Судовий процес в ОАЕ

Арабські Емірати – це юрисдикція, визнана світовим центром фінансових послуг і ділового права. ОАЕ пропонує кілька різних способів вирішення міжнародних спорів, включаючи судове провадження, арбітраж і медіацію. Судове врегулювання спорів у країні здійснюється загальними чи спеціалізованими судами. Загальні суди розглядають широкий спектр комерційних справ. Спеціалізовані суди – такі, як Суд із фінансових спорів, займаються певними категоріями справ.

Крім того, суди DIFC (Dubai International Financial Centre) та ADGM (Abu Dhabi Global Market) надають незалежну та нейтральну платформу для вирішення спорів, пов'язаних із діловими транзакціями, фінансовими послугами, інвестиціями й іншими комерційними питаннями. Вони застосовують власне законодавство, яке ґрунтується на англійських правових засадах, що робить їх унікальними в регіоні Близького Сходу. Як автономні юрисдикції, вони мають незалежність і високі стандарти прозорості та ефективності, пропонують високий рівень професіоналізму суддів. Обидва центри прагнуть забезпечити неупередженість і високий рівень правосуддя.

Основними нормативними актами, що регулюють процедуру врегулювання судових спорів в ОАЕ, є:

 • Федеральні процесуальні закони (цивільний, кримінальний тощо). Вони встановлюють процедури, які мають бути дотримані в судових спорах, включаючи вимоги до подання позовної заяви, правила про пропозицію та докази. Вони також встановлюють процедуру розгляду апеляцій і касацій.
 • Міжнародні угоди. Вони регулюють вирішення судових спорів між ОАЕ й іншими країнами. Ці угоди встановлюють правила та процедури для врегулювання претензій, що виникають між іноземними сторонами.

Офіційною мовою судочинства в країні є арабська, однак у деяких судах можуть застосовуватися англійська або інші мови. У статті докладно описано процедуру та вимоги при вирішенні спорів у судовому порядку в Еміратах.

Як відбувається врегулювання спорів в ОАЕ шляхом судового провадження?

Врегулювання спорів за допомогою судового провадження відбувається відповідно до наступної процедури, хоча деталі можуть відрізнятися залежно від конкретного випадку:

 1. Подання позовної заяви. Сторона, яка хоче врегулювати спір за допомогою судового розгляду, має подати позовну заяву до відповідного органу юстиції, який залежить від характеру справи. При поданні заяви зазвичай потрібно подати низку документів, включаючи підставу позову й інші матеріали, що підтверджують вимоги сторони. Крім того, сплата судового збору є обов'язковою та зазвичай залежить від суми позову. Після виконання вищезазначених дій справа буде розглянута відповідно до процедури, встановленої в ОАЕ. У випадку прийняття позову для розгляду відповідач має можливість надати відгук на позов, у якому він має висловити свою позицію щодо вимог, викладених у позові та надати документи, які підтверджують позицію відповідача.
 2. Призначення першого слухання. Судове засідання призначається на певну дату, де сторони надають свої аргументи та докази.
 3. Розгляд справи. Суддя проводить слухання, у яких вислуховує сторони. У деяких випадках може бути потрібна судова експертиза або інші додаткові процедури.
 4. Винесення рішення. За підсумками слухань суддя ухвалює рішення. Рішення може бути позитивним, негативним або таким, що визнає часткове задоволення вимог. Рішення може бути винесено під час першого засіданні чи пізніше, якщо справа вимагає додаткового розгляду.
 5. Апеляція. У випадку незгоди з рішенням першої інстанції учасники спору мають право оскаржити його в Апеляційному суді. Тут розглядаються юридичні аргументи та причини, з яких рішення варто змінити.
 6. Касація. Постанови суду апеляційної інстанції надалі можна оскаржити у вищому суді.

Важливо відзначити, що процес судового розгляду може займати значний час, залежно від його складності, судової інстанції й інших факторів. Зазвичай час розгляду судових справ може становити від 9 до 12 місяців, у випадках складних справ час збільшується до 18 місяців і більше.

Якщо в ході вирішення судового спору в ОАЕ сторони не задоволені рішенням, вони можуть подати скаргу до Апеляційного або Касаційного судів. У першому з них потрібно від 6 до 9 місяців для ухвалення рішення. Тривалість процесу в Касаційному суді може різнитися залежно від складності справи, обсягу доказів та інших чинників. У деяких випадках, коли розгляд справи потребує додаткового часу для проведення судових експертиз чи інших дій, процес може затягтися та тривати понад 6 місяців. Рекомендується звернутися до юриста для отримання детальної інформації про судові процедури або супроводження вирішення спорів в ОАЕ.

Врегулювання спорів в ОАЕ на суму до 100 000 AED може бути здійснене за спрощеною процедурою, відомою також, як процедура врегулювання незначних спорів. Відповідно до спрощеної процедури, спори на суму до 100 000 AED можуть бути розглянуті Відділом врегулювання малозначних спорів при суді першої інстанції.

Процедура зазвичай складається з кількох етапів:

 1. Подання скарги. Скарга має містити важливі деталі спору та вимоги позивача.
 2. Після подання скарги, вона має бути надіслана відповідачу для ознайомлення та надання відповіді. Зазвичай відведено термін надання відповіді.
 3. Після отримання документів від відповідача або після закінчення терміну надання такої відповіді, суддя виносить рішення щодо спору. Рішення має бути обґрунтованим і відображати права й інтереси сторін.
 4. Оскарження. Якщо одна зі сторін не погоджується з рішенням, вона може подати апеляцію. Однак у випадку спрощеної процедури можливості для оскарження можуть бути обмежені.

Важливо відзначити, що врегулювання малозначних спорів відбувається швидше і з меншими витратами, порівняно зі звичайним судовим розглядом.

Урегулювання міжнародних спорів в ОАЕ в судах DIFC

DIFC є автономною юрисдикцією в ОАЕ, яка має власну систему права і судову систему. Суди DIFC відіграють важливу роль у врегулюванні міжнародних спорів, особливо у сфері комерції та фінансів. Переваги судів DIFC включають експертність і спеціалізацію суддів у комерційних справах, швидкий розгляд спорів, використання англійської мови та прозорість процедури.

DIFC має суд першої інстанції та суд апеляцій, який займається розглядом апеляцій, поданих на рішення суду першої інстанції. Суди DIFC застосовують міжнародні стандарти правосуддя, включаючи загальні правові засади й основні стандарти права, які забезпечують прозорість і незалежність.

Процес вирішення спорів у DIFC регулюється законом DIFC про вирішення спорів. Цей закон надає структуру та процедури для подання та розгляду позовів, проведення засідань і винесення рішень. При врегулюванні міжнародних спорів через суди DIFC сторони можуть також вибрати альтернативні форми вирішення спорів – такі, як медіація, арбітраж, які також доступні DIFC. Врегулювання міжнародних спорів у DIFC через суди пропонує міжнародним організаціям конкурентне та надійне юрисдикційне рішення, що ґрунтується на міжнародних стандартах справедливості та правового забезпечення.

Урегулювання міжнародних спорів в ОАЕ через суди ADGM

Арабські Емірати пропонують кілька можливостей для врегулювання міжнародних спорів через суди, включаючи суди ADGM. ADGM є фінансовим центром, що базується в місті Абу-Дабі, столиці ОАЕ. Він надає судові послуги та правовий захист для міжнародних компаній, бізнесів та інвесторів. Так, суд ADGM є важливим міжнародним судовим органом для вирішення міжнародних спорів в ОАЕ.

Суди ADGM спеціалізуються на фінансових і ділових питаннях, питаннях інтелектуальної власності та ведуть справи різними мовами, включаючи англійську й арабську. Судова система Міжнародного фінансового центру Абу-Дабі також відома своєю незалежністю та застосуванням міжнародних правових норм. Тому, якщо Ви шукаєте способи вирішення міжнародних спорів в ОАЕ, звернення до судів ADGM може бути одним із варіантів, особливо якщо справа пов'язана з міжнародними компаніями чи інвестиціями.

Примітка. Для врегулювання претензій у судах DIFC та ADGM потрібно, щоб позовну форму було подано не пізніше ніж через 4 місяці з моменту отримання претензії.

Урегулювання спору в ОАЕ засобом судочинства: заборони та запобіжні заходи

У процесі врегулювання претензій позивач може подати клопотання про заборону виїзду проти відповідача. Ця заборона може бути застосована, якщо позивач переконливо доводить, що відповідач може залишити країну й ухилитися від виконання ухвали суду або погіршити становище позивача у спорі. Однак для отримання такої заборони необхідно надати достатні докази та переконливі аргументи, які будуть оцінені судом.

У цій країні суди надають різні запобіжні заходи. Позивач у судовому процесі може подати запит на наказ про заморожування активів, який може бути виданий для запобігання переміщенню або розпорядженню майном, доки спір не буде розглянуто судом.

Іншим заходом є призупинення торговельної чи комерційної діяльності. Суд може наказати призупинити діяльність підприємства чи організації, визначеної в судовому розгляді, до закінчення процесу. Також суд може накласти заборону на доступ до певних документів або матеріалів, пов'язаних із справою, щоб запобігти їхній зміні або знищенню. Ці заходи призначені для забезпечення справедливого й ефективного вирішення спорів. В ОАЕ також може бути застосований захід у вигляді міжнародного відстеження активів.

Виконання іноземних рішень

Іноземні судові рішення можуть бути виконані в Еміратах трьома способами:

 1. Через двосторонні угоди. ОАЕ можуть мати двосторонню угоду з іншою країною, яка встановлює процедуру для визнання та виконання рішень судів цієї країни в Еміратах.
 2. Через Виконавчий регламент. ОАЕ мають Виконавчий регламент, який надає процедуру для визнання та виконання постанов іноземних судів. Цей регламент визначає вимоги, які мають бути виконані для визнання та виконання таких рішень.
 3. Через суди DIFC, ADGM. Як було зазначено, Арабські Емірати мають такі незалежні юрисдикції, як DIFC і ADGM. Обидві ці юрисдикції мають свої суди, які мають повноваження визнавати та виконувати рішення іноземних судів.

Примітка. Процедура виконання іноземних судових рішень в ОАЕ може вимагати додаткових формальностей, включаючи апостилювання або легалізацію документів.

Фінансування судових розглядів в ОАЕ

Арабські Емірати, особливо суди ADGM та DIFC, усе привабливіші для судових розглядів. Ці юрисдикції пропонують сучасні судові системи, високий рівень професіоналізму та незалежність суддів. Однією з переваг є можливість фінансування позовних справ, що дозволяє сторонам, які не мають достатніх коштів, отримати доступ до справедливості та захисту своїх прав.

Фінансування позовних справ може включати оплату судових витрат, юридичних послуг та інших пов'язаних витрат, ґрунтуючись на договірних умовах. Вирішення комерційних спорів в ОАЕ в судах ADGM і DIFC популярно в останні роки. Ці юрисдикції пропонують переваги міжнародного права, зокрема можливість вибору закону та мови, яка застосовується, що робить їх привабливими для міжнародних сторін, які ведуть ділову діяльність на території Еміратів або мають інтереси в цьому регіоні.

У ході вирішення судових спорів в ОАЕ у судах ADGM є певні правила фінансування судових розглядів. Деякі основні правила фінансування судових розглядів ADGM:

 • Забезпечення чесного доступу до правосуддя. Це означає, що ADGM підтримує фінансування судового процесу з метою забезпечення того, щоб кожна сторона мала можливість подати свою позицію.
 • Заборона комерціалізації правосуддя. Це означає, що сторона в розгляді не може передати права на позов або інші юридичні претензії третій стороні та/або отримати фінансування на основі надання таких прав без дотримання вимог ADGM.
 • Незалежні фінансові реєстри. У таких реєстрах записано інформацію про фінансові умови, пов'язані з розглядом.
 • Можливі обмеження. ADGM може накласти певні обмеження на фінансування судових розглядів, якщо вважає, що воно суперечить громадським інтересам або може негативно позначитися на достовірності чи ефективності судового процесу.

Щодо вирішення спорів у DIFC, то варто знати, що у 2017 р. було прийнято Директиву про фінансування третіх сторін. Це правила, що регулюють можливість фінансової підтримки для третіх сторін у судах Dubai International Financial Centre, які можуть бути юридичними або фізичними особами, що не мають безпосереднього інтересу у справі, але пропонують фінансову підтримку однієї із залучених сторін у судовому процесі.

Мета Директиви, по-перше, сприятиме доступу до правосуддя, забезпечуючи фінансову підтримку для осіб чи організацій, які, інакше, не мали б на це коштів. Це може бути особливо важливим для малих і середніх підприємств або фізичних осіб, які можуть зіштовхнутися з обмеженими фінансовими можливостями при розгляді їхніх справ у суді. По-друге, Директива забезпечує додаткові можливості фінансового важеля для сторін, які шукають справедливості. Вона може бути особливо корисною, коли сторона не має достатніх коштів для фінансування складного та дорогого судового процесу, але має підстави вважати, що її справа має хороші шанси на успіх.

Загалом розвиток судових систем ADGM та DIFC сприяє залученню більшої кількості спонсорів судових проваджень і зміцненню позиції країни в міжнародній судовій практиці.

Висновок

Система юстиції в Еміратах включає Федеральний Верховний суд, загальні суди і низку спеціалізованих судів. Процес судочинства зазвичай починається з подання позовної заяви. Потім суд розглядає справу та приймає рішення. Є судові процедури, які визначають, як розбиратиметься кожен окремий випадок.

Можете звернутися за детальною консультацією щодо врегулювання спорів за допомогою судових розглядів в ОАЕ до фахівців YB Case.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар