Створення холдингу в США у 2024 році
Заснування холдингу в Сполучених Штатах Америки є стратегічним вибором для численних міжнародних підприємців та великих інвесторів, що залучаються безліччю вигод, які країна надає для глобального бізнесу. Заснування холдингової компанії в США відкриває доступ до одного з найбільш значущих і швидкозростаючих ринків планети, а також гарантує захист активів та інвестицій в межах стабільної економічної інфраструктури.

Просунута юридична система відіграла важливу роль у зміцненні привабливості юрисдикції як місця для започаткування холдингів, надаючи надійну та передбачувану атмосферу для бізнесу. Законодавство США пропонує широкий спектр юр. структур, включаючи C-Corp та LLC, які можуть бути адаптовані до потреб холдингових організацій.

Економічна стійкість і політична стабільність США також роблять значний внесок у залучення іноземних інвесторів. Створення холдингової компанії в США відкриває шляхи до передових технологій, висококваліфікованої робочої сили та широкої споживчої бази, представляючи Сполучені Штати як оптимальну локацію для бізнес-розширення та проникнення на нові ринки.

Податкова система США, хоч і є складною, пропонує численні пільги та стимули для холдингових компаній, особливо у сфері міжнародного оподаткування, включаючи різні домовленості щодо запобігання подвійному оподаткуванню, що дозволяє скоротити податкові зобов'язання для підприємств, які працюють на світовому ринку.

1

Крім цього, США мають розвинену інфраструктуру та технологічну екосистему, які підтримують інновації та підприємницьку активність. Доступ до фінансів через розгалужені ринки капіталу та венчурне інвестування створює широкий спектр можливостей для розвитку холдингів.

У результаті, створення холдингової організації в США в 2024 році представляється як стратегічно зважене рішення для тих, хто хоче скористатися перевагами сталого економічного середовища, сприятливих податкових режимів, а також доступу до світових ринків та інноваційних технологій. Ці елементи разом роблять США одним із найпривабливіших напрямків для розвитку міжнародного бізнесу.

Юридичні аспекти створення холдингу в США

Види корпоративних структур доступних для створення холдингу

Вид корпоративної структури

Опис

Переваги

Недоліки

C-Corporation (C-корпорація)

Традиційна корпоративна структура з можливістю випуску акцій і залучення інвесторів. Підлягає подвійному оподаткуванню: на рівні корпорації та на рівні доходів акціонерів.

Можливість залучення значного обсягу капіталу через продаж акцій. Обмежена відповідальність акціонерів. Престиж і надійність структури.

Подвійне оподаткування. Складніше та дорожче управління та ведення справ.

S-Corporation (S-корпорація)

Схожа на C-корпорацію, але дає змогу уникнути подвійного оподаткування за рахунок передачі доходів безпосередньо акціонерам. Є обмеження щодо кількості акціонерів та їх резидентства.

Уникнення подвійного оподаткування. Обмежена відповідальність акціонерів. Можливість залучення інвесторів.

Обмеження на кількість акціонерів (до 100 чол.). Обов'язкова вимога громадянства США для акціонерів фірми.

Limited Liability Company (LLC)

Гнучка форма організації бізнесу, яка поєднує риси корпорацій і партнерств. Пропонує захист від особистої відповідальності та гнучкість в управлінні та оподаткуванні.

Гнучке оподаткування (може обирати оподаткування як корпорація або партнерство). Обмежена відповідальність засновників. Менше вимог до ведення документації та управління.

Можливі обмеження на залучення інвестицій. Податкові правила можуть бути складними для розуміння.

Partnership (Партнерство)

Є кілька видів партнерств, включаючи General Partnership і Limited Partnership.

Простота створення та управління. Безпосередній розподіл доходів між партнерами.

Загальні партнери несуть повну особисту відповідальність. Можуть виникати труднощі при залученні зовнішнього фінансування.

Оформлення холдингового бізнесу в США вимагає ретельного аналізу доступних корпоративних структур, щоб вибрати найоптимальніший варіант для ведення Вашої діяльності на території цієї юрисдикції.

Вимоги щодо мінімального статутного капіталу

При запуску холдингового бізнесу в США вимоги до мінімального статутного капіталу можуть змінюватись залежно від обраної корпоративної структури. Необхідно підкреслити, що в багатьох випадках конкретну суму мінімального статутного капіталу не встановлено законодавчо, а визначається потребами бізнесу та вимогами до його реєстрації.

Для C-Corporation та S-Corporation основні вимоги до реєстрації включають подання установчих документів до відповідного органу влади штату, але конкретна вимога до розміру статутного капіталу, як правило, відсутня. Натомість компаніям може знадобитися випустити певну кількість акцій при реєстрації, але вартість цих акцій і загальний статутний капітал визначаються самою компанією. Це підкреслює гнучкість у визначенні початкового капіталу для C-корпорацій та S-корпорацій у США.

Для LLC, аналогічно, точні суми мінімального статутного капіталу не вказуються. Натомість, засновники повинні зробити внесок у капітал компанії, розмір якого достатній для початку її діяльності. У деяких випадках, для відкриття корпоративного банківського рахунку в США, може знадобитися символічна сума, наприклад $1, що вказує на мінімальні формальні вимоги до капіталізації при створенні LLC.

Виходячи з наданої інформації, можна зробити висновок, що в США законодавство дає значну свободу у визначенні статутного капіталу для C-корпорацій, S-корпорацій та LLC. Це дозволяє підприємцям та інвесторам гнучко підходити до фінансування свого холдингового бізнесу, орієнтуючись на свої потреби та плани розвитку, а не на жорсткі нормативні вимоги до статутного капіталу.

Фази оформлення холдингової фірми в США

Реєстрація холдингової фірми в США є багатоетапним процесом, який вимагає уважного планування та дотримання низки юридичних вимог.

Фаза 1

Вибір юридичної структури.

На першому етапі необхідно визначитися з видом юридичної структури для Вашої холдингової фірми, вибравши між C-Corporation, S-Corporation та LLC. Кожна з цих структур має свої переваги та недоліки, а також різні податкові наслідки.

Фаза 2

Реєстрація назви компанії.

Після вибору юридичної структури потрібно зареєструвати назву Вашої холдингової компанії в США. Необхідно перевіряти ще раз, що Ваша назва не використовується іншою організацією і відповідає всім нормам штату.

Фаза 3

Надання основних документів.

Для легальної реєстрації холдингу в Сполучених Штатах важливо подати основні установчі документи до відповідного державного органу штату. Виходячи з обраної Вами юр. особи, це може бути Статут (Articles of Incorporation) для корпорацій, або Установчий договір (Articles of Organization) для компаній з обмеженою відповідальністю (LLC).

Фаза 4

Вибір і реєстрація зареєстрованого представника.

Кожна холдингова компанія зобов'язана призначити зареєстрованого представника у штаті, де відбувається реєстрація, для прийому юридичних документів від імені компанії.

Процедура створення холдингової структури може мати свої особливості залежно від таких параметрів як юрисдикція та сфера діяльності організації. Рекомендуємо провести ретельне планування та консультацію з експертами нашої компанії для запобігання можливим складнощам у процесі відкриття холдингу в США.

Процедура отримання EIN

У контексті організації холдингової компанії в USA процес отримання EIN відзначається як критично важливий крок, необхідний для здійснення бізнес-операцій усередині країни. Цей ідентифікаційний номер потрібен для виконання низки операцій, включаючи відкриття корпоративних рахунків у банках, подання податкових декларацій, а також процедури найму персоналу.

Онлайн-подання

Цей спосіб є найкращим для отримання EIN, оскільки забезпечує негайне присвоєння номера після завершення подання заяви. Він доступний для організацій, які ведуть основну діяльність на території США або її володінь. Потрібно виконати весь процес подачі за одне відвідування вебсайту, оскільки інформація не зберігається для майбутнього використання. У випадку вдалої верифікації даних EIN видається відразу.

Подання факсом

Для подання заявки факсом необхідно надіслати заповнену форму SS-4 на факс, вказаний на сайті IRS. У випадку надання факсового номера відправника, відповідь з EIN буде направлена протягом чотирьох днів.

Подання поштою

Заяви, надіслані поштою, проходять обробку не більше чотирьох тижнів. Вкрай важливо забезпечити точність і повноту заповнення форми SS-4. Після завершення обробки заявки, присвоєний EIN буде надіслано на адресу, вказану заявником.

Подання телефоном для заявників із-за кордону

Особи, які знаходяться за межами Сполучених Штатів, можуть подати заяву на отримання EIN за допомогою телефонного дзвінка на номер, вказаний на офіційному сайті Податкової служби США (IRS), цей спосіб призначений виключно для заявників із-за кордону.

У процесі оформлення EIN для холдингової компанії вкрай важливо надати відомості про «відповідальну особу», під якою розуміється індивід, який відповідає за управління діяльністю компанії та контроль за її активами, що підкреслює значущість точності інформації, яка подається при виконанні запиту на EIN.

Отже, процедура отримання EIN є відносно простою і може бути реалізована різними способами залежно від особистих пріоритетів заявника та його географічного положення.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Створення корпоративного рахунку в банку

Створення холдингу в США не обмежується отриманням EIN, ця процедура також включає відкриття корпоративного банківського рахунку для виконання фінансових транзакцій компанії. Створення такого рахунку є критично важливим етапом для забезпечення законного захисту активів, підвищення професіоналізму компанії в очах її клієнтів і підготовки до несподіваних фінансових обставин.

Процес відкриття корпоративного банківського рахунку в США починається з вибору потрібного рахунку. Більшість банків вимагають особистої присутності для пред'явлення документів і завершення процедури відкриття рахунку. Важливо підготувати необхідні документи заздалегідь, включаючи фото посвідчення особи директора, підтвердження особистої адреси директора, документи організації або інкорпорації, підтвердження реєстрації бізнесу, лист підтвердження EIN від IRS та доказ бізнес-адреси. Залежно від банку можуть знадобитися додаткові документи.

2

Оформлення рахунку для бізнесу в Америці включає подання заяви і внесення початкового депозиту, якщо це потрібно банку. Необхідно також ознайомитися з тарифами та умовами обслуговування, щоб обрати найвигідніші умови.

Крім стандартних банків, існують і альтернативні банківські сервіси – такі, як Wise Business, які пропонують послуги без необхідності відвідування банку та з можливістю онлайн-процедур для відкриття рахунку. Ці послуги можуть бути особливо зручні для підприємців, які працюють у міжнародному форматі та хочуть скоротити банківські витрати на перекази та обмін валюти.

Важливо відзначити, що, незважаючи на можливість розпочати процес відкриття рахунку онлайн, більшість банків все ж таки вимагають особистої присутності для завершення процедури. Тому, при плануванні заснування холдингової організації в США, потрібно врахувати необхідність особистого відвідування банку чи використання послуг спеціалізованих фінансових установ, які можуть полегшити цей процес.

Податкові аспекти

Огляд податкової системи

Створення холдингу в США в 2024 передбачає роботу в межах комплексної податкової системи, що охоплює рівні федерального, штатівського і місцевого оподаткування. На федеральному рівні застосовуються різні податкові ставки як для фізичних, так і для юридичних осіб, зокрема податок на корпоративний прибуток і податки на інвестиційні доходи.

Штатівські та муніципальні податкові режими є мозаїкою різних ставок і правил, які стосуються оподаткування доходів, нерухомості та продажів. Ставки податку на доходи в різних штатах можуть коливатися від 0% до 13.3%, при цьому багато штатів використовують прогресивну систему оподаткування. Місцеві податки – такі, як податок на продаж та на майно, також можуть змінюватись залежно від конкретного муніципалітету, збільшуючи податкове навантаження на підприємства та мешканців.

При реєстрації холдингу в США дуже важливо брати до уваги як федеральні, так і локальні податкові вимоги, а також можливу дію міжнародних податкових домовленостей, особливо якщо компанія має намір оперувати на міжнародному рівні. Варто також враховувати, що Сполучені Штати оподатковують всесвітній дохід своїх громадян і резидентів, передбачаючи податкові кредити за сплачені за кордоном податки, щоб уникнути подвійного оподаткування.

Для детальнішого розуміння податкових зобов'язань і можливостей оптимізації податків під час реєстрації холдингу рекомендується консультація з податковими фахівцями нашої компанії, щоб забезпечити відповідність усім вимогам і максимально використати можливості для зниження податкового навантаження.

Корпоративні податки та оподаткування прибутку холдингів

У 2024 році у Сполучених Штатах Америки спостерігається суттєва відмінність у розмірах ставок на корпоративний податок, які коливаються від мінімальних до максимальних значень. Найменша зафіксована ставка на корпоративний податок, яка дорівнює 0%, зафіксована у штатах Вайомінг і Південна Дакота. Це відображає загальнонаціональну стратегію зменшення податкових ставок для корпорацій з метою посилення податкової конкуренції та стимулювання припливу бізнесу.

З іншого боку, найвища ставка корпоративного податку спостерігається в Нью Джерсі, де вона сягає 11.5%. Це відображає складність податкової системи США, де кожен штат самостійно встановлює ставки корпоративного податку, що впливає на рішення про місцезнаходження для бізнесу.

Окрім штатівського корпоративного податку, компанії також підлягають федеральному корпоративному податку, ставка якого становить 21%. Це означає, що для компаній, розташованих, наприклад у Південній Дакоті, загальне податкове навантаження становитиме 21%, що є однією з найнижчих у США. У той же час, для компаній у Нью Джерсі, загальна ставка корпоративного податку може досягати 32.5%, що робить її однією з найвищих.

Крім стандартного корпоративного податку, існують додаткові податкові зобов'язання та регулювання, які впливають на оподаткування прибутку холдингів в Америці. Наприклад, іноземні громадяни підлягають оподаткуванню в розмірі 30% від суми певних видів доходу, отриманого з джерел у країні. Особи, які виплачують доходи іноземним суб'єктам за фіксованими, певними, щорічними або періодичними нарахуваннями, відомими як FDAP (fixed, determinable, annual, or periodical payments), включаючи дивіденди, відсотки, роялті тощо, зобов'язані утримувати 30% цих сум як податок і здійснювати відповідну звітність. Однак можливе застосування зниженої ставки податку, якщо бенефіціарний власник засвідчить своє право на таку ставку відповідно до положень податкового кодексу США або чинної податкової угоди. Подання звітності з виплат, які походять із джерел у США, необхідне в будь-якому випадку, незалежно від проведення стягнення податку.

Вимога про утримання податку також поширюється на операції з придбання часток у нерухомості США в іноземних осіб, що може включати акції компаній, основний актив яких — нерухомість у США, або частки у партнерствах, які займаються бізнесом на території США. Крім того, необхідно наголосити, що податкові зобов'язання іноземних громадян у США визначаються на основі безлічі факторів, зокрема і виду доходу та умов застосовуваних податкових договорів між Сполученими Штатами та країною резиденції іноземної особи.

3

При створенні холдингу в США потрібно враховувати різні стратегії та структури для оптимізації податкових зобов'язань, включаючи використання дивідендних відрахувань для зменшення бази оподаткування, а також можливості для захисту активів і планування спадщини через холдингову структуру. Стратегічне планування та консультації з податковими фахівцями можуть допомогти максимізувати податкові переваги та мінімізувати зобов'язання при управлінні холдинговою компанією.

Податкові пільги та стимули для холдингів та їх дочірніх компаній

Холдингові компанії з реєстрацією в USA також можуть отримувати дивіденди від своїх корпорацій без податкових наслідків завдяки розділу 112 податкового законодавства, який дозволяє холдинговій компанії отримувати відрахування за дивідендами, отриманими від її корпорації. Для уникнення так званого "Частини Чотири" податку, корпорація та компанія повинні бути "пов'язані" згідно з податковим законодавством.

Крім прямих податкових пільг, холдингові компанії можуть використовувати різні стратегії для відстрочення податків, включаючи створення холдингової компанії для кожного акціонера корпорації, що дозволяє гнучко керувати виплатами дивідендів кожному акціонеру, або поділ доходів між декількома власниками, що дозволяє ділити податки на дивіденди та мінімізувати їх​.

Також важливо відзначити, що холдингова компанія, зареєстрована в Америці, може надавати додатковий захист активів і зменшення ризиків за рахунок поділу відповідальності та активів між різними дочірніми компаніями. Це дозволяє ізолювати потенційні збитки чи юридичні ризики однієї дочірньої компанії від решти бізнесу, забезпечуючи додатковий рівень захисту активів холдингу.

Фінансові та економічні зміни

Фінансування холдингів

Запуск холдингового бізнесу в США потребує обдуманого підходу до фінансування, який може включати як внутрішні, так і зовнішні джерела капіталу. Внутрішнє фінансування має низку переваг, включаючи простоту доступу, відсутність необхідності у сплаті відсотків і незалежність від зовнішніх кредиторів. Такі кошти можуть включати використання власних заощаджень, прибутку чи доходів від продажу активів компанії. Цей підхід дозволяє компанії швидко приймати рішення про капітальні витрати та уникати додаткових фінансових витрат на відсотки за кредитами чи позиками. Однак внутрішнє фінансування може обмежувати масштаби зростання через обмеженість доступних коштів та потенційно знижувати робочий капітал компанії.

Зовнішнє фінансування пропонує доступ до більших сум капіталу через такі інструменти, як кредити, лінії кредитування або інвестиції від акціонерів. Хоча це може вимагати більше часу та зусиль для отримання коштів через необхідність затвердження кредитів та інвестицій, зовнішнє фінансування може відігравати ключову роль у реалізації масштабних проектів і створення холдингового бізнесу в США. Зовнішні джерела також можуть вносити додаткові ресурси та знання в бізнес, особливо якщо інвестори мають досвід у відповідній галузі.

4

Ключовим моментом у виборі між внутрішнім і зовнішнім фінансуванням є розуміння переваг і недоліків кожного підходу. Внутрішнє фінансування дозволяє компанії залишатися незалежною та уникати додаткових фінансових витрат, але може обмежувати можливості зростання. Зовнішнє фінансування, з іншого боку, може запропонувати необхідні кошти для масштабування діяльності, але супроводжується підвищеними вимогами до звітності та можливим впливом інвесторів на управління компанією.

Отже, запуск холдингового бізнесу в США вимагає ретельного планування та виваженого підходу до вибору джерел фінансування, виходячи з поточних потреб і стратегічних цілей компанії.

Захист активів і ризики

Заснування холдингової компанії в Сполучених Штатах дає підприємцям можливість організувати структуру, яка сприяє ефективному управлінню ризиками та забезпеченню безпеки активів. Застосування розділеної моделі, яка включає в себе холдингову та операційну компанії, визнано одним із найрезультативніших способів для досягнення зазначених цілей. У такій структурі холдингова компанія виконує функції власника активів і часток у дочірніх компаніях, а операційні компанії займаються безпосередньою діловою активністю. Поділ функцій між холдинговою та операційними компаніями створює юридичний бар'єр, який захищає активи від ризиків, пов'язаних із борговими зобов'язаннями операційної діяльності.

Використання кількох юридичних осіб у такій структурі гарантує захист активів, надаючи холдинговій компанії право володіння ключовими активами, включаючи нерухомість, інтелектуальну власність та обладнання, за одночасного зниження юридичних ризиків. Ефективність такого підходу зумовлена тим, що операційні компанії, які несуть операційні ризики, не є прямими власниками активів, а використовують їх на основі оренди від холдингової компанії. Завдяки цьому активи залишаються захищеними навіть у випадку фінансових нестабільностей або судових розглядів, пов'язаних з операційною компанією.

5

Важливо усвідомлювати, що надійна робота та забезпечення безпеки активів у холдингових та операційних компаніях потребують уважного планування та професійної підтримки. Холдинг, зареєстрований у США, повинен мати достатнє фінансування, зокрема як власні кошти, так і залучені ресурси, а також використовувати різноманітні фінансові інструменти, наприклад, лізинг, кредитування та забезпечення позик, для захисту активів і зменшення податкового навантаження. Ці заходи не просто сприяють безпеці активів, але й гарантують комплексне управління ризиками в структурі холдингу.

Імміграційні питання

Створення холдингової компанії в Америці та переїзд до США у якості іноземного інвестора має широкий спектр можливостей, заснованих на різних програмах і візах, які пропонує уряд США. Віза EB-5 є одним із найпривабливіших варіантів для іноземних інвесторів, які хочуть переїхати до США. Для участі в програмі EB-5 потрібна інвестиція щонайменше $800,000 у проекти, які знаходяться в районах із високим рівнем безробіття чи сільських районах, або $1,050,000 у проекти в інших районах. Ці інвестиції повинні сприяти створенню щонайменше 10 робочих місць для американців. Важливо, що програма дозволяє включити до заявки чоловіка та дітей до 21 року, які не перебувають у шлюбі. Загальні витрати на участь у програмі включають не тільки інвестиційні кошти, але й різні збори, включно з адміністративними та юридичними.

Додатково існує віза L1-A для тих, хто хоче перевести керівників або менеджерів своєї іноземної компанії для роботи в американському підрозділі або дочірній компанії. Віза L1-A видається терміном до 7 років, з можливістю подальшого отримання грінкарти. Вимоги до одержувачів включають наявність бізнес-плану та досвіду роботи на керівній посаді в материнській компанії не менше одного року. Процес імміграції включає подачу звернення, очікування рішення про його прийняття, проходження співбесіди в консульстві США та після успішного отримання імміграційної візи в'їзд до США для отримання грінкарти. Імміграційна віза дійсна протягом шести місяців з моменту видачі, протягом яких необхідно в'їхати до США.

Ключовим моментом є не лише вибір найоптимальнішої імміграційної програми, а й підготовка комплексного пакету документів, які підтверджують законність джерел інвестицій, а також відповідність усіх умов програми, включаючи створення робочих місць. Це потребує детального планування та, можливо, консультації з досвідченими юристами, які спеціалізуються на імміграційному праві США. Процедура отримання візи та у подальшому грінкарти може бути тривалою і вимагати значних фінансових витрат, однак її успішне проходження відкриває широкі перспективи для іноземних інвесторів, їхніх сімей і бізнесу в Сполучених Штатах.

Створення холдингової компанії в Америці та участь в імміграційних програмах для іноземних інвесторів мають значні можливості для розвитку бізнесу та особистого життя в США. Кожен потенційний інвестор повинен ретельно оцінити всі можливі опції та вимоги, пов'язані з обраною імміграційною програмою, та забезпечити відповідність свого проекту всім необхідним критеріям.

Висновок

Створення холдингової компанії в США у 2024 році є перспективною для іноземних інвесторів і підприємців, які прагнуть розширити свій бізнес і дослідити американський ринок. Візові програми – такі, як EB-5, L1-A та E-2, пропонують різні шляхи для тих, хто хоче інвестувати в економіку США, створюючи при цьому робочі місця та сприяючи економічному зростанню країни. Кожна з цих програм має свої унікальні вимоги та переваги, відкриваючи двері для різноманітних бізнес-ініціатив та надаючи основу для довгострокового проживання у США.

Ключовим фактором успіху при відкритті холдингової фірми в Америці є ретельне планування та повне розуміння всіх юридичних та економічних аспектів процесу. Потенційним інвесторам рекомендується провести комплексний аналіз ринку та скористатися послугами професійних юридичних і фінансових консультантів для забезпечення відповідності всіх вимог та оптимізації процесу інвестування.

Важливо пам'ятати, що успіх при реєстрації холдингового бізнесу в США залежить не тільки від початкових інвестицій, а й від стратегічного планування, управлінської компетентності та здатності адаптуватися до економічного середовища, яке змінюється. Інвестори, які підходять до цього процесу з належним рівнем підготовки та уваги до деталей, можуть очікувати значного зростання та успіху на американському ринку.

У перспективі створення холдингової компанії в США не тільки відкриває доступ до одного з найбільших і найдинамічніших ринків світу, але й дає можливість стати частиною глобальної економічної спільноти, сприяючи міжнародній співпраці та інноваціям. Так, ця стратегія може стати вирішальним кроком на шляху до міжнародного успіху та сталого розвитку Вашого бізнесу.

Спеціалісти компанії YB CASE знаходяться у Вашому розпорядженні, щоб запропонувати вичерпну консультацію та забезпечити всебічний супровід на всіх етапах процесу створення холдингової структури в Сполучених Штатах Америки. Ви можете встановити зв'язок з нашою командою, вибравши найкращий для Вас спосіб спілкування, який Ви можете знайти в розділі "Контакти" нашого вебсайту. Наша мета – забезпечити Вам повну підтримку та досягнення Ваших бізнес-цілей, починаючи від початкового планування та закінчуючи юридичним оформленням і запуском Вашого холдингу в обраній Вами юрисдикції.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар