Отримання ліцензії VASP на Маврикії в 2024 році - YB Case 2024

Отримання ліцензії VASP на Маврикії в 2024 році

Отримання ліцензії VASP на Маврикії в 2024 році
Отримання ліцензії VASP на Маврикії в 2024 році є критичним моментом для організацій, націлених на зміцнення свого становища на глобальному ринку цифрових активів. Запуск такої ліцензії в країні відкриває можливості для законної діяльності на одному з найперспективніших фінансових ринків і підтверджує прагнення дотримання прозорості та високих норм регулювання з боку компаній.

Роль Маврикія як центру фінансової складової діяльності в Індійському океані не підлягає сумніву. Стараннями місцевого уряду протягом понад двадцять років створювалися сприятливі умови для розвитку фінансових послуг, що дозволило Маврикію стати одним із провідних фінансових хабів світу. Ця юрисдикція пропонує вигідну податкову систему, захист конфіденційності для підприємств і суворі, але справедливі умови регулювання, роблячи його кращим місцем для операцій із цифровими активами.

Отримання ліцензії VASP на Маврикії забезпечує компаніям можливість вести міжнародні транзакції з криптовалютою, пропонувати послуги з обміну, передачі та зберігання цифрових активів, проводити первинні пропозиції монет (ICO) та керувати електронними гаманцями. Це сприяє розширенню бізнес-горизонтів і підвищенню довіри з боку клієнтів та партнерів, оскільки наявність ліцензії підтверджує відповідність міжнародним критеріям безпеки та прозорості.

Отже, видача ліцензії VASP на Маврикії служить не лише як формальність, а й як стратегічно важлива ініціатива для затвердження компаній на міжнародній арені в галузі цифрових активів, забезпечуючи високий рівень довіри та захисту для клієнтів і партнерів.

Податкове регулювання для тримачів ліцензії VASP на Маврикії

Податкова система для власників ліцензії VASP на Маврикії є інтегрованим підходом до оподаткування як корпоративних, так і особистих доходів. Компанії, зареєстровані на Маврикії, підлягають оподаткуванню на весь світовий дохід, тоді як нерезидентні компанії оподатковуються лише щодо доходів, зароблених на території країни. Стандартна ставка корпоративного податку становить 15% чистого прибутку організації. Передбачено також систему податкових кредитів, що дозволяє врахувати сплачений за кордоном податок на доходи, декларовані на Маврикії, якщо такий іноземний податок схожий характером з податком, встановленим на Маврикії.

Компаніям надаються податкові пільги, зокрема можливість скористатися 80% податковим вирахуванням на певні види іноземних доходів, включаючи дивіденди, відсотки та доходи від оренди літальних апаратів і суден. Це робить Маврикій привабливим для глобальних компаній, які прагнуть мінімізувати податкове навантаження. Крім цього, податкова система Маврикія не передбачає податку на капітальні прибутки та податку на виплату дивідендів для місцевих компаній, що додатково підвищує її привабливість для інвесторів і підприємців, націлених на міжнародний розвиток та ведення бізнесу у сфері цифрових активів.

1

У результаті, маврикійська податкова система створює конкурентні умови для власників ліцензії VASP, дозволяючи ефективно управляти податковими зобов'язаннями під час міжнародного бізнесу.

Фінансові та юридичні аспекти отримання ліцензії

Категорії криптовалютних ліцензій на Маврикії

Маврикій перетворився на один із провідних напрямів для налагодження контролю за індустрією криптовалют, забезпечуючи прозору законодавчу базу для ведення бізнесу з використанням цифрових активів. У межах цієї юрисдикції встановлені різноманітні види ліцензування для організацій, зайнятих у галузі цифрових активів, що є важливим заходом для гарантії прозорості та безпеки в цій справі. Оформлення ліцензії VASP на території Маврикія відкриває перспективні можливості для підприємств у криптовалютній галузі, даючи шанс офіційно оформити свою діяльність і відповідати глобальним нормам.

Категорія М

Цей вид ліцензії націлений на організації, які виступають у ролі посередників на ринку цифрових активів, пропонуючи послуги з обміну криптовалют на традиційні гроші або обмін різних віртуальних активів між учасниками. Ліцензіати мають право встановлювати вартість цифрових активів, сприяючи їх ліквідності та стабільності на ринку. Відкриття ліцензії VASP категорії М на Маврикії дозволить офіційно займатися функціями маркет-мейкера або брокера-дилера, отримуючи відповідне законодавче підтвердження для своїх дій.

Ліцензія класу О

Така ліцензія призначена для фірм, які пропонують послуги з управління централізованими гаманцями для зберігання та передачі цифрових активів серед учасників ринку. Включає можливість здійснення транзакцій як між користувачами, так і між клієнтами і самою компанією, що забезпечує захищений і регульований метод для переміщення цифрових активів.

Категорія R

Після отримання VASP ліцензії категорії R на Маврикії організації можуть надавати сервіси зберігання, управління та нагляду за цифровими активами та відповідними фінансовими інструментами. Це охоплює здатність зберігати значні обсяги цифрових активів, застосовуючи найвищі стандарти захисту та управління, роблячи цей вид ліцензії особливо значущим для великих інвесторів і провідних гравців ринку.

Ліцензія категорії I

Цей вид ліцензування розроблено для підприємств, які надають консультаційні послуги з цифрових активів. До них належать консультації щодо торгівлі на ринку, надання інвестиційних рад та інші спеціалізовані послуги щодо роботи з цифровими активами та інвестиціями в них. Ця ліцензія уповноважує компанії законно здійснювати ці послуги, сприяючи поглибленню знань і навичок у галузі криптовалют.

Категорія S

Оформлення ліцензії VASP категорії S на Маврикії дозволить влаштовувати торгівлю цифровими активами, зокрема й через криптовалютні біржі. Компаніям надається можливість засновувати платформи для обміну цифровими активами, розробляти торгові майданчики та створювати інфраструктуру для здійснення купівлі та продажу цифрових активів. Отримання такої ліцензії гарантує законність і регульованість діяльності компанії, що сприяє підвищенню прозорості та безпеки транзакцій у сегменті цифрових активів.

Issuer of Initial Token Offering

У юрисдикції Маврикія ліцензія Issuer of Initial Token Offering (ITO) призначена для підприємств, які проводять первинну публічну пропозицію токенів. Це включає в себе продаж цифрових токенів громадськості в обмін на традиційні гроші або інші цифрові активи. Відповідно до закону "Про цифрові активи та первинні пропозиції токенів 2021 року", цей вид ліцензування спрямований на нормативне регулювання операцій, пов'язаних із випуском токенів, включаючи виконання вимог до розкриття інформації, а також AML та CFT.

Ті, хто хоче відкрити ліцензію ITO на Маврикії повинні подати у своєму whitelist повну та точну інформацію, яка дозволяє потенційним покупцям приймати обґрунтовані рішення. Вони також зобов'язані публікувати свій whitelist на вебсайті, доступному для потенційних покупців протягом усього періоду пропозиції та не менше 15 днів після його завершення. Крім того, емітенти ITO повинні розкривати будь-яку інформацію, яка може вплинути на інтереси покупців, негайно повідомляючи FSC у випадку появи такої інформації після публікації whitelist, але до закриття періоду пропозиції.

Кожна з цих категорій ліцензій VASP на Маврикії забезпечує компаніям можливість працювати в певній ніші ринку віртуальних активів, наголошуючи на важливості відповідності місцевому регулюванню та міжнародним стандартам безпеки та прозорості.

Вимоги до капіталом і фінансові обов'язки

Запуск криптовалютної фірми на Маврикії та отримання ліцензії VASP пов'язані з необхідністю відповідності певним вимогам до капіталу і фінансовим зобов'язанням, що різняться залежно від категорії ліцензії. Відповідно до нормативних актів і регулювання, визначених Законом про цифрові активи та первинні пропозиції токенів (VAITOS) за 2021 рік, Маврикій створює структуроване, регульоване середовище для операцій із цифровими активами.

Вимоги до мінімального капіталу відрізняються залежно від спектра послуг, які надаються. Наприклад, для відкриття ліцензії VASP категорії M на Маврикії потрібен мінімальний капітал у розмірі 2 мільйонів MUR (приблизно 43,900 USD) або еквівалент в іншій валюті. Для категорії R необхідно забезпечити капітал у розмірі 5 мільйонів MUR (близько 109,700 USD) або еквівалент, тоді як категорія S вимагає наявність капіталу в розмірі 6,5 мільйона MUR (приблизно 142,600 USD) або еквівалент. Категорії O та I припускають наявність достатнього операційного капіталу у фіатній валюті для підтримки бізнесу протягом 12 місяців на підставі реалістичного прогнозу діяльності в різних ринкових умовах.

Правила також запроваджують суворі норми для ведення та зберігання бухгалтерських записів, включно з вимогою для зберігачів віртуальних активів вести індивідуальні записи для кожного клієнта, забезпечуючи можливість ідентифікації активів конкретного клієнта окремо від активів інших клієнтів і власних активів зберігача. Передбачені регулярні перевірки внутрішньої документації та зовнішні аудити активів, які зберігаються від імені клієнтів, та активів, що знаходяться в третіх сторін.

Додатково Закон VAITOS за 2021 рік встановлює всебічні норми та стандарти для фінтех компаній на Маврикії, охоплюючи аспекти технічної підготовки, управлінської структури, протоколів ризик-менеджменту, вимог до розкриття інформації для ліцензіатів VASP і захисту прав клієнтів у сфері цифрових активів, забезпечуючи цим чіткість, актуальність і повноту наданої інформації.

Так, для запуску криптовалютної організації на Маврикії необхідно суворе дотримання регламентованих вимог і стандартів, особливо щодо капітальних вкладень та фінансових умов. Початковий капітал, необхідний для різних категорій ліцензій, забезпечує гнучкість аплікантів залежно від своїх унікальних потреб і цілей. Маврикій пропонує сприятливі умови для ведення криптовалютного бізнесу завдяки вигідному географічному розташуванню, кваліфікованому трудовому ресурсу та розвиненій фінансовій інфраструктурі, роблячи його бажаним напрямком для міжнародної фінтех спільноти.

Кваліфікаційні вимоги до управлінського персоналу та обов'язки щодо забезпечення безпеки

Процес реєстрації криптовалютної біржі на Маврикії, а також відповідність критеріям для керуючого складу та систем безпеки стають вирішальними факторами для отримання права на ведення діяльності з цифровими активами. Законодавча база Маврикія, включаючи законодавство про цифрові активи та пропозиції токенів, встановлює суворі критерії для видачі ліцензій і подальшої відповідності регуляторним стандартам для фірм, які працюють у цій сфері.

Щоб відповідати міжнародним стандартам, розробленим Робочою групою по боротьбі з відмиванням грошей (FATF), необхідно, щоб кожен керівник, одержувач вигод, афілійована особа і посадова особа, яка подає заяву на оформлення ліцензії VASP на Маврикії, відповідали критеріям належної порядності та компетентності, які визначає Комісією з фінансових послуг Маврикія (FSC). Крім цього, компанія повинна бути зареєстрована на Маврикії, мати офіс в країні і управлятися з Маврикія.

2

Щодо вимог до систем безпеки, вони полягають у розробці та підтримці достатніх систем і процесів для управління ризиками кібербезпеки та операційними ризиками, які виникають внаслідок збоїв чи неефективності процесів і систем компанії. Застосування заходів для гарантії безперервності бізнес-процесів і мінімізації ризиків простою є обов'язковим. Крім того, значущість надається створенню ефективної політики щодо забезпечення захисту інформації та конфіденційності даних клієнтів, а також впровадженню систем AML/CFT.

Отже, процедура реєстрації криптовалютної платформи на Маврикії вимагає суворого дотримання вимог щодо управління, безпеки та фінансової стійкості.

Процедура подання заявки та видачі ліцензії

Реєстрація юридичної особи на Маврикії

У контексті оформлення ліцензії VASP на Маврикії важливо ретельно вибрати відповідну юридичну форму організації, що є основним етапом для її реєстрації та майбутньої роботи в секторі цифрових активів.

На території цієї юрисдикції представлено низку пріоритетних юридичних структур, кожна з яких пропонує унікальні переваги залежно від конкретних потреб бізнесу та цілей інвестора. При розгляді отримання ліцензії VASP на Маврикії, підприємці зазвичай обирають такі організаційно-правові форми, як товариство з обмеженою відповідальністю (LLC), трасти та фонди, які пропонують захист активів і податкові преференції, роблячи їх бажаними для міжнародного бізнесу.

Товариство з обмеженою відповідальністю
Надає гнучкість в управлінні та мінімальні вимоги до розміру статутного капіталу, стаючи кращим варіантом для нових підприємств і малого бізнесу. На Маврикії, LLC дозволяє засновникам обмежити їхню особисту фінансову відповідальність до обсягу інвестованого капіталу, при цьому полегшуючи процес управління та повсякденну діяльність.
Трасти та фонди
Використовуються на Маврикії для управління спадщиною та захисту активів. Ці юридичні форми забезпечують високий рівень конфіденційності та можуть бути адаптовані для виконання конкретних вимог засновників і бенефіціарів. Вони підходять для власників великих портфелів цифрових активів, які шукають можливості для довгострокового управління та передачі своїх ресурсів у надійній юрисдикції.

Вибір відповідної юридичної форми на Маврикії для оформлення ліцензії VASP вимагає вдумливого аналізу бізнес-цілей, передбачуваної структури власності та моделі ведення справ. Кожна юридична структура має свої специфічні особливості та умови, які необхідно враховувати в межах виконання регуляторних вимог, стратегії податкової оптимізації та плану захисту активів. Процес отримання ліцензії VASP на Маврикії є багатоетапним і потребує комплексного розуміння місцевих законодавчих та регуляторних меж, наголошуючи на важливості звернення за консультаціями до досвідчених юридичних і фінансових експертів на кожному етапі.

Юридичний статус та отримання ліцензії

Набуття статусу юридичної особи під категорією Global Business Company (GBC) на Маврикії є важливим засобом для ведення міжнародного бізнесу, спираючись на правову базу цієї юрисдикції. Компанії, які належать до категорії GBC, перебувають під наглядом Комісії з фінансових послуг Маврикія, що дає можливість бути визнаними податковими резидентами країни. Завдяки цьому вони можуть користуватися перевагами податкової системи Маврикія, яка включає знижені податкові ставки та можливості для ефективного податкового планування на міжнародному рівні.

Для того, щоб зареєструвати GBC на Маврикії, необхідно відповідати низці критеріїв, зокрема мати директора-резидента Маврикія та відповідати певним вимогам до корпоративного управління та бізнес-операцій. Ключовими перевагами для таких компаній є можливість оподатковуватись на світовий дохід за зниженою ставкою в 3%, а також пільги на отримання вхідних відсотків і дивідендів при дотриманні певних умов.

Зі змінами, введеними з 1 січня 2019 року, реєстрація компаній-нерезидентів на Маврикії передбачається лише у форматах GBC або Authorised Company (AC), зі скасуванням попередньої категорії GBC2 та перейменуванням GBC1 на GBC. Ці заходи були вжиті для забезпечення відповідності глобальним стандартам щодо податкової прозорості та запобігання відмиванню коштів.

Компанії, зареєстровані як GBC, можуть використовувати переваги безлічі двосторонніх податкових договорів, укладених Маврикієм, що відкриває додаткові можливості для міжнародного податкового планування та інвестицій. Податкова система Маврикія відповідає стандартам ОЕСР, включаючи участь в угоді щодо BEPS і взяття на себе зобов'язань щодо CRS по автоматичному обміну інформацією про податкові рахунки.

Порівняння статусів GBC та AC

Для компаній, які мають намір здійснювати операції за кордоном Маврикія, доступні дві основні форми реєстрації: як компанія глобального бізнесу або як уповноважена компанія, в межах прагнення відповідати глобальним нормам щодо прозорості оподаткування та запобігання легалізації доходів.

Глобальна бізнес-компанія (GBC)

GBC – це юридична особа, зареєстрована на Маврикії, яка діє під регулюванням Закону про компанії 2001 року та Закону про розвиток фінансових послуг 2001 року. GBC має право на ведення бізнесу як з місцевими, так і з іноземними партнерами та зобов'язана отримати сертифікат податкового резидента для застосування преференцій, передбачених угодами про уникнення подвійного оподаткування, підписаними Маврикієм. Для GBC передбачені певні умови економічної наявності, які необхідно виконати для можливості користування зниженими податковими ставками.

Основні характеристики:

 • Оподаткування: стандартна ставка корпоративного податку становить 15%, але можливе скорочення до 3% завдяки 80% податкового відрахування на закордонний дохід.
 • Критерії економічної присутності: потрібні умови для найму персоналу на Маврикії та виконання основних дохідних операцій у країні.

Уповноважена компанія (AC)

AC призначена для ведення бізнесу людьми, які не проживають на Маврикії, основні операції компанії проводяться за межами країни. Для податкових цілей AC вважається нерезидентом і, таким чином, звільняється від зобов'язань щодо сплати корпоративного податку, податку на доходи та дивідендів на Маврикії. Обов'язковою є наявність агента, зареєстрованого на Маврикії, який бере на себе відповідальність за виконання всіх законодавчих вимог і подання відповідних документів.

Ключові особливості:

 • Оподаткування: AC звільнено від оподаткування на Маврикії, однак мають сплачувати податки в країні, де знаходиться їхнє фактичне управління.
 • Немає вимог до економічної присутності на Маврикії.
Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Порівняльна таблиця GBC та AC

Характеристика

GBC

AC

Офіс зареєстрований

Маврикій

Місце центрального управління та контролю

Маврикій

За межами Маврикія

Вимога до економічної присутності

Так

Ні

Основні дохідні діяльності (CIGA)

Повинні бути на Маврикії

Повинні бути поза межами Маврикія

Мінімальна кількість директорів

2

1

Директори-юрособи

Ні

Так

Чи можуть усі акціонери бути нерезидентами?

Так

Доступ до пільг за договорами про уникнення подвійного оподаткування (DTA)

Так

Ні

Корпоративний податок на Маврикії

0-15%

Звільнено

Вимоги до аудиту

Так

Не вимагається

Подання податкової декларації

Так

Час реєстрації

Близько 2-3 тижнів

Близько 1-2 тижнів

Вибір між статусами GBC та AC визначається цілями бізнесу, місцем розташування управлінського та контрольного апарату і бажанням скористатися податковими преференціями на міжнародному рівні. GBC підходить для тих компаній, які націлені на використання вигод від міжнародних договорів щодо запобігання подвійному оподаткуванню, за умови відповідності суворим критеріям з управління, наявності на Маврикії та аудиту. AC пропонує простішу та менш регламентовану структуру для бізнесів, які працюють переважно за межами Маврикія, звільняючи їх від корпоративного оподаткування на острові, але позбавляючи можливості користуватися пільгами ДТА.

Подання документації та часові межі

Для подання заявки на ліцензію потрібен комплект документації, який подається до Фінансової комісії Маврикія (FSC), включаючи:

 • Засвідчені нотаріусом копії посвідчень особи всіх засновників, членів правління та кінцевих власників вигоди.
 • Сертифікати про вищу освіту в галузі фінансів.
 • Докази місця проживання (наприклад, платіжні документи за комунальні послуги або банківські виписки) та професійні біографії для кожного засновника та члена правління.

Заявники повинні також надати юридичну адресу на Маврикії, призначити місцевого секретаря мінімум двох директорів, які є резидентами країни, і відкрити рахунок в одному з банків Маврикія. Оформлення та подання до FSC детального бізнес-плану, демонстрація можливості надання послуг за межами Маврикія та відповідність мінімальним нормам капіталу також є обов'язковими умовами.

Етапи подачі включають:
 1. Бронювання назви підприємства.
 2. Офіційну реєстрацію організації.
 3. Відкриття корпоративного банківського рахунку.
 4. Подання заявки та всіх необхідних документів у FSC.

Терміни розгляду заявок можуть відрізнятися, наприклад, процес видачі брокерських ліцензій може тривати до шести місяців. Процес оформлення ліцензії VASP на Маврикії вимагає ретельної підготовки та суворої відповідності всім умовам, встановленим регулювальним органом. Важливо ретельно опрацювати кожен етап підготовки документів, дотримуючись рекомендацій Фінансової комісії Маврикія, для забезпечення успішного придбання ліцензії та отримання права на роботу з цифровими активами цієї юрисдикції.

Крім того, отримання ліцензії VASP передбачає всебічний підхід, який охоплює реєстрацію компанії згідно з локальним законодавством, подання та обробку всіх необхідних документів, а також виконання фінансових та операційних умов, які пред'являються Фінансовою комісією. Акуратне дотримання цих керівництв та успішне проходження всіх обов'язкових етапів критично для отримання ліцензії та запуску діяльності в галузі цифрових активів на Маврикії.

Регуляторний контекст і завдання Фінансової комісії Маврикія (FSC)

Процес оформлення ліцензії VASP на Маврикії тісно пов'язаний із роботою Фінансової комісії Маврикія (FSC), яка діє як основний регулятор для галузей фінансових послуг за межами банківської діяльності та міжнародного бізнесу. З моменту свого заснування у 2001 році та діючи в межах Закону про фінансові послуги 2007 року, FSC наділена широким спектром функцій та обов'язків для регулювання, ліцензування, контролю та спостереження за активностями в цих сферах.

Основні завдання та функції FSC охоплюють:
 • Регулювання та контроль: FSC виконує регуляторні та контрольні функції щодо ліцензованих та зареєстрованих суб'єктів згідно зі своїм статутом.
 • Видача ліцензій: використовуються Єдині правила щодо ліцензування та зборів 2008 року, метою яких є спрощення процесу видачі ліцензій шляхом надання комплексних критеріїв і вимог у межах структурованої схеми.
 • Примусове виконання норм і вимог відповідності: FSC зобов'язує охочих відкрити VASP ліцензію на Маврикії демонструвати відповідність законодавчим межам, включаючи аспекти протидії відмиванню грошей і фінансуванню злочинних організацій, дотримуючись міжнародних стандартів.
 • Розробка політик: FSC формулює політики для забезпечення чесності, ефективності, прозорості та стабільності у фінансовій системі Маврикія.
 • Запобігання шахрайству: FSC робить кроки для боротьби зі зловживаннями в інвестиційному секторі та фінансовим шахрайством.
 • Сприяння розвитку галузі: FSC стимулює зростання у фінансовому секторі, адаптуючись до нових викликів і сприяючи економічній стабільності.
 • Освіта та захист споживачів: FSC забезпечує захист для споживачів та інвесторів через освітні програми та доступ до інформації про ринок.

FSC запровадила цифрову платформу FSC One, яка є інноваційною системою для ефективного подання заяв і моніторингу ліцензіатів, забезпечуючи підвищену прозорість процесів для учасників ринку та ліцензіатів. Ця цифрова система спрямована на оптимізацію подання документів і покращення контролю за діяльністю ліцензіатів, сприяючи трансформації FSC в організацію, орієнтовану на сталий розвиток і мінімізацію паперового документообігу.

Фінансова комісія Маврикія відіграє ключову роль у створенні сприятливого регуляторного середовища для фінансових послуг і міжнародного бізнесу, просуваючи прозорість та захист прав інвесторів, а також сприяючи запобіганню фінансовим неправомірностям і шахрайству. Для оформлення ліцензії VASP на Маврикії компаніям необхідно суворо дотримуватись регламенту та процедур, встановлених FSC, включаючи надання всіх необхідних документів і підтвердження відповідності вимогам AML/CFT.

Висновок

Отримання ліцензії VASP на Маврикії в 2024 році є важливим кроком для організацій, які прагнуть розширити свою присутність на ринку цифрових активів і підтвердити свою прихильність до суворих стандартів регулювання та прозорості. Цей процес є частиною стратегії розвитку для тих, хто хоче отримати вигоду зі статусу Маврикія як глобального фінансового вузла, сприяючи зростанню та інтеграції у світову екосистему цифрових активів.

Експерти з YB CASE пропонують професійну допомогу та підтримку на всіх етапах оформлення VASP ліцензії на Маврикії, починаючи з глибокого аналізу індивідуальних потреб і цілей клієнта. Консультації включають оцінку потенційних ризиків і розробку стратегії для успішного завершення процесу ліцензування.

Співпраця з YB CASE починається з комплексної консультації, де фахівці аналізують унікальні вимоги та завдання клієнта, пропонуючи стратегії ефективного проходження ліцензування. Ґрунтуючись на тісній співпраці з клієнтом, команда допомагає в підготовці всіх необхідних документів, які відповідають вимогам FSC, та рекомендує шляхи оптимізації бізнес-процесів відповідно до місцевого законодавства. YB CASE забезпечує всебічну підтримку, включаючи юридичну допомогу, підготовку фінансової документації та бізнес-планів, поради щодо AML/KYC, а також допомогу в спілкуванні з FSC. Завдяки безперервному моніторингу змін у законодавстві та практиці регулятора експерти здатні адаптуватися до нових вимог і мінімізувати ризики для клієнта.

Для початку співпраці та консультації, зв'яжіться з нами через потрібний канал зв'язку, вказаний у розділі "Контакти" на нашому сайті. Наші фахівці готові обговорити всі деталі Вашого проекту, запропонувавши персоналізовані рішення та професійний підхід, який відповідає Вашим бізнес-цілям.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар