Захист активів
Захист активів —
це комплекс заходів і стратегій, метою яких є забезпечення безпеки та збереження активів організації. Активи компанії включають фізичні активи – такі, як будинки, обладнання та товарно-матеріальні запаси, а також нематеріальні активи, наприклад, інтелектуальна власність, товарні знаки, патенти. Захист активів компанії є важливим аспектом бізнес-стратегії та вимагає постійного моніторингу й актуалізації, щоб адаптуватися до змінних умов.

Термін «захист корпоративних активів» стає дедалі популярнішим серед бізнесменів у зв'язку зі збільшенням загроз з боку кіберзлочинців, конкурентів, інших зовнішніх і внутрішніх чинників. Про те, як захистити активи компанії, йтиметься в публікації.

Захист активів компанії: на які аспекти потрібно звернути увагу?

Активи в бізнесі — це ресурси, контрольовані компанією і від яких вона очікує економічної вигоди в майбутньому. Функції активів у бізнесі:

 • Забезпечення операційної діяльності. Активи необхідні для виробництва товарів чи послуг, які фірма пропонує своїм клієнтам.
 • Генерація доходу. Активи повинні приносити дохід компанії. Це може бути прибуток від продажу товарів чи послуг, орендна плата, відсотки за вкладами тощо.
 • Сприяння продажам. Активи можуть сприяти збуту, підвищуючи привабливість компанії для клієнтів. Наприклад, добре відомий бренд є активом, який може допомогти підприємству залучати нових клієнтів.
 • Збільшення ефективності. Активи можуть бути використані для підвищення ефективності бізнесу. Наприклад, автоматизоване обладнання може допомогти компанії виробляти товари та послуги швидше і дешевше.
Захист активів у бізнесі відіграє важливу роль у забезпеченні його довгострокової стабільності. Щоб забезпечити захист активів, бізнес повинен розробляти та впроваджувати відповідні політики, процедури та технології, також важливо стежити за законодавчими змінами та звертати увагу на виникнення нових загроз і ризиків, щоб адаптувати підходи до захисту активів.

Як захистити свій бізнес: що включає в себе поняття «захист активів»?

Захист активів у бізнесі може включати такі аспекти:

 • Фізична безпека: забезпечення захисту фізичних активів компанії, як-от будівлі, устаткування, інфраструктура тощо.
 • Інформаційна безпека. Захист цифрових активів компанії, включаючи комп'ютерні системи, мережі та сховища даних, від кібератак та несанкціонованого доступу.
 • Правовий захист. Юридичний захист активів компанії шляхом укладання договорів, патентування, авторські права й інші стратегії захисту інтелектуальної власності.
 • Фінансовий захист. Захист фінансових активів шляхом страхування, диверсифікації інвестицій та інших фінансових стратегій.

Також захист активів може включати такі аспекти:

 • Управління ризиками. Оцінка й управління ризиками, пов'язаними з активами, щоб знизити ймовірність збитків.
 • Управління доступом. Встановлення та контроль політики доступу до активів, щоб обмежити доступ лише для уповноважених осіб.
 • Навчання та обізнаність. Навчання персоналу та створення обізнаності про методи і техніки захисту активів, щоб знизити ризик людської помилки.

Захист активів підприємства є важливою складовою ефективних стратегій управління ризиками, забезпечує стійкість і безпеку як для бізнесу, так і для його власників.

Юридичний захист активів компанії

Юридичний захист активів включає низку заходів і дій, спрямованих на забезпечення правової безпеки та збереження майна:

 • Укладання договорів. Правильне укладання та виконання договорів є основою захисту активів компанії. Це включає розробку та перевірку договірних умов, встановлення чітких правил і відповідальності сторін, а також контроль виконання договірних зобов'язань.
 • Реєстрація прав на інтелектуальну власність. Реєстрація патентів, товарних знаків, авторських прав та інших видів інтелектуальної власності допомагає захистити активи компанії від порушень конкурентів або третіх осіб.
 • Відшкодування збитків. У випадку порушення прав компанії або її активів, необхідно вживати заходів щодо захисту інтересів. Це може включати подання позовних заяв, проведення переговорів чи медіації, а також співробітництво з юристами для представлення інтересів компанії в суді.
 • Вирішення спорів. Ефективне вирішення спорів і конфліктів допомагає запобігти втраті активів та зберегти репутацію компанії. Це може включати використання альтернативних методів вирішення спорів – таких, як медіація чи арбітраж.

Стратегії захисту активів компанії

Існують різні інструменти, які можна використати для захисту активів компанії. Створення трастів або фондів в окремих юрисдикціях або переведення активів на баланс іноземної компанії можуть бути потужними інструментами для захисту активів фірми від різних ризиків.

Трасти та фонди є юридичними особами з власним майном і зобов'язаннями. Це означає, що їхні активи не є власністю засновника чи бенефіціарів, отже вони захищені від домагань кредиторів, податкових відомств та інших осіб. Деякі з переваг використання трастів або фондів для захисту активів:

 • Інформація про власників трастів і фондів зазвичай є конфіденційною, що може допомогти захистити активи від недоброзичливців.
 • Трасти та фонди можуть бути структуровані так, щоб забезпечити гнучкість в управлінні активами, наприклад щодо розподілу доходів і витрат.
 • Трасти та фонди можуть бути використані для планування спадщини, щоб активи були передані відповідно до побажань власника.
Важливо
що захист активів за допомогою реєстрації трасту чи фонду має деякі недоліки. Наприклад, трасти/фонди можуть бути дорогими в створенні й управлінні.

Якщо ж говорити про переведення активів на баланс іноземної компанії як стратегії захисту, то її переваги ось у чому:

 • Захист від політичних ризиків. У випадку політичних потрясінь чи нестабільності в країні, де знаходиться компанія, активи, які перебувають за кордоном, будуть захищені.
 • Захист від економічних ризиків. У випадку економічної кризи в країні, де знаходиться компанія, активи, що знаходяться за кордоном, можуть бути менш схильні до впливу кризи.
 • Зменшення податкових зобов'язань. У деяких випадках переведення активів на баланс іноземної компанії може допомогти зменшити податкові зобов'язання.
 • Збільшення можливостей зростання. Закордонні компанії можуть мати доступ до нових ринків і можливостей для зростання.

Ще однією ефективною стратегією захисту активів компанії може стати створення холдингу. Основні переваги створення холдингу для захисту активів компанії:

 • Поділ активів. Активи компанії можуть бути розділені між різними дочірніми компаніями, що може ускладнити їхнє стягнення у випадку банкрутства чи судових розглядів.
 • Обмеження відповідальності. Материнська компанія може бути захищена від відповідальності за дії дочірніх компаній, якщо вони діють незалежно.
 • Поліпшення керування. Холдингова структура може сприяти ефективнішому управлінню компанією, оскільки дочірні компанії можуть мати більше автономії.
Зрештою, рішення щодо того, які використовувати стратегії для захисту корпоративних активів, є індивідуальним. Важливо розуміти, що такі дії мають бути здійснені в межах закону та з дотриманням податкових і юридичних норм у відповідних юрисдикціях. Тому буде потрібна консультація з кваліфікованими юристами для розроблення стратегії, що відповідає Вашим потребам і цілям.

Вибір юрисдикції для ведення бізнесу і розміщення активів

Вибір юрисдикції для розміщення активів компанії є важливим рішенням, яке може суттєво вплинути на фінансову стабільність і податкову ефективність Вашого бізнесу. Нижче наведено декілька ключових факторів, які необхідно брати до уваги при виборі юрисдикції для розміщення корпоративних активів:

 • Податковий режим. Деякі юрисдикції пропонують сприятливіший податковий режим, ніж інші. Це уможливлює зниження податкового навантаження на компанію та її акціонерів.
 • Правове регулювання. Важливо вибрати юрисдикцію з надійним і стабільним правовим регулюванням. Це допоможе захистити інтереси компанії та її засновників у випадку виникнення спорів. Також не варто забувати про те, що в деяких країнах компанії можуть бути схильні до жорсткішого регулювання, ніж в інших. Це може призвести до збільшення витрат та зниження гнучкості компанії.
 • Економічні умови. Деякі юрисдикції пропонують сприятливіші економічні умови для бізнесу, ніж інші. Це може зумовити зростання прибутку компанії та її акціонерів.
 • Політична стабільність. Важливо обрати юрисдикцію з політично стабільною обстановкою. Це допоможе захистити інтереси компанії та її учасників від політичних ризиків.

Правові наслідки вибору юрисдикції розміщення активів компанії можуть бути значними. Тому важливо ретельно проаналізувати всі фактори, перш ніж ухвалювати рішення.

Залежно від конкретних потреб бізнесу, найкращим варіантом може стати одна з таких престижних юрисдикцій:

 • Велика Британія.
 • США.
 • Сингапур.

Ці країни пропонують такі переваги:

 • Стабільна політична та економічна ситуація. Всі три країни мають довгу історію політичної та економічної стабільності, що забезпечує впевненість у збереженні активів компанії.
 • Розвинені фінансові ринки. У цих країнах розташовані великі біржі та фінансові інститути, що полегшує залучення капіталу та торгівлю активами.
 • Гнучке законодавство. У вищезгаданих країнах діють закони, які забезпечують компаніям упевненість у тому, що їхні активи будуть захищені від непередбачених обставин. Зокрема, закони цих країн передбачають розподіл активів компанії та її власників. Відповідно до цих законів, активи компанії є власністю компанії, а не її власників. Це означає, що кредитори власників неспроможні стягнути активи компанії у випадку банкрутства власника.
 • Приваблива податкова система. У вищезгаданих юрисдикціях діють податкові пільги для компаній, що може знизити податковий тягар.
 • Надійна репутація. Бізнес, зареєстрований у престижній країні, може підвищити впізнаваність свого бренду. Це пов'язано з тим, що такі країни, як Сингапур, Велика Британія та США, зазвичай мають широке визнання на міжнародному рівні.
Зрештою, вибір юрисдикції для розміщення активів компанії є індивідуальним рішенням, яке має бути ухвалене з урахуванням конкретних потреб бізнесу.

Як грамотно оформити і захистити права інтелектуальної власності компанії?

Грамотне оформлення та захист прав інтелектуальної власності компанії є важливим завданням для будь-якого бізнесу. Інтелектуальна власність (ІВ) може включати широкий спектр об'єктів – таких, як:

 • Авторські твори.
 • Патенти.
 • Товарні знаки.
 • Секрети виробництва (ноу-хау).

Права на ІВ забезпечують компанії такі переваги:

 • Захист від копіювання та використання третіми особами.
 • Можливість одержання прибутку від використання ІВ.

Для захисту прав ІВ компанія має зробити такі кроки:

 1. Визначити об'єкти ІВ, які підлягають захисту.
 2. Виберіть відповідну форму захисту для кожного об'єкта.
 3. Оформити документи, що підтверджують права компанії на ІВ.
 4. Забезпечити захист ІВ від неправомірного використання (наприклад, контроль за використанням ІВ, попередження про порушення прав ІВ, застосування правових засобів захисту ІВ).

Грамотне оформлення та захист активів ІВ компанії є невід'ємною частиною ефективної стратегії будь-якого бізнесу. Компанія, яка не приділяє належної уваги захисту своєї ІВ, може зіштовхнутися з серйозними проблемами – такими, як:

 • Втрата комерційної вигоди.
 • Погіршення репутації компанії.
 • Неприпустимі витрати на захист прав ІВ.
Для захисту прав ІВ компанія може звернутися за допомогою до фахівців. Досвідчені юристи допоможуть визначити активи, які підлягають захисту, вибрати відповідну форму захисту, оформити документи або нададуть комплексний юридичний супровід бізнесу.

Юридичні послуги з управління активами

Управління активами –
це комплексна послуга, куди входить низка юридично значущих дій, пов’язаних із супроводом бізнесу. Юридичні послуги з управління активами надаються профільними юристами для забезпечення ефективного управління та захисту різних видів бізнес-активів, включаючи фінанси, нерухомість, інтелектуальну власність тощо. Ці послуги можуть охоплювати такі аспекти:
 • Юридичне консультування. Юристи можуть надати консультації щодо ефективного управління активами, а також допомогти в розробці стратегій, спрямованих на захист активів клієнта. Це включає визначення потенційних ризиків і вразливостей, а також опрацювання методів і процедур для їх мінімізації/усунення.
 • Роз'яснення законодавчих норм і правил. Юристи можуть аналізувати застосовне законодавство в тій чи іншій державі, і консультують клієнтів про їхні зобов'язання щодо дотримання всіх юридичних вимог.
 • Структурування угод. Юристи відіграють ключову роль у цьому процесі, забезпечуючи правову безпеку та дотримання вимог під час укладання та виконання угод. Зокрема, юристи проводять legal due diligence угоди, щоб визначити всі юридичні аспекти та ризики, пов'язані з нею. Вони перевіряють відповідність угоди чинним нормам і правилам.
 • Захист від правових ризиків. Юристи аналізують активи та дії клієнта, щоб виявити потенційні правові ризики, та вжити заходів щодо їх зниження.
 • Допомога в складанні договорів. Юристи надають компетентний супровід у процесі розробки та укладання договорів, які сприяють збереженню активів компанії – таких, як угоди про конфіденційність, угоди про спільне володіння, ліцензійні угоди тощо.
 • Захист активів інтелектуальної власності компанії. Юристи можуть допомогти в підготовці та подачі заявок на реєстрацію товарних знаків і патентів, провести аналіз ризику та допомогти компанії визначити потенційні загрози для її інтелектуальної власності – такі, як порушення авторських прав чи патентів, допомогти скласти угоди про нерозголошення, угоди про передачу прав на інтелектуальну власність тощо, щоб забезпечити конфіденційність і захист інтелектуальних активів компанії. У випадку виникнення порушень прав ІВ юристи можуть представляти інтереси компанії в судових процесах.
 • Дотримання міжнародного законодавства. Якщо Ваші бізнес-операції перетинають кордони, важливо дотримуватися різних міжнародних законів і нормативних актів. Юристи можуть детально проконсультувати щодо всіх юридичних аспектів міжнародного права.
 • Спадкове право та планування передачі активів. Юристи можуть допомогти клієнтам у розробці стратегій передачі активів наступному поколінню або іншим спадкоємцям, щоб забезпечити їх збереження та безпеку.
Загалом співпраця з кваліфікованими юридичними консультантами може суттєво знизити ризики та забезпечити захист майнових активів компанії та інтересів як у національному, так і міжнародному контексті.

Висновок

Захист активів – це комплекс заходів і процедур, спрямованих на забезпечення безпеки та надійності активів організації від різних загроз, включаючи незаконне заволодіння, крадіжку, пошкодження чи втрату. Захист корпоративних активів є важливим чинником забезпечення стійкості бізнесу.

Грамотні заходи та стратегії захисту активів дозволяють компанії мінімізувати ризики та зберегти свій прибуток. Вибір конкретних заходів захисту корпоративних активів залежить від специфіки бізнесу компанії та потенційних загроз. Зверніться по професійну допомогу для визначення найкращих методів захисту для Вашого бізнесу. Команда YB Case пропонує клієнтам супровід під час обрання країни та стратегії захисту активів компанії.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар