Отримання ліцензії VASP в Грузії - YB Case 2024

Отримання ліцензії VASP в Грузії

Отримання ліцензії VASP в Грузії

Короткий огляд значимості VASP ліцензії для криптовалютного бізнесу в Грузії

Отримання ліцензій VASP в Грузії стало ключовим кроком для компаній, які працюють із криптовалютами і віртуальними активами та прагнуть легалізації своєї діяльності на грузинському ринку. Цей процес не тільки забезпечує юридичну ясність і захист для операторів у сфері криптовалют, а й сприяє встановленню довіри з боку користувачів та інвесторів. Важливість отримання такої ліцензії полягає в тому, що вона дає право на здійснення різноманітних операцій із віртуальними активами, включаючи обмін віртуальних і фіатних валют, зберігання та управління криптовалютами, а також пропозицію послуг, пов'язаних з ICO.

Термін дії ліцензії становить один рік, після чого необхідно проходити процедуру її продовження, що наголошує на необхідності постійної відповідності високим стандартам безпеки та контролю. Переваги отримання VASP ліцензії в Грузії також включають можливість ведення бізнесу на міжнародному рівні, що відкриває нові горизонти перед компаніями для розширення і залучення закордонних клієнтів.

Процес отримання ліцензії вимагає ретельної підготовки та включає подання пакету документів – таких, як реєстраційна форма, детальний список запропонованих послуг, дані про керівників і бенефіціарів, а також докази фінансової стійкості та відповідності політикам AML/KYC. Це наголошує на прагненні грузинських регуляторів до забезпечення прозорості та безпеки в секторі криптовалют, запобігаючи відмиванню грошей.

У контексті глобального ринку криптовалют, де довіра та безпека є ключовими факторами успіху, оформлення VASP ліцензії в Грузії є великою перевагою. Це не тільки сприяє легітимізації бізнесу та залученню інвестицій, а й забезпечує компаніям конкурентну перевагу, зміцнюючи їхні позиції на ринку.

Юридичні вимоги до отримання ліцензії

Необхідність реєстрації компанії у формі ТОВ або АТ, щоб діяти як VASP

У контексті розвитку криптовалютного бізнесу в Грузії процес реєстрації компанії є першим і одним з найважливіших кроків для тих, хто прагне діяльності у сфері надання послуг з обслуговування віртуальних активів (VASP). Необхідність реєстрації компанії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) або акціонерного товариства (АТ) наголошує на прагненні держави забезпечити юридичну прозорість і відповідальність бізнес-структур, які працюють у цьому новому та динамічному секторі економіки.

Такий підхід гарантує, що компанії, які займаються криптовалютною діяльністю, відповідатимуть певним критеріям і стандартам, включаючи вимоги до корпоративного управління, фінансової звітності та дотримання нормативних актів. Реєстрація компанії в Грузії в одній із зазначених форм дає право на ведення законної діяльності у сфері VASP, що включає обмін криптовалют, зберігання, передачу й інші операції з віртуальними активами.

Основні критерії та вимоги до компаній та їх бенефіціарів

Запуск бізнесу в Грузії передбачає дотримання низки критеріїв і вимог, встановлених державними регуляторами, особливо для компаній, які займаються діяльністю в галузі віртуальних активів і прагнуть отримати ліцензію VASP. Одним із ключових аспектів, на які звертається особлива увага в процесі реєстрації та подальшої операційної діяльності, є репутація та юридична чистота як самої компанії, так і її бенефіціарів.

У межах підготовки до реєстрації компанії в Грузії важливо переконатися, що в неї та її ключових осіб відсутні судимості, фінансові порушення та історія банкрутства. Ці критерії спрямовані на запобігання залученню в бізнес осіб, які мають негативну історію, що могло б наразити на ризик як фінансову стабільність самої компанії, так і інтереси її клієнтів і партнерів. Відсутність судимостей означає, що в минулому компанія та її власники не були засуджені за кримінальні справи, особливо за злочини, пов'язані з економічною та фінансовою діяльністю, включаючи відмивання грошей, шахрайство, ухилення від сплати податків тощо.

1

Фінансові порушення – такі, як недотримання банківських і фінансових регулювань, неплатежі за кредитами та інші подібні проблеми, також є суттєвою плямою на репутації, яка може перешкодити створенню криптобізнесу в Грузії. Регулятори ретельно перевіряють фінансову історію компанії та її керівництва, щоб переконатися в їх надійності та здатності керувати компанією відповідно до законодавства та на користь клієнтів. Аналогічно, історія банкрутства сприймається як індикатор потенційної фінансової нестабільності. Компанії та їхні бенефіціари, які мали в минулому досвід банкрутства, можуть зіштовхнутися з додатковими труднощами при доведенні своєї фінансової стійкості та здатності вести довгостроковий бізнес без ризику для клієнтів і партнерів.

Отже, під час підготовки до запуску бізнесу в Грузії, компаніям та їхнім бенефіціарам важливо забезпечити відповідність цим критеріям, щоб гарантувати успішне проходження процедури отримання ліцензії та подальшу стабільну роботу на ринку. Ці вимоги служать не тільки для захисту ринку та споживачів від несумлінних операторів, але й для підтримки високого рівня довіри до сектору віртуальних активів загалом.

Процес подання та отримання ліцензії

Докладний список документів

Оформлення VASP ліцензії в Грузії – це процес, який потребує уважної підготовки та послідовного виконання кількох етапів. Ключовим моментом є збирання та подання документів, необхідних для реєстрації компанії та подальшого отримання ліцензії від Національного банку Грузії. Цей процес починається з реєстрації компанії і включає підготовку комплексного пакета документації, якмй повинен бути представлений регулятору.

Першим кроком у процесі оформлення VASP ліцензії в Грузії є реєстрація юридичної особи. Компанія має бути зареєстрована в одній із форм, передбачених законодавством, найчастіше це товариство з ОВ чи АТ. Для цього необхідно підготувати та подати відповідні установчі документи до реєструвального органу.

Після реєстрації компанії в Грузії починається етап підготовки документів для подання до Національного банку Грузії. У цей пакет входить реєстраційна форма, в якій вказується основна інформація про компанію, її діяльність та цілі отримання ліцензії. Крім того, необхідно підготувати детальний список послуг, які планується надавати, демонструючи цим відповідність заявленої діяльності вимогам регулятора.

Дуже важливим аспектом є надання даних про адміністраторів і бенефіціарів компанії, включаючи підтвердження їх кваліфікації та досвіду у сфері криптовалют. Це може вимагати надання резюме, копій дипломів, сертифікатів та інших документів, які б підтверджували професіоналізм команди.

Фінансовий план є ще одним важливим елементом пакета документів для отримання ліцензії постачальника послуг віртуальних активів у Грузії. Він повинен включати прогнози доходів і витрат, аналіз ринку і стратегії розвитку бізнесу. Цей документ демонструє Нацбанку фінансову стійкість компанії та її здатність підтримувати стабільну діяльність відповідно до вимог ліцензії.

Після підготовки всіх необхідних документів вони подаються до Національного банку Грузії. Цей етап включає як фізичну подачу паперових копій, так і електронну подачу документів через спеціалізовані системи, якщо така можливість передбачена регулятором.

Завершальним етапом оформлення VASP ліцензії в Грузії є розгляд поданої документації регулятором. Національний банк Грузії проводить аналіз поданих матеріалів, оцінюючи відповідність компанії встановленим вимогам. При позитивному рішенні компанія отримує ліцензію, яка дозволяє офіційно здійснювати свою діяльність у сфері віртуальних активів на території Грузії та за її межами, сприяючи розвитку криптовалютного ринку та забезпечуючи високий рівень довіри з боку клієнтів і партнерів. Важливо, що успішне оформлення ліцензії вимагає як ретельної підготовки всіх документів, так і підтримки відповідності діяльності компанії вимогам регулятора протягом усього періоду її дії. Це передбачає регулярне подання звітності, дотримання норм безпеки та прозорості операцій, а також виконання зобов'язань перед клієнтами та партнерами.

2

Інформація про перевірку документів регулятором і критерії оцінки заяв

У процесі отримання ліцензії на віртуальні активи в Грузії критично важливим етапом є перевірка документів, представлених компанією Національному банку Грузії. Цей етап включає ретельний аналіз представленої документації регулятором для впевненості у відповідності компанії встановленим законодавчим і нормативним вимогам.

У Грузії, як і в багатьох інших юрисдикціях, процес перевірки документів регулятором включає оцінку юридичної документації компанії, підтвердження кваліфікації її керівництва, аналіз фінансової стійкості та перевірку відповідності заходам по боротьбі з відмиванням грошей. Важливим елементом є також перевірка наявності в компанії чіткого плану дій у випадку виникнення різних ризиків, включаючи технічні збої, операційні ризики та інші потенційні загрози.

Критерії оцінки заяв на отримання ліцензії в Грузії включають, але не обмежуються такими аспектами:

  1. Повнота та точність поданих документів: всі необхідні документи мають бути представлені в повному обсязі та містити актуальну та точну інформацію. Будь-які невідповідності або недоліки в документації можуть спричинити затримку в процесі розгляду заяви або навіть відмову у видачі ліцензії.
  2. Відповідність нормам AML/CFT: компанія має демонструвати наявність ефективної системи внутрішнього контролю для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню злочинних організацій. Це включає процедури ідентифікації та верифікації клієнтів, моніторинг транзакцій і внутрішню політику навчання персоналу.
  3. Фінансова стійкість та управлінський досвід: регулятор оцінює фінансову спроможність охочих оформити VASP у Грузії та досвід її керівництва у відповідній галузі. Наявність кваліфікованого управлінського та технічного персоналу, здатного ефективно керувати діяльністю у сфері віртуальних активів, є ключовим фактором.
  4. Бізнес-план і стратегія розвитку: оцінюється наявність чітко сформульованого бізнес-плану, включаючи стратегії маркетингу, управління ризиками та розвитку. Бізнес-план має відображати реалістичні та обґрунтовані фінансові прогнози.

Після завершення процесу перевірки документів, якщо всі вимоги виконані та немає підстав для відмови, Національний банк Грузії приймає рішення про видачу ліцензії. Це стає знаковим моментом для компанії, дозволяючи їй офіційно вести діяльність у сфері віртуальних активів на території Грузії. Отримання ліцензії не тільки відкриває нові можливості для бізнесу, а й сприяє підвищенню довіри з боку клієнтів і партнерів та забезпечує юридичний захист діяльності компанії.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Права та обов'язки власників ліцензії

Перелік допустимих операцій для VASP

У контексті регулювання діяльності компаній, які пропонують послуги з віртуальними активами VASP у Грузії, встановлені певні правила та вимоги щодо допустимих операцій, які вони можуть виконувати. Ці норми встановлюються відповідно до національного законодавства та регуляторних документів, які управляють фінансовим ринком та операціями, що асоціюються з криптовалютами й іншими цифровими активами.

Однією з ключових операцій, доступних для VASP у Грузії, є обмін віртуальних активів. Це включає як обмін криптовалюти на фіатні гроші (традиційні валюти – такі, як ларі, долари США, євро тощо), так і обмін однієї криптовалюти на іншу. Ця операція є фундаментальною для багатьох криптовалютних бірж та обмінних платформ, які функціонують у Грузії.

Ще однією важливою послугою, яку можуть пропонувати VASP в Грузії, є зберігання та управління віртуальними активами від імені клієнтів. Це включає надання безпечного зберігання криптовалют та інших віртуальних активів, а також виконання операцій з цими активами за дорученням або за запитом клієнта. Послуги зберігання та управління вимагають від VASP забезпечення високого рівня безпеки та надійності систем зберігання, щоб запобігти можливим кібератакам і втраті активів. Крім того, у Грузії VASP можуть надавати послуги, пов'язані з первинними пропозиціями монет ICO. ICO є способом залучення капіталу, при якому компанії випускають нові токени або криптовалюти в обмін на інвестиції. Послуги з ICO можуть включати консультації з організації та проведення ICO, маркетинг і просування токенів, а також юридичний супровід процесу.

Для здійснення цих та інших операцій з віртуальними активами компанії повинні отримати ліцензію від регулятора в Грузії, що передбачає дотримання встановлених норм і стандартів, включаючи політики AML/KYC, а також вимоги щодо організації внутрішніх процесів і систем безпеки. Отримання ліцензії та ведення діяльності відповідно до регуляторних вимог дозволяє VASP легітимно працювати на території Грузії, надаючи свої послуги клієнтам і роблячи свій внесок у розвиток криптовалютного ринку країни.

Зобов'язання щодо дотримання стандартів безпеки та контролю, включаючи політику AML/KYC

Компанії, які здійснюють операції з віртуальними активами в Грузії, зобов'язані дотримуватися суворих стандартів безпеки та контролю, що включає виконання політик щодо AML та KYC. Ці вимоги встановлюються для запобігання фінансовим злочинам і для забезпечення прозорості фінансових операцій на території країни.

Дотримання AML/KYC в Грузії включає кілька ключових зобов'язань для компаній. По-перше, вони мають проводити ретельну ідентифікацію та верифікацію своїх клієнтів. Це означає, що компанії повинні збирати достатньо інформації про своїх клієнтів, щоб переконатися в їхній особистості та розуміти природу їхньої діяльності. Це включає перевірку особистих документів, адреси проживання та джерел фінансування.

Крім того, охочі оформити VASP у Грузії повинні постійно моніторити транзакції своїх клієнтів на предмет будь-яких підозрілих активностей, які можуть вказувати на відмивання грошей. У випадку виявлення підозрілих операцій компанії зобов'язані повідомляти про це відповідні державні органи в Грузії.

Для забезпечення дотримання цих стандартів, компанії також повинні розробити та впровадити внутрішні правила та процедури, які включають навчання співробітників, регулярні перевірки та аудити внутрішніх систем і процесів. Важливо, щоб ці заходи були інтегровані в повсякденну операційну діяльність компанії та постійно оновлювалися відповідно до змін у законодавстві та ринковій практиці.

3

Зобов'язання щодо дотримання стандартів безпеки та контролю в Грузії спрямовані не лише на захист фінансової системи країни від злочинних дій, а й на підвищення довіри до сектору віртуальних активів як з боку користувачів, так і регуляторів. Це створює сприятливі умови для розвитку інноваційних фінансових технологій і залучення інвестицій в економіку Грузії.

Податкові пільги і переваги

Важливим бонусом для тих, хто вирішує відкрити компанію в Грузії, є відсутність податку на дивіденди при їх виплаті в деяких випадках, що робить Грузію привабливим місцем для інвесторів і бізнес-ангелів, які прагнуть максимізувати свої прибутки від інвестицій у криптовалютні проекти.

Додаткові пільги стосуються ПДВ та податку на майно. ПДВ у Грузії становить 0%, проте певні операції з криптовалютами можуть бути звільнені від цього податку, що знижує вартість транзакцій та збільшує конкурентоспроможність компаній. Що стосується податку на майно, то його ставки також можуть бути знижені або повністю анульовані для підприємств, які займаються криптовалютною діяльністю, залежно від розташування та виду майна. Це створює додаткові стимули для розвитку інфраструктури та розширення бізнесу в Грузії.

Варто зазначити, що Грузія пропонує одну з найконкурентніших податкових ставок у світі для корпоративного оподаткування, встановлюючи корпоративний податок на прибуток на рівні 15%. Ця ставка справді нижча, ніж у багатьох інших країнах, що робить Грузію привабливою для міжнародного бізнесу та інвестицій.

Коли говорять про корпоративний податок на прибуток у 15%, це означає, що кожна компанія з реєстрацією в Грузії зобов'язана сплачувати податок у розмірі 15% від свого чистого прибутку. Чистий прибуток визначається як різниця між загальною сумою доходів підприємства та її витратами. Витрати можуть включати зарплати працівників, орендну плату за використання приміщень, вартість придбання товарів чи послуг, а також інші операційні витрати – такі, як комунальні платежі, маркетинг, транспортні та логістичні витрати.

Отже, Грузія пропонує вигідні умови для розвитку криптовалютного бізнесу, включаючи суттєві податкові пільги та зниження адміністративних бар'єрів, що робить її одним із найпривабливіших юрисдикцій для інвестування та ведення бізнесу в цій сфері.

Офісні вимоги та інфраструктура

Для успішного запуску крипто бізнесу в Грузії однією з ключових вимог є наявність фізичного офісу. Ця вимога не лише підкреслює серйозність і прозорість діяльності компанії, а й сприяє встановленню довіри з боку клієнтів і регуляторів. Фізичний офіс є точкою для зустрічей із клієнтами, проведення ділових переговорів, а також може бути центром для моніторингу операцій та управління бізнесом.

Вимоги до обладнання та інфраструктури офісу для ведення криптовалютного бізнесу в Грузії мають кілька важливих аспектів:

  1. Безпека: забезпечення безпеки є першочерговим під час ведення криптовалютного бізнесу в Georgia. Це означає встановлення надійних систем безпеки, включаючи відеоспостереження, системи контролю доступу, захист інформаційних технологій і кібербезпеку для захисту цифрових активів та клієнтських даних.
  2. Комунікаційні засоби: наявність сучасних комунікаційних засобів і високошвидкісного інтернету критично важлива для оперативної взаємодії з клієнтами, партнерами та регуляторами. Це також необхідно для забезпечення стабільної роботи торгових платформ та інших онлайн-сервісів.
  3. Дотримання норм і стандартів: офіс та його інфраструктура повинні відповідати місцевим будівельним нормам і стандартам, включаючи вимоги пожежної безпеки та ергономіки робочих місць.

Наявність фізичного офісу не тільки сприяє ефективному управлінню та контролю за діяльністю компанії, але і є знаком її прихильності до високих стандартів обслуговування та операційної діяльності. Це створює основу для успішного розвитку бізнесу у сфері криптовалют у Грузії та віртуальних активів на території країни, сприяючи залученню інвестицій і розвитку інноваційних технологій.

Висновок

Оформлення ліцензії VASP у Грузії стає ключовим етапом для організацій, які хочуть вести діяльність у домені криптовалют і віртуальних активів, дотримуючись при цьому національних законодавчих стандартів. Ця процедура підтверджує прагнення Грузії до створення надійної та контрольованої екосистеми для криптовалютної галузі, гарантуючи чесність бізнес-процесів і захист прав усіх зацікавлених сторін. Неухильне дотримання норм безпеки та регулювання, включаючи політики AML та KYC, є критичним для збереження репутації та довіри у клієнтів і регуляторів.

Отримання ліцензії для роботи з віртуальними активами є підтвердженням того, що підприємство відповідає всім локальним критеріям і готове до етичного та прозорого ведення бізнесу у швидко прогресуючому середовищі. Це дає бізнесам шанси на зростання та експансію на глобальному рівні, виділяючи Грузію як привабливе місце для криптовалютних ініціатив та інвестицій.

Загалом процес отримання ліцензії VASP в Грузії відображає амбіції країни утвердитися як епіцентр криптовалютного бізнесу в цьому регіоні, пропонуючи сприятливі умови для зростання та інтеграції інноваційних рішень. Це сприяє посиленню статусу Грузії в галузі цифрової економіки на міжнародному рівні та сприяє формуванню ефективної інфраструктури для криптовалютної діяльності.

Ми пропонуємо повний спектр підтримки на основі бізнесу з VASP ліцензією в Грузії, включаючи консультаційні послуги та асистенцію в оформленні всіх необхідних документів для Вашого підприємства в цій юрисдикції. Крім того, ми пропонуємо представлення Ваших інтересів у державних структурах і забезпечуємо всебічний супровід на кожному етапі реалізації Вашого проекту у сфері VASP у Грузії.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар