Філія в Казахстані

Казахстан, країна з багатими природними ресурсами та стратегічним географічним розташуванням, успішно залучає іноземний капітал. Економічна стабільність і ліберальні законодавчі межі роблять регіон привабливим для міжнародного бізнесу. У такому кліматі відкриття філії в Казахстані стає вигідним кроком для закордонних компаній, які хочуть зміцнити свої позиції в Центральній Азії.

У цій статті ми детально проаналізуємо основні аспекти, пов'язані зі створенням і функціонуванням філій іноземних компаній на казахстанській території. Ми обговоримо правові аспекти, включаючи вимоги до реєстрації філії, необхідні документи та процедурні нюанси. Також розглянемо податкові зобов'язання, які можуть вплинути на діяльність філії. Крім того, стаття порушує питання управління та операційної діяльності філії, наголошуючи на важливості розуміння місцевих управлінських практик і стандартів роботи.

Що таке філія і як вона функціонує в юридичному контексті Казахстану

Філія є однією з форм організації бізнесу для іноземних компаній, які хочуть розширювати свої операції за межами своєї країни. У контексті казахстанського законодавства, філія є структурним підрозділом, який функціонує окремо від головної компанії, але знаходиться на території Казахстану.

Відповідно до статті 43 Цивільного кодексу Республіки Казахстан від 27 грудня 1994 року (N 268-XIII), філія діє не як самостійна юридична особа, а як частина материнської компанії. Це означає, що вона не має окремої юридичної самостійності, але має право займатися діяльністю від імені та за дорученням материнської організації.

Різниця між філією та дочірньою компанією полягає в ступені юридичної незалежності. У той час як дочірня компанія є окремою юридичною особою зі своєю управлінською структурою та капіталом, філія залежить від материнської компанії та підпорядковується її управлінню. Це спрощує процеси управління та звітності для материнської компанії.

Щоб заснувати філію в Казахстані, необхідно пройти низку бюрократичних процедур. Процес включає реєстрацію в Міністерстві юстиції Республіки Казахстан, подання установчих документів материнської компанії, документа про рішення відкрити філію, а також надання довіреності особі, яка представлятиме інтереси філії в Казахстані.

Філії зобов'язані дотримуватись казахстанського законодавства, включаючи податкове, трудове, екологічне право та норми промислової безпеки. Вони мають вести бухгалтерський облік і подавати податкову звітність відповідно до місцевих законів. Ефективне управління філією вимагає суворого дотримання всіх казахських законодавчих вимог, щоб уникнути правових порушень і можливих штрафів.

Чому іноземні компанії вибирають Казахстан для розширення свого бізнесу

Закордонні підприємства обирають Республіку Казахстан як майданчик для розвитку своєї діяльності з багатьох причин, які роблять її привабливим напрямом для розширення бізнесу. Заснування філії в цій країні дає закордонним інвесторам значні можливості для зміцнення та зростання глобальних операцій.

Геостратегічне розташування

Республіка Казахстан знаходиться в серці Євразії, виконуючи функцію сполучної ланки між великими ринками Європи та Азії. Таке розташування забезпечує оптимальні умови для розвитку логістичних і комерційних операцій. Створення філії в Казахстані дає перевагу у вигляді швидкого доступу до ринків Російської Федерації, Китайської Народної Республіки, інших азіатських держав і країн Центральної Азії.

Економічно вигідна податкова політика

Казахстан надає привабливі податкові стимули для закордонних інвесторів, включаючи зменшені тарифи на корпоративний податок і можливість інтеграції до спеціальних економічних зон, які пропонують додаткові економічні преференції. Створення філії в цьому регіоні також дозволяє скористатися договорами щодо запобігання подвійному оподаткуванню, укладеними з багатьма країнами.

Економічна і політична стабільність

Казахстан виявляє політичну стійкість, що значно знижує ризики для іноземних капіталовкладень. Національна економіка демонструє стійке зростання, яке забезпечується активною підтримкою з боку уряду через різні програми та ініціативи для залучення іноземних компаній.

Розвинений інфраструктурний сервіс і технологічний прогрес

Влада Республіки Казахстан активно фінансує покращення інфраструктурних об'єктів і технологічної бази, що підвищує привабливість країни для створення філій компаній, які займаються передовими технологіями, транспортом і логістикою, а також енергетичною галуззю. Розширення транспортної мережі та вдосконалення технологічних норм відкривають нові перспективи для підприємницької діяльності.

Кваліфіковані трудові кадри

Казахстан має великий пул кваліфікованих трудових ресурсів із порівняно низькими вимогами до зарплати порівняно з іншими розвиненими ринками. Наявність добре освічених і багатомовних спеціалістів робить країну ідеальною для компаній, які прагнуть ефективно управляти своїми операціями в регіоні.

Прозорі інвестиційні процеси

Казахстан значно спростив процедури для капіталовкладників з інших країн, які хочуть створити філію на території Казахстану. Прозорість і передбачуваність інвестиційних процедур знижують адміністративні перешкоди та сприяють прискоренню запуску ділових операцій.

Заснування філії в Казахстані дає закордонним організаціям не тільки економічні переваги, а й унікальні стратегічні можливості для адаптації та зростання в регіоні, який швидко розвивається. Ці аспекти разом формують привабливий клімат для розширення глобального бізнесу.

Послідовність у процесі реєстрації філії в Казахстані

Для компаній, які прагнуть відкрити філію в Казахстані, критично важливо дотримуватися встановленої законодавством процедури. Нижче наводиться детальний покроковий опис процесу реєстрації філії:

Етап 1

Підготовка необхідної документації

Перший крок полягає в збиранні та підготовці всіх документів, необхідних для реєстрації. Це включає нотаріально засвідчені копії статутних документів головної компанії, рішення про створення філії, довіреність і накази про призначення керівника філії. Документація, підготовлена ​​іноземною мовою, має бути перекладена казахською або російською мовою та нотаріально засвідчена.

Етап 2

Подання документів до реєстраційного органу

Наступний крок – подання всіх підготовлених і нотаріально засвідчених паперів до Міністерства юстиції Республіки Казахстан або до його територіальних підрозділів. Необхідно переконатися, що всі бланки та документи заповнені правильно та відповідають нормам законодавства Казахстану. На цьому етапі також провадиться сплата державного мита за реєстрацію філії.

Етап 3

Отримання реєстраційного свідоцтва

Після аналізу поданих документів і даних реєстраційний орган видає свідоцтво про реєстрацію філії в Республіці Казахстан. Цей акт підтверджує, що філія офіційно зареєстрована та уповноважена вести свою діяльність на території Казахстану. Терміни отримання свідоцтва можуть змінюватись від кількох днів до кількох тижнів залежно від обставин та повноти поданих документів.

Кожен із цих кроків вимагає ретельної уваги до деталей і точного дотримання казахстанського законодавства для забезпечення легального та успішного функціонування філії в Казахстані.

Перелік документації для реєстрації філії в Казахстані

Оформлення необхідних паперів для заснування філії в Казахстані вимагає від закордонних організацій особливої ​​уваги та надання певного переліку документації, встановленого законами Республіки Казахстан. Список необхідних документів для цієї процедури:

 • Засвідчені нотаріально копії основних документів головної компанії: статуту та установчого договору.
 • Постанова про формування підрозділу, яка містить його найменування, розташування на території Казахстану, мету і сфери діяльності.
 • Призначення керівника підрозділу з описом його повноважень, підтверджене підписом і печаткою головної компанії: розпорядження чи указ.
 • Довіреність для представника, який діє від імені іноземної організації в юрисдикції Казахстану: з чіткою вказівкою повноважень представника, включаючи право підпису документів, представлення інтересів у державних інстанціях та управління фінансовими коштами.

Усі папери повинні бути перекладені присяжним перекладачем казахською або російською мовами. Переклади мають бути нотаріально засвідченими в країні походження, потім легалізовані або апостильовані залежно від того, чи є країна підписантом Гаазької конвенції.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Управління філією в Казахстані

Управління філією на території Казахстану включає встановлення ефективної управлінської структури і чітке визначення прав та обов'язків керівника філії. Це критично важливі аспекти, які забезпечують не лише законність діяльності філії, а й її ефективність і відповідність корпоративним цілям материнської компанії.

Особливості корпоративного управління філією в Республіці Казахстан

Корпоративне управління філією в Республіці Казахстан є складним процесом, який вимагає суворої відповідності як місцевому законодавству, так і корпоративним стандартам материнської компанії.

Основою корпоративного управління є принципи, які забезпечують стабільність та ефективність діяльності філії:

 • Дотримання законодавства Філія має діяти в межах законів Казахстану, що включає дотримання податкового кодексу, трудового законодавства, правил охорони навколишнього середовища та інших регуляторних вимог.
 • Підзвітність Філія повинна регулярно звітувати перед материнською організацією про свою роботу, фінансовий стан і виконання встановлених цілей.
 • ПрозорістьУсі фінансові операції мають проводитися прозоро, із забезпеченням доступу до інформації для материнської компанії та відповідних регулювальних органів.

Організаційна структура філії

Організаційна структура філії в Казахстані зазвичай будується в такий спосіб, щоб відповідати як операційним і стратегічним завданням бізнесу, так і нормам законодавства Казахстану. Ця структура розробляється для забезпечення ефективного управління та координації всіх аспектів діяльності на місцевому рівні.

Керівництво філії
Ключову роль в управлінській ієрархії філії грає його керівник. Ця особа, яка призначається материнською компанією, відповідає за ведення всіх операцій на території Казахстану. Керівник займається стратегічним плануванням та ефективним розподілом ресурсів, дотримуючись встановлених материнською компанією напрямків. Його повноваження зазвичай підкріплюються довіреністю чи іншим документом.
Фінансовий відділ
Бухгалтерський відділ філії відповідає за фінансові операції в межах чинного законодавства Казахстану. До його завдань належить підготовка фінансової та податкової звітності, що є важливим аспектом для підтримки прозорості та відповідності фінансових операцій вимогам закону.
Відділ кадрів
Відділ кадрів регулює всі аспекти трудових відносин усередині філії, включаючи процеси найму, навчання, оцінки та звільнення працівників. Цей відділ також займається забезпеченням дотримання трудового законодавства Казахстану, що є критично важливим для уникнення юридичних ризиків.
Юридичний відділ
За необхідності, в структуру філії може бути включений юридичний відділ. Його завдання включають надання юридичної підтримки, моніторинг за змінами в законодавстві та захист інтересів філії в різних державних структурах. Юридичний відділ також займається вирішенням спорів.

Залежно від масштабів діяльності та вимог ринку структура управління філії може піддаватися модифікаціям, що дозволяє організації гнучко адаптуватися до змінних умов.

Права та обов'язки керівника філії

Керівник філії в Казахстані займає ключову позицію, керуючи повсякденною операційною діяльністю та спрямовуючи філію до досягнення встановлених стратегічних цілей. Ефективність його роботи безпосередньо впливає на успіх як самої філії, так і материнської компанії. У зв'язку з цим, права та обов'язки керівника чітко визначені для забезпечення організаційної ефективності та дотримання законодавчих меж.

Права

Обов'язки

Представлення інтересів материнської компанії: керівник уповноважений діяти від імені компанії в Казахстані, взаємодіючи з третіми особами.

Управління персоналом: керівник відповідає за розробку та реалізацію політик і процедур, спрямованих на підвищення продуктивності та ефективності роботи персоналу.

Ухвалення управлінських рішень: у межах наданих повноважень керівник приймає рішення, створені для поліпшення роботи філії.

Звітність: він забезпечує підготовку та своєчасне подання всіх бухгалтерських і податкових звітів, дотримуючись вимог казахстанського законодавства.

Управління контрактами та фінансами: він також має право укладати та розривати контракти, управляти фінансами та розпоряджатися активами філії.

Інформування материнської компанії: регулярне оновлення інформації про поточний стан справ і розвиток філії важливе для прийняття стратегічних рішень на рівні материнської компанії.

Чітке розмежування та визначення цих прав та обов'язків мають критичне значення для забезпечення безперебійної та законної роботи філії в Казахстані. Така організація управління допомагає мінімізувати ризики, пов'язані з операційною діяльністю, та підтримує високий рівень корпоративного управління.

Податкові зобов'язання філій іноземних компаній у Казахстані

Філії іноземних корпорацій, які функціонують на території Казахстану, піддаються тим самим податковим вимогам, як і внутрішні підприємства. Основні податкові зобов'язання, з якими мають справу ці філії, включають:

Податок на прибуток

Філії в Казахстані мають сплачувати податок на прибуток, який нині становить 20%. Цей податок обчислюється з чистого прибутку, отриманого філією в результаті операційної діяльності в Казахстані. Розрахунок податку ґрунтується на прибутку після відрахування всіх витрат, що дозволяє філії оцінити свої фінансові результати за звітний період.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Стандартна ставка ПДВ складає 12%. Філії, які займаються діяльністю, що підлягає оподаткуванню ПДВ, повинні реєструватися як платники цього податку. Це означає, що вони зобов'язані включати ПДВ у вартість своїх товарів і послуг, а також здійснювати відповідні відрахування до бюджету.

Філії іноземних компаній, які здійснюють діяльність у Казахстані, повинні суворо дотримуватися зазначених податкових регулювань для забезпечення законності своєї роботи та уникнення можливих податкових санкцій. Важливо, щоб керівництво філії мало чітке розуміння всіх податкових зобов'язань, щоб гарантувати дотримання всіх фінансових та юридичних вимог в країні перебування.

Валютне регулювання в Казахстані

У Казахстані діє комплекс суворих правил валютного контролю, метою яких є регулювання як операцій із капіталом, так і поточних валютних операцій. Ці заходи спрямовані на стабілізацію національної валюти та забезпечення контролю за валютними потоками.

Операції з капіталом охоплюють широкий спектр фінансових дій, включаючи інвестиції в основний капітал, надання та отримання кредитів, купівлю нерухомості, а також переказ прибутку за межі країни. Для цих операцій необхідно отримати спеціальний дозвіл від Національного банку Казахстану. Крім того, багато таких транзакцій вимагають реєстрації кожної окремої угоди. Це необхідно для того, щоб держава могла ефективно відстежувати та контролювати великі потоки капіталу, запобігаючи можливим фінансовим порушенням та забезпечуючи економічну безпеку країни.

Всі поточні операції включають діяльність, пов'язану з щоденним веденням бізнесу. Приклади таких операцій – це імпорт та експорт товарів і послуг, оплата ліцензій та роялті. На відміну від операцій з капіталом, щодо поточних операцій зазвичай не потрібно отримання попереднього дозволу. Проте потрібна обов'язкова декларація всіх таких транзакцій. Декларація видається для контролю за коректністю валютних операцій і дотриманням норм валютного законодавства. Це дозволяє державним органам забезпечувати прозорість і законність міжнародної торгівлі та інших комерційних операцій.

Бухгалтерський і податковий облік для філій іноземних компаній у Казахстані

Бухгалтерський і податковий облік у Казахстані для філій іноземних компаній підпорядковується чітким регламентам, що забезпечують дотримання місцевих фінансових і податкових норм.

Бухгалтерський облік

Філії мають вести бухгалтерський облік відповідно до Національних стандартів фінансової звітності (НСФЗ). Ці стандарти аналогічні міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) та призначені для забезпечення прозорості та сумісності фінансових звітів.

Фінансова звітність

Щороку філія зобов'язана складати та надавати повний комплект фінансової звітності, який включає балансовий звіт, звіт про фінансові результати та звіт про рух коштів. Ця звітність є основою для оцінки фінансового стану організації та її операційної ефективності.

Податковий облік

Податковий облік ведеться окремо від бухгалтерського та повинен точно відображати всі податкові зобов'язання філії в Казахстані. Ця вимога забезпечує коректне обчислення податків згідно з казахстанським законодавством, що є критично важливим для уникнення можливих податкових санкцій.

Аудит

Філії в Казахстані, які належать до категорії великих підприємств за критеріями обсягу виручки, активів чи чисельності персоналу, зобов'язані проходити щорічний аудит. Також аудит може вимагатися у випадку участі компанії в певних видах діяльності, які вважаються високоризикованими, або за наявності кредитів і позик від державних фондів.

Після завершення аудиту аудитор надає аудиторський висновок, який є важливим документом для керівництва материнської компанії та регуляторів. Цей звіт може бути використаний для коригування управлінських рішень, оптимізації операційної діяльності та покращення фінансової дисципліни.

Дотримання цих принципів регулювання не тільки сприяє законній і прозорій діяльності філії, а й мінімізує ризики, пов'язані з податковими та валютними порушеннями.

Поради для нових компаній з ведення бізнесу в Казахстані

Бізнес-діяльність у Казахстані може відкрити перед новими компаніями унікальні можливості та виклики. Нижче наведено детальні рекомендації, які сприяють оптимізації бізнес-процесів і дотриманню місцевих правових норм.

Порада 1. Ретельна розробка планів і дослідження ринку

Перш ніж входити на казахстанський ринок, проведіть глибокий аналіз місцевих потреб і пріоритетів. Вивчіть конкурентне середовище, культурні особливості та ринкові тенденції. Це дозволить адаптувати ваш продукт чи послугу до специфіки регіону та визначити потенційний попит. Особливу увагу приділіть аналізу регуляторного середовища, щоб розуміти всі вимоги та зобов'язання.

Порада 2. Дотримання правових розпоряджень

Забезпечте повну відповідність вашого бізнесу до вимог казахстанського законодавства. Це передбачає правильну реєстрацію бізнесу, виконання трудових законів щодо заробітної плати та умов праці, а також точне нарахування та сплату податків. Недотримання законодавчих вимог може призвести до серйозних штрафів і правових проблем.

Порада 3. Кадрове адміністрування

Найміть кваліфікованих місцевих співробітників, які розуміють культуру та ринок Казахстану. Розробіть систему мотивації та навчання для підвищення їх продуктивності та лояльності. Це забезпечить стабільніше функціонування вашого бізнесу та покращення взаєморозуміння всередині команди.

Порада 4. Управління фінансовими ресурсами та планування

Реалізуйте ефективні заходи управління фінансами та ефективне управління бюджетами. Забезпечення достатньої ліквідності в початковий період життєво важливе для підтримки операційної діяльності філії в Казахстані та уникнення фінансових труднощів.

Порада 5. Комплаєнс і ризик-менеджмент

Розробіть і впровадьте політики внутрішнього контролю для дотримання законодавчих і корпоративних нормативів. Постійно відстежуйте та керуйте ризиками, щоб зменшити потенційні загрози для вашого бізнесу, наприклад, фінансові, операційні та репутаційні ризики.

Порада 6. Інтеграція з місцевою бізнес-спільнотою

Стати активним учасником місцевої бізнес-спільноти. Беріть участь у заходах і мережевих зустрічах, будуйте ділові відносини та партнерства. Співпраця з місцевими постачальниками та підрядниками може суттєво знизити ваші операційні витрати та покращити ефективність.

Порада 7. Використання технологій

Впровадьте сучасні IT-рішення для автоматизації бізнес-процесів і підвищення управлінської ефективності. Забезпечте високий рівень інформаційної безпеки, щоб захистити ваші дані та системи від кібератак.

Порада 8. Моніторинг змін у законодавстві

Регулярно оновлюйте свої знання щодо законодавчих змін у Казахстані, які можуть вплинути на ваш бізнес. Це дозволить вам своєчасно адаптуватися до нових вимог та уникнути правових проблем.

Порада 9. Підготовка до можливих кризових ситуацій

Розробіть і реалізуйте плани з управління кризовими ситуаціями, щоб швидко та ефективно реагувати на можливі фінансові потрясіння, політичну нестабільність чи природні катастрофи.

Ці рекомендації допоможуть вашій компанії успішно адаптуватися та розвиватися на казахстанському ринку, мінімізуючи ризики та оптимізуючи можливості для зростання.

Висновок

Відкриття філії в Республіці Казахстан відкриває великі можливості для міжнародного розширення та дозволяє підприємствам зміцнити свою присутність на одному з провідних ринків Центральної Азії. З грамотним підходом і детальною підготовкою, філія може перетворитися не тільки на джерело додаткового прибутку, а й на стратегічний вузол для продовження розширення в цьому регіоні.

Проте процес заснування філії на території Казахстану охоплює низку складних етапів, які вимагають ґрунтовного знання місцевих законодавчих і управлінських особливостей. Саме тут компанія YB Case може виявитися незамінним помічником. Маючи великий досвід у сфері корпоративного консалтингу та правових послуг. YB Case пропонує всебічну підтримку в оформленні філій іноземних компаній, включаючи:

 • консультації щодо вибору оптимальної ОПФ для філії;
 • допомогу в збиранні пакета документації;
 • сприяння в процедурі реєстрації філії, включно зі взаємодією з місцевими регулювальними та податковими органами;
 • консультації щодо податкової стратегії та її оптимізації;
 • організацію бухгалтерського та податкового обліку;
 • підтримку в управлінні персоналом і дотриманні норм трудового законодавства.

Супровід YB Case на кожному етапі процесу не тільки полегшить навантаження на ваш внутрішній ресурс, а й допоможе уникнути потенційних правових і фінансових ризиків, пов'язаних із веденням бізнесу в новій юрисдикції.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар