Створення холдингу в Катарі

Розташований на стику Західної Азії і Близького Сходу, Катар приваблює світову бізнес-спільноту своєю економікою, яка активно розвивається, і привітним середовищем для інвестицій. Заснування холдингів у Катарі сьогодні є привабливою перспективою для бізнесменів і великих корпорацій, які хочуть поглибити свою присутність у цьому ключовому регіоні.

Країна пропонує багато стимулів для інвесторів, включаючи податкові преференції, прозорість законодавства, кваліфікований трудовий ресурс і можливості для виходу на глобальні ринки.

У цій статті ми детально вивчимо процес створення холдингової компанії в Катарі, обговоримо правові нюанси, вимоги до діяльності та переваги інвестування в цей регіон.

Що таке холдингова компанія?

Холдингова компанія (або холдинг) є організаційною структурою, в межах якої одна компанія (підприємство) контролює фінансові, адміністративні та управлінські аспекти інших компаній, які зазвичай називають дочірніми підприємствами.

Холдинг володіє акціями або контрольними пакетами акцій інших компаній, але не завжди прямо управляє їх операціями.

Основні риси холдингової компанії:

Володіння акціями дочірніх компаній

Фінансове управління

Управління стратегією та політикою

Холдингова компанія має контрольний пакет акцій інших компаній, що дозволяє їй керувати їх діяльністю та впливати на стратегічні рішення.

Холдингова компанія управляє фінансовими ресурсами своїх дочірніх підприємств, включаючи аспекти фінансування, інвестування та розподілу прибутку.

Центральна компанія визначає стратегічні напрями розвитку всіх дочірніх підприємств, а також встановлює корпоративні стандарти та політику.

Поділ ризиків і відповідальності

Диверсифікація портфеля

Корпоративне управління

Холдингова структура дозволяє розділити ризики та відповідальність між різними компаніями у межах групи, що сприяє мінімізації потенційних збитків.

Створення холдингу дозволяє урізноманітнити портфель інвестицій, забезпечуючи ширший спектр можливостей для зростання та прибутку.

Центральна компанія зазвичай призначає керівників чи директорів у кожному дочірньому підприємстві, щоб забезпечити ефективне управління та координацію діяльності групи.

Холдингові підприємства часто використовуються для зниження податкових зобов'язань, збільшення операційної ефективності та управління великими бізнес-структурами. У контексті Катару, реєстрація холдингової компанії може бути стратегічною можливістю для консолідації та управління різними бізнес-проектами в цьому сприятливому інвестиційному регіоні.

Короткий огляд економічної ситуації в Катарі

Катар – це країна, яка характеризується високим рівнем економічного розвитку та стабільністю. Своєму благополуччю країна завдячує багатству природних ресурсів, насамперед, величезним запасам газу. Як один із найбільших виробників та експортерів природного газу у світі, Катар знаходиться у вигідному становищі на світовому енергетичному ринку.

Холдинги в Катарі активно вкладаються в різні галузі – такі, як енергетика, фінанси, нерухомість і туризм, відіграючи ключову роль у їхньому розвитку та залучаючи як місцевих, так і іноземних інвесторів. Завдяки стратегічному управлінню та ефективній диверсифікації портфеля активів, холдинги продовжують забезпечувати стабільне зростання економіки Катару.

Катар відрізняється високим рівнем доходу на душу населення та активними вкладеннями у вдосконалення своєї інфраструктури та передових технологій. Такі інвестиції, які часто реалізуються через холдингові компанії, посилюють якість бізнес-клімату і роблять країну ще привабливішою для інвесторів.

На додаток, катарський уряд робить важливі кроки в напрямку розвитку інфраструктури та новаторських технологій, що, своєю чергою, сприяє підвищенню бізнес-привабливості та інвестиційного потенціалу.

1

Завдяки податковим пільгам та економічним стимулам, запропонованим урядом Катару, країна стає привабливим місцем для ведення бізнесу та залучення інвестицій, що сприяє припливу інвестиційних коштів і загальному економічному зростанню.

Законодавча база для холдингів у Катарі

Холдингові компанії в Катарі діють відповідно до певних законів і нормативних актів, які регулюють їх створення, функціонування та управління.

Commercial Companies Law

Цей закон визначає правові межі для організації та управління компаніями в Катарі, включаючи холдингові структури. Він набув чинності 1 січня 2016 року та визначає процедури створення компаній, права та обов'язки акціонерів і керуючих органів.

Qatar Financial Markets Authority

Цей закон регулює діяльність фінансових інститутів і ринків у Катарі, включаючи компанії-холдинги. Він набув чинності 1 січня 2013 року та забезпечує правову базу для нагляду за холдинговими компаніями та їх фінансовими операціями.

Income Tax Law

Цей закон встановлює податкові зобов'язання юридичних осіб, включаючи холдингові фірми в Катарі. Він набув чинності 1 січня 2019 року та визначає податкові ставки на прибуток, правила списання витрат та пільги для компаній.

Law №1 з 2019 On Regulating Non-Qatari Capital Investment in the Economic Activity

Цей закон встановлює норми та методики для зовнішніх інвестицій у Катарі, охоплюючи аспекти заснування та керівництва холдинговими організаціями. Він набув чинності 1 січня 2020 року та стимулює залучення іноземних інвестицій у стратегічні галузі катарської економіки.

Ці закони забезпечують правовий захист і регулювання діяльності холдингів у Катарі, створюючи сприятливі умови для їх функціонування та розвитку в країні.

Організаційна структура холдингу в Катарі

Організаційна структура холдингу в Катарі забезпечує чіткий розподіл відповідальності та влади, а також сприяє оптимізації податкового навантаження та захисту активів. Детальне розуміння організаційної структури необхідне для успішного ведення бізнесу в Катарі.

Основні елементи структури

Вище керівництво
 • Рада директорів. Рада директорів є ключовим управлінським органом холдингу, відповідальним за стратегічне керівництво та нагляд за діяльністю компанії.
Структурні підрозділи
 • Фінансовий відділ. Відповідає за управління фінансами катарського холдингу, включаючи бухгалтерський облік, податкове планування, бюджетування та фінансовий аналіз.
 • Юридичний відділ. Забезпечує дотримання холдингом законодавства Катару, займається корпоративним правом, договірною роботою та захистом інтелектуальної власності.
 • Відділ керування активами. Відповідає за управління портфелем інвестицій холдингу, включаючи придбання та продаж активів, інвестиційне планування та оцінку ризиків.
 • Відділ стратегічного планування. Розробляє довгострокові стратегії розвитку холдингу, аналізує ринок і конкурентне середовище.
Дочірні компанії

У Катарі холдингова компанія зазвичай контролює кілька дочірніх компаній, які спеціалізуються на різних напрямках бізнесу. До управління цими дочірніми підприємствами належить:

 • Призначення директорів Холдингова компанія призначає членів рад директорів дочірніх компаній для забезпечення відповідності їхньої стратегії загальній корпоративній стратегії.
 • Фінансовий контроль і звітність Холдинг забезпечує фінансовий контроль і збирання звітності з усіх дочірніх компаній для централізованого аналізу та управління.

Технологічний холдинг

Технологічний холдинг у Катарі спеціалізується на управлінні інноваційними технологічними компаніями та стартапами. Це може включати управління компаніями, які розробляють програмне забезпечення, інформаційні технології, телекомунікації та інші високотехнологічні проекти.

Технологічний холдинг часто вкладає кошти в наукові дослідження та розробку нових продуктів, а також займається купівлею та розвитком передових компаній з метою їх подальшої комерціалізації та розширення масштабів застосування технологій.

Ці типи холдингових структур дають різні можливості для запуску бізнесу в Катарі з урахуванням цілей, стратегії та специфіки діяльності компанії. Кожна з цих форм організації має унікальні переваги і характеристики, здатні відповідати специфічним вимогам і стратегічним цілям холдингу.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Вимоги до засновників і акціонерів холдингових компаній у Катарі

У Катарі є певні вимоги до засновників та акціонерів під час створення та володіння холдинговими компаніями. Ці вимоги спрямовані на забезпечення прозорості, фінансової стійкості та правової відповідальності учасників.

Мінімальний капітал
У Катарі вимоги до мінімального статутного капіталу для холдингових компаній суворо визначені та залежать від форми та виду бізнесу. Так, для реєстрації холдингової компанії у формі публічної акціонерної компанії мінімальний статутний капітал становить виключно 10 мільйонів катарських ріалів, що в перерахунку становить приблизно 2 560 875 євро. Для компаній з обмеженою відповідальністю (ТОВ) також встановлені свої вимоги, проте ключовим критерієм є наявність статутного капіталу щонайменше 10 мільйонів катарських ріалів.
Зобов'язання акціонерів
Акціонери холдингового підприємства зазвичай зобов'язані вносити свої частки до статутного фонду та брати участь у прийнятті важливих рішень на загальних зборах акціонерів. Вони також можуть відповідати за зобов'язання компанії в межах своїх часток. Дотримання цих вимог дозволяє забезпечити прозорість, законність і фінансову стійкість холдингових організацій в юрисдикції Катару, створюючи сприятливі умови для їхнього успішного розвитку та функціонування.

Процес реєстрації та ліцензування холдингів у Катарі

Процедура створення холдингів у Катарі є важливим етапом для створення та законного функціонування таких компаній у країні. Ось докладний опис цього процесу:

Крок 1:

Попереднє планування

Перед тим як розпочати процес започаткування холдингу в Катарі, потрібно проаналізувати ринкове середовище та визначити цілі Вашого підприємства. Для цього проводиться:

 • Дослідження ринку: розуміння потреб ринку, конкурентів і потенційних ризиків.
 • Визначення структури холдингу: вибір між прямим і непрямим володінням активами.
 • Фінансове планування: оцінка початкових інвестицій, прогнозування доходів і витрат.
Крок 2:

Вибір юридичної форми

У Катарі холдинги можуть реєструватися в кількох формах, включаючи приватну компанію з обмеженою відповідальністю (WLL), акціонерне товариство (QSC) і партнерство. Вибір залежить від розміру Вашого бізнесу, рівня бажаного контролю та інвестиційних цілей.

Крок 3:

Реєстрація назви компанії

Виберіть унікальну назву для Вашого холдингу та зареєструйте її в Міністерстві економіки та торгівлі Катару. Це запобігатиме використанню Вашої назви іншими юридичними особами.

Крок 4:

Оформлення та подача необхідних паперів

Для офіційного оформлення холдингу в Катарі потрібно зібрати та подати низку документів.

Крок 5:

Реєстрація в Міністерстві економіки та торгівлі

Подайте всі необхідні документи до Міністерства економіки та торгівлі для офіційної реєстрації Вашого холдингу в Катарі. Після перевірки та схвалення Ви отримаєте торговельну ліцензію, яка є офіційним дозволом на ведення діяльності.

Крок 6:

Оплата реєстраційних зборів

У процесі реєстрації та ліцензування холдингової компанії в Катарі необхідно сплатити відповідні реєстраційні збори та податки відповідно до чинного законодавства. Сума цих зборів може відрізнятися залежно від виду підприємства та її діяльності.

Крок 7:

Отримання посвідчення про реєстрацію

Після завершення всіх необхідних процедур і сплати зборів компанія отримує посвідчення про реєстрацію, що підтверджує її правову основу та право на провадження діяльності на території Катару.

Необхідні документи для започаткування холдингу в Катарі

Для реєстрації холдингової компанії в Катарі потрібна підготовка та подання до відповідних органів певного пакету документів. Вони і будуть основою для започаткування та легалізації бізнес-діяльності.

Ось докладний список документації, необхідної для цього процесу:
 1. Заява про резервування назви компанії. Офіційна заява до Міністерства економіки та торгівлі Катару із запропонованою назвою для Вашого холдингу. Назва має бути унікальною і не співпадати з уже існуючими юридичними особами в Катарі.
 2. Статут компанії (Articles of Association). Документ, який описує основні цілі діяльності холдингу, його структуру, правила та процедури управління.
 3. Установчий договір (Memorandum of Association). Угода між акціонерами про створення підприємства, що включає відомості про частки участі, розмір статутного фонду та обов'язки засновників.
 4. Копії паспортів усіх засновників та акціонерів, включаючи іноземних інвесторів.
 5. Довідки про несудимість. Для підтвердження відсутності судимостей у засновників та акціонерів.
 6. Договір оренди чи свідоцтво про власність. Документ, який підтверджує юридичну адресу холдингу в Катарі.
 7. Докладний бізнес-план. Включає опис бізнес-моделі, аналіз ринку, фінансові прогнози та стратегію розвитку холдингу.
 8. Письмова згода від осіб, які призначаються як директори холдингу, на виконання своїх обов'язків.

У деяких випадках може знадобитися надання документів, які підтверджують професійну кваліфікацію засновників або керівників у певній галузі діяльності.

Після підготовки всіх необхідних документів їх потрібно подати до відповідних державних відомств Катару для інкорпорації холдингу.

Вартість і терміни започаткування холдингу в Катарі

Запуск холдингової компанії в Катарі вимагає ретельного попереднього планування з огляду на аспекти правового, операційного та фінансового характеру. Різні фактори, включаючи вибір правової форми, складність організаційної структури та ефективність підготовки документації, можуть впливати на вартість і терміни реалізації проекту.

Якщо говорити предметніше, витрати на створення холдингу в Катарі охоплюють кілька ключових елементів, з-поміж яких:

 • Державні мита. Розміри платежів за реєстрацію компанії та видачу ліцензії для ведення торгівлі можуть значно змінюватись і залежать від сфери діяльності та обсягу статутного капіталу, коливаючись від кількох до десятків тисяч катарських ріалів.
 • Юридичні послуги. Вартість послуг з юридичного оформлення реєстрації варіюється в широких межах залежно від складності структури Вашого бізнесу та ступеня участі адвоката в процесі. Витрати на ці цілі можуть починатися від кількох тисяч ріалів і сягати десятків тисяч.
 • Додаткові витрати. Включають вартість нотаріального засвідчення документів, переказів та інші адміністративні витрати.

Процедура реєстрації холдингової компанії в Катарі може тривати різний час, що залежить від ефективності підготовки та подання необхідних документів, а також від швидкості розгляду заявок регулювальними органами. Загалом цей процес може протікати від декількох тижнів до декількох місяців.

Особливості оподаткування для холдингів у Катарі

Катар пропонує привабливе податкове середовище для холдингових компаній, забезпечуючи сприятливі умови для міжнародного бізнесу. Країна встановила повністю оншорну юрисдикцію, в якій холдингові компанії мають значні фіскальні преференції.

Податок на прибуток
У Катарі холдингові підприємства оподатковуються на прибуток за ставкою 10%, проте багато видів діяльності та інвестиції можуть кваліфікуватися для фіскальних пільг чи звільнень, особливо в секторах, які Катар вважає стратегічно важливими для економічного розвитку.
Податок на дивіденди та приріст капіталу
У холдингах Катару одна зі значних переваг – це низька податкова ставка на дивіденди та приріст капіталу, яка варіюється від 0 до 5%. Це робить країну особливо привабливою для інвесторів, які прагнуть збільшити свої прибутки від інвестицій і капіталовкладень.
Валюта ведення справ
Холдингові компанії в Катарі мають свободу у виборі валюти для ведення своїх справ. Це забезпечує додаткову гнучкість при міжнародних операціях, дозволяючи компаніям оптимізувати валютні ризики та фінансове планування.
Угоди про уникнення подвійного оподаткування
Катар уклав угоди про уникнення подвійного оподаткування з понад 60 країнами, що дає холдинговим компаніям можливість знижувати податкове навантаження під час міжнародних операцій. Ці угоди полегшують транскордонні інвестиції та сприяють ефективнішому податковому плануванню.

Переваги створення холдингу на території Катару

Заснування холдингової структури в Катарі відкриває широкі перспективи для підприємців та інвесторів завдяки безлічі вигод, які пропонує ця юрисдикція.

Стратегічне географічне розташування

Розташований у серці важливих торговельних шляхів, Катар є ключовим центром із легким доступом до ринків Близького Сходу, Азії та Африки. Це ідеальна точка для холдингів, націлених на збільшення та різноманітність своїх регіональних інвестицій.

Сприятливе бізнес-середовище

З низьким рівнем бюрократії, прозорою юридичною системою та відкритою економікою Катар сприяє швидкому розвитку холдингів, даючи їм доступ до великих місцевих і глобальних ринків.

Економічна стабільність

Високий рівень економічної стабільності та політичної надійності робить Катар привабливим для довгострокових інвестицій, пропонуючи тверду основу для стратегічного планування холдингів.

Податкові пільги та преференції

Катарська податкова система передбачає безліч пільг для холдингів, зокрема низькі корпоративні податки, відсутність податку на прибуток для фізичних осіб і звільнення від податків для деяких видів діяльності, що сприяє підвищенню їхньої рентабельності.

Доступ до фінансових ресурсів

З розгалуженою фінансовою інфраструктурою, Катар надає холдингам доступ до широкого спектру фінансових інструментів і ресурсів для підтримки їх операцій і зростання.

Інвестиції в інфраструктуру

Інтенсивні інвестиції в сучасну інфраструктуру, включаючи транспорт, енергетику та IT, створюють сприятливі умови для розвитку та розширення діяльності холдингів у Катарі.

YB CASE пропонує комплексні послуги та професійну підтримку на всіх етапах реєстрації та ліцензування холдингів у Катарі. Наші кваліфіковані фахівці мають глибоке розуміння законодавства та процедур цієї країни, готові надати Вам все необхідне для успішного завершення процесу реєстрації та ліцензування Вашого холдингу.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний номер
Введіть правильний e-mail
Ваш коментар