Ліквідація компанії в Ірландії
Ліквідація компанії в Ірландії –

це процес завершення діяльності юрособи, у процесі ліквідації всі активи використовуються для погашення боргів перед кредиторами, а частина активів, що залишилася, розподіляється між власниками компанії. Після цього фірма припиняє свою діяльність. Ліквідація юридичної особи включає низку юридичних процедур, про що й ітиметься у статті.

Що таке ліквідація компанії в Ірландії?

Ліквідація компанії в Ірландії – процес припинення діяльності фірми та розподілу її майна між кредиторами та засновниками. Таке рішення може бути викликано різними причинами, наприклад, фінансові труднощі, неприбутковість чи ухвалення рішення про завершення ділової діяльності, інші обставини.

Є три види ліквідації компаній в Ірландії – winding up by court (ліквідація через суд), members 'voluntary winding up (ліквідація за бажанням учасників) і Creditors' voluntary winding up (ліквідація за бажанням кредиторів). У першому випадку рішення про ліквідацію приймається судом, у другому випадку процес ініційований учасниками, а в третьому – кредиторами компанії.

Важливо розуміти, що процес ліквідації компанії в Ірландії може включати юридичні, податкові, фінансові аспекти, а також той факт, що процедура може змінюватись залежно від корпоративної форми (ТОВ, АТ, обмежене партнерство тощо). Правильним рішенням стане звернення до фахівців із корпоративного права, щоб отримати актуальну інформацію про процедуру та вимоги, специфічні для Вашої ситуації, та допомогу в закритті компанії в Ірландії.

Добровільна ліквідація компанії в Ірландії

Добровільна ліквідація означає, що учасники ухвалюють рішення про припинення діяльності компанії. Процедура може бути ініційована засновниками фірми, якщо вони вважають, що компанія не може погасити свої борги і немає резонних шансів на те, що вона зможе продовжувати торгівлю або просто немає бажання продовжувати діяльність. В Ірландії процедура добровільної ліквідації компанії здійснюється відповідно до Companies Act 2014.

Процес ліквідації компанії в Ірландії передбачає такі кроки:

 1. Проведення зборів засновників для ухвалення рішення про ліквідацію.
 2. Призначення ліквідатора. Ліквідатор – особа, яка відповідає за виконання процедури ліквідації. Він може бути призначений засновниками чи судом залежно від обставин.
 3. Повідомлення про ліквідацію. Компанія має надати повідомлення про ліквідацію до реєстраційного органу, в цьому випадку – Companies Registration Office (CRO) в Ірландії, а також опублікувати повідомлення в офіційному бюлетені та загальнонаціональній газеті. CRO також вимагатиме подання певних документів і форм – таких, як інформацію про рішення про ліквідацію, призначені ліквідатори й інші істотні деталі.
 4. Розподіл активів. Ліквідатор має погасити зобов'язання компанії перед кредиторами.
 5. Розподіл залишкових активів. Після погашення всіх зобов'язань компанії, активи, що залишилися, розподіляються між засновниками відповідно до частки їх володіння.
 6. Закриття компанії в Ірландії. Після розподілу залишкових активів і виконання всіх юридичних зобов'язань компанія буде видалена з Реєстру юридичних осіб.

Компанії, які розглядають питання про добровільну ліквідацію в Ірландії, рекомендується звернутися за професійною консультацією до юриста, щоб забезпечити дотримання всіх вимог законодавства.

Примусова ліквідація компанії в Ірландії

Вимушена ліквідація – це процес, при якому компанія примушується до ліквідації зовнішньою стороною, як правило, за клопотанням кредитора. Це відрізняється від добровільної ліквідації, коли засновники фірми ініціюють процес.

Ця процедура ініціюється кредитором, наприклад, постачальником, співробітником чи фінансовою установою, яка може продемонструвати, що компанія не спроможна погасити свої борги. Кредитор повинен звернутися до Високого суду для винесення ухвали про ліквідацію, що призведе до призначення ліквідатора.

Кроки, пов'язані з процесом вимушеної ліквідації фірми в Ірландії, зазвичай включають:

 • Клопотання: кредитор подає клопотання до Високого суду з вимогою про ліквідацію підприємства.
 • Судове слухання: суд розглядає клопотання і, якщо переконається, що компанія справді не спроможна виплатити свої борги, може видати наказ про ліквідацію. Суд також може призначити офіційного ліквідатора для нагляду за процесом.
 • Повідомлення: після винесення рішення про ліквідацію, воно публічно оголошується, і всі зацікавлені сторони, включаючи кредиторів і засновників, повідомляються про це.
 • Реалізація активів: ліквідатор бере під свій контроль активи компанії та починає процес їх продажу, щоб реалізувати кошти на погашення боргів.
 • Вимоги кредиторів: кредиторам надається певний термін для подання своїх вимог, а ліквідатор оцінює їх та розставляє пріоритети на основі вимог законодавства.
 • Розподіл коштів: після оплати витрат із ліквідації та реалізації активів кошти розподіляються між кредиторами відповідно до їх пріоритету та переваги.
 • Ліквідація компанії: після завершення процесу, ліквідатор подає остаточний звіт Реєстратору компаній, і компанія буде розпущена.

Важливо відзначити, що процес може змінюватись залежно від конкретних обставин кожної справи та рішень суду. Якщо потрібна докладніша інформація, рекомендується проконсультуватися з кваліфікованим спеціалістом, який спеціалізується на ліквідації компаній за кордоном.

Читати також: Ірландія

Примусова ліквідація компанії за рішенням суду

Є випадки, коли компанія може бути ліквідована за рішенням суду, але за відсутності боргів та ініціативи засновників. Зазвичай, такі ситуації є виконання наглядової функції, тобто усунення порушень законодавства. Деякі причини, коли суд може ліквідувати компанію в Ірландії (за винятком банкрутства фірми), є:

 • Рішення засновників про ліквідацію за участі суду.
 • Компанія не розпочинає свою діяльність протягом 12 місяців із дня реєстрації або призупинила свою діяльність на безперервний 12-місячний термін.
 • Якщо є обставини, які свідчать, що ліквідація ірландської компанії є справедливою.

Для початку процедури певний суб'єкт має звернутися до суду з клопотанням, яке буде розглянуто та, можливо, задоволене судом. Після цього буде розпочато процедуру ліквідації, аналогічну описаним вище.

Примітка.

Незалежно від того, який варіант ліквідації має місце у Вашому конкретному випадку, згідно з вищевказаними юридичними аспектами, швидка ліквідація компанія в Ірландії неможлива.

Відзначимо, що перед ліквідацією компанії зазвичай проводиться податкова перевірка. Податкова служба країни може провести таку перевірку, щоб переконатися, що фірма дотримувалася всіх податкових зобов'язань, вела звітність відповідним чином і немає заборгованостей перед державою. Це важливий крок, який допомагає забезпечити справедливість і прозорість у податковій системі.

Скільки часу потрібно, щоб ліквідувати компанію в Ірландії?

Час, витрачений на ліквідацію юридичної особи в Ірландії, може змінюватись залежно від різних факторів, включаючи розмір і складність компанії, наявність заборгованостей та необхідний час для завершення всіх юридичних і фінансових процесів. Оскільки кожен випадок унікальний, точний час ліквідації може змінюватись від кількох місяців до року і більше.

Ліквідація бізнесу в Ірландії: які документи потрібно підготувати?

При ліквідації зазвичай потрібен такий пакет документів:

 • Рішення про ліквідацію. Необхідно ухвалити офіційне рішення про ліквідацію компанії на зборах засновників.
 • Заява про ліквідацію. Необхідно подати заяву до Companies Registration Office (CRO).
 • Декларації. Компанія має надати декларацію про погашення боргів перед кредиторами та податковими органами.
 • Документи офіційної реєстрації. Компанія має надати офіційні документи про свою реєстрацію, включаючи установчі акти, Статут.
 • Фінансова інформація. Компанія має надати фінансову інформацію, включаючи бухгалтерські книги, звіти про фінансове становище та результати роботи за останні роки.
 • Документи про узгодження з довгостроковими договорами. Якщо фірма уклала довгострокові договори чи позики, необхідні документи, що підтверджують їхнє узгодження.
 • Повідомлення зацікавлених сторін. Компанія має повідомити зацікавлених сторін, включаючи кредиторів і співробітників.

Важливо, що ліквідації може мати додаткові вимоги залежно від конкретних обставин юрособи. Рекомендується звернутися до профільного фахівця та запросити консультацію щодо ліквідації компаній в Ірландії.

Як можуть допомогти юристи при закритті компанії в Ірландії?

Процес ліквідації потребує комплексного супроводу припинення діяльності юридичної особи. Юристи можуть відіграти важливу роль у цьому процесі. Декілька способів, як юридичні консультанти можуть допомогти:

 • Послідовність процедур. Юристи можуть провести клієнтів через усі необхідні кроки та процедури закриття компанії відповідно до ірландського законодавства. Вони пояснять, які документи потрібні, яких термінів необхідно дотримуватись і яких формальні потрібно виконати.
 • Повідомлення зацікавлених сторін. Юристи можуть допомогти в складанні та надсиланні повідомлень зацікавленим сторонам про намір компанії пройти процес ліквідації. Це передбачає сповіщення клієнтів, постачальників, кредиторів, учасників і регулювальних органів.
 • Розподіл активів і погашення зобов'язань. Юристи допоможуть розробити план розподілу активів, щоб задовольнити борги та зобов'язання фірми перед її закриттям. Вони займатимуться узгодженням вимог кредиторів і вирішенням спорів, пов'язаних із розподілом активів.
 • Юридична відповідальність. Юристи обов'язково враховують можливі правові наслідки та потенційні ризики під час ліквідації компанії.
 • Вирішення трудових питань. Юристи можуть допомогти дотриматися всіх відповідних трудових законів.

Залучення кваліфікованого експерта, який супроводжує ліквідацію компанії в Ірландії, дозволить бути клієнтам впевненими в законності цієї процедури.

Висновок

Процедура ліквідації юридичної особи в Ірландії регламентується різними законодавчими актами. Конкретні закони та процедури можуть залежати від юридичного статусу підприємства та форми організації.

Фахівці компанії YB Case мають досвід, пов'язаний із супроводом ліквідації чи перереєстрації бізнесу. До великого переліку наших послуг входять консультації з питань ліквідації компаній, передліквідаційний аналіз, визначення ефективного способу ліквідації, допомога в складанні пакета необхідних юридичних документів, представлення інтересів клієнтів у державних органах і супровід закриття банківських рахунків.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар