Корпоративна реструктуризація шляхом передачі бізнесу
Корпоративна реструктуризація шляхом передачі бізнесу —
це процес, у якому компанія передає свої активи та зобов'язання іншій юрособі. Така передача може відбуватися з метою оптимізації структури компанії, зниження податкового навантаження, поліпшення операційної ефективності та інших стратегічних причин. Це може бути перенесення бізнесу, нерухомості, інтелектуальної власності, боргів та інших активів. Корпоративна реструктуризація бізнесу дозволяє компаніям переорієнтуватися, трансформуватися й адаптуватися до змін в економічному середовищі.

У публікації йтиметься про те, як забезпечити захист бізнесу шляхом його реструктуризації.

Навіщо реструктуризувати бізнес?

Реструктуризація бізнесу може мати кілька цілей:

 • Зниження витрат, оптимізація робочих процесів.
 • Оновлення стратегії для адаптації до мінливих ринкових умов.
 • Передача активів бізнесу може допомогти відновити її фінансове становище (приклади дій включають перегляд боргів, переговори з кредиторами та зміну структури капіталу).
 • Зміна організаційної структури підприємства (наприклад, перегрупування відділів, зміна відповідальності співробітників чи об'єднання суміжних підрозділів).
 • Поліпшення операційної ефективності (особливо корисно у сфері виробництва чи обслуговування).
 • Компанії можуть придбати інші підприємства або об'єднуватися з ними для виходу на нові ринки, для доступу до нових технологій або з метою масштабування.
Це лише кілька прикладів, чому компанії можуть вирішити провести реструктуризацію свого бізнесу. Конкретні причини можуть залежати від індивідуальних обставин і цілей організації.
Важливо
ретельно розглянути юридичні, фінансові й операційні аспекти. Професійні юристи, які мають досвід супроводу корпоративної реструктуризації, можуть допомогти забезпечити успішне переведення активів.

Цілі реструктуризації бізнесу

 • Зменшення витрат
 • Оновлення бізнес-стратегії
 • Передавання активів бізнесу
 • Зміна організаційної структури компанії
 • Покращення операційної ефективності
 • Придбанні інших підприємств

Основні методи корпоративної реструктуризації

Основні способи реструктуризації корпоративних прав

 • Злиття та поглинання (M&A): компанії можуть об'єднатися, щоб створити більшу й ефективнішу організацію або придбати інші компанії для розширення своїх бізнес-можливостей.
 • Виділення: це процес створення нової компанії шляхом виділення певних активів або бізнес-одиниць із вже існуючої компанії. У результаті початкова компанія передає свої активи та зобов'язання новоствореній юридичній особі, яка потім працює як окремий бізнес.
 • Продаж: це метод, у якому компанія продає свій бізнес чи активи інший компанії, чи інвестору. Продаж може бути повним або частковим залежно від того, які активи компанія вирішує продати.
Вибір методу корпоративної реструктуризації залежить від цілей компанії, стратегії, ринкової ситуації й інших чинників. Бізнес-консультанти YB Case можуть допомогти з вибором методу корпоративної реструктуризації та надати юридичний супровід компаній під час реструктуризації. Також у межах нашої компетенції можемо запропонувати провести due diligence бізнесу та його основних активів з упором на виявлення ризиків, пов'язаних із передбачуваною угодою.

Переведення активів у контексті корпоративної реструктуризації

Корпоративна реструктуризація може бути корисним інструментом для компаній, щоб переглянути свою організаційну структуру та процеси, для раціоналізації структури своєї групи з метою підвищення ефективності та покращення фінансових показників. Ефективна реструктуризація може допомогти компанії адаптуватися до ринкових умов, що змінюються, і досягти довгострокової стійкості.

Одним із способів досягнення цілей реструктуризації може бути передача бізнесу між компаніями групи. Це дозволяє перерозподілити активи та зобов'язання між компаніями всередині групи так, щоб досягти поставленої мети. Також реструктуризація часто використовується компаніями для раціоналізації й оптимізації своєї корпоративної структури. Це може включати злиття та/або ліквідацію компаній усередині групи з метою покращення ефективності, зменшення витрат або досягнення стратегічних цілей. Реструктуризація бізнесу може допомогти скоротити функції та операції, що дублюються, підвищити синергію між компаніями, підвищити конкурентоспроможність і керованість групи в цілому.

Основні вимоги до переведення бізнесу

 • Визначити цілі переведення
 • Провести оцінку активів
 • Розробити план переведення
 • Підготувати документацію
 • Здійснити переведення активів

Основні вимоги до переведення бізнесу

Трансфер бізнесу зазвичай означає переведення активів, прав і зобов'язань компанії з однієї структури чи організації в іншу. Під час проведення трансферу бізнесу в межах корпоративної реструктуризації необхідно виконати кілька етапів:

Етап I

Визначити, чому Ви хочете провести трансфер бізнесу і яких цілей і стратегії хочете досягти.

Етап II

Провести детальну оцінку всіх активів і зобов'язань компанії, які Ви маєте намір перенести. Оцінка може включати фінансові дослідження, оцінку ринкової вартості активів та юридичний аналіз.

Етап III

Розробити план структури трансферу бізнесу, включаючи визначення юридичної форми, правових і податкових наслідків, а також деталі передачі активів і зобов'язань.

Етап IV

Підготувати необхідну документацію, включаючи договори, угоди про передачу прав, акціонерні угоди, плани розподілу бізнесу й інші відповідні документи.

Етап V

Здійснити фізичне та юридичне переведення активів і зобов'язань компанії відповідно до розробленої структури. Це може містити передачу власності, перенесення контрактів та інші необхідні дії.

Зверніться до юристів, які спеціалізуються на корпоративному праві, щоб отримання супроводу процедури реорганізації бізнесу.

Передача активів у Гонконзі

У Гонконзі основним органом, який регулює корпоративні дії, є Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC). Під час корпоративної реструктуризації важливо враховувати, що згідно з Постановою про передачу бізнесу в Гонконзі(TBO) новий власник нестиме відповідальність за всі борги та зобов'язання, пов'язані з цим бізнесом.

Іншим важливим аспектом, прописаним у Постанові про передачу бізнесу в Гонконзі, є ефективне управління персоналом. Якщо при припиненні трудових відносин співробітники не переходять до одержувача бізнесу і не залишаються у передавальної особи, то зазвичай не потрібно їх звільняти. Вони можуть або піти самі після закінчення терміну дії трудового договору чи відповідно до заяви, або завершити свою роботу разом із припиненням діяльності особи, яка передає бізнес. У цьому випадку вона можливо буде зобов'язана зробити виплати встановлені законом такому співробітнику.

Постанова про зайнятість Гонконгу передбачає, що якщо співробітнику було зроблено пропозицію про повторне працевлаштування, то правонабувач звільняється від надлишкових зобов'язань, якщо пропозиція про повторне працевлаштування співробітника зроблена на не менш вигідних умовах, не менше ніж за сім днів до припинення чинності поточного трудового договору.

Ще одним аспектом при реструктуризації бізнесу в Гонконзі є перевірка наявних договорів і ліцензій сторони, що передає, та одержувача. Під час цього процесу необхідно переконатися, що всі договори та ліцензії, пов'язані з бізнесом, є дійсними та відповідають передбачуваним змінам і новій організаційній структурі.

Due diligence договорів включає аналіз умов і зобов'язань, зазначених в існуючих контрактах, щоб переконатися, що вони не суперечать намірам сторони, що передає, та одержувача. Важливо також визначити, чи укладені контракти мають певний термін дії та які умови розірвання передбачені у випадку реструктуризації.

Перевірка ліцензій включає аналіз усіх необхідних ліцензій, дозволів і дозвільних документів, які можуть бути потрібними для операцій бізнесу. Сторона, що передає, повинна забезпечити передачу всіх необхідних ліцензій і дозволів одержувачу, щоб гарантувати його право на провадження діяльності.

У випадку виникнення проблем чи невідповідностей у договорах або ліцензіях, сторони можуть розглянути можливість переговорів, зміни умов або звернення за правовою допомогою.

Бізнес у Гонконзі: порівняння передачі бізнесу та передачі акцій

Корпоративна реструктуризація в Гонконзі

Передача акцій

Передача бізнесу

 • Під час передачі акцій у Гонконзі власник передає частки чи акції іншій особі, що означає передачу контролю над компанією.
 • Укладається угода про продаж акцій, в якій фіксуються умови угоди, включаючи ціну акцій та права сторін.
 • Власник акцій повинен повідомити реєстратора про цільове переведення акцій та оновити реєстраційні записи.
 • Після передачі контрольних акцій новий власник має право на дивіденди, голосування на зборах акціонерів та інші відповідні права.
 • При передачі акцій співробітники здебільшого залишаються в компанії без змін.
 • Під час передачі акцій зазвичай не стягується гербовий збір.
 • Передача активів компанії в Гонконзі передбачає переведення всіх активів на нового власника, включаючи нерухомість, обладнання, інтелектуальну власність і контракти.
 • Укладається договір купівлі-продажу, у якому прописані всі умови угоди, включаючи ціну, умови платежу, права та обов'язки сторін.
 • Ця процедура вимагає згоди всіх зацікавлених сторін (власників, ради директорів та урядових органів).
 • Передача бізнесу може вимагати отримання додаткових дозволів і ліцензій, залежно від галузі та регулювальних органів.
 • При передавання бізнесу може виникнути потреба домовитися зі співробітниками про збереження робочих місць або про нові умови праці.
 • При передачі активів у Гонконзі може виникнути гербовий збір на переведення активів або продаж нерухомості.

Увага!
Передача бізнесу може бути більш складною та витратною процедурою, яка потребує проведення юридичних, фінансових і податкових оцінок, що може вимагати часу.

Висновок

Переведення бізнесу до Гонконгу може бути одним із варіантів корпоративної реструктуризації. Гонконг пропонує привабливе бізнес-середовище, сприятливі податкові умови та доступ до міжнародних ринків. При переведенні бізнесу виникає потреба юридичного консультування з питань реструктуризації та реорганізації.

Фахівці нашої компанії мають досвід комунікацій і готові допомогти нашим клієнтам на кожному етапі передачі активів. До переліку наших послуг також входить юридичний супровід і структурування корпоративних угод, злиття та поглинання.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар