Як зареєструвати фонд у Голландії під ICO
Initial Coin Offering чи ICO стало важливим феноменом у світі криптовалют, забезпечуючи компаніям можливість залучити капітал шляхом продажу токенів інвесторам. В умовах стрімкого розвитку цифрових технологій і зростання інтересу до криптовалюти, ICO стали популярним інструментом для фінансування нових проектів.

У цьому контексті Нідерланди виділяються як приваблива юрисдикція для реєстрації фондів, які здійснюють ICO. Сприятливе правове оточення, стабільність фінансової системи та підтримка інновацій роблять Нідерланди привабливим вибором для підприємців та інвесторів у сфері криптовалют.

Мета цієї статті – подати огляд процесу реєстрації фонду в Голландії з метою проведення ICO. Ми розглянемо основні етапи, необхідні документи, а також особливості регулювання, оподаткування та залучення інвесторів у контексті голландської юрисдикції.

Основи ICO і фонду

Перш ніж заглибитись в особливості та процедуру реєстрації фонду в Голландії під ICO, важливо зрозуміти основи цього фінансового механізму.

Що таке ico?

ICO розшифровується як Initial Coin Offering, тобто первинне розміщення монет (токенів).

ICO (Initial Coin Offering) – це форма краудфандингу у світі криптовалют і фінансових технологій, яка забезпечує компаніям можливість залучення інвестицій через емісію цифрових токенів чи монет.

При ICO компанія випускає нові токени та пропонує їх на продаж інвесторам в обмін на криптовалюту (як правило, біткоїни чи ефіри) або фіатні гроші. Ці токени, а іноді їх називають монетами, є цифровими активами, які можуть мати різні функції в межах проекту або платформи, наприклад, доступ до послуг, голосування, участь у стейкінгу або отримання дивідендів.

Важливо, що термін ICO часто асоціюється з криптовалютами та блокчейн-технологіями. У процесі проведення ICO компанія зазвичай публікує білу книгу (whitepaper), в якій описується ідея проекту, його технічні деталі, бізнес-модель, умови проведення ICO та інша інформація, яка може бути цікавою для потенційних інвесторів.

ICO дозволяють компаніям швидко залучити кошти на ранніх стадіях свого розвитку без необхідності звертатися до традиційних інвесторів – таких, як венчурні фонди чи банки.

Визначення фонду в контексті ICO

У контексті ICO, фонд являє собою організаційну структуру, створену з метою управління зібраними коштами та спрямування їх на різні проекти чи активи. Цей фонд може виступати посередником між інвесторами та проектами, забезпечуючи прозорість та ефективне управління інвестиціями.

Основні характеристики фонду в контексті ICO включають:

Структура управління

Призначення коштів

Прозорість і звітність

Фонд може бути організований у вигляді довірчого управління, інвестиційного фонду, юридичної особи тощо. Ключовими учасниками фонду зазвичай є керуючий, інвестори та адміністратори.

Фонд визначає цілі та стратегії інвестування зібраних коштів. Це може бути розвиток власного проекту, інвестування в інші ICO, фінансування стартапів і технологічних ініціатив.

Фонд повинен забезпечувати прозорість своєї діяльності та надавати інвесторам регулярні звіти про стан коштів та їх використання.

Захист інтересів інвесторів

Управління ризиками

Фонд зобов'язаний притримуватися законодавства та регулювання, забезпечуючи захист інтересів своїх інвесторів і дотримання етичних стандартів.

Фонд повинен розробляти та реалізовувати стратегії управління ризиками, пов'язаними з інвестиціями в криптовалюти та ICO, щоб мінімізувати можливі втрати для інвесторів.

Загалом фонд у контексті ICO відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки й ефективності інвестицій, а також у підтримці довіри з боку інвесторів та ринку в цілому.

Чому Голландія?

У сучасному світі криптовалют і блокчейн-технологій вибір відповідної юрисдикції для реєстрації фонду для проведення ICO є одним із ключових рішень, які визначають успіх проекту. Голландія, завдяки своєму економічному та правовому клімату, а також низці інших факторів, стає все більш привабливим місцем для криптовалютних стартапів та ICO. Давайте розглянемо основні причини чому Голландія може бути ідеальним вибором для реєстрації фонду під ICO.

Огляд економічного та правового клімату Голландії

Голландія є однією з найбільших економік у Європі та всьому світі. Її економіка характеризується високим рівнем розвитку, інноваційним потенціалом і відкритістю до міжнародної торгівлі. Незважаючи на невелику площу країни, вона має високий ВВП на душу населення та значні експортні обсяги.

Голландія відома своєю розвиненою інфраструктурою, високою якістю освіти та науковими дослідженнями. Ці фактори сприяють створенню сприятливого середовища для інновацій і розвитку технологічних стартапів, включаючи ті, які працюють у сфері криптовалют та блокчейну.

Голландія вирізняється стабільним правовим кліматом і високим рівнем правового захисту. Система права країни заснована на принципах законності та справедливості, що забезпечує передбачуваність і надійність для бізнесу.

Крім того, Голландія є членом Європейського Союзу (ЄС), що забезпечує компаніям доступ до єдиного ринку та можливість вільного переміщення капіталу, послуг і товарів усередині ЄС. Це створює додаткові переваги для криптовалютних стартапів, які можуть швидко масштабувати свої бізнеси по всьому європейському ринку.

1

Всі перелічені вище фактори роблять Голландію привабливим місцем для криптовалютних стартапів і ICO. Високий рівень розвитку економіки та інфраструктури, стабільний правовий режим і доступ до фінансових ресурсів роблять країну ідеальним місцем для створення та розвитку криптовалютних проектів.

Крім того, сприятливе інвестиційне середовище та підтримка інновацій з боку уряду створюють умови для успішного розвитку криптовалютних стартапів і залучення інвестицій на ранніх стадіях їхнього розвитку.

Переваги Голландії для криптовалютних стартапів та ICO

 1. Сприятливе правове середовище. Голландія має прогресивне та відкрите законодавство, яке надає фінансовим технологічним компаніям широкі можливості для інновацій і розвитку. Уряд активно підтримує технологічні інновації та фінансові стартапи, що сприяє розвитку криптовалютних проектів у Голландії.
 2. Стабільність і надійність. Економічна та політична стабільність Голландії робить її привабливою для інвесторів і підприємців. Завдяки передбачуваному правовому та економічному клімату стартапи можуть розраховувати на довгострокову стійкість і захист своїх інтересів.
 3. Розвинена інфраструктура та технологічний кластер. Голландія відома своїми передовими технологічними розробками та інноваціями. Стартапи мають доступ до висококваліфікованих фахівців, інвестиційних фондів та інкубаторів, а також широкого спектру технологічних послуг та ресурсів.
 4. Податкові пільги та інвестиційні можливості. Голландія пропонує різні податкові пільги для інвесторів і стартапів, включаючи систему оподаткування для науково-дослідних та інноваційних проектів. Це робить країну привабливою для інвестицій і стимулює розвиток криптовалютних стартапів.
 5. Географічне розташування та доступ до ринків ЄС. Голландія розташована в центрі Європи і має стратегічне географічне положення, що забезпечує доступ до найбільших ринків Європейського Союзу. Це робить її ідеальним місцем для криптовалютних стартапів, які прагнуть масштабувати свій бізнес на світовому рівні.

Голландія – привабливе місце для реєстрації фондів у контексті ICO завдяки своєму сприятливому правовому регулюванню, економічній стабільності, інноваційному середовищу, доступу до фінансових ресурсів і стратегічному географічному розташуванню.

Огляд регулювання ICO в Голландії

Голландія, як член Європейського Союзу (ЄС), підпорядковується загальним правилам і стандартам, встановленим ЄС, включно з галуззю регулювання криптовалют та блокчейн-проектів. У той же час вона також має своє власне внутрішнє законодавство, яке регулює діяльність у сфері фінансових технологій, включаючи ICO на території Голландії.

Нижче наведено огляд основних законів і нормативних актів, які регулюють цю сферу в Голландії:

 • Закон про фінансовий нагляд (Financial Supervision Act). Цей закон регулює діяльність фінансових компаній та інвестиційних послуг, включаючи ті, які пов'язані з криптовалютами та блокчейн-проектами. Він встановлює вимоги щодо ліцензування та регулярного нагляду з боку Нідерландського агентства фінансових ринків (AFM).
 • Закон захисту персональних даних (General Data Protection Regulation, GDPR). Цей закон встановлює правила для збирання, зберігання та обробки персональних даних, включаючи ті, які можуть бути пов'язані з транзакціями криптовалют. Він забезпечує захист конфіденційності та безпеки персональної інформації користувачів.
 • Закон про цінні папери (Securities Law). ICO, які пропонують токени, що можуть розглядатися як цінні папери, підпадають під цей закон. Це означає, що вони можуть піддаватися додатковому регулюванню та вимогам реєстрації.

Основні органи регулювання фінансових ринків у Голландії – Нідерландський центральний банк (De Nederlandsche Bank, DNB) та Нідерландське агентство фінансових ринків (Autoriteit Financiële Markten, AFM). Ці організації відповідальні за забезпечення дотримання фінансовими компаніями, включаючи криптовалютні проекти, законів і правил, спрямованих на захист інвесторів, запобігання протиправній діяльності та забезпечення стабільності фінансових ринків.

Одним із ключових аспектів регулювання ICO в Голландії є дотримання законів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом (Anti-Money Laundering, AML) та фінансуванню тероризму (Counter Financing of Terrorism, CFT). Згідно з цими законами, компанії, які займаються обміном криптовалюти на фіатні гроші або надають послуги зберігання криптовалюти, зобов'язані дотримуватись певних стандартів KYC (Know Your Customer) та AML.

Крім того, Голландія активно працює над розробкою та впровадженням нових законів і нормативних актів, які регулюють діяльність криптовалютних проектів та ICO. Ці заходи спрямовані на забезпечення прозорості, безпеки та законності у сфері криптовалютних інвестицій та фінансових технологій.

Вибір оптимальні структури фонду в Голландії під ICO

Вибір відповідної структури фонду є ключовим етапом під час реєстрації фонду в Голландії щодо ICO (Initial Coin Offering). У Нідерландах є кілька юридичних форм організацій, які можуть бути використані для цього. Кожна з цих форм має свої особливості, переваги та обмеження. Важливо ретельно вивчити та вибрати структуру, яка найкраще відповідає цілям Вашого проекту та вимогам законодавства. Ось огляд найпоширеніших видів фондових структур у Голландії: BV, NV та Stichting.

BV (Besloten Vennootschap) ‒ Закрите акціонерне товариство

BV (Besloten Vennootschap) є однією з найпоширеніших форм фонду в Голландії під ICO. Це закрите акціонерне товариство, яке пропонує широкі можливості для управління бізнесом і залучення інвестицій.

Особливості BV:

Обмеження відповідальності

Мінімальний капітал

Акціонери BV несуть відповідальність лише в межах своїх вкладень в акції. Це означає, що їхні особисті активи захищені від зобов'язань і боргів фонду.

Для створення BV потрібен мінімальний статутний капітал у розмірі 1 євроцент, що робить цю структуру доступною для невеликих і середніх підприємств.

Переваги BV:

Гнучкість управління:

Залучення інвестицій:

BV має велику гнучкість в управлінні бізнесом, оскільки акціонери мають право призначати директорів і приймати стратегічні рішення.

BV може залучати інвестиції від акціонерів, зокрема і через випуск нових акцій або залучення кредитів.

BV (Besloten Vennootschap) є привабливою структурою для фонду в Голландії з метою ICO, завдяки своїй гнучкості управління, обмеженню відповідальності акціонерів і можливості залучення інвестицій. Це дозволяє ефективно управляти бізнесом, залучати капітал і розвиватися в сучасному економічному середовищі.

NV (Naamloze Vennootschap) ‒ Публічне акціонерне товариство

NV (Naamloze Vennootschap) є формою публічного акціонерного товариства в Голландії. Ця структура широко використовується для великих і публічних компаній, які потребують залучення широкої інвестиційної аудиторії та складнішого управління.

Особливості NV:

Публічність

Капітал

Управління

NV зобов'язана публікувати свої фінансові звіти й інші важливі відомості, що робить її діяльність прозорою для інвесторів та регуляторів.

NV має можливість залучати капітал шляхом випуску нових акцій на публічних ринках, що дозволяє їй отримувати великі суми інвестицій.

Управління NV може бути складним, оскільки вона зобов'язана дотримуватись різних законів і нормативних актів, а також враховувати інтереси широкої аудиторії акціонерів.

Переваги NV:

Залучення інвестицій:

Престиж і довіра:

Зростання та розвиток:

NV має доступ до публічних ринків капіталу і може залучити інвестиції від широкої інвестиційної аудиторії.

статус публічного акціонерного товариства забезпечує NV престиж і довіру, що може сприяти залученню інвестицій та розвитку бізнесу.

завдяки доступу до великих обсягів капіталу та можливості публічного розміщення акцій, NV може зростати та розвиватися швидше, ніж закриті товариства.

NV призначено для великих підприємств і підходить для ICO в Голландії, спрямованих на залучення значних інвестицій. На відміну від BV, NV може вільно торгувати своїми акціями на ринках. Це вимагає суворішої відповідності регуляторним вимогам і фінансовій звітності, що може бути як перевагою, так і недоліком залежно від масштабу Вашого проекту.

Stichting (Фонд)

Stichting, або фондація, є особливою юридичною структурою в Голландії, яка часто використовується для благодійних цілей, управління активами або управління фінансами. Ця структура забезпечує високий рівень гнучкості і може бути привабливим вибором для організації ICO в Голландії.

Особливості Stichting:

Цілі та завдання

Управління активами

Прозорість і відповідальність

Stichting може бути створена з різними цілями, включаючи благодійні, освітні, соціальні чи комерційні цілі.

Опікуни Stichting призначаються для управління активами фондації на користь її бенефіціарів та відповідно до її статуту.

Stichting зобов'язана дотримуватись законів і вимог у галузі управління фондом та надавати звітність про свою діяльність.

Переваги Stichting:

Гнучкість управління:

Обмеження відповідальності:

фондації надають високий ступінь гнучкості в управлінні активами та операціями, що робить їх привабливим вибором для різних цілей і завдань.

як і інші юридичні структури, Stichting забезпечує обмеження відповідальності для засновників і піклувальників фондації, що захищає їхні особисті активи від зобов'язань фондації.

Stichting є гнучкою та ефективною структурою для управління активами, реалізації некомерційних цілей і благодійних проектів та проведення ICO в Голландії. Її переваги включають гнучкість управління, обмеження відповідальності та можливість реалізації різних цілей і завдань. Однак Stichting не може переслідувати прибуткові цілі, тому вона може обмежувати можливості залучення інвестицій з метою отримання фінансової вигоди.

Як вибрати оптимальну форму для ICO в Голландії

Вибір відповідної структури для проведення ICO в Голландії є важливим кроком, який може суттєво вплинути на успіх проекту. Нижче наведено основні аспекти, які потрібно враховувати під час вибору структури для ICO:

 1. Цілі проекту. Визначте цілі Вашого проекту ICO. Що Ви хочете досягти за допомогою ICO? Це може бути залучення інвестицій, розподіл токенів, фінансування розробки проекту тощо.
 2. Правовий і фінансовий аспект. Проконсультуйтеся з юристами та фінансовими експертами з правових і фінансових аспектів щодо кожної структури. Переконайтеся, що обрана структура відповідає законодавству Голландії і дозволяє досягти Ваших цілей.
 3. Гнучкість керування. Розгляньте рівень гнучкості, який надає кожна структура. Деякі структури – такі, як BV і NV, можуть забезпечити більшу гнучкість в управлінні бізнесом та прийнятті стратегічних рішень.
 4. Залучення інвестицій. Оцініть можливості кожної структури щодо залучення інвестицій. NV, наприклад, може бути привабливішим вибором для великих і громадських проектів, яким необхідний доступ до публічних ринків капіталу.
 5. Обмеження відповідальності. Зважте на обмеження відповідальності для учасників кожної структури. BV і NV забезпечують обмеження відповідальності для акціонерів, що захищає їхні особисті активи.
 6. Потреба в благодійності чи соціальній складовій. Якщо Ваш проект має благодійні чи соціальні цілі, то структура Stichting може бути хорошим вибором, оскільки вона дозволяє ефективно керувати коштами та забезпечувати прозорість операцій.
 7. Спільне керування. Якщо Ви віддаєте перевагу спільному керуванню проектом, то структура Coöperatie може бути відповідним варіантом, оскільки вона дає учасникам можливість спільного володіння та управління бізнесом.

Враховуючи ці фактори та провівши детальний аналіз, Ви зможете вибрати найкращу структуру фонду для ICO в Голландії, яка допоможе Вам досягти Ваших цілей і забезпечити успіх Вашого проекту.

Кроки з реєстрації фонду в Голландії

Реєстрація фонду в Голландії для проведення ICO потребує ретельного планування та виконання низки юридичних процедур. Ось детальний аналіз кроків, необхідних для успішної реєстрації фонду:

Підготовчий етап

Дослідження та вибір назви для фонду

Проведіть дослідження ринку та перевірку на унікальність обраної назви для Вашого фонду. Це можна зробити через онлайн-пошук у регістрах Голландської торговельної палати. Переконайтеся, що назва відображає цілі та стратегію Вашого фонду.

Назва має відповідати певним правилам і нормам, не містити заборонених слів або виразів, а також не вводити в оману щодо діяльності фонду.

Визначення основних цілей і стратегії фонду

Чітко визначте, для яких цілей створюється фонд, які завдання він виконуватиме і які кошти планується залучити через ICO в Голландії. Переконайтеся, що цілі фонду відповідають вимогам законодавства та очікуванням інвесторів.

Визначте основні напрямки діяльності, стратегію інвестування та управління активами, а також плани щодо розширення та розвитку.

Юридична підготовка

Збирання установчих документів

Зберіть необхідні документи для реєстрації фонду – такі, як статутні документи, документи про призначення директорів та інші установчі акти.

Фонд повинен мати юридичну адресу в Голландії, яка буде вказана в установчих документах.

Реєстрація фонду

Процедура реєстрації в Торговельному реєстрі Нідерландів

Надайте всі необхідні установчі документи, підтвердження юридичної адреси та інформацію про директорів і засновників до Голландської торговельної палати (Kamer van Koophandel) для включення до Торговельного реєстру.

Заповніть необхідні форми та сплатіть необхідне державне мито за реєстрацію голландського фонду для ICO.

Отримання необхідних ліцензій і дозволів

Переконайтеся, що Ваш фонд відповідає всім вимогам та отримайте необхідні ліцензії та дозволи для його діяльності, залежно від виду ICO та пропонованих послуг.

Подайте заяви до відповідних регулювальних органів – таких, як Управління фінансових ринків Нідерландів (AFM) та Нідерландський центральний банк (DNB), якщо це потрібно для Вашого виду діяльності.

Після завершення всіх цих кроків Ваш фонд буде зареєстрований у Голландії та готовий розпочати свою діяльність. Важливо дотримуватись усіх законодавчих вимог і забезпечити прозорість у всіх операціях Вашого фонду.

Ці кроки вимагають ретельної підготовки та розуміння нідерландського законодавства. Рекомендується звернутися за професійною юридичною допомогою, щоб забезпечити відповідність усім вимогам та успішну реєстрацію фонду.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Постреєстраційні процедури

Після успішної реєстрації фонду в Голландії для проведення ICO необхідно виконати низку постреєстраційних процедур, щоб забезпечити повну відповідність законодавчим вимогам і полегшити операційну діяльність фонду.

Відкриття корпоративного банківського рахунку

Відкриття банківського рахунку для нідерландського фонду під ICO є необхідним кроком для управління фінансами, проведення операцій та, зокрема, для збирання коштів у межах ICO.

Кроки для відкриття рахунку:
Крок 1

Вибір банку

Дослідіть різні банки, які пропонують корпоративні банківські послуги в Голландії, та виберіть один, який найкраще відповідає потребам Вашого фонду. Враховуйте такі фактори, як банківські комісії, доступність інтернет-банкінгу, досвід роботи з міжнародними клієнтами та спеціальні послуги для стартапів і криптовалютних проектів.

Крок 2

Підготовка документації

Зберіть необхідні документи, які зазвичай включають установчі документи фонду, доказ реєстрації в торговельному реєстрі, паспорти директорів і засновників, а також детальний бізнес-план або опис проекту.

Крок 3

Подання заяви на відкриття рахунку

Зверніться до вибраного банку для подання заяви на відкриття рахунку. Це можна зробити особисто або в деяких випадках онлайн.

Крок 4

Перевірка банком

Банк проведе перевірку документів і може запросити додаткову інформацію про діяльність фонду, джерела фінансування та плани на майбутнє. Це частина процесу KYC (Know Your Customer).

Після схвалення заяви та успішного проходження перевірки банк активує корпоративний рахунок, і фонд зможе розпочати фінансову діяльність.

Податкові зобов'язання фонду та інвесторів

Якщо фонд здійснюватиме комерційну діяльність, то доходи від такої діяльності підлягають оподаткуванню на загальних засадах. Доходи, отримані від комерційної діяльності, включаючи прибуток від продажу токенів у межах ICO, зазвичай оподатковуються на прибуток за ставкою, яка залежить від розміру прибутку та юридичної форми фонду. Корпоративний податок становить 19% для доходів до 200 тисяч євро та 25,8% для доходів понад 200 тисяч євро. ПДВ складає 21%.

Податок на приріст капіталу (exit tax) було скасовано у 2019 році, що зробило інвестиції до нідерландських фондів ще привабливішими.

Отже, податкові особливості створюють сприятливе середовище для реєстрації Stichting-фонду в Голландії та використання його як інструмент захисту активів без додаткових податкових зобов'язань. Однак при проведенні комерційних операцій важливо враховувати обов'язки щодо сплати податків на загальних підставах.

Цікавить кваліфікована консультація наших фахівців щодо реєстрації фонду в Голландії?
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний номер
Введіть правильний e-mail
Ваш коментар