Реєстрація компанії у Швеції - YB Case 2024

Реєстрація компанії у Швеції

Швеція
Реєстрація компанії у Швеції відкриває низку можливостей для підприємців, орієнтованих на європейський ринок. Швеція є шостою за конкурентоспроможністю економікою в Європі. Країна відома своїм сильним діловим середовищем, різноманітним кадровим потенціалом і сучасною інфраструктурою.

Країна посідає перші місця в світових рейтингах у сфері новітніх розробок. Створення компанії у Швеції може стати хорошим варіантом для стартапів, які зайняті у секторі інформаційних технологій. Однак, перш ніж розширюватися в країну, важливо зрозуміти її місцеві закони та положення.

У цій публікації ми роз'яснимо правові аспекти реєстраційного процесу, розповімо про переваги реєстрації підриємства у Швеції та надамо покрокове керівництво з реєстрації.

Започаткування бізнесу у Швеції у 2024 році: сильні сторони юрисдикції

Оскільки ця країна є лідером скандинавського ринку, відкриття підприємства в Швеції зробить Вас частиною економіки, яка динамічно зростає. Нижче до Вашої уваги представлені основні фактори, які роблять Швецію привабливим місцем для ведення бізнесу:

 • Згідно зі звітом World Bank «Ведення бізнесу» за 2020 рік, країна посіла 10-те місце зі 190 економік за простотою ведення бізнесу.
 • Світовий економічний форум поставив Швецію на 8 місце серед найбільш конкурентоспроможних ринків у світі в Звіті про глобальну конкурентоспроможність, а в списку IMD вона посіла 4 місце.
 • Швеція посіла 2-е місце у списку «Найкращих країн для бізнесу» за версією Forbes.

Стратегічне положення Швеції робить її воротами в регіони Північної Європи та Балтії, а також у більший європейський ринок. Розвинена інфраструктура країни, включаючи сучасну логістику та комунікаційні мережі, забезпечує інтеграцію у світові ринки. Швеція має економіку, яка стрімко розвивається, орієнтовану на зовнішню торгівлю. Низький рівень корупції, розумна державна політика, надійна банківська система та політична передбачуваність сприяють створенню безпечного середовища для ділових людей.

Інвестори можуть отримати вигоду з відсутності трудомісткої бюрократії при реєстрації шведської компанії та наявності висококваліфікованої робочої сили. Швеція є відомим центром інновацій і займає високі місця в Глобальному індексі інновацій. Країна витрачає понад 3% свого валового внутрішнього продукту на НДДКР та бере участь у спільних дослідженнях із закордонними країнами. Вона є затребуваним місцем для реєстрації міжнародних компаній у таких галузях як фармацевтика, біотехнології, медична візуалізація, регенеративна медицина.

1

Швеція – культове місце для засновників стартапів. Фактично, у двох найбільших містах — Стокгольмі та Ґетеборзі — розташовані найбільші технологічні компанії. Країна стала місцем народження деяких провідних компаній – таких, як Spotify та Skype, спочатку створених у Швеції як стартапи. Реєстрація компанії у Швеції у зоні вільної торгівлі відкриває доступ до певних податкових і митних пільг. Швеція має багато двосторонніх і багатосторонніх угод з країнами, які входять до Економічного блоку Європейського Союзу.

Регулювання бізнес-діяльності у Швеції

Шведський уряд реалізував політику, спрямовану на створення сприятливого для бізнесу середовища та залучення іноземних інвестицій. Ця політика зосереджена на таких ключових сферах:

 1. Відкритість для прямих іноземних інвестицій. Швеція дотримується ліберального підходу до іноземних інвестицій із мінімальними обмеженнями для іноземних інвесторів.
 2. Прозорість регулювання. Шведський уряд приділяє особливу увагу прозорості регулювання, забезпечуючи чіткі та передбачувані правила для інвесторів, що знижує невизначеність і стимулює інвестиції.
 3. Надійний захист прав інтелектуальної власності. Швеція має надійну систему захисту прав інтелектуальної власності, що робить її привабливим місцем для галузей, орієнтованих на технології та інновації.
 4. Зосередження на ключових секторах зростання. Уряд визначив кілька ключових секторів зростання, включаючи науки про життя, сектор медико-біологічних наук, чисті технології, інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) та передове виробництво як пріоритетні галузі для іноземних інвестицій.

Як відкрити фірму у Швеції: вибір оптимальної корпоративної структури

Першим кроком під час створення підприємства у Швеції є вибір правової форми. Закон про компанії передбачає кілька видів юросіб, які можуть використовуватись для бізнес-операцій у Королівстві Швеція:

Товариство з обмеженою відповідальністю (Aktiebolag або AB, аналог LLC/LTD).

Це найпоширеніша форма для іноземного бізнесу. Зареєструвати компанію у Королівстві Швеція у формі AB може одна або кілька фізичних чи корпоративних осіб. Щоб зареєструвати AB у Королівстві, мінімальний статутний капітал – 25 тис. шведських крон.

Зазвичай особиста відповідальність засновників за боргами підприємства обмежується внеском у капітал. Проте, члени ради директорів можуть понести особисту відповідальність за неефективне управління. Оподаткування таких компаній передбачає ставку корпоративного податку в розмірі 20,6% річного прибутку.

Також можна створити публічну компанію (Publikt Aktiebolag або ABP), яка має мати мінімальний капітал від 500 000 шведських крон. Основна відмінність між цими двома видами полягає не лише у вимогах до капіталу, а й у їхній здатності випускати акції чи інші цінні папери для продажу інвестиційній спільноті. Приватна компанія не може залучати широку громадськість до передплати чи купівлі акцій або інших фінансових інструментів.

Критерії

Акціонерне товариство

Товариство з обмеженою відповідальністю

Може продавати акції інвестиційній спільноті

Так

Ні

Мінімальний капітал

500 тис. шведських крон.

25 тис. шведських крон.

Мінімальна кількість членів правління

3

1

Рада директорів або керуючий директор

Рада директорів у складі трьох осіб.

Мінімум 1 директор.

Наявність аудитора

Обов'язково. Щорічний аудит є обов'язковим для компаній з оборотом у понад 80 млн шведських крон.

Партнерство (handelsbolag або HB).

Партнерство створюється через угоди між двома чи більше корпоративними/фіз. особами, які не обов'язково повинні бути резидентами Швеції. Під час реєстрації партнерства у Королівстві Швеція немає вимог до мінімального капіталу, і всі партнери відповідають щодо заборгованостей бізнесу. Бухгалтерські записи повинні вестись, і при дотриманні певних критеріїв мають бути представлені річні звіти та аудиторські звіти. Партнери діляться прибутком і повідомляють про свої частки у своїх деклараціях з податку на прибуток.

Партнерство з обмеженою відповідальністю (kommanditbolag або KB).

Ця ОПФ є видом юридичної особи, схожим на HB, але з декількома ключовими відмінностями. KB формується двома або більше партнерами, один з яких є керуючим партнером і відповідає за повсякденну діяльність компанії і за її борги. Інші партнери називаються партнерами з обмеженою відповідальністю (LP), і вони не несуть відповідальності за борги компанії понад суму, яку вони вклали в неї.

Філія.

Філія є окремою юрособою від материнської компанії та оподатковується окремо. У неї має бути представник у Швеції, який відповідає за управління офісом і подання звітів шведській владі.

Відкриття іноземної компанії у Швеції — не найпростіше завдання. Отримання реєстраційного номера компанії, пошук і забезпечення офісу, оформлення необхідних ліцензій – це трудомісткі, але важливі частини реєстраційного процесу.

Перед тим як робити кроки зі створення компанії в Швеції, поговоріть з профільними фахівцями. Наша команда може детально проконсультувати про всі юридичні формальності процесу та надати комплексний супровід реєстрації компанії у Швеції.

Покрокове керівництво з відкриття бізнесу у Швеції

Відкриття компанії у Швеції включає низку чітко визначених кроків:

 1. Вибір структури бізнесу. Кожна з ОПФ має свій набір переваг та юридичних вимог, тому дуже важливо вибрати ту, яка найкраще відповідає цілям та операціям Вашого бізнесу.
 2. Вибір унікальної назви компанії, яка має бути схвалена Відомством реєстрації компаній Швеції (Bolagsverket).
 3. Підготовка та надання ключових документів реєстратору – таких, як Установчий договір і Статут, підтвердження оплати статутного капіталу, документи, які ідентифікують керівництво компанії.
 4. Оплата реєстраційних зборів.

До слова, назва компанії має включати правову форму, наприклад, «aktiebolag» або абревіатуру «AB». Вкрай важливо, щоб назва була відмінною та унікальною, тобто вона не повинна перетинатися з назвами інших зареєстрованих шведських компаній.

Для реєстрації шведської компанії необхідно підготувати та підписати такі два документи:

 • Меморандум про асоціацію (MoA).
 • Статут (AoA).

Меморандум про асоціацію є доказом наміру засновників створити компанію, тому важливо, щоб його підписали всі засновники, навіть якщо вони не беруть участі в управлінні компанією. MoA повинен включати, з-поміж іншого, мету створення компанії. Це може містити інформацію про ринкову нішу, яку компанія планує зайняти, а також її основні види діяльності.

Статут, крім основної інформації про компанію (наприклад, найменування, зареєстрований офіс, діяльність), містить відомості про розмір статутного капіталу, способи скликання річних загальних зборів та іншу важливу інформацію про компанію та її керівництво.

Залежно від характеру Вашого бізнесу можуть знадобитися спеціальні дозволи або ліцензії. Створення фінансової основи бізнесу включає відкриття банківського рахунку у Швеції, організацію бухгалтерських послуг і розуміння податкових зобов'язань. Ефективне управління фінансами є ключем до стійкості та зростання Вашого бізнесу.

До речі, якщо Ви хочете зареєструвати підприємство в Швеції, варто знати, що директору-нерезиденту підприємства необхідно отримати право на роботу у Швеції, яке видає Національний реєстр.

Оподаткування бізнесу в Королівстві Швеція

Започаткувати бізнес у Швеції означає можливість виведення бізнесу на міжнародну арену в країні з стабільною економічною ситуацією.

 • Податок на прибуток – 20,6% стягується з доходів юросіб-нерезидентів, які надходять із джерел у Королівстві Швеція.
 • Податок на додану вартість – 25%. Пільгова ставка (12% та 6%) поширюється на деякі товари та послуги. Деякі страхові і фінпослуги звільнено від ПДВ.
 • У країні стягується податок на дивіденди – 30%. Можливе зниження податкової ставки.

Інкорпорація компанії у Королівстві Швеція: державна підтримка

Шведські урядові агенції пропонують підприємцям низку стимулів. Наприклад, Шведська агенція економічного та регіонального зростання пропонує ваучери на розвиток бізнесу. Вони призначені для малих підприємств зі штатом від 2 до 49 співробітників та обсягом продажу не менше 3 млн шведських крон, які хочуть вийти на міжнародний ринок. Компанії можуть подати заявку на ваучер у розмірі 50 000-200 000 шведських крон. Ваучер покриває половину вартості, а решту оплачує сама компанія.

Також малий бізнес у Швеції може претендувати на гранти від Шведської агенції економічного та регіонального зростання. Регіональні гранти на розвиток бізнесу надаються на все: від великих інвестицій, наприклад, обладнання та будівлі, до невеликих сум на консультаційні послуги, розробку продукції або участь у виставках.

Гранти ґрунтуються на відсотках від затверджених витрат. Вони максимальні до 10-35%. Метою регіональної підтримки підприємств є підвищення конкурентоспроможності підприємства і цим стимулюючи розвиток місцевого підприємницького середовища.

Читати також: ПНП у Швеції

Бізнес-імміграційна віза в Швецію

Ви підприємець чи інвестор, який хоче розширити свій бізнес і вивчити нові ринкові можливості? Тоді Ви можете обрати для своїх бізнес-операцій Швецію. Ця країна пропонує привабливі програми бізнес-імміграції.

Бізнес-імміграція в Швецію – це різні програми, які дозволяють підприємцям, інвесторам та експертам з усього світу іммігрувати до Швеції з діловими цілями. Ці програми призначені для залучення талановитих і новаторських фахівців та професіоналів, які можуть зробити вагомий внесок в економіку Швеції, сприяти зростанню та розвитку країни.

Процес подання заявки на участь у програмах бізнес-імміграції в Швецію може бути тривалим і складним і зазвичай включає надання докладної інформації про бізнес-план або інвестиційний план заявника, фінансові звіти та іншу відповідну документацію.

Програми бізнес-імміграції включають візи для засновників стартапів, інвесторів і підприємців.

Підприємницька віза Швеції

Ця віза призначена для підприємців, які хочуть розпочати новий бізнес у Швеції. Щоб мати право на участь, заявники повинні мати бізнес-план, який Шведська міграційна агенція оцінить як інноваційний і який має довгострокові перспективи. Вони повинні мати здатність фінансувати себе і свій бізнес протягом перших двох років роботи.

Стартап віза Швеції

Ця віза призначена для підприємців, які вже розпочали бізнес у своїй країні та хочуть розширити свою діяльність у Швеції. Щоб мати право на участь, кандидати повинні мати перспективну бізнес-концепцію і бути в змозі продемонструвати, що їхній бізнес має потенціал зростання.

Інвесторська віза Швеції

Ця віза призначена для інвесторів, які хочуть інвестувати у шведські компанії чи фонди. Щоб мати право на участь, заявники повинні інвестувати щонайменше 3 млн шведських крон у шведську компанію або 1,5 млн шведських крон у шведський інвестиційний фонд.

Супроводження реєстрації підприємства в Королівстві Швеція

Динамічна економіка Швеції пропонує підприємцям і компаніям платформу для зростання.

Якщо Ви звернетеся до фахівців компанії YB Case, Ви можете запросити персональну консультацію з регулювання підприємницької діяльності у Швеції. Щоб отримати актуальну інформацію, використайте формою зворотного зв'язку.

Поширені запитання
Чи може іноземець зареєструвати компанію у Швеції?

Так, іноземна особа може зареєструвати бізнес у Швеції при дотриманні низки умов.

Які терміни та вартість реєстрації компанії у Швеції?
Для реєстрації шведської компанії потрібно від 14 днів. Вартість реєстрації залежатиме від обраної корпоративної форми та інших факторів. Докладнішу інформацію Ви можете дізнатись у наших фахівців.
Які правові форми доступні для реєстрації компанії у Швеції?

Іноземні резиденти, зацікавлені в запуску бізнесу у Швеції, можуть вибрати одну з таких організаційно-правових форм:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю.
 • Акціонерне товариство.
 • Партнерство.
 • Філія.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар