Реєстрація сімейного фонду в Люксембурзі у 2024 році
Ціна за консультацію
від 150 EUR
Компанія з управління сімейним майном –
société de gestion de patrimoine familiar (далі – SPF) у Люксембурзі є предметом регулювання Законом Люксембургу від 11 травня 2007 року (далі – Закон). Цей вид компанії є інструментом управління капіталом, що дозволяє фізичним особам структурувати своє майно простим, гнучким та ефективним з погляду оподаткування способом, залучаючи різні види інвесторів.
Ба більше, варто відзначити, що Люксембург є одним із високорозвинених центрів юридичних і фінансових послуг, тому якщо Ви зацікавлені в реєстрації сімейного фонду в Люксембурзі, то компанія YB Case може надати супровідні послуги.

Реєстрація компанії SPF у Люксембурзі має низку таких переваг:

 • Приватний характер – визначеність щодо співінвестора (співінвесторів) і цільовий підхід до розподілу ризиків;
 • Окрема юридична особа з обмеженою відповідальністю;
 • Переваги холдингової компанії замість прямого розміщення капіталу для фізичних осіб;
 • Гнучке структурування інвестиційних угод;
 • Спрощена та приваблива система оподаткування;
 • Спрощена процедура заснування сімейного інвестиційного фонду в Люксембурзі – мінімальні вимоги до капіталу.

Приватний характер

Згідно із Законом Люксембургу, інвесторами щодо компанії SPF є:

 • фізичні особи, які керують власним майном;
 • приватні організації з управління майном, що діють виключно стосовно майна однієї або кількох фізичних осіб, які можуть бути як резидентами, так і нерезидентами – такі, як започатковані фонди та трасти в Люксембурзі. Права таких організацій тлумачаться в широкому значенні, тобто їх єдиною метою є управління майном однієї чи кількох фізичних осіб;
 • посередники (включаючи довірених осіб), які діють від імені осіб, перерахованих у підпунктах вище.

Можливо, виходячи з назви самого SPF, може здатись, що суб'єктний склад такого виду компанії обмежується сім'ями та їх членами. Але варто зазначити, що створений сімейний фонд у Люксембурзі служить лише для позначення доступу інвесторів до приватних осіб, і насправді не потрібна наявність сімейних зв'язків.

Ба більше, реєстрація фонду з сімейним капіталом у Люксембурзі є ідеальним інструментом як для інвестиційних організацій, так і для інвесторів-початківців, які хочуть перевірити свої ділові відносини з потенційними співінвесторами. У тому випадку, коли SPF створено належним чином, то можливе збереження анонімності та наявність широкої свободи дій.

Зрештою, акції зареєстрованого SPF у Люксембурзі не можуть бути включені до лістингу фондової біржі або підлягати публічному розміщенню.

Окремо створена юридична особа з обмеженою відповідальністю

Правоздатність створеного в Люксембурзі SPF, будучи окремою від інвесторів, обмежує їхню відповідальність у межах внесеного ними капіталу, і, отже, значно покращує їхнє становище щодо питань відповідальності перед третіми особами, особливо у випадку кредитних операцій як інструмент планування порядку за розпорядженням успадкованим майном.

Гнучке структурування інвестиційних угод у Люксембурзі

Заснований інвестиційний фонд із сімейним капіталом у Люксембурзі є пасивним інвестиційним інструментом, створюваним для цілей структурування сімейних активів, порядку розпорядження успадкованим майном, управління майном подружжя та аналогічних цілей.

Також, дозволена SPF діяльність обмежується придбанням, зберіганням і продажем фінансових активів, як визначено в Законі від 5 серпня 2005 р. про механізми фінансового забезпечення (акції, переказні цінні папери й інші боргові інструменти, структуровані інвестиції, акції, опціони, похідні інструменти тощо), коштів та інших активів, що зберігаються на рахунку в професійних постачальників фінансових послуг.

У зв'язку зі своїм особливим статусом, оформлений сімейний фонд у Люксембурзі:

 • немає права надавати послуги, включаючи надання процентних позик; однак, він може вносити грошові аванси або гарантувати зобов'язання організації, в якій він бере участь, але лише у виняткових випадках і безоплатно;
 • не може брати участь в управлінні організаціями, до структури яких він включений, навіть якщо частка капіталу, що належить SPF, становить переважно більшу частину і надає певні права на управління. Проте відповідні права голосу можуть здійснюватися, якщо це не суперечить вищевикладеним вимогам. Ці обмеження, однак, не поширюються на акціонерів або інших інвесторів заснованого SPF, які, навпаки, можуть вільно брати участь в управлінні і мають право голосу;
 • заборонено будь-який вид комерційної діяльності (але організації, в яких SPF у Люксембурзі має пайову участь, можуть вільно здійснювати комерційну діяльність з урахуванням їх власних корпоративних цілей);
 • пряме володіння нерухомістю чи інтелектуальною власністю не допускається (але опосередковане володіння через інші організації є можливим);
 • зареєстрований люксембурзький сімейний фонд також може укладати договори страхування життя.
Законодавство не накладає жодних прямих обмежень на ліміти фінансування та заборгованості компанії. Фінансування SPF може здійснюватися за допомогою операцій із запозичення коштів чи то кредитних установ, акціонерів чи інших інвесторів сімейних фондів.

Спрощена та приваблива система оподаткування

Будучи особливим видом приватної власності фізичної особи, яка не здійснює комерційну діяльність, SPF є нейтральною з податкового погляду компанією, яка звільнена від податку на прибуток компанії, муніципального податку на компанію та податку на чисті активи. Такі податкові пільги пояснюються тим, що організований у Люксембурзі інвестиційний фонд з управління сімейним капіталом є інструментом управління приватними активами, а також наміром уникнути подвійного оподаткування тих самих активів у зв'язку зі зміною власника.

Щорічний реєстраційний податок у розмірі 0,25%, граничний ліміт якого становить 125 000 євро, поширюється на всі SPF. Податкова база розраховується як сума сплаченого статутного капіталу та емісійної премії, а також, якщо це застосовно, тієї частини боргу, яка перевищує вищезгадану суму у вісім разів.

Спрощена процедура реєстрації сімейного фонду в Люксембурзі – мінімальні вимоги до самої процедури і капіталу

Для створення SPF потрібно:

 • реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю в Люксембурзі (société à responsabilité limitée - SARL);
 • реєстрація люксембурзької публічної компанії з обмеженою відповідальністю (société anonyme – SA);
 • зареєструвати люксембурзьке товариство з обмеженою відповідальністю (société en commandite par actions – SCA)
 • реєстрація кооперативної компанії в Люксембурзі (société cooperative – SC)

Вимоги до реєстрації, мінімального статутного капіталу, представництва, щорічних загальних зборів, річної звітності відповідно до Закону Люксембургу від 10 серпня 1915 року про комерційні організації застосовуються з огляду на специфіку обраного виду юридичної особи. Для створення люксембурзького SPF не потрібне отримання додаткових ліцензій і дозволів.

Для здійснення своїх корпоративних цілей SPF може наймати персонал, орендувати нерухомість та укладати договори з різними постачальниками послуг – такими, як інвестиційні та фінансові консультанти, а також фінансові установи.

Профільні фахівці компанії YB Case готові надати послуги з консультації та супроводу в реалізації проекту – реєстрація сімейного інвестиційного фонду в Люксембурзі.
Цікавить кваліфікована консультація наших фахівців щодо реєстрації сімейного фонду в Люксембурзі?
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар