Релокація бізнесу в Казахстан
Релокація бізнесу –

це процес перенесення чи переміщення компанії з одного місця до іншого. Це може бути як переміщення всієї компанії в нову країну чи місто, так і перенесення окремих підрозділів або виробничих об'єктів. Бізнес-релокація може бути зумовлена різними чинниками, включаючи стратегічні, економічні чи операційні міркування. У деяких випадках компанія вирішує переїхати для отримання податкових вигод, доступу до нових ринків, зниження операційних витрат, полегшення логістики й інших переваг.

Релокація бізнесу в Казахстан є досить трудомістким процесом, який потребує детального планування та координації. Важливо врахувати такі аспекти, як юридичні та податкові питання, переведення персоналу, пошук нових приміщень, перенесення обладнання та даних, адаптацію до нового середовища тощо. Однак переїзд бізнесу до Казахстану також може надати компанії нові можливості для зростання, розвитку та масштабування діяльності. Тому власники компаній мають провести ретельні дослідження, оцінити ризики та переваги, перш ніж ухвалити рішення про релокацію.

Бізнес-можливості при релокації компанії в Казахстан

Релокація компанії в іншу країну, в цьому випадку в Казахстан, може надати різні можливості бізнесу. За останні роки інвестиційне середовище в Республіці Казахстан продовжувало активно розвиватися та привертати увагу міжнародних інвесторів. Ось кілька переваг, які можна розглянути при релокації до Казахстану:

 • Географічне розташування. Республіка Казахстан розташована на перетині багатьох транспортних магістралей і має доступ до численних ринків, включаючи країни Євразійського економічного союзу. Це може забезпечити легкий доступ до нових клієнтів і партнерів.
 • Інвестиційні можливості. Уряд активно залучає іноземні інвестиції, пропонуючи різні пільги та податкові стимули для бізнесу. Це може бути корисним при розширенні компанії або запуску нових проектів.
 • Розвиваються галузі. Уряд розвиває кілька перспективних галузей – таких, як нафтогазова промисловість, енергетика, агробізнес, туризм та інформаційні технології. Релокація може надати можливості процвітання підприємництва в цих секторах.
 • Створення особливих економічних зон. Влада створила кілька спеціальних економічних зон і технопарків, які пропонують покращені умови для інвестицій – такі, як податкові пільги, легка процедура реєстрації та додаткова інфраструктура.
 • Країна має кваліфіковану робочу силу.
 • Політична стабільність. Казахстан є політично стабільною країною з дружнім до бізнесу законодавством. Це створює сприятливе середовище для розвитку бізнесу та сталого підприємницького середовища.
 • Підвищення правового захисту інвесторів. Уряд активно працює над покращенням правового захисту інвесторів. У країні було внесено зміни до законодавства, що сприяє більшій прозорості.

Однак перед ухваленням рішення про перенесення бізнесу до Казахстану рекомендується провести детальне дослідження ринку, ознайомитися з місцевим законодавством, а також проконсультуватися з експертами з бізнесу, аби повністю зрозуміти можливості та ризики релокації до цієї країни.

Юридичні аспекти бізнес-релокації в Казахстан

При релокації бізнесу до Казахстану, існують кілька юридичних аспектів, які варто врахувати:

 • Планування. Спочатку необхідно визначити причини, у зв’язку з якими Ви хочете перенести бізнес в іншу країну, і скласти докладний бізнес-план.
 • Вивчення нової локації. На цьому етапі необхідно оцінити ринок, наявність ресурсів, операційні витрати, податкові переваги та доступність талановитих кадрів.
 • Реєстрація компанії в Казахстані. Необхідно зареєструвати нове підприємство чи філію відповідно до вимог казахстанського законодавства. Для цього потрібно надати необхідні документи та заповнити заявку.
 • Правові й адміністративні аспекти. Сюди входять отримання необхідних дозволів і ліцензій для здійснення бізнесу в Казахстані, укладання нових договорів, трансфер активів тощо.
 • Юридична адреса. Компанія повинна мати юридичну адресу в Казахстані.
 • Оподаткування. Перед релокацією варто вивчити податкове законодавство. Різні види діяльності можуть підпадати під різні податкові ставки.
 • Трудове право. При переведенні працівників важливо ознайомитися з вимогами трудового законодавства, що стосуються трудових відносин, трудових договорів, оплати праці й інших питань.
 • Захист прав інтелектуальної власності. Якщо бізнес заснований на інтелектуальній власності, важливо захистити патенти, товарні знаки, авторські права та інші права ІВ при переїзді компанії в Казахстан.
 • Інформування клієнтів і партнерів. Йдеться про те, що необхідно зв'язатися з клієнтами та партнерами, які є у компанії, щоб поінформувати їх про релокацію. Важливо підтримувати прозорість і переконатися, що відносини з клієнтами та партнерами не постраждають внаслідок цього процесу.

Як перенести бізнес у Казахстан: вибір виду компанії

У Казахстані є кілька виду правових форм організацій, які можна створити для здійснення різних видів діяльності. Деякі з найпоширеніших видів компаній описані нижче.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Це юридична форма підприємства в Казахстані, що відповідає товариству з обмеженою відповідальністю інших країнах. Учасники ТОВ несуть обмежену відповідальність за боргами підприємства в межах їхнього вкладу в капітал. Зареєструвати ТОВ в Казахстані можна для різних видів діяльності, включаючи виробництво, торгівлю або надання послуг. Основні документи, що регламентують діяльність ТОВ, це установчі договори та Статут, які мають бути зареєстровані в відповідних держорганах.

Акціонерне товариство (АТ).

Ця форма юридичної особи характеризується тим, що статутний капітал компанії поділено на акції, які можуть бути продані та передані на фондовому ринку. Права й обов'язки акціонерів визначаються Статутом АТ. Акціонерне товариство в Казахстані може пропонувати акції на ринку цінних паперів. Володіння акціями АТ надає акціонерам певні права – такі, як право на отримання дивідендів, участь у прийнятті рішень на загальних зборах і контроль за діяльністю товариства.

Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ).

Основна особливість ТДВ полягає в тому, що учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями компанії тільки в межах свого внеску, але можуть нести субсидіарну відповідальність за певних умов.

При виборі типу підприємства необхідно враховувати особливості видів діяльності, розмір підприємства й інші чинники. Для докладнішої інформації та консультації з реєстрації та релокації компанії в Казахстан варто звернутися до юридичних консультантів.

Переїзд бізнесу в Казахстан: пріоритетні сектори для іноземних інвесторів

У Казахстані спостерігається стрімкий розвиток у кількох секторах. Деякі з них:

 • Інформаційні технології та інновації. Уряд прагне перетворити Республіку Казахстан на державу з цифровою економікою й активно розвиває інформаційні технології та інновації. Держава впроваджує різноманітні програми й ініціативи для підтримки IT-стартапів у Казахстані та розвитку високотехнологічних галузей.
 • Видобуток і переробка природних ресурсів, енергетика. Казахстан має значні запаси природних ресурсів. Видобуток і переробка цих ресурсів є ключовими секторами економіки. Багатий потенціал природних копалин також робить енергетику одним із основних секторів розвитку. У країні активно розвиваються відновлювані джерела енергії.
 • Транспорт і логістика. Казахстан знаходиться на перехресті багатьох міжнародних транспортних коридорів, що робить його стратегічно важливим місцем для транзитних перевезень. Влада активно розвиває інфраструктуру, включаючи автомобільні, залізничні та повітряні шляхи сполучення.
 • Туризм. Казахстан має унікальні природні та культурні пам'ятки, тут виділяються значні кошти на розвиток туристичної інфраструктури, що приваблює все більше іноземних інвесторів.

Це лише деякі з секторів, які активно розвиваються в країні. Розвиток цих галузей приваблює дедалі більше іноземних інвестицій у Казахстан, сприяє економічному зростанню та диверсифікації.

Висновок

Релокація в Казахстан може бути привабливою з кількох причин. Республіка Казахстан має у своєму розпорядженні величезні запаси природних ресурсів, що сприяє розвитку економіки країни. Крім того, Казахстан є важливим транзитним пунктом Євразійського континенту. Уряд пропонує різні пільги та податкові преференції для залучення іноземних інвесторів. Казахстан займає одне з провідних місць у регіоні за рівнем життя.

Якщо Ви зацікавлені в релокації бізнесу в Казахстан, різні можливості та переваги, описані вище, можуть зробити цю країну привабливим місцем для життя та підприємництва. Експерти YB Case можуть докладно проконсультувати щодо регулювання інвестиційної діяльності в Казахстані, а також надати комплекс послуг із супроводу та релокації бізнесу.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар