Стартап в Англії

Стартапи мають ключове значення для економічного благополуччя Англії, стимулюючи інноваційну діяльність, пропонуючи нові вакансії та підтримуючи збільшення національного виробництва. Ці новостворені компанії стають рушійною силою технологічного прогресу та економічного зростання, значно розширюючи асортимент ринку та підвищуючи конкурентні переваги країни на міжнародному рівні. У контексті глобалізації та постійно змінних технологічних трендів аналіз факторів, які сприяють успіху стартапів в Англії, набуває особливої актуальності.

Мета цієї статті – надати ґрунтовний огляд умов, під якими функціонують новостворені компанії, включаючи правову базу, податкову систему, можливості фінансування та підтримки з боку держави.

Визначення стартапу

Стартап (з англ. “startup“ – запускати) – це молода компанія, орієнтована на швидкий пошук і реалізацію інноваційних бізнес-моделей, сервісів чи товарної продукції. Ключова особливість стартапів полягає в їхній орієнтації на швидке розширення та експоненційне збільшення обсягів діяльності. На відміну від звичайних дрібних бізнесів, такі компанії прагнуть запровадження інновацій, які можуть кардинально перетворити існуючий ринок або породити новий.

Життєвий цикл стартапу включає декілька ключових стадій:

 1. Ідея.
 2. Прототипування.
 3. Запуск мінімально життєздатного продукту (MVP).
 4. Знаходження відповідної бізнес-моделі.
 5. Досягнення стійкої прибутковості чи вихід на IPO.
 6. Масштабування.

Кожен етап супроводжується перевіркою гіпотез, залученням фінансування та постійною адаптацією до ринкових умов.

Інновації та технології є рушійною силою стартапів. Відмінною рисою успішного стартапу є здатність запропонувати ринку щось унікальне або значно покращити існуючі продукти чи послуги. Використання передових технологій – таких, як штучний інтелект, блокчейн, великі дані та інтернет речей, часто стає основою для розробки проривних рішень.

Важливими елементами культури є відкритість, співпраця, меритократія та прагнення до постійного навчання. Ефективна командна робота та лідерство, які здатні мотивувати та надихати, критично важливі для подолання викликів початкової стадії розвитку. Стартапи часто працюють в умовах невизначеності та високого ризику. Вони постійно мають справу з безліччю невідомих факторів – таких, як попит на продукт, конкурентне середовище, фінансові обмеження тощо. Успішні стартапи мають гнучку структуру і здатні швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Вони готові змінювати свою стратегію, продукт чи бізнес-модель відповідно до реакції ринку.

1

Стартапи прагнуть створення високої вартості компанії і часто розглядають можливості виходу на IPO (первинне публічне розміщення акцій) або придбання більшими компаніями.

У чому різниця між стартапом і бізнесом?

Стартап і бізнес – це дві різні форми організації підприємницької діяльності, кожна з яких має свої особливості та цілі.

Характеристика

Стартап

Бізнес

Визначення

Молода компанія, націлена на швидке зростання та масштабування, з інноваційною ідеєю.

Організація підприємницької діяльності, яка пройшла початковий етап розвитку та має встановлені бізнес-процеси.

Цілі та стратегії

Швидке зростання, масштабування, домінування на ринку, створення високої вартості компанії.

Збільшення прибутку, стабільне функціонування, забезпечення сталого зростання, задоволення потреб клієнтів.

Ризики та невизначеність

Висока невизначеність і ризик, невідомі фактори – попит на продукт, конкурентне середовище.

Більш передбачуване та контрольоване середовище, менше невизначеності та ризику.

Фінансування

Часто потрібне зовнішнє інвестування та фінансування – інвестори, венчурні капіталісти, краудфандинг.

Засновано на прибутках, власних коштах, кредитах від банків.

Хоча стартапи та бізнеси мають деякі спільні риси, вони є різними формами підприємництва з різними цілями, стратегіями та підходами до розвитку. Усвідомлення цих відмінностей дозволяє підприємцям краще розуміти, який вид організації підходить для реалізації їхніх цілей та ідей.

Огляд стартап-екосистеми в Англії

Стартап-екосистема Англії, центром якої традиційно є Лондон, є однією з найдинамічніших і найрозвиненіших у світі. Вона відрізняється високою концентрацією технологічних інновацій, великою мережею венчурного фінансування та потужною підтримкою як з боку держави, так і з боку приватного сектору. Екосистема охоплює безліч сфер діяльності, з-поміж яких фінансові технології, штучний інтелект, біотехнологія, інформаційні технології та енергетична галузь.

Інфраструктура підтримки англійських стартапів:

Інкубатори та акселератори

Коворкінг-простори

Технологічні парки

Англія пропонує широкий вибір інкубаторів та акселераторів, які пропонують менторську підтримку, навчання, мережеві можливості та фінансування для стартапів.

Стартапи можуть скористатися численними коворкінг-просторами по всій країні, які забезпечують робочий простір, інфраструктуру та можливість обміну досвідом з іншими підприємцями.

В Англії розташовано безліч технологічних парків, які пропонують інноваційним компаніям доступ до сучасної інфраструктури, дослідницьких центрів та університетів.

Крім цього, безліч освітніх ініціатив, включаючи курси, семінари та майстер-класи, сприяють підготовці кваліфікованих кадрів і розвитку підприємницьких навичок.

У Великій Британії система фінансування початківців пропонує різноманітні можливості, включаючи державні гранти та фінансову підтримку, а також приватні вкладення від венчурних інвесторів, ангелів-інвесторів і платформ колективного фінансування. Лондон є одним із найбільших світових центрів венчурного капіталу, який забезпечує стартапам доступ до ресурсів для розвитку та масштабування.

Англія пропонує стартапам сприятливе правове середовище з чітко регламентованими процесами реєстрації компаній, захисту інтелектуальної власності та врегулювання комерційної діяльності. Уряд активно працює над спрощенням податкової системи та наданням фіскальних пільг для нових та інноваційних підприємств. Стартап-екосистема Англії тісно інтегрована зі світовим підприємницьким співтовариством, що забезпечує доступ до глобальних ринків, іноземних інвестицій і глобальних партнерських мереж. Численні міжнародні заходи, які проводяться у Великій Британії, – такі, як конференції, форуми та виставки, сприяють обміну досвідом та пошуку можливих спонсорів і партнерів.

2

Англія виявилася батьківщиною для багатьох успішних стартапів, які досягли міжнародного визнання та є глобальними гравцями у своїх галузях. Приклади організацій включають Revolut, TransferWise, ARM Holdings та багато інших, які демонструють потенціал англійської стартап-екосистеми для створення інноваційних і конкурентоспроможних підприємств на світовому рівні.

Планування і створення стартап-компанії в Англії

Започаткування нової компанії на території Англії є процесом, який обумовлюється необхідністю проведення докладного аналізу ринкового середовища, стратегічного планування та суворого дотримання ділової дисципліни. Цей процес починається з глибокого вивчення ринку, на якому передбачається здійснюватися діяльність, і продовжується до моменту офіційної реєстрації компанії, вимагаючи постійного аналізу як існуючих, так і потенційних змін у галузі для забезпечення конкурентних переваг.

Розглянемо докладно аспекти планування та створення стартапу в Англії.

Підготовка до запуску стартапу

 • Маркетинговий аналіз

Оцінка трендів і попиту

Вивчення діючих напрямків на ринку та оцінка споживчого попиту відіграють ключову роль у виявленні можливостей для Вашого продукту чи послуги в Англії. Критично важливо аналізувати поточні віяння, виявляти найперспективніші технології, продукти чи послуги, а також прогнозувати майбутні зміни на ринку, які можуть вплинути на розвиток Вашого підприємства.

Ідентифікація цільової аудиторії

Чітке визначення цільової аудиторії дозволяє налаштувати маркетингові та продажні стратегії на конкретну групу споживачів. Аналіз демографічних даних, інтересів, купівельної поведінки та потреб допомагає створити пропозицію, яка є найактуальнішою для Вашої аудиторії.

Оцінка конкурентного середовища

Вивчення конкурентів та їх пропозицій дасть Вам інформацію про сильні та слабкі сторони поточних гравців на ринку. Це уможливить визначення секторів чи сфер, де Вашому стартапу в Англії вдасться запропонувати новаторську чи вдосконалену пропозицію.

 • Створення бізнес-плану

Визначення цілей і стратегії

В основі бізнес-плану має лежати чітке визначення завдань, напрямів і стратегічних завдань Вашого стартапу. Це включає вибір основних критеріїв оцінки успіху (KPI), які будуть застосовуватись для відстеження досягнень.

Планування бюджету та прогнозування фінансів

Ретельне складання бюджету та фінансові прогнози мають вирішальне значення для визначення фінансової стійкості Вашого проекту. Необхідно здійснити розрахунок очікуваних доходів і витрат, визначити точку беззбитковості та обсяг необхідних інвестицій.

Планування маркетингових та операційних стратегій

Розробка ефективних маркетингових та операційних стратегій необхідна для залучення клієнтів та ефективного управління ресурсами. Важливо визначити канали просування, логістичні та виробничі процеси.

Вибір правової форми бізнесу

В Англії стартапи можуть обирати між кількома формами ОПФ, включаючи приватне товариство з обмеженою відповідальністю (LTD), відкрита публічна компанія з обмеженою відповідальністю (PLC) та товариство з обмеженою відповідальністю (LLP).

Кожна правова форма має свої переваги та недоліки. Наприклад, LTD пропонує обмежену відповідальність та професійний імідж, але вимагає більш суворої звітності. LLP підходить для професійних партнерств із простою податковою структурою, але не підходить для нових компаній, які прагнуть активного залучення венчурного капіталу. Нижче розпишемо докладніше особливості кожної ОПФ для стартапів у юрисдикції Англії.

Реєстрація компанії (стартапа) в Companies House

Процедура офіційної реєстрації Вашої фірми в Companies House – обов'язкова умова для запуску стартапу на території Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. Цей етап офіційно затверджує Ваш стартап як юридичну особу та включає низку важливих моментів.

Перед початком процесу реєстрації важливо, щоб Ви:

 • Обрали відповідну назву для Вашого підприємства, яка відповідає критеріям Companies House.
 • Визначились із юридичною адресою офісу у Великій Британії.
 • Призначили щонайменше 1 керівника і, за необхідності, компанію-секретаря.
 • Визначили організацію акціонерів і принципи розподілу часток власності.
 • Підготували Меморандум про асоціацію та Статут компанії.

Етапи реєстрації

Крок 1:

Подання заяви

Заяву на реєстрацію компанії можна подати у два способи способи:

 • Через вебсайт Companies House ‒ найшвидший та найекономічніший варіант.
 • Поштою ‒ якщо Ви віддаєте перевагу або потрібна специфічна форма реєстрації, яка не може бути здійснена онлайн.
Крок 2:

Заповнення реєстраційної форми

Для реєстрації онлайн використовується форма, яка вимагає такої інформації:

 • Назву фірми.
 • Юридичну адресу.
 • Відомості про керівників і секретаря (якщо застосовно).
 • Відомості про акціонерів і капітал.
Крок 3:

Сплата реєстраційного збору

 • Онлайн реєстрація коштує 12 фунтів стерлінгів (карткою або PayPal).
 • Поштова реєстрація коштуватиме 40 фунтів стерлінгів.
Крок 4:

Відправка документів

Якщо Ви реєструєте стартап онлайн, всі необхідні документи завантажуються в електронному вигляді. Під час поштової реєстрації документи надсилаються разом із паперовою формою заяви.

Крок 5:

Підтвердження реєстрації

Після обробки Вашої заяви Companies House видасть:

 • Сертифікат інкорпорації.
 • Унікальний номер компанії (Company Number), який використовуватиметься в усіх офіційних документах.
 • Доступ до онлайн-сервісів. Інформація для доступу до Вашого облікового запису у вебсервісі Companies House, де Ви зможете керувати інформацією про компанію та подавати необхідні звіти.

Післяреєстраційні процедури

Після успішної інкорпорації стартапу в Англії в Companies House, потрібно зареєструватися в HM Revenue and Customs (HMRC) для сплати корпоративного податку і, за необхідності, для ПДВ та PAYE. Крім цього, стартапу потрібно відкрити корпоративний рахунок у банківській установі для здійснення фінансових транзакцій і сплати податкових зборів.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Вибір правової форми для стартапів в Англії

В Англії бізнесменам пропонуються різні правові форми для започаткування та функціонування бізнесу, зокрема і для нових компаній, які позиціонують себе в статусі стартапу.

Нижче представлені основні види компаній, між якими можуть обирати стартапи в Англії:

Параметр

LTD

PLC

LLP

Основні характеристики

 • Обмежена відповідальність акціонерів.
 • Управління директорами.
 • Немає вимог щодо статутного фонду.
 • Обмежена відповідальність акціонерів.
 • Ліміт статутного фонду £50,000.
 • Потребує мінімум двох директорів і кваліфікованого секретаря.
 • Гібрид партнерства та корпорації.
 • Обмежена відповідальність партнерів.
 • Флексибільність керування.

Переваги

 • Захист особистого майна.
 • Професійний імідж.
 • Можливість залучення інвестицій.
 • Можливість залучення значних коштів.
 • Високий рівень довіри та престижу.
 • Гнучкість управління.
 • Простота створення та управління.
 • Уникнення подвійного оподаткування.

Недоліки

 • Суворе регулювання та звітність.
 • Обов'язкова публікація фінансової звітності.
 • Високі витрати та складнощі відповідності.
 • Підвищений контроль і зобов'язання перед акціонерами.
 • Не підходить для стартапів, які прагнуть активного залучення венчурного капіталу.
 • Потребує детальної партнерської угоди.

Підходить для

Малих і середніх підприємств, які прагнуть зростання без публічного розміщення акцій.

Компаній, які цілеспрямовано йдуть на публічне розміщення акцій і залучення значного капіталу.

Професійних партнерств і компаній, які шукають гнучкість в управлінні та оподаткуванні.

Конфіденційність інформації

Дані про директорів та акціонерів доступні в публічному регістрі.

Високий рівень публічної доступності інформації, включаючи фінансові звіти.

Інформація про партнерів та їх внески може бути менш публічною, залежить від структури угоди між партнерами.

Оподаткування

Корпоративний податок на дохід стартапу.

Корпоративний податок на дохід, додаткові вимоги для публічних підприємств.

Пряме оподаткування доходів партнерів, що дозволяє уникнути корпоративного податку на дохід.

Вибір оптимальної правової форми бізнесу для стартапу в Англії залежить від низки факторів, включаючи бізнес-цілі, плани масштабування, бажаний рівень відповідальності та оподаткування, а також необхідність залучення інвестицій.

Загальні міркування під час вибору ОПФ:
 • Масштабованість Оцініть, наскільки легко буде масштабувати Ваш бізнес у кожній формі. Для стартапів у Великій Британії, які прагнуть швидкого зростання і можливого виходу на IPO, PLC може бути кращим варіантом.
 • ОподаткуванняВажливо розуміти відмінності в оподаткуванні між різними ОПФ та вибрати найбільш вигідний варіант з урахуванням Вашої бізнес-моделі.
 • Відповідність і регулювання Визначте свою готовність і здатність відповідати регуляторним та звітним вимогам кожної форми організації.

Перш ніж ухвалити остаточне рішення, рекомендується проконсультуватися з юристом компанії YB Case, який спеціалізується на корпоративному праві та оподаткуванні, щоб врахувати всі специфічні аспекти стартапу.

Необхідна документація для створення стартапу в Англії

Створення та офіційна реєстрація стартапу в Англії вимагає подання набору паперів у Companies House – установу, яка займається питаннями створення та реєстрації підприємств. У цих паперах фіксується найважливіша інформація про підприємство, включаючи відомості про його керівників, власників акцій та організаційну структуру.

Для реєстрації нової компанії в Англії потрібні такі документи:

 1. Реєстраційна форма.
 2. Статутна декларація.
 3. Статті асоціації.
 4. Доказ згоди керівника та секретаря.
 5. Відомості про гарантійний капітал (для організацій з обмеженою відповідальністю за гарантією).
 6. Підтвердження сплати реєстраційного збору.

Фінансування стартапу в Англії

Фінансування критично важливе в життєвому циклі будь-якого стартапу, особливо в конкурентному та динамічному середовищі Великої Британії. Від початкової стадії запуску до масштабування бізнесу, наявність достатніх фінансових ресурсів визначає як швидкість зростання, так і здатність стартапу виживати та адаптуватися до мінливих умов ринку. У цьому контексті розуміння можливих джерел фінансування, їх переваг і недоліків, а також уміння ефективно залучати необхідний капітал стають ключовими компетенціями для підприємців.

Пошук та залучення інвестицій для стартапу в Англії

В Англії стартапи мають доступ до широкого спектру фінансових інструментів, включаючи венчурне фінансування, інвестиції від бізнес-ангелів, краудфандингові платформи, державні гранти та підтримку, а також різноманітні банківські продукти. Кожен із цих джерел має свої особливості, вимоги та підходи до оцінки інвестиційних проектів.

Венчурне фінансування
Венчурні інвестори (VC) надають капітал перспективним стартапам в обмін на частку компанії. VC зазвичай зацікавлені в компаніях з великим потенціалом зростання.
Бізнес-ангели
Індивідуальні інвестори, які хочуть вкласти особисті гроші в компанії-новачки, зокрема і на території Англії, на ранній стадії в обмін на частку володіння.
Краудфандинг
 • Збирання коштів на розвиток проекту безпосередньо від широкої аудиторії через спеціалізовані онлайн-платформи.
 • Підтримка з боку держави та гранти.
 • Державні установи та організації пропонують стартапам гранти, податкові відрахування та різні види підтримки.

Створення інвестиційних презентацій і пітчів для стартапів в Англії

Розробка переконливої інвестиційної презентації та пітчу критично важлива для успішного залучення капіталу. Це Ваш шанс переконати потенційних інвесторів у цінності та перспективності Вашого проекту. Важливо не тільки донести інформацію про Ваш стартап в Англії, але й зробити це переконливо, лаконічно та професійно.

Перед початком підготовки визначте, чого Ви хочете досягти за допомогою презентації. Ваші цілі можуть змінюватись від простого представлення проекту до конкретного запиту інвестицій, партнерства чи поради.

Враховуйте інтереси та пріоритети Вашої цільової аудиторії. Різні групи інвесторів (венчурні капіталісти, бізнес-ангели, краудфандингова аудиторія) можуть мати різні очікування від презентації.

Продумайте логічну та зрозумілу структуру Вашої презентації. Зазвичай вона включає такі розділи:

Вступ:

Проблема:

Рішення:

коротке представлення себе та Вашої команди.

опис проблеми, яку вирішує Ваша послуга чи продукт.

як Ваша пропозиція вирішує цю проблему.

Ринок:

Бізнес-модель:

Конкуренція:

аналіз цільового ринку та потенціали зростання.

опис того, як Ваш стартап зароблятиме гроші.

огляд конкурентів та Вашої конкурентної переваги.

Прогрес і дорожня карта:

Фінансові прогнози:

Запит інвестицій:

досягнення на поточний момент і плани на майбутнє.

основні фінансові показники та прогнози на майбутнє.

скільки грошей Вам потрібно і на що вони будуть витрачені.

Висновок:

коротке підбиття підсумків та заклик до дії.

Використовуйте професійні інструменти для створення презентацій (наприклад, PowerPoint, Keynote, Prezi), щоб зробити презентацію візуально привабливою. Включіть графіки, діаграми та зображення для кращої ілюстрації інформації, яку представляєте.

Будьте готові до питань після Вашого пітчу та підготуйте переконливі відповіді на можливі питання, особливо стосовно фінансових показників, конкурентного аналізу та ризиків запуску стартапу у Великій Британії.

Ваш пітч має бути зрозумілим і коротким. Обмежте тривалість презентації 10-20 хвилинами, щоб утримати увагу аудиторії.

Пам'ятайте, що Ваша мета – не просто розповісти про стартап, а й викликати інтерес у капіталовкладників, спонукати їх до подальшого обговорення і, зрештою, інвестування у Ваш проект.

Державні ініціативи для підтримки для стартапів в Англії

У Великій Британії існує безліч державних програм підтримки стартапів, спрямованих на стимулювання їх зростання та розвитку. Ці програми охоплюють широкий спектр допомоги, включаючи фінансування, консультаційні послуги та надання грантів.

Ось деякі з актуальних програм підтримки для стартапів в Англії на 2024 рік:

AD:VENTURE

AD:VENTURE – пропонує безкоштовну підтримку та консультації щодо розвитку бізнесу для стартапів і молодих підприємств у регіоні Західного Йоркширу.

 • Критерії: підприємства повинні бути на початковій стадії розвитку і базуватися в Західному Йоркширі (включаючи Бредфорд, Калдердейл, Кіркліс, Уейкфілд і Лідс), торгувати менше 3 років і прагнути досягти порогу ПДВ £85,000 на рік протягом 2 років.
 • Пільги: включають індивідуальні консультації з менеджером з бізнесу AD:VENTURE, доступ до кредитів від Business Enterprise Fund, участь у семінарах, вебінарах і мережевих заходах, а також можливість отримання гранту на зростання.

Програма фінансується Західно-Йоркширським об'єднаним органом влади та партнерами, і пропонується безкоштовно новим підприємствам та існуючим підприємствам, яким менше трьох років. Докладніше на AD:VENTURE.

Advanced Manufacturing Supply Chain Initiative Recycled Fund ‒ Англія

AMSCI є кредитним фондом, спрямованим на підтримку малих і середніх підприємств у секторі передового виробництва, які прагнуть інвестицій для прискорення зростання та створення нових робочих місць. Фонд орієнтований на усунення ринкових невідповідностей і підвищення конкурентоспроможності та можливостей бізнесу.

Критерії участі:

 • Проекти та досягнення мають бути розташовані в Англії та включати створення нових робочих місць або збереження існуючих.
 • Компанії повинні демонструвати, що проект буде сильно сповільнений або нездійсненний без інвестування, яке запитується.
 • Необхідно чітко позначити шлях виведення проекту на ринок у розумні терміни.
 • Застосовуються умови та збори, максимальний термін погашення – 5 років.

Пільги та умови фонду:

 • Інвестиції від 500 000 фунтів стерлінгів, пов'язані зі створенням робочих місць.
 • Фінансування може бути використане для капітальних витрат, НДДКР, навчання та інших проектних витрат.
 • Доступно для індивідуальних заявників-МСП, включаючи постачальників та інноваторів.
 • Доступно по всій Англії для будь-якого сектора виробництва, а не тільки автомобільного, який працює в будь-якій частині ланцюжка створення доданої вартості передового виробництва.

Фінансовий чек-лист:

 • Мінімальна інвестиція: 500 000 фунтів стерлінгів.
 • Не надається стартове фінансування.
 • Компанія має вести діяльність понад 2 роки і бути прибутковою.
 • Повинна бути базована у Великій Британії та активно шукати інвестиції.

Для отримання додаткової інформації та подання заявки відвідайте AMSCIRF.

ART Business Loans (ART) – Західний Мідленд

ART є Комунальною фінансовою установою розвитку (CDFI), яка надає кредити для бізнесу в регіоні Західного Мідленда. Ця організація націлена на забезпечення доступу до фінансування для життєздатних підприємств і соціальних підприємств, які потребують капіталу для розвитку.

Критерії участі:

 • Необхідність кредитування від 10,000 до 150,000 фунтів стерлінгів.
 • Розташування бізнесу в Західному Мідленді.
 • Кредит повинен сприяти створенню чи збереженню робочих місць.

Пільги та умови надання кредитів:

 • Кредити можуть бути використані для будь-яких бізнес-цілей, включаючи купівлю активів або оборотний капітал.
 • ART може видавати кредити самостійно або разом із банками чи іншими фінансовими організаціями.
 • Організація пропонує персоналізований підхід до оцінки заявок і може швидко надати кошти за потреби.
 • Процес подання заявки простий і потребує наявності життєздатного бізнес-плану та реалістичного графіка погашення кредиту.

ART є незалежною організацією, яка належить її членам як позичальникам, так і інвесторам. Інвестори ART – це благодійні компанії та приватні особи, чиє основне фінансування дозволяє залучати підтримку з боку державного та приватного секторів.

Дізнатися докладніше можна, відвідавши сайт ART.

Be the Business – Велика Британія

BBusiness сприяє підвищенню продуктивності економіки за рахунок натхнення лідерів бізнесу. Організація пропонує різноманітну підтримку для бізнесу, включаючи:

 • Вступні зауваження від досвідчених професіоналів із широким спектром експертності.
 • Неупереджені поради та рекомендації, які допомагають кинути виклик усталеному порядку.
 • Програми, які стимулюють реальне вдосконалення.

Критерії: керівники МСП у всій Великій Британії.

Пільги: доступ до менторів, навчальних ресурсів і мережевих заходів.

Business Growth Grant Scheme ‒ Менсфілд

Ця програма пропонує гранти для встановлених бізнесів у Менсфілді, які можуть представити план зростання, що сприяє підвищенню продуктивності та створенню робочих місць.

 • Критерії: діючі бізнеси в Менсфілді з планом на зростання.
 • Пільги: гранти на суму до 2500 фунтів стерлінгів.

Програма включає кілька напрямів підтримки, зокрема:

 • Business Start-Up Grant для підприємців-початківців.
 • Business Growth Grant для розвитку існуючих підприємств.
 • Shop Front Improvements Grant для покращення зовнішнього вигляду магазинів.
 • Vacant Shops Grant для підтримки нових рітейлерів, які займають раніше порожні торговнльні приміщення.

Для подання заявки необхідно заповнити реєстраційну форму та надіслати її електронною поштою на адресу regeneration@mansfield.gov.uk. Після цього з Вами зв'яжеться партнер підтримки бізнесу для обговорення Вашої бізнес-ідеї та допомоги в процесі подання заявки на грант.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте Business grant schemes – Mansfield District Council.

Enterprise programme for young people – Велика Британія

Програма пропонує підтримку молодим людям віком від 18 до 30 років у Великій Британії, які хочуть створити свій бізнес. Програма включає:

 • Інформаційну сесію, де розповідається про підтримку, яку може запропонувати Enterprise programme.
 • Курс "Explore Enterprise", на якому учасники знайомляться з іншими підприємцями та отримують поради від досвідчених бізнесменів із планування бізнесу, маркетингу, продажу, бюджетування та оподаткування.
 • Побудова Вашого бізнесу за допомогою контакту в Enterprise programme, включаючи можливість подати заявку на грант для тестування бізнес-ідеї.
 • Запуск бізнесу з поданням бізнес-плану Enterprise programme для отримання зворотного зв'язку та підтримки.
 • Постійну підтримку від бізнес-ментора протягом перших двох років після запуску.

Критерії: молоді люди віком від 18 до 30 років із бізнес-ідеєю.

Пільги: навчання, менторська підтримка, можливість фінансування.

Офіційний сайт ‒ Enterprise Programme for Young People.

Finance for Enterprise ‒ Йоркшир, Yorkshire, Гамбер, Лінкольншир і Східний Мідленд

FE надає альтернативні джерела фінансування для стартапів і встановлених бізнесів у зазначених регіонах, які не можуть забезпечити усі свої фінансові потреби через банки та/або інші основні джерела.

Критерії:

 • Бізнес-початківці, зазвичай з мінімумом 3 співробітниками.
 • Нові стартапи розглядаються під час демонстрації життєздатності.

Можуть подавати заявки приватні підприємці, партнерства чи обмежені компанії, а також благодійні та соціальні підприємства.

Пільги:

 • Кредити від £25,001 до £250,000 на різні цілі, включаючи робочий капітал, купівлю обладнання чи машин, розширення бізнесу.
 • Може використовуватися як додатковий капітал або для забезпечення прогалини у фінансуванні для проектів зростання та розвитку.

Кожна з цих програм має свої критерії та умови для отримання підтримки, включаючи вимоги до галузі діяльності, стадії розвитку проекту, інноваційного потенціалу, фінансової стабільності та внеску в економіку. Процес подання заявок також може змінюватись, включаючи етапи вивчення доступних опцій, підготовки необхідних документів, подання заяви та оцінки заявки експертною комісією.

У Великій Британії пропонується безліч ініціатив щодо підтримки, спрямованих на форсування зростання та еволюції підприємств-початківців. Ці ініціативи включають всебічну допомогу: від фінансових грантів і кредитів до податкових преференцій і консультативних послуг.

Критерії та умови отримання грантів

Гранти являють собою безвідсоткову фінансову підтримку, яка виділяється бізнесам-початківцям і компаніям для конкретних цілей – таких, як розробка інноваційних продуктів, науково-дослідні розробки, маркетингові дослідження або збільшення виробничих потужностей. Для успішного претендування на грант в Англії проект має відповідати певним вимогам:

 • Сфера діяльності та етап розвитку: специфічні гранти спрямовані на конкретні індустрії чи проекти на початковому етапі.
 • Інноваційність: безліч програм сфокусовано на підтримці проектів з інноваційним потенціалом.
 • Фінансова стабільність і план розвитку: необхідно надати докази фінансової надійності та наявності продуманого плану розвитку.
 • Внесок в економіку: перевага віддається ініціативам, здатним сприяти створенню робочих місць, екологічному поліпшенню чи стимулюванню економічного прогресу регіону.

Процедура подання заяв на отримання грантів різниться залежно від програми, проте зазвичай вона включає такі етапи:

 1. Вивчення. Уважно ознайомтеся з доступними опціями підтримки та визначте ті, які підходять Вашому стартапу.
 2. Підготовка. Зберіть усі необхідні документи, включаючи бізнес-план, звітність, проектну пропозицію та обґрунтування для гранту.
 3. Заява. Чітко дотримуйтесь вказівок організатора програми з подання заяви, враховуючи крайні терміни та формат подання.
 4. Оцінка заявки. Ваші матеріали будуть розглянуті експертною комісією щодо відповідності критеріям програми.
 5. Отримання результату. Після оцінки Ви отримаєте повідомлення про результати, які можуть супроводжуватися пропозицією про фінансування або рекомендаціями щодо покращення заявки.

Платформи краудфандингу в Англії

Краудфандинг є ефективним способом залучення фінансування для стартапів і проектів в Англії, дозволяючи підприємцям збирати кошти безпосередньо від широкої аудиторії інвесторів та ентузіастів через спеціалізовані онлайн-платформи. Ці платформи пропонують різні моделі краудфандингу, включаючи пожертвування, винагороди, акціонерне та боргове фінансування.

Ось деякі з найпопулярніших і найефективніших платформ краудфандингу, доступних для стартапів в Англії:

Kickstarter
Одна з найвідоміших платформ у світі, підходить для креативних проектів у таких галузях, як мистецтво, музика, фільми, технології та дизайн. Фінансування відбувається за принципом "все чи нічого", де кошти перераховуються проекту лише у випадку досягнення чи перевищення цільової суми.
Indiegogo
Платформа пропонує більшу гнучкість порівняно з Kickstarter, включно з можливістю отримання коштів навіть якщо цільової суми не досягнуто. Indiegogo також дає доступ до акціонерного фінансування, дозволяючи інвесторам отримувати частку в компанії.
Crowdcube
Спеціалізується на акціонерному фінансуванні, дозволяє індивідуальним інвесторам вкладати гроші в обмін на акції англійських стартапів і зростаючих бізнесів. Це одна з провідних платформ у Великій Британії для залучення капіталу на ранніх стадіях.
Seedrs
Подібно до Crowdcube, ця платформа пропонує інвесторам можливість купівлі акцій у стартапах і ранніх стадіях бізнесу. Платформа також пропонує автоматизований вторинний ринок, де інвестори можуть продавати та купувати акції від інших інвесторів.
GoFundMe
GoFundMe частіше використовується для особистого фінансування, соціальних кампаній і благодійності, але також може бути використана для підтримки бізнес-проектів. Ця платформа не вимагає досягнення цільової суми для отримання коштів.

Банківські рахунки для стартапу в Англії: вимоги, процес, рекомендації

Створення рахунку в банку для стартапу на території Англії є ключовим для виконання економічних транзакцій, управління фінансами та виконання корпоративних і податкових вимог.

Критерії для відкриття рахунку

Реєстраційна документація підприємства

Сертифікат інкорпорації, статут і статті асоціації (Memorandum and Articles of Association), які підтверджують офіційну реєстрацію підприємства в Companies House.

Інформація про директорів

Повні імена, адреси проживання, дати народження та національності директорів.

Доказ юридичної адреси фірми

Орендна угода чи рахунок за комунальні послуги на ім'я компанії.

Особисті документи

Паспорт або посвідчення водія для ідентифікації керівників, а також документ із зазначенням адреси проживання (наприклад, рахунок за комунальні послуги або виписка за рахунком, не старше трьох місяців).

Процес відкриття рахунку

 1. Вибір банку. Вивчіть умови пропозицій від різних банків, включаючи комісії, доступність онлайн послуг, умови кредитування та інші банківські продукти.
 2. Попередня підготовка документів. Зберіть усі необхідні документи заздалегідь, щоб прискорити процес.
 3. Запис на зустріч у банку. Деякі банки вимагають особистої присутності хоч одного з директорів компанії для завершення процедури відкриття рахунку.
 4. Подання заяви та документів. Надайте всі запитані банком документи та заповніть необхідні форми.
 5. Аудит із боку банку. Фінансова установа здійснить аудит наданих паперів і за потреби попросить надати додаткові дані.
 6. Активація облікового запису. У відповідь на затвердження заяви, банк активує обліковий запис, даючи можливість користуватися всім спектром фінансових сервісів.

Рекомендації

 • Почніть процес відкриття рахунку якомога раніше, оскільки це може зайняти деякий час.
 • Ретельно вивчіть пропозиції різних банків, щоб обрати найвигідніші умови.
 • Розгляньте можливість використання додаткових банківських послуг – таких, як кредитні лінії, міжнародні перекази та корпоративні картки.

Переконайтеся, що Ви повністю відповідаєте всім вимогам банку та законодавства. Розвиток партнерських відносин з Вашим банком може полегшити доступ до додаткових фінансових продуктів і послуг у майбутньому.

Податки та бухгалтерія для стартапів в Англії

Запуск стартапу в Англії пов'язаний із необхідністю глибокого розуміння місцевої податкової системи та бухгалтерських вимог, а також важливістю ретельного фінансового планування. Стартапи зіштовхуються з низкою податкових зобов'язань, включаючи корпоративний податок, ПДВ та податки на зарплату.

Корпоративний податок стягується з доходу організації та має різні тарифи залежно від розміру прибутку. Для фірм із прибутком до £50,000 ставка становить 19%, а для підприємств із прибутком понад £250,000 ставка збільшена до 25%. Підприємства з прибутком між цими порогами сплачують податок за основною ставкою, але з урахуванням понижуючого коефіцієнта. Компанії потрібна реєстрація в податковій службі HMRC протягом перших трьох місяців діяльності.

ПДВ, стандартна ставка якого дорівнює 20%, підлягає сплаті компаніями, річний оборот якої перевищує £85,000.

Компанії також зобов'язані утримувати податки на зарплату, включаючи внески на національне страхування та податок на прибуток працівників. Важливим аспектом управління фінансами є дотримання бухгалтерських стандартів, які ґрунтуються на принципі подвійного запису, що забезпечує точність фінансової звітності. Компанії-стартапи в Англії повинні вести облік усіх фінансових операцій для підготовки річних звітів і декларацій, а також зберігати всі фінансові документи протягом щонайменше шести років. Ефективне фінансове планування, яке включає складання реалістичного бюджету та управління грошовими потоками, дозволяє стартапам передбачати та вирішувати потенційні проблеми, оптимізувати витрати та знаходити можливості для зростання.

Крім того, британські стартапи повинні враховувати законодавство про працю, забезпечуючи дотримання мінімальної заробітної плати, умов праці та здоров'я співробітників, а також захищати свою інтелектуальну власність шляхом реєстрації торговельних марок, патентів та авторських прав для збереження інновацій і бізнес-ідей.

У майбутньому перспективи розвитку стартапів в Англії залишаються яскравими та багатообіцяючими. Екосистема стартапів у цій країні продовжує розвиватися і зміцнюватися, пропонуючи нові перспективи та різноманітні ресурси для підприємців-початківців. Стабільне економічне середовище, інноваційна культура та доступ до отримання фінансування роблять Велику Британію дуже цікавим місцем для запуску та розвитку стартапів.

Правильне планування, професійна підтримка та прагнення інновацій відіграватимуть ключову роль в успіху стартапів у майбутньому. Стартапи, які ґрунтуються на сміливих ідеях, зможуть не лише вижити на конкурентному ринку, а й процвітати, впроваджуючи інновації та створюючи цінність для суспільства.

Компанія YB Case пропонує професійну допомогу та супровід при запуску стартапу в Англії. Наші експерти готові забезпечити Вас усім необхідним для успішного старту Вашого підприємства в цій юрисдикції. Ми надаємо повний юридичний супровід під час реєстрації Вашої компанії у Великій Британії. Наші експерти допоможуть Вам обрати найоптимальнішу форму організації, заповнити всі необхідні документи та забезпечити дотримання всіх вимог законодавства.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар