Як імпортувати продукцію до Арабських Еміратів у 2024 році?

Вступ

Огляд економіки ОАЕ та важливість імпорту для країни

Імпорт продукції в Арабські Емірати у 2024 році є ключовим фактором, який підтримує динамічний розвиток і диверсифікацію економіки країни. Економіка ОАЕ, традиційно залежна від нафтогазового сектора, активно розвивається в бік збільшення частки ненафтового сектора, включаючи туризм, будівництво, торгівлю та фінансові послуги. У цьому контексті імпорт продукції в ОАЕ відіграє важливу роль, забезпечуючи необхідними товарами та послугами бізнес-сектор і населення країни.

Прагнення ОАЕ до економічного розмаїття зумовило значне збільшення обсягу імпорту з різних країн світу. Країна активно ввозить продукцію високого попиту, включаючи електроніку, машини, транспортні засоби, продукти харчування, ювелірні вироби та одяг, що робить його одним із провідних імпортерів у регіоні. Важливість імпорту для економіки ОАЕ також наголошується на активному розвитку інфраструктури та логістики, включаючи великі морські порти та аеропорти, що сприяє спрощенню процесу ввезення товарів.

Особлива увага при імпорті товарів в ОАЕ приділяється якості продукції, що зумовлено прагненням забезпечити високі стандарти життя для населення та потребами бізнесу в якісній сировині та комплектуючих. Це призвело до формування суворих вимог до імпорту, включаючи необхідність сертифікації продукції за міжнародними та національними стандартами.

Для підтримки балансу торгівлі в країні також активізують експортні операції, особливо у сфері перероблених товарів, що, своєю чергою, стимулює подальший імпорт продукції в ОАЕ для забезпечення необхідними ресурсами виробничих потужностей. Ця взаємодія між імпортом та експортом сприяє зміцненню міжнародних торговельних зв'язків і підвищенню конкурентоспроможності економіки на глобальному рівні.

У контексті глобалізації та міжнародної торгівлі, ввезення продукції в ОАЕ залишається одним із найважливіших аспектів економічного зростання та розвитку країни, забезпечуючи не лише доступ до необхідних товарів і послуг, а й сприяючи інтеграції у світову економічну систему.

Короткий аналіз змін у вимогах до імпорту в 2024 році

Імпорт товарів в ОАЕ зазнав значних змін у 2024 році, що стало результатом прагнення країни до подальшої інтеграції у світову економіку та забезпечення високих стандартів якості продукції. Ці зміни охоплюють широкий спектр аспектів, включаючи процедури документації, сертифікації та митного оформлення, при цьому основна увага приділяється спрощенню та цифровізації митних процедур для прискорення та полегшення процесу імпорту.

Однією з ключових змін стало запровадження оновлених норм і стандартів для товарів, які імпортуються, особливо щодо продовольчих товарів, електроніки та будівельних матеріалів. Такі вимоги призначені для забезпечення безпеки, ефективності та екологічної сумісності продукції, що надходить на ринок ОАЕ. Це включає суворі стандарти якості та сертифікації, які відповідають міжнародним нормам.

Ввезення товарів до ОАЕ тепер потребує більш детальної документації для доказу відповідності продукції встановленим стандартам. Наприклад, для продовольчих товарів необхідні сертифікати, які підтверджують її походження, а також відповідність нормам халяль, якщо це можна застосувати. Це забезпечує прозорість постачання та гарантує, що імпортовані продукти відповідають очікуванням споживачів і вимогам безпеки.

1

Важливим аспектом змін є посилення використання цифрових технологій у процесі імпортування. Електронні митні декларації, автоматизоване управління документами та використання блокчейну для відстеження поставок значно спрощують процедури та скорочують час на митне оформлення. Це не лише знижує витрати імпортерів, а й підвищує ефективність проходження митних служб ОАЭ.

З урахуванням змін у вимогах до імпорту товарів до ОАЕ, компанії, які займаються ввезенням продукції, повинні ретельно стежити за нововведеннями в законодавстві та адаптувати свої бізнес-процеси. Це включає оновлення внутрішніх стандартів якості, перегляд постачальників і поліпшення систем управління ланцюжками поставок. Такий підхід дозволить не тільки відповідати оновленим вимогам, а й підвищити конкурентоспроможність на ринку ОАЕ, який продовжує залишатися одним із найпривабливіших і найдинамічніших у регіоні.

Основні товарні групи, які імпортуються в ОАЕ

Імпорт у Дубай та ОАЕ загалом у 2024 році очікує продовження тенденції зростання попиту на ключові товарні групи – такі, як засоби наземного транспорту, пластмаси, алюміній, тютюн, ефірні олії та вироби з чорних металів. Це відображає широкий спектр економічної активності в країні та потреби зростаючого ринку. За даними попередніх років, значні обсяги імпорту були спрямовані на підтримку різних секторів економіки, включаючи будівництво, виробництво та споживчий ринок.

Різноманітність імпортованих товарів наголошує на потребі ОАЕ в продукції високої якості для задоволення внутрішнього попиту та підтримки експортної діяльності. Прогнозоване зростання економіки ОАЕ на 4% у 2024 році, засноване на розширенні нафтового сектора, підкреслює потенціал для нових постачальників у сферах нерухомості, будівництва, туризму, оптової торгівлі, промисловості та фінансових послуг. Це створює сприятливі умови для збільшення імпорту в Дубай та інші регіони ОАЕ, особливо в контексті глобальних інновацій і технологічного розвитку.

Зниження інфляції в ОАЕ до 3,2% у 2023 та 2024 роках, як очікується, також сприяє збільшенню купівельної спроможності та, відповідно, посилить попит на імпортні товари. Це відкриває додаткові можливості для міжнародних постачальників, особливо в умовах стабілізації вартості життя та помірного зростання вартості оренди та заробітної плати в країні.

Враховуючи ці фактори, новим постачальникам важливо зосередитися на якості та відповідності продукції місцевим стандартам і вимогам, а також активно досліджувати потреби ринку ОАЕ для адаптації своїх пропозицій. Здатність запропонувати інноваційні товари та послуги, які відповідають запитам еміратського ринку, буде ключовим фактором успіху на тлі економічного тривалого зростання і диверсифікації.

Опис основних товарів, які експортуються з ОАЕ

Експорт товарів з Об'єднаних Арабських Еміратів займає центральне місце в економічному розвитку країни, утверджуючи її позиції як одного з лідерів торгівлі на Близькому Сході. Різноманітність товарів, які експортуються, включаючи нафту, золото, алмази, автомобільну продукцію та комп'ютерну техніку, підкреслює значний внесок цієї юрисдикції у світову економіку.

 • Нафта та продукти її переробки продовжують домінувати в експортному портфелі ОАЕ, забезпечуючи більшу частину доходів від експорту. У 2022 році частка експорту сирої нафти та продуктів її переробки з бітумінозних мінералів склала близько 29%, що еквівалентно приблизно 154 мільярдам доларів США, тоді як продукти переробки бітумінозних порід, крім сирих, принесли ще 15,7% (81 мільярд доларів США) ) до загального експорту.
 • Золото також відіграє ключову роль в експортній діяльності ОАЕ з обсягом експорту в 2022 році на суму 35 мільярдів доларів США, що становить приблизно 6,9% від загального експорту, наголошуючи на стратегічному положенні ОАЕ як важливого світового центру торгівлі дорогоцінними металами.
 • Діаманти, як в обробленому, так і в необробленому вигляді, зробили свій внесок в економіку ОАЕ, склавши 3,81% від загального обсягу експорту, що в сумі становить близько 19,6 мільярда доларів США, демонструючи значущість країни в алмазній галузі.
 • Легкові та інші види транспортних засобів також суттєво сприяють експортній діяльності, становлячи 1,68% від загального обсягу експорту, що дорівнює приблизно 8,69 мільярдам доларів США.
 • Комп'ютерна техніка та пов'язані з нею пристрої займають своє місце в експорті, вносячи 1,47% у загальний обсяг, або 7,61 мільярда доларів США.

Прагнення економічної диверсифікації та зміцнення міжнародних торговельних зв'язків зумовило те, що в першій половині 2023 року обсяг експортованих товарів з ОАЕ до країн G20 збільшився на 14,4%, досягнувши 181,9 мільярда доларів США.

У контексті міжнародної економіки, Об'єднані Арабські Емірати демонструють приклад економічного розвитку, заснованого на диверсифікації галузей та активному залученні до глобальної торгівлі. Експорт товарів з Арабських Еміратів відображає стратегічне бачення уряду щодо зміцнення економічних зв'язків і розширення торговельних горизонтів.

Вимоги до імпорту в ОАЕ

Ліцензування для імпорту

Для здійснення постачання товарів до Арабських Еміратів, компаніям необхідно пройти процедуру ліцензування та зареєструватися в митній системі Дубая.

Етап 1

Реєстрація юридичної особи в ОАЕ

Спочатку необхідно зареєструвати компанію в ОАЕ. Вибір форми юридичної особи залежить від специфіки бізнесу та може вимагати участі громадянина Еміратів як партнера. Компанії, які хочуть займатися імпортом та експортом безпосередньо, зазвичай реєструються як компанія з обмеженою відповідальністю (LLC). Альтернативний варіант – співпраця з торговими агентами, при цьому агентом також має бути компанія, яка належить громадянинові Еміратів.

Етап 2

Отримання ліцензії на експорт/імпорт

Для здійснення торговельної діяльності в ОАЕ, включаючи імпорт та експорт товарів, компаніям необхідно отримати відповідну ліцензію. Цей процес вимагає попередньої реєстрації в митній системі ОАЕ та подання всіх необхідних документів.

Етап 3

Реєстрація в митній системі Дубая E-Mirsal 2

Митниця Дубая використовує електронну систему E-Mirsal 2 для подання митних декларацій та управління процесом митного оформлення. Система дозволяє подавати декларації в електронному вигляді, сплачувати мита та податки, а також взаємодіяти з державними органами. Усі декларації обробляються автоматично завдяки системі управління ризиками, що значно скорочує час на митне оформлення.

Етап 4

Огляд вантажів і сплата мит

Після подання митної декларації вантажі можуть бути піддані різним видам перевірки, включаючи фізичний огляд, аналіз за допомогою рентгенівських променів або проведення лабораторних аналізів. Відповідальність за сплату всіх відповідних мит і податків, необхідних для звільнення товарів, лежить на імпортерах. В Об'єднаних Арабських Еміратах існують різноманітні методи оплати цих зборів, зокрема і через інтернет-платежі, банківські перекази або безпосередньо в пунктах митного оформлення.

Необхідно усвідомлювати, що певні види товарів вимагають особливої уваги при декларуванні та можуть бути об'єктами обмежень або потребувати спеціальних дозволів для їх транспортування через кордон. До таких товарів відносяться вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухові матеріали, наркотичні засоби, хімічні речовини, небезпечні матеріали, живі тварини та певні продовольчі продукти. Отримання всіх необхідних дозволів від уповноважених державних установ та точне декларування цих товарів під час проходження митного контролю є обов'язковим.

Ввезення товарів до Об'єднаних Арабських Еміратів передбачає не лише дотримання митних правил, а й сувору відповідність продукції до національних і міжнародних стандартів, що забезпечує безпеку та якість товарів для кінцевих споживачів. Це спричиняє необхідність сертифікації деяких категорій товарів і підтвердження їх відповідності стандартам ESMA, а також оформлення спеціальних дозволів для імпорту товарів, які потрапляють до категорій з обмеженнями або підлягають контролю.

Документальні вимоги

При ввезенні продукції до ОАЕ необхідно відповідати низці документальних і регуляторних вимог. Для здійснення імпорту товарів в Емірати потрібні такі документи та сертифікати:

 • Сертифікат походження підтверджує країну виробництва товару. Він необхідний для митного очищення і може впливати на мита.
 • Комерційний рахунок-фактура повинна містити повну інформацію про продукт, включаючи опис, кількість і вартість.
 • Пакувальний лист деталізує інформацію про упаковку кожного товару в партії, полегшуючи перевірку митницею.
 • Коносамент чи інший транспортний документ підтверджує відправлення та отримання товару.
 • Санітарно-гігієнічні сертифікати та інші спеціалізовані сертифікати можуть знадобитися для певних категорій товарів, особливо для продуктів харчування, щоб підтвердити їхню безпеку та відповідність стандартам.

Важливо враховувати, що ОАЕ має суворі правила щодо ввезення певних видів товарів. Наприклад, для продуктів харчування можуть знадобитися додаткові дозволи або сертифікати. Свіжі м'ясні та молочні продукти, фрукти та овочі можуть підлягати додатковим обмеженням і вимагати спеціального дозволу на ввезення.

При ввезенні товарів в ОАЕ рекомендується також звернутися до експертів нашої компанії для отримання повної інформації про всі необхідні документи та процедури. Це забезпечить гладке митне оформлення та уникнення можливих штрафів і конфіскації товару.

Крім того, важливо враховувати правила пакування та маркування товарів. Кожен товар має бути упакований відповідно до вимог ОАЕ і мати відповідне маркування, що вказує на його вміст та інші необхідні деталі. Загалом ввезення продукції в ОАЕ потребує ретельного планування та підготовки, а також знайомства з місцевими законами та регулюваннями.

Імпорт з розвинутих країн і регіонів

У 2024 році принципи імпорту та експорту продукції в Об'єднаних Арабських Еміратах продовжують демонструвати свою відкритість і стратегічне положення як глобального торгового хаба, підтримуючи активні торговельні зв'язки з ключовими економіками світу, включаючи Китай, Індію, США, Японію та країни Європейського Союзу.

Китай залишається одним із найбільших торговельних партнерів ОАЕ, демонструючи взаємну вигоду в торгівлі між двома країнами. У 2023 році постачання товарів з Китаю до ОАЕ було здійснено на суму 67 мільярдів доларів США, що підтверджує його значну частку в імпорті ОАЕ. Це відображає глибокі економічні зв'язки між ОАЕ та Китаєм, а також стратегічне значення ОАЕ як воріт до Близького Сходу для китайських товарів.

Індія також займає важливе місце серед торгових партнерів ОАЕ з обсягом постачання на 27 мільярдів доларів США у 2023 році. Це наголошує на зміцненні економічних і торговельних відносин між двома країнами, а також важливості індійського ринку для ОАЕ як джерела різноманітних товарів.

Імпорт товарів зі Сполучених Штатів Америки до ОАЕ у 2023 році зупинилися на позначці 21 млрд USD. Таким чином, США також є одним із ключових економічних і стратегічних партнерів ОАЕ, що свідчить про сильні та взаємовигідні торговельні відносини між двома країнами і роль ОАЕ як важливого партнера для американського бізнесу на Близькосхідному регіоні.

Японія, зі своєю часткою 12 мільярдів доларів США у 2023 році, також займає важливе місце серед імпортерів в ОАЕ, підкреслюючи традиційно сильні економічні зв'язки між ОАЕ та Японією, особливо в секторах енергетики та технологій.

Європейський Союз, що є об'єднанням 27 європейських країн, відіграє ключову роль в імпорті товарів в ОАЕ, забезпечуючи різноманітність товарів і послуг, від високотехнологічного обладнання до розкішних споживчих товарів. Італія та Німеччина згадуються серед найбільших постачальників товарів в ОАЕ, що відображає важливість європейського ринку для ОАЕ та взаємну вигоду від таких торгових відносин.

Об'єднані Арабські Емірати продемонстрували стійкість та адаптивність за умов глобальних економічних викликів, зміцнюючи свої торговельні зв'язки з провідними світовими економіками. Успіх ОАЕ у залученні прямих іноземних інвестицій, посівши друге місце після США за обсягом ПІІ у нові проекти у 2023 році, наголошує на їх привабливості як глобального центру для міжнародного бізнесу та інвестицій. Ця динаміка сприяє диверсифікації економіки країни, знижуючи її залежність від нафтового сектора та сприяючи зростанню в таких галузях, як технології, туризм та фінанси.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Зони вільної торгівлі та їх роль в імпорті

Переваги та особливості торгівлі в зонах вільної торгівлі ОАЕ

Постачання продукції в Арабські Емірати через зони вільної торгівлі (ВЕЗ) має низку переваг та особливостей, що роблять ці зони особливо привабливими для міжнародних інвесторів і підприємців. ВЕЗ в ОАЕ, включаючи Дубай, створено з метою стимулювання економічного зростання та залучення іноземного капіталу, пропонуючи унікальні умови для ведення бізнесу.

Переваги ведення бізнесу у ВЕЗ ОАЕ:
 • Повне іноземне володіння компанією:ВЕЗ дозволяють іноземним інвесторам володіти компанією на 100%.
 • Повна репатріація капіталу та прибутку: інвестори можуть без обмежень переводити свій прибуток і капітал назад у свою країну, не зіштовхуючись із будь-якими обмеженнями чи податками на репатріацію.
 • Відсутність податків: компанії у ВЕЗ звільнено від корпоративного та особистого оподаткування, а також від ПДВ при виконанні певних умов. Це робить ВЕЗ ОАЕ одним із найбільш податково-ефективних місць для ведення бізнесу.
 • Пільги з імпорту та експорту: у ВЕЗ відсутні імпортні та експортні мита, що знижує витрати на транскордонну торгівлю та робить ці зони перспективним місцем для міжнародної торгівлі та логістики.
 • Спрощена процедура реєстрації та ліцензування: уряд ОАЕ розробив спрощені процедури для відкриття бізнесу у ВЕЗ Арабських Еміратів, що значно прискорює процес реєстрації та отримання необхідних ліцензій.
Особливості ВЕЗ ОАЕ:
 • ВЕЗ ОАЕ пропонують спеціалізовану інфраструктуру для різних галузей, включаючи технопарки, логістичні та промислові зони, що робить їх ідеальним місцем для конкретних видів діяльності.
 • Кожна ВЕЗ має свій набір правил і регулювань, а також органи управління, що забезпечує певний ступінь автономії в законодавчій сфері.
 • У ВЕЗ надаються різноманітні офісні та виробничі приміщення, а також послуги підтримки бізнесу, що полегшує запуск та ведення діяльності на території ОАЕ.

Ці переваги та особливості роблять ВЕЗ ОАЕ одним із найпривабливіших місць для міжнародних інвесторів, які прагнуть розширити свою присутність на Близькому Сході.

Процес імпорту товарів у зони вільної торгівлі в ОАЕ

Імпорт товарів у Free Zone ОАЕ включає унікальні переваги та процедури, які відрізняються від традиційних маршрутів імпорту. Вільні економічні зони пропонують іноземним інвесторам можливість повного володіння компанією та ведення бізнесу з мінімальними податковими зобов'язаннями. Ці зони функціонують як автономні регіони з власними керуючими та регулювальними органами, пропонуючи особливі економічні умови для прискорення міжнародної торгівлі та інвестицій.

Процес імпорту товарів у ці зони вимагає дотримання певних правил і процедур, встановлених керуючими органами конкретної вільної зони.

Важливими аспектами при імпорті до ВЕЗ є:
 1. Необхідність реєстрації компанії у ВЕЗ: для імпорту товарів компанія має бути зареєстрована в одній із ВЕЗ ОАЕ, що дає право на ведення бізнесу в межах цієї зони без участі місцевого партнера.
 2. Пільги з оподаткування та митних зборів: компанії, зареєстровані у ВЕЗ, звільняються від багатьох видів податків, включаючи корпоративний податок і ПДВ, а також мита при імпорті та експорті товарів. Це створює значні економічні переваги для ведення міжнародного бізнесу.
 3. Операції за межами ОАЕ: компанії в ВЕЗ можуть вести бізнес не лише всередині країни, а й за її межами, що дозволяє їм функціонувати як міжнародні торговельні хаби без обмежень на експорт і реекспорт товарів.

Створення та використання компанії в ВЕЗ ОАЕ пропонує унікальні можливості для міжнародних підприємців, які хочуть розширити свою присутність на Близькому Сході та скористатися перевагами пільгового оподаткування, спрощених процедур реєстрації та можливості вести бізнес на глобальному рівні з базою в одній з економік регіону, яка найбільш динамічно розвивається.

Прогнози про економіку ОАЕ на 2024 рік

Об'єднані Арабські Емірати продовжують демонструвати помітне економічне зростання у 2024 році з прогнозованим збільшенням валового внутрішнього продукту (ВВП) на 5%. Це відображає важливість та вплив зовнішньоторговельного балансу на економічний добробут країни. Імпорт товарів в ОАЕ відіграє ключову роль у цьому процесі, підтримуючи розширення та диверсифікацію економічної бази, що, своєю чергою, сприяє загальному економічному зростанню.

Зовнішньоторговельний баланс ОАЕ, включаючи імпорт товарів в ОАЕ, значно впливає на економічну динаміку країни. З одного боку, збільшення імпорту відображає зростаючий попит на іноземні товари та послуги, що є показником підвищення рівня життя та розширення бізнес-активності в країні. З іншого боку, це стимулює місцеві підприємства до підвищення конкурентоспроможності та інноваційності, оскільки вони прагнуть задовольнити потреби внутрішнього ринку та замінити імпорт місцевими товарами.

3

Зростання попиту на нерухомість у Дубаї, особливо з боку іноземних інвесторів, також сприяє економічному зростанню ОАЕ. Цей тренд підтримує будівельний сектор і пов'язані з ним галузі, включно з виробництвом будівельних матеріалів та послугами у сфері нерухомості. Збільшення інвестицій у нерухомість не тільки сприяє зростанню ВВП, а й зміцнює зовнішньоторговельний баланс через надходження іноземного капіталу.

В цілому, економіка ОАЕ продовжує демонструвати позитивні тенденції зростання, завдяки активній зовнішньоторговельній діяльності та стратегічному підходу до управління економічним розвитком. Імпорт товарів до ОАЕ залишається важливим компонентом економічної стратегії, сприяючи поглибленню глобальної інтеграції країни та зміцненню її позицій на міжнародній арені.

Висновок

Для імпорту товарів в ОАЕ у 2024 році необхідно враховувати низку факторів, які можуть вплинути на процес та результати бізнесу. Компанія YB CASE є експертом у галузі юридичної підтримки та готова надати всю необхідну інформацію та повний супровід для цього процесу.

Щоб вести бізнес в ОАЕ, необхідно дотримуватися місцевих законів і регулювань. Реєстрація у вільних економічних зонах може бути важливим кроком для максимізації бізнес-можливостей та отримання переваг, які пропонуються цими зонами.

Компанія YB CASE надає експертну підтримку з усіх питань, пов'язаних із юридичним аспектом імпорту товарів до ОАЕ. Наші спеціалісти допоможуть Вам розібратися в місцевому законодавстві, оформленні необхідних документів, а також супроводжувати Вас на всіх етапах бізнес-процесу. Для отримання більш детальної інформації та початку співробітництва Ви можете зв'язатися з нами за вказаними контактами на нашому сайті.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар