Редоміциляція компанії в МФЦА

Вступ

Редоміциляція компанії –
це переведення її офіційної реєстрації з однієї країни до іншої. Цей процес дозволяє компанії продовжувати свою діяльність без переривання, перенісши свою юридичну реєстрацію до нової юрисдикції з різних причин – таких, як правові, економічні чи інші.

Ключові аспекти редоміциляції:

 • Зміна юрисдикції: процедура включає перенесення юридичної реєстрації з країни виходу до країни призначення.
 • Підтримка бізнес-процесів: компанія зберігає свою операційну активність, уникаючи процедури ліквідації в країні первинної реєстрації, зі збереженням усіх активів та існуючої корпоративної структури.
 • Законодавча згода: необхідно, щоб законодавство обох країн (донора та реципієнта) дозволяло таке перенесення.
 • Процедурні кроки: включають подання документів, отримання необхідних дозволів і повідомлення відповідних органів про переміщення.

Редоміциляція часто застосовується для податкової оптимізації, покращення бізнес-середовища або доступу до нових ринків, є важливою стратегією для компаній, які прагнуть глобалізації та зміцнення своєї міжнародної присутності.

Переваги переносу бізнесу в МФЦА

 • Податкові пільги: однією з основних переваг є вигідніша податкова система, яка може включати знижені ставки податку на прибуток, відсутність податку на дивіденди та інші податкові послаблення.
 • Спрощення процедур: редоміциляція бізнесу у фрі зону Казахстану зазвичай супроводжується спрощеними адміністративними та правовими процедурами, що полегшує процес перенесення компанії.
 • Залучення іноземних працівників: МФЦА пропонує послаблення щодо залучення іноземних працівників, що є важливим фактором для глобальних компаній.
 • Можливість доступу до нових ринків: редоміцилювання в МФЦА відкриває доступ до нових ринків і можливості для міжнародного розширення.
 • Зміцнення міжнародного іміджу: присутність у МФЦА може підвищити престиж компанії на міжнародному рівні, зміцнити довіру клієнтів і партнерів.
 • Юридичний захист: МФЦА надає покращений юридичний захист і стабільність завдяки своєму законодавству, заснованому на принципах англійського права.

Ці переваги роблять МФЦА привабливим вибором для компаній, які прагнуть редоміциляції для оптимізації свого бізнесу та розширення на міжнародні ринки.

Англійське право на території МФЦА

Правова система Міжнародного фінансового центру Астани (МФЦА) унікальна тим, що вона ґрунтується на принципах і нормах англійського права, на додаток до законодавства Республіки Казахстан. Відповідно до Статті 4 Конституційного закону РК про МФЦА, право Центру включає: сам Конституційний закон, акти Центру, які не суперечать Конституційному закону і можуть спиратися на англійське право, а також чинне законодавство Казахстану в тих випадках, де воно не суперечить правилам Центру.

Суд МФЦА відіграє ключову роль у правозастосуванні, керуючись правом Центру та з огляду на прецеденти як судів Центру, так і судів інших юрисдикцій загального права. Юрисдикція суду МФЦА є виключною для розгляду та вирішення спорів між учасниками Центру, включаючи іноземних працівників, а також спорів, що стосуються операцій у МФЦА. Проте суд не займається кримінальними та адміністративними справами.

Ця система, яка поєднує елементи англійського та казахстанського права, забезпечує значну впевненість у правовій системі бізнесу. МФЦА надає широкий спектр фінансових послуг, включаючи управління активами, банківську справу, капітальні ринки та страхування, і є домом для багатьох міжнародних фінансових установ – таких, як Світовий банк, Азіатський банк розвитку та Міжнародна фінансова корпорація. Регулювальні межі МФЦА розроблені відповідно до міжнародних стандартів, роблячи його привабливим напрямом для іноземних інвесторів.

МФЦА позиціонує себе як важливу частину глобального фінансового ринку, використовуючи свою унікальну правову систему, фінансові послуги та прагнення підтримки підприємництва та інновацій. Очікується, що МФЦА гратиме дедалі більшу роль у формуванні фінансового ландшафту Центральної Азії та за її межами.

Процес міграції фірми в МФЦА

Етапи редоміциляції бізнесу в МФЦА

Процес переходу іноземної компанії до Міжнародного фінансового центру Астана можна розділити на кілька ключових етапів:

 • Попередня підготовка та аналіз: підготовка включає аналіз юридичних і податкових наслідків перенесення бізнесу в free zone Казахстану, а також оцінку відповідності компанії вимогам МФЦА.
 • Отримання згоди власників і керуючих: необхідно одержати згоду акціонерів або учасників компанії на перехід бізнесу під юрисдикцію МФЦА.
 • Подання заявки на редоміциляцію: підготовка та подання заявки на редоміциляцію до відповідних органів Міжнародного Фінансового Центру Астана з додаванням усіх необхідних документів.
 • Перевірка та схвалення заявки: проведення перевірки заявки регулятором, включаючи аналіз фінансової звітності та дотримання законодавства країни вихідної реєстрації.
 • Оформлення юридичних документів: при позитивному рішенні регулятора необхідно оформити нові установчі документи та інші правові акти відповідно до законодавства Казахстану.
 • Реєстрація: завершальний етап включає реєстрацію компанії в МФЦА і отримання всіх необхідних ліцензій і дозволів для ведення діяльності.
 • Інтеграція та адаптація: після реєстрації важливо перенести активи компанії, адаптувати бізнес-процеси під нове юридичне середовище, включаючи бухгалтерський облік, оподаткування та корпоративне управління.

Ці етапи можуть змінюватись залежно від конкретних обставин і вимог конкретної компанії.

Як проводиться регулятором аналіз фінансової звітності при міграції іноземної компанії в МФЦА Казахстан?

Аналіз фінансової звітності іноземної компанії під час міграції до Міжнародного Фінансового Центру Астана в Казахстані здійснюється так:

 • Принципи регулювання та нагляду: регуляторний орган МФЦА, AFSA (Агентство з регулювання фінансових послуг Астани), застосовує принципи регулювання та нагляду, засновані на управлінні ризиками. Це включає використання макроекономічних даних, оцінку ризиків і матрицю ризиків для класифікації компаній на основі ризику. Ключові інструменти нагляду включають перевірку на місці та віддалено, особисті зустрічі, огляд на робочому столі, тематичні огляди, запит інформації, звіти, співробітництво з іншими регуляторами, інформацію від третіх сторін та використання наглядових повноважень.
 • Бізнес-план для регулятора: компанії, які прагнуть здійснювати регульовану діяльність у межах МФЦА, мають представити бізнес-план для регулятора. AFSA використовує цей документ для оцінки відповідності та адекватності заявника для видачі ліцензії.
 • Вимоги до заяви: заява має містити останні аудиторські звіти, схему власності із зазначенням кінцевого бенефіціара, організаційну схему, прогнози річної фінансової діяльності й інші необхідні документи, встановлені у відповідному розділі заяви на ліцензію.

Процес аналізу фінансової звітності при перенесенні бізнесу в особливу економічну зону МФЦА включає як ретельний аналіз представлених фінансових документів, так і оцінку ризиків і відповідності регулювальним вимогам. Цей процес допомагає гарантувати, що компанії, які ведуть діяльність у МФЦА, відповідають встановленим стандартам і нормам.

Цікавить редоміциляція компанії в МФЦА?

Необхідні документи і згоди для редоміциляції компанії в AIFC

Документи/Дії

Опис

Отримання схвалень для редоміциляції

Досягнення згоди всіх необхідних органів, включаючи Комітет МФЦА з регулювання фінансових послуг, якщо це потрібно.

Оформлення заяви в МФЦА

Подання заяви реєстратору МФЦА з доданими необхідними документами, що засвідчують відповідність і відсутність заборон.

Анонс про плани на редоміциляцію

Розміщення попереднього оголошення про намір компанії на редоміциляцію.

Згода ключових зацікавлених сторін

Отримання згоди від кредиторів та інших ключових зацікавлених сторін компанії на редоміциляцію.

Ці документи та дії є ключовими елементами в процесі редоміциляції компанії у вільну економічну зону Казахстану, оскільки забезпечують відповідність усім необхідним вимогам та усувають потенційні правові та фінансові ризики.

Приклади успішної редоміциляції в МФЦА

Компанія Polymetal

 • Старт процесу: у вересні 2022 року Polymetal, спочатку зареєстрована на острові Джерсі у Великій Британії, почала розглядати варіанти перенесення своєї юридичної реєстрації до сприятливіших юрисдикцій. При цьому МФЦА розглядалася як головний кандидат.
 • Закінчення процесу: 8 серпня 2023 року Polymetal успішно перенесла свою реєстрацію з острова Джерсі до МФЦА, Казахстан. У межах цього процесу компанія також перемістила первинний лістинг своїх акцій із Лондонської фондової біржі на Міжнародну біржу Астани.
 • Відновлення торгівлі: після завершення редоміциляції торги акціями компанії Polymetal було відновлено на Міжнародній біржі Астани 10 серпня, а на Московській біржі – 19 вересня 2023 року.

Цей випадок є прикладом складного, але успішно реалізованого процесу редоміциляції в МФЦА, що включає зміну юридичної адреси компанії, перенесення лістингу акцій на різні біржі та управління корпоративними трансформаціями.

Компанія Fix Price Group

 • Початок процесу: на зустрічі, яка відбулася 9 листопада за участю акціонерів компанії Fix Price Group, було ухвалено рішення про зміну місця юридичної реєстрації компанії з Кіпру на Казахстан.
 • Очікуваний термін завершення: у Fix Price Group припускають, що процедура редоміциляції вимагатиме тривалого часу і планують завершити її не раніше другої половини 2024 року.
 • Особливості процесу: переміщення реєстрації на майданчик МФЦА за збереження лістингу на Астанинській та Лондонській біржах. Очікується спрощення процесу виплати дивідендів.

Процес редоміциляції Fix Price Group з Кіпру в Казахстан, розпочатий після рішення акціонерів 9 листопада, є стратегічним кроком для компанії. Він спрямований на оптимізацію процесів у компанії, зокрема спрощення виплати дивідендів.

Kazakhstan Energy Reinsurance Company LTD. (KERC)

 • Вихідна реєстрація: компанія KERC, афілійована з АТ «КазМунайГаз», була зареєстрована в юрисдикції Бермудських Островів.
 • Процес перенесення реєстрації: у грудні 2019 року KERC успішно перенесла свою реєстрацію з Бермудських Островів до Міжнародного фінансового центру Астана (МФЦА) через процес, відомий як Transfer of Incorporation. Цей процес дозволяє компаніям перенести свою юридичну реєстрацію з однієї юрисдикції до МФЦА без необхідності ліквідації компанії у вихідній юрисдикції.
 • Результати перенесення реєстрації: перенесення реєстрації дозволило KERC використовувати переваги, що надаються МФЦА, включаючи доступ до керуючих компаній, ринку капіталу, а також збереження зобов'язань, договорів, організаційної правової форми та найменування компанії.

Цей перехід дозволив KERC отримати доступ до переваг МФЦА, включаючи ринок капіталу та збереження корпоративної структури без необхідності ліквідації у вихідній юрисдикції.

Висновок

Процес редоміциляції бізнесу в МФЦА дозволяє компаніям зберегти свою корпоративну історію та активи, надаючи їм доступ до унікальних можливостей і преференцій, які пропонує МФЦА. Процедура редоміциляції, хоча вимагає жорсткого дотримання юридичних і процедурних норм, є ефективним інструментом розширення географії та зміцнення міжнародного статусу компаній. З огляду на зростаючий інтерес і затребуваність такого типу процедур, МФЦА відіграє ключову роль у формуванні нового вектора розвитку бізнес-практик у Казахстані та за його межами.

Якщо Ви розглядаєте варіант редоміциляції Вашої компанії в МФЦА, рекомендуємо скористатися послугами наших кваліфікованих фахівців для навігації за всіма юридичними аспектами цієї процедури. Наша команда пропонує всебічний супровід та консультаційні послуги на кожному етапі цього процесу.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар