Отримання криптоліцензії на Шрі-Ланці - YB Case 2024

Отримання криптоліцензії на Шрі-Ланці

Отримання криптоліцензії на Шрі-Ланці

Огляд криптовают у сучасному світі

Криптовалюти стали одним із найбільш обговорюваних і важливих явищ у сучасній світовій економіці. Їх роль і вплив на фінансові ринки, інновації та суспільство загалом не можна недооцінювати.

Функції криптовают

 • Засіб обміну: криптовалюти можуть бути використані для здійснення різних видів фінансових транзакцій. Вони дозволяють користувачам переказувати гроші в будь-якій точці світу швидко і з мінімальними комісіями, оминаючи банківські посередники й обмеження.
 • Інвестиції: багато інвесторів розглядають криптовалюти як спосіб диверсифікації портфеля та отримання високої прибутковості. Зростання цін на деякі криптовалюти – такі, як Bitcoin та Ethereum, привертає увагу інвесторів з усього світу.
 • Технологія блокчейн: ключовим аспектом криптовалют є технологія блокчейн, на якій вони засновані. Блокчейн є децентралізованим і безперервно зростаючим ланцюжком блоків, які зберігають інформацію про всі транзакції. Ця технологія забезпечує прозорість, безпеку та надійність мереж криптовалют.

Поточний стан криптовают на Шрі-Ланці

Відсутність регулювання та ліцензування криптовалютної діяльності

Шрі-Ланка, як одна з численних держав, які зіштовхнулися зі зростанням інтересу до криптовалют, постає перед проблемою відсутності чіткого законодавства, що регулює криптовалютну діяльність. Це означає, що криптовалюти та пов'язані з ними операції знаходяться в сірій зоні, позбавленій контролю та регулювання з боку держави.

 • Невизначеність в ризики для учасників ринку: відсутність чіткого законодавства та регулювання криптовалютної діяльності у Шрі-Ланці створює юридичну невизначеність для компаній і приватних осіб, які займаються криптовалютними операціями. Вони не мають чітких правил та норм, що визначають, які дії дозволені, а які – заборонені. Це може призвести до труднощів у дотриманні законодавства та підвищення ризиків.
 • Недостатність захисту для інвесторів і користувачів: відсутність регулювання означає, що інвестори та користувачі криптовалют не мають належного захисту з боку держави. У випадку шахрайства, хакерських атак чи інших непередбачених подій, учасники ринку можуть залишитися без захисту та можливості повернути свої кошти.
 • Відсутність податкової ясності: відсутність регулювання також торкається питань оподаткування. Невизначеність у цьому питанні може створити складнощі як для компаній, так і для індивідуальних інвесторів, залишаючи відкритими питання про те, як правильно враховувати криптовалютні операції в податкових деклараціях.
 • Ризик використання криптовалют для незаконної діяльності: відсутність регулювання та контролю може зробити криптовалюти привабливими для незаконних операцій – таких, як відмивання грошей і фінансування тероризму. Це становить загрозу для національної безпеки та міжнародної репутації країни.
 • Необхідність розробки регулювання: щоб уникнути перелічених ризиків і створити сприятливе середовище для розвитку криптовалютної індустрії, Шрі-Ланці необхідно розробити чітке законодавство та систему ліцензування, яка б регулювала діяльність у цій сфері. Це дозволило б балансувати інновації та безпеку, забезпечуючи захист інтересів усіх учасників ринку.

Відсутність регулювання та ліцензування криптовалютної діяльності на Шрі-Ланці створює серйозні проблеми та ризики для учасників ринку. Необхідність розробки та впровадження відповідного законодавства стає все актуальнішою, щоб забезпечити сталий і безпечний розвиток криптовалютної індустрії в країні.

Цікавить отримання криптоліцензії на Шрі-Ланці?

Ризики запуску криптобізнесу на Шрі-Ланці

Ризик

Опис

Шахрайство

Поширення шахрайських схем та афер серед інвесторів і користувачами криптовалют.

Неправомірні дії

Неправомірні дії – такі, як фронтраннінг (перехоплення замовлень) та маніпуляції ринком.

Ризик правового переслідування

Можливе правове переслідування за участь у криптовалютних операціях за умов невизначеності законодавства.

Податкові ризики

Невизначеність у питаннях оподаткування криптовалютних операцій.

Відсутність регулювання та можливості отримати криптоліцензію на Шрі-Ланці створює безліч ризиків для учасників ринку, включаючи фінансові втрати, втрату довіри, правові проблеми та податкові складнощі. Ці ризики можуть серйозно вплинути на бізнес та інвестиції у сфері криптовалют на території країни.

Відповідальність для компаній, які ведуть нелегальний криптовалютний бізнес на Шрі-Ланці

Відсутність чіткого законодавства, що регулює криптовалютну діяльність на Шрі-Ланці, не означає безкарності для компаній і осіб, які займаються нелегальними операціями з криптовалютами. Відповідно до чинного законодавства та заходів правопорядку, такі дії можуть призвести до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Адміністративна відповідальність

Компанії та особи, які займаються нелегальною криптовалютною діяльністю, можуть бути піддані адміністративним заходам відповідальності. Це може включати:

 • Штрафи: порушники можуть бути зобов'язані сплатити значні штрафи відповідно до чинних нормативних актів.
 • Заморожування активів: влада може вжити заходів для заморожування активів, пов'язаних із нелегальними операціями з криптовалютами, з метою їхньої конфіскації.

Кримінальна відповідальність

У випадку серйозних порушень або участі в незаконних діях, пов'язаних із відкриттям криптовалютної компанії на Шрі-Ланці, порушники можуть зіштовхнутися з кримінальною відповідальністю. Кримінальні покарання можуть включати:

 • Ув'язнення: залежно від серйозності злочину, винні можуть бути засуджені до ув'язнення.
 • Конфіскація майна: влада може конфіскувати майно, отримане внаслідок незаконної діяльності з використанням криптовалют.

Нелегальне відкриття криптобіржі на Шрі-Ланці не залишається безкарним. Адміністративна та кримінальна відповідальність може серйозно вплинути на тих, хто вирішить порушити закон і брати участь у незаконних криптовалютних операціях. Ці заходи спрямовані на підтримку законності та безпеки у сфері криптовалютного бізнесу.

Чому вибір юрисдикції важливий для криптобізнесу?

Вибір юрисдикції є важливим моментом перед створенням криптовалютної організації. Цей вибір сильно впливає на різні аспекти діяльності підприємців, включаючи ступінь регулювання, податковий обов'язок і правовий захист.

 • Регулювання криптобізнесу: різні країни приймають різні підходи до регулювання криптобізнесу. Деякі країни розробляють дружелюбне законодавство та системи ліцензування, що створює сприятливі умови для підприємців. У той час як інші можуть бути жорсткішими і регулювати криптовалюти як фінансові інструменти. Вибір країни, де здійснюватиметься бізнес, дає змогу визначити рівень регулювання, з яким підприємець матиме справу.
 • Податкова політика: оподаткування криптобізнесу також сильно варіюється залежно від юрисдикції. Деякі країни надають пільги та звільнення від податків на операції з криптовалютами, що може суттєво знизити податкове навантаження на підприємців. Інші країни можуть накладати податки на доходи, вихід капіталу та інші види податків. Вибір юрисдикції з найвигіднішим податковим режимом може суттєво впливати на прибутковість бізнесу.
 • Правовий захист: правовий захист підприємців та їхніх бізнесів є надзвичайно важливим аспектом. У деяких юрисдикціях існують міцні правові системи та судові органи, які спеціалізуються на криптовалютних спорах. В інших країнах, де законодавство не є зрозумілим і судова практика не розроблена, підприємці можуть мати проблеми з великими ризиками та невизначеністю в правових питаннях.
 • Доступ до ринків і клієнтів: вибір юрисдикції також впливає на доступ підприємця до світових ринків і клієнтів. Деякі країни можуть надавати ширші можливості для міжнародної діяльності та світових клієнтських баз, ніж інші.
 • Репутація та довіра: юрисдикція, в якій буде засновано криптовалютний фонд, може також впливати на репутацію компанії. Робота в країні з високими стандартами регулювання та правового захисту може зміцнити довіру клієнтів та інвесторів.
 • Прозорість і рівень корупції: прозорість і рівень корупції також є важливими при виборі юрисдикції для криптобізнесу. Юрисдикції з високим рівнем корупції можуть становити додаткові ризики для бізнесу.
 • Дотримання міжнародних стандартів: деякі країни прагнуть дотримуватись міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням злочинних організацій, що також може впливати на криптобізнес та його регулювання.
 • Майбутня зміна законодавства: важливо також враховувати, що законодавство може змінюватись із часом. Вибір стабільної та передбачуваної юрисдикції має велике значення, щоб уникнути несподіваних юридичних змін, які можуть негативно позначитися на бізнесі.

Вибір юрисдикції відіграє важливу під час реєстрації криптообмінника. Він визначає умови діяльності, податкові обов'язки, правовий захист і доступ до ринків. Підприємці мають ретельно аналізувати різні аспекти різних юрисдикцій, щоб приймати поінформовані рішення та забезпечувати стійкість і процвітання своїх бізнесів у сфері криптовалют.

Сальвадор

Сальвадор як перша країна, яка визнала Bitcoin законним платіжним засобом

Сальвадор став історичним піонером, визнавши Bitcoin законним платіжним засобом у вересні 2021 року, що викликало величезний інтерес і хвилювання у світі криптовалют та криптобізнесу. Це рішення відкрило нові перспективи та викликало важливі обговорення про майбутнє криптовалют та їх роль у світовій економіці.

Значення для криптобізнесу:

 • Легалізація криптовалют: Сальвадор став першою країною, яка легалізувала криптовалюту на рівні держави. Це створює юридичну прозорість і впевненість для компаній та підприємців, які хочуть працювати з криптовалютами.
 • Розвиток інфраструктури: рішення про визнання Bitcoin платіжним засобом сприяє розвитку інфраструктури навколо криптовалют, включаючи банкомати для криптовалют, цифрові гаманці та платіжні системи. Це створює нові можливості для бізнесу у сфері криптовалютної інфраструктури.
 • Залучення інвестицій: Сальвадор привернув увагу криптовалютної спільноти й інвесторів, які бачать потенціал для розвитку та інвестування в цю країну. Це може сприяти економічному зростанню та залученню нових інвестицій у країну.
 • Можливості для підприємців: відкриття криптокомпанії в Сальвадорі може стати привабливим варіантом для підприємців, які шукають відповідну юрисдикцію для розвитку своїх проектів і бізнес-ідей.
 • Світовий вплив: рішення Сальвадору визнати Bitcoin законним платіжним засобом вплинуло на світовий рівень. Цей крок став сигналом для інших країн та урядів про необхідність розгляду ролі криптовалюти в сучасній економіці. Багато країн почали активно досліджувати можливості регулювання криптовалют і впровадження їх у фінансову систему.

Рішення Сальвадору визнати Bitcoin законним платіжним засобом стало історичною подією криптобізнесу. Це рішення відкриває нові перспективи для розвитку криптовалютної індустрії та викликає важливі дискусії щодо майбутнього фінансових технологій і платіжних засобів.

Переваги отримання криптоліцензії в Сальвадорі

Перевага

Опис

Регульовані ринки

Криптоліцензія в Сальвадорі надає підприємцям доступ до регульованих ринків, що створює умови для розвитку криптобізнесу в стабільному та передбачуваному середовищі.

Податкові пільги

Сальвадор надає податкові пільги для криптовалютних компаній, включаючи звільнення з податків на прибуток, що сприяє зниженню податкового навантаження.

Юридичний захист

Відкриття криптовалютної ліцензії в Сальвадорі забезпечує юридичний захист для компаній, які працюють із криптовалютами, та створює прозорість і впевненість у правових аспектах діяльності.

Світове визнання

Сальвадор став першою країною, яка визнала Bitcoin законним платіжним засобом, що забезпечує цій юрисдикції світове визнання та привертає увагу криптобізнесу й інвесторів.

Розвиток інфраструктури

Рішення про визнання Bitcoin платіжним засобом сприяє розвитку криптовалютної інфраструктури в країні, включаючи банкомати та платіжні системи, що створює нові можливості для бізнесу.

Оформлення криптоліцензії в Сальвадорі надає підприємцям цілу низку переваг, включаючи доступ до регульованих ринків, податкові пільги, юридичний захист, світове визнання та розвиток криптовалютної інфраструктури. Ці фактори роблять Сальвадор привабливою юрисдикцією для криптобізнесу та інвестицій у цю сферу.

Процес оформлення криптовалютної ліцензії в Сальвадорі і необхідні документи

Для успішного отримання криптовалютної ліцензії в Сальвадорі, бізнесам потрібно виконати низку кроків та надати відповідні документи.

Крок 1

Дослідження та планування

 • Початковий етап включає детальне дослідження законів і регулювань, які керують криптовалютним сектором у Сальвадорі, включаючи вивчення правил, встановлених місцевими регуляторами.
 • Складіть докладний бізнес-план, що охоплює Вашу криптовалютну діяльність, модель доходів і витрат, а також стратегії забезпечення безпеки та відповідності законодавчим вимогам.
Крок 2

Реєстрація компанії

 • Пройдіть процедуру реєстрації Вашої компанії в Сальвадорі, відповідно до місцевих законодавчих вимог, включаючи створення юридичної особи.
Крок 3

Дотримання нормативних вимог

 • Переконайтеся, що Ваша діяльність відповідає всім регуляторним вимогам, включаючи стандарти безпеки та заходи протидії відмиванню грошей (AML).
Крок 4

Подання заявки на ліцензування

 • Подайте повну та точну заявку на отримання криптовалютної ліцензії у відповідний регулювальний орган Сальвадору.
Крок 5

Оцінка та затвердження

 • Регулятор проведе оцінку Вашої заявки та бізнес-плану, враховуючи фінансову стабільність, технічну оснащеність і системи безпеки.
Крок 6

Видача ліцензії

 • У випадку позитивного розгляду Вашу заявку буде схвалено, і Вам буде видано криптовалютну ліцензію, що дозволяє законно вести криптобізнес у Сальвадорі.

Необхідні документи

 • Заповнена та підписана заява про отримання ліцензії від уповноваженої особи.
 • Копії документів про реєстрацію компанії та її установчих документів.
 • Деталізований план, який описує криптовалютну діяльність і стратегію розвитку.
 • Документи, що підтверджують фінансову стабільність і заходи щодо забезпечення безпеки.
 • Документація щодо дотримання нормативних вимог і протидії відмиванню грошей.
Важливо відзначити, що вимоги можуть змінюватись залежно від поточних законодавчих змін, тому рекомендується отримувати актуальну інформацію у фахівців нашої компанії.

Таїланд

Ініціативи Таїланду з регулювання бізнесу з цифровими активами

Таїланд активно розвиває та регулює сектор цифрових активів і криптовалют, створюючи сприятливі умови для підприємців та інвесторів у цій галузі. У 2018 році було запроваджено нормативні акти, які регулюють криптовалюти та цифрові активи, що визначають правила та стандарти для суб'єктів цього бізнесу, включаючи криптовалютні біржі та гаманці.

Для ведення законної діяльності криптовалютні біржі в Таїланді мають отримувати дозвіл від Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), що забезпечує додатковий рівень безпеки для користувачів. Також передбачено ліцензування компаній, які працюють із цифровими активами, включаючи обмін криптовалютами та послуги зі зберігання.

Уряд Таїланду підтримує інноваційні ініціативи в галузі блокчейну та криптовалют, створюючи сприятливе середовище для стартапів і розвитку нових технологій. Водночас, країна активно бореться з шахрайством і незаконною діяльністю у сфері криптовалют, включаючи заходи проти відмивання грошей та фінансування злочинів.

Таїланд також бере участь у міжнародному співробітництві з питань регулювання криптовалют і цифрових активів, сприяючи обміну досвідом та розробленню єдиних стандартів у цій галузі. Ці ініціативи щодо регулювання криптобізнесу свідчать про прагнення Таїланду до створення прозорого, безпечного та законного середовища для розвитку криптоіндустрії в країні.

Етапи оформлення криптоліцензії в Таїланді

Етап

Опис

Дослідження та підготовка

Почніть із ретельного вивчення правил і законодавства, які керують криптовалютною діяльністю в Таїланді, щоб зрозуміти вимоги до ліцензування. Розробіть бізнес-план, який деталізує Вашу діяльність, бізнес-модель, технічні деталі, дотримання законодавства та заходи щодо AML.

Реєстрація компанії

Оформіть реєстрацію компанії в Таїланді, переконавшись, що вона відповідає місцевим законам і має всі необхідні дозволи.

Подання заяви на ліцензію

Подайте заяву на криптоліцензію, забезпечивши повноту і точність даних та документів, які надаються, у відповідне регуляторне відомство.

Оцінка та розгляд

Регулятор аналізує Вашу заявку та бізнес-план, перевіряючи фінансову стабільність, заходи безпеки та відповідність нормативним вимогам.

Видача ліцензії

У випадку успішного проходження оцінки, регулювальний орган видає криптоліцензію, що дозволяє Вам вести законний криптобізнес у Таїланді.

Перелік необхідної документації для відкриття криптоліцензії в Таїланді

Для отримання криптовалютної ліцензії в Таїланді потрібно подати низку специфічних документів, які відображають різні аспекти Вашого бізнесу. Сюди входить:

 • Необхідно подати копії документів, які підтверджують легальну реєстрацію та діяльність Вашої компанії в Таїланді, включаючи статут і свідоцтво про реєстрацію.
 • Бізнес-план повинен включати детальний опис Вашої криптовалютної діяльності, бізнес-моделі, оцінки доходів і витрат, а також стратегії щодо дотримання законодавства та заходів безпеки.
 • Подайте документи, які описують технічну інфраструктуру Вашої криптовалютної платформи, включаючи методи безпеки.
 • Подайте фінансові баланси, звіти про прибутки та збитки, підтверджуючи фінансову стабільність компанії.
 • Документи, які демонструють Ваш підхід до протидії відмиванню грошей і перевірки клієнтів відповідно до чинних стандартів безпеки.
 • Інформацію про керівництво та ключових співробітників, включаючи їх біографії та професійні досягнення.
 • Документ, який описує стратегії захисту клієнтських даних та активів, включаючи методи зберігання криптовалюти і процедури реагування на можливі інциденти.

Залежно від специфіки Вашого бізнесу та вимог регулятора можуть знадобитися інші документи.

Киргизія

Регулювання криптобізнесу в Киргизії

Регулювання криптовалютного бізнесу в Киргизії стає все актуальнішим в контексті зростання інтересу до цифрових активів.

 • Видача криптоліцензії: охочим відкрити криптообмінник у Киргизії видаються спеціальні ліцензії. Ці ліцензії є важливим елементом, що забезпечує законність і регульованість їхньої роботи в цій сфері.
 • Вимоги до звітності: законопроекти включають суворі вимоги до звітності криптовалютних компаній, спрямовані на зниження ризиків відмивання грошей і фінансування злочинної діяльності.
 • Захист прав споживачів: одним із ключових аспектів законопроектів є захист прав споживачів, що забезпечує додаткову безпеку для користувачів криптовалютних сервісів.
 • Боротьба з шахрайством: запропоновані законодавчі ініціативи також спрямовані на боротьбу з шахрайством у сфері криптовалют, встановлюючи необхідні заходи для запобігання незаконній діяльності.
 • Підтримка розвитку фінтех-продуктів: законопроекти націлені на покращення умов для розробки та впровадження фінтех-продуктів, що підтримує інноваційний розвиток у цій галузі.
 • Регулювання криптовалютних бірж у Киргизії: ключовим моментом є визнання та регулювання криптовалютних бірж, що вимагає від них отримання криптоліцензії та дотримання встановлених норм і стандартів.
 • Впровадження оподаткування криптобірж: законопроекти також передбачають запровадження податків на операції з криптовалютами, що є важливим кроком у легалізації криптовалютних операцій у країні.
 • Посилення фінансової прозорості: запропоновані законодавчі заходи сприяють посиленню фінансової прозорості у сфері криптовалют, що є важливим для підтримки стабільності фінансової системи країни.

Ці заходи спрямовані на створення надійного та прозорого середовища для криптовалютної діяльності в Киргизії, що сприятиме як захисту інтересів користувачів та інвесторів, так і підтримці інноваційного розвитку у сфері цифрових активів.

Етапи оформлення криптоліцензії в Киргизії

У процесі отримання криптовалютної ліцензії в Киргизії підприємці мають пройти такі кроки:

Крок 1
Глибоке занурення в законодавство Киргизії, яке стосується криптовалют, щоб зрозуміти і виконати всі необхідні вимоги регуляторів.
Крок 2
Створення деталізованого плану, що описує цілі та стратегії компанії у сфері криптопослуг, включаючи маркетинг, залучення клієнтів і фінансові проекції.
Крок 3
Збирання всіх необхідних документів для подання заявки на ліцензію, включаючи установчі документи, особисті дані заявника, фінансові звіти та інші супроводжуючі папери.
Крок 4
Набір кваліфікованих фахівців з досвідом у галузі криптовалют, які готові відповідати встановленим нормам.
Крок 5
Оформлення та надсилання заяви на відкриття криптоліцензії в Киргизії, що включає основні відомості про компанію та її криптовалютні плани.
Крок 6
Сплата всіх потрібних платежів за розгляд заяви.
Крок 7
Очікування перевірки та схвалення заявки державними органами, що може зайняти деякий час.
Крок 8
У випадку запиту державних органів необхідно надати додаткові відомості або відповісти на запитання.
Крок 9
Після успішного проходження всіх етапів і схвалення заявки, ліцензію на ведення криптовалютної діяльності в Киргизії буде видано. Важливо продовжувати дотримуватись усіх законодавчих вимог і підтримувати ліцензію актуальною.

Ці кроки гарантують відповідність криптовалютного бізнесу всім регуляторним нормам Киргизії, забезпечуючи прозорість і безпеку криптовалютних операцій у країні.

Аналіз юрисдикцій для ведення криптовалютного бізнесу

Критерій

Сальвадор

Таїланд

Киргизія

Офіційний статус криптовалют

Біткоїн визнано законним платіжним засобом.

Криптовалюти не визнаються законним платіжним засобом, але регулюються як цифрові активи.

Криптовалюти не є законним платіжним засобом, але існує регулювальна основа для криптовалютної діяльності.

Регулювання

Країна має сприятливі закони для криптобізнесу, особливо для використання біткоїнів.

Жорсткі, але чітко визначені регулювання криптовалют, включаючи ліцензування обмінників та ICO.

Регулювання криптовалютної діяльності перебуває на стадії розвитку; впроваджуються нові законопроекти для легалізації та регулювання.

Підтримка інновацій

Країна активно просуває інновації у сфері криптовалют та блокчейну.

Таїланд відкритий для інновацій у галузі фінтеху та криптотехнологій, але при жорсткому регулюванні.

Киргизія прагне створити сприятливе середовище для криптофірм і розвитку фінтех-продуктів.

Захист прав інвесторів

Права інвесторів захищені в межах загального законодавства, але специфічних законів, спрямованих на криптовалюти не вистачає.

Права інвесторів захищені завдяки чітким регулюванням та ліцензуванню.

Країна працює над зміцненням захисту прав інвесторів і користувачів криптовалют через нові законодавчі ініціативи.

Доступ до банківських послуг

Доступ до банківських послуг для криптовалютних компаній полегшено завдяки офіційному визнанню біткоїна.

Банківські послуги доступні, але можуть бути обмеження для криптовалютних компаній через регуляторні вимоги.

Доступ до банківських послуг криптокомпаній обмежений; однак із розвитком законодавства ситуація може покращитися.

Перспективи розвитку

Сальвадор є піонером у легалізації біткоїна та привертає увагу світової крипто-спільноти.

Таїланд має потенціал стати важливим центром для криптовалют у Південно-Східній Азії завдяки розвиненому фінансовому сектору та інтересу до інновацій.

Киргизія позиціонує себе як країна з ринком криптовалют, який розвивається, привертаючи увагу завдяки своїм регулювальним ініціативам.

Кожна з цих країн має свої унікальні особливості та пропозиції для криптовалютних компаній, варіюючись від повного визнання та підтримки криптовалют (як у Сальвадорі) до більш суворого та структурованого підходу до регулювання (як у Таїланді) та ринку з потенціалом для зростання (як у Киргизії).

Експерти нашої компанії готові надати детальну інформацію про кожну з юрисдикцій, що Вас цікавлять, для створення криптобізнесу. Також ми можемо супроводжувати Вас на будь-якому етапі отримання криптовалютної ліцензії. Для контакту з нами заповніть анкету зворотного зв'язку.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар