Відкриття трастового фонду в Гонконгу
ЦІна за консультацію
від 150 EUR

Актуальність теми у 2024 році

Створення трасту в Гонконзі у 2024 році має особливу актуальність з огляду на кілька ключових факторів, які роблять цю юрисдикцію привабливою для інвесторів і підприємців з усього світу. По-перше, Гонконг відомий своєю стабільною політичною системою та міцним правовим фундаментом, що забезпечує надійність і безпеку для трастових структур. Другим важливим аспектом, що надає актуальності відкриття трасту в Гонконзі, є високий рівень конфіденційності та захисту активів, запропонований місцевим законодавством.

Гонконг привертає увагу як місце для створення трастових структур завдяки своїй сприятливій податковій системі, включаючи відсутність податку на спадщину, що робить його перспективним для довгострокового управління активами та їх передачі. Його статус провідного фінансового центру в Азії та світі посилює цей інтерес.

Гонконг використовує сучасне законодавство про трасти, засноване на принципах, запозичених із англійського права про трасти, що сприяє зміцненню його репутації як надійної юрисдикції для заснування трастів. Це забезпечує юридичну ясність і передбачуваність для учасників трастових угод, роблячи процес створення та управління трастом прозорішим і зрозумілішим. Така юридична визначеність сприяє зміцненню довіри інвесторів і засновників до трастових структур у Гонконзі.

Загалом формування трасту в Гонконзі в 2024 році є привабливим варіантом для тих, хто прагне ефективного управління своїми активами, забезпечення їх захисту й оптимізації податкових зобов'язань на міжнародному рівні. Ці фактори, разом із репутацією Гонконгу як надійного та шанованого фінансового центру, роблять його одним із провідних виборів для створення трастів на міжнародній арені у 2024 році.

Правові основи створення трасту в Гонконзі

Законодавча база трастового права Гонконгу

Заснування трасту в Гонконзі підпорядковується правилам, визначеним у кількох ключових законодавчих актах. Основний нормативний документ, який регламентує діяльність трастів у Гонконзі, – це Указ про довірчі керуючі (Trustee Ordinance), який визначає фундаментальні принципи та обов'язки довірчих керуючих, включаючи їх повноваження та відповідальність. На додаток до цього застосовується Указ про визнання трастів (Recognition of Trusts Ordinance), що інтегрує положення Гаазької конвенції про трасти до місцевого законодавства. Цей указ забезпечує, що трасти, започатковані за законами інших країн, також отримують визнання в Гонконзі. Ці законодавчі акти створюють юридичну основу для заснування й управління трастами в Гонконзі та захищають інтереси бенефіціарів.

Важливо відзначити, що процес відкриття трасту в Гонконзі може включати розгляд різних юридичних аспектів, включаючи вибір права, що застосовуватиметься до трасту, визначення ролей та обов'язків учасників трасту (засновника, довірчого керуючого, бенефіціарів і, можливо, протектора), а також складання та реєстрацію трастового договору. Ці аспекти повинні відповідати як місцевому законодавству Гонконгу, так і міжнародним стандартам трастового права.

Вплив англійського загального права на трастове право Гонконгу

Встановлення трасту в Гонконзі тісно пов'язане з англійським загальним правом, яке істотно впливає на юридичну систему цієї території. Ґрунтуючись на англійському загальному праві, правова система Гонконгу формує методи організації, адміністрування та нормативного регулювання трастів. Це включає визначення ролей та обов'язків усіх учасників трасту, включно з засновником, трастом і бенефіціарами, а також основи управління та розподілу активів трасту.

За рахунок використання принципів англійського загального права, заснування трасту в Гонконзі дозволяє досягти високого ступеня гнучкості й адаптованості до індивідуальних потреб засновників і бенефіціарів, створюючи структури, здатні ефективно вирішувати різноманітні завдання, від управління сімейними активами до досягнення благодійних цілей.

Учасники та структура трасту в Гонконзі

Створення трасту в Гонконзі включає взаємодію чотирьох ключових фігур: засновника, трасті, бенефіціарів і, за наявності, протектора. Засновник трасту — це особа або організація, яка передає активи в довірче управління для досягнення певних цілей, що вимагає стратегічного розуміння цілей трасту та ретельного підбору активів для передачі.

Трасті, як довірчий керуючий, грає центральну роль, забезпечуючи управління та розподіл ресурсів трасту відповідно до умов, встановлених засновником. Трасті повинен діяти на користь бенефіціарів, дотримуючись високих стандартів чесності та відповідальності.

Бенефіціари – це особи або організації, яким призначається отримання вигоди від трасту, включаючи дохід від активів або їх використання за певним призначенням. Права бенефіціарів можуть змінюватись залежно від умов трасту, включаючи доступ до інформації про стан трастових активів і дій трасті.

Протектор трасту є додатковим елементом контролю та нагляду за діями трасті, забезпечуючи дотримання інтересів бенефіціарів та умов трастової угоди. Протектор має право втручання у випадках, коли дії трасті не відповідають цим інтересам та умовам.

Загалом, ефективне створення трасту в Гонконзі вимагає ретельного планування та чіткого розуміння ролей та обов'язків кожного учасника трасту. Це забезпечує дотримання фідуціарних обов'язків і захист інтересів всіх сторін, залучених у трастові відносини.

Трастовий договір і його умови

Оформлення та зміст трастового договору

Заснування трасту в Гонконзі тягне за собою детальне складання трастової угоди, ключового документа, який визначає структуру та механізми управління трастом. Цей документ повинен точно встановлювати ролі та відповідальності всіх сторін, які беруть участь у трасті, включаючи засновника, трасті, бенефіціарів і, можливо, протектора.

Зміст трастової угоди повинен охоплювати всебічні деталі про активи, які передаються в траст, а також про політику їх управління та розподілу, включаючи права й обов'язки бенефіціарів. Критично важливо, щоб договір враховував усі можливі аспекти керування трастом, включаючи порядок призначення та заміни трасту, а також способи вирішення потенційних конфліктів між учасниками трасту.

Важливим елементом договору є також положення щодо захисту конфіденційності та прав бенефіціарів на отримання інформації про дії трасті та стан активів трасту. Всі ці моменти повинні бути ретельно продумані та сформульовані з урахуванням законодавства Гонконгу й основних принципів англійського загального права, які лежать у фундаменті трастового права цієї юрисдикції.

Процес створення трасту в Гонконзі може також включати виконання певних процедурних кроків – таких, як підготовка та реєстрація необхідних документів для офіційного започаткування трасту. Це включати реєстрацію трасту у відповідних державних установах, якщо це передбачено місцевим законодавством.

Права та обов'язки сторін за договором

Створення гонконгського трасту тягне за собою встановлення конкретних прав та обов'язків для всіх сторін, які беруть участь у трастовому договорі. Ці права та обов'язки суворо регламентуються для забезпечення захисту інтересів усіх учасників та ефективного управління трастовими активами.

Для засновника трасту основним обов'язком є передача активів у довірче управління. Засновник також може визначати умови управління та розподілу активів, а також вказувати конкретних бенефіціарів. Важливим аспектом є право засновника на зміну умов трасту або додавання нових бенефіціарів, якщо це передбачено договором.

Довірчий керуючий, або трасті, несе відповідальність за управління та збереження трастових активів на користь бенефіціарів у Гонконзі. Трасті зобов'язаний діяти в межах повноважень, наданих договором, і дотримуватися високого рівня сумлінності та професіоналізму. Він повинен регулярно інформувати бенефіціарів про стан трасту та дотримуватися конфіденційності інформації про траст.

Бенефіціари мають право на отримання вигод від трасту відповідно до умов договору. Це можуть бути регулярні виплати, право користування майном чи інші форми вигод. Бенефіціари також мають право вимагати від трасті дотримання його обов'язків і можуть звертатися до суду у випадку порушення трасті своїх обов'язків.

Протектор трасту, якщо такий передбачений у договорі, виконує функцію додаткового контролю за діями трасті. Протектор може мати право схвалення чи відхилення певних рішень тресті та захищати інтереси бенефіціарів.

Оформлення гонконгського трасту вимагає чіткого розуміння та дотримання цих прав та обов'язків для забезпечення ефективного та законного функціонування трастової структури.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Види трастів у Гонконгу та їх особливості

Вид трасту

Опис

Функції

Відкличний

Траст, який засновник може змінити чи скасувати у будь-який час.

Дозволяє засновнику зберегти контроль над активами та гнучко змінювати умови трасту у відповідь на обставини, які змінюються.

Безвідкличний

Одного разу створений цей траст не може бути змінений або скасований засновником.

Забезпечує вищій рівень захисту активів і стабільності для бенефіціарів, оскільки умови трасту залишаються незмінними.

Фіксований

Траст із заздалегідь визначеними умовами розподілу активів між бенефіціарами.

Гарантує, що кожен бенефіціар отримає певну частину активів або доходу, що забезпечує передбачуваність і чіткість розподілу.

Дискреційний

Трасті має повну свободу в прийнятті рішень про розподіл активів і доходів трасту серед бенефіціарів.

Дозволяє трасті адаптуватися до мінливих потреб та обставин бенефіціарів, а також до змін у податковому та правовому регулюванні.

Приватний

Траст, створений для управління особистими, сімейними чи корпоративними активами.

Використовується для захисту активів у Гонконзі, планування спадщини та запобігання конфліктам усередині сім'ї або між бізнес-партнерами.

Публічний

Траст, створений для управління активами в благодійних чи громадських цілях.

Підтримує благодійні, освітні, релігійні чи інші суспільно корисні цілі.

Міжнародний

Траст, який охоплює активи розташовані в різних юрисдикціях.

Використовується для управління глобальними активами, оптимізації податків та адаптації до міжнародного правового регулювання.

Місцевий

Траст, який фокусується на активах у межах Гонконгу.

Застосовується для управління місцевими активами, полегшує дотримання місцевого законодавства та податкових вимог.

Кожен із цих видів трастів призначений для вирішення певних завдань і відповідності конкретним цілям засновника. Вибір виду трасту залежить від конкретних потреб засновника, його податкової стратегії та планів з управління активами.

Процес створення трасту в Гонконзі

Кроки для заснування трастового фонду

Оформлення гонконгського трасту включає кілька ключових кроків, які необхідно виконати для успішного створення й управління трастовим фондом:

Крок 1. Визначення цілей трасту

Першим кроком є чітке визначення цілей, яких Ви хочете досягти за допомогою трасту. Це може включати управління активами, планування спадщини, захист активів та інші конкретні завдання.

Крок 2. Вибір трасті

Визначення відповідного довірчого керуючого, відомого як трасті, є критично важливим, оскільки саме цей керуючий буде відповідати за керування засобами трасту та виконання Ваших вказівок. Трасті може виступати як приватна особа, так і організація, яка спеціалізується на трастових послугах або фінансова установа.

Крок 3. Укладання довірчого акта (трастового договору)

Довірчий акт є юридичним документом, в якому прописуються умови трасту, включаючи права й обов'язки трасті, а також інструкції щодо розподілу активів. Підготовка цього документа вимагає юридичної допомоги для забезпечення відповідності Вашим цілям і законодавству.

Крок 4. Реєстрація трасту

У Гонконзі необхідно зареєструвати траст у Податковому управлінні. Процес реєстрації включає надання інформації про траст – такої, як його мета, бенефіціари й активи, залучені до трасту. Реєстрація є критично важливою для дотримання податкового законодавства та прозорості.

Ці кроки є загальним планом дій для заснування трасту в Гонконзі, який забезпечує безпечне, надійне та ефективне управління Вашими активами відповідно до Ваших побажань і цілей.

Мінімальний статутний капітал для та спеціальний депозит для відкриття трасту в Гонконзі

Започаткування трасту в Гонконзі пов'язано з виконанням певних фінансових умов. Однією з ключових вимог є наявність мінімального статутного капіталу, який для трастових компаній у Гонконзі становить 3 000 000 гонконгських доларів (HK$). Цей мінімум гарантує фінансову стабільність і надійність компанії, яка виступає у ролі трасті.

Крім того, для організацій, які займаються відкриттям трастів у Гонконзі, потрібне внесення спеціального депозиту в розмірі не менше 1 500 000 гонконгських доларів (HK$). Цей депозит має бути розміщений на ім'я директора бухгалтерських послуг у фінансовій чи банківській структурі, яка є дочірньою компанією.

Ці фінансові вимоги забезпечують додаткову впевненість у фінансовій відповідальності та надійності трастових компаній, які працюють у Гонконзі. Цей депозит є додатковим фінансовим забезпеченням, що підтверджує здатність компанії виконувати свої зобов'язання перед клієнтами та бенефіціарами трасту без використання цих коштів. Для підтвердження відповідності цій вимозі потрібне письмове підтвердження директора компанії.

Ці фінансові вимоги до мінімального статутного капіталу та спеціального депозиту є частиною регуляторних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності та надійності трастових структур у Гонконгу. Вони відіграють важливу роль у підтримці довіри клієнтів і забезпечення ефективного управління трастовими активами.

Система оподаткування в Гонконзі

Заснування трасту в Гонконзі тягне за собою важливі податкові міркування, пов'язані з доходом і капіталом трастових структур. У Гонконгу немає податку на приріст капіталу, податку на дарування, податку з продажу чи ПДВ. Також із 11 лютого 2006 року не стягується податок на спадщину. Ці аспекти роблять Гонконг привабливим для створення трастів, особливо з погляду податкового планування.

Для бізнесу та фізичних осіб у Гонконгу встановлено податок на прибуток, податок на зарплату та податок на нерухомість. Зазначимо, що в Гонконзі не стягується податок у джерела, а дохід, отриманий за межами Гонконгу не підлягає оподаткуванню в Гонконзі. Це особливо важливо для трастів, які можуть мати активи або отримувати дохід у різних юрисдикціях.

Важливо враховувати, що у Гонконзі діють загальні правила проти податкового ухилення. Податкова служба Гонконгу може ігнорувати чи переглядати будь-яку угоду або розпорядження, якщо вважає, що вони були вчинені виключно з метою отримання податкових пільг. Це означає, що всі угоди повинні здійснюватись із дотриманням усіх норм і правил, щоб уникнути можливих податкових наслідків.

У процесі реєстрації трастової компанії в Гонконзі необхідно відповідати певним критеріям, включаючи наявність мінімального статутного капіталу не менше ніж 3 мільйони гонконгських доларів, а також вимогу про внесення застави розміром не менше ніж 1,5 мільйона гонконгських доларів.

Крім того, оформлення трасту в Гонконзі надає значні податкові вигоди. Це включає відсутність податків на приріст капіталу та спадщину, а також можливості для зниження податкових зобов'язань завдяки територіальній системі оподаткування в цій юрисдикції.

Переваги і ризики створення трасту в Гонконзі

Створення трасту в Гонконзі має дві ключові вигоди: забезпечення захисту активів і підтримка конфіденційності. Це приваблює багатьох інвесторів і засновників, щоб обрати Гонконг, як місце для заснування трастів.

Захист активів у трасті Гонконгу полягає в переведенні майна від засновника до довірчого керуючого, який керує цими активами на користь бенефіціарів. Основною перевагою такого переведення є недоступність активів трасту для особистих зобов'язань засновника, захищаючи їх від кредиторів, судових розглядів або інших фінансових ризиків. Це особливо цінно для засновників, які прагнуть забезпечити збереження активів для майбутніх поколінь або за умов нестабільності свого бізнесу.

Конфіденційність – важливий елемент трастів у Гонконзі. Трастові структури забезпечують високий рівень приватності, оскільки дані про трастові активи, засновника, бенефіціарів та умови трасту зазвичай не підлягають публічному розкриттю. Це захищає особисті та фінансові відомості від сторонньої уваги, що є вкрай важливим для засновників, які хочуть зберегти конфіденційність своїх фінансових справ.

Проте, незважаючи на високий рівень конфіденційності, трасти в Гонконзі мають відповідати суворим нормам протидії відмиванню грошей і фінансуванню злочинних організацій. Це вимагає від трастових компаній виконання процедур перевірки та звітності для підтримки законності та прозорості їхньої діяльності.

Загалом, створення трасту в Гонконзі є ефективним інструментом для захисту активів і підтримки конфіденційності, роблячи цю юрисдикцію привабливою для засновників трастів та інвесторів.

Висновок

У висновку статті про створення трасту в Гонконзі в 2024 році варто відзначити, що Гонконг є привабливою юрисдикцією для заснування трастів, пропонуючи унікальне поєднання юридичної стабільності, податкових пільг і конфіденційності. Завдяки поєднанню англійського загального права та місцевого законодавства Гонконг забезпечує надійну основу для трастових структур. Особливо важливими аспектами є захист активів і конфіденційність, що робить Гонконг кращим вибором для міжнародних засновників та інвесторів, які прагнуть управління сімейним багатством і захисту своїх активів.

З урахуванням високих вимог до мінімального статутного капіталу та спеціальних депозитів, започаткування трасту в Гонконзі потребує ретельного планування та відповідності суворим нормативним вимогам. Це забезпечує додаткову впевненість у стабільності та надійності трастових структур.

З урахуванням цих факторів, Гонконг залишається одним із провідних фінансових центрів для створення трастів, пропонуючи унікальні можливості для захисту та зростання багатства на глобальному рівні.

Звернення до наших фахівців з питань регулювання та реєстрації трастових фондів у Гонконзі забезпечить Вам глибоке розуміння всіх необхідних вимог і процедур, пов'язаних із цим процесом. Наші експерти готові запропонувати Вам повний спектр послуг, починаючи від початкового етапу консультування та закінчуючи повним супроводом на всіх етапах створення та реєстрації трасту. Ми забезпечимо Вас всією необхідною підтримкою та керівництвом, щоб спростити й оптимізувати процес започаткування трасту в Гонконзі. Щоб зв'язатися з нами та розпочати обговорення Ваших потреб, виберіть найзручніший для Вас спосіб зв'язку в розділі "Контакти" на нашому сайті.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар