Створення холдингу в Англії

Останніми роками Велика Британія привертає увагу підприємців з усього світу як сприятливий майданчик для створення холдингових компаній. Це обумовлено стійкою економікою, розвиненою юридичною системою та прозорими правилами ведення бізнесу. Холдинг в Англії – це не лише можливість для міжнародного розширення та оптимізації податків, а й ефективний інструмент управління корпоративними активами і ризиками.

Мета цієї статті – надати огляд основних аспектів створення холдингових компаній в Англії для іноземних інвесторів. Ми розглянемо юридичні межі, фінансові умови, податкові переваги, а також практичні аспекти управління та ризики, пов'язані з таким видом діяльності. Ця інформація буде корисна як для підприємців-початківців, так і для досвідчених бізнесменів, які прагнуть розширити свою присутність на міжнародному ринку шляхом створення холдингу в одній із найстабільніших економік світу.

Холдинг в Англії: ключові особливості

Основна функція холдингу полягає не в безпосередньому веденні комерційної діяльності, а в управлінні та контролі інших компаній. Це досягається за рахунок володіння значними частками акцій чи контрольними пакетами корпоративних прав в одній або кількох фірмах. Отже, холдинг впливає на управління та стратегічні рішення своїх дочірніх компаній, не беручи безпосередньої участі в їх повсякденній операційній діяльності.

На відміну від звичайної юридичної особи, яка створюється з метою виробництва товарів, надання послуг або здійснення інших комерційних операцій, холдинг прямо не бере участі в таких видах діяльності. Їхня основна діяльність – володіння активами.

Холдинги часто використовуються для ефективнішого управління групою компаній, полегшуючи централізоване стратегічне планування та розподіл ресурсів.

Основні функції та цілі холдингової компанії в Англії

В Англії основні норми для створення та управління холдинговими підприємствами визначаються Законом про компанії 2006 року, який визначає фундаментальні правові підстави для їх діяльності на території Сполученого Королівства. Цей закон створює умови, які зручні для ведення бізнес-діяльності та гнучкі в застосуванні, що особливо приваблює іноземних інвесторів.

Контроль та управління

Основною функцією холдингу є керування своїми дочірніми компаніями. Холдинг в Англії може приймати стратегічні рішення щодо операційної діяльності своїх підрозділів – таких, як інвестиції, фінансування, розширення бізнесу та реструктуризація.

Розподіл ризиків

Холдинги зазвичай застосовуються для сегментації та зменшення потенційних ризиків. Шляхом поділу різноманітних сфер діяльності на незалежні юридичні структури компанія здатна забезпечити захист одного напряму бізнесу від фінансових проблем, які виникли в інших її підрозділах.

Оптимізація оподаткування

Заснування холдингової компанії в Англії дозволяє ефективно розподілити податкове навантаження на групу компаній. Шляхом правильного структурування та використання міжнародних угод про оподаткування холдинги можуть знизити загальне податкове навантаження.

Корпоративне фінансування

Холдингові компанії у Великій Британії можуть полегшити доступ до фінансування для своїх дочірніх підприємств завдяки можливості консолідації фінансових ресурсів на рівні холдингу.

Чому варто обрати Англію для створення холдингу?

Вибір Великої Британії як місце для заснування холдингової компанії спирається на низку ключових переваг, які роблять цю країну привабливою для таких корпоративних структур.

Стабільність в економіці та політиці
Велика Британія має стабільну економіку та політичну систему, що забезпечує стійке середовище для бізнесу, і є особливо цінним для довгострокових інвестицій та управління холдингами.
Імідж і визнання на світовому рівні
Реєстрація холдингу у Великій Британії, особливо в такому важливому фінансовому центрі, як Лондон, надає компанії статусу надійності та стабільності завдяки високому рівню престижу та міжнародній репутації цієї країни.
Сприятлива податкова система
Велика Британія забезпечує привабливі податкові умови для холдингів, включаючи податкові пільги на виплату дивідендів і податкові переваги під час продажу акцій дочірніх компаній, що уможливлює зниження загального податкового навантаження.
Легкість доступу до глобальних ринків
Велика Британія завдяки своєму стратегічному розташуванню та розвиненій інфраструктурі забезпечує зручний доступ до світових ринків, що є оптимальним для холдингів, які прагнуть глобальної експансії.
Гарантований захист власності та ефективна робота юридичної системи
Велика Британія відома своєю надійною системою захисту прав власності та ефективністю юридичної системи, що забезпечує інвесторам додаткове переконання в безпеці їхніх інвестицій.
Простота в реєстрації та управлінських процесах
Заснування холдингу у Великій Британії характеризується відносною простотою та мінімумом бюрократичних процедур, що спрощує запуск та управління бізнесом для іноземних інвесторів.

Податкові переваги для холдингових компаній в Англії

Особливу увагу потрібно приділити податковим перевагам, які виникають під час створення холдингової компанії у Великій Британії. Вони не тільки спрощують управління фінансами підприємства, але також суттєво збільшують їхню економічну ефективність. У цьому розділі ми розглянемо два ключові аспекти податкової політики Англії.

Звільнення від оподаткування під час виплати іноземних дивідендів

Велика Британія пропонує привабливу податкову перевагу у вигляді звільнення від оподаткування іноземних дивідендів. Це означає, що доходи, отримані у формі дивідендів від закордонних дочірніх компаній, не оподатковуються в Англії.

Така політика значно збільшує привабливість країни для міжнародних холдингів, оскільки дозволяє їм мінімізувати податкові зобов'язання та підвищити загальну рентабельність інвестицій.

Прийнятний податок на приріст капіталу від продажу акцій дочірніх підприємств

Однією з важливих податкових змін у Великій Британії є прийнятний розмір податку на приріст капіталу під час продажу акцій дочірніх компаній у розмірі 10%. Це означає, що прибуток, одержаний від продажу акцій дочірніх підприємств, тепер оподатковується в розмірі 10%.

Цей етап сприяє стимулюванню інвестицій і перерозподілу прибутку для подальшого розвитку холдингу, що робить Велику Британію одним із найпривабливіших місць для заснування та розширення холдингових структур.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Різновиди юридичних організацій, які підходять для створення холдингових структур в Англії

Визначення найкращої юридичної структури є важливим аспектом при створенні холдингу в Англії, і варіанти включають різні види компаній і партнерств з унікальними характеристиками, що впливають на управління, податки та відповідальність власників.

Приватні компанії з обмеженою відповідальністю (Ltd – Private Limited Company)

У Великій Британії підприємства часто обирають реєстрацію як приватні компанії з обмеженою відповідальністю (Ltd). Ці підприємства забезпечують обмежену відповідальність своїх акціонерів, що обмежує їх фінансовий ризик сумою, внесеною ними в капітал фірми. Ltd відрізняються гнучкістю управління, не вимагаючи більше одного директора для створення та не пред'являючи жорстких умов до статутного капіталу. Одна особа може виступати в ролі власника і директора, при цьому немає вимог до громадянства чи місця проживання. Організації цього виду не мають права продавати акції на ринку і користуються деякими податковими пільгами.

Публічні акціонерні компанії (PLC – Public Limited Company)

В Англії публічні акціонерні компанії, також відомі як PLC, можуть здійснювати торгівлю своїми акціями на публічних ринках. Вони вимагають значного початкового капіталу, щонайменше £50,000, з передоплатою мінімум 25%. PLC піддаються суворим вимогам щодо розкриття інформації, забезпечуючи цим високий рівень прозорості. Управління в таких підприємствах здійснюється, як мінімум, двома директорами та кваліфікованим секретарем, що передбачає складну структуру управління.

Партнерства з обмеженою відповідальністю (LLP – Limited Liability Partnerships)

В юридичній структурі LLP (юридична особа партнерства) в Англії поєднуються елементи як партнерства, так і корпорації, надаючи партнерам обмежену відповідальність і більший ступінь свободи в управлінні. У таких партнерствах не передбачено ролі директорів та акціонерів, адже управління здійснюється безпосередньо партнерами. Оподаткування LLP здійснюється на індивідуальному рівні для кожного партнера, що може бути вигідним у контексті податкової оптимізації.

Традиційні партнерства (Partnerships)

Традиційні партнерства в Англії передбачають солідарну відповідальність партнерів за зобов'язаннями бізнесу. Такі партнерства ідеально підходять для невеликих компаній, де ключове значення мають тісні взаємини та довіра між партнерами. Хоча партнерства простіше організувати та керувати, ніж корпоративні структури, вони вимагають чіткого розуміння обов'язків та прав кожного партнера. Прибуток у таких партнерствах розподіляється між партнерами та оподатковується як їхній індивідуальний дохід.

Норми і вимоги до холдингів в Англії

Холдингові компанії в Англії повинні дотримуватись різних норм та умов, які забезпечують їх законне функціонування. Ось докладний огляд ключових аспектів:

 1. Реєстрація та дотримання корпоративного законодавства: холдинги в Англії мають бути зареєстровані в Companies House та регулярно подавати звіти про свою діяльність. Необхідно дотримуватись правил корпоративного управління, встановлених у Companies Act 2006, включаючи належне управління, відповідальність директорів і прозорість операцій.
 2. Управлінські вимоги: холдингові компанії повинні мати принаймні одного директора. Необхідно вести точні та повні корпоративні записи, включаючи записи зборів директорів та акціонерів, а також фінансові звіти.
 3. Акціонери та акціонерний капітал: холдинг повинен мати хоча б одного акціонера. Мінімальних вимог до акціонерного капіталу немає, але потрібно визначити структуру акцій.
 4. Звітність про фінанси та податковий обов'язок: компанії-холдинги, зареєстровані у Великій Британії, повинні щорічно подавати фінансові звіти як у Companies House, так і в податкову службу HM Revenue and Customs (HMRC). Важливо дотримуватись податкових норм і зобов'язань, включаючи сплату корпоративного податку та, за потреби, податку на додану вартість (ПДВ).
 5. Дотримання законів про захист даних: холдинги повинні дотримуватись GDPR та інших законів про захист даних, що важливо для обробки особистої інформації клієнтів і співробітників.
 6. Дотримання нормативних актів у сфері протидії відмиванню грошей: має критичне значення дотримання правил і норм, спрямованих на запобігання відмиванню грошей і фінансування тероризму під час реєстрації холдингової компанії в Англії.
 7. Дотримання законів про здоров'я та безпеку: якщо в холдингової компанії є офіси або співробітники в Англії, необхідно дотримуватися місцевих законів про здоров'я та безпеку на робочому місці.
 8. Контроль за дочірніми компаніями: холдинг в Англії повинен ефективно керувати та контролювати свої дочірні компанії, забезпечуючи, щоб вони також дотримувалися всіх застосовних законодавчих і регуляторних вимог.

Варто відзначити, що в Англії до директорів компаній висуваються особливі вимоги. Особою, яка обіймає керівну посаду, не може бути організація, а до пакету документів обов'язково має входити фотографія в паспорті директора та доказ його місця проживання, який має бути актуальним і не старшим трьох місяців на момент подання документів.

Ці вимоги гарантують, що холдингові компанії у Великій Британії діють у межах законодавчих актів і підтримують високі стандарти корпоративної відповідальності та прозорості.

Процес реєстрації холдингу в Англії

Етапи створення холдингу у Великій Британії:

Этап 1
Вибір назви холдингу. Виберіть унікальне найменування, яке ще не зайняте іншою зареєстрованою компанією. У кінець назви додається суфікс, наприклад, LTD або LLP, відповідно до обраної юридичної форми. Заборонено використовувати в назві слова – такі, як Royal, National, Bank, Empire, Imperial і Crown. Перевірити чи обрану назву не зайнято іншою компанією можна через сервіс перевірки назв на сайті Companies House.
Этап 2
Вибір правової форми Вашого бізнесу. Ґрунтується на цілях і структурі Вашого бізнесу. Кожна форма має свої особливості щодо управління, оподаткування та юридичної відповідальності.
Этап 3
Збирання документації. Пакет документів для створення холдингу в Англії включає меморандум про створення підприємства, в якому містяться дані про назву, адресу та цілі організації, а також установчий договір з детальним описом правил управління холдингом.
Этап 4
Реєстрація в Companies House. Подання форми IN01, яка включає інформацію про директорів, секретаря (якщо такий є), адресу та структуру капіталу. Також проводиться сплата реєстраційного мита, розмір якого визначається залежно від способу реєстрації (поштою чи дистанційно в онлайн-режимі).

Після завершення реєстрації холдингу потрібно в місцевій банківській установі відкрити корпоративний розрахунковий рахунок.

Ці кроки є загальною процедурою реєстрації холдингової компанії у Великій Британії. Однак, залежно від конкретних характеристик Вашого бізнесу та обраної організаційної форми, можуть виникнути додаткові вимоги та необхідність надання додаткових документів.

Зазвичай процес реєстрації триває від 2 до 4 робочих днів, але варто пам'ятати, що цей термін може змінюватись залежно від структури компанії та інших індивідуальних факторів. Наприклад, процедура реєстрації приватної компанії формату Ltd зазвичай триває лише 1 або 2 дні, тоді як створення юридичної особи зі статусом LLP може вимагати від тижня до 10 днів.

Статут компанії (Memorandum of Association) для холдингу в Англії

Меморандум про створення компанії (Memorandum of Association) є ключовим документом для офіційної реєстрації холдингової компанії у Великій Британії. Цей документ визначає основну структуру, цілі підприємства та встановлює її юридичні параметри.

Ключові елементи та завдання Меморандуму:

 • Повне юридичне найменування компанії Статут повинен точно вказувати офіційну повну назву компанії, яка використовуватиметься в усіх офіційних документаціях і під час проведення юридичних операцій.
 • Адреса холдингуНеобхідно вказати конкретну фізичну адресу компанії в Англії, яка буде слугувати для офіційного листування та правових процедур.
 • Цілі Компанії (Objects)Конкретний опис сфер діяльності холдингу, якими він має намір займатися, включаючи різні аспекти бізнесу.
 • Статутний капіталВідомості про склад статутного капіталу підприємства.
 • Зобов'язання акціонерів Відповідальність щодо оплати акцій, особливо в контексті ліквідації холдингу.
 • Заява про згоду директорів і секретаряПідтвердження директорів і, за наявності, секретаря компанії на їх призначення та згоду з умовами статуту.

При процедурі реєстрації компанії в Реєстрі компаній (Companies House) необхідно надати Меморандум про створення компанії (Memorandum of Association) у поєднанні з Угодою про заснування (Articles of Association). Дуже важливо приділити належну увагу ретельній підготовці цих документів, щоб вони якнайкраще відображали цілі та організаційну структуру компанії з високою точністю.

Угода про створення (Articles of Association) холдингової компанії в Англії

Установчий договір (Articles of Association) для холдингу в Англії охоплює широкий спектр положень, які регулюють внутрішню структуру та функціонування компанії. У цьому документі чітко визначаються правила призначення й усунення директорів, встановлюються їх повноваження та обов'язки.

Договір також встановлює процедури для проведення зборів директорів та акціонерів, включаючи правила щодо частоти, повідомлень, кворуму та механізм прийняття рішень. Суттєвою складовою є положення, які стосуються акціонерного капіталу, включаючи процедури випуску, придбання та продажу акцій, а також норми, що регулюють виплату дивідендів і розподіл прибутку.

Цей документ також детально регламентує обмеження на передачу акцій і права, а також обов'язки акціонерів. Це включає їхнє право участі в голосуванні на зборах та обов'язки, пов'язані з оплатою вартості акцій. Договір про заснування також регулює фінансові умови, бухгалтерський облік та аудит, а також описує процедури, пов'язані з ліквідацією або реорганізацією компанії, включаючи розподіл активів у випадку її завершення.

Процес відкриття банківського рахунку для холдингової компанії у Великій Британії

Для успішного відкриття банківського рахунку для холдингової компанії в Англії потрібна попередня підготовка та надання певного пакету документів. Цей пакет документів включає реєстраційне свідоцтво компанії, її Статут і установчий договір. Ця документація служить на підтвердження правового статусу компанії та посвідчення особи її керівників і важливих акціонерів.

Підбір відповідного банку для бізнесу передбачає оцінку послуг у банківському секторі та їх придатності для задоволення бізнес-потреб. Необхідно розглянути такі критерії, як можливість здійснення міжнародних платежів, наявність корпоративних кредитних карток і функціональність інтернет-банкінгу. Після визначення відповідного банку, процедура подання заявки зазвичай починається через інтернет, але в більшості випадків вимагає безпосередньої зустрічі з представником банку для повного виконання всіх формальностей.

При створенні банківського рахунку фінансові організації проводять ретельне дослідження клієнтів, дотримуючись норм, спрямованих на запобігання відмиванню коштів і фінансуванню терористичної діяльності. Після того, як заявку на відкриття рахунку схвалено та рахунок активовано, холдингу відкривається доступ до різних банківських сервісів. Управління корпоративним рахунком передбачає не лише регулярний моніторинг фінансових транзакцій, а й суворе дотримання стандартів, які забезпечують фінансову прозорість. Цей аспект має критичне значення для дотримання нормативів законодавчої бази та ефективного управління фінансовими коштами холдингової компанії у Великій Британії.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар