Ліквідація компаній у Латвії

Процес ліквідації компанії в Латвії актуальний в умовах економічної невизначеності та зміни бізнес-середовища. Компанії зіштовхуються з необхідністю завершення діяльності з різних причин, включаючи фінансові труднощі, стратегічні зміни чи виконання вимог законодавства. Ліквідація латвійської компанії дозволяє офіційно завершити її існування, врегулювати зобов'язання перед кредиторами і розподілити залишки активів серед акціонерів. Розуміння механізму ліквідації необхідне підприємцям, юристам та аудиторам для забезпечення його правомірного та результативного виконання.

У цій публікації будуть розглянуті причини, через які може знадобитися закриття фірми в Латвії, та різні види ліквідації, включаючи добровільну та примусову. Ми опишемо докладний процес добровільного припинення діяльності підприємства, починаючи з ухвалення рішення акціонерами та закінчуючи закриттям компанії в Реєстрі. Також розглянемо етапи примусової ліквідації, включаючи ініціювання процесу, судовий розгляд і виконання рішення суду.

Загальна інформація про законодавство Латвії щодо ліквідації компаній

Ліквідація підприємства в Латвії суворо регулюється національним законодавством, яке охоплює всі аспекти цього процесу від ухвалення рішення до остаточного закриття компанії. Розуміння нормативно-правової бази є ключовим елементом успішного виконання процедури ліквідації. Законодавство Латвії забезпечує чіткі та прозорі процедури, спрямовані на захист інтересів кредиторів, акціонерів та інших зацікавлених сторін.

Розглянемо основні законодавчі акти, які регулюють ліквідацію фірм у Латвії:

 • Комерційний закон (Komerclikums, 2000) регулює питання щодо створення, функціонування та ліквідації комерційних фірм в юрисдикції Латвії. Закон містить докладні положення про добровільну та примусову ліквідацію компаній, процедури повідомлення кредиторів, призначення ліквідатора та розподіл активів.
 • Закон про неспроможність (Maksātnespējas likums, 2010) регулює процеси, пов'язані з банкрутством і ліквідацією неплатоспроможних компаній. Закон визначає порядок ініціювання банкрутства, призначення адміністраторів і ліквідаторів, а також правила розподілу активів між кредиторами.
 • Закон про Реєстр підприємств (Uzņēmumu reģistra likums) регулює діяльність Реєстру підприємств Латвії, який здійснює реєстрацію, зміну та ліквідацію юридичних осіб. Закон містить процедури подання документів на ліквідацію та вимоги до оформлення звітності.
 • Закон про податки та збори (Par nodokļiem un nodevām) включає закони, які регулюють оподаткування в Латвії – такі, як Закон про податок на прибуток підприємств (Corporate Income Tax Law) та Закон про податок на додану вартість (Value Added Tax Law). Ці закони визначають податкові зобов'язання фірм у процесі їх закриття.

Ці закони забезпечують правову основу для ліквідації компаній у Латвії та визначають порядок виконання всіх необхідних процедур, щоб забезпечити законне та впорядковане завершення роботи підприємства

Причини ліквідації компанії в Латвії

Ліквідація компанії є важливим аспектом корпоративного управління і її причини можуть бути різними. У Латвії процес ліквідації суворо регламентований законодавством, що забезпечує прозорість і захист інтересів усіх учасників. Розуміння причин, через які може знадобитися ліквідація, дозволяє правильно оцінити ситуацію та вибрати найкращий спосіб для завершення діяльності.

Розглянемо основні причини ліквідації компаній у Латвії, включаючи фінансові труднощі, рішення власників та юридичні підстави.

Неможливість сплати боргів

Організація може бути в становищі, коли її майнові активи та кошти не здатні покрити борги перед кредиторами. У таких обставинах організація визнається банкрутом, що може призвести до її добровільного чи вимушеного закриття. За законами Латвії фірми, нездатні задовольнити свої фінансові обов'язки, зобов'язані розпочати процес ліквідації або банкрутства для забезпечення захисту прав кредиторів.

Завершення бізнесу з ініціативи власників

Іноді власники компанії в Латвії можуть ухвалити рішення про її закриття з особистих чи стратегічних причин. Наприклад, власники можуть вирішити вийти на пенсію, перейти на інші проєкти або просто припинити діяльність без будь-яких фінансових проблем. У випадку ініціюється процес добровільної ліквідації, при якому компанія офіційно припиняє свою діяльність.

Рішення суду

Рішення суду про закриття організації може бути винесене за різними юридичними спорами та процесами. Наприклад, кредитори можуть звернутися до судових інстанцій із позовом про закриття фірми в Латвії, обумовлене невиконанням нею фінансових зобов'язань. Аналізуючи подані аргументи, суд може винести ухвалу про обов'язкове закриття для вирішення боргових питань і забезпечення інтересів усіх залучених сторін.

Ліквідація компанії в Латвії може бути зумовлена ​​різними обставинами, які вимагають детального вивчення та дотримання нормативних процедур. Усвідомлення цих причин та відповідних законів допомагає забезпечити законне та систематизоване припинення діяльності організації, мінімізуючи збитки та ризики для всіх залучених осіб.

Види ліквідації підприємства в Латвії

У Латвії процедура припинення діяльності організацій може починатися по-різному, залежно від умов та причин, які спричинили необхідність закриття. Існують різні форми такого припинення: добровільне, обов'язкове чи ініційоване уповноваженим органом з реєстрації підприємств. Кожен варіант ліквідації характеризується своїми унікальними рисами, послідовністю дій та юридичними приписами.

Добровільна ліквідація
Добровільна ліквідація здійснюється за рішенням власників підприємства. Вона може бути пов'язана з різними причинами – такими, як завершення бізнесу, зміна стратегії або особисті обставини власників. Добровільна ліквідація дозволяє власникам контролювати процес закриття компанії та мінімізувати можливі ризики та втрати.
Примусова ліквідація
Примусова ліквідація фірми в Латвії відбувається на підставі рішення суду. Закриття фірми може бути запущено на вимогу кредиторів, наглядових органів чи інших зацікавлених сторін у випадку, якщо компанія порушує законодавство або не здатна дотриматися своїх зобов'язань.
Анулювання реєстрації за рішенням реєстратора
Реєстратор підприємств може ініціювати процес анулювання реєстрації компанії у випадку виявлення значних порушень під час реєстрації, які унеможливлюють реєстрацію компанії. Таке анулювання проводиться на користь громадськості та забезпечення законності.

Ці види анулювання реєстрації забезпечують правову основу для завершення діяльності компаній у Латвії, дозволяючи ефективно та законно врегулювати всі питання, пов'язані з їх закриттям.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Процес добровільної ліквідації компанії в Латвії

Добровільна ліквідація компанії в Латвії включає кілька етапів, починаючи з ухвалення рішення акціонерами та закінчуючи офіційним закриттям компанії в Реєстрі. Кожен етап вимагає дотримання певних процедур і подання необхідних документів до відповідних інстанцій.

Етап 1

Рішення зборів акціонерів

Процес добровільної ліквідації починається з ухвалення рішення на загальних зборах акціонерів. Для цього необхідно зібрати збори, на яких обговорюються та приймаються рішення про припинення існування компанії. Рішення має бути задокументовано протоколом зборів, що включає результати голосування та підтвердження наміру закрити фірму.

Етап 2

Вибір ліквідатора

Після того, як акціонери ухвалять рішення про припинення діяльності компанії, вони зобов'язані обрати ліквідатора. Цей виконавець може бути обраний з-поміж акціонерів або найнятий ззовні. Його головна функція – управління процесом припинення діяльності, включаючи оцінку майна, вирішення боргів і складання фінансової звітності. Рішення про вибір ліквідатора потрібно зафіксувати в письмовій формі та включити до запису засідання.

Етап 3

Повідомлення зацікавлених сторін

Одним з основних кроків процесу закриття фірми в Латвії є оповіщення її кредиторів про початок цієї процедури. Ліквідатор повинен надіслати їм офіційні повідомлення, інформуючи про майбутнє закриття підприємства та про крайні терміни для пред'явлення претензій. Це дозволяє кредиторам пред'явити свої права та вимоги до фірми.

Етап 4

Публікація інформації про завершення роботи компанії

Окрім сповіщення кредиторів, інформацію про ліквідацію потрібно розмістити в офіційних засобах масової інформації. Дані про ліквідацію можуть бути опубліковані в державній газеті чи на сайті реєстраційного органу підприємств, що гарантує загальнодоступність цієї інформації. Опублікування цих даних гарантує відкритість процесу та повідомляє всі зацікавлені сторони про завершення діяльності компанії.

Етап 5

Складання ліквідаційного балансу

Ліквідатор повинен провести глибокий аналіз усіх активів і зобов'язань фірми. Це включає підрахунок активів, розгляд фінансових звітів і визначення зобов'язань перед кредиторами. Виходячи з цього аналізу, створюється ліквідаційний баланс, який відбиває актуальний фінансовий стан компанії.

Етап 6

Розподіл активів між акціонерами та кредиторами

Після оцінки активів і пасивів, ліквідатор приступає до задоволення вимог кредиторів відповідно до їх пріоритету. Усі активи фірми реалізуються, а отримані кошти застосовуються на погашення зобов'язань. Потім, після погашення всіх боргів, фінансові ресурси, які залишилися, діляться між акціонерами відповідно до їх частин у статутному капіталі компанії. Усі дії на цьому етапі мають бути зафіксовані в документах і відображені в ліквідаційній звітності підприємства.

Етап 7

Підготовка остаточного ліквідаційного звіту

Після завершення всіх процедур ліквідатор складає підсумковий ліквідаційний звіт, який пред'являється всім зацікавленим сторонам і регулювальним органам. Звіт повинен містити деталізацію всіх фінансових операцій, здійснених під час ліквідації, включаючи продаж активів, виплати кредиторам і розподіл коштів, які залишилися, серед акціонерів.

Етап 8

Схвалення звіту та закриття запису про компанію в Реєстрі

Остаточний ліквідаційний звіт подається на затвердження акціонерам. Після його затвердження звіт подається до Реєстру підприємств разом із заявою про закриття компанії в Латвії. Реєстр підприємств вносить відповідний запис, який офіційно завершує процес ліквідації та припиняє існування компанії.

Процес примусової ліквідації компанії в Латвії

Примусова ліквідація підприємства в Латвії відрізняється від добровільної тим, що її проведення здійснюється за рішенням суду, вимагаючи суворого дотримання юридичних формальностей. У цьому розділі докладно розглядаються етапи примусового припинення діяльності фірми в Латвії з моменту пред'явлення позову до суду до закінчення внесення коригувань до Реєстру організацій.

Етап 1. Складання та передача позовної заяви до судових інстанцій

Етап примусової ліквідації починається зі складання та подання позовної заяви до суду. Якщо є достатні підстави для закриття організації, заява про це може бути подана кредиторами, державними органами чи іншими зацікавленими сторонами. Позовна заява має містити докладний опис причин та обґрунтувань для примусової ліквідації, а також докази порушень чи фактів неплатоспроможності підприємства.

Підстави для примусового завершення діяльності можуть включати:

 • Недотримання компанією фінансових зобов'язань перед кредиторами.
 • Невідповідність законодавчим нормам.
 • Відсутність подання необхідної звітності.
 • Рішення державних інстанцій щодо припинення функціонування підприємства.

Ці обґрунтування мають бути ретельно документовані та підтверджені відповідними доказами.

Етап 2. Судове дебатування та розгляд доказів

В межах судового розгляду відбувається вивчення поданих доказів і проведення слухань за участю обох сторін. Судовий розгляд включає аналіз становища компанії у фінансовому плані, контроль за дотриманням законодавчих норм та оцінку поданих обґрунтувань для ліквідації. У процесі розгляду можуть бути запрошені експерти щодо об'єктивної експертизи поточної ситуації.

Етап 3. Винесення рішення про припинення існування компанії

За результатами розгляду суд ухвалює рішення про закриття фірми в юрисдикції Латвії. У рішенні суду зазначаються підстави для ліквідації, призначається ліквідатор і визначаються терміни для виконання всіх необхідних процедур. Рішення суду є обов'язковим для виконання та підлягає негайному виконанню.

Етап 4. Призначення ліквідатора через судовий орган

Суд визначає особу, відповідальну за виконання всіх завдань, пов'язаних із ліквідацією організації. Ліквідатор може бути обраний із числа кваліфікованих спеціалістів або співробітників самої компанії, якщо це дозволено правилами. Пріоритетною функцією ліквідатора є управління процесом ліквідації, який охоплює оцінку активів, врегулювання боргів і підготовку звітності.

Етап 5. Реалізація активів і задоволення вимог кредиторів

Ліквідатор проводить оцінку та реалізацію активів організації. Отримані кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому законодавством. Пріоритетність виплат визначається залежно від виду зобов'язань та їхньої черговості. Ліквідатор зобов'язаний діяти на користь всіх кредиторів і забезпечити максимальне задоволення їх вимог.

Етап 6. Підготовка остаточного звіту

Після закінчення всіх етапів ліквідації, ліквідатор складає підсумкову ліквідаційну доповідь. Ця доповідь включає опис усіх фінансових дій, виконаних у період ліквідації, зокрема про продаж активів, виплати боргів кредиторам і розподіл залишкових фінансових засобів. Підсумкову доповідь необхідно подати на затвердження до суду.

Етап 7. Внесення змін до Реєстру компаній

Заключним етапом процесу примусової ліквідації фірми біля Латвії є внесення змін до Реєстру компаній. Після затвердження остаточного ліквідаційного звіту ліквідатор подає заяву до Реєстру підприємств про закриття компанії. Внесення відповідного запису до Реєстру офіційно завершує процес ліквідації та припиняє існування компанії.

Процес ліквідації компанії в Латвії за рішенням реєстратора

Якщо компанія в Латвії не виявляє активності протягом тривалого періоду, реєстратор має право ініціювати процес її ліквідації. Також підставою може бути неподання обов'язкової звітності у встановлені терміни. Істотні порушення в управлінні або провадження незаконної діяльності також є вагомими причинами для ініціювання ліквідації.

Етап 1. Повідомлення компанії

Реєстратор надсилає компанії повідомлення про намір ініціювати ліквідацію. У повідомленні докладно зазначаються причини та дається певний термін для усунення виявлених порушень. Компанії надається можливість виправити ситуацію до ухвалення остаточного рішення про ліквідацію.

Етап 2. Ухвалення рішення про ліквідацію

Якщо компанія не усуває порушення у встановлений термін, реєстратор приймає рішення щодо її ліквідації. Це рішення публікується в офіційних джерелах і надсилається всім зацікавленим сторонам, включаючи кредиторів та акціонерів. Публікація забезпечує прозорість процесу та інформує всіх учасників про майбутні дії.

Етап 3. Вибір ліквідатора

Після рішення про закриття фірми реєстратор призначає ліквідатора для проведення процесу ліквідації. Ліквідатор зобов'язаний виконати всі необхідні процедури для завершення діяльності компанії, включаючи оцінку та реалізацію активів. Його дії чітко відповідають законодавству, забезпечуючи захист прав кредиторів і справедливий розподіл ресурсів.

Етап 4. Реалізація активів та розподіл коштів

Ліквідатор проводить оцінку активів компанії та організує їх продаж. Кошти, отримані від продажу, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів. Після врегулювання всіх правових питань, грошові засоби, які залишилися, розподіляються між акціонерами. Цей етап є критично важливим для забезпечення правильного задоволення фінансових інтересів усіх сторін.

Етап 5. Завершення ліквідації підприємства

Після закінчення всіх необхідних процедур ліквідатор складає підсумковий звіт. У цьому документі відображено всі фінансові операції та розподіл активів. Підсумковий звіт надається реєстратору для внесення відомостей про ліквідацію до офіційного реєстру. Після запису компанія офіційно припиняє своє існування, завершуючи процес ліквідації.

Пакет документів для ліквідації фірми в Латвії

Ліквідація компанії в Латвії вимагає надання низки обов'язкових паперів.

Документація

Опис

Заявка до Реєстру підприємств

Офіційне повідомлення про намір ліквідувати компанію. Повинно відповідати встановленій формі та вимогам законодавства.

Постанова власників або протокол загальних зборів

Письмова заява від єдиного власника або протокол зборів, що фіксує рішення про припинення діяльності та початок процесу ліквідації.

Згода ліквідатора

Документ, який виражає письмову згоду особи на здійснення функцій ліквідатора, за умови її неналежності до складу правління.

Фінансові звіти

Звіт про фінансові показники компанії на початок ліквідації та фінальний фінансовий звіт після завершення процедури ліквідації.

Квитанція про сплату державного мита

Посвідчення про сплату державного мита, обов'язкового для здійснення процесу ліквідації юридичної особи.

Звіти до Служби державних доходів

Щоквартальні або щорічні звіти, яі містять інформацію про податкові зобов'язання та фінансові показники, які обов'язково подаються до Податкової служби.

План розділу коштів і майна, що залишилися

Схема розподілу залишкових активів компанії між кредиторами та власниками, розроблена ліквідатором.

Звіт присяжного ревізора

Аудит і складання звіту присяжним ревізором обов'язкові у випадку великих активів компанії або відповідно до статуту чи законодавства.

Здійснення дій щодо оформлення та надання відповідних документів – це основні етапи для досягнення успішної ліквідації фірми в Латвії.

Оподаткування при ліквідації підприємства в Латвії

Обкладення податками в процесі ліквідації підприємства є істотним елементом, що вимагає уваги для гарантування законності та коректності процесу припинення діяльності підприємства. У Латвії потрібне повне виконання податкових обов'язків організації перед її закриттям. Це охоплює сплату всіх податків, складання та подання податкових звітів, а також проходження підсумкової податкової інспекції.

Звітність до податкових органів

Процес ліквідації підприємства в Латвії вимагає підготовки та подання всіх необхідних податкових декларацій:

 • Заключні податкові декларації (Final Tax Returns). Ліквідатор повинен підготувати та подати заключні податкові декларації, які відображають усі податкові зобов'язання компанії до моменту ліквідації. Це включає декларації з корпоративного податку, ПДВ та інших податків.
 • Декларація з ліквідаційного балансу (Liquidation Balance Sheet). У цій звітності потрібно вказати всі активи та зобов'язання організації на момент старту процесу ліквідації.

Для завершення процесу ліквідації потрібне проходження заключної податкової перевірки:

 • Аудит податкових органів (Tax Audit). Податкові органи проводять перевірку на підтвердження коректності сплати всіх податків і виконання всіх зобов'язань. Перевірка може включати аудит фінансових звітів та документів компанії.
 • Підтвердження відсутності заборгованості (Certificate of No Tax Arrears). Після успішного проходження податкової перевірки податкові органи видають свідоцтво про відсутність податкових заборгованостей, що є необхідною умовою завершення ліквідації.

Завершення всіх податкових зобов'язань та успішне проходження податкової перевірки є ключовими етапами процесу ліквідації фірми в Латвії. Дотримання цих вимог забезпечує законність і правильність процедури, мінімізує ризики для акціонерів та інших зацікавлених сторін.

Альтернативи ліквідації компанії в Латвії

Ліквідація компанії не завжди єдине рішення для припинення її діяльності. Існують альтернативи, які можуть бути вигіднішими і менш витратними, як з фінансового, так і з юридичного погляду.

Реорганізація, продаж компанії або процедура банкрутства можуть надати більш гнучкі та стратегічні варіанти для врегулювання фінансових та операційних проблем.

Реорганізація компанії

Реорганізація компанії включає різні процедури – такі, як злиття, поглинання, перетворення, поділ і від'єднання.

Злиття

Злиття – це процес створення нової компанії шляхом об'єднання двох або більше існуючих організацій. Цей процес призначений для посилення економічного стану фірми, поліпшення її позицій на ринку і реорганізації системи управління. У межах цієї операції залучені акціонери компаній збираються, щоб узгодити початок процесу і зафіксувати його в протоколі засідання. Далі проводиться глибока аналітика активів і пасивів кожного з учасників злиття, внаслідок чого підписується договір про злиття, в якому прописуються деталі об'єднання, розподіл акціонерних часток і структура створюваної корпорації. Процедура завершується офіційною реєстрацією злиття в Латвійському національному реєстрі компаній.

Поглинання

Поглинання – це процес, в якому одна компанія приєднує до себе іншу (інші) компанію та продовжує існувати. Залучені акціонери компаній збираються для узгодження початку процесу поглинання і фіксують його в протоколі засідання. Проводиться аналіз активів і пасивів, та підписується договір про поглинання, що включає всі деталі об'єднання. Процедура завершується реєстрацією в державних органах.

Перетворення

Перетворення – це процес, у якому одна компанія стає іншою компанією, змінюючи свою організаційно-правову форму чи статус. Це може включати зміну назви, структури управління та бізнес-моделі.

Поділ

Поділ – це процес, при якому одна компанія ділиться на дві або більше нових компаній. Активи та пасиви розподіляються між новими компаніями, і процес завершується реєстрацією нових юридичних осіб.

Від'єднання

Від'єднання – це процес, при якому одна компанія відокремлює від себе одну або більше компаній і продовжує існувати. Нові компанії отримують частину активів і пасивів вихідної компанії та реєструються як окремі юридичні особи.

Зміна структури та управління підприємства може бути ефективним способом покращення її фінансового становища та операційної ефективності без необхідності ліквідації підприємства в Латвії. Спочатку проводиться аналіз поточної структури компанії для виявлення слабких сторін і можливостей покращення. Потім розробляється план реструктуризації, що включає зміни в організаційній структурі, процесах управління та фінансовій моделі. Після цього план реструктуризації впроваджується практично, що може включати зміну складу керівництва, оптимізацію витрат і поліпшення бізнес-процесів.

Продаж компанії

Продаж компанії є альтернативою ліквідації фірми в Латвії, що дозволяє власникам отримати компенсацію за їх частки та активи компанії. Цей процес вимагає ретельної підготовки та пошуку потенційних покупців. На етапі підготовки проводиться детальна оцінка вартості компанії, включаючи її активи, зобов'язання та ринкове становище, а також готуються всі необхідні документи, включаючи фінансові звіти, юридичні документи та інформацію про бізнес.

Пошук і залучення покупців здійснюється через маркетингові заходи – такі як публікація оголошень і переговори з потенційними інвесторами. З покупцями проводяться переговори, обговорюються умови продажу та підписується договір про продаж компанії. Після успішного завершення дью-дилідженса, під час якого покупець перевіряє всі аспекти бізнесу, підписується остаточний договір про продаж. Заключним етапом є подання документів до Реєстру підприємств для офіційної реєстрації змін у структурі власності компанії.

Варіанти альтернативної ліквідації пропонують латвійським підприємствам та їх власникам додаткові рішення для вирішення фінансових та управлінських труднощів. Це дає можливість запобігти повному припиненню діяльності, а також зберегти певну частину активів та цінності компанії.

Ключові аспекти і поради від компанії YB Case при закритті фірми в Латвії

Припинення операцій підприємства в Латвії є складною, багатоетапною процедурою, яка потребує точного дотримання всіх юридичних і фінансових правил. Потрібно брати до уваги низку ключових аспектів. Першочерговим завданням є чітке визначення мотивів для ліквідації та вибір відповідного виду процесу: добровільної, примусової чи ліквідації за рішенням реєстратора.

Процедура припинення діяльності, у межах якої здійснюються ухвалення рішення акціонерами, вибір ліквідатора, повідомлення кредиторів, складання ліквідаційного балансу та виконання всіх податкових зобов'язань. Особливу увагу варто приділити сплаті всіх податків перед ліквідацією та підготовкою заключних податкових декларацій. Також важливо пройти заключну податкову перевірку, щоб уникнути можливих юридичних і фінансових проблем у майбутньому.

При розгляді альтернатив ліквідації – таких, як реорганізація, продаж компанії чи банкрутство, варто ретельно зважити всі за і проти, оцінивши поточну ситуацію та перспективи розвитку бізнесу. У кожному випадку необхідний професійний підхід та консультації з експертами, щоб обрати оптимальне рішення.

Компанія YB Case надає повний спектр послуг з ліквідації компаній у Латвії, забезпечуючи законність та правильність усіх процедур. Фахівці YB Case мають великий досвід у галузі корпоративного права та податкового законодавства, що дозволяє ефективно вирішувати завдання будь-якої складності.

YB Case пропонує такі послуги:
 • Консультації щодо вибору виду ліквідації Експерти YB Case допоможуть визначити найоптимальніший вид ліквідації з огляду на специфічні обставини вашої компанії та поточну правову ситуацію.
 • Підготовка та оформлення документівФахівці підготують усі необхідні документи для ліквідації, включаючи протоколи зборів акціонерів, сповіщення кредиторів, ліквідаційні баланси та податкові декларації.
 • Призначення та сприяння в роботі ліквідатораYB Case надасть допомогу у виборі досвідченого ліквідатора та надасть підтримку протягом усіх етапів процедури ліквідації.
 • Регулювання податкових обов'язків Компанія гарантує точне виконання всіх податкових вимог, включно зі сплатою податків, оформленням та наданням підсумкових податкових звітів, а також проведенням підсумкової податкової інспекції.
 • Альтернативні рішення Якщо ліквідація не є єдиним чи найкращим варіантом, YB Case дасть консультації щодо реорганізації, продажу компанії або процедур банкрутства, допомагаючи знайти оптимальне рішення для вашого бізнесу.

Звернувшись до YB Case, ви отримаєте професійну допомогу та підтримку на кожному етапі ліквідації компанії в Латвії, що дозволить уникнути помилок і мінімізувати ризики, пов'язані з цим складним процесом.

Теги: Латвія
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар