Закриття компанії в Англії
Закриття бізнесу у Великій Британії –
складний і відповідальний процес, що вимагає особливої уваги з боку підприємців. Важливість цього етапу полягає в юридичному завершенні підприємницької діяльності, а й у дотриманні відповідних правил.

Як один із провідних світових ділових центрів, Велика Британія має чітку та суворо регламентовану систему процедур для закриття підприємств. Ці правила та вимоги були створені для забезпечення прозорості, захисту прав зацікавлених сторін і запобігання незаконній діяльності.

Підприємцям необхідно дотримуватись певних процедур – таких, як врегулювання питань, пов'язаних із активами та зобов'язаннями компанії, та подання відповідних документів до компетентних органів.

Закони, що регулюють ліквідацію компаній в Англії, включають Закон про компанії 2006 року та Закон про банкрутство 1986 року. Ці закони встановлюють процедури, які потрібно слідувати при ліквідації різних видів підприємств.

Крім законодавства, є також особливі вимоги, про які підприємці мають знати під час закриття бізнесу у Великій Британії. Наприклад, компанія повинна повідомити всіх зацікавлених сторін, директорів і кредиторів про свій намір закритися. У деяких випадках може бути потрібне проведення зборів засновників або призначення незалежного ліквідатора для спостереження за процесом закриття.

У цій статті докладніше розглядаються всі аспекти процесу ліквідації британської компанії, пояснюються основні етапи та вимоги, а також надаються практичні рекомендації та поради щодо успішного завершення процесу. Розуміння вимог, пов'язаних із закриттям бізнесу у Великій Британії, допоможе підприємцям успішно завершити процес, дотримуватися всіх необхідних правил і положень, а також забезпечити законність і прозорість під час закриття бізнесу.

Підготовлення до закриття компанії

Оцінка фінансового стану компанії перед закриттям відіграє важливу роль і є невід'ємною частиною підготовлення до закриття британської компанії. Вона дозволяє приймати обґрунтовані рішення, планувати фінансові зобов'язання та вирішувати будь-які фінансові питання, пов'язані з закриттям бізнесу.

При оцінці фінансового стану компанії необхідно перевірити фінансову звітність і рахунки компанії. Це включає перевірку фінансових звітів, балансових звітів, звітів про прибутки та збитки, звітів про рух коштів та інших фінансових документів. Ця оцінка допомагає визначити фінансовий стан компанії та виявити потенційні зобов'язання й активи.

Важливо визначити, чи має компанія заборгованість перед кредиторами чи інші зобов'язання перед зацікавленими сторонами. Це допомагає зрозуміти, які фінансові зобов'язання мають бути врегульовані до закриття компанії в Англії. Якщо у Вас є борги, необхідно розробити план погашення й обговорити його із кредиторами.

Фінансова оцінка також дозволяє визначити активи компанії – такі, як нерухомість, обладнання, запаси й інтелектуальна власність. Важливо визначити вартість цих активів і вирішити, як вони використовуватимуться чи продаватимуться в процесі ліквідації.

Ретельна оцінка фінансового стану компанії перед закриттям допомагає запобігти непередбаченим фінансовим проблемам, забезпечити виконання зобов'язань перед кредиторами та зацікавленими сторонами, а також ефективно управляти активами компанії. Це важливий крок у процесі завершення бізнес-діяльності у Великій Британії, який забезпечує законне та прозоре завершення функціонування компанії.

Закриття компанії та проведення спільних зборів
При закритті компанії у Великій Британії важливими етапами є проведення загальних зборів засновників та ухвалення рішення про закриття компанії в порядку, передбаченому установчими документами. На зборах обговорюються питання, пов'язані з закриттям компанії, та проводиться голосування з цього питання, а також розглядаються інші питання, пов'язані з розподілом активів, погашенням фінансових зобов'язань і призначенням ліквідатора.

На таких зборах також можуть бути прийняті рішення про інші альтернативні процедури, наприклад про припинення діяльності компанії без ліквідації. Для того, щоб законно та безперешкодно закрити компанію, дуже важливо, щоб усі зацікавлені сторони повністю розуміли та погоджувалися з рішеннями, ухваленими на зборах.

У цій статті докладніше розглядаються всі аспекти підготовки до закриття бізнесу в Британії. Адекватна підготовлення та вжиття необхідних заходів допоможуть знизити ризики та забезпечити законне й ефективне завершення діяльності Вашого бізнесу у Великій Британії.

Процес закриття компанії

Звітність і податкові зобов'язання

Подання останньої звітності перед ліквідацією бізнесу в Англії

Під час підготовлення та подання останньої звітності перед відповідними органами необхідно враховувати такі моменти:

 • Складання фінансової звітності компанії має відповідати встановленим стандартам бухгалтерського обліку, щоб забезпечити точність, достовірність і повноту інформації про діяльність компанії та її фінансовий стан на певну дату або за певний період. Важливо дотримуватись термінів подання звітності відповідно до законодавчих і нормативних вимог.
 • Подання фінансової звітності компанії має бути підписане уповноваженою особою, що підтверджує її точність. Звіти можуть бути подані в електронному або друкованому вигляді відповідно до вимог адміністративного органу.

Подання остаточного звіту до відповідних органів є важливим етапом завершення діяльності у Великій Британії, оскільки він надає повну та достовірну інформацію про фінансовий стан і результати діяльності компанії до остаточного закриття. Це надає бухгалтерським органам і зацікавленим сторонам усі необхідні дані для прийняття обґрунтованих рішень і проведення процесів закриття бізнесу відповідно до вимог та правил.

Врегулювання податкових зобов'язань

При закритті компанії в UK необхідно врегулювати всі податкові зобов'язання.

Оплата податків. Включає оплату корпоративного податку на прибуток (Corporation Tax) та податку на додану вартість (ПДВ). Корпоративний податок на прибуток стягується з прибутку, отриманого компанією за певний період часу, тоді як ПДВ стягується з продажу товарів і послуг, що надаються компанією.

Податкові декларації та звіти. Щоб ліквідувати бізнес у Британії необхідно провести заповнення та подання різних податкових декларацій і звітів відповідно до вимог податкових органів. Це може включати звіти про податок на додану вартість (VAT returns), декларації з корпоративного податку на прибуток та інші податкові звіти, необхідні для врегулювання податкових зобов'язань компанії.

Консультація спеціалістів із податків. Важливо звернутися до досвідчених фахівців із податків, щоб гарантувати правильне врегулювання податкових зобов'язань компанії. Вони зможуть допомогти в розрахунку та сплаті податків, заповненні податкових декларацій і забезпеченні дотримання вимог податкового законодавства для закриття компанії в Англії.

При врегулюванні податкових зобов'язань підприємства під час закриття варто враховувати такі аспекти:

 • Дізнайтеся, які документи та звіти необхідно надати до податкових органів перед закриттям бізнесу у Великій Британії. Проконсультуйтеся зі своїм податковим консультантом або бухгалтером, щоб переконатися, що всі податкові зобов'язання компанії виконуються належно.
 • Забезпечте своєчасну оплату та подання податкової звітності, щоб уникнути штрафів і проблем із податковими органами.
 • Закриття підприємства також може спричинити додаткові податкові зобов'язання – такі, як податки на капітал, сплачені під час ліквідації, та податки на прибуток від продажу активів підприємства. Проконсультуйтеся з податковим консультантом, щоб правильно оцінити та регулювати будь-які такі зобов'язання.

Важливо зберігати всі податкові документи та записи компанії протягом певного періоду після завершення бізнес-діяльності в UK. Це допоможе забезпечити дотримання вимог податкових органів і вирішити будь-які питання чи перевірки, які можуть виникнути в майбутньому.

Повідомлення про закриття

Про закриття британської компанії необхідно повідомити відповідні органи.

Реєстраційна палата – орган, відповідальний за реєстрацію та ведення комерційного реєстру компаній, має бути поінформована про намір закрити компанію, подавши відповідну форму або онлайн заявку. Повідомлення має містити інформацію про компанію, директорів і засновників.

На додаток до повідомлення Реєстраційної палати Ви також повинні повідомити податкові органи, включаючи HMRC (Податкове та митне управління Його Величності), про намір закрити компанію в Англії. Це дозволить їм оновити свої записи та припинити стягувати податки з компанії. Також важливо зв'язатися з іншими відповідними організаціями – такими, як партнери, банки та страхові компанії, щоб повідомити їх про закриття компанії.

Дотримання податкових зобов'язань і звітності перед відповідними органами й організаціями є важливим аспектом процесу закриття бізнесу у Великій Британії. Це забезпечує законне та прозоре припинення діяльності компанії, мінімізує можливі юридичні та фінансові наслідки і гарантує дотримання вимог англійського законодавства.

Ліквідація британської компанії

Основні методи ліквідації компанії

Є різні методи ліквідації компаній у Великій Британії, зокрема такі:

 1. Добровільне видалення застосовується, коли компанія не має боргів і учасники приймають рішення про закриття компанії. У цьому випадку компанія подає заяву про добровільне вилучення з торговельного реєстру. Після вилучення із реєстру юридичне існування компанії припиняється без участі ліквідатора.
 2. Добровільна ліквідація має місце у випадку, якщо серед керівництва компанії є побоювання, що компанія не зможе виплатити усі свої фінансові обов'язки. У такому випадку з ініціативи засновників може бути розпочато процедуру ліквідації, в процесі якої буде призначено ліквідатора, метою якого буде проведення повного аналізу активів і зобов'язань компаній та найбільш повне виконання зобов'язань.
 3. Примусова ліквідація – це та сама ситуацію, що й добровільна ліквідація, однак із різницею в ініціюванні. У цьому випадку ініціатором ліквідації виступають кредитори підприємства.
 4. Вилучення з реєстру відбувається автоматично тоді, коли підприємство не веде свою діяльність певний період. Якщо регулювальний орган запідозрить відсутність діяльності, він звернеться до компанії за роз'ясненнями. Якщо орган не отримає належної відповіді, він може ініціювати видалення компанії з реєстру.
 5. Також є альтернативний варіант, який передбачає повний продаж корпоративних прав третій особі. Це дозволить уникнути довгих бюрократичних процедур і припинити власну діяльність, оскільки компанія керуватиметься вже іншою особою(-ами).

Вибір методу ліквідації залежить від фінансового стану компанії, наявності чи відсутності зобов'язань і рішень учасників. Кожен метод має свої особливості та процедури, яких необхідно дотримуватись для успішного завершення процесу ліквідації компанії в Англії.

Призначення ліквідатора та порядок ліквідації

Роль та обов'язки ліквідатора: після призначення ліквідатора його робота полягає в управлінні процесом ліквідації фірми в Британії. Ліквідатор зазвичай є кваліфікованим спеціалістом – таким, як юрист або бухгалтер, із досвідом і знаннями в галузі ліквідації підприємств. Його обов'язки полягають в оцінці активів і зобов'язань компанії, продажу активів, погашення зобов'язань і розподілі залишкових активів між засновниками.

Процес розподілу активів і погашення заборгованості: при ліквідації компанії ліквідатор оцінює активи та зобов'язання компанії. Він використовує активи погашення боргів компанії перед кредиторами. Якщо після погашення боргів залишаються залишкові активи, вони розподіляються між засновниками відповідно до їх частки в статутному капіталі компанії.

Ліквідація компанії LTD в Англії.

Процес ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю (LTD) у Великій Британії складається з кількох кроків.

 1. Ухвалення рішення про ліквідацію: Власники компанії повинні ухвалити офіційне рішення про ліквідацію компанії. Це робиться на підставі голосування серед засновників.
 2. Призначення ліквідатора: Компанія повинна призначити ліквідатора, який буде відповідати за проведення ліквідації. Ліквідатор може бути призначений з-поміж директорів компанії або бути зовнішнім фахівцем.
 3. Повідомлення про ліквідацію: При закритті компанії LTD в UK Ви повинні подати повідомлення про ліквідацію в Companies House, орган, відповідальний за реєстрацію компаній у Великій Британії. Це офіційне повідомлення дозволяє оголосити початок процесу ліквідації.
 4. Розподіл активів і погашення зобов'язань: Ліквідатор повинен провести оцінку активів і зобов'язань компанії. Потім активи компанії продаються чи розподіляються серед кредиторів для погашення зобов'язань.
 5. Закриття компанії: Після повного погашення зобов'язань і розподілу активів компанія може бути закрита. Ліквідатор повинен подати звіт про ліквідацію в Companies House та запросити закриття компанії.

Важливо відзначити, що ліквідація LTD компанії в Англії може бути складною та вимагає дотримання юридичних вимог і процедур. Рекомендується отримати консультацію у фахівця, щоб забезпечити правильне виконання всіх вимог і зобов'язань.

Закриття LLP (Limited Liability Partnership) компанії в Британії

 1. Прийняття рішення про закриття: Партнери компанії мають ухвалити офіційне рішення про закриття LLP. Зазвичай це робиться на підставі згоди всіх партнерів.
 2. Повідомлення про намір закрити компанію: Компанія має подати повідомлення про намір закрити LLP у Companies House, органі, що відповідає за реєстрацію компаній у Великій Британії. Це офіційне повідомлення дозволяє розпочати процес закриття.
 3. Підготовлення документів: Партнери компанії повинні підготувати необхідні документи, включаючи Форму LL DS01 'Striking off application by Limited Liability Partnership (LLP)', що представляється в Companies House. У цій формі вказуються основні відомості про компанію та причини закриття.
 4. Опублікування повідомлення: Повідомлення про намір закрити компанію має бути опубліковане в офіційному виданні, яке відповідає юрисдикції компанії, протягом певного терміну (зазвичай 2 місяці). Це дозволяє зацікавленим особам висловити свої заперечення чи пред'явити претензії.
 5. Розрахунки з кредиторами та партнерами: Для ліквідації LLP фірми в Британії Ви повинні провести всі необхідні розрахунки з кредиторами та партнерами, включаючи виплату боргів, повернення позик і погашення всіх грошових зобов'язань.
 6. Подання звіту та закриття компанії: Після завершення всіх фінансових зобов'язань і проходження встановленого терміну публікації повідомлення, компанія може подати звіт про закриття в Companies House. Після отримання цього звіту Companies House проводить процедуру видалення компанії з реєстру й офіційно закриває LLP.

Важливо відзначити, що процес закриття LLP у Великій Британії вимагає дотримання юридичних процедур. Рекомендується звернутися за консультацією до фахівця, щоб забезпечити правильне виконання всіх вимог і зобов'язань.

Закриття LP (Limited Partnership) компанії в Англії

 • Прийняття рішення про закриття: Керуючий партнер або партнери компанії повинні ухвалити офіційне рішення про закриття LP. Зазвичай це робиться на підставі згоди всіх учасників.
 • Повідомлення про намір закрити компанію: Компанія має подати повідомлення про намір закрити LP у Companies House, органі, що відповідає за реєстрацію компаній у Великій Британії. Це офіційне повідомлення дозволяє розпочати процес закриття.
 • Підготовлення документів: Керуючий партнер або партнери компанії повинні підготувати необхідні документи.
 • Розрахунки з кредиторами та партнерами: Компанія має провести всі необхідні розрахунки з кредиторами та партнерами, включаючи виплату боргів, повернення позик і вирішення всіх грошових зобов'язань.
 • Подання звіту та закриття компанії: Після завершення всіх фінансових зобов'язань компанія може подати звіт про закриття в Companies House. Після отримання цього звіту Companies House проводить процедуру видалення компанії з реєстру й офіційно закриває LP.
Важливо відзначити, що процес закриття LP в Англії потребує дотримання юридичних вимог і процедур. Рекомендується звернутися за консультацією до фахівця, щоб забезпечити правильне виконання всіх вимог і зобов'язань.

У цілому весь процес ліквідації компанії в Англії повинен проводитися відповідно до законів Великої Британії та дотримання встановлених нормативних процедур і термінів.

Висновок

Процес закриття бізнесу у Великій Британії є важливим, тому необхідно звертати увагу на деталі, дотримуватися закону та правильно виконувати всі необхідні кроки. Підготовка до закриття компанії починається з оцінки фінансового стану, ухвалення рішення про закриття та проведення зборів засновників.

Також важливо звернути увагу на звітність і податкові зобов'язання. Надання актуальних звітів до відповідних органів і виконання податкових зобов'язань допоможуть уникнути потенційних проблем та штрафів.

Не менш важливим кроком є повідомлення про закриття бізнесу, включаючи подання звітності відповідним органам.

Закриття бізнесу в Англії потребує відповідального та виваженого підходу. Щоб отримати необхідну допомогу, рекомендується звернутися до експертів і фахівців у цій галузі.

Надана інформація допоможе підприємцям і власникам бізнесу зрозуміти важливість та основні етапи закриття бізнесу у Британії. Правильне та доречне завершення бізнесу може допомогти уникнути неприємностей і зробити процес більш гладким та успішним. Для отримання докладної консультації щодо питання закриття компанії в Англії заповніть форму зворотного зв'язку. Наші спеціалісти зв'яжуться з Вами найближчим часом.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар