Возз’єднання сім

Возз’єднання сім'ї у Португалії являє важливий аспект міграційної політики країни, дозволяючи іноземним громадянам, які законно проживають на території Португалії, возз’єднатися зі своїми близькими. Ця процедура є ключовим елементом для забезпечення соціальної інтеграції та підтримання стабільності сімейних відносин в умовах міграції. Процес возз’єднання регламентується строгими законодавчими нормами, які задають чіткі рамки для кандидатів, які прагнуть скористатися цим правом.

Значення даної процедури для іноземних резидентів важко переоцінити, оскільки вона забезпечує можливість сімейного проживання на підставі легального статусу, що, своєю чергою, сприяє більш успішній адаптації та інтеграції в португальське суспільство. Базуючись на міжнародних і національних законодавчих актах, Португалія створює умови для зміцнення сімейних зв’язків, що є важливим кроком до формування мультикультурного та відкритого суспільства.

Правові основи для возз’єднання сім’ї у Португалії

Возз'єднання сім'ї у Португалії регулюється комплексом законодавчих та нормативних актів, які забезпечують правову основу для процесу. Ключовим документом, що встановлює правила для возз'єднання сім'ї, є Закон про Іноземців (Lei de Estrangeiros), викладений у Законі № 23/2007 від 4 липня, який послідовно модифікувався, включаючи зміни, внесені Законом № 29/2012.

Згідно з цим законом, право на возз'єднання сім'ї надається особам, які мають статус резидента, включаючи власників тимчасового та постійного посвідки на проживання. Важливим доповненням до цього є Регламент (Португальський Імміграційний Регламент), що уточнює процедури та вимоги до документів, необхідних для подання заяви на возз'єднання.

Крім того, Португалія, як член Європейського Союзу, підпорядковується та керується Директивою ЄС 2003/86/ЄС про право на сімейне возз'єднання, яка задає загальні рамки для всіх держав-членів, прагнучи забезпечити уніфіковане застосування правил возз'єднання сім'ї в межах Євросоюзу. Ця директива підкреслює важливість возз'єднання сімей як способу сприяння соціальній інтеграції іммігрантів, полегшуючи процес адаптації та взаємодії з новим соціальним і культурним середовищем.

Для реалізації права на сімейну імміграцію та відновлення сімейних зв’язків заявники повинні надати докази родинних зв’язків, документацію, що підтверджує достатній дохід для утримання сім’ї, а також забезпечення житлом, що відповідає здоровим і безпечним умовам проживання. Наявність полісу медичного страхування і відсутність судимості також є обов’язковими вимогами.

Хто має законне право для возз’єднання сім’ї у Португалії

Возз’єднання сім’ї у Португалії регулюється кількома критеріями, які визначають коло осіб, що мають право на отримання цього статусу. До цих критеріїв належать статус резидента, тип візи та законні сімейні зв’язки.

Кваліфікаційні вимоги для заявників

Право на возз’єднання сім’ї у Португалії мають:

 • Особи, які мають статус постійного резидента.
 • Особи, які перебувають у країні за тимчасовою візою строком не менше одного року.
 • Біженці та особи, які отримали притулок.
 • Громадяни Європейського Союзу та члени їхніх сімей, які мають право на проживання у Португалії.

Категорії родичів, які мають право на возз’єднання

Заяви на возз’єднання сім’ї можуть бути подані щодо наступних категорій родичів:

 • Чоловіки або партнери, які перебувають у зареєстрованому шлюбі або цивільному союзі.
 • Неповнолітні діти заявника або його чоловіка/дружини, включаючи усиновлених.
 • Повнолітні діти, які за медичними показаннями не можуть забезпечити себе самостійно.
 • Батьки заявника або його чоловіка/дружини, якщо вони знаходяться на утриманні і не мають інших джерел підтримки.

Особливі випадки та винятки

Існують особливі обставини, які можуть впливати на процес возз’єднання:

 • У разі розлучення або розірвання шлюбу право на проживання може зберігатися, якщо шлюб тривав більше трьох років до подачі на розлучення.
 • Діти старше 18 років, які продовжують навчання у Португалії, можуть бути включені в процес возз’єднання за умови продовження їхнього навчання.
 • Возз’єднання може бути відхилено на підставі загрози національній безпеці або громадському порядку.

Ці вимоги та умови забезпечують системний підхід до возз’єднання сімей, при цьому суворо дотримуючись законодавчих рамок Португалії. Знання цих критеріїв і умов необхідне для успішного застосування та виконання процедури возз’єднання сім’ї, що підтверджує її значущість як для заявників, так і для державної міграційної політики Португалії.

Вимоги до документів для возз’єднання сім’ї у Португалії

Для успішного процесу возз’єднання сім’ї у Португалії підготовка і надання правильних документів є критично важливим завданням. Нижче наведено детальний список необхідних документів і рекомендації щодо їхньої підготовки.

Основні документи:

 • Заява на возз’єднання сім’ї: заповнена та підписана заява, зазвичай надана міграційною службою.
 • Копія паспорта заявника: дійсний паспорт і копії всіх важливих сторінок.
 • Доказ законного проживання на території Португалії: посвідку на проживання або інші документи, що підтверджують законне перебування.
 • Документи про родинні зв’язки: включаючи свідоцтва про народження родичів, необхідні для підтвердження родинних зв’язків.
 • Акт про укладення шлюбу або документи про громадянське партнерство: для підтвердження законних шлюбних відносин.
 • Доказ фінансової спроможності: виписка з банківського рахунку або документи, що підтверджують достатній дохід для підтримки сім’ї.
 • Свідоцтво про постійне або тимчасове проживання: договір оренди або наявність свідоцтва про власність, що підтверджують наявність житла.
 • Медична страховка: поліс, що покриває заявника та всіх членів сім’ї.

Додаткові документи (можуть знадобитися в залежності від обставин):

 • Довідка про відсутність судимості: для дорослих членів сім’ї, що підтверджує відсутність судимостей.
 • Медичний висновок: документи, що підтверджують відсутність захворювань, які становлять небезпеку для громадського здоров’я.
 • Згода на обробку персональних даних: форма, що дозволяє обробку особистої інформації в рамках процесу возз’єднання.

Легалізація та переклад на португальську мову обов’язкові для всіх документів, отриманих за межами Португалії. Використовуйте послуги сертифікованого перекладача для перекладу документів. Для перекладів потрібне нотаріальне посвідчення. Переконайтеся, що всі документи дійсні та не прострочені на момент подання заяви. Надавайте повний комплект документів одразу, щоб уникнути затримок, пов’язаних із запитом додаткових відомостей.

Заповнюйте всі форми чітко та без виправлень. Перевірте правильність усіх зазначених даних, щоб уникнути затримок через необхідність уточнення інформації.

Дотримання цих рекомендацій допоможе забезпечити більш гладкий процес возз’єднання сім’ї у Португалії, мінімізуючи ймовірність відмови через недоліки в документації.

Процес подачі заяви на возз’єднання сім’ї у Португалії

Процес подання заяви на возз’єднання сім’ї у Португалії вимагає уважного дотримання встановлених процедур і етапів.

Крок 1:

Підготовка документів

Перед поданням заявки потрібно зібрати та підготувати всі необхідні документи, включаючи паспорти, акти про шлюб і народження, докази фінансової спроможності та наявності житла, а також медичну страховку. Переконайтеся, що вся документація актуальна, належним чином перекладена і легалізована.

Крок 2:

Подання заявки

Заява на возз’єднання сім’ї подається до міграційного відомства Португалії (SEF) особисто або через юридичного представника. У деяких випадках можлива подача онлайн.

Крок 3:

Відвідування SEF для здачі біометричних даних

Після подання заяви необхідно відвідати офіс SEF для здачі біометричних даних (відбитки пальців, фотографія).

Крок 4:

Очікування рішення

Після подання всіх необхідних документів і здачі біометричних даних слідує очікування рішення по заяві.

Будьте готові оперативно надати будь-які додаткові документи або відомості, які можуть знадобитися для прискорення процесу розгляду.

Крок 5:

Отримання відповіді

Після розгляду заяви SEF винесе рішення: схвалення, відмова або запит додаткових відомостей. Відповідь від міграційної служби зазвичай надається в письмовій формі. У разі схвалення, члени сім’ї можуть розпочати перезд. У разі відмови уважно вивчіть його причини і підготуйте необхідні документи для апеляції або повторного подання заяви.

Терміни розгляду заяв на возз’єднання сім’ї у Португалії можуть варіюватися залежно від кількох факторів, включаючи завантаженість міграційного відомства, повноту і точність наданого пакета документації, а також особливості індивідуальних випадків. Повний розгляд заяви на возз’єднання сімейних зв’язків може займати від трьох місяців до року. Юрист, що спеціалізується на міграційних питаннях, може допомогти вам розібратися з причинами затримок і запропонувати ефективні кроки для прискорення процесу.

Ці кроки і рекомендації допоможуть мінімізувати ризики і прискорити процес возз’єднання сім’ї у Португалії. Правильна підготовка і розуміння процедур значно спрощують цей складний процес.

Права та обов'язки при сімейній еміграції у Португалії

Наступний етап після затвердження заяви про возз’єднання сім’ї у Португалії передбачає певні обов’язки та надає права як для ініціаторів запиту, так і для їхніх родичів. Розуміння цих елементів критичне для законного перебування та адаптації в суспільстві країни.

Права:
 • Можливість постійного перебування. Родичі мають можливість постійного проживання у Португалії на тих же умовах, що й основний заявник, що включає видачу відповідного дозволу на проживання.
 • Доступ до працевлаштування та освіти. Родичі мають право займатися трудовою діяльністю та здобувати освіту у Португалії без вимоги спеціальних дозволів на роботу чи навчання.
 • Доступ до охорони здоров’я та соціальних гарантій. Після прибуття та реєстрації в системі соціального забезпечення родичі мають право на медичне обслуговування та інші форми соціальної підтримки, у порівнянні з правами громадян Португалії.
 • Захист за законом. Члени сім’ї мають повний правовий захист, наданий португальським законодавством, включаючи захист їхніх прав і свобод.
Обов’язки:
 • Дотримання законів країни. Члени сім'ї зобов'язані дотримуватися всіх чинних законів і регламентів Португалії, включаючи податкове законодавство та правила перебування іноземців.
 • Збереження актуальності документів на проживання. Необхідно слідкувати за строками дії дозволів на проживання та своєчасно їх оновлювати, звертаючись до міграційних служб.
 • Реєстрація за місцем проживання. Члени сім'ї повинні зареєструватися у місцевій муніципальній адміністрації (Câmara Municipal) та оновлювати свої дані у разі зміни адреси
 • Отримання реєстраційного номера у системі соціального забезпечення (Númеro dе Sеgurança Sоciаl). Це обов'язково для отримання медичного обслуговування, соціальної підтримки та працевлаштування.
 • Участь у культурній інтеграції. Рекомендується брати участь у програмах з інтеграції та вивчення португальської мови, що сприяє кращому взаєморозумінню та адаптації в новій країні.

Розуміння та дотримання цих прав і обов'язків сприяє успішній інтеграції членів сім'ї в португальське суспільство та забезпечує повноцінну участь у соціальному, економічному та культурному житті країни.

Поширені проблеми та як їх вирішувати

Під час возз’єднання сім’ї заявники можуть зіштовхнутися з різними проблемами. Важливо вміти ідентифікувати проблеми та знати як їх вирішувати, щоб процес пішов легко.

Неповний або некоректний пакет документів

 • Проблема. Недостатнє або некоректне представлення фінансових доказів може призвести до затримок або відмови у розгляді заявки.
 • Рішення. Уважно перевірте список необхідних документів на офіційному веб-сайті міграційної служби або у юридичного консультанта. Переконайтеся, що всі документи є актуальними, правильно заповненими і перекладеними, за необхідності нотаріально засвідчені.

Затримки у розгляді заявок

 • Проблема. Через велику кількість заявок або адміністративні внутрішні процеси розгляд заявки може затягнутися.
 • Рішення. Регулярно оновлюйте інформацію про статус вашої заявки через офіційні канали зв'язку з SEF. Будьте готові надати додаткові документи або інформацію за запитом установи. Розгляньте можливість юридичної підтримки для прискорення процесу.

Проблеми з доказами фінансової стабільності

 • Проблема. Потрібно надати докази достатнього доходу для підтримки сім'ї, що може бути складним для деяких категорій заявників.
 • Рішення. Підготуйте повний пакет фінансових документів, включаючи банківські виписки, свідоцтва про доходи, договори оренди чи власності. Розгляньте можливість залучення додаткових поручителів.

Помилки в біометричних даних

 • Проблема. Помилки при зборі біометричних даних можуть вимагати повторного візиту в міграційну службу.
 • Рішення. Дотримуйтеся всіх інструкцій персоналу міграційної служби при здачі біометрії та перед тим перевірте, що всі дані зчитані правильно.

Недостатнє знання мови

 • Проблема. Недостатнє знання португальської мови може ускладнити процес подання заяви та інтеграцію в суспільство.
 • Рішення. Заздалегідь розпочніть вивчення мови через курси або онлайн-платформи. Скористайтеся послугами перекладача при поданні документів та важливих зустрічах.

Юридичні складності

 • Проблема. Юридичні тонкощі процесу можуть бути складними для розуміння, особливо в разі складних сімейних обставин.
 • Рішення. Зверніться за допомогою до професійного адвоката, який допоможе розібратися в тонкощах законодавства та надасть необхідну підтримку на всіх етапах процесу.

Знання про можливі проблеми та знання ефективних стратегій їхнього вирішення значно збільшує ймовірність успішного возз’єднання сім'ї у Португалії та зменшить пов'язаний з цим стрес.

Корисні ресурси та контакти

Для тих, хто проходить процес возз’єднання сім'ї у Португалії, доступ до надійних ресурсів і кваліфікованої підтримки може значно спростити та прискорити процедуру. Нижче наведений список корисних веб-сайтів, організацій і служб підтримки, а також інформація про консультаційні послуги, що надаються компанією YB CASE.

Корисні веб-сайти та організації

Служба справ іноземців і кордонів (SEF)
На офіційному порталі міграційної служби Португалії можна знайти інформацію про всі аспекти імміграційного процесу, включаючи возз’єднання сім'ї.
Португальський Червоний Хрест (Cruz Vermelha Portuguesa)
Надає допомогу в адаптації та інтеграції, включаючи мовні курси та інші освітні програми для іммігрантів.
Всесвітня організація охорони здоров'я (World Health Organization) - представництво у Португалії
На сайті надана інформація про медичні вимоги та охорону здоров'я у Португалії.
Вища комісія з міграції High Commission for Migration (ACM)
Офіційний ресурс для іммігрантів у Португалії, який надає інформацію та підтримку у справах інтеграції.

Консультації та підтримка від YB CASE

Компанія YB CASE пропонує комплексні послуги підтримки для тих, хто проходить процес возз’єднання сім'ї у Португалії. Фахівці компанії мають глибокі знання у сфері міграційного законодавства Португалії та багаторічний досвід роботи в цій галузі, що дозволяє їм надавати якісні юридичні та консультаційні послуги.

Перший аспект підтримки включає персональні консультації, під час яких юристи YB CASE допомагають клієнтам розібратися в нюансах законодавства про возз’єднання сім'ї, аналізують індивідуальні випадки та розробляють стратегії для успішного оформлення необхідних документів. Ці консультації адаптовані під конкретні потреби кожного клієнта, з урахуванням унікальних обставин справи.

Другий важливий елемент послуг YB CASE - це допомога у підготовці та перевірці всіх документів, необхідних для подання заяви на возз’єднання сім'ї. Юристи компанії забезпечують, щоб усі документи були оформлені правильно та відповідали вимогам португальських міграційних влад. Це суттєво зменшує ризик виникнення помилок, які можуть призвести до затримок або відмов у обробці заяв.

Крім юридичного супроводу, YB CASE також пропонує послуги з підтримки адаптації. Після успішного возз’єднання сім'ї у Португалії фахівці допомагають новим резидентам адаптуватися до життя у Португалії, надав інформацію та підтримку в інших важливих питаннях інтеграції в нову країну.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар