей/фінансових махінацій у конкретній ситуації, обсяг заходів, які необхідно вжити для мінімізації ризику. Регламент також встановлює перелік конкретних заходів посиленої комплексної перевірки, що мають бути вжиті за наявності ділових відносин із суб'єктом, заснованим у третій країні з високим рівнем ризику, а саме:

 • додаткових даних про клієнта та бенефіціарного власника компанії;
 • інформації про передбачуваний характер ділових відносин та причини укладання угоди;
 • даних про джерела грошей і добробут клієнта та бенефіціарного власника тощо.

Також до переліку заходів входить розширений моніторинг ділових відносин шляхом збільшення термінів та кількості засобів контролю, вибору моделей транзакцій, які вимагають подальшого вивчення.

Допомога у складанні договору

Перш ніж розпочати міжнародну угоду в Англії, важливо ретельно проаналізувати законодавче середовище, вивчити потенційні ризики та можливості для розвитку бізнесу та його масштабування. Все це буде відображено в контракті. Комерційний договір – основний документ, що регулює бізнес-операції. Головний принцип укладання договору полягає в тому, що кожен суб'єкт співробітництва повинен мати можливість розраховувати на судовий захист своїх інтересів у межах контракту.

Грамотно укладений міжнародний договір, який захищає інтереси Вашої компанії, може відіграти вирішальну роль у випадку виникнення спору між сторонами. Коли компанія вирішує вийти за межі національних кордонів та укладає угоди з клієнтами та/або постачальниками за кордоном, важливо, щоб юрист з міжнародних контрактів розробив та узгодив усі юридичні положення з іншою стороною угоди. Невиконання цієї вимоги збільшує ризик неврегулювання потенційно спірних аспектів міжнародного контракту, тому важливо знати, як визначити критичні моменти кожного контракту, щоб захистити інтереси клієнтів.

Супровід складання договору передбачає:

 • Первинний консалтинг, який включає обговорення з клієнтом усіх деталей угоди.
 • Визначення, який вид угоди необхідний та узгодження основних умов у контракті.
 • Опрацювання юридичних формальностей, висунутих під час укладання договору з англійського права.
 • Допомога в розробленні проекту договору.

Як можуть допомогти юристи в супроводі міжнародних угод в Англії?

Роль юриста – допомогти своєму клієнту укласти найвигіднішу угоду. Це особливо актуально, якщо будуть будь-які зміни в бізнесі. Як вже зазначалося, робота транзакційного юриста полягає в тому, що спочатку проводиться due diligence угоди, під час якої можна переконатися, що сторони не надали хибної інформації, а також у тому, що інформація надана в повному обсязі. Ще одним важливим етапом є допомога в розробленні договорів про угоди з метою ефективного ведення бізнесу та досягнення високих результатів.

Значення юридично грамотно складеного договору важко переоцінити. Чіткість у фіксації умов будь-якої угоди з урахуванням вимог чинного законодавства та специфіки діяльності контрагентів допомагає мінімізувати можливі ризики. Наша команда надає супровід розроблення договорів з англійського права, з-поміж іншого, йдеться про такі контракти:

 • угоди про нерозголошення;
 • ліцензійні договори про надання права використання ПЗ, технологій;
 • маркетингові контракти;
 • договори, пов'язані з нерухомістю.

Юридичний супровід міжнародних угод в Англії фахівцями компанії включає представництво в переговорах із партнерами, співзасновниками, державними відомствами. Якщо говорити загалом, то розуміння динаміки бізнесу та галузі дозволяє мінімізувати збої в будь-яких транзакціях. Ми аналізуємо конкретні обставини Вашого бізнесу, надаючи послідовні рекомендації щодо передбачуваної угоди.

Висновок

Корпоративні угоди різноманітні, тому ними мають займатися профільні фахівці, здатні мислити як у комерційному, так і юридичному плані. Англійське право часто обирають за основу регулювання міжнародних договірних відносин, що дає Англії глобальну конкурентоспроможність. Ще однією перевагою є характер англійського права: воно віддає пріоритет дотриманню правочину, забезпечує гнучкість структур транзакцій і визнає вибір застосовного права та суду.

Ведення бізнесу у Великій Британії може бути прибутковим, проте клієнт має бути впевненим у тому, що отримає правильну юридичну та практичну пораду, щоб досягти успіху. Наша команда має досвід консультування клієнтів із питань створення та розвитку бізнесу в Англії.

Ми маємо високу кваліфікацію в усіх питаннях, пов'язаних із транзакційним правом. Ми можемо надати консультацію щодо британського законодавства, провести аналіз документів по угоді, юридичну перевірку компаній.

Також до переліку наших послуг входять:

 • структурування бізнесу та проведення процедури due diligence;
 • допомога у процесі розроблення статутних документів підприємств;
 • складання різних видів зовнішньоекономічних договорів (купівлі-продажу, ліцензійні договори тощо);
 • супровід процедури розірвання договору;
 • підготовка юридичних обґрунтувань (листів, проектів угод) для внесення змін до чинних договорів;
 • консультування та супровід міжнародних угод, які включають безліч торговельних і регуляторних питань із різних видів торговельних операцій, фінансування тощо;
 • захист інтересів клієнтів при вирішенні міжнародних спорів за контрактами;
 • підготовка та супровід переговорів з іноземними контрагентами;
 • супровід вирішення спорів під час виконання договірних зобов'язань.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар