Реєстрація компаній у країнах із вигідним податковим режимом

У багатьох країнах зараз активно розробляється бізнес-інфраструктура, яка спрямована на підтримку підприємництва та залучення іноземних інвестицій. Уряди усвідомлюють важливість створення сприятливого середовища для бізнесу, яке сприяє економічному зростанню та створенню робочих місць. Правильно вибрати юрисдикцію для реєстрації компанії за кордоном – важливий етап у стратегії розвитку вашого бізнесу.

У різних країнах світу нові підприємства піддаються різним рівням бюрократичної тяганини та регулювання, в яких може бути складно орієнтуватися. При виборі юрисдикції для відкриття компанії зазвичай враховуються сума стартових витрат, які потрібні, щоб створити новий бізнес за кордоном, легкість відкриття бізнесу, тобто терміни та складність реєстраційної процедури, розмір держмита, мінімальний необхідний капітал тощо.

Також мають бути враховані можливості відкрити банківський рахунок для іноземної компанії, бізнес-тарифи, які застосовуються до об'єктів нерухомості, що використовуються в комерційних цілях, умови отримання імміграційної візи та, звичайно, податкові зобов'язання. Для бізнесу вибір країни з вигідною податковою системою може означати суттєві економічні вигоди. Низькі податки можуть підвищити рентабельність і конкурентоспроможність підприємства, звільнивши додаткові ресурси для інвестицій у розвиток та інновації. Стабільна та прозора податкова система зменшує ризики для бізнесу та сприяє передбачуваності фінансової стратегії.

1

Вибір відповідної юрисдикції для запуску бізнесу може залежати і від галузі, стратегії міжнародного розширення та цілей компанії на довгострокову перспективу. Наприклад, для компаній у сфері технологій важливий доступ до інноваційної системи та висококваліфікованих фахівців, у той час як для компаній, які займаються торгівлею, ринок і логістика мають особливий пріоритет.

Зазначимо, що багато учасників світової бізнес-спільноти зацікавлені в тому, щоб відкрити бізнес у Європі. Європейський простір — динамічний і розвинений регіон з єдиним ринком, надійною банківською системою, високоспеціалізованим кадровим резервом і розвиненою інфраструктурою та логістикою.

Реєстрація компанії в Європі забезпечує переваги під час здійснення бізнесу з партнерами по всьому світу. Іноземні корпорації та контрагенти воліють співпрацювати з партнерами з розвинених та економічно стабільних країн (якими є більшість європейських держав).

У цій публікації йтиметься про те, де в Європі найвигідніше оподаткування.

Які країни Європи мають вигідні податкові ставки?

Податкова політика може суттєво впливати на рішення про те, де відкрити бізнес за кордоном. Вибір юрисдикції зі спеціальними податковими режимами може сильно заощадити кошти, що дозволяє бізнесу зростати ефективніше.

При ухваленні рішення про те, які країни для реєстрації компанії в Європі пропонують помірне податкове навантаження, варто враховувати низку інших факторів, серед них – доступність пільг для нових компаній, можливість використання механізмів усунення подвійного оподаткування, наявність привілеїв для нерезидентних компаній, спеціальні пільги для певних видів підприємств, вигоди, які надаються малому та середньому бізнесу у вигляді обмежень на оподаткування доходів.

Крім того, податкові зобов'язання для підприємця значною мірою визначаються податковою системою країни, де він є податковим резидентом, а також особливостями ділової діяльності. Податки в Європі по країнах у 2024 продовжують відрізнятися за багатьма аспектами, відображаючи різноманітність економічних і політичних моделей у регіоні, що може істотно вплинути на фінансовий стан підприємства.

У цьому контексті три європейські юрисдикції, які увійшли до топ країн з низькими податками для іноземців або можливістю повернути частину податку за допомогою схем повернення та податкових кредитів — Мадейра, Мальта та Кіпр. Перші дві країни пропонують стабільні та привабливі умови для ведення комерційної діяльності, включаючи податкові пільги для міжнародних компаній. Вони надають спектр інструментів і механізмів, які сприяють оптимізації оподаткування та створенню сприятливого фінансового середовища для бізнесу.

2

Ці юрисдикції мають не лише вигідні податкові ставки, але й розвинену інфраструктуру, доступ до міжнародних ринків і високий рівень правового захисту бізнесу. Відкриття компанії на Мальті приваблює бізнесменів можливістю отримання податкових кредитів, що робить ефективну податкову ставку низькою (її можна знизити до 5%). Мадейра як частина Португалії пропонує унікальні податкові пільги через Міжнародний бізнес-центр Мадейри.

Кіпр, який раніше був популярним напрямом для реєстрації бізнесу, сьогодні має багато економічних і політичних проблем. Нині вибір Кіпру як місця для реєстрації бізнесу обумовлений не так діловими інтересами, а бажанням переїхати туди для постійного місця проживання.

Реєстрація компанії на Мадейрі

Зростає популярність реєстрації компаній на Мадейрі. Мадейра є одним з найбільш привабливих місць для розвитку бізнесу, особливо для тих, хто шукає стабільність і сприятливі умови для інвестицій.

Мадейра є частиною Португалії і, відповідно, частиною ЄС. Вона отримує доступ до багатьох переваг, які пропонує європейський блок – таких, як вільний доступ до ринку ЄС та фінансова підтримка. Тобто компанії, які розташовані на Мадейрі, мають доступ до єдиного ринку ЄС. Це означає вільне пересування товарів, послуг, капіталу та робочої сили між країнами-членами ЄС. Також вільне пересування робочої сили в ЄС дозволяє компаніям на Мадейрі залучати кваліфікованих фахівців з інших країн-членів ЄС без необхідності отримувати робочі візи.

Окрім цього, Мадейра має доступ до різних європейських фондів і програм, які надають фінансову підтримку для розвитку інфраструктури, освіти, інновацій та інших секторів. Як частина ЄС Мадейра може користуватися торговельними угодами, які ЄС уклав з іншими країнами та регіонами. Це полегшує експорт та імпорт товарів і послуг. Ці фактори сприяють залученню інвестицій та стимулюють економічне зростання острова.

Однією з ключових переваг є банківська система регіону. Відкриття банківського рахунку в португальському банку для компанії, інкорпорованої на Мадейрі, забезпечує не лише доступ до міжнародних фінансових ринків, а й високий рівень надійності. Португальські банки відомі своєю солідною репутацією на міжнародній арені. Відсутність проблем із банківськими операціями на Мадейрі сприяє спрощенню ведення бізнесу та зменшенню адміністративних бар'єрів. Банківські послуги на острові забезпечують широкий спектр можливостей, починаючи від обслуговування корпоративних клієнтів до надання спеціалізованих фінансових інструментів для інвестицій та управління активами.

3

Крім того, Мадейра увійшла до топ країн із найкращою системою оподаткування. Цей архіпелаг пропонує податкові преференції, включаючи знижені податкові ставки та спеціальні пільги, що, до речі, залучає як початківців, так і міжнародних гравців у сфері IT. Крім податкових стимулів, на вибір цієї юрисдикції для створення IT компанії з нуля впливає спрощений банківський комплаєнс при відкритті рахунків і право на участь у програмі Startup Portugal, в межах якої молодим підприємцям може бути надано португальський дозвіл на проживання на підставі інноваційності та потенціалу зростання їх проєктів.

Тут було створено Міжнародний бізнес-центр (MIBC) з метою стимулювання економічного та соціального прогресу в регіоні. Реєстрація компанії в Міжнародному бізнес-центрі Мадейри надає податкові преференції, націлені на декілька напрямків.

По-перше, метою цих пільг є модернізація, диверсифікація та інтернаціоналізація продукції та послуг, що виробляються на Мадейрі. Це сприяє розширенню економічного портфеля регіону та його адаптації до вимог сучасного світового ринку. По-друге, пільги призначені для допомоги компаніям, заснованим у регіоні, у подоланні структурних недоліків, пов'язаних із його віддаленим місцезнаходженням. Це включає компенсацію можливих економічних обтяжень, викликаних віддаленістю та специфікою місцевого ринку, та забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу.

Режим MIBC надає значні переваги як для корпорацій, так і для їх акціонерів, зокрема завдяки встановленій ставці корпоративного податку на прибуток (CIT) у розмірі 5%. Ці пільги застосовуються до компаній, які отримали ліцензію MIBC і діятимуть до 31 грудня 2027 року. Це дозволяє корпораціям знизити свої податкові зобов'язання, що сприяє їх фінансовій стійкості та конкурентоспроможності на ринку.

Щоб претендувати на пільги, компанії мають відповідати одній із вимог:

  • відкрити від 1 до 5 вакансій протягом півроку з моменту початку підприємницької діяльності, інвестувати суму від 75 000 євро в основні засоби протягом двох років від початку діяльності;
  • відкрити 6 та більше вакансій у перші два роки діяльності.

Податкова ставка в розмірі 5% застосовується лише до наступних сум оподатковуваного доходу, який визначається кількістю створених робочих місць (ілюстрація нижче).

Кількість створених робочих місць

Оподатковуваний дохід

1-2

€2,730,000

3-5

€3,550,000

6-30

€21,870,000

31-50

€35,540,000

51-100

€54,680,000

Більше 100

€205,500,000

Пільги на податки, які компанії одержують у межах цього режиму за рахунок зниження стандартної ставки податку на прибуток з поточних 14,7% до 5%, обмежуються щорічною межею (ілюстрації нижче).

20,1%

річний валовий доданої вартості

30,1%

щорічних витрат на робочу силу

15,1%

річного обороту

На додаток до зниженої ставки у 5% до 2027 року, відкриття компанії на Мадейрі у виробничому секторі в зоні вільної торгівлі дозволяє претендувати на отримання знижки 50% на оподатковуваний дохід за умови дотримання як мінімум двох з таких умов:

  • внесок у модернізацію економіки регіону за допомогою технологічних інновацій продуктів, виробничих процесів чи бізнес-моделей;
  • диверсифікація економіки регіону за рахунок впровадження нових видів діяльності з високою доданою вартістю;
  • залучення висококваліфікованих людських ресурсів;
  • внесок у покращення навколишнього середовища;
  • створення 15 роб. місць терміном щонайменше на 5 років.

Крім цього, компанії отримають вигоду від режиму припинення сплати податку на імпорт, при якому сировина та компоненти, не зареєстровані в ЄС, будуть оподатковуватись імпортними митами лише тоді, коли кінцевий продукт залишить зону вільної торгівлі Мадейри.

Варто зазначити, що певні види діяльності явно виключені з цього режиму. До них відносяться підприємства, які займаються внутрішньогруповою діяльністю, зокрема головні офіси та консалтингові компанії з питань бізнесу та управління; підприємства фінансового та страхового секторів (є й ін. винятки).

Реєстрація компаній у MIBC Мадейри може надати право на 80% звільнення від гербового збору на різні документи, контракти та інші операції, які підлягають державній реєстрації. Цей привілей доступний за умови, що інші учасники не є резидентами Португалії або діють у межах правової бази MIBC.

Реєстрація компанії на Мальті

Мальта вже багато років залишається одним із найбезпечніших і найпривабливіших місць для бізнесу в Європі. Це прогресивний міжнародний діловий і фінансовий центр. Будучи членом ЄС, Мальта синхронізувала свої закони з європейськими законами. Незважаючи на те, що вартість обслуговування компаній та податкові зобов'язання на Мальті вищі, ніж у деяких інших юрисдикціях, вигоди від реєстрації тут часто переважують витрати.

Однією з ключових переваг є доступ до одного з найрозвиненіших ринків у світі (ринку ЄС). Компанії, зареєстровані на Мальті, можуть вільно торгувати з іншими членами ЄС без додаткових митних чи торгових бар'єрів, що робить їх більш конкурентоспроможними на міжнародній арені.

Важливо!
Особливу увагу привертає сектор фінтех, на Мальті розвиваються фінансові та технологічні можливості, локальні регулятори та уряд підтримують розвиток інноваційних кластерів, що, своєю чергою, сприяє залученню інвестицій і нових гравців у індустрію. Мальта прагне стати провідним європейським центром фінтех-інновацій, пропонуючи стартапам і компаніям не лише юридичну та регуляторну підтримку, а й доступ до спеціалізованої інфраструктури та технологічних платформ.

Завдяки такому підходу Мальта вже сьогодні привертає увагу міжнародних інвесторів і компаній, які прагнуть використати її унікальні можливості для тестування та впровадження інноваційних фінансових технологій. Цей фокус на фінтех не тільки сприяє розвитку економіки країни, а й підтримує її репутацію як провідного світового центру для розвитку новаторських рішень у фінансовій сфері.

Крім того, на Мальті існує високий рівень юридичної та фінансової експертизи. Банківський сектор добре розвинений, надаючи широкий спектр фінансових послуг і підтримки для бізнесу. І хоча, як ми сказали, Мальта вважається дорогою країною для запуску та ведення бізнесу, особливо з огляду на корпоративний податок на прибуток, який тут становить 35%, однією з її переваг є спеціальна система повернення податків, що дозволяє компаніям використовувати різні стратегії корпоративного оподаткування для зниження податкового навантаження.

Можна отримати повернення податку, якщо зареєструвати компанію на Мальті, яка перебуватиме в іноземній власності. У цьому випадку можна подати заявку на повернення 6/7 корпоративного податку, що призведе до ефективної ставки 5%. У випадку роялті та процентних ставок іноді відбувається відшкодування 5/7, тому остаточна ставка податку становить 10%.

Сприятлива податкова політика сприяє залученню талановитих спеціалістів та інноваторів із різних країн. Крім цього, Мальта пропонує широкі можливості для створення холдингових компаній, вигідне законодавство в галузі інтелектуальної власності та розвинену інфраструктуру для міжнародного бізнесу, включаючи банківські послуги, фінансові консультації та логістику.

Читати також: ПНП на Мальті

Реєстрація компанії на Кіпрі

У минулому Кіпр був однією з найкращих юрисдикцій для бізнесу завдяки своїм податковим пільгам та відносно простим процедурам реєстрації компаній. Одна з головних причин, через яку надавали перевагу цій юрисдикції, — корпоративне оподаткування. Кіпр входив у топ країн із низькими податками для бізнесу, оскільки ставка CIT на острові становить 12,5%, компанії-нерезиденти оподатковуються на прибуток лише з доходів, отриманих в Республіці Кіпр.

Проте ситуація різко змінилася останніми роками. Сьогодні відкриття компанії на Кіпрі часто може бути невиправданим варіантом. Насамперед організація та управління бізнесом на Кіпрі може супроводжуватися непередбаченими витратами, пов'язаними з адміністративними зборами, юридичними та бухгалтерськими послугами, податковими зобов'язаннями. Ці витрати можуть бути неочевидними на початковому етапі, але можуть суттєво вплинути на загальну вартість ведення бізнесу на острові.

Компанії можуть мати справу з додатковими витратами на відповідність регуляторним вимогам, включаючи витрати на внутрішні та зовнішні аудити та консультації з питань відповідності. До того ж, нові регуляторні норми та посилений контроль з боку державних органів ускладнюють управління бізнесом. Крім цього, в умовах зростання конкуренції та глобалізації багато компаній шукають альтернативні варіанти з нижчими витратами на утримання.

4

Наступне, про що варто сказати, — складнощі з проведенням міжнародних операцій, особливо це утруднено у випадку операцій у доларах та євро. Нещодавно відкрити рахунок у кіпрському банку було справою кількох тижнів, але сьогодні цей процес затягується на місяці, а успіх не завжди гарантований.

Процедура відкриття рахунку в банках Кіпру тепер є складним і тривалим процесом, в якому потрібні ретельні банківські перевірки, що займають велику кількість часу. Це пов'язано як із внутрішніми змінами в країні, так і з міжнародними стандартами, спрямованими на боротьбу з відмиванням грошей.

Кіпрські банки після низки фінансових реформ ретельно контролюють міжнародні транзакції. Тепер кожна операція піддається ретельній перевірці, що збільшує час обробки та ускладнює виконання міжнародних платежів. Посилено норми перевірки не лише самих нерезидентів, але й їхніх ділових партнерів, було запроваджено нові вимоги до повної прозорості та обліку фінансових потоків.

Все це призводить до затримок і складнощів при проведенні платежів та фінансових операцій, уповільнює ділові процеси та створює додаткові складнощі при роботі із закордонними партнерами. Посилення контролю з боку місцевих банківських менеджерів і регуляторів може призвести до додаткових перевірок і бюрократичних перешкод. Це також може спричинити незручності та додаткові витрати для компаній.

Таким чином, можливості для реєстрації бізнесу на Кіпрі, які колись здавалися багатообіцяючими, тепер зіштовхуються з низкою обмежень і складнощів, у той час як інтерес підприємців до Мальти та доступнішої (з точки зору витрат на запуск та адміністрування бізнесу) Мадейри зростає.

Нижче в таблиці порівняння податкових зобов'язань у трьох юрисдикціях.

Кіпр

Мальта

Мадейра

Корпоративний податок на прибуток:

12,5%

Режим IP Box надає підприємцям можливість значно скоротити базу оподаткування, за умови, що вони здійснюють розробку об'єктів інтелектуальної власності безпосередньо на острові.

35% (5%)

За певних умов можна отримати повернення податку в розмірі до 6/7, що зрештою може знизити ефективну ставку податку до 5%.

5%

Ця ставка застосовується виключно до доходу, який надходить від ділових операцій з юридичними особами-нерезидентами, іншими компаніями, що функціонують у MIBC, за рахунок чого компанії можуть ефективно управляти своїми фінансовими потоками та покращувати свою конкурентоспроможність на міжнародній арені.

Прибуток від операцій із португальськими фірмами оподатковується за ставками 11,9% і 14,7%, залежно від умов угоди.

ПДВ:

19%

Знижені ставки 5% та 9%.

18%

Знижені ставки 0%, 5%, 7%.

22%

Знижені ставки 5% та 12%.

Податок на приріст капіталу:

0-20%

Немає

0%

Податок на дивіденди:

0%

Відсоткова ставка на дивіденди може відрізнятись від 0% у тому випадку, якщо іноземна компанія, яка здійснює виплати дивідендів через Кіпр, зареєстрована в країні з низькими податковими ставками та отримує значну частку доходу у вигляді «пасивного» доходу.

Крім того, існують інші спеціальні ситуації, в яких ця ставка може змінюватися. Наприклад, якщо компанія здійснює певні види діяльності чи бере участь у спеціальних податкових режимах.

0%

0%

Учасники, які не є резидентами країн, включених до списку офшорів Португалії, звільняються від зобов'язань щодо сплати податку на дивіденди.

Угоди про усунення подвійного оподаткування:

Не менш як із 50 державами.

Не менше ніж із 70 країнами.

Щонайменше з 85 країнами.

Валютний контроль:

Відсутній

Якщо порівнювати, з Кіпром чи Мадейрою, може здатися, що на Мальті податкове навантаження набагато вище (базова ставка CIT тут 35%), але насправді нещодавні закони надали більшої гнучкості компаніям у конкретних секторах.

Висновок

Хоча Кіпр все ще пропонує податкові переваги, однак інші чинники – такі, як посилення регулювань, репутаційні ризики та конкуренція з боку інших юрисдикцій значно знизили його привабливість для іноземних підприємців. Одним із головних недоліків Кіпру є довгі перевірки комплаєнсом банку транзакцій, особливо якщо відбуваються доларові транзакції і при перевірці менеджери банку ставлять багато питань, що негативно впливає на ступінь залучення для здійснення схвалення на перекази та часові проміжки транзакцій.

Для тих, хто розглядає відкриття компанії з нуля та шукає які країни мають найвигідніші податкові ставки, можуть розглянути такі юрисдикції, як Мадейра чи Мальта. Незалежно від того, в якій країні Європи Ви хочете зареєструвати компанію, цей крок вимагає професійної підтримки, починаючи від вибору оптимальної юридичної форми компанії та закінчуючи поданням документів на реєстрацію та отримання всіх необхідних ліцензій.

Профільні фахівці допоможуть мінімізувати ризики, пов'язані з недотриманням правових норм, що є особливо важливим в умовах багатокомпонентного європейського бізнес-середовища. Ми готові надати низку корпоративних послуг, зокрема юридичний супровід реєстрації компанії за кордоном.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар