Отримання ліцензії платіжного оператора в Грузії - YB Case 2024

Отримання ліцензії платіжного оператора в Грузії

Отримання ліцензії платіжного оператора в Грузії

Податкові пільги для охочих почати бізнес в Грузії

Для малого бізнесу

 • Низькі податкові ставки для бізнесу: ставка податку для бізнесу становить всього 1% від виручки до 500 000 ларі.
 • Податок на оренду житлової нерухомості складає лише 5%.
 • 0% податку на капітал від перепродажу криптовалюти та звільнення від ПДВ від продажів/обміну криптовалют.

Для юридичних осіб, включно з платіжними операторами

Естонська модель оподаткування в Грузії для юридичних осіб, включно з платіжними операторами, є унікальною системою оподаткування корпорацій. За цією моделлю, корпоративний податок утримується не на регулярній щорічній основі, а лише в момент фактичного розподілу прибутку, наприклад, при виплаті дивідендів. Це означає, що компанії сплачують податки лише тоді, коли прибуток повертається акціонерам, що може сприяти реінвестуванню та зростанню бізнесу.

Регулювання платіжних систем у Грузії

Закон Грузії "про платіжну систему і платіжні послуги"

Грузинський закон "Про платіжну систему і платіжні послуги" полягає в забезпечення надійності, стабільності та ефективності національної платіжної системи. Він регламентує та наглядає за сферою платіжних послуг, гарантуючи якісне надання послуг і захист прав споживачів. Закон визначає ключові принципи, права та обов'язки учасників платіжної системи, зокрема провайдерів і їх клієнтів.

Управління платіжною системою в Грузії можуть здійснювати лише юридичні особи, які зареєстровані Національним банком Грузії як оператори системи. Процес реєстрації та анулювання реєстрації операторів платіжних систем у Грузії відповідає нормам, встановленим Національним банком. Для гарантії доступності, безпеки та ефективності платіжних послуг банк висуває певні вимоги до операторів. Національний банк також має право запитувати в операторів інформацію про важливі зміни в системі, а також вимагати надання фінансової, статистичної й іншої інформації. Особи, які прагнуть придбати значну частку в операторі, повинні звертатися до Національного банку, який ухвалює рішення протягом місяця.

Звільнені від вимог реєстрації такі оператори:

 • Національний банк Грузії та його системи;
 • Центральний депозитарій, ліцензований Національним банком;
 • Ліцензовані комерційні банки;
 • Провайдери платіжних послуг працюють лише зі своїми клієнтами.

Провайдери, включаючи комерційні банки, повинні узгоджувати впровадження платіжної системи з Національним банком і надавати йому опис системи та додаткову інформацію на запит. Рішення про допустимість системи ухвалюється протягом двох місяців після отримання опису.

Ті, хто хоче вести діяльність оператора платіжних систем у Грузії, включаючи провайдерів, повинні встановити чіткі правила й умови для доступу та участі інших провайдерів у їхніх системах. Ці правила мають бути об'єктивними, пропорційними та недискримінаційними. Вони не повинні навмисне обмежувати доступ до системи або участь у ній, виходячи за межі, необхідні для забезпечення стабільності та безпеки системи.

Оператори не можуть:

 • Встановлювати обмеження, пов'язані з участю провайдерів у інших платіжних системах;
 • Встановлювати вимоги, які дискримінують окремих учасників;
 • Вводити обмеження, які ґрунтуються на інституційному статусі учасників.

Винятки з цих правил застосовуються до:

 • Платіжних систем, чиї учасники є членами однієї групи, якщо участь інших провайдерів не слугує інтересам суспільства;
 • Систем, керованим провайдером платіжних послуг, який одночасно є платником та одержувачем.

Якщо учасник платіжної системи з реєстрацією в Грузії надає іншому провайдеру можливість використовувати цю систему, він зобов'язаний надати таку можливість і іншим провайдерам на об'єктивних і рівноправних підставах. У випадку відмови учасник повинен повідомити про це провайдера та дати мотивоване обґрунтування відмови, а також повідомити про це Національний банк Грузії протягом 7 днів.

Якщо набувач активів комерційного банку, який перебуває в режимі резолюції, не відповідає критеріям для участі в платіжній системі, Національний банк Грузії може як виняток допустити його терміном до 24 місяців.

Окрім надання платіжних послуг, провайдер може займатися:

 • Послугами, пов'язаними з платежами (наприклад, інкасацією, обміном валюти, підтвердженням платежів, зберіганням та обробкою даних);
 • Управлінням платіжною системою в Грузії;
 • Наданням позик, якщо це не основна діяльність, позики використовуються для платежів і погашаються протягом 12 місяців;
 • Розміщення реклами своїх послуг, включаючи соціальну рекламу;
 • Розробка та підтримка програмного забезпечення для фінансових послуг;
 • Впровадженням і підтримкою систем, пов'язаних із платіжними та фінансовими послугами, за погодженням з Національним банком;
 • Наданням майна в найм;
 • Діяльністю, необхідною для роботи пов'язаних із платежами електронно-технічних пристроїв.

Провайдер не має права

 • Провайдеру забороняється приймати депозити або інші фінансові кошти від громадян, крім тих випадків, які дозволені законом.
 • Також провайдеру не дозволяється встановлювати ділові зв'язки із закордонними азартними компаніями для проведення платежів з боку резидентів.

Провайдер повинен

 • Провайдер повинен запобігти платежам резидентів на користь іноземних гральних компаній через карткові інструменти.
 • Якщо стане відомо, що споживач використовує іноземну гральну компанію, провайдер повинен обмежити такі операції відповідно до вказівок Національного банку.

Для отримання більш детальної інформації рекомендуємо звернутися до офіційних джерел або юридичних консультантів нашої компанії.

Цікавить отримання ліцензії платіжного оператора в Грузії?

Вимоги до компаній

Доступні види юросіб для отримання ліцензії платіжного оператора в Грузії

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
  1. Це найпоширеніша форма юрособи, що підходить для малого та середнього бізнесу. ТОВ дозволяє обмежити відповідальність засновників розміром їхніх вкладів у статутний капітал.
 2. Акціонерне товариство (АТ)
  1. Підходить для великого бізнесу та передбачає можливість залучення капіталу шляхом випуску акцій. АТ може бути публічним чи закритим.

Вибір форми юридичної особи залежить від розміру бізнесу, структури власності, інвестиційних та операційних потреб. Важливо враховувати, що кожен вид юридичної особи має свої вимоги до реєстрації, управління та звітності.

Операційний офіс і місцевий менеджмент у Грузії

Для оформлення ліцензії платіжного оператора та початку бізнесу в Грузії необхідно забезпечити наявність операційного офісу та місцевого менеджменту, а також відповідність програмного забезпечення певним стандартам.

 1. Операційний офіс і місцевий менеджмент
  1. Наявність фізичного офісу в Грузії є обов'язковою умовою. Це демонструє відданість компанії місцевому ринку та забезпечує доступність для клієнтів і регуляторів.
  2. Також компанія має мати кваліфікований управлінський персонал на місцях. Це включає наявність менеджерів, які володіють знаннями місцевого ринку і можуть ефективно керувати щоденною операційною діяльністю.
 2. Програмне забезпечення і відповідність стандартам
  1. Платіжні оператори повинні використовувати надійне та безпечне програмне забезпечення для обробки транзакцій. Це включає системи для обробки платежів, управління ризиками, а також захисту даних і конфіденційності клієнтів.
  2. Програмне забезпечення має відповідати національним і міжнародним стандартам безпеки. Це включає стандарти PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) для захисту даних карток та ISO/IEC стандарти для інформаційної безпеки.

Ставки податків для тих, хто хоче відкрити платіжну ліцензію в Грузії

 • ПДВ – 18%
 • Податок на прибуток – 15%

Процес отримання ліцензії платіжного оператора в Грузії

Етапи подання заяви та реєстрації компанії:

 1. Реєстрація компанії в Грузії, що може включати юридичне оформлення бізнесу й отримання необхідних реєстраційних документів.
 2. Підготовка та подання заяви на ліцензування до відповідного регулювального органу.

Необхідні документи для відкриття ліцензії платіжного оператора в Грузії:

 • Опис платіжних послуг: схематичний опис усіх платіжних послуг, включно з інформацією про рух коштів та інформаційні потоки з початку і до кінця платіжної операції. За наявності кількох видів послуг необхідно представити окрему схему для кожного виду. У випадку участі іноземних посередників у платіжних операціях потрібно надати список цих постачальників та їх наглядових органів.
 • Виписка про електронну систему: виписка з реєстраційного органу виробника електронної системи платіжних послуг, яка використовується, включаючи найменування системи та вебсайт виробника.
 • Реєстраційні дані: витяг з Реєстру підприємців і некомерційних юридичних осіб з урахуванням усіх змін на момент подання заяви на реєстрацію ліцензії платіжного оператора в Грузії. Для акціонерних товариств додатково потрібна виписка з Реєстру цінних паперів.
 • Інформація про бенефіціарних власників: документи, які підтверджують особу бенефіціарного власника та його право на володіння значною часткою.
 • Дані про представників: інформація про повноважних представників зацікавленої сторони з копіями документів, які посвідчують їхню особу.
 • Сертифікати про несудимість: сертифікати про відсутність судимості уповноважених представників заявника чи власників значної частки, а також бенефіціарних власників. Терміни дії сертифікатів: не більше 15 днів для місцевих і 60 днів для іноземних сертифікатів.
 • Права на нерухомість: документ, який підтверджує права на нерухомість, де буде розташований головний офіс, із зазначенням цієї адреси і заяві як контактної.
 • Регуляторні дозволи: у випадку якщо суб'єкт підлягає регулюванню або нагляду (крім нагляду Національного банку), потрібен сертифікат або дозвіл від відповідного регулятора, що підтверджує право на надання платіжних послуг.
 • Плани діяльності: документи, які підтверджують намір здійснювати платіжні послуги на території Грузії, наприклад, стратегія або бізнес-план.

Купівля готової компанії з відкритою ліцензією платіжного оператора в Грузії

Купівля компанії із зареєстрованою ліцензією платіжного оператора в Грузії є альтернативою традиційному процесу отримання ліцензії. Цей підхід може запропонувати такі переваги:

 1. Економія часу
  • Купівля вже ліцензованої компанії дозволяє уникнути тривалого процесу подання заявки та очікування на схвалення ліцензії.
 2. Негайний доступ до ринку
  • Компанія вже має встановлені операційні процеси та, можливо, має існуючу клієнтську базу.
 3. Вже сформована репутація та довіра
  • Діюча компанія може мати встановлені відносини з клієнтами та партнерами, що може бути корисним для нового власника.

Проте, є і певні складнощі:

 • Необхідно провести ретельну перевірку юридичної чистоти компанії, щоб уникнути можливих юридичних проблем.
 • Необхідно переконатися, що компанія відповідає поточним регулювальним вимогам і стандартам.

Придбання готової компанії в Грузії потребує ретельного розгляду всіх фінансових, юридичних та операційних аспектів. Рекомендується проконсультуватися з експертами нашої компанії для оцінки всіх потенційних ризиків і переваг.

Закриття ліцензії платіжного оператора в Грузії

Закриття ліцензії платіжного оператора в Грузії

Ліквідація ліцензії платіжного оператора в Грузії є важливою процедурою, що регулюється відповідним законодавством.

 1. Повідомлення та запит на закриття
  1. Компанія, яка хоче закрити свою ліцензію платіжного оператора, повинна спочатку подати офіційне повідомлення або запит до відповідного органу чи відомства, відповідального за видачу та контроль ліцензій. У цьому запиті зазвичай зазначаються причини закриття та інша необхідна інформація.
 2. Фінансові зобов'язання
  1. Компанія, яка закриває ліцензію, в Грузії має переконатися, що вона виконує всі фінансові зобов'язання перед клієнтами та партнерами. Це включає повернення коштів, якщо це необхідно, і завершення всіх фінансових операцій.
 3. Призупинення та відкликання ліцензії
  1. Орган регулювання може провести перевірку й оцінку, перш ніж схвалити закриття ліцензії. Вони також можуть призупинити ліцензію на певний термін або відкликати її, якщо є порушення або зобов'язання, не виконані компанією.
 4. Завершення операцій
  1. Компанія має завершити всі пов'язані з платіжними операціями дії та зобов'язання перед клієнтами та партнерами, перш ніж закрити свою ліцензію.

Закриття ліцензії платіжного оператора в Грузії – це серйозна та злагоджена процедура, яка потребує суворого дотримання законодавства та зобов'язань перед сторонами.

Кроки закриття компанії в Грузії

Крок 1

Повідомлення регулятора

 • Компанія має офіційно повідомити регулятора (Національний банк Грузії) про свій намір закритися. Це повідомлення має містити інформацію про причини закриття та плани щодо врегулювання фінансових зобов'язань.
Крок 2

Врегулювання фінансових зобов'язань

 • Компанія має погасити всі борги та зобов'язання перед клієнтами, партнерами та регулятором.
Крок 3

Завершення операцій

 • Компанія припиняє надання платіжних послуг і завершує всі операції.
Крок 4

Закриття банківських рахунків

 • Закриття компанії — це складний процес, який має бути проведений відповідно до законодавства та вимог регулятора. Для докладнішої консультації радимо зв'язатися з експертами нашої компанії.

Висновок

Завершуючи статтю про процедуру отримання ліцензії платіжного агента в Грузії, варто особливо наголосити на тому, що цей процес є ключовим кроком для фінансових організацій, які прагнуть пропонувати платіжні послуги на території цієї країни. Грузія активно працює над зміцненням стабільності та безпеки своєї фінансової системи, і ліцензування платіжних агентів відіграє важливу роль у досягненні цієї мети.

Для того, щоб оформити ліцензію платіжного агента в Грузії, компаніям необхідно ретельно ознайомитись і відповідати процедурам, встановленим Нацбанком Грузії та місцевим законодавством. Компанія має виконати фінансові умови, забезпечити захист клієнтських даних, а також ретельно дотримуватися всіх норм і стандартів, визначених регулювальним органом.

Варто пам'ятати, що процес отримання ліцензії та дотримання всіх необхідних вимог може бути складним і трудомістким. Тому рекомендується звернутися до юридичних консультантів нашої компанії, щоб забезпечити успішне завершення цього важливого етапу розвитку фінансового бізнесу в Грузії. Для контакту з нами заповніть анкету зворотного зв'язку.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар