Створення холдингу в Казахстані

У сучасних умовах економічного розвитку Казахстану, створення холдингових структур набуває особливої актуальності. Холдинги мають ключове значення для ефективного керівництва та узгодження роботи комплексу підприємств, дозволяючи при цьому оптимізувати податкові та фінансові процеси. У цій статті ми розглянемо етапи започаткування холдингу в Казахстані з урахуванням основних аспектів регуляторного середовища та ролі Міжнародного фінансового центру “Астана” (МФЦА) у цьому процесі.

Визначення холдингу

Холдинг – це організаційно-правова структура, яка об'єднує кілька компаній під єдиним управлінням і контролем з метою координації та оптимізації їх діяльності. У контексті економіки Казахстану холдинг є ефективним інструментом для управління бізнесом у різних секторах економіки – таких, як нафтогазова промисловість, фінансовий сектор, транспорт тощо.

Основні характеристики холдингу:

Управління

Контроль

Фінансова інтеграція

Холдинг має централізоване управління, яке здійснюється через керівні органи – такі, як рада директорів або рада керівників. Ці органи приймають стратегічні рішення та визначають загальну стратегію розвитку холдингу та його дочірніх компаній.

Холдинг здійснює управління своїми підрозділами через вкладення в їх капітали, призначення керівних структур, і навіть проведення фінансового та операційного контролю.

Холдинг сприяє фінансовому об'єднанню своїх дочірніх компаній, полегшуючи використання загальних активів, поліпшення податкової ефективності, скорочення витрат отримання капіталу та інше.

Стратегічне управління

Диверсифікація

Холдинг займається формуванням і втіленням довгострокових стратегій для своїх підприємств, включаючи оптимізацію бізнес-процедур, інвестування в перспективні ініціативи, розширення на нові ринки тощо.

Холдинг може об'єднувати компанії різних галузей або суміжних секторів економіки, що дозволяє знизити ризики, пов'язані з концентрацією бізнесу в одній галузі.

Значення холдингових структур для економіки Казахстану

Холдингові структури мають вагомий вплив на економічне процвітання Казахстану, пропонуючи численні вигоди як для організацій, які входять до їх складу, так і для держави в цілому.

 • Стимулювання інвестування. Холдинги в Казахстані грають ключову роль у стимулюванні вкладень капіталу в різноманітні галузі економічної діяльності. Поєднуючи ресурси та фінансові сили різних підприємств, ці об'єднання спроможні здійснювати масштабні інвестиційні починання. Це, своєю чергою, веде до збільшення обсягів виробництва, сприяє покращенню інфраструктурного розвитку та активізації економічних галузей, які мають значний ростовий потенціал.
 • Збільшення конкурентоспроможності. Злиття підприємств у єдині холдингові структури дозволяє їм спільно використовувати ресурси та знання, що веде до посилення їхньої позиції на ринку. Це стає вирішальним фактором в епоху глобалізації та наростання конкуренції як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках.
 • Підтримка інноваційного розвитку. Казахстанські холдинги стимулюють інноваційну активність, стимулюючи застосування новітніх технологій, розробку нових сервісів і товарних пропозицій, а також вкладаючи кошти в наукові дослідження. Це сприяє збільшенню виробничої ефективності, підвищенню якості продуктів і розширенню пропозицій на ринку.
 • Приплив іноземного капіталу. Присутністю масштабних і квітучих холдингів Республіка Казахстан підвищує репутацію країни як вигідного місця для вкладень коштів, що може привернути увагу глобальних інвесторів, стимулюючи залучення зовнішнього капіталу економічний сектор держави.

Загалом, холдингові структури займають центральне місце в підтримці економічного розвитку та прогресу Казахстану, роблячи внесок у посилення його міжнародного авторитету та покращення рівня життя громадян.

Огляд регуляторного середовища Казахстану для створення холдингу

Створення холдингу в Казахстані є комплексним і багатогранним завданням, яке передбачає детальне освоєння нормативно-правового поля країни. Огляд цього середовища необхідне для розуміння основних правових, податкових та інституційних аспектів, які впливають на формування та функціонування холдингових структур.

У цьому розділі ми розглянемо ключові аспекти регуляторного середовища Казахстану для створення холдингу, включаючи законодавство про холдинги, роль і функції Міжнародного фінансового центру “Астана” (МФЦА).

Через аналіз зазначених аспектів ми зможемо краще зрозуміти, які можливості та перешкоди можуть виникнути при організації функціонування холдингу в Казахстані, а також визначити оптимальні стратегії успішного запуску підприємницьких операцій у цій країні.

Законодавство про холдинги в Казахстані

Державні закони про холдинги в Казахстані представлено сукупністю законодавчих актів, які регулюють створення та функціонування холдингових структур. Найважливішими з них є:

 • Цивільний кодекс Республіки Казахстан. Прийнято 27 грудня 1994 року. Цивільний кодекс встановлює загальні правові засади функціонування холдингів, включаючи правила освіти та діяльності холдингових компаній у Казахстані.
 • Податковий кодекс Республіки Казахстан. Прийнятий 25 грудня 2017 року. Податкове законодавство регулює оподаткування холдингів і його дочірніх підприємств, зокрема оподаткування прибутку, податку на додану вартість, податки на доходи фізичних осіб тощо.
 • Закон про ринок цінних паперів. Затверджено 2 квітня 2003 року. Цей акт визначає ключові аспекти емісії, циркуляції та обліку цінних паперів, що є фундаментальним для холдингів, які володіють акціями інших компаній.

Значущість МФЦА для розвитку фінансової галузі Казахстану

Міжнародний фінансовий центр “Астана” (МФЦА) займає ключову позицію щодо підвищення стійкості фінансової сфери Казахстанської Республіки, залучаючи закордонні інвестиції, сприяючи впровадженню фінансових інновацій і сприяючи покращенню підприємницького середовища на території країни.

МФЦА забезпечує учасникам особливі податкові та правові режими, роблячи його оптимальним місцем щодо фінансового обслуговування. Також він сприяє приведенню нормативно-правових актів, які регулюють фінансові процеси в Казахстані та відповідають міжнародним стандартам і практикам, зміцнюючи довіру капіталовкладників з-за кордону та підвищуючи прозорість фінансових транзакцій.

1

МФЦА вплинув на економічний розвиток Казахстану, ставши невід'ємною частиною стратегії країни з трансформації в міжнародний фінансовий хаб і підвищення її міжнародного престижу.

МФЦА сприяє формування сприятливого підприємницького середовища, полегшуючи формування та стимулювання зростання холдингових структур у Республіці Казахстан.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Основні вигоди інкорпорації холдингу за підтримки МФЦА

Заснування холдингу в Казахстані за участю МФЦА пропонує низку важливих вигод:

Фіскальні пільги та преференції

Участь у реєстрі МФЦА при реєстрації холдингу на території Казахстану дає доступ до ексклюзивних фіскальних преференцій і режимів. До таких привілеїв належать звільнення від оподаткування прибутку, дивідендів і доходів від інвестицій, а також повне або часткове звільнення від інших податкових платежів, як це передбачено законодавством країни, на певний період часу.

Спрощення реєстраційних та управлінських процедур

Взаємодія з Міжнародним фінансовим центром "Астана" полегшує процедуру оформлення холдингу та його подальше адміністрування, скорочуючи як часові, так і фінансові витрати на оформлення всіх необхідних паперів, отримання дозволів і ліцензій.

Міжнародне визнання та привабливість для інвесторів

Участь у казахстанському холдингу, зареєстрованому за участю МФЦА, збільшує привабливість холдингу для міжнародних інвесторів. Це пов'язано з високим рівнем прозорості, стандартами управління та надійністю фінансових операцій, що збільшує довіру до компанії з боку потенційних партнерів та інвесторів.

Доступ до світових фінансових ринків

Через МФЦА холдинги відкривають для себе доступ до глобальних фінансових платформ, можуть залучати іноземні інвестиції, випускати цінні папери на глобальних ринках і брати участь у різних фінансових операціях за кордоном.

Програми підтримки інновацій і бізнес-сектору

МФЦА підтримує інноваційні ініціативи, надаючи всебічну підтримку підприємствам, зокрема доступ до новітніх технологій, професійних консалтингових сервісів і фінансування ініціатив.

Ці переваги роблять Казахську Республіку та МФЦА вигідним вибором для заснування та успішної діяльності холдингів.

Види організаційно-правових форм для холдингу в Казахстані

У різних юрисдикціях, включаючи Казахстан, холдинги можуть формуватися відповідно до різноманітних юридичних та організаційних структур, вибір яких залежить від специфічних цілей підприємства, вимог до його управління, фіскальної стратегії та інших значущих аспектів. Давайте детально ознайомимося з ключовими ОПФ для холдингів, які застосовуються на території Казахстану.

Акціонерне товариство (АТ)
Цей вид корпоративної структури є надзвичайно популярним серед холдингів у Казахстані завдяки можливості залучення фінансування шляхом випуску акцій, простоті передачі акціонерних прав та обмеженням відповідальності учасників. Залежно від характеру акціонерного товариства (відкрите або закрите) змінюється ступінь його публічності та регулювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
Ця форма підприємництва залучає за рахунок своєї спрощеної та гнучкої структури управління, що робить його популярним вибором для невеликих і середніх холдингових структур у Республіці Казахстан. Засновники ТОВ несуть обов'язки лише в межах своїх вкладень, що забезпечує надійний захист особистих активів.
Повне товариство
Такий формат бізнесу передбачає, що кожен учасник несе необмежені та загальні зобов'язання щодо боргових зобов'язань товариства за рахунок власних активів. Цей варіант рідко використовується для холдингів через високий ризик особистої відповідальності.
Командитне товариство
У межах такої організаційної форми передбачено поділ засновників на командитистів, чия відповідальність обмежується розміром їх вкладень і повних партнерів, які несуть необмежену відповідальність. Ця модель підходить для холдингів, де важливе розмежування ступенів відповідальності серед інвесторів.

Етапи інкорпорації холдингу в Казахстані

Заснування холдингу в Казахстані є багатоетапним механізмом, який потребує глибокого розуміння як місцевого законодавства, так і специфічних вимог Міжнародного фінансового центру "Астана", якщо реєстрування відбувається через МФЦА. Далі наведено структуру етапів створення холдингу, включаючи детальний опис кожного кроку та вказівки щодо реєстрації через МФЦА.

Планування та розробка стратегії

 • Визначення бізнес-моделі та цілей. Чітке розуміння структури холдингу, його довгострокових і короткострокових цілей.
 • Маркетингове дослідження. Аналіз ринку, конкурентів і потенційних секторів для інвестицій.
 • Правовий аналіз. Вивчення нормативно-правової бази щодо створення та функціонування холдингів у Казахстані та специфіки МФЦА.

Вибір юридичної структури, назви та збирання документації

 • Визначення організаційно-правової форми холдингу.
 • Вибір назви. Перевірка та реєстрація торговельної марки та назви холдингу в Казахстані.
 • Збирання документації. Підготовка установчих актів, серед яких статут та установчий договір.

Реєстрація юридичної особи

Загальна процедура:

 • Подання заявки до реєструючого органу. Подання заявки та необхідного пакету паперів до органу реєстрації ‒ в Міністерстві юстиції Республіки Казахстан.

Реєстрація холдингу в МФЦА:

 • Під час реєстрації через Міжнародний фінансовий центр “Астана” підприємства можуть скористатися особливими умовами, включаючи податкові переваги та спрощений порядок реєстрації. Це вимагає подання заявки через онлайн-платформу МФЦА та прикріплення відсканованих копій документів.

Організація системи управління та корпоративного регулювання в холдингу

Визначення структури корпоративного управління холдингом у Казахстані потребує вибору оптимальної юридичної форми, ґрунтуючись на стратегічних завданнях і специфіці діяльності організації. Цей вибір впливає на організаційну структуру управління, яка зазвичай включає вищий орган управління, раду директорів і виконавчу владу. Кожен із цих органів відіграє свою роль у визначенні напрямків діяльності холдингу, стратегічному плануванні та поточному управлінні.

Важливим аспектом корпоративного управління є розробка корпоративних процедур і політик, які включають формування корпоративної культури, яка базується на чітко визначених цінностях і стандартах. Це також спричиняє розробку та затвердження установчих і внутрішніх документів, які регулюють діяльність усіх органів управління холдингу. Ключова увага приділяється корпоративній звітності та прозорості, що потребує забезпечення регулярної публікації фінансової та нефінансової інформації для всіх зацікавлених сторін.

Система внутрішнього контролю та управління ризиками є основним елементом в організації корпоративного управління. Це охоплює не тільки нагляд за фінансами та відповідність законодавчим вимогам, але також включає оцінку ризиків та їх управління. Прийняття рішень щодо управління ризиками має бути всебічним, охоплюючи виявлення, аналіз і формування стратегій для управління основними ризиками.

2

Ключову роль також відіграє узгодженість дій і застосування загальних стандартів управління в межах дочірніх підприємств. Для цього необхідно розробляти та впроваджувати систему відстеження діяльності цих компаній, що гарантує однаковість у стратегічних цілях і баченні.

Аспекти податкової політики для холдингів у Казахстані

Фіскальна політика та преференції для холдингів у Казахстані займають ключове місце в управлінні фінансами та стратегічному розвитку таких компаній. Детальне вивчення фіскальних умов, які застосовуються до холдингових структур, включаючи особливі податкові пільги, є ключовим для оптимізації податкових зобов'язань.

Основні податки для холдингів

У Казахстані холдингові компанії, як і будь-які інші юридичні особи, зобов'язані сплачувати різні податки, включаючи:

 • Податок на прибуток корпорацій. Загальна ставка податку на прибуток для юридичних осіб становить 20%.
 • ПДВ (податок на додану вартість). Стандартна ставка ПДВ складає 12%. Холдинги, які займаються торговельною чи іншою діяльністю, які оподатковується ПДВ, зобов'язані сплачувати цей податок.

Пільги та особливості оподаткування

Інвестиційні преференції

У Казахстані холдингові організації, які вкладають капітал у ключові галузі економіки чи спеціалізовані економічні райони, можуть скористатися податковими перевагами, як-от звільнення від податку на прибуток, знижені тарифи на ПДВ і пільги з оподаткування майна.

Режим МФЦА

Режим Міжнародного фінансового центру Астана пропонує унікальні податкові переваги для зареєстрованих у ньому компаній:

 • Звільнення від сплати податку на прибуток надається компаніям на встановлений термін й у специфічних видів діяльності.
 • Звільнення від податку на дивіденди та відсотки пропонується резидентам МФЦА, що робить центр особливо привабливим для глобальних інвесторів і холдингів.
 • Пільги з ПДВ передбачені для резидентів МФЦУ під час виконання певних критеріїв.
Особливості оподаткування дивідендів
 • У Казахстані на дивіденди накладається податок у розмірі 15%, але можливе застосування знижених ставок у межах міжнародних угод чи спеціального режиму МФЦА.

Компанія YB Case пропонує кваліфіковані послуги з підтримки та консультування щодо формування холдингу в Казахстані. З повним розумінням галузі та професійним досвідом наших фахівців ми пропонуємо всебічну підтримку на всіх етапах формування холдингу, забезпечуючи повний спектр юридичних і консультаційних послуг для процвітання Вашого підприємства в Казахстані.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар