Створення благодійної організації в ОАЕ
В Об'єднаних Арабських Еміратах добробут суспільства тісно переплітається з благодійною діяльністю, яка відіграє ключову роль в соціальному устрої країни. Це стає ще помітнішим на тлі стрімкого прогресу держави, коли некомерційні організації беруть активну участь у вирішенні соціальних проблем, підтримці нужденних і сприяють суспільному розвитку.

В Еміратах благодійність виділяється своїми особливостями, які формуються культурними, релігійними та економічними особливостями нації. Ісламські традиції милосердя та прагнення до соціальної справедливості лежать в основі готовності допомагати бідним і тим, хто цього потребує. Паралельно з економічним зростанням і розширенням підприємницької активності, благодійні фонди стають наріжним каменем корпоративної соціальної відповідальності та інвестицій у майбутнє.

У цій статті буде розглянуто процедуру започаткування благодійної організації в Еміратах. Починаючи з огляду правового та регуляторного середовища, охоплюючи аналіз економічних і соціальних факторів, і закінчуючи способами отримання фінансування та методами управління такого виду установами.

Суть благодійних організацій

Благодійна організація – це організація, яка працює на користь суспільного блага, найчастіше з метою допомоги нужденним, підтримки соціальних програм, охорони навколишнього середовища або наукових досліджень. Основна мета благодійних організацій полягає в покращенні якості життя людей, суспільства або навколишнього середовища.
Основні характеристики благодійних проектів включають:
 • Некомерційний характер

Благодійні проекти не мають прибуток своєю основною метою. Будь-який прибуток, який вони можуть отримати, спрямовується на підтримку їхньої місії.

Суспільна мета

Основна мета благодійних організацій – служити суспільству та покращувати його добробут. Це може містити допомогу нужденним, захист прав людини, охорону навколишнього середовища, наукові дослідження та інші аспекти соціокультурного розвитку.

Фінансові джерела

Фінансування благодійних установ здійснюється через добровільні внески від приватних осіб і компаній, державну допомогу, гранти, спонсорство, а також за рахунок доходів від активностей, які відповідають їх місії.

Відкритість перед суспільством

Для зміцнення довіри донорів і громадськості важливо, що благодійні структури відкрито діляться відомостями про свої фінансові потоки. Їм потрібно систематично публікувати звіти про свою діяльність.

Пільги на податки

У багатьох країнах, включно з Арабськими Еміратами, благодійні організації мають можливість скористатися податковими преференціями. Це може означати звільнення від сплати податку на прибуток, ПДВ та інших податків. Крім того, грошові внески до цих фондів часто можна враховувати при розрахунку податків.

Організаційне управління

Управлінський склад організації формують її засновники, рада керівників, генеральний директор, а також, за необхідності, аудиторська комісія. Щоденні операції фонду здійснюються за допомогою добровольців і працівників, залучених до організації заходів, залучення спонсорів і пожертвувачів, а також виконання адміністративних функцій, необхідних для ефективного функціонування фонду. Дії благодійних структур піддаються внутрішньому та зовнішньому аудиту і контролю через наглядові органи чи державні установи.

Зв'язки з громадськістю

Благодійні організації активно взаємодіють із громадськістю, встановлюючи прозорі комунікаційні канали для обміну інформацією про свою діяльність і цілі. Вони використовують різні медійні платформи, соціальні мережі та заходи для участі та залучення широкої аудиторії до своїх ініціатив.

Ці елементи важливі для повного розуміння структури та роботи в благодійному секторі, правового становища компаній, фінансових операцій, а також відносин із спонсорами, волонтерами та суспільством.

Благодійність в Об'єднаних Арабських Еміратах

В Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) практика благодійності має довгу історію, яка йде корінням у далеке минуле, де вона нерозривно пов'язана з релігійними та культурними традиціями регіону. Підтримка нужденних людей та участь у громадських ініціативах завжди відігравали важливу роль у житті суспільства, втілюючись через індивідуальні пожертвування, підтримку незахищених верств населення та спонсорування соціальних ініціатив. Ці звичаї вкорінені в ісламських принципах, які наголошують на важливості благодійності та уваги до тих, хто опинився у важкій ситуації.

Застосування передових технологій і платформ соціальних мереж сприяє залученню громадської уваги до благодійних проектів, збору пожертв і розповсюдженню новин про ключові соціальні ініціативи.

Законодавча основа ОАЕ у роботі благодійних установ

У Еміратах є величезний комплекс законів, які регулюють діяльність благодійних структур. Цей комплекс законодавчих актів дає правові підстави для їх створення, операційної діяльності та нагляду за ними. Система включає низку важливих законопроектів, які охоплюють широкий спектр питань, пов'язаних із діяльністю благодійних установ, зокрема процеси їх реєстрації, управління фінансами, а також їх контроль і регулювання.

Law on Non-Profit Associations
Ця норма встановлює умови для інкорпорації та діяльності некомерційних і благодійних компаній в ОАЕ, прописуючи вказівки щодо реєстраційного процесу, функціонування, грошових транзакцій і складання звітів.
Federal Law № 3 of 2021
Визначає процедуру накопичення коштів, забезпечуючи адекватне управління благодійними внесками в Еміратах. Закон встановлює норми для благодійних пожертв і контролює дії некомерційних організацій. Він застосовується до всіх організацій, які хочуть збирати або розподіляти донати в країні, включаючи вільні зони. Метою є запобігання використанню зібраних коштів для фінансування тероризму та протиправної діяльності.
Federal Law № 4 для 2018
Федеральний закон № 4 за 2018 рік "Про регулювання діяльності мечетей і догляд за ними" забороняє збір пожертв у цих релігійних установах без спеціального дозволу.
Federal DecreeLaw № 34 of 2021
Федеральний декрет-закон № 34 від 2021 року "Про боротьбу з чутками та кіберзлочинами" забороняє закликати, пропагувати та збирати пожертвування через онлайн-канали без попереднього отримання відповідної ліцензійних дозволів від уповноважених органів.
Federal Decree-Law № 20 of 2018
Цей закон включає положення, спрямовані на протидію легалізації незаконних коштів і фінансування терористичних дій щодо діяльності благодійних організацій в ОАЕ. Потрібно, щоб ці організації уважно перевіряли свої фінансові операції, щоб уникнути використання благодійних внесків у протиправних цілях.

Законодавство спрямоване на забезпечення того, щоб робота благодійних організацій в Еміратах була прозорою, відповідальною та відповідала встановленим стандартам.

Підхід до створення благодійної організації в ОАЕ

Щоб започаткувати благодійну організацію в ОАЕ, необхідно уважно спланувати та підготуватися до процедури. У цьому процесі ключовим є чітке визначення завдань і місії проекту, проведення глибокого аналізу потреб суспільства та складання організаційних документів, які будуть фундаментом для подальшої діяльності.

Головна мета та місія благодійної структури

 • Початковий етап розвитку арабської благодійної організації полягає у виявленні його місії та цілей.
 • Місія висловлює основну ідею Вашого підприємства, пояснює причини її заснування та передбачувані впливи на суспільство.
 • Цілі мають бути специфічні, оцінювані, здійсненні, практичні та часово визначені (критерії SMART), що забезпечить чіткість у проведенні робіт та аналіз прогресу.

Оцінка потреб громади та визначення основних сфер впливу

Перед тим, як визначити конкретні програми чи проекти, необхідно провести глибокий аналіз потреб спільноти, якій Ви хочете допомогти. Збирання інформації може включати проведення опитувань, ведення розмов із зацікавленими особами, аналіз статистики та перегляд звітів.

Метою цього дослідження є виявлення головних проблем і сфер, де Ваш благодійний фонд здатний мати найбільший вплив. Використовуючи зібрані дані, Ви зможете визначити основні напрямки Вашої роботи, що відповідають цілям і можливостям Вашої благодійної організації в ОАЕ.

Розробка установчої документації

Після визначення місії, стратегічних цілей та основних ліній роботи потрібно розпочати формування найважливіших документів. Ці документи є правовим та операційним фундаментом для діяльності структури, підвищуючи її відкритість і надійність в очах благодійників та партнерів.

Статутний документ проекту

Статут є основним документом, який деталізує завдання, пріоритети в стратегії, управлінську структуру, принципи та методики для роботи проекту благодійного спрямування. В Еміратах статут повинен відповідати національному законодавству та містити таку інформацію:

 • Назва та адреса реєстрації компанії.
 • Місія та цілі, включаючи чіткий опис цілей і методів їх досягнення.
 • Сфера діяльності проекту.
 • Критерії членства, правна та обов'язки членів організації.
 • Опис структури управління, яка визначає, хто і як керуватиме організацією, зокрема механізми призначень і подання звітів.
 • Економічні принципи, які описують системи бухгалтерії, розпорядження активами та виконання фінансової перевірки.
 • Правила для внесення поправок до статуту та ліквідації установи.
Внутрішні правила організації

Внутрішні правила слугують для деталізації процесів і правил, встановлених статутом, надаючи точні рекомендації для повсякденного управління установою. До них відносяться:

 • Положення про проведення нарад, які включають планування та реалізацію засідань керуючого складу та членів установи.
 • Регулювання фінансів, що включає детальні засоби формування бюджетів, складання фінансових звітів, накопичення коштів та їх розподілу.
 • Стратегія щодо персоналу та волонтерів, що охоплює методи набору, навчання, оцінки їх діяльності та системи винагороди.
 • Стратегії запобігання конфліктним ситуаціям для збереження етичності в роботі благодійної організації в ОАЕ.
Бізнес-план

Бізнес-план для благодійної установи в Арабських Еміратах забезпечує стратегічне бачення її розвитку та включає:

Вихідні положення

Маркетинговий план

Операційний план

Оцінка нинішньої ситуації з урахуванням потреб співтовариства та аналізу діяльності конкурентів.

Розробка стратегій для залучення фінансування від донорів, набору волонтерів і популяризації роботи організації.

Детальний опис запланованих програм і проектів, необхідних ресурсів для їх здійснення та методів управління.

Фінансовий план

Оцінка ризиків

Планування бюджету, визначення джерел фінансування, методи збирання коштів і забезпечення фінансової стійкості.

Виявлення можливих проблем, з якими може зіштовхнутися організація, та створення стратегій їхньої нейтралізації.

Розробка таких планів передбачає глибокі знання в юридичній сфері ОАЕ, у сфері стратегічного планування та управління проектами благодійності. Наполегливо рекомендується задіяти кваліфікованих адвокатів і спеціалістів для виконання цієї роботи.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Ліцензування благодійних структур в ОАЕ

Видача ліцензійного дозволу для ведення благодійної діяльності в Еміратах є критичною для законності функціонування в цій юрисдикції. Ліцензія підтверджує дотримання структурою всіх локальних законодавчих норм, причому операції без такого дозволу розглядаються як неправомірні.

Етапи оформлення дозволу включають:

 1. Підготовку певних паперів, зокрема статутної документації, реєстраційних даних, бізнес-плану та доказів фінансової надійності.
 2. Визначення відповідного регулювального органу, залежно від місцезнаходження та особливостей діяльності. В ОАЕ є кілька інстанцій, відповідальних за видачу ліцензій благодійним організаціям.
 3. Подання заяви з додаванням усіх необхідних документів до обраного регулювального органу.
 4. Експертиза наданої документації регулятором, який може вимагати додаткову інформацію чи роз'яснення. Іноді може знадобитися проходження інтерв'ю або надання додаткових гарантій.
 5. Якщо перевірка завершується задовільно та заявку схвалено, організація отримує дозвіл на здійснення благодійної роботи на території Еміратів.

Дотримання законодавства ОАЕ про AML

Для всіх компаній в ОАЕ, включно з благодійними організаціями, дуже важливо дотримуватись місцевих законів, спрямованих на охорону від фінансових махінацій (AML). Це особливо значуще на тлі світових зусиль щодо запобігання спонсоруванню терористичних операцій і боротьбі з незаконним обігом фінансів. У межах благодійності, дотримання AML-нормам не просто юридична необхідність, а й важливий елемент підтримки довіри та репутації установи.

Захист від зловживань

Благодійні установи можуть використовуватись для нелегального переказу фінансів під виглядом легітимної діяльності. Реалізація стратегій протидії незаконному фінансуванню сприяє виключенню можливості перетворення пожертв на засіб для підтримки незаконних дій – таких, як тероризм або легалізація коштів зі злочинної діяльності, через перевірку джерел фінансування та визначення ідентичності благодійників.

Недотримання правил протидії відмиванню грошей в Еміратах може спричинити серйозні юридичні наслідки для благодійних установ та їхніх засновників, зокрема накладення стягнень, зупинення операцій або навіть судове переслідування. У зв'язку з цим критично важливо розробити та реалізувати дієві інструменти внутрішнього аудиту та заходи для дотримання антивідмивальних норм.

Застосування AML-заходів

Щоб відповідати AML-законодавству Арабських Емірат, благодійним проектам потрібно:

 • Створити та впровадити політику щодо боротьби з відмивання грошей, зокрема механізми для ідентифікації та перевірки особистості донорів.
 • Здійснювати контроль за транзакціями для виявлення будь-яких підозрілих дій.
 • Організувати навчання співробітників принципам протидії відмиванню грошей, включаючи способи виявлення та попередження ризиків.
 • Впровадити систему внутрішньої звітності та забезпечити зв'язок із наглядовими органами при виявленні підозрілих транзакцій.

Дотримання цих директив потребує стійких зусиль від благодійних установ, проте вони критично необхідні для збереження їх легітимності, довірчих відносин із громадою та сталого розвитку.

Правові форми для організацій благодійного виду в Еміратах

У цій юрисдикції доступні різні структурні моделі для благодійних проектів, кожна з особливими характеристиками та критеріями.

Non-Profit Organization, NPO ‒ Некомерційні організації
Такі компанії створюються для надання послуг на благо суспільства або виконання благодійної функції, за винятком поділу доходів серед засновників або учасників. Усі їхні кошти скеровуються на реалізацію цільових програм, що робить цей вид придатним для різноманітних благодійних ініціатив.
Charitable Foundation ‒ Благодійні фонди
Еміратські благодійні фонди започатковують для контролю та розподілу фінансів на певні починання благодійного характеру, залучаючи гроші від індивідуальних донорів чи організацій. Вони відрізняються здатністю до ефективного управління, але потребують ретельного державного регулювання.
Public Association ‒ Громадські асоціації
Такі організації є колективами осіб, об'єднаних задля досягнення завдань суспільного, культурного чи освітнього напрямів. Вони підійдуть благодійним компаніям на території Еміратів, націлених на привернення суспільної уваги та у яких наявна велика кількості членів.

Правові аспекти і процес визначення форми

У процесі вибору ОПФ для благодійного проекту в ОАЕ необхідно уважно розглянути:

 1. Цілі організації. Виберіть форму, яка найкраще відповідає Вашим цілям і видам діяльності.
 2. Управлінську структуру. Визначте, яка структура забезпечить найефективніше керування Вашою організацією, враховуючи різні рівні складності та гнучкості, пропоновані кожною формою.
 3. Фінансові потреби. Оцініть, які фінансові ресурси будуть необхідні для Вашої діяльності і як Ви їх залучатимете. Деякі форми краще підходять для великомасштабного фінансування та інвестицій.
 4. Регуляторні вимоги. Вивчіть законодавчі вимоги та регулювання, які застосовуються до кожної правової форми, включаючи необхідність реєстрації, ліцензування та звітності.
 5. Податкові зобов'язання. Розуміння податкових наслідків для різних правових форм допоможе уникнути непередбачених фінансових зобов'язань у майбутньому.

Визначивши відповідну правову структуру для благодійної організації в Арабських Еміратах, наступним кроком стане її офіційне оформлення у відповідного наглядового органу, наприклад, у Міністерстві з питань соціального розвитку, Управлінні у справах ісламу та благодійності чи інших регіональних інститутах, з урахуванням розташування та специфіки структури.

Етапи створення благодійних організацій в Еміратах

Процедура започаткування проекту для благодійності в ОАЕ охоплює кілька ключових етапів:

Крок 1:

Визначення місії та цілей

Завданням номер один – чітке визначення місії, цілей і напрямку Вашої організації.

Крок 2:

Визначення ОПФ

Визначте найоптимальніший статус юрособи для Вашої структури, чи то організація некомерційного виду, чи благодійний фонд, чи громадська асоціація, виходячи зі структури, завдань і потреб Вашої структури.

Крок 3:

Складання основних документів

Складіть пакет усіх необхідних документів, включаючи статут та положення, які спрямовують роботу Вашої організації.

Крок 4:

Створення організації

Оформіть реєстрацію компанії, подавши заяву разом з усіма необхідними паперами. Після задовільної перевірки документів, організація буде зареєстрована, і Ви отримаєте офіційний сертифікат реєстрації.

Крок 5:

Оформлення ліцензій і дозволів

Визначте, які ліцензії та дозволи потрібні для компанії, та подайте відповідні заяви до потрібних регуляторних органів.

Ці кроки забезпечать надійну базу для започаткування та успішної роботи Вашого благодійного проекту на території Арабських Еміратів, гарантуючи її законність, ефективність і стійкість.

Фінансова підтримка та адміністрування фінансових потоків у благодійних організаціях ОАЕ

У благодійній діяльності в юрисдикції ОАЕ фінансове забезпечення та управління ресурсами займають ключову позицію, підтримуючи їх довгострокове існування, зростання та здатність надавати допомогу тим, хто її потребує. Грамотне управління фінансами, залучення коштів і суворий фінансовий контроль є основою успішної роботи будь-якої благодійної установи.

Аналіз основних джерел фінансування

Для арабських благодійних організацій є безліч фінансових джерел, як локальних, так і глобальних. Використання різних способів фінансування допомагає організаціям залишатися на плаву та виконувати важливі соціальні місії.

Детальний огляд основних джерел фінансування:

Фондування власними коштами

Багато благодійних фондів розпочинають свою діяльність із використанням коштів, наданих засновниками або членами керуючої ради. Цей спосіб фінансування може бути особливо важливим на ранніх етапах розвитку організації, коли ще не встановлені зв'язки із зовнішніми партнерами та донорами.

Залучення спонсорів і пожертвувань

Найважливішим джерелом капіталу для благодійних установ в Еміратах стають вклади від фізосіб. Організації часто звертаються до громадськості з проханнями про підтримку через кампанії із залучення пожертвувань, спеціальні заходи та онлайн-платформи. Корпоративні пожертвування можуть стати важливим джерелом фінансування. Багато компаній в ОАЕ мають програми корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та зацікавлені в підтримці благодійних ініціатив, особливо тих, які збігаються з їхніми власними цінностями та інтересами.

Державні та міжнародні організації

Установи мають можливість отримати доступ до фінансової підтримки у формі державних грантів і субсидій, виділених для спонсорування специфічних видів робіт чи проектів. В Еміратах діють цільові програми, створені задля допомоги соціальним проектам, які втілюють благодійні структури. Міжнародні донори, включаючи міжнародні благодійні фонди, ООН та її спеціалізовані агенції, а також міжнародні неурядові організації, можуть також запропонувати фінансування для проектів, які відповідають їхнім цілям і пріоритетам.

Розробка програм із залучення волонтерів і партнерів

Нефінансова підтримка у вигляді волонтерства та партнерства також є важливою, оскільки вона може знизити операційні витрати та збільшити охоплення програм. Співпраця з різними установами та мобілізація добровольців дозволяють благодійним організаціям в ОАЕ результативніше розпоряджатися своїми активами та збільшувати свої можливості для підтримки благодійних програм.

Управління фінансами: планування бюджету, ведення обліку та складання звітів

Управління бюджетом у благодійних проектах Еміратів передбачає розробку бюджетів, ведення бухгалтерії та підготовку фінансової звітності. Ці процеси є критичними для забезпечення економічної стійкості установи, підвищення її прозорості та зміцнення довіри серед донорів і сторін співробітництва. Давайте розглянемо ці елементи докладніше.

Бюджетування

Бюджетування – це процес планування доходів і витрат організації на певний період, зазвичай на рік. Цей процес допомагає забезпечити, що організація матиме достатньо ресурсів для виконання своїх завдань і цілей.

 1. Розробка бюджету. Почніть із визначення основних цілей і програм, які організація планує реалізувати в бюджетний період. Оцініть усі передбачувані доходи, включаючи пожертвування, гранти та інші джерела фінансування. Потім складіть список передбачуваних витрат, пов'язаних із кожною програмою та операційною діяльністю.
 2. Доказ бюджетної документації. Після того, як попередній бюджет розроблено, він має бути представлений на розгляд і затвердження керуючій раді або іншому керівному органу організації.
 3. Моніторинг і коригування. Протягом бюджетного періоду необхідно регулярно порівнювати фактичні доходи та витрати із запланованими. Це дозволить своєчасно вносити коригування в плани та дії організації.
Облік

Фінансова звітність у секторі благодійності в ОАЕ передбачає організований процес збирання, аналізу та запису фінансової інформації. Це дозволяє уважно стежити за рухом грошей і допомагає у прийнятті обґрунтованих рішень.

 • Ведення бухгалтерського обліку. Для обліку фінансів використовуйте стандартне бухгалтерське програмне забезпечення або послуги кваліфікованого бухгалтера. Це включає відстеження всіх доходів і витрат, а також управління доходами та витратами.
 • Фінансовий контроль. Створіть систему внутрішнього контролю, щоб уникнути фінансових порушень і помилок. До таких заходів відносяться поділ обов'язків серед співробітників, регулярні перевірки й оцінка транзакцій.
Звітність

Звітність є ключовим аспектом управління фінансами, гарантуючи відкритість перед партнерами, донорами та контролювальними органами.

 • Формуйте та подавайте періодичні доповіді про фінансову стійкість Вашої структури, охоплюючи дані про прибутки, витрати та загальну фінансову ситуацію.
 • Щорічний звіт підбиває підсумки роботи за рік, відображає успіхи компанії та плани на майбутнє, зміцнюючи довіру учасників і підтримку спільноти.
 • Дотримуйтесь регіональних приписів щодо надання звітів про фінанси наглядовим інстанціям для гарантії відкритості та легітимності роботи компанії.

Оформлення рахунку в арабському банку

Відкриваючи рахунок в одному з банків компанії, потрібно пройти певні кроки:

Крок 1

Вибір фінансової установи

Визначення відповідної фінансової установи є вихідною точкою для зарахування коштів. В Еміратах є безліч банків із пропозиціями, націленими на благодійні організації. Важливо знайти банк із послугами, які відповідають потребам Вашої установи.

Крок 2

Підготовка паперів

Перед зверненням до банку підготуйте такі документи:

 • Статут установи.
 • Зареєстровані документи видані державними структурами.
 • Паспорт або ID карту особи, яка ініціює відкриття рахунку.
 • Офіційний дозвіл, який призначає відповідального за рахунок.
Крок 3

Оформлення запиту

Надайте повний комплект документів у фінустанову для оформлення запиту на відкриття рахунку, в якому вкажіть основні відомості про Вашу компанію та її представників.

Крок 4

Аудит документів і процес верифікації

Вибраний фінансовий інститут проведе детальну перевірку наданої документації та оцінить Ваше підприємство в контексті відповідності нормативам боротьби з легалізацією злочинних доходів, включаючи аналіз реєстраційних даних і наданих паперів.

Крок 5

Оформлення угоди та активація рахунку

Після завершення аудиту представник Вашої організації укладає з банком договір, після чого рахунок стає активним. Банк надасть Вам реквізити для здійснення фінансових транзакцій Вашої компанії.

Крім стандартних послуг, провідні фінансові установи в Еміратах пропонують додаткові функції – такі, як доступ до електронного банкінгу та надання кредитних карток.

Компанія YB CASE готова запропонувати свою експертизу для допомоги у створенні благодійної структури в Об'єднаних Арабських Еміратах. Наш колектив, який включає професійних юристів, забезпечить усіма важливими відомостями для бездоганного реєстраційного процесу. Ми пропонуємо консультаційні послуги, сприяння в оформленні документів і здійсненні всіх необхідних процедур відповідно до законодавства та стандартів Еміратів.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар