Актуальні правила, які контролюють краудфандингові платформи в ЄС - YB Case 2024

Актуальні правила, які контролюють краудфандингові платформи в ЄС

Актуальні правила, які контролюють краудфандингові платформи в ЄС

Вихід проєкту дозволить залучити фінансування від широкої аудиторії, зацікавленої у підтримці інноваційної ідеї або продукту. Це може бути ефективним способом не лише зібрати необхідні кошти для реалізації проєкту, а й перевірити зацікавленість у ньому на ринку.

Краудфандинг - це метод фінансування проєктів, за якого кошти збираються від великої кількості людей, зазвичай через Інтернет-платформи.

Останнім часом такий спосіб фінансування широко використовується по всьому світу, включаючи територію Європейського Союзу. У зв'язку з цим Європейська Комісія (далі в тексті EK) розробила нормативно-правову базу, спрямовану на регулювання краудфандингу в ЄС.

У більшості випадків реєстрація краудфандингової платформи в ЄС не потребує розробки проєкту цінних паперів. Це особливо стосується краудфандингу, який використовує модель пожертвувань або попередньої продажі товарів або послуг (наприклад, краудсорсинг або краудфандинг).

Однак, якщо платформа дозволяє інвесторам придбати частки у компанії або інші цінні папери, може знадобитися розробка проєкту цінних паперів відповідно до законодавства ЄС про цінні папери та краудфандинг. У цьому випадку регулювання постачальників краудфандингових послуг у країнах ЄС буде більш суворим, щоб забезпечити захист інвесторів і дотримання фінансових стандартів.

Далі ми розглянемо чинне законодавство, яке застосовується до тих, хто бажає запустити краудфандингову платформу в Європі.

Що таке краудфандинг: визначення та особливості функціонування краудфандингових платформ

Краудфандинг - це інноваційний метод залучення фінансових ресурсів для підтримки проєктів та бізнес-ініціатив через онлайн-платформи. Він надає можливість як стартапам, так і розвиваючимся підприємствам отримати доступ до додаткових джерел фінансування у вигляді внесків від широкої аудиторії інвесторів.

Використовуючи онлайн-платформи краудфандингу, можна не лише отримати фінансову підтримку, а й створити мережу зацікавлених сторін, які готові підтримувати проєктну ідею та внести свій вклад. Це допомагає не лише зібрати необхідні кошти, а й створити активну спільноту, готову підтримувати проєкт у довгостроковій перспективі.

Основна мета створення краудфандингових платформ в ЄС та інших регіонах - забезпечити безпечне та ефективне взаємодію між учасниками. Платформи зазвичай візьмуть комісію з успішних зборів коштів, що є джерелом їхнього доходу за надання послуги. Існує кілька видів краудфандингу, кожен з яких підходить для певних типів проєктів та цільових аудиторій.

Основні види краудфандингу та їх опис

Однорангове кредитування

Механізм, за якого група людей надає фінансову підтримку компанії або проєкту з розумінням, що ці кошти будуть повернуті з певною додатковою сумою у вигляді відсотків.

Ця модель схожа на традиційне банківське кредитування, але відрізняється тим, що наймач отримує кошти не від одного банку, а від численних інвесторів. Такий підхід сприяє розподілу ризику між учасниками, що може зробити фінансування більш стійким і ефективним.

Краудфандинг акцій

Форма залучення інвестицій, при якій компанія пропонує часткове володіння бізнесом широкому колу інвесторів в обмін на фінансову підтримку. Цей метод базується на принципах колективного фінансування, де багато людей може вкласти свої кошти в загальний проєкт.

Краудфандинг на основі винагород

Модель, в рамках якої люди вносять пожертвування в проєкт або бізнес, а потім отримують деяку нефінансову винагороду. Це може бути у вигляді товарів, послуг або інших привілеїв, які надаються спонсорам на більш пізніх етапах проєкту.

Такий підхід дозволяє не тільки залучати фінансування, а й створювати заохочене співтовариство, зацікавлене в успіху проєкту або бізнесу. Це також сприяє встановленню більш тісних це зв'язків між створювачами та інвесторами, які, фактично, стають партнерами в реалізації ідеї.

Краудфандинг на основі пожертв.

Модель, коли люди збирають невеликі суми грошей, щоб досягти загальної цілі фінансування конкретного благодійного або громадського проєкту. На відміну від традиційних інвестицій, учасники краудфандингу не очікують отримати фінансовий або матеріальний прибуток за свої вкладення. Замість цього їх мотивує бажання внести свій внесок у реалізацію важливих і значущих ініціатив, які можуть справити позитивний вплив на суспільство.

Реєстрація компанії під краудфандинг в Європі за допомогою моделі на основі пожертв стає все більш популярним способом збору коштів для реалізації різноманітних соціально-орієнтованих проєктів, від допомоги потребуючим до підтримки інновацій і досліджень.

Краудфандинг боргових цінних паперів

В рамках цього процесу інвестори надають позичкові кошти компанії в обмін на зобов'язання отримання певного доходу у вигляді відсотків або повернення позики по закінченню строку. Такий підхід дозволяє як інвесторам, так і компаніям отримати доступ до фінансування без залучення банківського кредиту.

Гібридні моделі

Можливість комбінувати елементи більш ніж одного типу краудфандингу.

Вибір конкретної стратегії вимагає ретельного обґрунтування та планування. У цьому контексті важним кроком є залучення кваліфікованого спеціаліста, який має глибоке розуміння всіх юридичних аспектів функціонування та регулювання краудфандингових платформ в ЄС.

Експерт може забезпечити грамотне юридичне супроводження процесу виходу на краудфандингові платформи та дотримання всіх встановлених правил (як загальноєвропейського характеру, так і на рівні окремих країн-членів ЄС).

Регулювання краудфандингу в країнах ЄС

Запуск краудфандингової платформи в Європі може стати важливим внеском у контексті розвитку малих та середніх підприємств. Краудфандинг допомагає МСП подолати недостатність доступу до фінансування, оскільки ця проблема існує навіть у тих країнах-членів ЄС, де загальний доступ до банківського фінансування залишається стабільним протягом фінансових криз.

Для створення краудфандингової платформи в Європі потрібно дотримуватися:

 • Регламенту EU про регулювання постачальників краудфандингових послуг в Європі (ECSP) та Директиви ECSP.
 • Директиву MiFID II.

Зауважимо, що MiFID II, прийнята в 2018 році, є одним з найбільш значущих законодавчих актів у сфері фінансів та інвестицій. Її основна мета полягає в регулюванні фінансових ринків Європейського Союзу та зміцненні захисту прав інвесторів. Цей закон спрямований на стандартизацію фінансової практики у всьому ЄС, забезпечуючи єдині норми та стандарти нагляду за фінансовою галуззю серед його членів.

MiFID II вводить ряд додаткових вимог до звітності та посилює заходи прозорості на фінансових ринках. Ці заходи включають впровадження додаткових тестів і перевірок, спрямованих на забезпечення повної інформованості інвесторів про ризики та характеристики інвестиційних продуктів.

Раніше різні держави-члени ЄС ввели власні правила нагляду за краудфандинговими платформами, що призвело до значного розбіжності щодо:

 • умови роботи краудфандингових платформ;
 • обсяг дозволеної діяльності;
 • вимоги до отримання ліцензії на краудфандинг в ЄС.

Така фрагментація правил і наглядових очікувань, відсутність права на паспортизацію значно ускладнювали транскордонну діяльність краудфандингу. Нові правила регулювання краудфандингу в ЄС спрямовані на створення єдиної регуляторної бази, якою повинні керуватися всі учасники ринку.

Як вивести проєкт на краудфандингову платформу: що новий режим ЄС буде означати для ECSP та тих, хто шукає фінансування.

Регламент і Директива ECSP створюють єдину базу для регулювання краудфандингу в Європі. Цей законодавчий набір регулює надання ESCP:

 • Краудфандингу на основі кредиту (також відомого як P2P-кредитування), де кредитори використовують платформу ESCP для надання кредитів (очікуючи повернення у вигляді відсоткових платежів і погашення основної суми боргу) особам, які відповідають певним критеріям.
 • Інвестиційного краудфандингу, де люди інвестують у нові або чинні підприємства, придбаваючи інвестиції, такі як акції і облігації, як безпосередньо, так і через посередні механізми.

Нова законодавча база спрямована на усунення перешкод для ECSP у наданні своїх послуг через кордони, а також на узгодження нормативних вимог і правил захисту інвесторів, які застосовуються в ЄС-28, коли ECSP діють в інших країнах-членах ЄС. Однак, враховуючи, що комерційна діяльність у сфері кредитування в деяких юрисдикціях (особливо в Німеччині) піддається більш суворому регулюванню, ніж у інших країнах-членах ЄС, конкретні юрисдикційні питання все ще можуть бути актуальними.

Те саме стосується і національних правил маркетингових комунікацій, які недавно були прийняті в деяких країнах-членах ЄС (зокрема, в Іспанії), і які у майбутньому можуть бути замінені правилами ЄС з маркетингових комунікацій. Регламент і Директива ECSP надають єдиний набір правил нагляду за постачальниками послуг краудфандингу на всій території ЄС.

Актуальні правила нагляду за краудфандинговими платформами в ЄС

Як вже було сказано вище, Регламент про регулювання постачальників послуг краудфандингу в Європі встановлює єдині стандарти у всьому Європейському союзі для надання краудфандингових послуг на основі інвестицій та кредитування, пов'язаних із фінансуванням підприємств. Цей регламент дозволяє платформам подавати заявки на отримання паспорта ЄС на основі єдиного набору правил, що спрощує їм надання послуг на всій території ЄС з схваленням тільки однієї інстанції.

Актуальні правила регулювання краудфандингової діяльності в ЄС включають:

 1. Единий набір вимог, що буде поширюватися на всіх європейських постачальників послуг краудфандингу (ECSP) для пропозицій на суму до 5 (п'яти) млн євро, розрахованих на період 12 (дванадцять) місяців для кожного власника краудфандингового проєкту. Залучення більших коштів буде підпадати під дію MiFID II/MiFIR та Положення про випуск проспектів.
 2. Гармонізований режим розкриття інформації для інвесторів передбачає, що власники краудфандингових проєктів надають інвесторам лист з ключовою інвестиційною інформацією (KIIS) для кожної краудфандингової пропозиції.
 3. Вимога перевірки інвесторів на придатність до отримання можливості інвестувати, оцінюючи їх розуміння фінансових продуктів і здатність нести фінансові втрати.
 4. Єдиний процес авторизації та паспортизації для ECSP в усьому ЄС, за якого Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) відіграє центральну роль у сприянні координації та співпраці між національними компетентними органами (NCA) або має інші наглядові повноваження, включаючи розробку подальших технічних стандартів та обов'язкового механізму вирішення інвестиційних суперечок в ЄС. Відповідно до цього, Положення про проспекти емісії включені до дії для залучення більшої кількості коштів.
 5. Докладні зобов'язання щодо ведення бізнесу для ECSP включають обов'язок уникати та запобігати конфліктам інтересів, обмеження на спонукання клієнтів та на участь ECSP у краудфандингових пропозиціях, розміщених на їх краудфандинговій платформі.

Крім того, регулятори Європейського Союзу опублікували в Офіційному журналі ЄС набір із 13 делегованих та імплементаційних правил, що застосовуються до європейських постачальників послуг краудфандингу. Ці правила набрали чинності у листопаді 2022 року.

Вимоги для реєстрації краудфандингових платформ в ЄС

Країни-учасники ЄС повинні були імплементувати нові правила регулювання постачальників краудфандингових послуг у своє законодавство до 10 травня 2021 року. В свою чергу, чинні краудфандингові платформи, які отримали попередню згоду згідно з національними правилами, повинні були пройти процедуру акредитації відповідно до нових нормативних вимог до 10 листопада 2022 року. Для забезпечення переходу до нового режиму регулювання краудфандингових платформ в ЄС та неперервності надання послуг, цей перехідний період був продовжений до 10 листопада 2023 року шляхом прийняття Закону про делегування (2022/1988 р.).

Регламент ECSP стверджує, що послуги краудфандингу повинні надаватися лише юридичними особами, зареєстрованими в Європейському Союзі та уповноваженими як ECSP відповідно до Пропозиції ECSP. Юридична особа, яка має намір надавати послуги краудфандингу, повинна звернутися до компетентного органу держави-члена, щоб отримати дозвіл на надання краудфандингових послуг в ЄС.

Заява повинна містити, серед іншого, опис:

 • типи краудфандингових послуг, які він має намір надавати;
 • краудфандингової платформи, якою він збирається керувати;
 • механізми управління та внутрішнього контролю;
 • систем, ресурсів та процедур для контролю та захисту систем обробки даних;
 • операційні ризики, пруденційні заходи обережності, плани забезпечення неперервності бізнесу потенційного постачальника послуг краудфандингу;
 • угоди про аутсорсинг.

Згідно з Регламентом, постачальники послуг краудфандингу, що мають повноваження в своїй країні походження, матимуть право надавати послуги краудфандингу на транскордонній основі згідно з традиційним паспортним режимом, який вже відомий з інших фінансових правил ЄС. Особи, що знаходяться за межами ЄС, повинні будуть отримати дозвіл для здійснення краудфандингового бізнесу в ЄС.

Ще один важливий правовий аспект, який слід знати, якщо ви хочете створити краудфандингову платформу в ЄС, - вимоги до власних коштів. Подібно до інших фінансових норм ЄС, регламент вимагає від більшості постачальників послуг краудфандингу дотримання певних вимог до власних коштів.

Зокрема, більшість постачальників послуг краудфандингу повинні мати наявність пруденційних гарантій, що дорівнюють або (I) 25 000 євро, або (II) однієї четверті фіксованих накладних витрат попереднього року, розглянутих щорічно, які повинні включати витрати на обслуговування кредитів протягом трьох місяців, коли постачальник послуг краудфандингу сприяє наданню кредитів.

Надійність цих гарантій може бути представлена або у формі (I) власних коштів (обмежених капіталом першого рівня), (II) страхового поліса або аналогічної гарантії, або (III) комбінації I та II. Серед вимог, спрямованих на захист інвесторів, Регламент включає вимогу до ліцензованого постачальника послуг краудфандингу в ЄС надавати потенційним інвесторам ключову інвестиційну інформацію (KIIS). KIIS повинен бути складений принаймні однією з офіційних мов держави-члена ЄС, національний орган який надав ліцензію краудфандинговій платформі, або іншою мовою, прийнятою цими органами. Крім того, якщо ECSP просуває пропозицію краудфандингу в іншій державі-члені ЄС, де офіційні мови відрізняються, KIIS повинен бути доступний принаймні однією з офіційних мов цієї держави або мовою, прийнятою компетентними органами цієї держави.

Щодо постачальників послуг краудфандингу, які сприяють наданню кредитів, застосовується вимога щорічного розкриття інформації про показники невиконання зобов'язань по краудфандингових проєктах, запропонованих на їх платформі, принаймні за попередні 36 місяців.

Висновок

Останні роки краудфандинг, як один із способів залучення коштів на певні цілі, став не лише фінансовим інструментом, але й своєрідним феноменом у світі бізнесу, що відображає демократизацію процесу фінансування та можливість колективного впливу на розвиток проєктів. У зв'язку з цим європейські регулятори ввели оновлені правила регулювання краудфандингу в ЄС, єдині для всіх країн-учасниць.

З урахуванням обсягу змін і спектру можливостей, які вводять Регламент ECSP та Директива ECSP, чинним, а також новим компаніям, які збираються стати уповноваженими європейськими постачальниками послуг краудфандингу, необхідно ретельно проаналізувати, наскільки їх чинні платформи, цільові операційні моделі та програми забезпечення відповідності, документація відповідають вимогам, встановленим в Регламенті ECSP та Директиві ECSP.

До 10 травня 2021 року країни-учасники Європейського Союзу повинні були внести нові правила нагляду за краудфандинговими платформами в ЄС у своє національне законодавство. Ці положення спрямовані на створення єдиного механізму регулювання. У свою чергу, щоб забезпечити плавний перехід до нових правил регулювання краудфандингових платформ в ЄС (тобто неперервність надання послуг), період переходу для чинних краудфандингових платформ був продовжений до 10 листопада 2023 року.

Для отримання більш детальної інформації з даної теми, ви можете звернутися за консультацією з питань регулювання краудфандингової діяльності в ЄС до фахівців YB Case.

Форма зворотнього звя'язку
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар