Консолідація бізнесу на базі структури з ОАЕ у 2024 році

Визначення консолідації бізнесу та її актуальність у 2024 році

Консолідація бізнесу в ОАЕ у 2024 році – це процес, в межах якого окремі підприємства об'єднуються для формування більшої, ефективно керованої організації. Цей процес має ключове значення для сучасного бізнес-ландшафту, оскільки дозволяє компаніям зміцнювати свої позиції на ринку, оптимізувати операційні витрати та підвищувати конкурентоспроможність.

Актуальність консолідації в ОАЕ у 2024 році обумовлена кількома факторами:

Глобалізація ринків

В умовах глобалізації, підприємствам необхідно розширювати свої ринкові позиції і пристосовуватися до світових економічних умов, які змінюються. Консолідація надає компаніям можливість поєднувати ресурси для ефективної конкуренції на міжнародній арені.

Технологічні зміни

Швидкий розвиток технологій потребує значних інвестицій в інновації та цифрову трансформацію. Об'єднання бізнесів в Арабських Еміратах дозволяє спільно вкладати кошти в розробку та впровадження нових технологій.

Податкові та фінансові стимули

ОАЕ пропонує привабливі податкові умови та фінансові стимули для консолідованих компаній, що робить регіон привабливим для міжнародних інвестицій та бізнес-інтеграції.

Оптимізація управлінських та операційних процесів

Консолідація дозволяє компаніям оптимізувати управлінські структури, покращити координацію діяльності та підвищити загальну ефективність роботи.

Розширення клієнтської бази та ринкових можливостей

Об'єднання бізнесів відкриває нові ринкові ніші та розширює клієнтську базу, що сприяє збільшенню доходів і зростанню компаній.

Отже, процес консолідації в ОАЕ є важливим стратегічним інструментом для компаній, які прагнуть розширення своїх операцій, підвищення ефективності та зміцнення свого становища на глобальній економічній арені у 2024 році.

Основні аспекти консолідації бізнесу в ОАЕ

Законодавчі норми консолідації компаній в ОАЕ

Консолідація бізнесу в ОАЕ регулюється оновленим законодавством, яке включає Федеральний указ-закон № 36/2023 про Регулювання конкуренції, який прийшов на зміну Федеральному закону № 4 від 2012 року про Регулювання конкуренції. Ці законодавчі зміни внесли значні коригування у сферу контролю над злиттями та поглинаннями.

Одним із ключових нововведень є введення нового порядку контролю за злиттями, який може бути ініційований на основі обороту сторін угоди та може призупинити транзакції на строк до 90 днів в очікуванні завершення перевірки. У випадку невиконання вимог закону, сторона, яка порушила правила, може бути піддана штрафам у розмірі від 2% до 10% загального річного доходу, отриманого від відповідного товару або послуги в ОАЕ за попередній фінансовий рік. Якщо неможливо визначити обсяг відповідних доходів, штраф встановлюється у фіксованій сумі від 500 000 до 5 000 000 дирхамів ОАЕ (приблизно 136 тисяч – 1,3 мільйона доларів США).

Закон про конкуренцію ОАЕ застосовується широко, охоплюючи різні комерційні об'єднання, відомі як "економічна концентрація", включаючи повні або часткові, прямі чи непрямі злиття, придбання, спільні підприємства й активи чи власні права. Важливим критерієм для іноземних компаній при вирішенні необхідності подання повідомлення про злиття організацій в ОАЕ є виконання критерію економічної концентрації, визначеного в законодавстві. Транзакції, які відповідають цьому критерію, включають ті, в яких об'єднана частка ринку компаній, що беруть участь в угоді, перевищує 40% від загального обсягу угод на релевантному ринку товарів чи послуг, які взаємозамінні за ціною, характеристиками та використанням у конкретному географічному районі.

Крім того, закон включає низку інших істотних змін, які стосуються антимонопольних тем, крім контролю над злиттями. Наприклад, було розширено географічне визначення "релевантного ринку", щоб врахувати, що конкуренція може виникати в "цифровому місці, де сходяться пропозиція та попит на товар чи послугу і де умови конкуренції схожі чи однакові".

Ці зміни є важливою трансформацією в регулюванні консолідації бізнесу в ОАЕ, вимагаючи від компаній, які розглядають процеси злиття або поглинання дотримуватися суворих законодавчих норм.

Вплив економічної політики ОАЕ на консолідацію бізнесу

Консолідація компаній в ОАЕ у 2024 році визначається поточною економічною політикою країни, яка включає низку ключових елементів, що сприяють зростанню та розвитку. Зокрема, економіка ОАЕ демонструє стійке зростання, яке очікується на рівні 3.4% у найближчі два роки, завдяки збільшенню нафтового виробництва, реформам і новим інвестиціям. Це робить ОАЕ лідером серед економік Перської затоки за темпами зростання у 2024 та 2025 роках.

Важливим аспектом економічної політики є політика Еміратизації, спрямована на збільшення зайнятості громадян ОАЕ у державному та приватному секторах. З 2024 року в приватному секторі компанії з кількістю співробітників від 20 до 49 зобов'язані працевлаштувати як мінімум одного громадянина ОАЕ, що збільшиться до двох у 2025 році. Це розширює охоплення політики Еміратизації і наголошує на рішучості уряду в її втіленні в життя. Недотримання вимог Еміратизації спричиняє великі штрафи.

Центральний банк ОАЕ підвищив прогноз зростання економіки країни на 2024 рік до 5.7%, що є наслідком відновлення нафтовидобування та очікується, що нафтовий ВВП збільшиться на 8.1%. Також нафтовий сектор підтримуватиме економічне зростання загалом, у той час як не нафтовий сектор, також як очікується, зростатиме, що в сукупності створює сприятливе середовище для консолідації бізнесу.

З урахуванням цих факторів, консолідація компаній в ОАЕ у 2024 році може отримати додатковий стимул, оскільки економічна політика країни створює сприятливі умови для зростання та розвитку бізнесу, а також залучення іноземних інвестицій. Це, своєю чергою, сприяє зміцненню та розширенню бізнесу шляхом злиття та поглинання, а також шляхом створення спільних підприємств і партнерств.

Практичні кроки консолідації бізнесу в ОАЕ

Можливі форми консолідації організацій в ОАЕ

Консолідація фірми в ОАЕ може набувати різних форм, кожна з яких має свої особливості та вимоги.

Побудова холдингу

В ОАЕ можливе створення холдингової компанії, яка керує іншими компаніями. Це може бути реалізоване як у материковій частині ОАЕ, так і у вільних економічних зонах (FTZ). Для створення холдингової компанії потрібна реєстрація у відповідних органах та отримання відповідних ліцензій.

Перехресне володіння

Цей метод передбачає взаємне володіння частками двох і більше компаній, коли компанія виступає акціонером іншої. Такий підхід може використовуватися для зміцнення бізнес-зв'язків і синергії між компаніями.

Злиття та поглинання

Ці методи часто використовуються для розширення бізнесу, збільшення вартості активів групи та підвищення якості й ефективності управління. Злиття та поглинання підприємств в ОАЕ регулюються комерційним законодавством і можуть включати перехід прав власності на активи або частки в капіталі.

Етапи проведення консолідації компанії в ОАЕ

Консолідація компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах є багатоетапним і складним процесом. На початковому етапі здійснюється детальний аналіз цілей і завдань консолідації, що включає оцінку діяльності об'єднаних компаній, мету консолідації та очікуваного синергетичного ефекту, а також аналіз правових і податкових ризиків.

Наступний крок включає розробку стратегії структурування бізнесу, де визначаються механізми здійснення угод і створюється архітектура реструктуризації, що відповідає як юридичним, так і бізнес-цілям.

Вибір правильної юридичної форми та реєстрація нової компанії є також критично важливими. Необхідно визначити вид юридичної особи, яка найкраще відповідає цілям консолідації, враховуючи різні варіанти, доступні в ОАЕ.

Важливим є також етап адміністративного управління, який включає відкриття банківських рахунків, легалізацію документів та інші адміністративні процедури.

Юридичний супровід всього процесу консолідації має ключове значення. Корпоративні юристи розробляють необхідні документи, які регулюють відносини всередині групи компаній, передачу активів та грошові потоки.

Підготовка консолідованої аудиторської звітності в ОАЕ є ключовим етапом, який включає створення об'єднаного фінансового звіту та проведення аудиторських перевірок для його затвердження, що забезпечує прозорість і зміцнює довіру в інвесторів та інших зацікавлених сторін.

Для успішного проведення процесу консолідації в ОАЕ потрібне ретельне планування та глибоке розуміння місцевого законодавства й економічного середовища, а також звернення за професійною допомогою та консультаціями для досягнення бізнес-цілей відповідно до законодавства ОАЕ.

Управління капіталом та активами в межах консолідованої структури

Управління капіталом та активами в межах консолідованої структури в Арабських Еміратах є комплексним процесом, який враховує особливості регіонального ринку та правового регулювання.

Вибір правильної юрисдикції для інвестицій
В ОАЕ наявні різні юрисдикції для реєстрації та управління компаніями, включаючи основну територію та вільні економічні зони (FEZ). Кожна має свої особливості, які впливають на управління активами. Наприклад, в Abu Dhabi Global Market (ADGM), як і по всій території ОАЕ, діє законодавство, засноване на англійському загальному праві, що забезпечує знайоме правове та регуляторне середовище для міжнародних інвесторів. ADGM пропонує 100% іноземну власність і не стягує корпоративний та особистий податок на прибуток, що робить його привабливим варіантом для управління активами та капіталом.
Розвиток ринку управління активами
Ринок управління активами в ОАЕ демонструє стабільне зростання. За оцінками, активи під управлінням в ОАЕ зростатимуть з річним темпом близько 10.59% у період з 2023 по 2027 рік, досягнувши обсягу ринку $358.10 мільярдів до 2027 року. Таке зростання зумовлене стійкими цінами на нафту та припливом капіталу.
Взаємодія з регуляторами
Securities and Commodities Authority (SCA) та UAE Banks Federation активно працюють над зміцненням індустрії управління активами в ОАЕ. Вони консультуються з питань законодавчих розробок і поточних тенденцій у секторі управління активами та фінансовому секторі ОАЕ. Ці зусилля спрямовані на стимулювання розвитку місцевої індустрії управління активами та створення привабливого середовища для інвестиційних керуючих компаній і постачальників послуг інвестиційних фондів.
Розвиток відповідального інвестування
Наприклад, Emirates NBD Asset Management, одна з провідних компаній у сфері управління активами в ОАЕ, демонструє відданість принципам відповідального інвестування. Вона стала підписантом принципів відповідальних інвестицій, які підтримуються ООН у 2021 році, що вказує на її прагнення враховувати фактори ESG (екологічні, соціальні та управлінські) в інвестиційних рішеннях.

Консолідація організації в Арабських Еміратах у контексті управління капіталом та активами вимагає уважного розгляду зазначених аспектів для досягнення ефективного управління та зростання активів.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Ризики та виклики

Правові та регуляторні ризики

Консолідація підприємств в Арабських Еміратах у 2024 році є процесом, пов'язаним із низкою правових і регуляторних ризиків, які потребують уважного врахування та управління. Основні аспекти цих ризиків включають адаптацію до змін у податковому і корпоративному законодавстві, а також до глобальних регуляторних трендів.

Дубайський Фінансовий Уповноважений Орган (DFSA) у своєму плані діяльності на 2023-2024 роки наголошує на пруденційних ризиках і непрямих фінансових ризиках, що вказує на необхідність проведення ретельного ризик-менеджменту при консолідації підприємств в ОАЕ.

Глобальні регуляторні зміни – такі, як захист даних і кібербезпека, також впливають на бізнес-середовище в ОАЕ. Наприклад, Європейський Союз прийняв загальний регламент захисту даних (GDPR), що чинить тиск на компанії в ОАЕ, які працюють з європейськими клієнтами або даними, дотримуватися цих стандартів.

Отже, правові та регуляторні ризики при консолідації підприємств в Арабських Еміратах включають адаптацію до змін у корпоративному законодавстві, управління пруденційними ризиками та дотримання міжнародних стандартів і регулювань.

Мінімізація ризиків при консолідації бізнесу в ОАЕ

При аналізі стратегій мінімізації ризиків при консолідації бізнесу в ОАЕ важливо враховувати складності цього процесу в кожному еміраті. Під консолідацією бізнесу тут розуміється об'єднання компаній з метою підвищення ефективності, зниження витрат і зміцнення позицій на ринку ОАЕ.

Однією з ключових стратегій є ретельний аналіз ризиків, пов'язаних із консолідацією. Це включає оцінку фінансової стійкості та репутації потенційних партнерів, а також попереднє виявлення можливих проблем, які можуть виникнути в процесі об'єднання бізнесу.

Важливо також активно взаємодіяти із зацікавленими сторонами, включаючи співробітників, інвесторів, партнерів і клієнтів, дотримуючись прозорості та відкритої комунікації.

Правовий захист відіграє важливу роль у мінімізації ризиків. Укладання чітких договорів та угод, що визначають права та обов'язки сторін, а також процедури вирішення конфліктів, забезпечують надійну правову базу.

Ефективна податкова стратегія допоможе знизити податкові зобов'язання при консолідації бізнесу з огляду на особливості оподаткування в ОАЕ та можливості використання податкових пільг.

Важливим етапом є систематичний моніторинг і адаптація стратегії відповідно до ситуації. Регулярні аудити й оцінки дозволять виявити та вирішити проблеми на ранніх етапах.

Консолідація бізнесу в ОАЕ – це складний та багатогранний процес, який потребує уважного аналізу, правового захисту та стратегічного підходу. Увага до деталей, дотримання законів та ефективне управління ризиками сприяють успішному виконанню цього завдання.

Аналіз успішних випадків консолідації

Створення Emirates NBD

Консолідація бізнесу в ОАЕ є важливим і актуальним процесом, що сприяє зміцненню позицій компаній і підвищенню ефективності їх діяльності. Одним із яскравих та успішних прикладів такої консолідації в ОАЕ є утворення Emirates NBD у 2007 році шляхом об'єднання Emirates International Bank та National Bank of Dubai, що зумовило створення однієї з провідних банківських установ у регіоні. Це злиття заслуговує на детальний розгляд та аналіз, оскільки воно стало важливим кроком у розвитку банківського сектора ОАЕ та прикладом ефективного об'єднання ресурсів і компетенцій різних банківських установ.

Консолідація бізнесу в ОАЕ завжди має стратегічний характер, і злиття Emirates International Bank та National Bank of Dubai не було винятком. Ця подія відіграла важливу роль у зміцненні банківської системи ОАЕ та у підтримці фінансової стабільності в регіоні. Ключовими аспектами цього процесу можна назвати такі:

  • Стратегічна мета: однією з основних стратегічних цілей злиття Emirates International Bank та National Bank of Dubai було створення банку з ширшими можливостями та ресурсами для обслуговування клієнтів як усередині країни, так і за її межами. Це дозволило банку стати більш конкурентоспроможним та розширити свою присутність на ринку.
  • Підготовка та аналіз: підготовка до злиття включала ретельний аналіз фінансового стану обох банків, оцінку активів і зобов'язань, а також виявлення можливих ризиків і проблем, які могли виникнути у процесі злиття. Цей етап передбачав детальне вивчення кожної сторони угоди.
  • Юридична та податкова аспекти: важливим елементом злиття були юридичні та податкові питання. Фахівці та юристи займалися розробкою відповідних документів та угод, що визначають права й обов'язки сторін, а також процедури вирішення конфліктів.
  • Комунікація: ще одним аспектом успішної консолідації бізнесу є комунікація із зацікавленими сторонами. У випадку з Emirates NBD, активна взаємодія зі співробітниками, клієнтами та партнерами дозволила зменшити невизначеність і зберегти довіру в процесі злиття.

Злиття Emirates International Bank та National Bank of Dubai стало важливим етапом в історії банківської системи ОАЕ та успішним прикладом консолідації бізнесу в регіоні. Це наголошує на важливості стратегічного планування, детального аналізу та дотримання юридичних і податкових аспектів при проведенні подібних злиттів, що є ключовими факторами для мінімізації ризиків і забезпечення успішного розвитку об'єднаної компанії.

Majid Al Futtaim Retail

Приклад Majid Al Futtaim Retail, оператора Carrefour в ОАЕ, є важливою ілюстрацією успішної консолідації компанії в ОАЕ та її адаптації до мінливих трендів і потреб ринку через цифрову трансформацію.

Консолідація компанії в ОАЕ, як у випадку Majid Al Futtaim Retail, включає низку ключових етапів і стратегічних рішень:

  • Цифрова трансформація: одним із основних факторів успіху Majid Al Futtaim Retail була його здатність до цифрової трансформації. Швидке зростання електронної комерції та зміна переваг споживачів підштовхнули компанію до запуску онлайн-бізнесу з продажу продуктів харчування. Це дозволило розширити клієнтську базу та залишатися конкурентоспроможними.
  • Аналіз ринку та даних: розуміння вимог ринку та аналіз даних відіграли важливу роль в успішній консолідації. Majid Al Futtaim Retail активно досліджував ринок та збирав інформацію про переваги клієнтів, що дозволило точно адаптувати свої послуги та продукти.
  • Поліпшення взаємодії з клієнтами: за допомогою цифрових технологій компанія значно покращила взаємодію з клієнтами. Персоналізовані пропозиції, онлайн-замовлення та зручні способи доставки продуктів збільшили задоволеність клієнтів і зміцнили їхню лояльність.
  • Ефективне використання даних: Майд Аль Футтайм Рітейл також активно використовував дані для оптимізації операцій. Аналіз даних допомагав управляти запасами, прогнозувати попит, та ефективно управляти ланцюжком поставок.
  • Розвиток нових каналів продажу: запуск онлайн-бізнесу був одним зі способів розширення ринку та диверсифікації доходів компанії. Це дозволило Majid Al Futtaim Retail досягти більшої гнучкості та стійкості в мінливому бізнес-середовищі.

На закінчення, приклад Majid Al Futtaim Retail демонструє, що консолідація компанії в ОАЕ може бути успішною за умови адаптації до цифрової доби. Успішні компанії уважно аналізують ринок, використовують дані та цифрові технології для покращення взаємодії з клієнтами і розширення своєї діяльності. Це наголошує на важливості інновацій та готовності до змін для збереження конкурентоспроможності та зростання на довгостроковій основі.

Висновок

Консолідація бізнесу в ОАЕ є актуальною стратегією для підприємців і компаній, які прагнуть зміцнення своїх позицій на ринку та підвищення ефективності управління. У 2024 році вона залишається затребуваною через потребу в оптимізації ресурсів та досягненні конкурентних переваг.

Важливим аспектом консолідації є дотримання юридичних і регуляторних норм, що передбачає узгодження з регулювальними органами та дотримання корпоративних стандартів. Це забезпечує прозорість і законність процесу консолідації.

Також варто відзначити вплив економічної політики ОАЕ на консолідацію бізнесу. Інвестиційні реформи та усунення обмежень на іноземний капітал створюють сприятливе середовище для консолідації та залучення інвестицій. Проте в процесі консолідації компанії в ОАЕ необхідно враховувати правові та регуляторні ризики, пов'язані з консолідацією, та вживати відповідних заходів для їхнього зниження.

Аналіз успішних випадків консолідації в ОАЕ демонструє, що ця стратегія уможливлює створення великих та успішних компаній, здатних конкурувати на світовому ринку. Приклади таких успішних злиттів і поглинань підкреслюють важливість стратегічного планування, інновацій та адаптації до економічного середовища, яке змінюється.

Загалом консолідація бізнесу в ОАЕ у 2024 році надає підприємцям і компаніям безліч можливостей для зростання та розвитку, за умови дотримання законодавчих і регуляторних норм, а також стратегічного підходу до процесу інтеграції. Експерти нашої компанії готові надати всю необхідну інформацію та повний супровід для консолідації організацій в ОАЕ. Для зв'язку з мапи виберіть зручний для Вас метод з розділу "Контакти".

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар