Фонд на Гернсі
Ціна за консультацію
від 150 EUR
Створення інвестиційного фонду на Гернсі чи Джерсі є досить популярним напрямом, оскільки ці юрисдикції зарекомендували себе на міжнародному рівні. Далі в матеріалі описуються деякі аспекти регулювання фондів на Гернсі, які важливо враховувати перед тим, як розпочати інвестиційну діяльність на території бейлівіка.

Регулювання інвестиційних фондів на Гернсі

Гернсі є одним із найбільших у світі фінансових центрів із розвиненою індустрією фондів. Зараз на острові діє понад 800 інвестиційних схем. Фахівці зазначають, що поточна вартість коштів, які перебувають під управлінням на Гернсі, становить понад 290 мільярдів фунтів стерлінгів. Фонди також можуть бути зареєстровані на LSE та TISE, раніше відомій як Біржа цінних паперів Нормандських островів, де є спеціальні процедури, що забезпечують відносно легкий лістинг фондів Гернсі та Джерсі.

Започаткування фонду на Гернсі

 • має попит завдяки перевагам довгострокової політичної та правової стабільності в поєднанні з податковим нейтралітетом, який пропонує уряд бейлівіка.
 • Заохочення інвестиційної діяльності та фондів, сприятливий нормативний і правовий режим та доступ до світового ринку в поєднанні з перевагами географічного положення та часового поясу підвищують привабливість юрисдикції.
 • На Гернсі діє ефективний простий і гнучкий режим регулювання. Кожна "схема колективного інвестування" (CIS) підпадає під дію положень законодавства про основні фонди. Основним державним органом, який відповідає за нагляд у сфері фінансів і регулювання фондів на Гернсі, є GFSC.
 • Популярність юрисдикції також пов'язана з високою якістю послуг, доступних на острові щодо управління фондами. Закон про POI регламентує процес створення та управління інвестфондів і встановлює основні аспекти для захисту інвесторів.
 • Гернсі є членом ОЕСР і був включений до білого списку G20. Він також отримав статус позначеної території, як говорить Закон Великої Британії про фінансові послуги та ринки 2000 року («FSMA»).

Якщо Ви маєте намір заснувати фонд на Гернсі, важливо розуміти, що кожен фонд має керуватись компанією Гернсі, яка має відповідну ліцензію, що регламентовано Законом про POI. Адміністратор несе відповідальність за забезпечення правильного управління та адміністрування фонду.

Кожен відкритий фонд Гернсі повинен також призначити місцеву компанію, яка має відповідну ліцензію згідно з Законом про POI, для виконання функцій зберігача (або довірчого керуючого, якщо фонд Гернсі є трастом). Довірчий керуючий/кастодіан (за деякими винятками) відповідає за збереження активів фонду та, відповідно до деяких правил, за нагляд за управлінням та адмініструванням фонду з боку адміністратора.

Регулювання фондів Гернсі застосовується лише до угод, що стосуються власності будь-якої структури, яка має кожну з таких характеристик:

 1. об'єднання вкладів інвесторів;
 2. стороннє керування активами;
 3. великий ризик.
Отже, угоди з одним інвестором чи одним активом зазвичай не класифікуються як фонд.

Закон про POI ділить фонди Гернсі на дві категорії:

 • «зареєстровані фонди», які зареєстровані у GFSC;
 • «уповноважені фонди», авторизовані GFSC.

Різниця між авторизованими фондами та зареєстрованими фондами в тому, що авторизовані фонди отримують дозвіл після суттєвої перевірки їх придатності з боку GFSC, тоді як зареєстровані фонди отримують свою реєстрацію після підтвердження придатності від органу Гернсі, який має ліцензію Закону про POI (адміністратор, який вивчає фонд і його покровителя замість GFSC та бере на себе постійну відповідальність за моніторинг фонду).

Закон про POI надає GFSC можливість розробляти різні класи авторизованих і зареєстрованих фондів та визначає правила, які застосовуються до таких класів. Відкритий фонд переважно визначається як схема, де інвестори мають право викупити їх активи за ціною, яка визначається вартістю базових активів. Закритий фонд, як правило, не передбачає такої можливості.

Створення інвестфонду на Гернсі: вибір структури

Якщо Ви маєте намір зареєструвати фонд на Гернсі, варто розібратися, які основні юридичні інструменти використовуються для створення роздрібного фонду, а також враховувати основні переваги та недоліки використання цих структур. Закон про компанії Гернсі 2008 з поправками допускає кілька різних форм компаній.

Якщо вас цікавлять відкриті роздрібні фонди, Ви можете заснувати фонд у формі:

 1. Товариства з обмеженою відповідальністю. Це традиційна компанія з обмеженою відповідальністю, яка випускає акції одного чи кількох класів.
 2. Компанії з сегрегованим портфелем (PCC). PCC набуває форми однієї компанії, яка може утворювати будь-яку кількість осередків, при цьому активи та пасиви кожного осередку відокремлені від інших осередків.
 3. ICC, до яких застосовуються ті ж правила, що і для PCC, за винятком того, що кожен осередок має власну правосуб'єктність.

ТОВ найчастіше використовується для відкритих роздрібних фондів. PCC та ICC частіше використовуються для хедж-фондів.

Ви також можете створити інвестиційний фонд у формі трасту. Він не є самостійною юридичною особою і створюється шляхом укладання трастової угоди. Інвестори володіють паями в довірчому управлінні, при цьому кожна одиниця є неподільною часткою трастової власності. Закон про трасти 2007 р. регулює пайові фонди. PEF зазвичай структуровані як LLP.

Відкриті фонди

Авторизовані відкриті фонди бувають кількох видів:

Клас A
Це роздрібні фонди, які еквівалентні зобов'язанням щодо колективних інвестицій у переказні цінні папери (UCITS) в ЄС. До фондів класу А застосовуються правила CIS (класу А) 2008 року. Ці правила мають обов’язків характер щодо форми та змісту документів і накладають обмеження на інвестиційні та кредитні повноваження. Фонди класу А отримують вигоду від схеми компенсації інвесторам згідно з Правилами CIS (компенсація інвесторів) 1988 р. Фонди класу А можуть просуватися або поширюватися серед населення у Великій Британії так само, як і фонди, авторизовані у Великій Британії (за умови дотримання певних вимог щодо повідомлення).
Клас A
Клас фондів, який розрахований як на некваліфікованих, так і на професійних інвесторів. До фондів класу B застосовуються правила CIS (клас B) 2013 року. Ці правила мають менш обов’язків характер, ніж для фондів класу А, і надають фондам класу В більшу свободу дій щодо їх інвестиційних і запозичених повноважень за умови повного розкриття інформації в документах фонду.
Клас Q
Це не роздрібні фонди, оскільки ними можуть володіти лише профінвестори. До фондів класу Q застосовуються правила CIS 1998 року.

Ще одним підвидом CIS є так звані зелені фонди. У липні 2018 року GFSC опублікував Правила зеленого фонду Гернсі, створивши перший у світі продукт регульованого зеленого інвестиційного фонду. Очікується, що Зелені фонди Гернсі розширять доступ інвесторів до зелених інвестицій за рахунок надання надійного та прозорого продукту, що сприяє досягненню узгоджених на міжнародному рівні цілей COP21 (Конференція ООН щодо зміни клімату). На Гернсі було запущено кілька зелених фондів із загальною вартістю чистих активів 3,3 мільярдів фунтів стерлінгів. Регулятори також випустили 1 червня 2020 «Принципи зеленого приватного капіталу» – добровільне керівництво з передової практики для генеральних партнерів.

Застосування директиви AIFM

Гернсі є юрисдикцією «третьої країни», яка не входить до ЄС, згідно з Директивою 2011/61/ЄС щодо альтернативних керуючих інвестфондами. Влада встановила подвійний режим, що забезпечує гнучку нормативно-правову базу, яка дозволяє управляючим фондами дотримуватись вимог AIFM.

Тим, хто має намір зареєструвати хедж-фонд на Гернсі, потрібно враховувати, що перша частина подвійного режиму гарантує, що частки активів фондів Гернсі можуть продаватися в ЄЕЗ із використанням національних режимів приватного розміщення. При цьому GFSC виступає як місцевий регулювальний орган, який співпрацює з відповідним регулятором цінних паперів ЄЕЗ. Нині це ретельно перевірені шляхи виходу на ринок, які зазвичай вимагають лише часткового дотримання положень Директиви AIFM, що може призвести до зниження експлуатаційних витрат і, отже, збільшення доходів інвесторів.

Друга частина подвійного режиму дозволяє керуючим і депозитаріям у зв'язку із запровадженням загальноєвропейського паспорта вибирати режим, що повністю відповідає Директиві AIFM, якщо це потрібно.

Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) двічі проводило оцінку режиму, що застосовується до острова, і дійшло висновку, що ненає перешкод для продовження паспорта третьої країни на Гернсі. Однак, насамперед через вихід Великої Британії з ЄС є деякі нюанси у сфері регулювання цього питання. Ви можете звернутися до наших фахівців за детальною консультацією з цієї теми.

Як заснувати інвестиційний фонд на Гернсі?

Відкриті фонди мають бути авторизовані, або зареєстровані, але не вимагають ліцензування. До іноземних фондів застосовуються спеціальні правила. Є дві окремі процедури, які можуть бути здійснені для авторизації уповноваженого відкритого фонду: традиційний процес подання заявки та прискорений розгляд.

Стандартна процедура оформлення застосовується лише до фондів класу A, класу B та класу Q, якщо вони не вимагають авторизації відповідно до прискореної процедури «QIF». Вона включає такі етапи:

Підготовчий
Перш ніж розпочати процес подання заявки, необхідно визначити засновника фонду (особа, яка зрештою відповідає за діяльність). GFSC вимагає доказ досвіду у створенні та/або управлінні інвестиційними фондами. Потім GFSC вкаже, чи буде він розглядати заявку;
Перший етап (схема авторизації)
Подається форма GFA з викладом основних відомостей про пропонований фонд: цілі фонду, залучені сторони, збори, що стягуються тощо. Призначений менеджер і зберігач повинні підписати цю форму. На цьому етапі проспект не потрібен. Якщо сторони відповідають критеріям відбору GFSC і пропозиції прийнятні, GFSC видає загальний дозвіл;
Другий етап (тимчасовий дозвіл)
Регулятору надаються: практично остаточний проект проспекту фонду (або аналогічний документ), форма заявки інвестора та форма, що відповідає запропонованому класу фонду. Ці форми діють як контрольний список і забезпечують включення необхідної інформації до документів. Відступи від правил класу B та класу Q можуть бути запитані, але жодних відступів від правил класу A не допускається.
Третій етап (офіційна авторизація)
Авторизація надається, коли всі питання були вирішені та всі умови були виконані.

Як уже згадувалося вище, для деяких фондів доступний прискорений процес подання заявок (застосовується лише до класів B та Q). Призначений менеджер подає заявку QIF (Форма QIF) один раз:

 • комплексну перевірку обох сторін та структури фонду завершено;
 • документи фонду знаходяться в остаточній (або близькій до остаточної) формі.

Форма QIF включає гарантії призначеного керуючого для GFSC щодо придатності фонду та залучених сторін. Потім GFSC зобов'язується видати офіційний дозвіл фонду протягом трьох робочих днів після отримання повної заяви.

Недоліком цього прискореного процесу є те, що інвестиції у фонд мають бути обмежені кваліфікованими інвесторами, які визначаються як професійні інвестори, досвідчені інвестори чи досвідчені співробітники.

Що стосується зареєстрованих фондів, то процес подання заявки на реєстрацію такий самий, як і для заявки QIF. Вид інвестора, котрий може інвестувати у фонд, не обмежений. Термін подання заявки на реєстрацію приватного інвестиційного фонду також аналогічний терміну подання заявки на QIF.

Започаткування закритого інвестфонду на Гернсі: що потрібно знати?

Є два окремі процеси подання заявки на авторизацію уповноваженого закритого фонду: традиційний трьохетапний процес подання заявки та прискорений розгляд (QIF).

Традиційний процес такий самий, як і для авторизованих відкритих фондів, за винятком:

 1. Перший етап (схема авторизації). Оскільки для закритих фондів не потрібно призначати зберігача або довірчого управителя, немає вимоги, щоб зберігач або довірчий управитель підписував форму;
 2. Другий етап (тимчасовий дозвіл). Відступи від Правил дозволених закритих інвестиційних схем 2008 року можуть бути запитані, якщо дотримання конкретного правила є недоцільним у цих обставинах, або дотримання вимагатиме від фонду зміни запропонованих операцій або практики.
 3. GFSC має переконатися, що інвестори захищені, перш ніж надавати авторизацію.

Вимоги до ліцензування

Відповідно до місцевого законодавства у структурі фонду Гернсі є дві ключові ролі:

Промоутер
Термін «промоутер» конкретно не визначено, але зазвичай є стороною, зрештою, відповідальною за діяльність фонду. Найчастіше як промоутер виступає інвестиційний менеджер. Особистість, репутація та послужний список промоутера фонду мають ключове значення для GFSC при ухваленні рішення про те, чи варто авторизувати фонд. При QIF та зареєстрованих фондах оцінку проводить запропонований призначений менеджер фонду. Однак він керується тими ж міркування і тими ж критеріями, як і GFSC.
Призначений менеджер/призначений адміністратор
Всім фондам потрібно призначити місцевого керуючого (якого ще називають призначеним адміністратором), який має отримати ліцензію GFSC. На Гернсі добре розвинена промисловість управління фондами, і місцева фірма зазвичай виконує функції призначеного управляючого. Однак ці функції можуть бути передані третій стороні (місцевій чи іноземній). У таких випадках місцевий призначений менеджер залишається передусім відповідальним перед GFSC і повинен дотримуватися рекомендацій GFSC щодо аутсорсингу при розгляді та моніторингу цих призначень. Призначені менеджери повинні дотримуватись:
 1. Правила для ліцензіатів (ведення бізнесу) 2016 (Правила COB);
 2. Ліцензіати (достатність капіталу) Правила 2010 року (Правила CA).

Правила COB включають положення, що стосуються:

 • Комплаєнс-заходів, включаючи моніторинг і навчання співробітників.
 • Бухобліку, ведення обліку, діловодства.
 • Класифікації клієнтів.
 • Прийнятності угод для клієнтів і розкриття інформації клієнтам.
 • Роботи з активами клієнтів.
 • Термінів і змісту приміток до контрактів, що стосуються угод.
 • Конфліктів інтересів.
 • Подій, про які необхідно повідомляти GFSC.

Правила CA визначають рівень фінансових ресурсів, ліквідності та страховки, який має підтримувати ліцензіат, що визначається з урахуванням його виду діяльності, історичного обігу та профілю ризиків. Зазвичай іноземний менеджер виконує роль управління інвестиціями, місцевий призначений менеджер виконує адміністративну роль.

Підприємцям, які хочуть зареєструвати хедж-фонд на Гернсі, буде корисно знати, що фонди мають право на звільнення від податків при сплаті щорічного внеску і розмірі 1 200 фунтів стерлінгів. Фонди зі звільненим статусом не вважаються податковими резидентами Гернсі.

Висновок

Створення інвестиційного фонду на Гернсі може стати вигідним рішенням, оскільки юрисдикція зарекомендувала себе як сприятливий майданчик для фінансової діяльності. Більше інформації на цю тему Ви можете дізнатися, звернувшись до наших експертів. Для цього заповніть спеціальну форму нижче.
Цікавить супровід реєстрації фондів на Гернсі?
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар