Як відкрити інвестиційний фонд у Швейцарії у 2024 році
Ціна за консультацію
від 150 EUR

Інвестиційний фонд за кордоном може бути в першу чергу цікавий тим, хто вже має деякий досвід закордонного інвестування. Поєднуючи капітали, можна вкласти гроші набагато вигідніше і, відповідно, вивести бізнес на вищий рівень.

Фінансовий сектор є одним із центральних компонентів швейцарської економіки. Сильна економіка, політичний нейтралітет і захист банківської таємниці роблять країну відносно безпечним місцем для інвестицій. На додаток до цього статусу, Швейцарія також є світовим лідером у галузі міжнародного управління активами, де їй належить 25% частки світового ринку. Фінансова галузь тут дуже диверсифікована. Незважаючи на таку популярність, інвестори повинні усвідомлювати й оцінювати можливі ризики при реєстрації інвестиційного фонду у Швейцарії.

Як створити інвестиційний фонд: коротка інформація про інвестиційний клімат країни

Серед країн Європи Швейцарія займає одну з провідних позицій у рейтингу сприятливих умов ведення бізнесу з управління активами. Ще у 2019 році Всесвітній економічний форум назвав Швейцарію п'ятою за конкурентоспроможністю економікою світу. Цей високий рейтинг відображає здорове інституційне середовище в країні та високий рівень технологічних і наукових досліджень та розробок. Відповідальним за регулювання фінансових послуг у Швейцарії органом є FINMA.

Іншими органами регулювання є Управління з нагляду за фінансовими ринками та Асоціація з управління фондами й активами (SFAMA). FINMA відповідає за реєстрацію та нагляд за компаніями з управління фондами, керуючими активами та іноземними фондами колективних інвестицій, а також за їх роздрібними продавцями й адміністраторами. FINMA також схвалюватиме їх продукти. SFAMA, з іншого боку, є асоціацією, що представляє колективні інвестиційні фонди і менеджерів у Швейцарії.

Вирішивши відкрити інвестиційний фонд на території цієї країни, варто зазначити, що Ви вибираєте альтернативу таким підприємствам, як, наприклад, трасти. Метою створення інвестиційного фонду є не тільки збереження активів, але ще й їхнє примноження. Адже Швейцарії, як світовому фінансовому центру, притаманні високі показники щодо гарантування надійності вкладів, їх захисту від третіх осіб.

Швейцарія є важливим фінансовим центром, переважно представленим розподілом швейцарських та іноземних інвестиційних колективних схем. Іноземні інвестори, зацікавлені в тому, як створити інвестиційний фонд у Швейцарії, повинні знати, що розподіл іноземних фондів ділиться між розподілом роздрібних і кваліфікованих інвесторів.

Нормативні вимоги реєстрації швейцарських інвестиційних фондів

Ті, хто цікавиться, як створити інвестиційний фонд у Швейцарії, повинні знати, що вони регулюються на підставі:

 • країни походження (вони можуть регулюватися швейцарським чи іноземним законодавством);
 • виду інвесторів, до яких вони звертаються (кваліфіковані чи некваліфіковані інвестори).

Потім їх можна розділити на схеми колективного інвестування (CIS), фонди відкритого чи закритого виду, залежно від інвестиційного механізму, який використано для їх створення. Ті, хто подає заявку на реєстрацію до FINMA, повинні дотримуватись різних правил і відповідати певним вимогам. Вони повинні:

 • мати гарну репутацію;
 • забезпечити правильне управління фондом;
 • бути фахівцями з управління фондами.

Відкриті інвестиційні фонди у Швейцарії

Як місцеві, так й іноземні інвестиційні фонди у Швейцарії можуть бути зареєстровані як відкриті чи закриті структури. Інвестиційний фонд відкритого виду дозволяє інвесторам продати свої паї/частки назад у фонд, який їх видав. Це означає, що інвестори можуть будь-якої миті перевести інвестиційний актив у гроші.

Ринок інвестицій для відкритих інвестиційних фондів регулюється Законом про колективні інвестиційні схеми (CISA) та відповідною Постановою (CISO).

З 1 січня 2020 року набули чинності два нових регулювальних законодавства, а саме Закон про фінансові послуги (FinSA) та Закон про фінансові установи (FinIA). FinSA переважно регулює надання фін. послуг та пропозиція фін. інструментів, містить правила поведінки для постачальників фін. послуг. Своєю чергою, FunIA встановлює ліцензійні й організаційні вимоги для небанківських фінансових установ, зареєстрованих у Швейцарії.

Закриті інвестиційні фонди у Швейцарії

Інший спосіб, за допомогою якого іноземні інвестори можуть встановлювати свої інвестиційні стратегії у Швейцарії, відноситься до інвестиційних фондів закритого виду, які регулюються тими самими нормами закону, що й відкриті фонди. Однак у випадку закритого виду інвестори не можуть примусово продавати свої інвестиційні активи назад до фонду. Ба більше, такий фонд не може пропонувати свої частки широкому загалу.

Інша класифікація інвестиційних фондів у Швейцарії

CISA передбачає такі чотири різні види інвестиційних інструментів у межах CIS:

Договірний інвестиційний фонд (FCP)

Роздрібний FCP заснований на угоді про CIS між роздрібними інвесторами, керуючою компанією фонду та банком-зберігем.

Швейцарський інвестиційний фонд зі змінним капіталом (SICAV)

SICAV – це відкритий фонд:

 • у формі акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю;
 • з власною правосуб'єктністю;
 • єдиною метою якого є колективне інвестування в активи.

SICAV несе відповідальність лише за активи своєї компанії. Його статутний капітал і кількість акцій заздалегідь не вказуються. Акції поділяються на частки управління та частки інвестора. Мінімальні вимоги до капіталу становлять 5 000 000 CHF. Кожна акція дає один голос. На відміну від FCP, між інвесторами та банком- зберігем немає угоди. SICAV може виконувати все адміністрування (самокерований SICAV) або делегувати його уповноваженій компанії з управління фондами, яка відповідає за маркетинг акцій та управління портфелем (SICAV із зовнішнім управлінням). У будь-якому випадку SICAV у Швейцарії може делегувати рішення про інвестиції лише уповноваженим керуючим активами.

Швейцарський інвест. компанія з постійним капіталом (SICAF)

CISA представила SICAF як варіант закритого інвестиційного фонду. SICAF – це компанія, обмежена акціями відповідно до Швейцарського кодексу зобов'язань, єдиною метою якої є вкладення колективного капіталу, а акціонери можуть складатися з приватних інвесторів.

Як альтернатива схваленим FINMA SICAF роздрібні інвестори можуть інвестувати в котирувані на фондовій біржі SICAF у Швейцарії, для яких не потрібно отримувати схвалення від FINMA в межах CISA. Наприклад, SIX Swiss Exchange створила окремий сегмент для котируваних на біржі SICAF і прийняла спеціальні правила лістингу для них. Відповідно, швейцарська інвестиційна компанія з метою реалізації схем колективного інвестування для отримання доходу та приросту капіталу може бути внесена до списку та включена до SIX Investment Index, якщо, з-поміж іншого, на момент лістингу вона виклала інвестиційну політику у своєму Статуті та досягла мінімального рівня інвестицій.

Товариство з обмеженою відповідальністю для схем колективного інвестування (LP)

LP – це партнерство, головною метою якого є колективне інвестування в ризиковий капітал. Генеральний партнер зазвичай є місцевою компанією з обмеженою відповідальністю і може бути повним партнером лише одного LP. Мовчазні партнери не можуть включати будь-яких роздрібних інвесторів, і на такі фонди можуть підписатися лише «кваліфіковані інвестори».

Залежно від інвестиційної політики та класу активів, в які інвестує роздрібний FCP та SICAV, роздрібний ринок таких фондів можна поділити на:

 • фонди цінних паперів (аналог UCIT ЄС);
 • фонди нерухомості;
 • фонди для традиційних інвестицій;
 • фонди для альтернативних вкладень.

Коли справа доходить до інвесторів, які можуть брати участь в інвестиційному фонді, термін кваліфіковані інвестори може означати:

 • банки, компанії з управління фондами, що управляють активами, дилери з цінних паперів, страхові компанії та будь-які інші фінансові посередники, що регулюються FINMA;
 • незалежні керуючі активами;
 • приватні особи із високим рівнем власного капіталу;
 • інші види інвесторів.

Коли справа доходить до заможних людей, вони повинні відповідати декільком умовам, з-поміж яких:

 • професійний досвід чи освіта у фінансовій сфері;
 • чистий майновий стан щонайменше 5 млн CHF;
 • володіння нерухомим майном у сумі до 2 млн CHF.

Вони також повинні подати письмову заяву про те, що вони хочуть бути кваліфікованими інвесторами та розуміють ризики, пов'язані з інвестиціями.

Інвестиційні фонди мають призначати зберігачів для зберігання своїх активів. Зберігачем має бути швейцарський банк, уповноважений FINMA. Ця вимога застосовується лише до внутрішніх фондів, оскільки іноземні фонди мають забезпечувати захист своїх активів відповідно до законів країни їхнього походження.

Що передбачає процес реєстрації інвестиційного фонду?

Швейцарські CIS мають бути зареєстровані FINMA до початку будь-якої діяльності. Загальні вимоги для отримання ліцензії FINMA:

 • особи, відповідальні за управління та госп. діяльність заявника, повинні мати хорошу репутацію, пропонувати гарантії належного управління та мати відповідну проф. кваліфікацію;
 • кваліфіковані акціонери, тобто фізичні чи юридичні особи, які прямо чи опосередковано володіють 10% і більше капіталу чи прав голосу, або можуть істотно впливати іншим чином, повинні мати хорошу репутацію і не повинні користуватися своїм впливом на шкоду розумному менеджменту;
 • внутрішні правила існують задля забезпечення виконання зобов'язань, передбачених у правилах швейцарського фонду;
 • мають бути достатні фін. гарантії;
 • всі додаткові вимоги до заявника, зазначені у CISA, мають бути виконані.
Щоб створити інвестиційний фонд як швейцарський CIS, необхідно спочатку щоб заява була розглянута швейцарською аудиторською фірмою, визнаною Федеральним органом нагляду за аудитом (FAOA). На затвердження FINMA має бути надано документацію фонду (наприклад, договір про колективні інвестиції, Статут тощо), включаючи ключовий інформаційний документ для інвесторів (KIID).

Ліцензування фондів

Швейцарські та іноземні відкриті роздрібні фонди мають бути зареєстровані у FINMA. Для реєстрації й отримання ліцензії необхідно надати низку документів, які залежать від виду фонду. Проте, загальними документами можна назвати:

 • проспект емісії;
 • KIID;
 • угоди про колективні інвестиції щодо договірних фондів, Статут і положення про інвестиції чи угоду про партнерство щодо CIS, організованих відповідно до законодавства про компанії;
 • будь-які інші документи, які можуть знадобитися для затвердження відповідно до застосовних іноземних законів і законодавства Швейцарії для CIS.

Якщо інвестиційний фонд веде діяльність на місцевому фінансовому ринку, то знадобиться відкрити рахунок у Швейцарії та вести звітність. Швейцарські фонди мають публікувати різну інформацію у відповідних ЗМІ. Серед інформації, яку потрібно розкрити:

 • річний звіт, який має бути опублікований протягом 4 місяців після закінчення фінансового року;
 • піврічний звіт, який має бути опублікований протягом 2 місяців із кінця року;
 • ціни випуску та викупу щоразу, коли акції чи паї випускаються чи викуповуються;
 • ціни на фонди цінних паперів повинні публікуватись не рідше 2 разів на місяць.

Оподаткування фондів у Швейцарії

Залежно від моделі, обраної для реєстрації, оподаткування фондів може змінюватись. Наприклад, у випадку фонду, створеного як SICAV, LP або договірний фонд, податок на прибуток чи податки на капітал не стягуються відповідно до чинного законодавства. Інвестори, зацікавлені в тому, як створити інвестиційний фонд у межах однієї з вищезгаданих схем, повинні знати, що оподаткування застосовуватиметься до засновників фонду.

Розподіл прибутку або накопичений прибуток від умовних річних розподілів FCP та SICAV, як правило, оподатковується у джерела в розмірі 35%. У SICAF оподаткування здійснюється відповідно до правил корпоративного оподаткування. Це означає, що фонд оподатковуватиметься відповідно до положень, які застосовуються до комерційних компаній. І тут фонд буде зобов'язаний сплачувати ставку корпоративного податку, і навіть податки на капітал.

Маркетинг засобів

Відкриті роздрібні фонди. Щодо маркетингу FinSA розрізняє такі види діяльності:

 • Реклама. Для швейцарських роздрібних FCP та SICAV реклама не вимагає будь-яких дозволів або конкретних зобов'язань відповідно до CISA, не запускає вимог до проспекту емісії (доки не буде досягнуто поріг пропозиції) або будь-яких інших нормативних зобов'язань відповідно до FinSA.
 • Пропозиція. Якщо реклама роздрібних FCP та SICAV у Швейцарії вважається пропозицією в межах FinSA, керуюча компанія FCP або SICAV має надати проспект емісії, ключовий інформаційний документ роздрібним інвесторам у межах FinSA.
 • Надання фінансових послуг. У межах FinSA фінансові послуги включають консультації з інвестицій та управління активами, будь-яку діяльність, адресовану безпосередньо клієнтам, яка конкретно спрямована на придбання або продаж фінансового інструменту – такого, як паї у FCP чи акції у SICAV. Якщо пропозиція акцій у SICAV або паїв у FCP у Швейцарії є наданням фінансових послуг для цих цілей, відповідальна фізична або юридична особа буде кваліфікуватися як постачальник фінансових послуг і може надавати послуги тільки інвесторам зі Швейцарії відповідно до FinSA та відповідних нормативних зобов'язань.
Іноземні відкриті роздрібні фонди. На відміну від реклами швейцарських роздрібних FCP та SICAV, реклама закордонних роздрібних фондів запускає зобов'язання щодо видачі дозволів на маркетинг відповідно до CISA. Іноземні відкриті інвестиційні фонди мають опублікувати ключовий інформаційний документ для роздрібних інвесторів у межах FinSA. Якщо пропозиція паїв у FCP або акцій у SICAV також є наданням фінансових послуг, відповідальна(-і) особа(-и) буде кваліфікуватися як (іноземний) постачальник фінансових послуг і, як такий, може надавати послуги тільки швейцарським компаніям у межах положень FinSA та відповідних нормативних зобов'язань.

Висновок

Швейцарія вважається одним із популярних ринків для реєстрації інвестиційних фондів у Європі, розробивши ефективну законодавчу базу, що складається з безлічі правових норм щодо регулювання інвестиційних фондів.

Інвестори, які хочуть відкрити компанію у Швейцарії, яка здійснює інвестиційні операції, повинні знати, що основним законодавчим актом для фондів є Закон про колективну інвестиційну схему (CISA). Зареєстровані фонди у Швейцарії мають унікальні права в частині судочинства: для них відкрита можливість використовувати швейцарські суди – одні з найавторитетніших у світі.

Якщо Вас цікавить супровід реєстрації інвестиційного фонду у Швейцарії, зв'яжіться з бізнес-консультантами нашої компанії зручним для Вас способом.
Цікавить кваліфікована консультація наших фахівців щодо відкриття інвестиційного фонду у Швейцарії?0
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар