Арбітраж у Гонконзі
Арбітраж у Гонконзі (Сянгані) — один із найпоширеніших і найкращих способів вирішення міжнародних комерційних спорів. Сянган, який відомий своїм статусом міжнародного фінансового центру, пропонує прозору правову базу на основі принципів британського права. Сучасна правова база Гонконгу шанує автономію арбітражного процесу.

Найчастіше сторони з різних країн вибирають Гонконг для вирішення спорів через високий рівень довіри до його юридичної системи, нейтральності та надійності процесу арбітражу. Суди Сянгана незалежні та поважають принципи правової держави. Це створює довіру в арбітражному середовищі. Міжнародно-визнані арбітражні організації, які знаходяться та функціонують у Сянгані, забезпечують професійну підтримку та експертне керівництво.

Гнучкість і можливість вибору арбітрів із міжнародним досвідом робить Сянган привабливим місцем для розгляду різних видів спорів, включно з тими, які пов'язані з міжнародною торгівлею, інвестиціями, будівництвом та інтелектуальною власністю. Крім цього, рішення, винесені в межах арбітражу в Гонконзі, зазвичай визнаються і легко виконуються в багатьох країнах світу завдяки міжнародним конвенціям – таким, як Нью-Йоркська конвенція, учасником яких є Гонконг.

У публікації наведено всебічний аналіз арбітражного законодавства Гонконгу, розглянуто ключові особливості правової бази арбітражу, основні аспекти процедур, пов'язаних із вирішенням спорів. Увага приділена специфіці місцевих нормативних актів та їх практичному застосуванню.

Міжнародний арбітраж у Гонконзі: переваги та особливості

Глобальний інтерес до Азії, зокрема значний приплив інвестицій у цей регіон, зумовив стале зростання ролі Гонконгу як центру вирішення арбітражних спорів у міжнародних контрактних угодах. Арбітражні розгляди Гонконгу, зазвичай, конфіденційні, що забезпечує надійний захист комерційних таємниць учасників. Сторони можуть бути впевнені, що інформація залишиться захищеною від публічного розголошення, що є важливим в умовах глобальної конкуренції.

Основні переваги арбітражу можна резюмувати так:

Гнучкість

Вирішення спору шляхом арбітражу в Гонконзі дає учасникам спору гнучкість і контроль над процесом. Учасники можуть самостійно визначити та узгодити процедури, які будуть застосовуватись у їхній конкретній арбітражній справі. Це включає вибір відповідних методів вирішення ділового спору, встановлення рівня прозорості, який вони вважають за необхідне, і можливість вибору арбітрів, які мають потрібну кваліфікацію та досвід. Завдяки цим можливостям, сторони можуть адаптувати арбітражний процес відповідно до їх специфічних потреб і пріоритетів, що може суттєво вплинути на результативність вирішення спору.

Економія часу та витрат

Арбітражні процедури — економічно вигідний спосіб вирішення спорів, якщо порівнювати з судовим розглядами. Учасники можуть гнучко керувати процесом, визначивши місце та мову арбітражу. Ця гнучкість сприяє оперативності прийняття рішень, що важливо для бізнесу, де час і ресурси грають ключову роль.

Конфіденційність

Арбітражні слухання відбуваються в конфіденційній обстановці. Це означає, що доступ до них обмежений лише певними особами – такими, як сторони спору, їхні юридичні представники та арбітри. Такий підхід забезпечує конфіденційність у бізнесових питаннях.

Виконуваність

Відповідно до Нью-Йоркської конвенції, кожна сторона, яка підписала цю угоду (якою є Гонконг), зобов'язується визнавати і виконувати рішення арбітражних судів, які прийняті в інших державах-підписантах конвенції.

Кінцеві рішення є остаточними

Рішення, прийняті під час вирішення арбітражного спору в Гонконзі, зазвичай, визнаються остаточними і не підлягають перегляду. Це сильно сприяє швидкому врегулюванню спорів, уникаючи затяжних і дорогих апеляційних процесів, характерних для судової системи. Завдяки цьому арбітраж у Гонконзі є привабливим варіантом для сторін, які прагнуть економічно ефективного вирішення конфліктів.

Регулювання арбітражу в Гонконзі

Арбітраж здійснюється за межами традиційної судової системи, коли сторони домовляються призначити незалежну третю особу або арбітражний суд, який складається з одного або декількох арбітрів, для розгляду та вирішення спору між ними. Зважаючи на свої побажання та специфіку конфлікту, сторони можуть обирати досвідчених фахівців із відповідними знаннями та кваліфікацією в галузі спору. Рішення, прийняте в результаті арбітражу, є остаточним та обов'язковим.

Arbitration Ordinance є основним законом, який регулює міжнародний арбітраж у Гонконзі. Він був ухвалений у 2011 р. з метою заохочення вирішення розбіжностей шляхом арбітражу замість звернення до суду. Цей закон ґрунтується на UNCITRAL Model Law про міжнародний комерційний арбітраж. Він стандартизує арбітражні процеси як на національному, так і на міжнародному рівні. Завдяки Arbitration Ordinance Сянган затвердився як один із провідних у глобальному охопленні центрів арбітражу.

Суди, як правило, мають обмежене втручання в арбітражні провадження. Вони можуть втручатися лише в конкретних ситуаціях, викладених у Arbitration Ordinance. У широкому значенні це обмежується вжиттям заходів щодо захисту арбітражних угод (шляхом призупинення судового розгляду, розпочатого в порушення арбітражної угоди), визначенням відводів арбітрам, наданням тимчасових заходів на підтримку арбітражу (хоча і в досить обмежених ситуаціях), сприянням у прийнятті доказів про скасування, визнання чи приведення до виконання арбітражних рішень.

Важливо
Важливо, що цей закон забезпечує не лише законодавчу основу щодо арбітражних розглядів у Гонконгу, а й сприяє підтримці довіри до бізнес-середовища в Гонконзі. Його прийняття відображає прагнення регіону до створення сприятливого та стабільного правового середовища для бізнесу, зміцнення позиції провідного міжнародного фінансового центру.

Arbitration Ordinance містить важливі положення, які визначають структуру та процедуру проведення арбітражу.

Укладання арбітражної угоди

Арбітражна угода є ключовим документом у врегулюванні можливих спорів між сторонами і забезпечує можливість їх вирішення в установленому порядку. Письмова форма такої угоди є гарантією її легітимності та запобігає можливим непорозумінням або розбіжностям щодо умов і зобов'язань сторін. Включення арбітражної угоди до основного договору дозволяє інтегрувати його умови в загальну договірну структуру, що може бути зручним та юридично доцільним.

В арбітражній угоді необхідно докладно та однозначно прописати, які види спорів будуть передані на розгляд до арбітражу в Гонконзі. Це може включати, наприклад, комерційні спори, питання виконання контрактних зобов'язань, фінансові розбіжності й інші можливі конфлікти, які виникають при взаємодії бізнес-сторін.

Компетенції арбітражного суду.
Суд має право визначати свою юрисдикцію, зокрема питання правомірності і реальності арбітражної угоди. Це передбачає, що він може вирішувати, чи належить конкретний спір до його компетенції, і навіть оцінювати правомірність арбітражної угоди.
Інтерпретація та застосування закону.
Рішення арбітражного трибуналу мають бути засновані на застосовному законодавстві, що гарантує відповідність арбітражу закону та дотримання прав усіх сторін.
Незалежність і нейтралітет арбітражного трибуналу.
Арбітражний суд повинен діяти незалежно і нейтрально, що означає, що його рішення приймаються без зовнішніх впливів і з урахуванням інтересів усіх сторін спору.
Процесуальні питання.
Закон регламентує арбітражний процес у Гонконзі, встановлюючи комплексний порядок, який охоплює збирання та подання доказів, проведення слухань, виконання інших ключових процедурних дій. Він визначає, як мають бути організовані стадії арбітражного розгляду, починаючи з ініціації процесу та закінчуючи винесенням рішення.
Винесення рішення.
Закон запроваджує процедурні норми, які регулюють діяльність арбітражного суду під час розгляду спорів. Ці умови забезпечують можливість ухвалення остаточного рішення у кожній справі, гарантуючи цим прозорість і справедливість всього процесу. Їх запровадження спрямоване на забезпечення чіткості і послідовності в роботі арбітражного суду, що сприяє зміцненню довіри учасників до арбітражного процесу. Закон передбачає обов'язковість дотримання цих процедур, що виключає довільні дії та сприяє об'єктивному та неупередженому вирішенню ділових спорів.
Виконання та анулювання рішень.
Закон визначає методи виконання арбітражних рішень, гарантуючи захист законних прав та обов'язків усіх зацікавлених сторін. У ньому встановлюються процедури скасування рішень у випадку виявлення серйозних порушень чи недоліків, це включає, з-поміж іншого, процедури розгляду скарг та апеляцій.

Вирішення спорів шляхом арбітражу в Гонконзі

Проведення арбітражу в Гонконзі регламентовано умовами угоди між учасниками, які найчастіше відображені в положеннях комерційного контракту чи відповідної до інвестиційної угоди. Ці умови визначають процес вирішення спорів і зобов'язання сторін у випадку виникнення конфліктних ситуацій. У результаті, арбітри приймають рішення, враховуючи зазначені умови та застосовуючи відповідні норми і принципи права.

Якщо в договорі не передбачена умова про арбітраж, то для врегулювання спорів необхідно укласти додаткову взаємну угоду. Важливо, що жодна зі сторін не має права змусити іншу до вирішення спору шляхом арбітражу, якщо така умова не була спочатку прописана в договорі.

Арбітражний розгляд в Гонконзі: види і правила

Інституційні арбітражі проводяться арбітражною установою – такою, як HKIAC. Зазвичай розгляд проводиться відповідно до обраних сторонами арбітражних правил, які були розроблені обраною установою, наприклад, Правила адмініструвального арбітражу HKIAC 2018 р. та оновлені Правила адмініструвального арбітражу HKIAC 2024 р., які встановлюють хід процедури, починаючи з подання.

Спеціальні арбітражі організуються виключно між арбітрами та сторонами. Сторони повинні самі передбачити та просувати арбітражну процедуру під наглядом трибуналу. Сторони можуть прийняти готовий набір арбітражних правил (наприклад, Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ) або розгляд може проводитись відповідно до набору індивідуальних правил, розроблених сторонами спеціально для цієї конкретної справи.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Арбітражні установи Сянгана

Одним з основних арбітражних центрів в Азії є HKIAC, який був створений у 1985 р. для задоволення зростаючої потреби в арбітражних послугах в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. HKIAC був визнаний «найкращим арбітражним інститутом за межами Європи», третьою кращою подібною установою у світі. У своїй роботі HKIAC спирається на багаторічний досвід і професіоналізм своєї ради, до складу якої входять видатні бізнесмени та експерти з усіх куточків світу. Багатонаціональна рада дозволяє HKIAC надавати високоякісні арбітражні послуги на світовому рівні.

HKIAC надає не лише приміщення, а й повний спектр допоміжних послуг. Відповідно до Постанови про арбітраж HKIAC має повноваження призначати арбітрів у випадках, коли сторони не можуть досягти згоди, визначати необхідну кількість арбітрів для врегулювання спору. Цим HKIAC забезпечує незалежний та об'єктивний механізм вибору арбітрів, що сприяє справедливому вирішенню міжнародних спорів.

Інші гонконгські арбітражні установи світового класу:

 1. Регіональний арбітражний центр Сянгана (AALCO HK). AALCO HK був створений у листопаді 2021 р. як шостий регіональний арбітражний центр під егідою Азіатсько-африканської консультативно-правової організації (AALCO), що діє як міжнародна установа, яка сприяє міжнародному комерційному арбітражу в Азіатсько-африканському регіоні. Він приділяє особливу увагу використанню та просуванню онлайн-вирішення спорів у Гонконзі (ODR).
 2. Міжнародний центр онлайн-вирішення спорів («eBRAM»). Він був заснований у червні 2018 р. та є незалежною некомерційною організацією. Він надає нову онлайн-платформу для вирішення спорів у Гонконзі. Метою eBRAM є вдосконалення посередницьких та арбітражних послуг у Гонконзі та нарощування потенціалу для задоволення попиту, який швидко зростає, на міжнародні послуги з вирішення спорів за допомогою інноваційних технологій.
 3. Гонконгська морська арбітражна група (HKMAG). HKMAG була спочатку сформована в лютому 2000 р. як підрозділ HKIAC і стала незалежною організацією в березні 2019 р. Головною метою HKMAG є сприяння розвитку та використанню морського арбітражу та посередництва в Гонконзі.

Нові правила адмініструвального арбітражу HKIAC

HKIAC випускає нові Правила адмініструвального арбітражу, які набувають чинності 1 червня 2024 р. Цей акт продовжує історію успіху, розпочату в 2018 р. з попереднім набором правил, які були широко визнані та прийняті на ринку.

Нові Правила арбітражу в Гонконзі, розроблені HKIAC, є важливим кроком у напрямку покращення процесу арбітражу, з урахуванням сучасних викликів і вимог:

 • Введення нового положення, яке стимулює сторони та арбітрів до врахування різноманітності при призначенні арбітрів, а також вимагає від HKIAC проводити аналогічні заходи щодо своєї діяльності за призначенням арбітрів (стаття 9А). Це посилює прозорість і справедливість призначення арбітрів, сприяючи більш репрезентативному складу трибуналу.
 • Встановлення вимог до трибуналів та сторін щодо забезпечення інформаційної безпеки під час ведення арбітражу (ст. 13.1; 45А). Це відображає важливість захисту конфіденційності та безпеки даних у сучасному цифровому середовищі.
 • Запровадження вимог врахування впливу на довкілля при розробці процедур проведення арбітражу (ст. 13.1; 34.4(f)). Це визнання зростаючої важливості сталого розвитку та екологічної відповідальності в бізнесі.
 • Розширення повноважень HKIAC щодо забезпечення ефективності та чесності арбітражу, включаючи можливість відкликання призначеного арбітра у випадку його нездатності виконувати обов'язки (ст. 13.10). Це сприяє підтримці високих стандартів у процесі арбітражу в Гонконзі.
 • Посилення повноважень трибуналу щодо вирішення попередніх питань і прийняття інших процедур для ефективного вирішення спорів (стаття 13.6).
 • Введення жорсткіших термінів для закриття провадження та винесення рішень трибуналом (ст. 31.1), що сприяє прискоренню процесу вирішення спорів.
 • Внесення поправки до статті 29.2 про єдиний арбітраж за кількома контрактами для забезпечення його відповідності до статті 28.8 про об'єднання арбітражів. Це сприяє більш системному та послідовному застосуванню правил арбітражу в багатосторонніх спорах.

Арбітражний процес у Гонконзі

Основні етапи арбітражного процесу в Гонконзі:

 1. Укладання арбітражної угоди.
 2. Виникнення конфліктної ситуації (через якийсь час).
 3. Початок арбітражного процесу.
 4. Відповідь на запит про початок арбітражу.
 5. Формування складу суддів.
 6. Попереднє слухання справи.
 7. Арбітражні слухання.
 8. Оголошення рішення з арбітражного провадження.

Врегулювання спору шляхом арбітражу в Гонконзі зазвичай починається з укладення угоди про арбітраж, що може бути включено до складу комерційного договору чи складено як самостійний документ. Цей документ визначає ключові аспекти вирішення спорів через арбітражний механізм, включаючи визначення місця проведення арбітражу та мови процесу. По суті, він створює межі, в яких будуть вирішуватись майбутні спори між сторонами.

Початковий етап починається з подання позивачем заяви на арбітраж до Гонконгського арбітражного центру (HKIAC). Він містить детальну інформацію про сторони спору, включаючи їх найменування, адреси та контактні дані. Позивач описує суть конфлікту, викладаючи факти та обставини, на яких ґрунтуються його претензії.

У заяві позивач висуває пропозиції щодо складу арбітражної колегії, вказуючи на бажану кількість арбітрів та їх кваліфікаційні вимоги. Це може включати вимоги до досвіду арбітрів у певних сферах права або міжнародних спорах. Позивач може запропонувати конкретні кандидатури арбітрів, якщо такі наявні.

Документ містить основні вимоги позивача, побажання щодо процедури розгляду справи. Це може включати запити на проведення слухань у визначені терміни, використання певних мов у арбітражному процесі, пропозиції щодо подання доказів та інших матеріалів.

Відповідач представляє свої аргументи, заперечення щодо компетенції арбітражної колегії, свої варіанти процедур розгляду. Цей етап дозволяє обом сторонам чітко сформулювати свої позиції, визначити очікування від процесу і підготуватися до подальшого розгляду справи.

Формування арбітражного суду здійснюється відповідно до умов угоди. У випадку, якщо сторони не можуть узгодити склад арбітрів, HKIAC має право призначити арбітрів, які відповідають вимогам кваліфікації та незалежності. Перед початком слухань, арбітражний суд встановлює правила процесу, визначаючи дати проведення слухань, терміни подання документів і потреби щодо залучення свідків/експертів.

Надалі відбуваються усні слухання. На них учасники конфлікту надають аргументи, докази, викликаються свідки та запитуються думки експертів. Тривалість таких слухань залежить від складності конкретної справи та обсягу поданих матеріалів. Далі арбітражний трибунал ретельно аналізує всі отримані матеріали, щоб винести рішення зі спірних питань. У своєму рішенні трибунал визначає ступінь відповідальності сторін щодо покриття витрат, пов'язаних із арбітражним процесом.

Арбітраж у Гонконзі є високоефективним і визнаним на міжнародному рівні способом урегулювання спорів. Рішення арбітражних трибуналів мають юридичну силу, аналогічну рішенням державних судів, і є обов'язковими до виконання всіма сторонами процесу. Це забезпечує неупереджене вирішення спорів.

Якщо одна зі сторін ухиляється від добровільного виконання рішення, є чітко встановлений механізм примусового виконання, який дозволяє забезпечити дотримання прав усіх сторін. Арбітражне рішення може бути подане до національного суду Сянгана, який має повноваження вживати необхідних заходів для його примусового виконання, аж до застосування санкцій до порушників.

Важливо
Можливість оскаржити або скасувати рішення арбітражу надається лише у випадках, суворо визначених правовими нормами та умовами арбітражної угоди. Дотримання законодавства та умов договору є обов'язковим для допустимості такого оскарження чи анулювання.

Терміни позовної давності для початку арбітражного розгляду в Гонконзі

Розділ 14 Постанови про арбітраж (гол. 609) свідчить, що терміни давності, які регулюють можливість подання позовів до суду, діють і щодо подання позовів до арбітражу. Конкретний термін позовної давності для кожного виду позову визначається його характером і може змінюватись залежно від конкретних обставин справи.

Для подання позовів, пов'язаних із договорами чи правопорушеннями, встановлено шестирічний (6) термін позовної давності. Цей період починається з моменту, коли постраждала особа дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав. Це означає, що потерпіла сторона має шість років з моменту виявлення або передбачуваного моменту виявлення порушення для того, щоб звернутися до суду з відповідним позовом.

Щодо узгоджених у договорі термінів позовної давності, розділ 58 Постанови про арбітраж передбачає такі положення. Якщо арбітражна угода обумовлює, що позов має бути поданий до арбітражу в Сянгані протягом певного періоду, то суд може за заявою будь-якої зі сторін продовжити цей термін позовної давності. Таке продовження можливе у випадку, якщо встановлено, що:

 • обставини позову були за межами усвідомленого розуміння сторін на момент укладання договору, і продовження терміну є справедливим;
 • поведінка будь-якої зі сторін робить несправедливою вимогу від іншої сторони дотримуватися суворих умов угоди.

Ці положення забезпечують гнучкість у застосуванні термінів позовної давності з огляду на непередбачені обставини та дії сторін, які можуть вплинути на можливість своєчасного початку арбітражного розгляду в Гонконзі.

У яких випадках треті сторони можуть бути пов’язані арбітражною угодою?

Сторона, яка не підписала арбітражну угоду, не зобов'язана дотримуватись її умов або приймати її рішення. Проте третя сторона, яка не погодилася бути пов'язаною арбітражною угодою, має право домагатися примусового виконання умов контракту через арбітраж згідно з Постановою про контракти (права третіх сторін) (глава 623). Це можливо у випадках, коли:

 • умова договору дозволяє третій особі вимагати її виконання;
 • умова передбачає, що будь-який спір між третьою особою та боржником має бути вирішений шляхом арбітражу.

Таким чином, третя сторона, незважаючи на відсутність прямої згоди, може скористатися арбітражними механізмами для захисту своїх прав, якщо договірна умова дає їй такі можливості та прямо вказує на арбітраж як спосіб вирішення спору.

Висновок

Гонконг закріпив свою репутацію в ролі світового центру арбітражу завдяки кільком ключовим чинникам. По-перше, його стратегічне положення робить його логічним вибором для вирішення спорів між компаніями з різних частин світу. По-друге, наявність у цій юрисдикції надійних арбітражних установ дає сторонам можливість скористатися передовими правилами, які сприяють справедливому вирішенню спорів.

Деякі з інших його сильних сторін включають те, що це перша юрисдикція в Азії, яка прийняла зручний для користувача Типовий закон ЮНСІТРАЛ, як процесуальний закон для арбітражу. Гонконг продовжує конкурувати та впроваджувати інновації в питаннях міжнародного арбітражу. Це відображено в законодавчій базі, ключових реформах і практиці провідних інститутів Сянгана.

Кількість арбітражних справ HKIAC у 2022-23 роках досягла найвищого рівня за більш ніж десятиліття, що підкреслює унікальні сильні сторони і міжнародну привабливість Сянгана, як місця для розгляду справ, пов'язаних із Китаєм.

Якщо вам потрібна консультація з питань міжнародного арбітражного права або супровід вирішення спорів у Гонконзі, можете звернутися до експертів YB Case. Наші фахівці готові відповісти на будь-які ваші запитання та забезпечити підтримку на всіх аспектах комерційного арбітражу. Ми також пропонуємо допомогу в позасудовому врегулюванні спорів.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар