Супровід інвестиційних проектів в Україні
Інвестиційна діяльність – це

ділова діяльність, пов'язана з розвитком бізнесу й отриманням прибутку компанії в довготерміновій перспективі, яка включає купівлю основних засобів, інвестиції в цінні папери чи продаж цінних паперів або активів.

Ландшафт інвестування зазнав значних змін не лише в Україні, а й у світовому масштабі загалом, тому перед сучасними інвесторами постає безліч унікальних проблем. Щоб проект був запущений у межах дотримання законодавчих норм, звичайною практикою є залучення юристів, які надають супровід інвестиційних проектів в Україні.

Інноваційна економіка: сучасні реалії інвестиційної політики

У ХХІ столітті глобалізація економіки програмує потребу інноваційного розвитку національної економіки, основними елементами якого є знання й інновації. Роль і значення інтелектуальних ресурсів та інноваційного потенціалу неможливо переоцінити. У зв’язку з цими тенденціями виникають нові юридичні та нормативні проблеми у процесі реалізації інвестиційних проектів.

Ефективний інноваційний розвиток національної економіки має забезпечуватися не так переходом від експортно-сировинної спрямованості вітчизняної економіки, як розвитком високотехнологічних виробництв, переходом до сучасних сегментів світової економіки – таких, як ринок інновацій, конкурентоспроможність українських високотехнологічних компаній на зовнішніх ринках, зміцнення інноваційних позицій держави на світовій арені.

Тому уряд зацікавлений у залученні підприємців, які хочуть запустити інвестиційний проект в Україні, який спрямований на максимальне використання ресурсного потенціалу держави в поєднанні з використанням зарубіжних інноваційних технологій та інвестицій. Пріоритетом є саме вдосконалення сфер діяльності, створення національного ринку інновацій та ефективної інфраструктури інновацій (від розроблення, поширення та впровадження до отримання економічної вигоди від них), що забезпечує взаємодію держави і бізнесу в інноваційній сфері на засадах партнерства.

Увага до спрямованості та стратегії Вашого проекту з боку державних органів спонукає залучити команду профільних спеціалістів, які нададуть супровід бізнесу на кожному етапі його запуску і роз'яснять особливості та змінні реалії сучасного ринкового середовища як в Україні, так і в глобальному масштабі.

Ба більше, важливо враховувати в процесі інвестдіяльності, що кожна держава має власне законодавство та юридичні особливості регулювання інвестиційної діяльності, про які обізнані юристи і можуть надати юридичний супровід таких інвестиційних проектів.

Що включає поняття "юридичний супровід інвестиційних проектів в Україні?"

Іноземні інвестиції для національної економіки вітаються. Закордонні інвестори захищені Законом "Про захист іноземних інвестицій в Україні". Крім цього, передбачені пільгові умови для підприємців, які вкладають кошти в критично важливі сфери економіки країни, орієнтовані на благо громадськості. Наприклад, технічне та технологічне вдосконалення виробництва, створення додаткових робочих місць для осіб, які потребують соцзахисту тощо.

Хорошим варіантом для інвесторів може стати реєстрація інвестиційного фонду в Україні, оскільки національний ринок колективних інвестицій протягом останніх років свого розвитку демонструє позитивну динаміку зростання. Команда спеціалістів нашої компанії в межах супроводу інвестиційної діяльності в Україні пропонує перелік консультаційних і супровідних послуг, зокрема:

 • Консультації з питань реєстрації бізнесу, корпоративного, трудового законодавства України, умов ведення бізнесу в країні.
 • Вибір для іноземних інвесторів оптимальної структури господарської діяльності на території держави.
 • Аналіз контрактів, зокрема інвестиційних.
 • Супровід реєстрації торговельної марки, авторських прав тощо.
 • Відповіді на різні юридичні питання, які виникають у процесі діяльності підприємства.

Якщо Ви вирішили створити інвестиційний проект в Україні, варто подумати про юридичний бік питання. Бізнес процвітатиме, якщо будуть дотримані всі юридичні та нормативні формальності. Що більше ми знаємо про ідею Вашого стартапу, його учасників, інвесторів тощо, то ефективнішою буде наша допомога в питаннях структурування проекту.

Ліцензовані юристи, які розуміють ключові галузі права, нададуть кваліфікований супровід великих інвестиційних проектів в Україні – починаючи від стадії планування і закінчуючи розробленням стратегій виходу/розширення на нові ринки (або охоплення нових сфер бізнесу). Ба більше, при запуску стартапу, найчастіше на перший план виходить економічна складова, однак грамотне оформлення відносин з інвесторами, контрагентами, партнерами тощо часто нехтується, особливо якщо йдеться про проекти, які вже функціонують і до яких Ви плануєте увійти. Ми надамо допомогу в розробленні інвестиційного договору та проаналізуємо інвестиційну угоду або «невеликі доповнення» до неї, якщо Ви хочете увійти до проекту та Ваші майбутні партнери й/або отримувачі інвестицій пропонують свій варіант договору.

ЦІКАВИТЬ СУПРОВІД ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ?

Реалізація інвестиційного проекту в Україні: особливості законодавства

Президент ратифікував Закон «Про держпідтримку проектів зі значними інвестиціями в Україні» 10 лютого 2020 року. Закон наступного дня після його офіційної публікації набув чинності. Деякі аспекти держпідтримки запроваджено змінами до Податкового та Митного кодексів.

Основні висновки

Відповідно до Закону підтримка з боку держави надаватиметься при запуску великого інвестпроекту в Україні з обсягом інвестицій понад 20 млн EUR. Але щоб її отримати, потрібно відповідати певним критеріям, зокрема щодо галузі, у якій реалізується проект. Крім того, Законом передбачено гарантії для інвесторів, які реалізовуватимуть інвестпроекти зі значними вкладеннями.

Які вимоги до інвестиційних проектів в Україна?

Головні тези Закону:

 • Кваліфікаційні вимоги для отримання держпідтримки.

Вимоги до інвестпроектів:

 • Сума інвестицій понад 20 млн EUR.
 • Проект має бути реалізований у галузях, спеціально передбачених Законом (таких, як охорона здоров'я, транспорт, спорт, видобуток для переробки та/або збагачення корисних копалин /повний перелік у законодавстві/ та ін.).
 • Держпідтримка не надається інвестпроектам, які відповідають критеріям державно-приватного партнерства, що реалізуються за угодами про розподіл продукції або під час приватизації державного та муніципального майна.
 • Проект має передбачати будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переобладнання об'єктів інвестування, придбання необхідного обладнання.
 • У результаті реалізації проекту має бути створено щонайменше 80 робочих місць і заробітна плата (скор. з/п) має на 15% перевищувати середній показник із з/п у відповідній галузі в конкретному регіоні за минулий рік.
 • Термін реалізації трохи більше 5 років.

Вимоги до інвесторів і заявників.

Інвестор: юрособа, зареєстрована в Україні, яка веде діяльність виключно з метою реалізації інвестиційного проекту (на 100% контролюється заявником), та способи зміни управління здійснюються за попереднім погодженням із Кабміном.

Заявник: юрособа, інкорпорована в Україні чи за кордоном. Особи, які не можуть бути заявниками:

 • державні, муніципальні підприємства, установи, суб'єкти господарювання, у яких понад 50% акцій є у власності держави або іншого такого суб'єкту;
 • некомерційні підприємства, установи та організації;
 • юрособи, інформація про кінцевих бенефіціарних власників яких не розголошується з порушенням законодавства;
 • юрособи, зареєстровані в юрисдикціях, перерахованих Кабміном як офшорні юрисдикції, або юрособи, у яких понад 50% акцій прямо чи опосередковано належать особам із держав, що оцінюються як офшорні;
 • юрособи, що зареєстровані в державі-агресорі або мають фактичних власників акцій (часток), які є резидентами держави-агресора;
 • юрособи, занесені до чорного списку Групи розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, та ті, у яких 10% і більше статутного капіталу прямо чи опосередковано належать таким особам;
 • юрособи, до яких відповідно до законодавства України або міжнародного права застосовано санкції та їх афілійовані особи.

 • Форми державної підтримки.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД МИТ

До 1 січня 2035 року діятиме звільнення від ввізного мита на обладнання, яке ввозиться інвестором для виконання зобов'язань за спеціальною інвестиційною угодою. Виняток застосовуватиметься за умови, що відповідне обладнання було вироблено не раніше ніж за 3 роки до його ввезення і раніше не використовувалося.

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ (ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДЕЯКИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ)

До 1 січня 2035 року обладнання, звільнене від сплати мит, не підлягає сплаті податку на додану вартість (ПДВ). Передбачається, що до цієї дати доходи інвестора, отримані в результаті реалізації спеціальної інвестиційної угоди, будуть звільнені від податку на прибуток організацій протягом 5 років після звернення за такими пільгами. Проте прибуток інвестора, визначений відповідно до правил трансфертного ціноутворення та контрольованих іноземних компаній, може оподатковуватись.

Інвестор не матиме права на отримання зазначених пільг у випадку дострокового розірвання інвестиційної угоди у зв'язку з невиконанням зобов'язань щодо обсягу інвестицій і термінів реалізації проекту (за деякими винятками).

Права користування земельною ділянкою (на особливих умовах). Очікується, що до 1 січня 2035 року органи місцевого самоврядування зможуть:

 • встановлювати ставки земельного податку й орендну плату за землю, що перебуває в муніципальній або держвласності, у розмірі, що є меншим за встановлений в рішенні відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель на відповідній території;
 • звільнити інвесторів від сплати земельного податку.

ЯКИЙ РОЗМІР ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ В УКРАЇНІ?

Розмір держпідтримки та порядок її отримання.

Загальна сума держпідтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проект. Щодо отримання держпідтримки встановлено такий порядок:

 • підготовка заяви та проекту спеціальної інвестиційної угоди й інших супутніх документів і подання їх до уповноваженого органу;
 • оцінка проекту зі значними вкладеннями;
 • отримання рішення про доцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними вкладеннями;
 • укладання інвестиційної угоди.

 • Гарантії.

Задекларовані такі гарантії:

 • стабільність умов провадження комерційної діяльності у процесі реалізації проектів зі значними вкладеннями;
 • права й обов'язки інвестора, передбачені інвестиційним договором, регулюються національним законодавством на дату укладання договору;
 • відшкодування збитків, заподіяних інвестору через прийняття рішень держорганами чи органами місцевого самоврядування з порушенням прав інвестора.

СУПРОВІД ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ ЗА СЕКТОРАМИ

Незважаючи на непростий політичний та економічний клімат, Україна, як і раніше, пропонує можливості в широкому спектрі секторів. Це ринок, що розвивається, який забезпечує підприємствам, які розширюються, стратегічне положення в Європі. На що звернути увагу, якщо Ви плануєте інвестувати в Україну:

 • Це один із найбільших ринків у Європі з 43 мільйонами споживачів.
 • Кваліфікований персонал.
 • Уряд, який прагне покращити діловий клімат для полегшення інвестицій шляхом реформування багатьох секторів.
 • Угода про асоціацію з ЄС надає Україні преференційний доступ на ринок.
 • Стратегічне географічне розташування.
 • Розвинена транспортна інфраструктура.
 • Сильна міжнародна фінансова підтримка: чи то глобальні інститути (МВФ, Світовий банк та ЄС), чи двосторонні угоди.

Тож якщо Вас цікавить реєстрація компанії в Україні або розширення операцій у країні, звичайною практикою є залучення професіоналів, добре обізнаних про відповідні юридичні формальності та процедури, зокрема щодо місцевих контролюючих органів. Кваліфіковані фахівці, які дотримуються букви закону, не допустять бюрократичних дій з боку контролюючих органів чи дій, які суперечать нормам закону. Супровід інвестпроектів з нашого боку може бути виконано з урахуванням норм ведення підприємницької діяльності, що відповідають високим стандартам Великої Британії, для уникнення репутаційних ризиків міжнародних інвестпроектів, що заходять на ринок України.

На відміну від законодавства інших країн, українське законодавство не дозволяє інвесторам створювати товариства або перетворювати представництво в компанію. Це означає, що товариство з обмеженою відповідальністю є найширшим інструментом для відкриття бізнесу іноземними інвесторами. Іншою формою бізнесу, яку використовують зарубіжні інвестори, є акціонерне товариство. Також, як згадувалося, інвестор з-за кордону може створити інвестиційний фонд в Україні.

Враховуючи реалії України, створені нові можливості для ведення бізнесу через прогресивний підхід до Європи та реалізацію важливих реформ, спрямованих на перетворення країни на вільну економіку. Переваги реєстрації бізнесу в Україні:

 • Величезний потенціал кваліфікованих людських ресурсів, особливо в технічних галузях.
 • Порівняно низька зайнятість ринкових ніш, що створює конкурентні переваги в залученні міжнародних інвестицій у різні сектори економіки, особливо важливими з-поміж них є сільське господарство та медицина.
 • Можливості, які відкриваються з розвитком інформаційних технологій (незважаючи на те, що зараз цей розвиток проходить початковий етап).

Тепер докладніше про можливості в різних секторах.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Реалізація інвестиційного проекту в Україні в сільськогосподарському секторі може стати одним із прибуткових напрямків. Сільськогосподарський сектор – це галузь, що динамічно розвивається в країні (1/3 площі чорноземів у світі та сприятливий клімат). Держава входить до десятки найбільших виробників сільськогосподарської продукції. Ця галузь пріоритетна для урядових органів, особливо з огляду на підписання Угоди про асоціацію та DCFTA з ЄС.

Міжнародні інвестори обізнані з конкурентними перевагами українських сільськогосподарських угідь, окремі з них розглядають можливість запуску проектів в агросекторі. Уряд України реалізує кілька програм за сприяння EBRD, метою яких є підтримка сталого агробізнесу в країні. Також сільськогосподарський сектор може дати необхідну сировину за гарною ціною для харчової промисловості.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

Цей сектор економіки демонструє найшвидше зростання. Сьогодні надходить безліч запитів щодо реєстрації компанії в Україні з метою зайнятися ІТ-бізнесом. У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі багато IT-хабів. Країна є однією з найкращих для ІТ-аутсорсингу та розроблення ПЗ у Центральній та Східній Європі. Понад 50% місцевих технічних фахівців зайнято в аутсорсингових компаніях.

Зайнятість у сфері IT зросла утричі з 2012 року. Щорічне зростання потреби української ІТ-сфери в співробітниках становить понад 15%. Податкові ставки (5% прибуток і 0% ПДВ) вигідні. Ціна нерухомості також дешева, що допомагає скоротити витрати. Поява фінансових стимулів спонукає інвесторів з-за кордону вкладати більше коштів у розвиток цієї галузі та створення ІТ компаній в Україні.

ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА

Економіка залежить від імпорту, більшість енергоресурсів (таких як нафта, природний газ) імпортується. На території держави діє спеціальний податковий режим для виробництва біопалива та іншого відновлюваного палива. Є зелений тариф на сонячну енергію, вітер, біомасу та гідроелектроенергію, який є одним із найкращих у Європі. Так звані зелені тарифи залучають міжнародних інвесторів. Зелені тарифи встановлені в євро до 2030 року. Україна поставила перед собою амбітну мету виробляти 25% своєї енергії з відновлюваних джерел до 2035 року.

Тому якщо Ви зацікавлені в тому, щоб запустити інвестиційний проект в Україні, варто звернути увагу, що сектор відновлюваних джерел енергії перебуває на підйомі. А вигідні географічні умови країни з її сприятливою для інвесторів законодавчою базою дозволяють розвивати масштабні проекти в секторі енергетики, що робить цей напрямок одним із найпривабливіших.

АВТОМОБІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ще одним перспективним рішенням може стати створення інвестиційного проекту з орієнтацією на автомобільну промисловість. В епоху технологічних мегатенденцій ACES (Autonomous, Connected, Electric, Shared), що формують світову автомобільну промисловість, Україна також стає центром інновацій. Нові інвестиційні можливості пов'язані з електромобілями й акумуляторами, адже країна має найбільші в Європі запаси літію.

Деякі автомобільні заводи, які ведуть тут діяльність, уже управляються німецькими, японськими, австрійськими виробниками. Але ця ринкова ніша характеризується відносно низькою зайнятістю, що надає потенціал виходу закордонних інвесторів у цій сфері.

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Україна має гарні логістичні зв'язки зі світовими ринками і має достатній потенціал в переробній промисловості. Варто звернути увагу на відносно дешеву кваліфіковану робочу силу, вигідне географічне розташування на кордоні з ЄС, великий логістичний потенціал, бізнес-клімат, що постійно покращується. І хоча правове регулювання бізнесу в Україні в цій галузі потребує вдосконалення, кілька іноземних компаній уже використовують цю можливість для співпраці з місцевими виробничими партнерами.

ВИРОБНИЦТВО

У країні дешева робоча сила. Отже, якщо Ви маєте намір виробляти товари поряд із величезним ринком (Європейський Союз), запуск стартапу в Україні може стати хорошим рішенням. Логістика з Європою є досить розвиненою. Ще один важливий факт – вартість нерухомості, що характеризується як дешева.

ФАРМАЦЕВТИКА

Це «неоране поле» для роботи іноземних інвесторів, адже рівень національної медицини суттєво відстає від передових світових технологій. Що ж приваблює закордонних інвесторів до українського фармсектора? По-перше, це наявність кваліфікованого кадрового потенціалу, по-друге, відносна зайнятість ринку. Крім того, у країні створено держпрограми підтримки інвесторів, які планують запустити проект у галузі фармацевтики. А оскільки йде технологічний прогрес, то в майбутньому розвиток ІТ у медицині може стати одним із ключових факторів із залучення інвестицій.

ПРИВАТИЗАЦІЯ

В Україні є багато державних компаній, заводів та активів. Значна кількість таких активів не мають гарного управління. Але правильний менеджмент може зробити такі активи максимально прибутковими. У 2018 році в державі стартувала велика приватизація й інвесторам пропонуються тисячі підприємств. Продаж таких активів має здійснюватися через публічні торги.

Врахуйте, що є два списки компаній для приватизації: список малих компаній та список великих компаній. Серед великих можна знайти великі електростанції, енергозбутові компанії, хімічні заводи, вугільні шахти й інші гірничодобувні компанії. Це хороший спосіб придбати такий бізнес, що вже має необхідну базу для отримання прибутку.

КОНЦЕСІЯ

Зміни, внесені Законом «Про концесії», сприяли зростанню інтересу іноземних інвесторів до реалізації великих інфраструктурних проектів в Україні. За даними Міністерства інфраструктури, концесія є однією з ключових стратегій як для підвищення ефективності інфраструктури, так і для залучення приватних інвестицій. Очікується, що прозоріша процедура концесії буде вигідна всім залученим сторонам, тобто інвестору, державі та місцевій громаді.

СУПРОВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інвестори, які вже намітили собі цілі та планують реалізувати великий інвестиційний проект або відкрити інвестиційний фонд в Україні, для вирішення правових питань можуть звернутися до фахівців нашої компанії. Іноземні інвестори звикли довіряти міжнародним юристам Великої Британії в питаннях супроводу інвестиційної діяльності, оскільки в них є досвід і практика в наданні допомоги щодо подібних питань і вони добре знають специфіку ведення бізнесу в різних країнах. У структурі компанії є британські юристи. Ми в курсі актуальних подій, що відбуваються в країні, отже, готові надати компетентну допомогу та супровід на міжнародному рівні.

Коректність і прозорість підходу забезпечується тим, що супровід проектів на міжнародному рівні надають саме юристи з Великої Британії, які мають унікальний для українського ринку практичний досвід супроводу великих міжнародних інвесторів. Накопичений досвід, глибокі знання правової системи, соціальних, економіко-політичних аспектів, української практики ведення бізнесу та українського менталітету дозволяють ефективно вирішувати юридичні питання, пов'язані з веденням бізнесу в Україні.

До переліку наших послуг, зокрема, входять:

 • консультації щодо особливостей регулювання в тій чи іншій галузі, ринкової ніші з метою запуску інвестиційного проекту в Україні;
 • консалтинг з юридичної частини інвестування;
 • due diligence проекту, активів, учасників угоди з подальшою оцінкою ризиків;
 • консалтинг щодо аспектів фінансування проектів;
 • допомога в складанні інвестиційних договорів та іншої документації щодо проекту;
 • юридична допомога в проведенні переговорів із партнерами, контрагентами, державними відомствами;
 • консультації з питань злиття та поглинання, структурування бізнесу в Україні й на міжнародному рівні.

Якщо у Вас виникло багато питань, рекомендуємо насамперед запросити консультацію щодо того, як запустити стартап в Україні, яка передбачає як всебічний аналіз Вашої ситуації, так і розроблення покрокового алгоритму її вирішення.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний номер
Введіть правильний e-mail
Ваш коментар