Реєстрація інвестиційного фонду на Кайманових Островах
ЦІна за консультацію
від 150 EUR

Кайманові Острови раніше були одним із провідних центрів для створення інвестиційних фондів. Вони надавали привабливі умови для міжнародних інвесторів – такі, як низькі податки та високий рівень конфіденційності. Це приваблювало безліч компаній, які хочуть використовувати ці переваги для оптимізації податкового навантаження та захисту конфіденційності своїх клієнтів.

Проте за останні кілька років було внесено зміни до законодавчої бази. Зокрема, Міністерство фінансових послуг разом з іншими асоційованими органами (серед них Валютно-кредитне управління або CIMA) повідомило галузь про зміни, що стосуються регулювання інвестиційних фондів на Кайманових Островах. Зазначимо, CIMA є фінансовим регулятором на Островах і відповідає за ліцензування, регулювання та нагляд установ, що надають фінансові послуги, включаючи фонди. Про актуальні законодавчі зміни, види фондів і процес їх створення йтиметься у статті.

Створення інвестиційного фонду на Кайманових Островах: Що робить юрисдикцію популярним вибором?

Закордонні інвестори часто зупиняють свій вибір на Кайманах, коли йдеться про реєстрацію інвестиційного фонду. Передують цьому вибору такі преференції:

 • Кайманові Острови є відомим фінансовим центром у світі.
 • Гнучке законодавство, засноване на засадах англійського права. Острови мають міцну й адаптовану фінансову інфраструктуру, включаючи жорсткі правила і норми для фондового ринку. Це забезпечує високий рівень прозорості та захисту для інвесторів.
 • Тут можна зареєструвати різні види фондів, включаючи приватні та взаємні фонди, і застосовувати різні стратегії інвестування.
 • Широкий спектр послуг, що пропонуються фінансовим інститутам, включаючи управління інвестиційними портфелями та фондове адміністрування.
 • Місцева валюта прив'язана до долара США, останній вільно приймається та використовується в місцевій економіці.
 • Багато провідних банків світу мають представництва на Островах.
 • Острови мають конкурентні податкові переваги. Це приваблює інвесторів, які прагнуть оптимізувати свої податкові зобов'язання.

Регулювання фондів на Кайманових Островах

У 2020 р. набули чинності законопроекти про приватні та взаємні фонди. Вони сприяють розвитку фінансового сектора. По-перше, вони створюють правову основу для функціонування та регулювання фондів, що сприяє зростанню привабливості юрисдикції для інвесторів і підвищує рівень довіри до неї. Це зумовлює надходження додаткових інвестицій у фінансовий сектор, сприяючи його розвитку.

По-друге, закони про приватні та взаємні фонди можуть надавати певні податкові преференції для інвесторів, що робить інвестування в такі фонди привабливішим. Це може стимулювати активність у залученні додаткових коштів у розвиток фінансового сектора. Крім того, закони встановлюють вимоги щодо управління та диверсифікації інвестицій. Це сприяє професіоналізації фінансового управління та підвищення стандартів у галузі. Також запровадження вищезазначених законів забезпечує прозорість і захист інтересів інвесторів.

Регулювання відкритих фондів на Кайманових Островах регламентовано Законом про взаємні фонди (Mutual Funds Act/MFA). MFA визначає взаємні фонди як колективні інвестиційні схеми, які збирають гроші від багатьох інвесторів для інвестування в різні цінні папери – такі, як акції, облігації й інші фінансові інструменти. Взаємні фонди управляються професійними керуючими компаніями і часто використовуються для диверсифікації інвест. портфеля та досягнення довгострокових фінансових цілей. Вони зазвичай надають вкладникам можливість отримувати прибутковість від інвестицій і ліквідність, що дозволяє купувати та продавати свої частки у фонді.

Закон про приватні фонди (Private Funds Act/PFA) регулює діяльність закритих інвестфондів. Приватний фонд – це організація, що пропонує та випускає частки для об'єднання вкладень інвесторів. Вона дозволяє вкладникам отримувати прибуток від інвестдіяльності, яку проводить фонд. Приватні фонди використовуються для інвестицій у різні активи, наприклад, цінні папери, венчурні проекти тощо. Вони можуть мати різні форми – такі, як трасти, партнерства чи інші юридичні структури.

Метою MFA та PFA є застосування відповідного рівня регулювання до кожного виду інвестфондів, які ведуть бізнес на Островах або з Островів. Крім законів, були введені вимоги про substance, які є частиною законодавства, спрямованого на боротьбу з ухиленням від сплати податків і підтримкою фінансової прозорості. Введення цих вимог сприяло перетворенню Кайманових Островів на надійний міжнародний фінансовий центр.

Тепер, щоб відкрити інвестиційний фонд на Кайманових Островах, потрібно надати доказ наявності тут зареєстрованої адреси, найняти директора-резидента Островів, який управлятиме фондом, і мати достатню кількість місцевих кваліфікованих співробітників. Компанія повинна вести облікову політику відповідно до місцевих законодавчих норм, і надавати свою фінансову звітність, підтверджену аудитором.

Своєю чергою, керуючі інвестфондами повинні зареєструватися в CIMA та подати на розгляд регулятору інформацію про фонд і його структуру. Ліцензування керуючих вимагає дотримання професійних вимог і вимог у галузі корпоративного управління. Керівники повинні мати професійні кваліфікації та досвід, дотримуватись жорстких правил і норм, встановлених відповідними регуляторами на Островах (включає вимоги щодо фінансової звітності, контролю за ризиками, захисту інтересів клієнтів та інших аспектів, пов'язаних з управлінням активами).

Крім того, щорічно потрібно сплачувати реєстраційний збір і повідомляти уповноваженому органу про всі зміни у структурі та власників інвестфонду. На всі інвестфонди поширюються чинні ухвали про протидію легалізації незаконних доходів. Отже, необхідно призначити співробітника з дотримання вимог AML/CTF (MLRO) та його заступника (DMLRO). Крім того, необхідно створити документ, де буде вказано обов'язки, навики та досвід, необхідні для цих ролей. Важливо зважати на всі релевантні регуляторні норми, пов'язані з AML/CTF.

Інвестиційний фонд на Кайманових Островах: які є види фондів?

Відповідно до чинного законодавства, є кілька видів взаємних фондів (докладний опис нижче в таблиці).

Види фондів

Зареєстрований

Такий вид фонду звільняється від вимог щодо ліцензування або управління на місцевому рівні на тій підставі, що:

 • кожен інвестор має підписатися на участь у капіталі на суму від 100 тис. дол. США (чи еквівалент); або
 • частки в капіталі фонду котируються на біржі, визнаній CIMA.

Основний

Такий вид фонду є схожим на материнські компанії, оскільки основний фонд має 51% і більше частин інших взаємних фондів, фактично отримуючи статус материнської компанії щодо фонду, частками якого він володіє.

Обмежений

Це фонди, зареєстровані на території Кайманів, у яких є менше 15 інвесторів або фонди, зареєстровані за межами юрисдикції, але які пропонують свої частки мешканцям Кайманів через ліцензованого суб'єкта.

Керований

Замість того, щоб подавати заявку на ліцензування, фонд може покладатися на існуючу ліцензію адміністратора, який базується в цій юрисдикції. Цей єдиний вид фонду, для якого потрібно призначити адміністратора, що знаходиться на Кайманах (інші фонди можуть призначати адміністратора незалежно від юрисдикції). Адміністратор повинен повідомляти CIMA в тому випадку, якщо в нього є підстави вважати, що фонд діє порушуючи MFL, може бути неплатоспроможним, діє на шкоду своїм інвесторам.

Ліцензований

Це найменш поширений вид фондів. Може пропонувати свої частки широкому загалу без будь-якої мінімальної суми підписки. Тож процес ліцензування є найжорсткішим з-поміж усіх пайових інвестфондів. При наданні ліцензії CIMA враховує таке:

 • кожен керуючий має надати доказ хорошої репутації;
 • управління має здійснюватися особами, які мають достатній досвід і кваліфікацію;
 • діяльність фонду та пропозиція часток у капіталі має здійснюватися належним чином відповідно до всіх законодавчих норм.

Примітка. Приватні фонди бувають лише зареєстровані.

Створення інвестиційного фонду на Кайманах: Основні посадові особи

Інвестфонди, регульовані MFA або PFA, зазвичай призначають таких посадових осіб:

Менеджер з інвестицій
Його роль варіюватиметься залежно від умов контракту, відповідно до якого він призначається. Немає вимог про те, щоб призначений менеджер перебував на Островах. Що стосується інвест. менеджера, що базується в цій юрисдикції, такий менеджер повинен мати або ліцензію згідно із Законом про цінні папери та інвестиційний бізнес, або зареєструватися в CIMA.
Адміністратор
Більшості фондів, заснованих на Островах, не потрібне призначення адміністратора-резидента. Тільки у випадку керованого пайового інвестфонду має бути призначений адміністратор із резиденцією на Кайманових Островах. Як для пайових, так і для приватних фондів, CIMA вимагатиме від адміністратора подання листа-згоди, що підтверджує конкретні функції, за які він нестиме відповідальність.
Зберігач
Кастодіан призначається фондом на роль зберігача його активів відповідно до умов кастодіальної угоди. Не потрібно, щоб він був на Кайманах. Якщо зберігач є резидентом цієї юрисдикції, його діяльність регулюватиметься відповідно до MFA, якщо він контролює всі чи практично всі активи пайового фонду.
Аудитор
І пайові, і приватні фонди мають призначити аудитора. Кожен фонд має подавати звіти, перевірені затвердженим аудитором на Кайманах протягом 6 місяців після завершення фінансового року. Крім того, необхідно подавати до CIMA річну декларацію разом із перевіреними рахунками.
Директор
MFA зобов'язує пайові фонди призначати щонайменше 2-х директорів. Як правило, це повинні бути фізичні особи, хоча CIMA дозволяє юрособі взяти на себе роль директора за певних обставин. Аналогічні вимоги не застосовуються до приватних фондів у межах PFA. Директори відповідальні за повсякденний нагляд за фондом і повинні діяти відповідно до принципів належного управління.

Загальні вимоги до інвестфондів

Усі пайові інвестфонди на Кайманах зобов'язані:

 • мати чинний документ про пропозицію, який описує основні характеристики фонду – такі, як його мета, стратегія, ризик-профіль тощо, і процедуру участі у фонді;
 • надати документ про розміщення (якщо це застосовно), який містить інформацію про збирання коштів від інвесторів і про розподіл виданих паїв фонду;
 • оновлювати документи при зміні ключових характеристик фонду або правил діяльності не пізніше 21 дня з моменту будь-якої істотної зміни та подавати оновлені документи про пропозиції в CIMA протягом 21-денного періоду;
 • проводити аудит своїх рахунків раз на рік і перевірені фінзвіти надсилати до CIMA разом із річною звітністю;
 • сплатити реєстраційне мито та регулярний щорічний збір.

Примітка. CIMA випустила Заяву про керівні принципи, в якій встановлюються ключові принципи належного управління, яких повинні дотримуватися всі пайові фонди.

Створення приватного фонду на Кайманових Островах

Деякі інвестиційні інструменти, які не відповідають визначенню, не підпадають під дію PFA. PFA виключає зі свого списку певні нефінансові механізми визначення приватного фонду, яке включає, зокрема, механізми сек'юритизації спеціального призначення, холдингові механізми, індивідуальні механізми управління інвестиціями, випуски боргових зобов'язань і механізми випуску боргових зобов'язань, механізми структурованого фінансування.

Якщо приватний фонд приймає інвестиційні зобов'язання від інвесторів, він повинен подати запит на реєстрацію в CIMA протягом 21 дня після прийняття таких зобов'язань і до прийняття капітальних вкладень. Такий фонд щорічно зобов'язаний надсилати на перевірку ліцензованого місцевого аудитора річну фінзвітність.

Доступні правові форми для реєстрації фондів

Щоб створити інвестиційний фонд, можна вибрати одну з таких корпоративних форм (опис нижче в таблиці).

ОПФ

Звільнена компанія

Ця бізнес-стуруктура має значну гнучкість. У фондів, інкорпорованих на кшталт звільнених компаній, може бути лише 1 акціонер, немає вимог до мінімальної суми капіталу. Акції можуть бути випущені в будь-якій валюті та номіналі.

Звільнена компанія може викупити свої акції та часто використовується для реєстрації відкритого інвестиційного фонду. Закриті фонди можуть бути створені з використанням такої структури, але це менш поширено.

Рада директорів компанії несе відповідальність за загальне керівництво відповідно до установчих документів. Може бути зареєстрована звільнена компанія з сегрегованим портфелем (SPC). Після реєстрації компанії на Кайманових Островах у формі SPC ця бізнес-структура може управляти портфелями, кожен з яких має перевагу у вигляді встановленої законом сегрегації відповідних активів і зобов'язань. Такі структури можуть використовуватися для структур мультикласових, парасолькових та основних фондів, а також для платформ із кількома випусками, дозволяючи одним менеджерам створювати субфонди з різними профілями в межах однієї структури.

Звільнене командитне товариство

Це популярна ОПФ для приватних фондів, наприклад, прямих інвестицій. Звільнене обмежене партнерство (ELP) повинно мати щонайменше одного генерального партнера, який базується на Островах.

При реєстрації обмеженого партнерства Кайманових Островів генеральний партнер відповідає за ведення бізнесу ELP і відповідає особистим майном за боргами такої бізнес-структури. ELP не має статусу окремої юрособи, відмінної від своїх партнерів, і тому будь-яка власність ELP буде вважатися такою, що знаходиться в довірчій власності генерального партнера. Обмежені партнери несуть відповідальність, обмежену розміром капіталу, переданого партнерству, якщо тільки вони не братимуть активну участь у веденні бізнесу ELP. У такому випадку вони ризикують нести відповідальність за борги та зобов'язання ELP, якщо товариство стане неплатоспроможним.

Пайовий траст

На Кайманах діє налагоджений і гнучкий режим довірчого управління, що дозволяє забезпечити конфіденційність та захист активів як у комерційній, так і приватній сферах. За угодою про пайовий фонд інвестори вносять кошти в довірче управління, і власник паїв здобуває пряме право на пропорційну частку в активах трасту.

Товариство з обмеженою відповідальністю

На Островах фонд може бути заснований у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Це самостійна юрособа, у Статуті якої визначено частки учасників, особисті активи яких захищені від використання на погашення заборгованостей.

Оподаткування

Якщо Ви зацікавлені в тому, щоб започаткувати інвестиційний фонд на Кайманових Островах, варто знати, що тут немає жодних прямих податків. Згідно з умовами відповідного законодавства, компанії, пайові інвестфонди та товариства з обмеженою відповідальністю можуть зареєструватися та подати письмове зобов'язання про те, що вони залишаться звільненими від податків протягом 20 років у випадку компаній, звільнених від податків, та 50 років у випадку пайових фондів і товариств з обмеженою відповідальністю.

Юридичні особи, які здійснюють відповідну діяльність, мають відповідати вимогам економічної присутності. Ці вимоги були введені для того, щоб переконатися, що такі юрособи мають достатній економічний статус у юрисдикції, в якій вони є податковими резидентами. Найбільш значущими суб'єктами, що стосуються сфери дії вимог, є звільнені компанії (включаючи SPC).

Інвестиційний менеджер має пройти тест на економічну присутність, згідно з яким він має:

 • вести основну діяльність, що приносить дохід на Кайманах;
 • керуватися відповідно на Кайманових Островах.

Вирішивши створити інвестфонд на Островах, акцентуйте увагу на тому, що до фондів застосовується режим AML. Він є набором заходів і процедур, які фінансові організації мають виконувати для запобігання відмиванню грошей, фінансуванню незаконних дій. Короткий огляд зазначених умов:

 • Перевіряє кінцевих бенефіціарних власників (ultimate beneficial owners). Це процес визначення та перевірки реальних власників фонду.
 • Моніторинг діяльності фонду з урахуванням ризиків. Має на увазі систематичний аналіз операцій та активності інвесторів і фонду для виявлення потенційних неправомірних дій.
 • Впровадження ефективних процедур управління ризиками. Фонди повинні розробити і впровадити стратегії та процедури для ідентифікації, оцінки й управління ризиками в межах своєї діяльності.
 • Дотримання списку країн, які не відповідають вимогам substance (принцип місцезнаходження). Керівники фондів повинні стежити за списками країн чи юрисдикцій, які не відповідають або не повністю відповідають вимогам щодо substance (фактичної основної діяльності).
 • Впровадження процедур сповіщення про підозрілі транзакції. Фонди зобов'язані встановлювати механізми визначення та звітності про підозрілі операції або транзакції, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей.
 • Здійснення внутрішнього незалежного аудиту, що ґрунтується на оцінці ризику. Повинні проводитися регулярні перевірки й аудити внутрішніх процедур, політик і контрольних механізмів фондів для оцінки ефективності та відповідності режиму AML.

Висновок

Як можна помітити, структурування фондів на Кайманових Островах підпорядковується великому переліку вимог. Понад те, регулювання фондів може відрізнятись залежно від того, в якій країні знаходяться його інвестори, оскільки враховуватимуться закони цієї конкретної країни. Ці закони можуть визначати вимоги до документації, резервування коштів, звітності, інвестиційних стратегій та інших аспектів діяльності фонду. Тому фондам, які залучають інвесторів із різних країн, потрібно бути готовими до виконання різних вимог регулювальних органів різних юрисдикцій.

Якщо Ви зацікавлені у відкритті інвестиційного фонду на Кайманових Островах, можете зв'язатися зі спеціалістами YB Case. Ми не тільки надаємо нашим клієнтам консультації з усіх питань, пов'язаних із реєстрацією та функціонуванням інвестфондів, але й допоможемо розібратися в законодавстві, що регулює інвестиційні фонди, скласти заяви, інвестиційний договір, інші документи, необхідні для реєстрації інвестфонду (включаючи подання документів до відповідних органів та отримання необхідних дозволів). Також ми надаємо супровід реєстрації інвестфонду на Каймах, зокрема й взаємодію з реєструючими органами.

Поширені запитання
Як регулюються фонди на Кайманах?

Інвестиційні фонди Кайманових Островів, як правило, регулюються Грошово-кредитним управлінням (CIMA) відповідно до Закону про взаємні фонди або Закону про приватні фонди.

Які структури можна використовувати для інвестиційних фондів на Кайманах?

Структури, які зазвичай використовуються як інвестиційні фонди:

 • Звільнена компанія;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю;
 • Звільнене товариство з обмеженою відповідальністю;
 • Пайовий фонд.
Як отримати ліцензію фонду на Кайманових Островах?

Заявки на отримання ліцензії взаємного фонду вимагають надання таких документів:

 • Форма заяви (АРР-101-22).
 • Свідоцтво про реєстрацію.
 • Заповнені особисті анкети, свідчення про відсутність судимостей усіх директорів і піклувальників (якщо застосовно).
 • Листи-згоди від затвердженого місцевого аудитора й адміністратора.
 • Пропозиція документа.
 • Афідевіт, що дозволяє агенту фонду подавати електронні документи до CIMA.
 • Форма заяви MLRO (MLO-154-99).
 • Заявкові та ліцензійні збори.

CIMA повинен переконатися, що кожен засновник фонду має гарну репутацію, що ним керуватимуть особи з достатнім досвідом.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар