Отримання ліцензії на освітню діяльність - YB Case 2024

Отримання ліцензії на освітню діяльність

Отримання ліцензії на освітню діяльність

Відкриття приватного університету потребує дотримання певних правил та отримання ліцензії на освітню діяльність. Ліцензія надає навчальній установі офіційне право здійснювати навчання відповідно до встановлених національних стандартів.

Ліцензування освітньої діяльності дозволяє державі регулювати якість наданих освітніх послуг і забезпечувати безпеку та права учнів. Зазвичай для оформлення ліцензії на освітню діяльність навчальний заклад повинен надати документацію, що підтверджує відповідність навчальної програми, кваліфікацію викладачів, фінансову стабільність та інші стандарти, встановлені компетентними органами.

Регулювання освітньої сфери спрямоване на забезпечення високого стандарту освіти, захист прав споживачів і підтримання стабільності освітніх закладів. Ліцензії на провадження освітньої діяльності видаються компетентними органами, зазвичай органами освіти на рівні держави чи регіону. У різних країнах і регіонах діють різні нормативні вимоги, тому процес є персоналізованим та потребує грамотного юридичного супроводу.

Отримання ліцензії освітньої установи: вимоги і процедури

Процес отримання ліцензії на освітню діяльність – досить трудомісткий і вимагає дотримання безлічі формальностей. Залежно від країни та регіону цей процес може відрізнятися, але зазвичай включає такі етапи:

Етап 1
Підготовка документів (навчального та календарного планів, бізнес-плану, списків викладачів з їх кваліфікаціями, фінансових документів та іншої документації, що підтверджує відповідність навчальної установи встановленим стандартам).
Етап 2
Подання заявки на отримання ліцензії до компетентного органу, як Міністерство освіти чи відповідне агентство.
Етап 3
Оцінка навчального закладу органом ліцензування, включаючи оцінку навчального плану, кваліфікації викладачів, фізичного простору, фінансової стійкості.
Етап 4
Оплата мита за видачу ліцензії.

У деяких випадках може знадобитися пройти співбесіду або аудієнцію перед комісією, щоб обговорити план діяльності та підтвердити Ваші наміри. Щоб отримати ліцензію на провадження освітньої діяльності, необхідно подати до ліцензуючого органу такі основні документи:

 • заяву про видачу ліцензії;
 • копію Статуту чи Установчого договору;
 • копію сертифіката про реєстрацію;
 • копію свідоцтва про постановку на податковий облік;
 • документ, що доводить наявність у претендента на ліцензію прав на використання об'єктів ІВ, необхідних для здійснення освітньої діяльності;
 • документ, що доводить відповідність навчальної установи вимогам матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

Зазвичай ліцензуючий орган розглядає заявку та документи, які додаються, протягом 30 робочих днів. Ліцензуючий орган після розгляду заявки ухвалює рішення про видачу ліцензії на освітню діяльність чи про відмову в її видачі.

Наявність ліцензії на освітню діяльність забезпечує низку важливих переваг:

 • Вона підтверджує законність Вашої діяльності, її відповідність національним стандартам, що може позначитися на репутації закладу.
 • Наявність ліцензії означає, що програма відповідає певним стандартам якості.
 • Ліцензія дозволяє навчальній установі видавати офіційні документи та сертифікати, які мають правову силу.
 • Наявність ліцензії може зробити Ваш бізнес більш конкурентоспроможним, оскільки багато клієнтів вважають за краще здобувати освіту в навчальних закладах з офіційним статусом і документами.
 • Залежно від країни та регіону, ліцензовані освітні установи можуть мати можливість брати участь у державних програмах та отримувати підтримку чи фінансування.

Отримання ліцензії вищого навчального закладу в Нігерії

Освітня система Нігерії представлена як державними, так і приватними навчальними закладами. Заявка на отримання ліцензії на ведення освітньої діяльності в Нігерії подається до Національної комісії університетів.

Вищий навчальний заклад може спонсоруватися або належати уряду Федерації, уряду штату або місцевому уряду або будь-якій з таких осіб:

 1. Компанії, зареєстрованій в Нігерії.
 2. Фізичним особам або групам осіб, які є громадянами Нігерії та відповідають критеріям, викладеним у відповідному законодавстві.

Щоб отримати ліцензію вищого навчального закладу в Нігерії, необхідно подати до компетентного органу докази того, що установі буде надано:

 • Достатнє фінансування, як капітальне, так і регулярне.
 • Достатня кількість академічного та допоміжного персоналу.

Пропонований штатний розпис має відповідати чинним керівним принципам:

 • Національній комісії університетів.
 • Національній раді з технічної освіти.
 • Національній комісії педагогічних коледжів, залежно від обставин.

Федеральний уряд або його акредитована агенція повинна впевнитися і переконатися в тому, що:

 1. Основні активи, тобто фонди, земля, рухомі та нерухомі активи, підходять для створення приватного вищого навчального закладу в Нігерії з урахуванням таких факторів, як:
  • передбачуваний вид установи;
  • цілі;
  • вартість послуг, яка є на цей момент.
 2. Активи передаються установі після отримання дозволу на освітню діяльність.
 3. Заявник надав підтвердження гарантованого джерела фінансової підтримки у випадку створення університету на суму 200 млн найр (219 193 доларів США), 100 млн найр (109 597 доларів США) у випадку політехнічного інституту та 50 млн найр (54 798 доларів США) для педагогічного коледжу протягом п'яти років.

Ліцензована установа повинна мати чітко сформульований генеральний план розвитку інфраструктури та програм терміном не менше 20–25 років, у якому мають бути передбачені умови для:

 • Планування простору та використання основних засобів.
 • Використання мінімальної земельної площі 100 га для університету, 50 га для політехнічного інституту та 25 га для педагогічного коледжу.

Ліцензована установа має бути відкритою для всіх нігерійців, незалежно від етнічного походження, соціального статусу, релігійних чи політичних переконань.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Отримання ліцензії приватного університету в Індії

Приватний університет в Індії має бути унітарним університетом, який має достатні можливості для викладання, досліджень, підвищення кваліфікації. Отримання ліцензії для діяльності приватного університету в Індії регламентує, що університет зазвичай діє в межах відповідного штату, за законами якого він затверджений. Однак, після будівництва головного кампуса, в окремих випадках, університету може бути дозволено відкривати центри за межами кампуса та навчальні центри через 5 років після його створення при дотриманні таких умов:

 1. Центр(-и) за межами кампуса та/або навчальний центр(-и) повинні бути створені за попереднього схвалення University Grants Commission (UGC) та уряду штату, де центр(-и) пропонується відкрити.
 2. Загальна робота центру(-ів) за межами кампуса та/або навчального центру(-ів) повинна щорічно контролюватись UGC або призначеним ним агентством.

Якщо функціонування вказаного центру(-ів) залишається незадовільним, UGC дає приватному університету вказівку закрити вказаний центр(-и), що є обов'язковим для виконання. У такій ситуації інтереси вже зарахованих студентів мають бути захищені.

Будь-який офшорний кампус у закордонних країнах має бути відкритий лише після отримання належного дозволу уряду Індії, а також уряду країни, яка приймає. У випадку офшорних кампусів переказ коштів регулюється правилами та положеннями Резервного банку Індії.

Щоб отримати ліцензію на освітню діяльність в Індії, приватний університет повинен відповідати мінімальним критеріям щодо програм, кваліфікації викладачів, інфраструктурних об'єктів, фінансовій життєздатності тощо, які перевіряють UGC та інші зацікавлені органи – такі, як Всеіндійська рада з технічної освіти (AICTE) ), Рада дистанційної освіти (DEC), Національна рада вчителів (NCTE) тощо.

Курси навчання, передбачені для програм першого ступеня та/або післядипломної освіти, мають бути офіційно схвалені відповідними академічними органами приватного університету – такими, як Навчальна рада, Наукова рада та Виконавча рада. Програми навчання, що ведуть до здобуття ступеня та/або післядипломної освіти, які пропонують приватні університети, повинні відповідати положенням UGC або відповідного статутного органу.

Приватний університет повинен надати всю відповідну інформацію, яка стосується програм освіти, включаючи структуру навчальної програми, процес викладання, систему іспитів та оцінки, а також критерії прийнятності для прийому студентів у UGC.

Ліцензія на провадження освітньої діяльності в Україні

В Україні право ліцензування освітньої діяльності має Міністерство освіти та науки (для професійно-технічних установ, установ, які пропонують вищу та післядипломну освіту).

Здобувачеві ліцензії (ліцензіату) надаються науково-педагогічні співробітники та/або науковці, необхідні для реалізації освітнього плану на потрібному рівні вищої освіти.

Кількість науково-педагогічних співробітників та/або науковців, у яких є вчений ступінь та/або вчене звання, має бути 50% і більше при потрібному рівні вищої освіти.

 1. Для магістерського рівня частка професорів/докторів наук має бути понад 10% – другий рівень.
 2. Для навчально-наукового/навчально-творчого рівня вищої освіти – як мінімум двоє докторів наук (за освітньо-творчими програмами) – третій рівень.

Також до матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності заявника на отримання ліцензії вищого навчального закладу в Україні встановлюються такі вимоги:

 • Має бути в наявності документація, яка підтверджує право на володіння чи користування майном для ведення освітньої діяльності терміном не менше ніж необхідно, щоб можна було завершити 1 повний цикл освітньої діяльності.
 • Наявність аудиторій і лабораторій, майстерень, зокрема комп'ютерних робочих місць (враховується комп'ютерне обладнання з терміном служби не більше 8 років), тренувальних майданчиків, обладнання, спортивних залів і спортивних майданчиків у обсязі, який є достатнім для реалізації затвердженої освітньої програми та навчальних планів.
 • Забезпеченість аудиторій, у яких проходить навчальний процес, мультимедійним обладнанням має становити щонайменше 25% кількості загальної кількості навчальних приміщень.

Аудиторія для освітнього процесу повинна мати площу не менше ніж 2,4м2 на особу з урахуванням не більше трьох навчальних змін, але не менше ніж 2000м2 для вищих навчальних закладів вищої освіти та не менше 1500м2 для територіально відокремленого структурного підрозділу вищого навчального закладу.

Наукова установа, що здійснює освітню діяльність на другому та/або третьому рівні, площа аудиторій для навчання має бути не менше 2,4м2 на особу за умови не більше трьох змін навчання.

Отримання ліцензії приватної навчальної школи в Канаді

У Канаді система освіти значною мірою децентралізована, рівні регулювання освітніх послуг можуть різнитися залежно від провінції чи території. Кожна провінція та територія мають свої власні органи та стандарти, які регулюють освіту.

Заява на отримання ліцензії на ведення приватної навчальної школи в Канаді має містити:

 1. Ім'я, робочу адресу та контактну інформацію заявника.
 2. Фінансову інформацію.
 3. Доказ того, що заявник надав забезпечення в розмірі, формі та на умовах, передбачених нормативними актами з метою забезпечення виконання заявником:
  • договорів, укладених зі студентами;
  • зобов'язань згідно з цим законодавством.
 4. Докази того, що заявник має страхове покриття відповідальності, яке не може бути анульовано, крім як шляхом попереднього письмового повідомлення компетентного органу за 30 днів.
 5. Опис програм професійної підготовки, які пропонуватиме приватна навчальна школа.
 6. Вимоги до тих, хто вступає на програми професійної підготовки.
 7. Докладний звіт про вартість навчання та всі інші збори і витрати, пов'язані з програмами професійної підготовки.
 8. Політику, яка має бути встановлена для приватної навчальної школи, що відповідає вимогам правил, які стосуються:
  • прийому студентів, включаючи оцінку їх здібностей і попереднього освітнього досвіду;
  • академічного статусу студентів;
  • повідомлень про скарги з боку студентів, випускників чи інших осіб;
  • запропонованого заявником процесу вирішення скарг.
 9. Форму учнівського договору, яку заявник пропонує використовувати для надання програм професійної підготовки в приватній навчальній школі.
 10. План завершення навчання для кожної програми професійної підготовки, яку заявник пропонує в приватній навчальній школі, де описується, як, якщо програма професійної підготовки буде припинена з будь-якої причини до того, як учні завершать програму, учні можуть пройти еквівалентну підготовку з тієї ж самої професії.
 11. Адреса та опис приміщень, де заявник пропонує проводити програми професійної підготовки.

Нігерія

Україна

Канада

Чи потрібна ліцензія?

Так (ліцензія для офлайн-університету).

Індивідуальні вимоги в кожній провінції.

Чи потрібен фізичний офіс?

Так

Так (розмір офісу визначає кількість студентів).

Індивідуальні вимоги в кожній провінції.

Чи обов'язково затверджувати освітню програму?

Так

Регулятор

Національна комісія університетів.

Міністерство освіти та науки.

Вимоги до ліцензування

Повинен відповідати вимогам до офлайн-університету та низки загальних вимог до онлайн-університету (наприклад, доступність, гнучкість, ясність програми тощо).

Повинен відповідати вимогам для автономного університету, включаючи навчання персоналу та місцевий офіс.

Більшості з них потрібна акредитація програми та схвалення місцевих органів влади.

Основний закон, який регулює такого роду діяльність

Рекомендації з відкритого та дистанційного навчання в університетах Нігерії.

Закон про вищу освіту.

Федеральний закон та нормативно-правові акти на рівні окремих штатів.

Інші аспекти

Доступний варіант відкриття онлайн-університету, але доступний лише після отримання кваліфікації для викладання в автономному режимі.

Вимоги до офлайн-університету включають логістику, тобто приміщення. Однак зараз регулятор може піти на поступки.

Онлайн-навчання не повністю регламентоване, але й не заборонено.

Законодавством передбачено можливість повністю дистанційного навчання, але при цьому ліцензійні вимоги існують лише для офлайн-вузів.

Деякі провінції надають підтримку онлайн-навчання (наприклад, Онтаріо, Острів Принца Едуарда). Вони займаються акредитацією навчальних програм та їх затвердженням державою, а також надають технічну підтримку.

Однак, переважно це відповідальність місцевої влади, тому кожен випадок індивідуальний, і до них потрібно підходити з готовим баченням для попередньої оцінки.

Висновок

Вся викладена інформація не є юридичною консультацією. Якщо Ви зацікавлені в тому, щоб пропонувати освітні послуги як приватний навчальний заклад, запитайте консультацію щодо ліцензування освітньої діяльності у фахівців YB Case. Отримання ліцензії складний процес, який потребує збирання великої кількості документації.

Наша компанія має досвід і пропонує юридичні послуги з оформлення ліцензії на здійснення освітньої діяльності, а також надає представництво інтересів клієнта при взаємодії з ліцензуючим органом.

Теги: ліцензія
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар